You are on page 1of 1

KOD DAN KETERANGAN

Kategori CUTI
Kod CR CS CTR CH M S Kk Su N B N K 1 2 3 4 5 6 7 BKK BS LP MPM JNJK BBT BPPT BPK BPG BPKhas BPI BPTV BPSBPSK BPSH BPPDP BPsK BTP DBP IAB IPGM SPS SPK SPI SJQ SPA SPDP SPP SPSPK SPM SPsK Keterangan Cuti Rehat Cuti Sakit Cuti Tanpa Rekod Cuti Haji Mesyuarat Seminar/Kursus/Bengkel Kokurikulum Sukan NGO Bank NGO Komuniti KPM JPN PPD MPSM/MGB NGO Komuniti Kerajaan Negeri Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Bahagian Sukan Lembaga Peperiksaan Majlis Peperiksaan Malaysia Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Bahagian Buku Teks Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Bahagian Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Islam Bahagian Pendidikan Tekncik dan Vokasional Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Bahagian Psikologi dan Kaunseling Bahagian Teknologi Pendidikan Dewan Bahasa dan Pustaka Institut Aminuddin Baki Institut Pendidikan Guru Malaysia Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Pembangunan Kemanusiaan Sektor Pendidikan Islam Sektor Jaminan Kualiti Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pengurusan dan Pembangunan Sektor Penilaian dan Peperiksaan Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas Sektor Pengurusan Maklumat Sektor Psikologi dan Kaunseling

URUSAN RASMI

URUSAN TIDAK RASMI

ANJURAN

BAHAGIAN DI KPM

JPN DAN PPD