You are on page 1of 3

THNG TIN CHI TIT: TI - D N

ti: Bin tnh tro bay lm xc tc cho qu trnh oxy ha tin tin, ng dng trong x l nc thi dt nhum. KC08.TN05/11-15 1. Ch nhim ti: ThS. o S c 2. C quan ch tr theo h s: Trng i hc Khoa hc T nhin, i hc Quc Gia H Ni 3. C quan ch tr hin ti: Trng i hc Khoa hc T nhin, i hc Quc Gia H Ni 4. C quan phi hp thc hin: 5. Mc tiu thc hin: - Mc tiu tng qut: Trnh by ngn gn d kin mc tiu cn t khi kt thc xut quy trnh (cng ngh) ph hp ch to vt liu xc tc t tro bay Vit Nam c kh nng ng dng trong cc qu trnh x l nc thi ni chung, x l mu nc thi dt nhum (nc thi c to ra t ngnh sn xut c kim ngch xut khu ln th hai, sau khai thc v xut khu du) ni ring bng k thut oxy ha tin tin (AOPs) vi phn ng Fenton (xc tc Fenton d th). Mc tiu c th: Chi tit ho mc tiu tng qut Xy dng quy trnh bin tnh, ch to vt liu xc tc t tro bay c kh nng ng dng trong x l mu nc thi dt nhum bng k thut oxy ha tin tin vi qu trnh Fenton d th. 6. Cc sn phm chnh: Cc mu sn phm xc tc c bin tnh t tro bay vi y cc thng tin c bn nh: thnh phn nguyn t v hp cht; c tnh b mt; Quy trnh bin tnh tro bay lm xc tc Quy trnh x l nc thi dt nhum s dng xc tc bin tnh t tro bay (quy trnh Fenton d th) 7. Thi gian thc hin: 01/01/2012 - 01/12/2012

Cng ngh x l nc thi ngnh dt nhum bng tro bay


Th su, ngy 25 thng 01 nm 2013 cp nht lc 02:51

tng dng tro bay, mt ngun thi cng nghip nguy hi lm cht xc tc x l nc thi ngnh dt nhum ca nhm nh khoa hc tr ti trng H Khoa hc T nhin (H Quc gia H Ni) nghin cu c cc chuyn gia mi trng nh gi cao v s a vo ng dng trong thi gian ti. ti c a vo nghin cu t thng 1/2012 vi s tham gia ca 20 nh khoa hc tr n t trng H Khoa hc T nhin cng mt s trng i hc, vin nghin cu khu vc H Ni. Da trn nhng c tnh ca tro bay v cc ngun thi dt nhum, cc nh khoa hc nghin cu v bin tnh thnh cng tro bay lm xc tc cho qu trnh Fenton d th, c kh nng gii quyt trn 90% mu v hn 70% COD trong cc ngun thi dt nhum. Nghin cu cng cho thy, kh nng c th d dng thu hi v ti s dng xc tc gp phn khc phc nhiu nhc im ca k thut Fenton ng th thng c p dng trong x l mi trng nhim nh gi thnh cao, gy nhim th cp (bn hnh thnh sau qu trnh x l), khng thu hi c lng xc tc s dng

Ngoi nhng c im trn, cc nh khoa hc cng khng nh vic bin tnh tro bay bng cc k thut n gin c th ci thin ng k cc c tnh hp ph ca tro bay. Sau qu trnh nghin cu, cc nh khoa hc xut c c quy trnh bin tnh tro bay ln quy trnh x l mu cc ngun thi dt nhum s dng loi tro bay bin tnh. Nu c thc hin thnh cng, tng trn khng nhng gp phn gim chi ph ca qu trnh x l nc thi dt nhum m cn m ra mt hng i tim nng cho vn tro bay

Dng tro bay x l nc thi ngnh dt nhum


24/01/2013

tng dng tro bay, mt ngun thi cng nghip nguy hi lm cht xc tc x l nc thi ngnh dt nhum ca nhm nh khoa hc tr ti trng H Khoa hc T nhin (H Quc gia H Ni) nghin cu c cc chuyn gia mi trng nh gi cao v s a vo ng dng trong thi gian ti. l kt qu ca ti Tim nng KC08.TN05/11-16 do ThS o S c l ch nhim va c Hi ng nh gi nghim thu cp Nh Nc nh gi xut sc. ti thc tin Lu nay, bi ton nc thi dt nhum v tro bay cha c li gii tha ng ang l mt trong nhng trn tr ca nhiu nh sn xut, qun l, khoa hc nc nh. Xut pht t tng ca cc ging vin, cn b nghin cu khoa Ha hc, Trng H Khoa hc T nhin, ti ng dng bin tnh tro bay lm cht xc tc x l nc thi ngnh dt nhum c a vo nghin cu t thng 1 nm 2012 vi s tham gia ca 20 nh khoa hc tr n t trng H Khoa hc T nhin cng mt s trng i hc, vin nghin cu khu vc H Ni. Da trn nhng c tnh ca tro bay v cc ngun thi dt nhum, cc nh khoa hc nghin cu v bin tnh thnh cng tro bay lm xc tc cho qu trnh Fenton d th, c kh nng gii quyt trn 90% mu v hn 70% COD trong cc ngun thi dt nhum. Nghin cu cng cho thy, kh nng c th d dng thu hi v ti s dng xc tc gp phn khc phc nhiu nhc im ca k thut Fenton ng th thng c p dng trong x l mi trng nhim nh gi thnh cao, gy nhim th cp (bn hnh thnh sau qu trnh x l), khng thu hi c lng xc tc s dng Ngoi nhng c im trn, cc nh khoa hc cng khng nh vic bin tnh tro bay bng cc k thut n gin c th ci thin ng k cc c tnh hp ph ca tro bay. Sau qu trnh nghin cu, cc nh khoa hc xut c c quy trnh bin tnh tro bay ln quy trnh x l mu cc ngun thi dt nhum s dng loi tro bay bin tnh. Nu c thc hin thnh cng, tng trn khng nhng gp phn gim chi ph ca qu trnh x l nc thi dt nhum m cn m ra mt hng i tim nng cho vn tro bay, ging nh mt mi tn bn trng hai ch. ng gp ca cc nh khoa hc tr Trong thi gian 11 thng k t khi bt u trin khai, cc nh khoa hc tr tp trung nghin cu, x l mu ca cc ngun thi cha cc loi phm nhum c s dng

ph bin cc lng ngh dt nhum quanh th H Ni, tp trung khu vc Dng Ni, qun H ng. Bi ton c o ny c cc chuyn gia u ngnh v mi trng nh gi cao v c B Khoa hc v Cng ngh cho trin khai di hnh thc ti khoa hc cng ngh tim nng cp Nh nc nm 2012. Thc s o S c - Khoa Ha hc, trng H Khoa hc T Nhin, ch nhim ti Tim nng KC08.05/11-15 chia s: Ban u, chng ti nh hng nghin cu, trin khai cc cng on tip theo cc lng ngh dt nhum. Tuy nhin, theo t vn ca mt s chuyn gia c uy tn v cng ngh mi trng, chng ti ang lin h trc mt c th trin khai v tip tc nghin cu ti mt nh my sn xut cc mt hng dt may, nu lm c iu ny th bi ton kh khn v s n nh ca cc ngun thi trong nghin cu mi c gii quyt. Vi nhng kt qu thu c, cc nh khoa hc tr ang tng bc nghin cu, ng dng cc kt qu ca ti vo thc t. D kin trong thi gian ti, nhm nghin cu s lin h ng dng mt s nh my sn xut cc mt hng dt may, nhit in khu vc min bc.

Cc mu nc trc v sau x l

Ch nhim ti ThS o S c