APROB Preşedintele Consiliului facultăţii Finanţe prof.univ., dr.hab.

Ludmila Cobzari ______________________ Subiectele de examinare la examenul de licenţă pentru absolvenţii specialităţii „Finanţe şi Bănci”, facultatea „Finanţe”, promoţia anului 2012, învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă varianta engleză FINANŢE PUBLICE 1. Country’s financial management: concept, components and characteristics of the financial system – basic element of the financial mechanism, economic and financial levers, financial planning, financial control, bodies with functions in the domain of public finance, financial law. 2. Concept of financial policy: components, instruments of the financial policy, features of the financial policy in the Republic of Moldova. 3. Public expenditures: economic content, factors that influence their volume and classification of public expenditures. Level, structure and dynamics of public expenditures. Trends in public expenditures evolution in current conditions. 4. Budget system and budgetary process: concept of state budget and budgetary principles, concept and types of budget systems, characteristics of the budget systems of the Republic of Moldova. Concept of budgetary process and its characteristics, phases of the budgetary process. Budgetary process in the Republic of Moldova. 5. Public debt: concept, causes of apparition, classification criteria, features of public debt management in the Republic of Moldova. References required: 1. Finanţe, coord. Botnari N., Baurciulu A., Editura ASEM, 2010 2. Finanţele publice, A.Secrieru, Chişinău, 2004 3. Finanţe publice: sinteză, scheme, teste. Colectiv de autori. Coordonator: R. Hîncu. Editura ASEM. Chişinău, 2005. 4. Finanţe publice locale, T. Manole, Chişinău, 2003. 5. Finanţe publice, sub red. Iu. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2001. 6. Петроя А. Финансы государственного сектора и управление ими (учебно-методическое пособие). Chişinău: ASEM, 2007. Further reading: 1. Legea Republicii Moldova privind sistemul bugetar şi procesul bugetar(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială)Nr. 847 din 24.05.1996 2. Legea Republicii Moldova privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporara de munca si alte prestaţii de asigurări sociale nr.289-XV din 22.07.2004. Monitorul oficial 168-170/773 din 10.09.2004. 3. Tranziţia: retrospective şi perspective, Chişinău, 2002, pag. 95-96. 4. www.minfin.gov.md 5. http://lex.justice.md FISCALITATE 1. Socio - economic essence of taxes: criteria of classification function of taxes, tax elements, classical and modern principles of the taxation, taxation methods, and ways of collection of taxes. 2. Tax system of Republic Moldova: system of state and local taxes and charges of Republic Moldova, the tax authorities of Republic Moldova. Republic Moldova tax law: the Tax Code and other acts developed on its basis.

. declaring of excises payment. Налоговое администрирование. Legea Bugetului de stat. income tax declarations. excise allowances. criteria obligatory and voluntary registration of VAT subjects. Bibliografia suplimentară: 1. Moraru. indicators for assessing the effectiveness of fixed assets: indicators of structure.06. “Налогообложение. directions and measures to accelerate the speed of rotation of current assets. 4. Cobzari. Кузьмина О. Excises: a general characteristic of excises. sources of financing fixed assets. Organization of the of money movement at the enterprise: The need for cash.А.md CORPORATE FINANCE 1. Management of current assets: general characteristics of the current assets. Fiscalitatea agenţilor economici. O. Forms of dividend payments and methods of calculation (for preferential shares and ordinary shares).04. Legea RM cu privire la Centrul pentru Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei. deductions for the taxation purposes. Kuzmina. Кику Н. the advantages and disadvantages of holding cash. a procedure of payments of excises. calculating methods of the depreciation. T. types of dividend policies and their effects on the ability of self-financing. 3. Ecaterina Balaban. 5. a procedure of payments of the customs duties.1163-XII din 24. types of wear of fixed assets and the effects on financial results. Codul Vamal. effects of slowing or accelerating the rotation speed of current assets. – 479 p 2. subjects of taxation. Bibliografia obligatorie: 1.1104XV din 6. ASEM. VAT declaration. Administrarea fiscală: curs universitar / L. passing offset (for future periods) under the VAT. 2007 5. 4.91-94 din 27. 5.2012. Fixed assets of the enterprise: general characteristic.Г. degree of use.01.Г. Cobzari. nr. 2007.” Кишинэу.fisc. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr. 1380 – XIII din 20. Кишинэу” 2010 3. Income tax: a income tax general characteristic. Financing policy: internal sources and ways to increase the capital. subjects of VAT taxation. coverage scope of the income tax. exemptions from income tax. Кику Н. Кику Н. the excise certificate.07. Dividend policy: characteristic.3. The customs duties: a general characteristic of the customs duties. rates of income tax.07.md 7. Legea RM nr. 3. Directions to optimize cash flow .. customs duties allowances. indicators characterizing the dividend policy. the deliveries exempted (released) from the VAT.justice.2002). types of the customs duties. Financial policy of the enterprise: contents and objectives.11. The VAT: general provisions on the VAT in Republic Moldova. L. sources of payment of dividends.1997. “Основы налогообложения.1149-XIV din 20. www. Financial leverage. http://lex. definition of taxation object . methods of customs cost of the goods determination. Financial leverage effect. Financial structure of the enterprise and its optimization criteria.md 6. Кишинэу. – Chişinău: ed. External sources of the enterprise financing. www.Г.2000. terms of payment of excises. Inventory management methods. 6. 6. return on assets. Legea Republicii Moldova Nr. Codul Fiscal al Republicii Moldova.2002 ( MO al RM nr.97. income tax allowances. registration of subjects of the taxation by excises. Treasury and its functions.sources of taxable income. cu modificările la situaţia de 01. the subject of taxation by excises. 5. Chişinău 2008 2.gov. 2.minfin. Financing sources of current assets: working capital management and its policies. 4. Indicators for assessing the efficiency of current assets. 2006 4. reimbursement of the VAT from the budget. The capital of the enterprise: concept and forms of its manifestations. the rates of the VAT. The risk of insolvency.

forms and methods of reinsurance. Financial analysis of enterprise: necessity and objectives of financial analysis. risks. financial. conditions of validity. cessation modalities of the insurance contract. 6. Ed. Economică. principles of calculation of insurance compensation. Chişinău 2006. Fotescu. S. ASE Moldova. (coordonator). Prim. I.Centru. types. Bucureşti. profitability analysis: return on sales. Economică. Legea Republicii Moldova № 414-XVII din 22 decembrie 2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pegube produse de autovehicole” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Editura ASEM 2006 4. obligations.9. Bucureşti. (coordonator) Finanţele întreprinderii: sinteze.03. Fotescu “Iniţiere în asigurări” Chişinau 2003 . timing of receipts and payments. analysis of financial results. legal peculiarities. Blanc. Personal Insurance: essence. general conditions and particularities of personal insurance. Strategia financiară a întreprinderii. essence of the insurance of terrestrial transport. emergence and evolution. Bibliografia obligatorie: 1. procedure for concluding an insurance contract. Stancu Ion. probleme. rights. role. aircraft insurance. Terrestrial Transport insurance: objects. 3. 2003 4. 2002. Forecast receipts and payments. Botnari N. ASE. insurance through effect of law of civil liability of vehicle owners.. peculiarities in Moldova. legal characters. liquidity and solvency analysis. 2011. 3. 2008 2. basic concepts on insurance domain. Finanţele întreprinderii. S.(balancing of receipts and payments. contractors. 2006. P. Bucureşti. procedure for concluding of insurance contract. Legea Republicii Moldova № 407-XVI din 21 decembrie 2006 “Cu privire la asigurări” Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 47-49 (2034-2036) din 6 aprilie 2007. investiţiile reale şi finanţarea lor. net cash flow optimization). 2. References Required: 1. estimation of damages and establishment of compensations. period of the insurance. ed. risks.. rights. ed. contracts. Finanţele firmei. rights. A. insurance cases and types of risks. measures to improve the indicators. Ed.07. system of indicators used in financial analysis:. Finanţarea întreprinderii. V I-II. Brezeanu P. Tipografia Centrală. 4. The economic essence of reinsurance operations: necessity. 4. Ţiriulnicova N. legal framework. analiza şi gestiunea financiară a întreprinderii”. conditions for the existence of an insurable interest for property insurance. Chişinău. A. 2002. Supplimentory Bibliography 1. particularities in Moldova. determination and payment of insurance compensation. 5. ASEM. Hoanţă N. Ăliga. determination of the insurance premium and the insured sum. obligations. CASCO and CARGO insurance. risks. obligations. 2. types. meaning. 3. Analiza rapoartelor financiare.32-35. 3. modalities to conclude an insurance contract. Bran „Dimensiunea financiar-monetară a întreprinderii”. Nica. 2. juridical aspects. functions. resources consumed. type of risks in personal insurance. 2004 ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI 1. basic elements of the insurance contract. organization of the reinsurance activity in the Republic of Moldova. legal issues. ed. the economic content. 5. methods of financial analysis. General insurance: objects. breakeven analysis. effects. ed. Bucureşti. 2004. general elements of life insurance mechanism. marine insurance. assets. Sandu Gh. particularities of the insurance of terrestrial transport. Juridical aspects of the insurance: definition of the insurance contract. „Finanţe: pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Botnari N. teste. Ţugulschi “Asigurări şi reasigurări” Note de curs. peculiarities in Moldova: essence and destination of personal insurances. Management financiar. Kiev. effects. characteristics and particularities of civil responsibility insurance.

E..Bucureşti : Editura Economică. Monedă şi credit // Vasile TURLIUC. 2005. transmission mechanisms. . Galiceanu M. И.. Angela BOARIU. Деньги.. factors. evolution. -1994.Moldova nr. al A. Liviu. Fundamentals of monetary policy: concept. Bucureşti. 8. – 119p. F. 4. Cistelican R. 5. 1998. -250 p. Monetary multiplier and credit multiplier. 2003. Mureş. Ana. Broad money aggregates and indicators. “Asigurări interne şi internaţionale” Craiova 1999 Publicaţie periodică 2.). 3. Legea institutiilor financiare nr. 3. TUDORACHE.1. International monetary system. Cociug. 4. Максимова Л. Банки: учебник для вузов / Жукова Е. Monedă. -439 p. Euro. Cistelican L.Moldova. bănci şi politici monetare / Nicolae Dardac. 1992. . 2003. 2006.Bucureşti : Editura Economică. 9. 2006. DEACONU. 5. Cantemir.95 // Monitorul Oficial al R.Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Money market in the Republic of Moldova. -Москва: ЮНИТИ-ДАНА. 550-XIII din 21. Monetary organization: concept. Constantinescu D. structure. OBOROC. Editura ALL.Nr. STOICA. C. – 511p. Monedă şi credit/ manual (manuscris).Nr. Monedă şi credit (Scheme. Teodora Barbu. 2005. – 303p. Mistrean.5. teoriile monetare. Ed. Dumitru. 11-39. Банки: учебник / Лаврушин O. P. 8. 536p. Factors that determine the volume and structure of broad money. Stratulat Oleg. bănci. 548-XIII din 21. structure.07. credit.95// Monitorul Oficial al R. .Văcărel. 2.Chişinău : Evrica.56-57. 6. – 12 octombrie. studii de caz.. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei. 1997. (ред. administrarea banilor şi politica monetară. -268 p. Money policy of the National Bank of the Republic of Moldova in the recent period. 6. .2-e изд. 1. Bucureşti. BASNO. Monedă.M. 1995. Editura Brend.2-e изд.A Managementul societăţilor de asiguare.Bucureşti : Editura Economică. credit. 9. Зеленкова Н.1996 4. – 475c 10. Monetary system of the Republic of Moldova. tools. 2003.. elements.. 7. Cezar August.01. Victor. 2009. objectives. broad money.Chişinău: editura ASEM. I. L. Monetary circulation in the Republic of Moldova. Кредит. Tg. Nicolae. -238 p.. Chişinău : Dep. MONEY AND CREDIT 1. М. teste). nr. Central Bank: history. . – 456c. b) suplimentară 1. 2.-Poligr.3 Revista „Bănci. Iurie. М. .a. Ovidiu STOICA.. aplicaţii / V. Bani şi credit : banii. Alexa Cst. BERDILĂ. . . . DARDAC.1/2 din 01. Monetary circulation: essence.2. Ф.07. 2005. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. PÎRJOL. types of national monetary systems. -Москва: Финансы и Статистика.Asigurări şi reasigurări în comerţul internaţional. Operaţiuni bancare : concepte. –374p. COCIUG. Bucureşti.. Monedă şi credit / M. Revista „Profit & finanţe” 2. pag. Monedă. . 7. finanţe. Constituţia Republicii Moldova (adoptată la 29 iulie 1994) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.S. functions. T. Victoria. Mihaela. 2. BIBLIOGRAFIE a) obligatorie 1. GONDOR. . European monetary system. 1993. Кредит. effects. Revista „Economica” 2.. Ciurel V. Деньги. Gondor.. 3. asigurări”ş. 2004. bănci. 2006. participants. Editura D. scheme..Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior". types. . Bercea “Asigurări şi reasigurări”. 2003. ANDREI.Bucureşti : Editura Universitară. Galiceanu I.Asigurări comerciale.

types and characteristics. the essence of the credit transfer. Грaфoвa.1996 5.75-76 din 21.. Regulamentul nr. the conditions to fulfill.56-57 din 12. forms and instruments of transfer of funds. 2003. ТAРAСOВ. Ю. typology.09. Credit specific operations of the commercial bank: definition. content and classification of securities operations. crediting operations of the bank: notion. the structure. 2001.10. 42/09-01 cu privire la deţinerea cotei substanţiale în capitalul băncii // Monitorul Oficial. Legea Republicii Moldova Legea instituţiilor financiare N 550-XIII din 21.Мoсквa : ЮНИТИ-ДAНA. Legea Republicii Moldova N 548-XIII din 21. the types.01. 2006. The banking resources formed through the emission of bills of exchange. крeдит. -511 п. Жукoв. Бaнки: учeб. particularities of exchange rate establishment at commercial banks. the procedure and phases of the secondary emission of shares. -348 п. 6. Regulament nr. the security emission realized by banks. functions. content. the role and importance of the securities in the formation of the attracted resources of the bank. Тaрaсoв. Влaдимир Ивaнoвич. the mechanism of granting and reimbursement. the collateral. O. 7. -319 п. characteristic.12. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei. Лaврушинa. evolution and perspectives of the fund transfer system in the RM. Экспрeс-курс : учeб. the procedures and phases of bond emission.. 37/09-01 cu privire la deschiderea filialelor de către bănci // Monitorul Oficial.6. пoсoбиe / В. Мoсквa : КНOРУС. Бaнки. The nondeposit resources borrowed from the National Bank of Moldova: the goal of the operations. services offered by banks on the capital market. -448 п. The assets operations of the commercial banks: definition. Г. Крeдит. Дeньги. 4. Дeньги. structure and importance. Кoрчaгин. Цeнныe Бумaги: прaктикум / E. bank’s currency position. 8. the principles and classification of the crediting operations. types. Крeдит.Рoстoв-нa-Дoну : Фeникс. И.1995 3. Бaнки / Ю. characteristics. Bank deposit . пoсoбиe / O. 5. М. Ю. Ф. 2005. 9.1 din 01. operations of sale and purchase of currency. the mechanism of emission. . BANK ACTIVITY 1. -310 п. Дeньги. role. debit transfer. the analysis of the crediting operations’ efficiency. currency operations: concept.1996 .23/09-01 cu privire la autorizarea băncilor // Monitorul Oficial. the utilization of securities with the purpose of adjustment of the bank’s solvency. 2003. characteristics. 3. Commission and connection operations of commercial banks: definition. nr. 2. the minimal required capital and its quantification. Свиридoв. 10. classification. Payment and settlement operations on behalf of bank clients: the essence. nr.1995 // Monitorul Oficial. deposit certificates – the concept. composition. accomplishment of payments through transfer – concept and bank procedure of the transfer. the importance of the banking bills of exchange.. nr. deposit certificates in the formation of the attracted resources. Бaнки : учeб. Бaнки.1996 2. the risk weighted capital sufficiency. Regulamentul nr..11.59-60 din 12. Крeдит. крeдит. Дeньги. Дeньги.concept. Н.07. legal frame for the accomplishment of payments in the RM. A. the categories.80 din 12. Минск : Мисaнтa. The banking resources formed through the emission of securities – the procedure and phases of the emission of shares at the foundation of the bank. A. И. the necessity and principles of creation and management of the risk fund. Рoстoв-нa-Дoну : "Фeникс". Oлeг Юрьeвич. classification. КOРЧAГИН. bank’s securities operations: notion. Total Normative Capital (TNC): concept. .1995 // Monitorul Oficial. nr. The attracted resources of the bank: the concept. banking investments. evidence and reimbursement. trust operations. nr. Ф.07.1996 4. ЛИТЕРАТУРА a) обязательная 1. СВИРИДOВ. Зeлeнкoвa. пoсoбиe / пoд рeд. Bank equity: concept.

„Management bancar” . 6. Timothy W. The necessity and the problems regarding the management of bank assets. Dănilă N.Кроливецкой. Strategies of managing commercial bank’s liabilities. "Managementul bancar". Bor M. Г. ROA etc. Management of the credit risk. “Bankovskoe delo”. Учебное пособие для вузов. Jr. 423 cu privire la modul de acordare de către Banca Naţională a Moldovei a creditelor overnight bănci // Monitorul Oficial. 6. elimination.49 din 28.. 1998. Введение в банковское дело. 1992 3. Basno C. role. “Managementul bancar: Fundamente şi orientări”. 2. Roxin L.03.14-15 din 08. insurance of credit risk. Management of assets’ quality. Credits’ quality estimation.. О. 2../Под ред. Rinehart and Winston . nr. Management of liquidity insufficiency risk.. Учебник для вузов.1998 9. “Bank management”. nr.133-150. Учебник для вузов. nr. “Gestiunea riscurilor bancare”. . Management of the interest rate risk: evaluation of interest rate influences on the bank balance sheet.05. Liquidity indicators. 1999. DuPont model. Л. b) дополнительная 1. 1988. 15 cu privire la exigenţele faţă de administratorii bănci // Monitorul Oficial. -New York.02.2001 8./Под ред. Factors of influence on the bank performances. Банковское дело. 1992. ЛИТЕРАТУРА a) oсновная 1. В. 2002. Jr. Л. Bucureşti: Editura economică. Банковское дело. BANK MANAGEMENT 1. Piatenko V.24 din 26. The necessity and the problems regarding the management of bank’s liabilities. 269 cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc // Monitorul Oficial. Sinkey. “Commercail Bank Management Producing and Selling Financial Services” IRWIN Inc. Produse. Banking Institution in Development markets. 2000. Basno C. indicators of banking activity evaluation ROE. Rose Peter S. Regulamentul nr.. с. 1994. 1993 4. Bucureşti: Editura economică.КроливецкойюСанкт-Петербург : Питер.Колесникова. 81 cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor economice // Monitorul Oficial. Management of liabilities quality and cost. Bucureşti: Editura economică 2002. 4. Sinkey..М.. Bank liquidity: concept.. 2002. Stoica M. “Strateghiceskoe upravlenie bankovskoi deiatelnosti” Moscova. Lavruşin O. 4.130 din 26. 1997. Regulamentul nr.: Финансы и статистика. Dedu V. Koch. Estimation of bank performances. 3. Joseph F. Regulamentul nr. methods of decreasing the influence of the liquidity risk. Inc. “Gestiune bancară” Bucureşti :Editura economică 1999.Лаврушина. Credit policy of the bank.Белоглазовой. nr..10. Bucureşti. Berea A. risk evaluation. estimation of bank’s insolvency risk.М. Dardac N. “Commercial Bank financial management in the Financial Services” . Joseph F.. Учебное пособие – Тобиас Амели и др. 1995. 5. Credit risk monitoring. Management of credit portfolio quality. 2. 4. 7.6. 5.М. methods of liquidity estimation and its influence on the banking activity. costuri şi performanţe bancare. “Commercial Bank financial management in the Financial Services” New York.Washington. Банковское дело. Strategies of bank liquidity management. Dardac N. . Management of bank capital. 2000. Moscova 2000 5. Regulamentul nr.: Финансы и статистика. McNuaghton D. 3.1997 7. 1997. 2. Risk evaluation through classical systems and credit-scoring. 3.2001 b) дополнительная: 1./Под ред. Bucureşti: Editura economică.

.. 6.. The currency exchange rate forecast. Negruş M. Floricel C. 3. учебник. Iaşi: Editura Sedcom Libris. participants. 12-61. Bucureşti: Editura Didactică şi pedagogică. determinant factors. Relaţii valutar-financiare internaţionale. 2002.5. 4.. 2003. Bucureşti: Editura Economica. Питер. Bucureşti:Editura Fundaţiei România de mâine. “Commercail Bank Management Producing and Selling Financial Services” IRWIN Inc. The way of establishment of the MDL exchange rate. Note de curs. 2. 2003. pulling. Methods of equilibration and adjustment of the balance of payments.. International currency market: international currency market: contents..7-122 b) suplimentară 1. банковских кредитов. Economica activităţii financiare şi monetare internaţionale. The exchange rate: concept. matching. Relaţii valutar-financiare internaţionale. 4. Вест-Сервис.. The market of currency derivatives. functions. Chisinau: ASEM. R. Москва: Инфра-М.В. Concepte. factoring. International ways of payment: international flows of monetary notes. 2002. Rose Peter S. Bran. Красавина Л. forfeiting). 3. 33-45 6. Международные валютно-кредитные отношения. classification. 2003. 2005. 1994. leasing. the incasso. Types of international payments and the mechanism of their unrolling: the letter of credit. the payment order. Belobrov A. The Moldovan balance of external payments analysis. 5. Currency risk management in the Moldovan banking system. Burnete Sorin. teste-grilă. classification. The balance of payments way of interpretation. Колесников В. Страхование валютных рисков. Lopotenco V. Огнивцев С. 1996.. 2. Forward currency market peculiarities..2002. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. с. Costică. Methods of determining the currency exchange rate. Currency hedging. Fetiniuc V. structure. I.И. Moisiuc Constantin (coordonator). учебник. Relaţii valutar-financiare internaţionale.. Шмырева А. 14-19. probleme. Международные валютно-кредитные отношения. Мовсеян А. Климов А. 1993 INTERNATIONAL FINANCIAL AND CURRENCY RELATIONS 1. The currency spot market characteristics. Currency risk management at the macroeconomic level. Relaţii valutar-financiare internaţionale. BIBLIOGRAFIE a) obligatorie 1. 2005.. The external balance of payments: the balance payments: concept. Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare internaţionale.A. 4. Санкт-Петербург. Systems of international quick payments. Relaţii valutar-financiare internaţionale. Plăţi şi garanţii internaţionale. Currency risk management at microeconomic level through contractual and extra contractual methods (structural balancing.. Аленичева Т. Currency risk management at mezoeconomic level.Ю. Currency risk management: currency risk (contents. . Calculation techniques of the real currency exchange rate.. 2. The model of the economic currency exchange rate and the determinating factors. Sibiu: Editura Alma Mater. ALL. P.Б.Н.И. 1996. Bucureşti: Ed. М. с. The mechanism of currency exchange rate: the actual model of the currency standard. determinant factors). Didactică şi pedagogică. Payments through compensation and clearing. 1995. Bucureşti: Ed. Specific characteristics of the Moldovan currency market. 3. pag. The FOREX market way of functioning. 5. functions. Bran Paul. market segmentation.Д. Москва: Финансы и статистика. netting. Аленичев В. Voinea Gheorghe.Г. indicators. bank guarantees.

indices for measuring investment risk: standard deviation. its stages in preinvestment phase. priority directions to invest into national economy. the investment project: definition and types. objectives and criteria. Concept of the investments’ economic efficiency. benefits to national economy. Internal sources for investments’ financing (investor’s own sources. self financing. investment effect. Sources and Methods of Investment Financing . the effective interest rate. subsidies. the degree of risk. specific features of investments. distribution of investment risk etc. uneven cash flows. enterprise’s investment policy and strategies. the marginal cost of capital and investment decisions. investment phase. reserves etc. the documentation necessary for the realisation of investment project: opportunity study. Cash Flows from Investment Activity Process. and Monte Carlo simulation. the weighted average cost of capital (WACC). Financial Investments. investment time period etc. classification (by the investment object.BAZELE ACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE 1. 8. 9. by the investor’s preferences etc. investment objectives of government investments policy and tools for its realisation. the cost of each capital components: cost of debt. Contents of investment process. dynamic methods of evaluating investments’ efficiency: Net Present Value (NPV). the feasibility study of investment: essence. the investment portfolio: concept. 10. The concept of the cost of capital. influence of investment environment quality on investment decisions. 2. prefeasibility study. direct/indirect fiancing.). Modified Internal Rate of Return (MIRR). risk and uncertainty relation. Discounted Payback Period (DPP). accounting rate of return (ARR). Investments’ Economic Efficiency Evaluation. Definition of investment policy: microeconomic and macroeconomic approach. principals in investment portfolio construction. Classification of investments under different criteria (investments character. the implicit cost of capital. the payback period of the investment (PP). mixed financing. the discount rate: ways and issues regarding its determination. The concept of investment environment. Fundamentals of investments: definition of investment. scope and peculiarities of financial investments in the real sector of economy. bonds. Concept of investment risks. compounding and discounting. the main elements of investment process (objects. types. traditional (static) methods for investments’ efficiency evaluation: return on investments (ROI). the macroeconomic and microeconomic risks. cost of preferred stock. classification of investment risks under different criteria as: level of appearance. insurance. methods for investment financing: selfinancing.). investment environment in the Republic of Moldova: characteristics and main determinants. reasons of appearance. effort and effects). object. 5. The Cost of Capital. time value of money: the present value and future value of cash flows. Internal Rate of Return (IRR). its main elements (subject. the investment purpose. contents.): advantages and disadvantages. leasing etc. external sources for investments’ financing: shareholders’ contributions. determinants of investment environment. relation between them. cost of retained earnings. Investment Risks. the optimum capital structure: definition. postinvestment phase. the country’s investment image. qualitative and quantitative risk analysis. functions. 6. 7. Investment Environment. Concept and Principals of Investments. social welfare. subjects of investment process). scenario analysis. and cost of common stock. increase in economic efficiency. 4. the coefficient of variation. Profitability Index (PI). investment risk management strategies: investment diversification. anticipate the investment risk. factors that affect the cost of capital. peculiarities and priorities of government investment policy in the Republic of Moldova.. the opportunity cost of capital. future value and present value of an annuity. the explicit cost. Investment policy. Investment Process. bank credits. Identifying the relevant cash flows from investment activity. Financial assets as investment objects. 3. evaluation of investment environment. limitation of investment expenditures. external loans. annuity: definition. investment effort. analytical techniques for assessing risk: sensitivity analysis. the legal and institutional framework for investment activity in Republic of Moldova. the role of investments in the economic development (microeconomic and macroeconomic approach): businesses expanding. .

Ciobu S. Cistelecan L. 291 p. Chişinău. Investiţiile: capital & dezvoltare. Caraganciu A. Chişinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. Investors’ Guide “Republic of Moldova”. 2003. eficienţa şi finanţarea investiţiilor. Moldova N 64-66 din 23. Brigham. Huru D. D. 234 din 13. the role of clearing house on futures markets. 11. Forward stock exchanges transactions: firm forward stock exchanges transactions (with monthly settlement) with primary securities. Cicea C. pricing and financial clearing on the futures market. Short put. I.. long hedging and short hedging through the futures contract.. 269 p.Literatura obligatorie: 1. ways of options liquidation.. 119 p. 2004. MIEPO. the mechanism of the negotiation of the contract. Lucrare metodico-didactică „Bazele activităţii investiţionale” (sinteze şi aplicaţii). Strangle. 13. Eugene F. 4. Bucureşti: Ed. options trading mechanisms in following position: Long call. Nr. Houston.The Dryden Press. pricing on the options market. Economică. the mechanism of report/deport. 536 p. Galaţi : Ed. phases of running a transaction with options.2004. 14. Negoescu. Literatura suplimentară: 10. the functioning characteristics of the stock exchange market with monthly settlement. Cristian Silviu Banacu. Investments and Risks for sustainable development. on-margin stock exchanges transactions with primary securities: advantages. Short call. Evaluarea proiectelor de investiţii. M.2006 3. 207 p.. 2. Spot stock exchanges transactions: organisation of spot SETrs on different markets. ASEM.. types of margin on futures market.4345 din 30. Chişinău : Ed. Domenti O. the mechanism of spot SETrs. Long put. Românu I..04.10. ASEM. Bucureşti: Ed. Culegerea de articole „Cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei”. 6. clearing and settlements on the stock exchange market. Economică. Vasilescu I... 1998. Legea Republicii Moldova cu privire la Piaţa Valorilor Mobiliare. aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 // Republicat: Monitorul Oficial nr. clearing and settlement of futures contract. characteristics. Investiţii.2008 . Joel F. components of option premium. www. Chişinău: ASEM. 199 p. spreading Trs on futures markets. 2010. 1996. Stock exchanges transactions on the options markets: types of options. Buhociu F. 9. Required references: 1. Bunu M. factors that may affect the futures price. priority rules and variety. Hîncu R. Culegerea de articole elaborate în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţionale „Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a economiei naţionale în contextul integrării europene”. 2007. conditioned (optional) forward stock exchanges transactions (with premium and straddle) with primary securities. Legea Republicii Moldova cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător // Monitorul Oficial al R. 1996. futures’ strategy. Economia. 7. Strip). Stock exchanges transactions on the futures markets : futures contract trading stages. types and general characteristics of the strategies with options on hedging stocks positions: combined strategies and spread strategies (Straddle. elements and mechanism. stock exchanges orders: concept. FortWorth. Eficienţa investiţiilor. 320 p. 3. 480 p. Fundamentals of financial management. 2010 TRANZACŢII BURSIERE 1. Bucureşti: Editura Economică. 2.2006// Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. Lumina Lex. Bazele activităţii investiţionale. 2009. components of an option contract.. 4. 2010. Bucureşti: Ed. 99 p.10. Pârvu.183-185/655 din 10. 2000.ro. Strategia Republicii Moldova de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor. 12. Dascaliuc D. Algoritm. daily settlement and margin call in futures trading. 2002. comparing actual value of the premium with its market value. Strap. 5.ase..10. 8.

. types of preferred stock according of terms that can be set on them. share certificate). peculiarities of the shares in the Republic of Moldova (classes of shares. .12. 5. Marcus A. types of stock according to several classification criteria. typology and characteristics of secondary capital markets according to different classification criteria. Tranzacţii la bursele de mărfuri şi valori. . 2006 10. . Teoria pieţelor financiare.New York: New York Institute of Finance. – Bucureşti: Editura Economica.48/7 din 17. legal issue of bonds in the Republic of Moldova. Stancu. functions and structure of Stock Exchange of Moldova. Banking and Financial Markets. Essentials of Investments. Analiza şi gestiunea financiară. Tranzacţii bursiere. Kolb. Иовв.T. features of ordinary and preferred shares. – The McGraw−Hill Companies. the dividend. nr. Prisăcariu.2009 3. 1996. Piaţa de capital. Trading in Options on Futures. structure and main components of the capital market. 4. Caracteristici. classification of the bonds according to several classification criteria. G. Madura. Bursa. determinants of shares’ market price. I.20-22/31 din 14. defining elements and differences between forward and futures contracts. J. variety of futures contracts).2008 // Monitorul Oficial nr. Finanţe. – Bucureşti: Editura Economica. Т. 2003 5. put options and call options. issue price. Regulamentul cu privire la activitatea de brokeraj şi dealer pe piaţa valorilor mobiliare. 5. . 2. Financial Derivatives. 4.298 p. vol. Popa. . . Addison Wesley Publisher.I şi II. ways of reimbursement. Gh.Bacău: Editura Agora. Mishkin Frederic S.3740/125 din 20. fundamentals features. I.720 p. the valuation of shares.USA: Florida Atlantic University. the concept. SWAP contracts (concept and defining elements. Primary financial instruments of property (shares): concept. 2002 9. – Bucureşti: Editura Adevărul.New York: New York Institute of Finance. V. Биржевые операции. 1995. BAZELE FUNCŢIONĂRII PIEŢEI DE CAPITAL 1.2003 2. – 207 p. members of the Stock Exchange of Moldova (requirements for membership of the Stock Exchange of Moldova). the SWAP mechanism. structure of financial markets classified according to the types of trading assets and the mechanisms by which they are brought into the economic circuit. option contracts typology according to the underlying asset of the contract). Primary financial instruments of debts (bonds): concept and fundamental characteristics (principal. 1990 6. securities’ listing at the Stock Exchange of Moldova (requirements for entry / maintenance of securities to the listing). Pieţele futures şi de opţiuni. 1993 7. Anghelache. types of swaps in international experience). Gradu. Ciobanu. market price of the bond). bonds’ issuance in the Republic of Moldova.02. Financial derivatives: futures contracts (essence and main elements. nr. maturity date.. 1997.02.2. Robert W. M. – 116 p. J. The Economics of Money. 1995 8. Regulile Bursei de Valori a Moldovei. – Bucureşti: Editura Economica. tranzacţii. Stoica O.Bucureşti : Editura Economica. . Financial Markets and Institutions. .. Fifth Edition. West Publishing Company. – Кишинев: ASEM. 2004 4. Capital market – element of the financial market: the concept and structure of the financial market: classified according to Anglo-Saxon approach. the valuation of the primary financial instruments of debts.Moldova nr. 3. Further reading: 1.12. Dornescu.2002 // Monitorul Oficial al R. Colburn. option contracts (concept and characteristics. Bodie Z. risks and reasons for swap utilisation on capital market. Finanţele întreprinderilor. functions. 1993. evoluţii. 1997 3. Stock Exchange of Moldova: the concept. . M. coupon. 62/14 din 26. supply and demand on the capital market: structural and cyclical demand. – USA: Columbia University. Bursele de valori şi tranzacţiile la bursă. Kane A. the main characteristics of money market and capital market.

07. Suhovici Ana (coordonator).129-XVI din 07. Money and Capital Markets. evolution. Livingston.36/1 din 16. Required references: 1.2009 5.USA: Florida Atlantic University. stock exchanges indices in the Republic of Moldova: variety. nr.3740/125 din 20.192-XIV din 12. Robert W. 1993 . Legea Republicii Moldova cu privire la Societăţile pe Acţiuni. Nr. Fifth Edition.2007 3. 2002 10.New York: New York Institute of Finance. 2010 Further reading: 1.10. Legea Republicii Moldova cu privire la Piaţa Valorilor Mobiliare.01. – Bucureşti: Editura Economica.2003 2. Legea Republicii Moldova privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare [Titlul modificat prin Legea nr. way of calculation of “CNPF” Index. 53/12 din 31. Regulile Bursei de Valori a Moldovei. Nr. Sinteze şi aplicaţii.02. Piaţa de capital. The Economics of Money. evoluţii.48/7 din 17.2002 // Monitorul Oficial al R. 1-4/1 din 01. 1993 5.6. în vigoare 06.Moldova nr. their role.01. Munteanu Nina.199-XIV din 18 noiembrie 1998 // Republicat: Monitorul Oficial nr. Bazele funcţionării pieţei de capital. Essentials of Investments. Kolb. Pieţe de capital emergente. 62/14 din 26. Roşca Marcelina. way of calculation of representative stock exchanges indices (Un-weighted average. Madura. Laspeyres method.08.12. nr. classification according to the several classification criteria. – Bucureşti: Editura Economica. Banking and Financial Markets. Financial Markets and Institutions. – USA: Columbia University.Moldova nr. Mishkin Frederic S. – Chişinău: ASEM. Price-weighted average. – Chişinău: Editura ASEM.20-22/31 din 14. the stages of construction of stock exchanges indices. 2004 3.10. Marcus A. .2007] Nr. 2003 8. A.02. Caracteristici.2008 2.2009 6. 1995 9. Paasche method. Mecanisme şi instituţii ale pieţei de capital.97 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. G. Kane A. nr.2007. Regulamentului privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare. 2005 7. Financial Derivatives.2008 // Monitorul Oficial nr.. Addison Wesley Publisher. J.12. Bazele funcţionării pieţelor de capital. Stoica. Stock Exchange Indices: concept.06.2008 4.04.. . Anghelache. – USA: New York Institute of Finance.117-126BIS din 14. the role of stock exchange indices for our economy. Capitalization Weighted and other). Darovanaia.1134-XIII din 02.98 // Monitorul Oficial al R. – The McGraw−Hill Companies. West Publishing Company. O. Bodie Z. Regulamentul cu privire la activitatea de brokeraj şi dealer pe piaţa valorilor mobiliare.183-185/655 din 10. tranzacţii. 2002 4. M.11.2008 // Monitorul Oficial nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful