P. 1
Proiect Bc f

Proiect Bc f

|Views: 2|Likes:
MPT
MPT

More info:

Published by: Alexandra Zimbrea Novacovici on Sep 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI SPECIALIZAREA: INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Proiect la Bazele Contabilitatii

STUDENTI Tripon Carmen Toth Alexandra Valcaneant Patricia Vulcu Anamaria

Timisoara 2012

Bazele contabilitatii

Page 1

Notiuni introductive Bazele contabilitatii Page 2 .

Notiuni introductive Bilanţul este tabelul contabil care reflectă în expresie bănească starea la un moment dat a utilităţilor şi a resurselor (originilor) patrimoniale. în expresie bănească. data închiderii exerciţiului sau a încheierii bilanţului). Lucrarea este constituita pe 2 capitole. Ele sunt o consecinţă a aplicării dublei reprezentări a patrimoniului în contabilitatea în partidă dublă. începând să fie folosit abia în secolul XIX. care se compune din: antet (întreprinderea. al independenţei exerciţiului. a patrimoniului în contabilitate. unul în care am prezentat şi caracterizat bilanţul. ca model al metodei contabilităţii. determină egalitatea valorică dintre utilităţile şi resursele patrimoniale. reprezentarea stării la un mement dat a elementelor patrimoniale. “de stop cadru” dintr-un film). care este permanent şi în continuă mişcare. caracterul Bazele contabilitatii Page 3 . concomitent şi în strânsă corelaţie după utilitate şi origine. utilitatea şi originea. este strâns legat de contabilitatea în partidă dublă. registrul jurnal. al necompensării în contextual celui al continuităţii activităţii. Celor două criterii fundamentale de reflectare. acest moment este. Caracteristicile acestuia fiind:  Forma generală de reprezentare a informaţiilor contabile  Modul de cuantificare şi reprezentare a structurilor  Caracterul instantaneu al descrierii şi cuantificării  Material care formează conţinutul bilanţului  Obiectivul de bază al bilanţului Structurile fundamentale ale bilantului formează conţinutul acestuia (corpul bilanţului ca document de sinteză sau situaţie contabilă redactată). de regula. : Bilanţul. cel al închiderii exerciţiului contabil la sfârşitul anului (31 decembrie). scris. Când marile întreprinderi industrial şi comerciale au început să-şi analizeze şi să-şi măsoare periodic patrimonial cu ajutorul bilanţului. Echilibrul bilanţier este un principiu de bază al bilanţului potrivit căruia totalul valoric al activului este întotdeauna egal cu totalul valoric al pasivului. o Caracterul instantaneu al descrierii şi cuantificării structurilor patrimoniale (caracterul de “fotografie”. cu respectarea principiilor contabile. oferind utilizatorilor o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a întreprinderii. titlul “Bilanţ”. adică a unui document contabil redactat. dar el poate fi uneori şi la sfârşitul fiecărei luni (cu character provizoriu). după reguli specific contabilităţii. Este consecinţa dublei înregistrări a patrimoniului în contabilitate. balanţa. îndeosebi al prudenţei. În raport cu activitatea economic a întreprinderii. le corespund două structuri fundamentale ale bilanţului denumite convenţional activ şi pasiv. Documentele utilizate: factura. aşa cum s-a demonstrat anterior. o Modul de cuantificare şi reprezentare a structurilor patrimoniale în bilanţ este cel al comensurării valorii exprimate în unităţi monetare. care. Caracteristicile principale ale bilanţului sunt: o Forma generală de reprezentare a informaţiilor contabile în bilanţ este aceea a unui tabel. sau în alte ocazii. corpul bilanţului: descrierea şi evaluarea structurilor patrimoniale şi extrapatrimoniale. şi al doilea în care am analizat 2 monografii contabile. registrul cartea-mare.

în pasiv sunt descrise şi evaluate:  capitalurile proprii reprezentând drepturile acţionarilor. după cum şi adăugarea unor elemente din afara patrimoniului (extrapatrimoniale) conduc la acelaşi effect. fără a fi insă disociat în mod absolut. Trebuie subliniat caracterul complet al conţinutului bilanţului care trebuie să cuprindă totalitatea resurselor patrimoniale şi utilităţilor. creanţe din vânzări de produse finite sau mărfuri pe credit. clare. în pasiv sun reflectate relaţii juridice de obligaţii. asociaţilor şi ale întreprinzătorului individual corespunzătoare aporturilor proprii în bani şi în natură (capitalul social sau individual.  Trebuie luat în considerare rezultatul net global negativ (pierderea) care reflectă sărăcirea averii întreprinderii ca o consecinţă a unei gestiuni (administrări) neeficiente (în care cheltuielile depăşesc veniturile exerciţiului). disponibilitşţi băneşti în caserie şi la bănci. Pentru realizarea acestui obiectiv.  Dobândeşte o autonomie relativă. Activul reflectă expresia bănească a ansamblului bunurilor. care constituie resursele (originile) patrimoniale ale întreprinderii la un moment dat. o Material care formează conţinutul bilanţului (obiectul descrierii şi evaluării contabile) este patrimonial întreprinderii în dubla sa reprezentare: utilitatea şi originea (resursele.instantaneu al bilanţului devine relative. creanţelor şi disponibilităţilor (lichidităţilor) care formează utilităţile patrimoniale. De aceea elementele extrapatrimoniale se înscriu “în afara bilanţului” devenind “elemente extrabilanţiere”. Caracteristicile specifice pasivului sunt: Într-o accepţiune patrimoniala (juridică). o Obiectivul de bază al bilanţului. orice operaţie economic intervenită după momentul închiderii provoacă schimbări (modificări) în structura şi evaluarea elementelor patrimoniale solicitând modificări corespunzătoare în bilanţ. toate fazele anterioare întocmirii bilanţului. care nu au o forma concretă materiala. Infomaţiile contabile loiale. precum şi rezultatul net global negativ (pierderea) ale întreprinderii la un moment dat. Omiterea unui element patrimonial provoacă desfiinţarea acestui “system bilanţier”. de produse finite (în producţie). pe care le parcurg informaţiile contabile (culegerea şi memorizarea scriptică. trebuie să se sprijine pe principiile fundamentale ale contabilităţii. profitul) şi a datoriilor. Bazele contabilitatii Page 4 . tratarea). este acela de a oferi ansamblului utilizatorilor imaginea fidela asupra situaţiei economice şi financiare a întreprinderii în scopul fundamentării deciziilor economice. Caracteristicile specifice activului sunt:  Sunt descrise şi evaluate formele materiale şi nemateriale ale patrimoniului determinate de modul de utilizare a acestuia în activitatea economică a întreprinderii: mijloace fixe (clădiri. formând astfel o unitate de elemente coerente (interdependente). de mărfuri (în comerţ). administraţie. inclusive prezentarea lor în bilanţ. etc. stocuri de materii prime. comerţ. provenienţa). Astfel. complete şi sincere furnizate de bilanţ şi completate cu cele din anexa bilanţului sunt analizate şi interpretate de către utilizatori care pot să stabilescă o serie de indicatori şi rate privind situaţia economic şi financiară a întreprinderii. maşini şi utilaje) folosite pentru producţie. faţă de originea patrimoniului cu care rămâne permanent într-o interdependenţă şi condiţionare. Pasivul reflectă expresia bănească a capitalurilor proprii (care include şi rezultatul net global pozitiv. în consens cu cel al contabilităţii financiare în general.

    Rezultatul net global pozitiv (profitul) care revine capitalului social (individual). produselor de patiserie si produselor zaharoase.  Datoriile faţă de instituţiile financiare pentru credite de la bănci şi alte împrumuturi băneşti. cum ar fi Targul de Nunti din 2006 tinut la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad sau Targul de Pasti din 2007 care a avut loc la EXPO Arad. in Arad. S-a participat la mai multe expozitii din domeniul patiseriei si evenimentelor festive. MARZI COMPANY S. Mai exact cu comercializarea produselor de martipan si decoratiunilor pentru torturi. asigurările sociale.  Datoriile faţă de Bugetul Statului pentru impozite şi taxe.L Firma S.L este o firma care. Datoriile (obligaţiile) patrimoniale care decurg din aprovizionări de bunuri şi servicii pe credit (furnizorii). Rezervele ca profituri conservate. Bazele contabilitatii Page 5 . Firma a fost infiintata in 2005. fondul de şomaj.R. in magazine specializate. Provizioanele reglementate (asimilate capitalurilor proprii).C. conform codului CAEN se ocupa cu comertul cu amanuntul al painii.R. Marzi Company S. SCURT ISTORIC: S. precum şi cele determinate de relaţiile cu ceilalţi factori de producţie: datoriile salariale şi sociale faţă de personalul între prinderii.C.

Stefan Tenetchi. ARAD BILANTUL INITIAL Bazele contabilitatii Page 6 .38.L.C. Sediul Str.R. Nr. MARZI COMPANY S.S.

taxe şi vărsăminte asimilate TOTAL PASIVE 320 160 170 39 16 16 210 36 349367 Bazele contabilitatii Page 7 .Bilantul initial Simbol Cont 411 301 303 5121 5311 211 Denumirea contului Clienţi Sold Debitor 19200 145000 8467 126000 700 50000 Simbol Cont 1012 1061 2814 401 421 4311 Denumirea contului Sold Debitor 320000 4300 200 20000 3300 600 Materii prime Materiale obiecte de inventar Conturi la bănci în lei Casa în lei Terenuri Capital social subscris vărsat Rezerve legale Amortizarea altor imobilzări corporale Furnizori 4312 4313 4314 4315 4371 4372 444 447 TOTAL ACTIVE 349367 Personal salarii datorate Contribuţia unităţii la asigurările sociale Contribuţia angajaţilor la asigurările sociale Contribuţia unităţii pentru asigurările sociale de sănătate Contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii angajator Contribuţia unităţii la fondul de şomaj Contribuţia angajaţilor la fondul de şomaj Impozitul pe salarii Fonduri speciale.

Sediul Str. MARZI COMPANY S.38. Nr. Stefan Tenetchi.R.C.L.S. ARAD ANALIZA CONTABILA Bazele contabilitatii Page 8 .

5311 Casa (A) RF: Contul 5311 Casa este cont de activ. Cl CCT: Conturile corespondente sunt: 411 Cl (A). a 1000 lei şi se depun în caserie EP.1 EP. Furnizori  CCT: Conturile corespondente sunt: 5121 Banca (A).În cursul lunii decembrie au loc următoarele operaţii: 1. din contul de la bancă cu suma de 3000 lei EP. deci contul va funcţiona pe baza regulii II şi se debitează cu suma de 1000 lei. Casa . deci contul va funcţiona pe baza regulii III şi se creditează cu suma de 1000 lei 5311 Casa  se D şi 411 Cl  se C A – xai + xaj = P FC: 5311 Casa (A) = 411 Cl (A) = 1000 lei 2. Contul 401 Fz este cont de pasiv. NO: Achiziţionare materii prime în valoare de 2000 lei de la S.C. NO: Încasare de la S. Contul 411 Cl este cont de activ. 4. astfel că are loc o scădere a contului din bancă cu suma de 3000 lei şi concomitent scade datoria faţă de furnizori cu aceiaşi sumă. 401 Fz (P) Bazele contabilitatii Page 9 .R.C.SM: Operaţia economică determină modificarea volumului activelor şi a pasivelor în sensul descreşterii. Furnizori  CCT: Conturile corespondente sunt: 301 Materii prime (A). 401 Fz (P) RF: Contul 301 Materii prime este cont de activ. Alina & Alexa Prodcom S. deci contul va funcţiona pe baza regulii II şi se creditează cu suma de 2000 lei 301 MP  se D şi 401 Fz  se C A + xai = P + xpj FC: 301 MP (A) = 401 Fz (P) = 2000 lei 3. Se încasează de la un client 1000 lei în caserie Se achiziţioneză materii prime în valoare de 2000 lei.SM: Operaţia economică determină modificarea volumului activelor şi a pasivelor în sensul creşterii. are loc o creştere a caseriei. Almar Marzipan S. NO: Se plateşte furnizorul S.R. astfel că are loc o creştere a caseriei cu suma de 1000 lei şi scade datoria clientului cu aceiaşi sumă.SM: Operaţia economică determină modificarea volumului activelor în sensul creşterii şi descreşterii. Banca .L.R. astfel că are loc o creştere a materiilor prime cu suma de 2000 lei şi concomitent creşte datoria faţă de furnizori cu aceiaşi sumă. deci contul va funcţiona pe baza regulii II şi se debitează cu suma de 2000 lei.1 prin ordin de plată Analiza contabilă pe luna decembrie: 1.C.L..1 Se plateşte un furnizor din contul de la bancă cu suma de 3000 lei Se plăteşte factura nr. are loc o creştere a MP. are loc o creşter a datoriilor faţă de furnizori. Materii prime . are loc o scadere a datoriei .L. conform facturii nr. Colina Matador Impex S. conform facturii nr. 3. 2.

deci contul va funcţiona pe baza regulii III şi se creditează cu suma de 3000 lei. 401 Fz (P) RF: Contul 5121 este cont de activ. NO: Se plateşte factura nr. prin ordin de plată EP. Contul 401 Fz este cont de pasiv.xai = P – xpj FC: 401 Fz (P) = 5121 Banca (A) = 3000 lei 4.R. Almar Marzipan S. deci contul va funcţiona pe baza regulii III şi se creditează cu suma de 2000 lei..L.SM: Operaţia economică determină modificarea volumului activelor şi a pasivelor în sensul descreşterii.1 pentru S. deci contul va funcţiona pe baza regulii III şi se debitează cu suma de 3000 lei 401 Fz  se D şi 5121 Banca  se C A . Banca .C. Contul 401 Fz este cont de pasiv. astfel că are loc o scădere a contului din bancă cu suma de 2000 lei şi concomitent scade datoria faţă de furnizori cu aceiaşi sumă. deci contul va funcţiona pe baza regulii III şi se debitează cu suma de 2000 lei 401 Fz  se D şi 5121 Banca  se C A . are loc o scădere a datoriilor faţă de furnizori. are loc o scădere a contului din bancă.xai = P – xpj FC: 401 Fz (P) = 5121 Banca (A) = 2000 lei Bazele contabilitatii Page 10 . are loc o scădere a datoriilor faţă de furnizori. Furnizori  CCT: Conturile corespondente sunt: 5121 Banca (A).RF: Contul 5121 este cont de activ. are loc o scădere a contului din bancă.

S. MARZI COMPANY S.R. ARAD REGISTRU CARTEA MARE Bazele contabilitatii Page 11 .L. Nr.C.38. Sediul Str. Stefan Tenetchi.

Registrul Cartea Mare Debit 411 Credit Debit 301 Credit RC=0 TSC=0 Debit 303 Credit RC=0 TSC=0 Si=19200 (1) 1000 TSD=19200 TSC=1000 SFD=18200 Si=145000 (2) 2000 RD=2000 SFD=147000 Si=8467 RD=0 TSD=8467 SFD=8467 Debit 5121 Credit (3) 3000 (4) 2000 Debit 5311 Credit Debit 211 Credit RC=0 TSC=0 Si=126000 TSD=126000 SFD=121000 Si=700 (1) 1000 TSD=1700 SFD=1700 RC=0 TDC=0 Si=50000 RD=0 TSD=50000 SFD=50000 Debit RD=0 TSD=0 1021 Credit Debit RD=0 TSD=0 1061 Credit Debit RD=0 TSD=0 2814 Credit Si=320000 RC=0 TSC=320000 SFC=320000 Si=4300 RC=0 TSC=4300 SFC=0 Si=200 RC=0 TSC=200 SFC=200 Debit (3)3000 (4)2000 RD=5000 TSD=5000 401 Si=20000 (2) 2000 Credit Debit RD=0 TSD=0 421 Si=3300 RC=0 TSC=3300 SFC=3300 Credit RD=0 TSD=0 Debit 4311 Credit Si=600 RC=0 TSC=600 SFC=600 RC=2000 TSC=22000 SFC=17000 Debit RD=0 TSD=0 4312 Credit Debit RD=0 TSD=0 4313 Credit Debit RD=0 TSD=0 4314 Credit Si=320 RC=0 TSC=320 SFC=320 Si=160 RC=0 TSC=160 SFC=160 Si=170 RC=0 TSC=170 SFC=170 Bazele contabilitatii Page 12 .

Debit RD=0 TSD=0 4315 Credit Debit RD=0 TSD=0 4371 Credit Debit RD=0 TSD=0 4372 Credit Si=39 RC=0 TSC=39 SFC=39 Si=16 RC=0 TSC=16 SFC=16 Si=16 RC=0 TSC=16 SFC=16 Debit RD=0 TSD=0 444 Credit Debit 447 Si=36 Credit RC=0 TSC=36 SFC=36 Si=210 RC=0 TSC=210 SFC=210 RD=0 TSD=0 Bazele contabilitatii Page 13 .

Stefan Tenetchi. MARZI COMPANY S.R.38. Nr. ARAD BILANTUL FINAL Bazele contabilitatii Page 14 .L.C. Sediul Str.S.

Bilantul final Simbol Cont 411 301 303 5121 5311 211 Denumirea contului Clienţi Sold Debitor 18200 147000 8467 121000 1700 50000 Simbol Cont 1012 1061 2814 401 421 4311 Denumirea contului Sold Debitor 320000 4300 200 17000 3300 600 Materii prime Materiale obiecte de inventar Conturi la bănci în lei Casa în lei Terenuri Capital social subscris vărsat Rezerve legale Amortizarea altor imobilzări corporale Furnizori 4312 4313 4314 4315 4371 4372 444 447 TOTAL ACTIVE 346367 Personal salarii datorate Contribuţia unităţii la asigurările sociale Contribuţia angajaţilor la asigurările sociale Contribuţia unităţii pentru asigurările sociale de sănătate Contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii angajator Contribuţia unităţii la fondul de şomaj Contribuţia angajaţilor la fondul de şomaj Impozitul pe salarii Fonduri speciale. taxe şi vărsăminte asimilate TOTAL PASIVE 320 160 170 39 16 16 210 36 346367 Bazele contabilitatii Page 15 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->