You are on page 1of 8

SULIT

012

2
BAHAGIAN A
[10 markah]
[Masa yang dicadangkan: 15 minit]
Gambar di bawah menunjukkan suasana di taman permainan.
Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.

012Hakcipta PPD KAPIT 2013

SULIT

SULIT

012

BAHAGIAN A

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____
012Hakcipta PPD KAPIT 2013

SULIT

SULIT

012

10
[Lihat halaman sebelah]
4
BAHAGIAN B
[30 markah]
[Masa yang dicadangkan: 40 minit]
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak
kurang daripada 80 patah perkataan.

Selaku ketua murid sekolah, anda telah diminta untuk menyampaikan ucapan sempena majlis
perpisahan akhir tahun. Tulis teks ucapan itu selengkapnya.

ATAU

2. Perpustakaan gedung ilmu Tuliskan sebuah karangan tentang faedah perpustakaan kepada
murid sekolah.

ATAU

Ketika pulang dari sekolah, kamu dan rakan kamu telah menyaksikan suatu kejadian kebakaran.
Ceritakan tindakan-tindakan yang telah kamu lakukan.

012Hakcipta PPD KAPIT 2013

SULIT

SULIT

012

5
BAHAGIAN B
No. Soalan

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
012Hakcipta PPD KAPIT 2013

SULIT

SULIT

012

________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
_

6
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____

012Hakcipta PPD KAPIT 2013

SULIT

SULIT

012

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

30
7

BAHAGIAN C
[20 markah]
[Masa yang dicadangkan: 20 minit]
Tulis lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah ini.
Panjangnya jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan
kamu dalam satu perenggan.

012Hakcipta PPD KAPIT 2013

SULIT

SULIT

012

Budak-budak pergi mengaji,


Pergi mengaji di rumah Pak Hassan,
Jika kita selalu mengulang kaji,
Akan bertambah ilmu pengetahuan.
Adik saya orangnya peramah,
Hobinya suka mendengar lagu,
Siapkan segera kerja rumah,
Supaya tidak dimarahi cikgu.
Pergi ke pasar dengan Suraya,
Hendak membeli buah sukun,
Jikalau kita hendak berjaya,
Haruslah berusaha dengan tekun.
Ke pasar tamu hari Rabu,
Membeli barang untuk Azlina,
Hargai selalu jasa ibu,
Kelak menjadi orang yang berguna.

8
BAHAGIAN C
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

012Hakcipta PPD KAPIT 2013

SULIT

SULIT

012

________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
_

20
KERTAS SOALAN TAMAT

012Hakcipta PPD KAPIT 2013

SULIT