You are on page 1of 6

tng dng tro bay, mt ngun thi cng nghip nguy hi lm cht xc tc x l nc thi ngnh dt nhum ca nhm nh khoa

a hc tr ti trng H Khoa hc T nhin (H Quc gia H Ni) nghin cu c cc chuyn gia mi trng nh gi cao v s a vo ng dng trong thi gian ti. l kt qu ca ti Tim nng KC08.TN05/11-16 do ThS o S c l ch nhim va c Hi ng nh gi nghim thu cp Nh Nc nh gi xut sc. ti thc tin Lu nay, bi ton nc thi dt nhum v tro bay cha c li gii tha ng ang l mt trong nhng trn tr ca nhiu nh sn xut, qun l, khoa hc nc nh. Xut pht t tng ca cc ging vin, cn b nghin cu khoa Ha hc, Trng H Khoa hc T nhin, ti ng dng bin tnh tro bay lm cht xc tc x l nc thi ngnh dt nhum c a vo nghin cu t thng 1 nm 2012 vi s tham gia ca 20 nh khoa hc tr n t trng H Khoa hc T nhin cng mt s trng i hc, vin nghin cu khu vc H Ni. Da trn nhng c tnh ca tro bay v cc ngun thi dt nhum, cc nh khoa hc nghin cu v bin tnh thnh cng tro bay lm xc tc cho qu trnh Fenton d th, c kh nng gii quyt trn 90% mu v hn 70% COD trong cc ngun thi dt nhum. Nghin cu cng cho thy, kh nng c th d dng thu hi v ti s dng xc tc gp phn khc phc nhiu nhc im ca k thut Fenton ng th thng c p dng trong x l mi trng nhim nh gi thnh cao, gy nhim th cp (bn hnh thnh sau qu trnh x l), khng thu hi c lng xc tc s dng Ngoi nhng c im trn, cc nh khoa hc cng khng nh vic bin tnh tro bay bng cc k thut n gin c th ci thin ng k cc c tnh hp ph ca tro bay. Sau qu trnh nghin cu, cc nh khoa hc xut c c quy trnh bin tnh tro bay ln quy trnh x l mu cc ngun thi dt nhum s dng loi tro bay bin tnh. Nu c thc hin thnh cng, tng trn khng nhng gp phn gim chi ph ca qu trnh x l nc thi dt nhum m cn m ra mt hng i tim nng cho vn tro bay, ging nh mt mi tn bn trng hai ch. ng gp ca cc nh khoa hc tr Trong thi gian 11 thng k t khi bt u trin khai, cc nh khoa hc tr tp trung nghin cu, x l mu ca cc ngun thi cha cc loi phm nhum c s dng ph bin cc lng ngh dt nhum quanh th H Ni, tp trung khu vc Dng Ni, qun H ng. Bi ton c o ny c cc chuyn gia u ngnh v mi trng nh gi cao v c B Khoa hc v Cng ngh cho trin khai di hnh thc ti khoa hc cng ngh tim nng cp Nh nc nm 2012. Thc s o S c - Khoa Ha hc, trng H Khoa hc T Nhin, ch nhim ti Tim nng KC08.05/11-15 chia s: Ban u, chng ti nh hng nghin cu, trin khai cc cng on tip theo cc lng ngh dt nhum. Tuy nhin, theo t vn ca mt s chuyn gia c uy tn v cng ngh mi trng, chng ti ang lin h trc mt c th trin khai v tip tc nghin cu ti mt nh my sn xut cc mt hng dt may, nu lm c iu ny th bi ton kh khn v s n nh ca cc ngun thi trong nghin cu mi c gii quyt. Vi nhng kt qu thu c, cc nh khoa hc tr ang tng bc nghin cu, ng dng cc kt qu ca ti vo thc t. D

kin trong thi gian ti, nhm nghin cu s lin h ng dng mt s nh my sn xut cc mt hng dt may, nhit in khu vc min bc.

Cc mu nc trc v sau x l

Ch nhim ti ThS o S c

Ngun: nhandan.com.vn

Dng cht thi x l cht thi


Theo i biu nhn dn

Mu bng

nc qu

trc trnh

v Fenton

sau d

l th

s dng tro bay bin tnh (FA-N).

Cc nh khoa hc tr thuc i hc Khoa hc T nhin - i hc Quc gia H Ni va nghin cu thnh cng phng php x l mu nc thi dt nhum bng k thut Fenton d th s dng xc tc tro bay bin tnh vi chi ph gim thiu ng k. X l mu nc thi bng tro bay C th ni, cng cuc cng nghip ha, hin i ha t nc , ang v s tip tc em n nhng s i thay k diu trong cht lng i sng ca con ngi. Tuy nhin, cng vi tnh trng nhim mi trng trong sn xut cng nghip ang l mt vn ng bo ng, lm nh hng nghim trng ti mi trng sinh thi, i sng sinh hot ca con ngi. Vit Nam, dt may v in lc l hai trong s nhng ngnh cng nghip trng im, gi nhng v tr then cht, chin lc quan trng trong s pht trin ca nn kinh t quc dn. Tuy nhin, do c th sn xut, mi ngnh cng nghip trn li c nhng nh hng tiu cc nht nh ti mi trng. ngnh dt nhum, vn in hnh nht l nc thi, trong khi bi ton nan gii ca ngnh nhit in li nm vn cht thi rn - tro bay. Tm li gii cho bi ton nc thi, tro bay l nhng yu cu cp thit, v cng l nhng bi ton nan gii ca cc nh qun l, khoa hc ca nc nh. V mt nguyn l v k thut, x l nc thi dt nhum, ngi ta c th dng nhiu k thut khc nhau, trong k thut oxy ha tin tin c nhiu nh khoa hc trong v ngoi nc ch bi n c kh nng x l hoc tin x l nhiu ngun thi cha phm mu - i tng khng hoc kh phn hy sinh hc, kh x l bng cc k thut thng thng. Tuy nhin, nhc im ca k thut oxy ha nm vn chi ph ha cht. Mt trong nhng hng i u tin, gn y c nhiu nh khoa hc quan tm, nghin cu l pht trin mt s h vt liu r tin c kh nng ng dng lm xc tc cho cc qu trnh Fenton d th. Theo hng ny, mt s nghin cu thnh cng vi bn , pyrit Xut pht t yu cu thc t, vi s ng h ca Vn phng Cc chng trnh trng im cp Nh nc, B KH - CN, Ths o S c - Ging vin Khoa Ha hc, i hc Khoa hc T nhin, i hc Quc gia H Ni cng cc ng nghip nghin cu bin tnh tro bay lm xc tc cho qu trnh oxy ha tin tin, ng dng trong x l nc thi dt nhum, m s KC.08.TN05/11-15. Ch trong mt thi gian ngn (cha ti 12 thng), vi s h tr ca B KH - CN, ti thnh cng trong vic ra c quy trnh x l mu nc thi dt nhum s dng tro bay bin tnh vi hiu sut loi b mu trn 90%. Ths o S c cho bit, y l nghin cu u tin trong nc (v l hng nghin cu rt mi trn

th gii) bin tnh tro bay vi mc tiu lm xc tc, ng dng trong mc tiu phn hy phm mu. Thnh cng ca ti m ra mt hng i mi, tim nng, l vic s dng tro bay (mt loi cht thi ang cn x l) x l hiu qu cc ngun thi kh x l, cha cc loi phm mu. iu ny gp phn gii quyt ng thi hai vn mi trng ln hai ngnh cng nghip quan trng v hon ton i theo nh hng u tin ca Nh nc trong kha cnh s dng hp l ti nguyn thin nhin v bo v mi trng. Kh nng ng dng cao trong thc t

ti tin hnh phn tch, xc nh c cc thnh phn c bn ca tro bay ly ti Cng ty TNHH Mt thnh vin Nhit in Ung B, Qung Ninh; nghin cu bin tnh tro bay bng cc hp cht ca st. Theo , cc kt qu nghin cu cho thy tro bay hon ton c th bin tnh bng quy trnh n gin, s dng mui st (III) nitrat (hoc st (III) clorua) cho mc tiu lm xc tc cho qu trnh Fenton d th, ng dng trong phn hy phm mu, x l nc thi dt nhum. Nghin cu ch ra rng nhng iu kin ph hp, qu trnh Fenton d th s dng tro bay bin tnh c th x l hiu qu nc thi cha mt s loi phm mu nh Reactive Blue 181, Reactive Blue 182 iu ng ch , xc tc sau qu trnh x l c ch ra c kh nng thu hi, ti s dng vi hiu qu cao; gp phn h chi ph x l, gim thiu c nhng nh hng th cp vn l hn ch ca cc k thut Fenton ng th thng c ng dng trong x l mi trng. Sn phm sau bin tnh cng c chng minh l c kh nng hp ph cao hn hn so vi trc bin tnh. Nu tip tc c quan tm, u t, hon ton c th tin tng vic ng dng kt qu nghin cu ca ti trong thc t sn xut. Vic s dng xc tc Fenton d th s dng tro bay bin tnh cn khc phc c mt s nhc im ca k thut Fenton ng th nh hn ch vic hnh thnh bn, d dng thu v ti s dng xc tc; ln ti s dng th ba, hiu qu x l mu vn t xp x 90% sau khong 50 pht x l. Chi ph x l c gim thiu ng k khi s dng k thut Fenton d th vi xc tc tro bay bin tnh. nh gi kt qu ti, TS Phng Tho - i hc Khoa hc T nhin cho rng, quy trnh cng ngh x l nc thi dt nhum bng k thut Fenton d th s dng tro bay bin tnh c xy dng kh hp l, cc bc vn hnh n gin v d dng kim sot cng nh d dng ti u ha cc iu kin trin khai ng dng thc t. Cng theo TS Phng Tho, vic s dng xc tc d th bin tnh tro bay l gii php thng minh, va gp phn gii quyt bi ton nhim tro bay (dng cht thi x l nc thi), va khc phc c nhc im ca phng php xc tc ng th nh hnh thnh bn trong qu trnh x l, lng ln st mt i v i vo mi trng, hay kh khn trong vic thu hi v ti sinh xc tc Nhng kt qu nghin cu th nghim ban u trn nc thi thc t cho thy tim nng v hy vng ng dng c nhng kt qu nghin cu ca ti vo thc t, c bit l khi c th x l cc ngun thi dt nhum ti ngun trc khi trn ln vi cc ngun thi khc (c bit l ngun thi sinh hot). Ths o S c cho bit, trong giai on tip theo, ti s tip tc nghin cu, trin khai nhm tng bc ng dng cc kt qu nghin cu vo thc t trong x l mu nc thi dt nhum, trc mt tp trung ti cc lng ngh sn xut cc mt hng dt may nh Dng Ni, Vn Phc (H Ni).

Vic trin khai thnh cng cc kt qu nghin cu ca ti s gp phn h chi ph x l cc ngun thi mang mu (dt nhum, giy) do s dng cc vt liu thi (tro bay), r tin; gp phn bo v mi trng cc c s sn xut c s dng phm mu. ng thi, m ra mt gii php tim nng cho bi ton tro bay cc c s sn xut nhit in; bin tro bay t mt cht thi c nh hng khng tt ti mi trng v sc khe con ngi thnh vt liu c kh nng ng dng trong x l cc ngun thi mang mu v mt s ngun thi hu c khc. c 1 bi bo l kt qu ca ti c cng b trn tp ch khoa hc quc t (ISI) v 6 bi bo c ng v nhn ng trn cc tp ch uy tn trong nc.