INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

Partener in PROGRAMUL POSDRU/90/2.1/S/63611
Titlul proiectului: PREGATITI PENTRU PIATA MUNCII
ID I.S.J.PRAHOVA : 24586

MATERIALE SUPORT PENTRU DESFASURAREA STAGIILOR DE
INSTRUIRE PRACTICA

PORTOFOLIUL DE PRACTICA

DESCRIEREA TIPURILOR DE ACTIVITATI
I.

Detalierea competentelor dobandite la sfarsitul stagiului de instruire practica
pentru specializarea :………………………………………….

I.a Competente generale ale specializarii
……………………………………………………………
……………………………………………………….
I. b Competente specifice specializarii
…………………………………………………..
……………………………………………………………..

II.

Activitati organizatorice zilnice

-Verificarea prezentei elevilor
-Reguli SSM specifice locului de munca
-Respectarea principiilor ergonomice la locul de munca(pregatirea/organizarea)
-Precizarea temei propuse si a notiunilor teoretice elementare realizarii ei
III. Activitati de observare (elevul vizualizeaza si capteaza informatii in timpul
prezentarii procesului de lucru)
- prezentarea de catre tutore a instalatiilor,echipamentelor de lucru,echipamentelor
de control,etc ale agentului economic(rolul acestora ,parametrii de lucru,variante
constructive, criterii de alegere functie de natura produsului realizat,etc )
-demonstratii facute de tutore pe instalatiile,echipamentele de lucru,echipamentele
de control,etc ale agentului economic
-precizarea de catre tutore a tuturor cauzelor de aparitie a defectelor

2.1. Identificarea cauzelor care au condus la aparitia defectelor 2.control final V . Studiul produsului si alegerea corecta a semifabricatului utilizat 2. Executia propriu –zisa 4. Activitati operationale/practice (efectuate de catre elev) 1. Identificarea de solutii in vederea remedierii defectelor 3. Activitati remediale(efectuate de catre elev) 1. Activitati de evaluare Autoevaluare +evaluare (fise de autoevaluare-evaluare ) . Reconditionarea produsului (cand este cazul) VI.IV. control interoperational 4. Identificarea etapelor procesului tehnologic necesare transformarii semifabricatului in produs 3. Identificarea echipamentelor necesare desfasurarii operatiei/procesului tehnologic 4.

Dezbateri (ultima zi a stagiului de instruire practica ) urmate de solutionarea unor studii de caz pe platforma colaborativa pe teme ca : - Tipuri de defecte intalnite la produsul realizata(prezentate de catre elev) Cauze de producere a defectelor intalnite( prezentate de catre elev in urma stagiului de pregatire practica parcurs ) Solutii de remediere a tuturor tipurilor de defecte specifice la acel gen de proces tehnologic .ORGANIZAREA saptamanala a stagiilor de instruire practica A.de executie .de control preventiv si final .de remediere Observatie : Prin jocuri de rol fiecare elev isi exerseaza pe rand rolurile mai sus mentionate B.de conceptie . Lucrul in echipa (1 zi /saptamana)-se poate efectua la agentul economic dar si pe platforma colaborativa cu ajutorul materialelor digitale Sunt vizate asimilarea competentelor .

-Respectarea principiilor ergonomice la locul de munca(pregatirea/organizarea) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Numele si prenumele elevului:……………………………………….. Activitati de identificare prin observare ( asimilare de informatii in timpul prezentarii procesului de lucru) . I. II.FISA DE OBSERVARE .. . -Precizarea temei propuse si a notiunilor teoretice elementare realizarii ei ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Clasa:…………… An scolar:……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….echipamente de lucru. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Timpul de executie:…………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...instalatii.. Activitati organizatorice zilnice -Reguli SSM specifice locului de munca ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….etc ale agentului economic  rolul acestora ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….ELEV Unitatea de invatamant:………………………………………………..echipamente de control. Data: Tema de executie :………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..echipamentele de control.  variante constructive ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  cauze de aparitie a defectelor ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. III..  criterii de alegere functie de natura produsului realizat.. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..etc ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. parametrii de lucru ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….echipamentele de lucru. Activitati practice (constatari efectuate de catre elev) 1. . Studiul produsului si alegerea corecta a semifabricatului utilizat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..etc ale agentului economic ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  observatii la demonstratiile facute de tutore pe instalatiile.

1. IV .2. Identificarea etapelor procesului tehnologic necesare transformarii semifabricatului in produs ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Identificarea cauzelor care au condus la aparitia defectelor ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Activitati remediale(efectuate de catre elev) 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2. control interoperational ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. 4.. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….control final ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. 4. Identificarea echipamentelor necesare desfasurarii operatiei/procesului tehnologic ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Executia propriu –zisa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Identificarea de solutii in vederea remedierii defectelor ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. IV. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Activitati de evaluare Autoevaluare +evaluare (conform fiselor de autoevaluare-evaluare ) . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Reconditionarea produsului (cand este cazul) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2. 3.

.. Nr... …. Clasa:…………… An scolar:……………………………………. Data: Tema de executie :…………………………………………………………………………………. …. Numele si prenumele elevului:………………………………………. Inca dra rea in timp Cau ze ale apar itiei def ecte lor So lut ii de re me di er e Pun ctaj maxi m Pun Punctaj ctaj evalua auto re eval uare .. O2 : ……………… O3 : ……………… ….. On Tutore : ………………………………………………………………………….FISA DE AUTOEVALUARE-EVALUARE Unitatea de invatamant:………………………………………………. Timpul de executie:…………………………………………………………... crt Operatia Control interoperati onal(neconf ormitati inregistra te ) Control final(ne confor mitati inregis trate) Respec tarea regulilor SSM O1 : …………….

De alegere corecta a echipamentului/instalatiei/aparatelor de control 5. Nivelul de atingere a competentei [ 0…. Lucrul in echipa II. Poces tehnologic studiat:………………………………………………………………………………………… Produsul de realizat:…………………………………………………………………………………………………. Inregistrarea rezultatelor elevilor Nr. Respectarea normelor de SSM 2.FISA DE OBSERVARE-TUTORE AGENTUL ECONOMIC:…………………………………………………………… Nume tutore: ………………………………………………………………… Clasa :…………………………………………………………………… An scolar:………………………………….control 5. Respectarea ergonomiei la locul demunca 3. Incadrarea in normele de timp 7. De alegere corecta a materialului/semifabricatului 4. Competente specifice de urmarit : 1.100 %] 1 2 3 4 5 6 ….. Identificarea solutiilor de remediere 7. Asigurarea calitatii prin control interoperational 6. Timpul de executie :………………… I. n Semnatura :………………………………………………………………………………………………………… 7 .crt Nume si prenume elev 1 2 … …. De remediere 6.verificare. 4. De conceptie/ executie a operatiei…………………………………….. De masurare. De reglare a echipamentului/instalatiei/aparatelor de control functie de operatia executata 3.

J.INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA Partener in PROGRAMUL POSDRU/90/2.PRAHOVA : 24586 .S.1/S/63611 Titlul proiectului: PREGATITI PENTRU PIATA MUNCII ID I.

ENERGETIC CAMPINA 7 GR.Electric.SC.”TEODOR DIAMANT”BOLDESTI SCAIENI 8 GR.N.AGRICOL BARCANESTI 3 COLEGIUL TEHNIC”ELIE RADU”PLOIESTI 4 GR.SC.”T.SC. crt.UNITATI DE INVATAMANT –eligibile pentru implementarea proiectului CALIFICARILE pentru care se urmareste implemetarea de stagii de pregatire practica : Mecanica.SOCOLESCU”PLOIE STI 5 GR.SC.Constructii-instalatii si lucrari publice Nr.ELEVI /CALIFICARI .”TASE DUMITRESCU”MIZIL Agentii economici cu care se incheie conventii pentru activitati de instruire practica ale elevilor NR. Unitatea de invatamant 1 COLEGIUL “SPIRU HARET”PLOIESTI 2 GR.”1 MAI”PLOIESTI 6 GR.SC.SC.

SC.PLOPENI 11 GR.SC.SC.INDUSTRIE USOARA PLOIESTI 12 GR.CONSTRUCTII MASINI CAMPINA TOTAL ELEVI .9 COLEGIUL TEHNIC”LAZAR EDELEANU”PLOIESTI 10 GR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful