You are on page 1of 7

PERKHEMAHAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM SEKOLAH KEBANGSAAN ASTANA, KUCHING SESI 2012

TARIKH : HARI : TEMPAT : 1. 6 HINGGA 8 SEPTEMBER 2012 JUMAAT - SABTU SK ASTANA, KUCHING

PENGENALAN Dalam konteks Pendidikan Kebangsaan, kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid-murid secara menyeluruh. Secara umumnya kegiatan Kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar bagi meningkatkan minat Mereka terhadap pelajaran. Bagi mengisi ke arah Negara maju, kita perlu menyediakan golongan dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek ( JERI ).

2.

RASIONAL 2.1 Memberi peluang seluas-luasnya kepada murid-murid untuk melibatkan diri dalam Pasukan Badan Beruniform. 2.2 Adalah diharapkan Pasukan Badan Beruniform dapat membantu mengatasi masalah salahlaku di kalangan murid-murid sekolah seperti merokok, ponteng sekolah dan juvana. 2.3 Aktiviti Badan Beruniform diharp dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia berteraskan ilmu kea rah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

3.

MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Wawasan Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Negara kearah menjayakan Wawasan 2020.

4.

OBJEKTIF 4.1 Membina generasi bersemangat patriotic yang cintakan agama, bangsa dan Negara. 4.2 Melahirkan ganerasi yang mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak yang baik serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup masyarakat dan bermesra. 4.3 Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan, pengalaman, kemahiran, kebolehan mengurus dan memimpin.

5.

PERLAKSANAAN PERKHEMAHAN TARIKH HARI TEMPAT : : : 6 8 SEPTEMBER 2012 JUMAAT SABTU SK ASTANA, KUCHING

6.

PENYERTAAN 6.1 Peserta hendaklah sihat dan bebas dari sebarang penyakit yang kronik serta mempunyai insuran. 6.2 Penyertaan adalah terdiri daripada semua Pasukan Pakaian Seragam di SK Astana, Kuching dan

pesertanya juga adalah pelajar di SK Astana, Kuching.

7.

PENGANGKUTAN 7.1 Peserta datang dan balik adalah di bawah tanggungan ibubapa masing-masing.

8.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN PESERTA 8.1 Penyediaan makanan dan minuman akan ditanggung oleh pihak sekolah dan PIBG sekolah.

9.

Penginapan 9.1 Semua peserta dan guru pengiring akan tinggal di khemah kecuali pelajar tertentu akan tinggal di Dewan Budiman kerana bilangan khemah tidak mencukupi.

10. PEMERIKSAAAN KESIHATAN 10.1 Semua peserta hendaklah sihat tubuh badan dan bebas daripada sebarang penyakit serta tidak terlibat dalam kemalangan. 10.2 Semua peserta juga mesti membuat pengesahan kesihatan dengan melengkapkan Surat Kebenaran daripada ibu bapa. 11. JAWATANKUASA PENGELOLA PENAUNG ; PENGERUSI GURU BESAR, SK ASTANA, KUCHING. ; CIKGU ABDUL KADIR BIN HJ. MADELI USTAZ ZAIDI BIN BAGANI CIKGU NORITHNIWATI BT. SUHAI

TIM. PENGERUSI; SETIAUSAHA ;

TIM. SETIAUSAHA; BENDAHARI ;

CIKGU LATIFAH BT. SERON CIKGU MOKHTAR BIN JAYA SEMUA GURU DAN JURULATIH

AHLI JAWATANKUASA; YANG TERLIBAT.

12. AHLI JAWATANKUASA KERJA 12.1 URUSETIA SEKRETARIAT Penyelaras Setiausaha : : Cikgu Ismandy bin Buang Cikgu Sharifah Latifah bt. Wan Akil Cikgu Sima bt. Mohideen Cikgu Abang Zamree b. Abang Masaid Cikgu Ismail bin Mat

Tim. Setiausaha: Kem Komandan:

Pen. Kem Komandan: 12.2 AKTIVITI Ketua Aktiviti Rahman Ice Breaking Senamrobik Abdullah Kerohanian Kawad Kaki Gajet :

Cikgu Wan Jasmee bin Wan Abdul : : : : : Cikgu Glyn Tian Cikgu Emylia George Iswandy Ustaz Zumree bin Suhaimi Cikgu Hassim bin Hj. Wasli Cikgu Jamaah bt. Goje Cikgu Hajjah Faridaj bt. Sapiee

Pertolongan Cemas :

Rentas Halangan

Cikgu Norimah bt. Len Cikgu Dorris ak Jauk Cikgu Linga ak. Jik Cikgu Hafizan bin Tambi

Permainan Dinamika: Kebudayaan Cengkerik Malam : :

12.3 URUSETIA DAN PENDAFTARAN PESERTA Ketua : Cikgu Donald Ramaond Suke Ahli-ahli: Cikgu Dyg. Shuhara bt Ibrahim Cikgu Fatimah bt. Pandi 12.4 PERSIAPAN DAN KEMUDAHAN ASAS Ketua : Cikgu Hajjah Khadijah bt. Taib Ahli-ahli: Cikgu Saperi bin Jepon Cikgu Sabariah bt. Tomay 12.5 TEKNIKAL DAN SIARAYA Ketua : Ustaz Adenan bin Jusoh Ahli-ahli: Cikgu Shuriya bt Arbi Cikgu Roziah bt. Bokri. 12.6 BUKU PROGRAM DAN DOKUMENTASI Ketua : Cikgu Hindarthy Oerip Marsono Penolong: Cikgu Syarifah Hazlina bt Wan Alias 12.7 MAKAN DAN MINUM PESERTA Ketua : Cikgu Salbiah bt Abang Ahli-ahli: Cikgu Syuraya bt. Rajaiee Cikgu Shamsiah bt Yusof Cikgu Norithnywati bt Suhai Cikgu Nor Syafiq bin Zainuddin 12.8 PENUTUPAN RASMI

Ketua : Cikgu Zakinah bt Shebli Ahli-ahli: Ustazah Noor Hafzam bt. Kamaruddin Cikigu Noreha bt. Khalid

12.9 SAMBUTAN DAN PROTOKOL Ketua : Cikgu Sharifah Sabtuyah bt Wan Othman Ahli-ahli: Cikgu Abdul Kadir bin Hj. Madeli Cikgu Salbiah bt. Abang Cikgu Wan Zainuddin bin Wan Edin 12.10 KECEMASAN

Ketua : Cikgu Ismail bin Mat Ahli-ahli: Cikgu Glyn Tian Cikgu Hassim bin Hj. Wasli Cikgu Saadiah bt Muhi Cikgu Noorsiah bt Panny 13. PENUTUP Diharap melalui perkhemahan ini pelajar dapat memanfaatkan segala ilmui dan tunjuk ajar yang telah diberikan terutama untuk menjadi seorang insan yang berkualiti.