You are on page 1of 6

MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA MALAYSIA SESI 2013 Tarikh Masa Hari Tempat Kehadiran : 16.

Januari 2013 : 03.00 04.30 petang : Rabu : Bilik Guru : Encik Idahap @ Mashor Bin Busrah (Guru Besar) Cik Siti Hasmah Binti Bojay Encik Lukas bin Longgit Cik Norhazaria bt Abdul Hasan : 1. Ucapan Alu-aluan Pengerusi 2. Bacaan Minit Mesyuarat 2012 3. Pelantikan AJK Sesi 2013 4. Format Persediaan Mengajar BM 5. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) 6. Rancangan Aktiviti Tahunan 7. Ujian Bulanan dan Ujian Semester 8. Strategi Meningkatkan UPSR 2013 9. Sasaran Pencapaian Kelas 10. Program 3M Membaca, Menulis & Mengira (PROTIM) Tahap 2 11. Program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM) 12. Program LINUS (Literasi-membaca & menulis, Numerasi-mengira) 13. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia 14. PKJR ( Pendidikan Keselamatan Jalan Raya ) 15. MBMMBI (Memperkukuh bahasa melayu memperkasa bahasa Inggeris ) 16. Program Meningkatkan Keilmuan Guru-guru 17. Penggunaan Bahasa Malaysia di Sekolah 18. Hal-hal Lain 19. Penangguhan Mesyuarat AGENDA 1 PERKEMBANGAN MINIT MESYUARAT Ucapan Alu-aluan Pengerusi 1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kehadiran guru-guru Bahasa Malaysia pada kali pertama bagi tahun 2013 ini. 2 Bacaan Minit Mesyuarat 2012 Pengerusi membaca minit mesyuarat yang lepas dan meminta semua guru meneliti minit Semua guru BM 2013 TINDAKAN

Agenda

mesyuarat tersebut.

2.1 Pengesahan Minit Mesyuarat Dicadang oleh : Cik Norhazaria bt Hasan Disokong oleh : Encik Lukas bin Longgit 3 Pelantikan AJK Sesi 2013 Penasihat : Encik Idahap @ Mashor Bin Busrah (Guru Besar) Pengerusi : Cik Siti Hasmah Bt Bojay Setiausaha : Cik Norhazaria bt Abdul Hasan Bendahari : Encik Lukas bin Longgit 4 Format Persediaan Mengajar BM Pengerusi memberitahu semua guru BM agar menyelaraskan format Rancangan Persediaan Mengajar yang perlu diikuti pada tahun ini. 4.1 Rancangan Tahunan
Minggu Tema Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum

Semua guru BM 2013

4.2 Rancangan Harian Tema Tajuk H/P Objektif Aktiviti Sistem Bahasa ABM Pengisian Kurikulum Refleksi : : : Fokus Utama : Fokus Sampingan : : : : : Ilmu : Nilai : KBT/KBKK :

Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Cik Siti Hasmah membuat penerangan tentang pelaksanaan PLBS iaitu 2 kali setahun pada semester 1 dan 2.

Rancangan Aktiviti Tahunan 6.1 Encik Lukas mencadangkan pertandingan kuiz dalam bulan Mac dan pertandingan Mari Mengeja dalam bulan Jun bagi tahap 1 & 2. 6.2 Cik Siti Hasmah mencadangkan untuk mengadakan pertandingan bercerita dan berpuisi sempena Bulan Bahasa pada bulan Oktober nanti. 6.3 Melengkap isi Sudut Bahasa Malaysia di dalam kelas masing-masing. 6.4 Menyediakan Sudut Bahasa pada gajah menyusur dan mengemaskini maklumat sepanjang tahun. 6.5 Menyediakan sudut bacaan dan bahan rujukan di dalam kelas masing-masing dengan membekalkan bahan bacaan yang bersesuaian. 6.6 Semua guru bersetuju dengan cadangan tersebut. Semua guru BM 2012

Ujian Bulanan dan Ujian Semester 7.1 Ujian Bulanan : 4 kali setahun Ujian Pertengahan Semester : 2 kali setahun Ujian Semester : 2 kali setahun 7.2 Peperiksaan akan dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan. Gred markah adalah seperti yang telah ditetapkan pleh pihak sekolah. Guru dikehendaki menyediakan fail sendiri untuk menyimpan kertas-kertas soalan yang telah diuji serta markah-markah ujian murid mengikut kelas masing-masing. Selain itu, kertas-kertas soalan juga hendaklah dimasukkan ke dalam fail bank soalan panitia.

8 - 100 = A 5 6 - 84 = B 5 5 - 64 = C 0 4 - 49 = D 0 0 - 39 = E 7.3 Semua kertas soalan untuk soalan semester perlulah dihantar untuk disemak oleh Ketua Panitia. Strategi Meningkatkan UPSR 2012 8.1 Kelas Tambahan dan Bimbingan (hujung minggu dan cuti sekolah) 8.2 Pertukaran Soalan/Kertas Ujian - soalan daripada sekolah/daerah/bahagian lain akan diuji sebagai bahan ulangkaji. 8.3 Program Bimbingan Rakan Sebaya - Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada murid yang pandai, sederhana dan lemah. 8.4 Program Motivasi Sasaran Pencapaian Kelas 9.1 Guru-guru hendaklah membuat sasaran/target bagi kelas masing-masing berdasarkan ujian dan diharapkan agar terdapat peningkatan.

Semua guru BM 2012

10 9.2 Sasaran/Target UPSR tahun ini adalah 100% bagi pemahaman dan penulisan. Program 3M Membaca, Menulis & Mengira (PROTIM) Tahap 2 10.1 Semua guru BM Tahap 2 diminta untuk melaksakan Pra Ujian dan seterusnya Pasca Ujian mengikut jadual yang akan dibekalkan oleh pihak jabatan. Kertas soalan PROTIM juga disediakan oleh pihak jabatan. Program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM)

11

12

11.1 Semua guru BM diminta melaksanakan aktiviti NILAM secara bekerjasama dengan PSS untuk menyemak apa yang telah dibaca oleh murid sepanjang tahun. Program LINUS (Literasi-membaca & menulis, Numerasimengira) 12.1 Cik Siti Hasmah menerangkan tentang program LINUS untuk murid-murid tahap 1, terutamanya tahun 1 & 2. Ujian LINUS 3 saringan (Mac, April & September) Program Khas LINUS (Program Rakan Sebaya, Pondok Bestari LINUS, aktiviti membaca semasa perhimpunan) Membuat pamplet bahasa Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia 13.1 KSSR diwujudkan bagi menggantikan KBSR tahun 1 sahaja bermula pada tahun ini.

13

14

13.2 Guru tahun 1 diminta menyediakan rancangan tahunan berdasarkan KSSR yang telah dibekalkan. PKJR ( Pendidikan keselamatan Jalan Raya 14.1 Pendidikan Keselamatan Jalan Raya perlu diajar pada waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia dari tahun 1 6. 14.2 Ia perlu diajar sekali dalam seminggu. Program Meningkatkan Keilmuan Guru-guru

15

16

15.1 Pengerusi mencadangkan supaya para guru berkongsi ilmu pengetahuan dan maklumat agar semua guru tidak ketinggalan dan sentiasa memperolehi maklumat terkini.

Penggunaan Bahasa Malaysia di Sekolah 17 16.1 Pengerusi mencadangkan agar Bahasa Malaysia digunakan sepenuhnya semasa di dalam mahupun di luar kelas bagi meningkatkan penguasaan murid-murid. Hal-hal Lain 17.1 Pengerusi mengharapkan agar semua guru BM dapat memberikan kerjasama dalam melaksanakan segala aktiviti yang telah dirancang.

17.2 Singkatan yang biasa dan difahami ramai boleh digunakan untuk menulis persediaan mengajar. Penangguhan Mesyuarat Memandangkan tidak ada perkara lain yang hendak dibincangkan, maka Puan Beatrice mencadangkan agar mesyuarat ditangguhkan. Disokong oleh semua guru. Mesyuarat tamat pada jam 04.30 petang.

Disediakan Oleh,

(CIK SITI HASMAH BT BOJAY ) Urusetia Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia, SK Nanga Yong, Kapit. 16.Januari.2013