You are on page 1of 5

DBH 1

EGITURA: ZUBI ERAIKETA

1.- ARAZOAREN PLANTEAMENDUA:

Zubi bat eraiki behar dugu. 50 bat cmko luzera eduki behar du eta, gutxienez, 10
cmko altuera.

Materialak sinpleak izan behar dute: kartulina, kartoia, papera, zeloa, kola, soka.

Zubia amaituta dagoenean kilo bateko pisua gainean ipini eta apurtu barik
jasateko gai izan behar da.

Egitura egiteko, zutabeak, habeak, eskuairak, arkuak, tiranteak eta beste edozein
motatako elementuak erabil ditzakezue.
2.- IDEIAK

Taldea bi zatitan banatu eta talde bakoitzak ideia bat marraz dezala.
2.- IDEIAK

Taldea bi zatitan banatu eta talde bakoitzak ideia bat marraz dezala.
3.- DISEINUA. Marraztu aukeratu duzuen zubia bere elementu guztiekin.
Elementu bakoitzari zenbaki bat ipini eta hemen behean agertzen den taulan, elementu
bakoitzaren profila, luzera eta materiala zehaztu. Marrazkia erregela erabilita egin
beharko da eta bi bista egin beharko dira: aurrekoa eta goikoa.

Elementua Profila Luzera Materiala

4.- LANAREN PLANIFIKAZIOA


Taldekide bakoitzak eraiki behar duen elementuak zehaztu beheko taula honetan.

TALDEKIDEA ELEMENTUA EGUNA