SENARAI KANDUNGAN

PERKARA BIODATA HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN JUDUL PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Pengenalan Objektif Kajian Kaedah Kajian Batasan Kajian Definisi Operasional

MUKA SURAT i ii iii iv v 1

2.0

PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA 2.1 2.2 2.3 2.4 Kemahiran Bahasa Pendekatan Kaedah Teknik 4

3.0

TAKTIK BERKESAN DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA 11

4.0

KESIMPULAN

20 21
v

RUJUKAN

LAMPIRAN Lampiran A Jadual Penentuan Tugasan Lampiran B Borang Kolaborasi Lampiran C Bahan-bahan Rujukan vi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful