P. 1
Idiopatska Epilepsija Dj... Okcipitalni Od Gastaut

Idiopatska Epilepsija Dj... Okcipitalni Od Gastaut

|Views: 17|Likes:
Published by Dragutin Petric

More info:

Published by: Dragutin Petric on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

OVO JE ZA Google predmemorija http://www.medlink.com/web_content/MLM0031O.asp .

Da JE kratki space povijseni web Stranice kako JE izgledala podatak, 26 Kol 2013 11:16:19 GMT. Trenutna Stranica možda sebi u međuvremenu promijenila. Saznajte Više su savjet: da biste brzo pronašli svoj ​pojam ZA Pretraživanje nema ovoj Stranici, pritisnite Ctrl + F BSG ⌘ -F (Mac) i upotrijebite traku ZA traženje. Samo tekstualna inačica

Idiopatska epilepsija djetinjstva okcipitalni od Gastaut
Suradnici CP Panayiotopoulos MD PhD , autor. Dr. Panayiotopoulos of bolnic i St. Thomas dobio je publikac iju stipendiju i plaću od UCB Pharma. Jerome Engel Jr. MD PhD , editor. Dr. Engel Škole David Geffen Medic inskog fakulteta Sveuč ilišta u Kaliforniji, Los Angelesu, primila konzultantske naknade od Medtronic s za konzultantske rad, honorariums na orto-McNeil za govore angažmane, i tantijeme od Epinano kao suosnivač. Bivši autor (i) Jerome Engel Jr. MD PhD (izvorni autor) Datumi objavljivanja Izvorno objavio 18. listopada 1993; zadnji put 3. rujna 2012; istječ e 3. rujna 2015 Sinonimi Djetinjstvo epilepsije s okcipitalnim paroksizama; Gastaut vrsta benignog djetinjstva okc ipitalan epilepsije; idiopatska epilepsija okc ipitalnog djetinjstva; idiopatska djetinjstva potiljač na epilepsije; kasne pojave simptoma benigne epilepsije djetinjstva s okcipitalnim paroksizama; kasne pojave simptoma benigne djetinjstva okc ipitalnih epilepsije

Ključne točke
• idiopatska djetinjstva okcipitalnih epilepsije od Gastaut je č isto potiljač na epilepsije s poč etkom obično u kasnom djetinjstvu iu ranim tinejdžerskim godinama. • To se manifestira uglavnom s tipič nim vizualnih napadaja osnovnih vizualnih haluc inac ija koje su obič no kratkog trajanja. • Napadaji mogu biti vrlo česte, a na dnevnoj bazi. • Postic tal glavobolja javlja u trećine bolesnika, a to je često ne razlikuju od migrene glavobolje. • EEG često pokazuje okc ipitalan šiljaka ili zatiljni paroksizma, koji, kada se oni pojave, pokazuju fiksac ija-off osjetljivost. Međutim, neki pacijenti su se dosljedno normalnoEEG . • pogrešna dijagnoza s migrenom je č est klinič ki problem. • Prognoza je dobra u polovic e bolesnika. • Liječ enje s odgovarajuć om antiepileptikom lijekovima, i to uglavnom s karbamazepin , č esto je potrebno.

Povijesna bilješka i nomenklatura
Gibbs i Gibbs dokumentirano da se na EEG ". . . oduzimanje žarištima u jednom ili oba režnja zatiljka se najčešće nalaze u malom djec om. Zatiljna žarištima obič no nestaju u odraslom životu, i slijeganja od elektroencefalografije abnormalnosti obič no popraćena prestanka napadaja "(Gibbs i Gibbs 1952) . Peak dob kod prvog otkrića zatiljna žarištima je 4-5 godina, i oni mogu pojaviti kod djece bez napadaja. Gibbs i Gibbs je također opisao je 8,5-godišnji dječak s "poč etka napada 2 mjesec a prije snimanja, koji se sastoji od sljepoć e, nakon čega slijedi drži obje ruke na oč i, valjanje od oč iju, i gubitak svijesti. . . jaka glavobolja nakon napada. . . Nema konvulzije u bilo koje vrijeme "(Gibbs i Gibbs 1952) . EEG je pokazao nezavisne bilateralnih okc ipitalan šiljc ima. Iako slič ni sluč ajevi su kasnije izvijestio drugih autora, priznavanje idiopatska djetinjstva okc ipitalanepilepsije od Gastaut je odgođen. To je bio motiviran izvješću Camfield i kolege iz 4 adolesc enata s EEG okc ipitalnim paroksizama na zatvorenim oč ima č iji klinič ke karakteristike su interpretirani kaobazilarne migrene uzrokuje napadaje(Camfield et al 1978) . Panayiotopoulos pitanje dijagnozu bazilarnojmigrene , a izvijestio 4 djece s okc ipitalnim
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

paroksizama aktivira eliminac ije c entralnog vida i fiksiranje (fiksac ija-off osjetljivosti), 2 od njih je što je danas poznato kaoPanayiotopoulos sindrom , 1 je ono što je danas poznato kao idiopatska epilepsija djetinjstva okc ipitalan od Gastaut, a jedan je simptomatsko okc ipitalan epilepsiju(Panayiotopoulos 1980; 1981) . Nakon toga, Gastaut retroaktivno identific irali 36 pac ijenata s okc ipitalnim paroksizama i široko ih izvijestili kao "novu vrstu epilepsije: benigna djelomič na epilepsije od djetinjstva s okc ipitalan spike-valova "(Gastaut 1982; Gastaut i Zifkin 1987) . 1989 Međunarodna liga protiv epilepsije (ILAE ) Klasifikac ija prepoznali ovaj sindrom kao "djetinjstva epilepsije s okc ipitalnim paroksizama"(Komisija 1989) Ovo je preimenovana u "kasno-napadaj epilepsije djetinjstva okc ipitalnih(Gastaut putovanja) "u ILAE izvješć a(Engel 2001; 2006; Berg et al 2010) . To je na temelju izvješć a Fejerman i kolege(Fejerman 1996; Caraballo et al 1997) predlaže da ovaj "Gastaut tipa potiljačna epilepsije (kasne pojave simptoma)" se razlikuje od Panayiotopoulos sindroma. Za opsežne mišljenja o dijagnozama iz djetinjstva okc ipitalan epilepsije od Gastaut, vidjet (Panayiotopoulos 1999b; 2002; 2010; Covanis et al 2005; Fejerman i Caraballo 2007; Caraballo i sur 2008; 2009; Gobbi i sur 2008; Panayiotopoulos et al 2008) .

Kliničke manifestacije
Vizualni napadaji su kardinalne simptomi idiopatska djetinjstva okc ipitalan epilepsije . Oni uglavnom manifestiraju s osnovnim vizualnim haluc inacijama, sljepila ili obje. Oni su obič no č esti idnevne , i obič no traje od nekoliko sekundi do 1 do 3 minute. Elementarna vizualne halucinac ije su najč ešći i najkarakterističniji ic tal simptom. Oni su č esto prvi, a često i jedini napadaj klinič ka manifestac ija, koja može napredovati i koegzistiraju s drugim okc ipitalnim simptoma kao što su osjetilne iluzije oč nih pokreta i Oč naBol , tonik odstupanje od oč iju, oč ni kapak leprša, ili ponavljaju oko zatvaranja. Kompleksni vizualne haluc inac ije, iluzije, vizualne i drugi simptomi od anteriornije ic tal širi rijetko pojavljuju ab initio, ili od napadaja napretka koji može raskinuti s hemic onvulsions ili generalizirane konvulzije. Ic tal sljepoća, pojavljuju ab initio ili, rjeđe, nakon druge okcipitalnim ovršnih manifestac ija, obično traje 3 do 5 minuta. Širenje do simptoma mezijalnoj sljepoočnog režnja umiješanosti je izuzetna, a mogu ukazivati ​na uzrok simptomatske. Svijest je netaknut tijekom vizualnih simptoma, ali može biti poremeć ena ili izgubljen ako se napadaji napredak na drugim simptomima i konvulzije. Postic tal glavobolje, ponekad ne razlikuju odmigrene glavobolje, č esto se javlja kod jedne treć ine pac ijenata. Glavobolja, uglavnom orbitalna, povremeno može biti ic tal. Vizualni napadajima. Vizualne haluc inac ije i sljepoća . Vizualni napadaji su najtipičnije i obič no prvi simptom ic tal(Gastaut 1982; Panayiotopoulos 1980; 1981; 1999a; 1999b; 2002; 2010; Gastaut i Zifkin 1987; Covanis et al 2005; Caraballo i sur 2008; 2009; Panayiotopoulos et al 2008; Wakamoto et al 2011) . Elementarna vizualne haluc inac ije javljaju kao simptom poč etne napadaja u vjerojatno više od dvije treć ine bolesnika. Oni su uglavnom kratki, brzo razvija, u trajanju od 5 do 15 sekundi, i rijetko prelaze 1-2 minuta, ako do njih dođe sama, bez druga zatiljni ili extra-zatiljni širi. Rijetko, oni mogu trajati 15 do 20 minuta ili duže. Razne komponente osnovnih vizualnih haluc inacija su detaljni prema Panayiotopoulos u buduć em kvantitativne i kvalitativne analize(Panayiotopoulos 1999a) . Oni su obič no šarena i kružno, pojavljuju bilo u periferiji jednog hemifield ili c entralno, oni mogu umnožiti u broju i velič ini, ili oboje, mogu pomic ati samo vodoravno na drugu stranu, a oni mogu biti svijetli ili statički. Oni mogu biti samo ictal manifestac ije, ili o napretku u drugih ovršnih simptoma. Za svakog pac ijenta, u svakom zapljene elementarne vizualne haluc inacije imaju otisak prsta s stereotipnog izgleda u pogledu morfologije, boja, mjesto, pokreta i drugih spec ifičnosti. Pac ijenti također znam u kojoj je fazi njihove vizualne halucinac ije progresiju sekundarne generalizac ije je vjerojatno da ć e se dogoditi. Ovaj vizualni ictal simptomatologija, s obzirom na sve njegove komponente zajedno, izrazito razlikuje od migrene vizualnom aurom(Panayiotopoulos 1999a; 1999b; 2006; 2010; Caraballo et al 2008) . Kompleksni vizualne halucinac ije i vizualne iluzije . Kompleksni vizualne halucinac ije su puno rjeđi, vjerojatno javljaju u manje od 10% bolesnika, a najč ešć e proizlaze iz osnovnih vizualnih haluc inacija. Ovi bolesnic i se obič no vide u obliku lica ili figure, što može imati isti položaj i pokret niz kao da je od osnovnih vizualnih halucinacija. Oni nemaju iste emoc ionalne ili druga obilježja kao i one povezane s sljepooč nog režnja semiologije. Ic tal vizualne iluzije, kao što su mic ropsia, metamorphopsia i palinopsia su najvjerojatnije generiran iz nedominantnih parijetalni regije(Gastaut i Zifkin 1987) . Oni su izuzetno rijetke i vjerojatno povezana s simptomatsko-samo okc ipitalnim napadaja(Panayiotopoulos 1999a;
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

1999b) . Sljepoć a ili djelomič nog gubitka vida . Sljepoć a je vjerojatno tako č est simptom kao ic tal osnovnih vizualnih haluc inac ija. To se može dogoditi sama i može biti samo ic tal događaj u bolesnika koji mogu, u nekim drugim vremenima, ima vizualne halucinacije, bez sljepoć e(Panayiotopoulos 1980; 1981; 1999a; 1999b; 2010; Gastaut 1982; Gastaut i Zifkin 1987; Shahar i Barak 2003) . Sljepoća je iznenadna i ukupno, i prosječ no traje duže od vizualnih haluc inac ija, obič no 2 do 5 minuta, ako sami. Postic tal sljepoć u,hemianopia , i druga djelomična vizualna gubitak dobro uspostavljene nakon vizualnih napadaja sa ili bez sekundarne generalizac ije. Osjetni halucinac ije oč nih pokreta i bol . Osjeć aj oč ne pokreta u nedostatku otkriti pokretu je rijetka pojava, a uglavnom se javlja kao progresije osnovne vizualne haluc inac ije(Panayiotopoulos 1999a; 1999b; 2002; 2010) . Nonvisual ictal simptomi. Odstupanje od oč iju i oc uloc lonic napadajima . Odstupanje od oč iju, obič no nakon osnovne vizualne halucinac ije i č esto povezana s ipsilateral okretanje glave, je najč ešći (oko 70%) nonvisual simptom(Gastaut 1982; Gastaut i Zifkin 1987; Panayiotopoulos 1999a; 1999b; 2010; Fejerman i Caraballo 2007; Caraballo i sur 2008; Gobbi i sur 2008; Panayiotopoulos et al 2008) . Ovo žarišna motora oduzimanje obično počinje nakon vizualnih haluc inacija, ali se može pojaviti dok su haluc inac ije dalje ustraju. To mogu biti blage, ali č ešće je to teška i napreduje na hemic onvulsions i generaliziranih tonik clonic napadajima (GTCS )(Panayiotopoulos 1999a; 1999b; 2010) . Ta djec a s benignim okc ipitalnim napadaja može imati motor žarišna napadaji ab initio je dobro uspostavljena(Beaumanoir 1983) . Vrlo je vjerojatno da su ovi slučajevi imaju bolju prognozu i kraći vijek trajanja napadaja od onih Gastaut tipa djetinjstva okc ipitalan epilepsije, no to vjerojatnost još nije ispitan ispravno. Prisilni oč ni zatvaranje i oč ni kapak treperi . Prisilni oč ni zatvaranje i oč ni kapak treperi, zanimljiva ic tal klinič ki simptom zatiljna napadaja, javljaju u oko 10% bolesnika, obično na pozornic i na koji svijest narušena. Oni signaliziraju neminovnu sekundarno generalizirane konvulzije(Gastaut 1982; Gastaut i Zifkin 1987; Panayiotopoulos 1999a; 1999b; 2010) . Ic tal klinič ki simptomi iz okc ipitalnog napadaja razmnožavanja . Elementarna vizualne haluc inac ije ili druge ictal simptomi mogu napredovati do hemic onvulsions ili generalizirane konvulzije. Prema Gastaut i Zifkin, vizualni napadaji č esto slijede druge nonvisual ovršnih simptoma kao što su hemiconvulsions (43%), složeni žarišne napadaji (14%), disfazija,dysesthesia , aversive konvulzije (25%) i generalizirani tonik-klonič ke konvulzije (13%) (Gastaut i Zifkin 1987) . Prema Panayiotopoulos, tipični složeni žarišne zapljena mezijalnoj sljepoočnog režnja simptomatologijom je iznimno rijetko, a mogu ukazivati ​na uzrok simptomatske(Panayiotopoulos 1999b; 2010) . Ic tal povraćanje (iktus emetic us) i ic tal sinkope . To su najistaknutiji simptomi uPanayiotopoulos sindrom te su rijetki u djetinjstvu idiopatska epilepsija okcipitalnog od Gastaut(Panayiotopoulos 2002; 2010; Covanis 2006) . Ic tal povrać anje ponekad može dogoditi nakon završetka vizualnih simptoma, a pacijent ima ne sjeća toga. Ictalpovraćanje ne javljaju na početku napadaja u idiopatska epilepsija potiljku. Glavobolja . Ictal glavobolja, uglavnom orbitalna, je rijetka pojava. Međutim, postic tal glavobolja je simptom u skladu treć ina od te djec e, čak i bez prethodnih konvulzije(Gibbs i Gibbs 1952; Panayiotopoulos 1980; 1999b; 2010; Gastaut 1982; Gastaut i Zifkin 1987; Caraballo i sur 2008; Panayiotopoulos et al 2008) . To se događa odmah, ili 5 do 10 minuta nakon završetka vizualnih halucinac ija. Trajanje i ozbiljnost glavobolje Čini se da je razmjerna trajanju i težini od prethodnih napadaja. Glavobolja može biti difuzni i blagog ili umjerenog intenziteta, ali u nekih bolesnika je jaka i pulsirajuć i, a može biti povezan smuč nina , povraćanje, fotofobija, iphonophobia , što može učiniti ga razlikuje od migrene. Međutim, postic tal glavobolje je i uobič ajeno u drugim kriptogenim ili simptomatske okc ipitalnim napadaja(Panayiotopoulos 1999a; 1999b; 2010) . Umanjenje svijesti . Vizualni napadaji, čak i prolongirani, one su jednostavne i jasno opisano od strane pac ijenata. Umanjenje svijesti obič no se javlja na poč etku drugih manifestac ija nakon vizualnih halucinac ija ili sljepilo. U nekim sluč ajevima, gubitak svijesti povezane s vodopada može pojaviti samostalno i bez konvulzija (ic talsinkopa )(Panayiotopoulos 1999a; 1999b; 2010) . Cirkadijurni distribuc ije . Vizualni napadaji su uglavnom dnevne i pojaviti u bilo koje doba dana. Dulje napadaji, sa ili bez sekundarno generalizirane konvulzije hemiconvulsions ili imaju tendenciju da se dogodi bilo tijekom spavanja, uzrokuje pacijenta da se probudite, ili nakon buđenja. Dakle, neka djec a mogu imati brojne diurnalni vizualne napadaje, a samo nekoliko isključ ivo noć ne životinje ili na buđenje sekundarno GTCS.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Predisponirajući č imbenic i i idiopatsku fotoosjetljivi okc ipitalan epilepsije . To je stvar kriterije. NoviILAE dijagnostiku Shema prepoznaje "idiopatsku epilepsiju fotoosjetljivi zatiljni režanj" kao novi sindrom refleksa epilepsije s senilne poč etka(Engel 2001; 2006) . Međutim, njegove granic e nisu sigurni: (1) Gastaut i Zifkin obzir osjetljivost kao dio djetinjstva idiopatska epilepsija okc ipitalnog(Gastaut i Zifkin 1987) , (2) fotoosjetljivi zatiljka napadaji mogu poč eti iu odrasloj dobi, razvijaju kasnije u djece s napadajima Rolandic (Panayiotopoulos 1999a; 1999b) ili se javljaju sluč ajno u prekidima photic stimulacije normalnih ispitanika ili migrene(Panayiotopoulos 2002; 2010) . Zatiljna napadaji mogu biti izazvana televizije, video igre, i prekidima photic stimulac ija, i može manifestirati s raznobojnim kružnim vizualnih halucinac ija koje su č esto povezane s sljepoć e (Mic heluc ci i Tassinari 1993; Guerrini i dr., 1995; 1998; Panayiotopoulos 1999b; 2002; 2010; Yalc in i sur 2000; Fejerman i Caraballo 2007; Gobbi i sur 2008; Parmeggiani i Guerrini 2010) . Tonic odstupanje od oč iju, epigastrič an nemir i povrać anje, glavobolja, konvulzije i generaliziranih može slijediti. Trajanje varira od 2 do 5 minuta ili do 2 sata. Prognoza je neizvjesna. Neka djeca mogu imati samo 1 ili 2 napadaja, ali drugi ne može osloboditi. InteriktalnogEEG pokazuje spontani i induc irani photic ally okc ipitalan šiljcima. Centrotemporal šiljc i mogu koegzistirati. Ic tal EEGs dokumentirano Tjemeni podrijetlo i širenju ispuštanja u vremenitim regije(Guerrini i dr., 1995; 1998; Parmeggiani i Guerrini 2010) . Isključ ivanjem bolesnika s idiopatskom Fotosenzitivni okcipitalnim napadaja, ne postoje oč iti predisponirajuć i č imbenic i u djetinjstvu okcipitalan idiopatska epilepsija. Unatoč EEG fiksacija-off osjetljivosti, samo nekoliko pac ijenti navode da su klinič ke napadaji ubrzao ide od jakog svjetla u tamu ili tame sama. Životnoj dobi i spolu . Dječ ac i i djevojčice podjednako su pogođeni. Prosječ na dob poč etka je 8 godina s rasponu od 3 do 16 godina. Gastaut i Zifkin Izvješć e životnoj dobi od 15 mjesec i do 19 godina, koje se nalazi izvan granic a benigne djetinjstva napadajima osjetljivosti sindrom(Gastaut 1982; Gastaut i Zifkin 1987) . Učestalost napadaja. U neliječ enih bolesnika, kratki vizualni napadaji su č este, javljaju na frekvenc iji od nekoliko dnevno ili tjedno. Međutim, širenje na druge ovršnih manifestacija, kao što su žarišne ili više grčeva generalizirati je mnogo rjeđe, javljaju mjeseč no, godišnje, ili iznimno(Panayiotopoulos 1999b; 2010; Caraballo et al 2008) .

Klinička vinjete
Idiopatska djetinjstva okc ipitalni epilepsije od Gastaut je č esto dijagnostic irao kaoMigrena s aurom , acephalgic migrene,bazilarne migrene , i migralepsy. 1. sluč aj je bio prvi slučaj izvijestio propitivanje dijagnozu bazilarnojmigrene u korist okc ipitalan epilepsije(Panayiotopoulos 1980; 1981) prije izvješć ima Gastaut(Gastaut 1982) . Međutim, ovaj sluč aj je č esto pogrešno navodi kao "bazilarne migrene s okc ipitalnim paroksizama." 1. slučaj. 31-godišnjak je imao 20 godina redovito prać enje ispita od 11 godina kada je prvi put doživio vizualne napadaja. Ovi napadi se sastojala od kratkih, osnovnih vizualnih haluc inacija o "milijunima malih, vrlo svijetle boje, uglavnom plave i zelene, kružne mrlje svjetla, koje se pojavljuju na lijevoj strani, a ponekad i za pomic anje udesno." Oni se dogodila oko jednom tjedno, trajao više od 1 minute, a nisu bili u pratnji izmijenjene svijesti, glavobolju ilipovrać anje . On je također imao dva napadaja u dobi od 10 i 11 godina, gdje su njegovi "oč i okrenule na desnoj, desna ruka pojavila kruta, a tu je i gubitak svijesti za nekoliko sekundi." To su bile nevezano za bilo poremeć aja vida.EEG je pokazao okcipitalni paroksizama fiksacijom-off osjetljivosti(Panayiotopoulos 1980; 1981) . Unatoč fenobarbiton 90 mg dnevno, vizualni napadaji nastavio, u pratnji postic tal desnostrana glavobolje, povrać anje i za 1 ili 2 sata. U dvije od tih epizoda, bio je DISFAZIČNE, a možda su malo bili zbunjeni, ali mogu razumjeti razgovor. Tri ostale epizode potpune sljepoć e dogodila odmah nakon ronjenja u moru: "Sve je odjednom crna, nisam mogao vidjeti i sam morao pitati druge kupač e da mi pokaže smjer na plaži." Sljepoć a izbrisani u 1 minutu ili dvije minute, a slijedili su pravo jednostranog glavobolju i povrać anje. Samo jednom vizualne haluc inac ije prethodio sljepoć u. On je tretirana s c ikloheksil-2-metilamino-propranol-feniletil barbiturate, 150 mg dnevno, i napadi prestali. Nakon toga, on je imao samo 3 vizualne napadaje, a sa 16 godina se probudio iz sna sa sebi svojstvenim vizualnih simptoma, zaspao opet, i doživjela lijevi motor fokalne napadaje iGTCS . Posljednji sve vizualne napadaj, u dobi od 23 godina, došlo je vrijeme spavanja. Probudio se s poznatim lijevo-sided osnovnih vizualnih haluc inacija koji je trajao 20 minuta, bez ikakvih drugih simptoma. On je imao glavobolju i jednostranomuč nina ujutro. Napokon prać enje nakon 31 godina starosti, što je dobro, bez napadaja migrene ili glavobolje.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Slučaj 2. sljedeći sluč aj s vizualnim napadaja imala okc ipitalan paroksizama samo u prva EEG na 10 godina. Svi naknadno upozoriti i spavati EEG, jedna sedam dana kasnije bez lijekova, a ostale godišnje 1990 do 1998, bili su normalni. To pokazuje da zatiljka paroksizama ne mogu se naći u takvim sluč ajevima idiopatske djetinjstvu okcipitalan epilepsije. Ovaj sluč aj je zanimljiv i zbog kratkih epizoda padova, s gubitkom svijesti bez grč eva (ic talsinkopa ). Što je još važnije, on je pokazao izvrsno prognozu koja se može povezati s počinjanje odgovarajućeg liječ enjakarbamazepin . Ovaj 18-year-old normalan č ovjek na 10 godina imala: (1) Česte (1-3 tjedno) vizualne napadaji koji traju 10 do 30 sekundi. On ih opisuje na sljedeć i način: "To je izgledalo kao pravokutnik ispunjen boji malim krugovima. Ovaj put sam vidio boje. Bile su plave, zelene, c rvene i žute. Dok sam č itala, sam poč ela viđati riječi zaglavi sve zajedno. Ja trepnuti puno jasnije vidjeti. To je poznato vizija, ponekad i svijetle ili tamne. On zamjenjuje, zamagljuje stvarne slike. Oni su veliki objekti, vjerojatno ljudi, koji se ne mogu identific irati. Oni su uvijek u mom desnom oku i privuć i desno oko i moju glavu na desno. " (2) Kratka rijetki zapljena potpune sljepoće bez ikakve najave ili umanjenja svijesti. (3) Četiri kratki (1-2 minute) epizode pada reagira bez konvulzija. Liječ nik svjedoc i jedne epizode, a opisao ga je nespretno, slobodna, i ne reagira. Ova vrsta ic tal sinkope je češći uPanayiotopoulos sindrom . Nema daljnjih napadaja bilo koje vrste dogodio nakon liječ enja karbamazepin. Tretman je povuč en tri godine kasnije. Na njegov posljednji prać enje nakon 18 godina, on je bio dobro, imala normalan EEG iMRI , i bio je u bez potrebe daljnjeg liječ enja. Sljedeć i sluč aj je da ilustriraju da ovaj sindrom idiopatska epilepsija okcipitalnog djetinjstvu može dogoditi bez prepoznatljiv EEG abnormalnosti, dijagnostic irao kao migrene i kasniti liječ enje. Kao i sluč aju 1, vizualni napadaji postala više u kasnijoj fazi. Slučaj 3. normalno 18-godišnjak je imao napad od tjednih epizoda osnovnih vizualnih haluc inacija u dobi od 8 godina. To su bile kratke, u trajanju 5 sekundi do 15 sekundi, a sastojao se od 3 do 4 konc entrič nih sfernim prstenom c rvene i žute kreće s lijeva na desno vidno polje, i da je isti tečaj ponovno nakon njihovog nestanka na desnoj strani. U drugim sluč ajevima, samo 1 boji lopta je kontinuirano kreće s lijeva na desno. Boje su koliko na početku, sve intenzivnije, a sjajan kao oduzimanje napredovala. Nije bilo umanjenja svijesti, konvulzije, ili glavobolje. Dijagnoza migrene ac ephalgic je napravio. S poč etkom u 10 godina, na 4 puta, isti konc entrič na prstena bili su veći (udvostruč iti), slijede isti tijek s lijeva na desno, ali trajanje napadaja bio duži, u trajanju od jedne minute. To je vjerojatno povezana s lijevehemianopia . Na tri više navrata, vizualni Napadi su duže, traje 2 do 3 minute, potom lijevom jednostranog odstupanja od glave, a lijevu hemiconvulsions. U ovoj fazi, dijagnozazatiljni režanj napadaji je osumnjič en. Nema daljnjih ataka, kada karbamazepin 600 mg dnevno pokrenut je na 11 godina, osim rijetkih, kratkih, osnovnih vizualnih halucinac ija kao što su one gore navedene, koje su više vjerojatno da ć e se dogoditi nakon što je gledanje televizije ili igranje video igara na duže vrijeme. Više od epizoda povremeno slijedi difuznog glavobolje umjerenog intenziteta za 10 do 15 minuta, a jednom je pozlilo. U 17 godina, imao je tri vizualne napadaja u trajanju od gotovo sat vremena jedni (žarišna vizualna status epilepticus). Počeli su s lijeve jednostranih zamuć enje vida, "bjelkasti poput magle," zajedno s "malim oblac ima bojama, uglavnom c rvena ', i pomiješan s malim obojenim krugovima. Simptomi nisu napredovati, ali kada su zamuć enje vida i vizualne haluc inac ije izbrisani, on je napustio sided lupanje glavobolju, koja je poč ela 5 do 7 minuta nakon prestanka napadaja, a trajala je pola sata. Nema daljnjih napadaja bilo koje vrste došlo do iduć e godine, nakon poveć anja karbamazepin do 800 mg dnevno. Tri EEGs, upozorenja i spava, na aktivnoj fazi njegovih napadaja, bili su normalni. Visoke rezoluc ije MRI je također normalno.

Etiologija
Tu je poveć ana obiteljska povijest epilepsija (21% do 37%) ili migrene (9% do 16%)(Gastaut i Zifkin 1987; Caraballo et al 2008) , ali obiteljska idiopatska djetinjstva okc ipitalnihepilepsije od Gastaut rijetko se(Nagendran et al 1990; Grosso i sur 2008; Taylor et al 2008) .

Patogeneza i patofiziologija
Idiopatska djetinjstva okc ipitalni epilepsije od Gastaut i svih drugih sindroma benignih djetinjstva žarišnim napadajima vjerojatno su povezani zajedno na temelju zajedničkog, genetski određen, blage i reverzibilne, funkc ionalnim rastrojstva od moždanog korteksa zrelosti proc esa, koji Panayiotopoulos predložio nazvati "benigni djetinjstva sindrom pljenidbi
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

osjetljivosti"(Panayiotopoulos 2002; 2010) . U više od 90% bolesnika, ovo su asimptomatske manifestac ija sEEG oštrih i sporih valova samo. Drugi mogu imati neredoviti žarišne napadaje. EEG i oduzimanje manifestacije č esto slijede dobne lokalizac iju i pojavnosti. Dakle, ovo je izražena razdražljivost korteksa iz okc ipitalnog korteksu mlađu djecu (od 5 godina je vrhunac dobi od poč etka), dok su Rolandic i susjednih c ortic es postanu aktivni u kasnijoj dobi (7 do 9 godina). Rolandic mjesto je 2,5 puta č ešć e nego okc ipitalan mjesto, dok su ostali kortikalnih područ ja su rjeđe aktivno uključeni. To zatiljka paroksizama može biti bilateralna i sinkroni može se objasniti korteksa okcipitalan preuzbuđenosti, koja se kreć e istovremeno fiksac ija-off osjetljivosti(Panayiotopoulos 1981; 2002; 2010) . Isto tako, Gastaut i Zifkin pretpostavili da su zatiljka paroksizama su zbog subkortikalnom, thalamoc ortic al, mehanizam "kako bi se objasniti i ritmičku šiljak val kompleksa vidjeli s oko zatvaranja ili isprekidano photic stimulac iju preko netaknutog okcipitalnog režnja"(Gastaut i Zifkin 1987) . Veza između idiopatske epilepsije od djetinjstva potiljku i Gastaut tipični izostanak napadaji je prijavljen.Tipič ni izostanc i mogu se pojaviti u isto vrijeme kao i nakon poč etka napadaja vizualnih(Caraballo et al 2004; 2005; Verrotti et al 2010) . Mehanizmi postic tal glavobolje, zajednič ke i nakon manjih idiopatska ili simptomatske vizualnih napadaja sa ili bez predispozic ija za migrene , su nepoznati. Vrlo je vjerojatno da potiljačna oduzimanje pražnjenje izaziva pravi migrene glavobolju kroz trigeminovasc ular ili moždanog debla mehanizama. Ovaj epilepsije-migrene progresija najrealniji nego popularne teme migrene epilepsije slijed(Panayiotopoulos 1999a; 1999b; 2010; Davies i Panayiotopoulos 2011) .

Epidemiologija
Idiopatska djetinjstva okc ipitalni epilepsije od Gastaut je rijetka, s vjerojatnom učestalosti od 0,2% do 0,9% svih epilepsija i 2% do 7% dobroć udnih djetinjstva žarišnim napadajima(Panayiotopoulos 1999a; 2010) . Idiopatska epilepsija djetinjstva okc ipitalni od Gastaut je mnogo rjeđe negoPanayiotopoulos sindrom .

Prevencija
Ne primjenjuje se.

Diferencijalna dijagnoza
Diferenc ijalna dijagnoza idiopatske djetinjstva okc ipitalan epilepsije od Gastaut je uglavnom iz kriptogenom ili simptomatske epilepsije potiljku, c elijakije, iMigrena s aurom , bazilarnoj, ili ac ephalgic migrena (Panayiotopoulos 1999a; 1999b; 2010; Menon 2007) . Simptomatska č esto imitira idiopatsku epilepsiju djetinjstva okcipitalan, neuro-oftalmološki pregled i oslikavanje mozga može biti normalno zahtijevaju visoku rezoluc ijuMRI za otkrivanje suptilnih lezija. Zatiljna zapljena hiperglikemije,mitohondrijske bolesti (Cesaroni et al 2009) ,Lafora bolest i c elijakija treba uzeti u obzir(Panayiotopoulos 2010) . Diferenc ijalna dijagnoza idiopatske epilepsije od djetinjstva okc ipitalan Gastaut iz Panayiotopoulos sindrom je vrlo jednostavan, iako ponekad i slič no interiktalnogEEG snimke(Panayiotopoulos 2002; 2010; Covanis et al 2005; Fejerman i Caraballo 2007; Gobbi i sur 2008; Panayiotopoulos et al 2008) . Kao i za bilo koju vrstu napadaja, nastanak i progresiju je temeljno u karakterizac iji napadaja u Panayiotopoulos sindroma i idiopatska epilepsija djetinjstva okc ipitalan od Gastaut. U Panayiotopoulos sindrom, konvulzije početi s autonomnih manifestac ijama (povrać anje u 70%), a c ijeli napadaj može biti potpuno autonomni, ali najč ešć e druge više konvenc ionalne simptomi se javljaju u tijeku napadaja. To prije svega uključuje odstupanje od oč iju i poremećaj stanja svijesti; vizualne haluc inacije i iluzije može dogoditi, ali ne u poč etku. U djetinjstvu idiopatske epilepsije od Gastaut, napadaji su isključ ivo potiljačna i onsets pretežito sastoje od osnovnih vizualnih haluc inac ija. Odstupanje od očiju je č est; ic talpovrać anje mogu se pojaviti u progresiji napadaja dokumentirane ufotoosjetljivi okc ipitalni epilepsije . Preklapanje ic tal simptomi su uobičajeni u epilepsija, zahtijevajući od sintetske kvantitativnih i kvalitativnih pristupa za njihove diferencijacije, koji se obič no zanemaruju. Na primjer, u dva izvješć a, autori tvrde da je većina njihovih pac ijenata ne može se svrstati u bilo Panayiotopoulos sindroma ili idiopatska epilepsija djetinjstva okc ipitalan od Gastaut(Genizi et al 2007; Taylor et al 2008) , što je vjerojatno odraz znač ajne metodološke probleme i nerazumijevanje tih sindroma(Covanis 2008; Panayiotopoulos et al 2008) . Najč ešća pogrešna dijagnoza vizualnih napadaja migrene s aurom s, i bazilarne i ac ephalgic
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

migrena, ali njihova epileptič kih priroda ne može pobjeć i klinički nadzor (Panayiotopoulos 1999a; 1999b; 2006; 2010; Davies i Panayiotopoulos 2011; Verrotti et al 2011; Panayiotopoulos 2012) .

Dijagnostički obradi
Po definiciji je idiopatska sindroma, neurološke, mentalni i visoku rezoluciju MRI su normalne, iako Gastaut i Zifkin uključ eni bolesnic i s abnormalnim i neurologije snimke mozga(Gastaut i Zifkin 1987) . Svi pac ijenti trebali imati visoku razluč ivost MRI isključ iti statič ke ili progressive okc ipitalan lezije. EEG pokazuje okcipitalan šiljaka ili zatiljni paroksizama, sa ili bez vezanja-off osjetljivosti. Zatiljna paroksizama, u rutinskim snimke, javljaju kada su oči zatvorene, zbog fiksacija-off osjetljivosti. Slučajne zatiljka šiljc i, ponekad se javljaju samo tijekom spavanja, a normalno EEG , su česte. EEG abnormalnosti mogu biti nerazmjeru s kliničkom težini. Age-ovisne zatiljka šiljc i č esto se javljaju u organske bolesti mozga, sa ili bez napadaja, te u djec e s prirođenim i rani poč etak vizualnih nedostataka, ili u normalnim, uglavnom predškolske dobi djec e. Međutim, interiktalnog EEG obrasc i č ak ovaj najč išć i oblik idiopatske djetinjstva okc ipitalan epilepsije od Gastaut s osnovnim vizualnim haluc inac ijama su puno raznovrsnije nego što se općenito izvijestio(Tsiptsios et al 2010) . Od 19 bolesnika s ovim sindromom, samo 4 imala klasične okc ipitalan paroksizama - jedan u kombinac iji s općim ispuštanja, photoparoxysmal i spontanih okc ipitalnim šiljc i. Pet pac ijenata imalo photoparoxysmal okc ipitalan šiljaka sama (2 bolesnika) ili u kombinac iji sa spontanim okc ipitalnim šiljaka (1 bolesnik) ili spontanih okc ipitalnim šiljc i i generaliziranih pražnjenja (2 bolesnika). Dva bolesnika imala spontani okcipitalan šiljaka jedan u kombinac iji s C4,CZ , C3 i šiljci. Pet pacijenata pokazale su dosljedno normalne EEGs dok je drugi imao 3 nespec ifič ne (2 bolesnika) ili generalizirana (1 pac ijent) photoparoxysmal ispuštanja. Prognoza nije bila povezana s određenim interiktalnih EEG uzorku li abnormalno ili normalna(Tsiptsios et al 2010) . Glavni doprinos u područ ju ic tal EEG je od Beaumanoir (Beaumanoir 1983; 1993) . Jednostavni žarišne zatiljka napadaji s pozitivnim znakovima odlikuje brzim smeč aktivnosti koje, kada se usporava, može doć i do susjedne regije u kožu. Iako amplituda ic tal aktivnost povećava, uč estalost ponavljanja smanjuje. U oculoc lonic napadaja, šiljc i i smeč valovi su tipič ne posljednjem dijelu isc jedak. Tu su obič no nema postictal abnormalnosti. Phosphenes se odnose na brzi smeč aktivnosti, često se brzo uključ ivanja dvije polutke, naprotiv, kada je iscjedak je sporiji, složeni halucinac ije mogu održati. U oc uloclonic napadaja, lokaliziran ictal brzo spike ritma može se promatrati prije odstupanja od oč iju(Beaumanoir 1993) . Slične su i rezultati drugih objavljenih ic tal EEGs u Gastaut tipa djetinjstva okc ipitalan epilepsije (Thomas i sur 2003; Panayiotopoulos 2010) . Nadalje, Beaumanoir Također je zaključ io da ictal EEG, u "privremeno sljepilo karakterizira pseudoperiodic sporih valova i šiljc i, koji je različit od pozitivnih vizualnih haluc inac ija." Beaumanoir je također naglasio da je postic tal abnormalnosti sporih valova može se produžiti u migrene , dok je u okcipitalnim napadaja, oni nerijetko se brzo vratiti na preic tal države.

Prognoza i komplikacije
Prognoza je nejasno, iako je dostupni podaci pokazuju da može oproštenja javlja u više od 60% bolesnika (Gibbs i Gibbs 1952; Gibbs i sur 1954; Gastaut i Zifkin 1987; Caraballo et al 2008) . Nesigurnost u prognozi je dijelom zbog nedefiniranih granic a ovog sindroma, gdje simptomatske epilepsije i generalizirani su uključ en (Gastaut i Zifkin 1987) je u tome što, po definiciji, je idiopatska stanje s žarišnim okc ipitalnim napadaja. Nadalje, ovaj sindrom je č esto dijagnostic irao kaomigrene , što je rezultiralo zaostatkom od odgovarajuć eg antiepileptikom lijekova ponekad godinama. U prospektivne studije bolesnika s idiopatskom strogo djetinjstvo okc ipitalanepilepsije , česte vizualni napadaji prestali, ili dramatič no smanjen skarbamazepin , koji je potreban za najmanje 3-6 godina prije remisije(Panayiotopoulos 1999a; 2010; Fejerman i Caraballo 2007; Gobbi et al 2008) . Moguć e je da je odgađanje odgovarajuć e lijekove s karbamazepin može negativno utjec ati na prognozu. U našoj studiji od 19 pacijenata s dijagnozama iz djetinjstva epilepsije od Gastaut, samo 4 bolesnic i imali oproštenje napadaja prije dobi od 17 godina, 7 bolesnika također razviti i druge vrstegeneralizirani napadaji (Tsiptsios et al 2010) . Prognoza nije bila povezana sa spec ifič nimEEG uzorak li abnormalno ili normalna. Drugi problem je od 3 prijavljenih sluč ajeva idiopatsku epilepsiju u djetinjstvu okc ipitalan
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Gastaut koja se razvila kontinuirane Spike-valova u slow-val spavati s kognitivnog propadanja, što može biti reverzibilno odgovarajuć im lijekovima (Fejerman 1996; Tenembaum et al 1997) . Gulgonen i kolege (Gulgonen et al 2000) testirali intelektualni rad, pažnju, pamćenje, uspjeh u vizualno-motorne funkc ioniranje i funkc ioniranje izvršne u 21 pac ijenata s dijagnozama iz djetinjstva okc ipitalan epilepsije. Nije bilo znač ajne razlike u osnovnim neurofizioloških funkc ija između pacijenta i kontrolne skupine, iako je sluč aj bolesnika performanse rezultati bili su niži u pažnji (0,01) i pamćenje (0,01), kao iu intelektualnog funkc ioniranja (manje od 0,05 )(Gulgonen et al 2000) . U neuropsihološkoj proc jene s određenom visuoperc eptual testiranju 6 pac ijenata, defic it lic a diskriminacije pronađen je u 4 bolesnika, a bio je povezan s defic itom linije orijentacije u tri (Chilosi et al 2006) . Značajne abnormalnosti također su nađeni u domenama visuomotor koordinac iju, pamćenje i pozornost(Polat et al 2012) . Prijavljeno umanjenja kognitivnih (Gagliano et al 2007) i može se pripisati poduži korištenja antiepileptika, osobito fenobarbiton, ti pacijenti su primali. U nedavnom, dobro Ëovjeka studije, 9 djec e s dijagnozama iz djetinjstva okcipitalan epilepsije su u usporedbi s 8 djec e s lesional posterior korteks epilepsije i do 60 dob-podudarne kontrole (Branc ati et al 2012) . Autori primijenila "prevlast" paradigmu objekta identifikacije, koristeć i gruba-to-fino redoslijed postupka, koji se postupno integrirati prostorne informacije o frekvenciji od najvažnijih mutne slike u potpunoj slic i. Djec a s epilepsijom potrebno daleko više informacija nego kontrola prepoznati vizualne podražaje. Došlo je do smanjenja toč nosti od kontrolne djec e s dijagnozama iz djetinjstva okcipitalan epilepsije i od djec e s dijagnozama iz djetinjstva okc ipitalan epilepsije do onih s simptomatske epilepsije. Djec a s dijagnozama iz djetinjstva okc ipitalan epilepsije pokazao blagi selektivno umanjenja vrijednosti u visuospac ijalne obradu, a oni među njima koji su doživjeli već i broj napadaja ili u kojima interiktalnog EEG ispuštanja bili prisutni duže vrijeme traži višu razinu fizič ke informac ija za prepoznavanje objekata.

Upravljanje
Za razliku od rolandic epilepsije iPanayiotopoulos sindrom , koji se č esto ne treba liječ enje, idiopatska epilepsija djetinjstva potiljač na od Gastaut treba liječ iti, jer napadaji, premda kratak i blage, su č este. Sekundarna generalizac ija je vjerojatno neizbježna bez lijekova. Vrlo je vjerojatno da su svi antiepileptike lic enc irani kao monoterapija za žarišnih napadaja su pogodni. Svi napadi prestali ili znatno smanjila za nekoliko dana nakon odgovarajućeg liječ enjakarbamazepin (Panayiotopoulos 1999a; 1999b; Caraballo et al 2008) . U drugoj studiji, 12 pac ijenata s ovim sindromom postala oduzimanje besplatno uzlevetirac etamom primijenjena(Verrotti et al 2009) . Sporo smanjivanje lijekova dvije do tri godina nakon posljednjeg vizualnog ili manje ili već e zapljene može se preporuča, ali ako vizualne napadaji ponovno pojaviti, liječ enje treba biti obnovljena (Panayiotopoulos 2010) .

Trudnoća
Ne primjenjuje se.

Anestezija
Ne primjenjuje se.

Associated poremećaji
Nitko identific irani

Vezani sažetke
Rani početak benigni djetinjstva napadaji s okc ipitalnim šiljaka (Panayiotopoulos sindrom) Idiopatska fotoosjetljivi okcipitalni epilepsije Migrena aure bez glavobolje

Diferencijalna dijagnoza
Simptomatič no (kriptogenom) okc ipitalnih epilepsija Simptomatič no okc ipitalni epilepsije c elijakiju Migrena s aurom
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

bazilarne migrene ac ephalgic migrena zatiljka zapljena hiperglikemije mitohondrijske bolesti Lafora bolest Panayiotopoulos sindrom

Demografski
Za dodatne posebne demografske informac ije potražite Epidemiologija, Etiologija i patogeneza i patofiziologija odjeljke ovog klinič kog sažetku. Starost 02-05 godina 06-12 godina 13 do 18 godina Populacija Nitko selektivno utjec ati. Okupacija Nitko selektivno utjec ati. Seks muški spol = žena Obiteljska anamneza Obiteljska anamneza može se dobiti Nasljedstvo naslijeđe može biti faktor

Reference naveo
Beaumanoir A. Dječ ja epilepsije s naglaskom potiljku i dobru prognozu. Eur Neurol 1983; 22:4352. Beaumanoir A. simptomatologiju okc ipitalnim napadaja u dojenč adi i djece. U: Andermann F, Beaumanoir, Mira L, Roger J, Tassinari CA, urednici. Zatiljna konvulzije i epilepsija u djec e. London: John Libbey, 1993:71-86 **. Berg AT, Berkovic SF, Brodie MJ, et al. Revidirani terminologiju i konc epte za organizac iju napadaja i epilepsije: Izvješć e o ILAE komisije o razvrstavanju i terminologija, 2005-2009. Epilepsia 2010, 51 (4) :676-85. Branc ati C, C Barba, Metitieri T, et al. Ošteć enog objekta identifikac iju u dijagnozama iz djetinjstva okc ipitalan epilepsije. Epilepsia 2012, 53 (4) :686-94. Camfield PR, Metrakos K, Andermann F. bazilarne migrene, konvulzije, a ozbiljnije epileptiformno EEG abnormalnosti. Neurologija 1978 28:584-8. Caraballo R, Koutroumanidis M, Panayiotopoulos CP, Fejerman N. idiopatska epilepsija djetinjstva potiljač na od Gastaut: pregled i razlikovanje od migrene i drugih epilepsije. J Dijete Neurol 2009, 24 (12) :1536-42. Caraballo RH, Cersosimo RO, Fejerman N. Late-napad, "Gastaut tipa", djetinjstvo potiljač na epilepsije: neobič na evoluc ija. Epileptički Disord 2005; 7 (4) :341-6. Caraballo RH, Cersosimo RO, Fejerman N. Djetinjstvo potiljač na epilepsije od Gastaut: Studija od 33 pac ijenata. Epilepsia 2008, 49 (2) :288-97 **. Caraballo RH, Cersosimo RO, Medina CS, Tenembaum S, Fejerman N. idiopatska epilepsija
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

djelomič na s okc ipitalnim paroksizama [Španjolski]. Rev Neurol 1997; 25:1052-8. Caraballo RH, Sologuestua, Granana N, et al. Idiopatska zatiljka i izostanak epilepsije pojavljuju u istim djec e. Pediatr Neurol 2004; 30 (1) :24-8. Cesaroni E, Scarpelli M, N Zamponi, Polonara G, Zeviani M. mitohondrijske enc ephalomyopathy laktac idoza i strokelike epizode oponašajuć i okcipitalan idiopatsku epilepsiju. Pediatr Neurol 2009, 41 (2) :131-4. Chilosi AM, Brovedani P, Moscatelli M, Bonanni P, Guerrini R. Neuropsihologijska nalazi u idioopatska zatiljni režanj epilepsija. Epilepsia 2006, 47 (Suppl 2) :76-8. Povjerenstvo o razvrstavanju i terminologija Međunarodne lige protiv epilepsije. Prijedlog revidirane klasifikacije epilepsija i epileptič kih sindroma. Epilepsia 1989, 30 (4) :389-99. Covanis A. Panayiotopoulos sindrom: benigna djetinjstva autonomni epilepsije č esto oponašaju meningoencefalitisa, sinkopa, migrena, poremećaji sna, ili gastroenteritisa. Pedijatrija 2006, 118 (4): e1237-43 **. Covanis A. prepisku "Djetinjstvo epilepsije s okcipitalnim paroksizama:. Poteškoće u različ ita segregacije u bilo je rano ili kasno-napad-napad epilepsije podtipova" J Dijete Neurol 2008; 23:1085-6. Covanis, Ferrie CD, Koutroumanidis M, Oguni H, Panayiotopoulos CP. Panayiotopoulos sindrom i Gastaut putovanja idiopatska epilepsija okc ipitalnog djetinjstva. U: Roger J, ured M, C Dravet, Genton P, Tassinari CA, Wolf P, urednic i. Epileptič ki sindromi u dojenačkoj dobi, djetinjstvu i adolesc enc iji (č etvrto izdanje s video). Montrouge, Franc uska: John Libbey Eurotext, 2005:227-53. Davies PT, Panayiotopoulos CP. Migrena izazvalo napadaje epilepsije i pokrenuo glavobolja i napada migrene: potreba za ponovnom proc jenom. J glavobolja 2011, 12 (3) :287-8. Engel J Jr. Predloženi dijagnostički program za osobe s epileptič kih napadaja i epilepsije: Izvješć e o ILAE Radne skupine o razvrstavanju i terminologija. Epilepsia 2001, 42 (6) :796-803. ** Engel J. Izvješć e o razvrstavanju ILAE temeljne skupine. Epilepsia 2006; 47 (9) :1558-68 **. Fejerman N. netipični evoluc ije benignih parc ijalnih epilepsija u djece. Rev Neurol 1996; 24 (135) :1415-20 **. Fejerman N, Caraballo RH. Benigni žarišne epilepsije u ranom djetinjstvu, djetinjstva i adolesc enc ije. London: John Libbey Eurotext 2007 **. Gagliano, Ferlazzo E, Germano E, et al. Neuropsihologijska deficiti u jednojajč ane blizanc e s epilepsijom u djetinjstvu s okc ipitalnim paroksizama. J Clin Ekspert Neuropsyc hol 2007, 29 (5) :488-95. Gastaut H. novi tip epilepsije: benigna epilepsija djelomična od djetinjstva s okc ipitalan spikevalova. Clin Electroenc ephalogr 1982; 13:13-22 **. Gastaut H, Zifkin BG. Benigna epilepsija djetinjstva s okc ipitalan spike i val kompleksa. U: Andermann F, Lugaresi E, urednic i. Migrena i epilepsije. Boston: Butterworths, 1987:47-81 **. Genizi J, Zelnik N, N Ravid, Shahar E. Djetinjstvo epilepsije s okcipitalnim paroksizama: poteškoće u različ ita segregac ije u bilo je rano ili kasno-napad-napad epilepsije podtipova. J Dijete Neurol 2007, 22 (5) :588-92. Gibbs EL, Gillen HW, Gibbs FA. Nestanak i migrac ija epileptičkih žarišta u djetinjstvu. Am J Dis Child 1954; ** 88:596-603.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Gibbs FA, Gibbs EL. Atlas elektroenc efalografije. U: epilepsija. Vol. 2. Čitanje, MA: AddisonWesley, 1952:214-90 **. Gobbi G, Guerrini R, Grosso S. Kasni poč etak djetinjstva potiljač na epilepsije (Gastaut putovanja). U: Engel J Jr., Pedley TA, urednici. Philadelphia: Lippinc ott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer Business, 2008:2387-95. S Grosso, Vivarelli R, G Gobbi, Di BR, Berardi R, Balestri P. kasno-napadaj epilepsije djetinjstva potiljačna (Gastaut tip): Obiteljska studija. Eur J Paediatr Neurol 2008; 12:421-6. Guerrini R, Bonanni P, Parmeggiani L, et al. Indukcija parc ijalnih napadaja vizualnom stimulacijom. Klinič ke i elektroencefalografije znač ajke i evociranih potencijala studije. Advanced Neurol 1998; 75:159-78 **. Guerrini R, Dravet C, Genton P, et al. Idiopatska fotoosjetljivi okc ipitalni epilepsije. Epilepsia 1995; 36:883-91. Gulgonen S, V Demirbilek, Korkmaz B, Dervent, Townes BD. Neuropsihologijska funkcije u idiopatska okc ipitalnog režnja epilepsije. Epilepsia 2000; 41:405-11. Menon B. simptomatska epilepsija okc ipitalnog dijagnostic irao kao migrene. Glavobolja 2007, 47 (2) :287-9. Mic helucc i R, Tassinari CA. Televizija-induc irana okcipitalan napadaja. U: Andermann F, Beaumanoir, Mira L, Roger J, Tassinari CA, urednic i. Zatiljna konvulzije i epilepsija u djec e. London: John Libbey & Company Ltd, 1993:141-4. Nagendran K, prije PF, Rossiter MA. Benigna epilepsija okc ipitalnog od djetinjstva: obitelj studija. J Royal Soc . Med 1990; 83:804-5. Panayiotopoulos CP. Bazilarne migrene? Napadaji, i teške epileptič ki EEG abnormalnosti. Neurologija 1980; 30:1122-5. Panayiotopoulos CP. Inhibicijski uč inak c entralnog vida na zatiljni režanj napadaja. Neurologija 1981; 31:1330-3. Panayiotopoulos CP. Elementarna vizualne halucinacije, sljepoća, glavobolja u zatiljnom idiopatske epilepsije: razlikovanje od migrene. J Neurol Neurosurg Psyc hiatry 1999a, 66 (4) :536-40. ** Panayiotopoulos CP. Zatiljna konvulzije i srodne epileptič ki sindromi. U: Panayiotopoulos CP, editor. Benigni djetinjstva parc ijalne konvulzije i srodne epileptič ki sindromi. London: John Libbey & Company Ltd, 1999b :101-228 **. Panayiotopoulos CP. Panayiotopoulos sindrom: č est i benigna djetinjstva epileptič ki sindrom. London: John Libbey & Company, 2002. Panayiotopoulos CP. "Migralepsy" i značaj razlikovanja okc ipitalan napadaja migrene Epilepsia iz 2006;. 47 (4) :806-8. Panayiotopoulos CP. Klinič ki vodič za epileptič kih sindroma i njihovo liječ enje. Revidirani 2. izdanje. London: Springer, 2010 **. Panayiotopoulos CP. Visual aura migrena naspram vizualnih zatiljni režanj napadajima. Cephalalgia 2012; 32 (8): 654. Panayiotopoulos CP, Michael M, S Sanders, Valeta T, Koutroumanidis M. Benigni djetinjstva žarišne epilepsije: proc jena uspostavljenih i novo priznati sindroma. Mozak 2008; 131:2264-86 **. Parmeggiani L, Guerrini R. idiopatska fotoosjetljivi potiljač na epilepsije. U: Panayiotopoulos CP,
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

editor. Atlas epilepsija. London: Springer; 2010:1077-80 **. Polat M, Gokben S, Tosun, Serdaroglu G, H. Tekgul neurokognitivnim evaluac ije u djec e s okc ipitalnog režnja epilepsije. Oduzimanje 2012; 21 (4) :241-4. Shahar E, Barak S. povoljan ishod epileptič nih sljepoć e u djece. J Dijete Neurol 2003; 18:12-6. Taylor sam, Berkovic SF, Kivity S, Scheffer IE. Benigni zatiljka epilepsije dječ je dobi: klinič ka obilježja i genetika. Mozak 2008; 131:2287-94. Tenembaum S, T Deonna, Fejerman N, Medina C, Ingvar-Maeder M, Gubser-Merc ati D. Kontinuirano smeč -valova i demenc ija u djetinjstvu epilepsije s okcipitalnim paroksizama. J epilepsija 1997; 10:139-45. Thomas P, Arzimanoglou, Aic ardi J. Benigna idiopatska epilepsija okc ipitalnog: Izvješć e o slučaju pokojnog (Gastaut) tipa. Epileptičkih Disord, 2003; 5 (1) :57-9. Tsiptsios D, Kokkinos V, S Sanders, et al. Elektroenc efalografije manifestacije i njihov prognostič ki znač aj u idiopatsku epilepsiju u djetinjstvu okcipitalan Gastaut. Epilepsia 2010, 51 (Suppl 4): 156. Verrotti, Coppola G, D'Egidio C, Parisi P, Chiarelli F. Gastaut tipa idiopatska epilepsija okc ipitalnog djetinjstva i djetinjstvo odsutnosti epilepsije: klinič ki znač ajna povezanost? Oduzimanje 2010, 19 (6) :368-72. Verrotti, Coppola G, Di FA, et al. Ukoliko "migralepsy" se smatra zastarjelom konc ept? Multic entrič no klinič ko retrospektiva / EEG studija i pregled literature. Epilepsija pona 2011, 21 (1) :52-9. Verrotti, Parisi P, Loiac ono G, et al. Levetirac etamom primijenjena u djetinjstvu okc ipitalan epilepsije od Gastaut. Ac ta Neurol skand 2009, 120 (5) :342-6. Wakamoto H, H Nagao, Fukuda M, et al. Idiopatska epilepsija djetinjstva okc ipitalni od Gastaut: Izvješće od 12 pacijenata. Pediatr Neurol 2011, 44 (3) :183-6. Yalc in AD, Kaymaz, Forta H. Reflex potiljač na epilepsije. Oduzimanje 2000, 9 (6) :436-41. ** Referenc e posebno preporuč uje autor ili urednik za opć e č itanje. To je jedan od nekoliko klinič kih sažetaka izvorno razvijena službenim opisima epileptič kih napadaja i sindroma pod pokroviteljstvom Međunarodne lige protiv epilepsije (ILAE) Task Forc e o razvrstavanju i terminologija. To je sada održava MedLink u dogovoru s ILAE i više ne odražavaju službeni stav ILAE.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->