You are on page 1of 1

NAMA:_________________________________________________________________ TINGKATAN:_______________________________ TARIKH:____________________

INSTRUMENT BAND 3 TAJUK : GRAF KOD EVIDEN : B3D1E5 ( Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat/ sumber) Bahagaian A ARAHAN : Berdasarkan jadual 1, lukiskan graf bar yang sesuai. Lengkapkan graf dengan tajuk dan petunjuk.
BILANGAN MURID MENGIKUT KAUM DAN JANTINA DI SMK ALAM DAMAI PADA TAHUN 2012

Kaum Jantina
Perempuan Lelaki Bahagian B

Melayu 210 165

Cina 165 140 Jadual 1

India 115 80

Lain-lain 25 15

Jumlah 515 400

ARAHAN : Berdasarkan jadual 2, lukiskan graf garisan yang sesuai. Lengkapkan graf dengan tajuk dan petunjuk.
MIN SUHU BULANAN BANDAR LONDON DAN FIJI (C) Bulan Bandar London Fiji 3 23 4 24 6 21 9 17 13 15 16 12 18 11 17 12 15 14 11 16 6 19 4 21

M A M

Jadual 2