You are on page 1of 23

PELUANG KERJAYA

SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan merupakan sebuah Badan Berkanun Persekutuan yang ditubuhkan pada 1 April 2011. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berintegriti dan berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut : KETUA KOMUNIKASI KORPORAT GRED S48

1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Perumahan Imbuhan Tetap Keraian Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1

: : : : : : : : : :

KETUA KOMUNIKASI KORPORAT Pegawai Penerangan Pengurusan dan Profesional Sosial (S) Tetap S48 RM4,913.30-RM8,219.84 RM700.00 RM550.00 RM300.00 d a n

Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : a) b) c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; (i) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau

(ii)

(iii)

Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan dengan kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan

(iv)

d)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2.2

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai 8 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan. Jumlah Kekosongan Jawatan : 1

2.3

PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L41/L44 1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1. Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: a) Warganegara Malaysia; b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; c) ( i ) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripda institut-institut pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination); dan : : : : : : : : : : : PEGAWAI UNDANG-UNDANG Pegawai Undang-Undang Pengurusan dan Profesional Perundangan dan Kehakiman (L) Tetap L41/L44 RM2,248.08 RM7,210.54 RM300.00 RM250.00 RM300.00 5% daripada gaji pokok

(ii) e)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2.2

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai 3 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan. Jumlah Kekosongan Jawatan : 5

2.3

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F41/F44 1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : : : : : : : : : : : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT Pegawai Teknologi Maklumat Pengurusan dan Profesional Sistem Maklumat (F) Tetap F41/F44 RM2,145.88- RM7,212.12 RM300.00 T RM250.00 RM300.00 d a n

2.1

Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : a) b) c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; (i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Sains Komputer dan Teknologi Maklumat yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan: RM2,353.44] Ijazah Sarjana dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan: RM2,664.78] Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan: RM2,976.11]

(ii)

(iii)

(iv)

d)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2.2 2.3

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai 4 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan. Jumlah Kekosongan Jawatan : 1

PEGAWAI TADBIR GRED N41/N44 1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1 Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: a) b) c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; (i) Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan: RM2,114.43] Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan [Gaji Permulaan: RM2,216.64] Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. : : : : : : : : : : PEGAWAI TADBIR Pegawai Tadbir Pengurusan dan Profesional Pentadbiran dan Sokongan (N) Tetap N41/N44 RM1,910.02-RM7,114.68 RM300.00 RM250.00 RM300.00

(ii)

(iii)

d)

2.2 2.3

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai 4 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan. Jumlah Kekosongan Jawatan : 1

PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N32/N36 1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1 Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : a) b) c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh Suruhanjaya daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan : : : : : : : : : : PENOLONG PEGAWAI TADBIR Penolong Pegawai Tadbir Sokongan Pentadbiran dan Sokongan (N) Tetap N32/N36 RM2,726.74 RM6,270.19 RM160.00 RM180.00 RM300.00

(ii)

(iii)

d)

L u l u s Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2.2

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai 5 tahun pengalaman dalam bidang pentadbiran, sumber manusia, kewangan dan perolehan. Jumlah Kekosongan Jawatan : 1

2.3

PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L29/L32 1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : : : : : : : : : : : PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG Penolong Pegawai Undang-Undang Sokongan Perundangan dan Kehakiman (L) Tetap L29/L32 RM1,663.65 RM5,011.45 RM160.00 RM180.00 RM300.00

2.1

Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : a) b) c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; (i) Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Diploma dalam bidang undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;dan [Gaji Permulaan: RM1,889.26]

(ii)

d)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2.2

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai 4 tahun pengalaman dalam bidang undang-undang. Jumlah Kekosongan Jawatan : 2

2.3

PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN GRED KP27/KP32 1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1 Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) (b) (c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada intitusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan: RM1,661.95] Bekas Leftenan Angkatan Tentera Malaysia atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik. : : : : : : : : : : PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN Penolong Pegawai Keselamatan Sokongan Keselamatan dan Pertahanan Awam (KP) Tetap KP27/KP32 RM1,361.14 RM 4,797.81 RM160.00 RM180.00 RM300.00 d a n

(ii)

(iii)

(iv)

(d)

Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut: (i) tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu; berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;

(ii)

(iii)

mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja); lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata; dan pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat.

(iv)

(v)

(e)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan

2.2

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai 4 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan. Jumlah Kekosongan Jawatan : 1

2.3

PENOLONG PEGAWAI KOMUNIKASI KORPORAT GRED S27/S32 1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : : : : : : : : : : : PENOLONG PEGAWAI KOMUNIKASI KORPORAT Penolong Pegawai Penerangan Sokongan Sosial (S) Tetap S27/S32 RM1,361.14-RM5,040.51 RM160.00 RM180.00 RM300.00 d a n

2.1

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) (b) (c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan: RM 1,661.95] Diploma Komunikasi dan Media yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;dan [Gaji Permulaan: RM 1,661.95]

(ii)

(iii)

(iv)

d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 2.2 2.3 Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai 4 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan. Jumlah kekosongan Jawatan: 1

PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N27/N32

1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1

: : : : : : : : : :

PENOLONG PEGAWAI TADBIR Penolong Pegawai Tadbir Sokongan Pentadbiran dan Sokongan (N) Tetap N27/N32 RM1,361.14 RM5,040.51 RM160.00 RM180.00 RM300.00

Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: a) b) c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan: RM1,661.95] Diploma dalam bidang Pengurusan Harta Benda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan [Gaji Permulaan: RM1,737.15]

(ii)

(iii)

d)

L u l u s Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2.2

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai 5 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan. Jumlah Kekosongan Jawatan : 1

2.3

PENOLONG AKAUNTAN GRED W27/W32 1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1 Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : a) b) c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; (i) Diploma dalam bidang pengajian perdagangan, pengajian bank atau pengajian perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusiinstitusi pengajan tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan: RM1,667.08] Licentiate of Chartered of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diktiraf setaraf dengannya; dan [Gaji Permulaan: RM1,892.68] : : : : : : : : : : PENOLONG AKAUNTAN Penolong Akauntan Sokongan Kewangan (W) Tetap W27/W32 RM1,366.27- RM5,043.93 RM160.00 RM180.00 RM300.00

(ii)

d)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2.2

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai 5 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan. Jumlah Kekosongan Jawatan : 1

2.3

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W22/W26 1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1 Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : a) b) c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; atau Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Sijil dalam bidang Pengurusan Perniagaan atau Penyimpan Kirakira yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan : : : : : : : : : : PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) Pembantu Akauntan Sokongan Kewangan (W) Tetap W22/W26 RM2,166.14-RM4,192.41 RM115.00 RM180.00 RM300.00

(ii)

(iii)

(iv)

d)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2.2

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai 3 t a h u n pengalaman dalam bidang pentadbiran, kewangan dan perolehan. Jumlah Kekosongan Jawatan : 1

2.3.

PEMBANTU TADBIR (UNDANG-UNDANG) GRED L17/L22 1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.3 Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : a) b) c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. : : : : : : : : : : PEMBANTU TADBIR (UNDANG-UNDANG) Pembantu Tadbir (Undang-Undang) Sokongan Perundangan dan Kehakiman (L) Tetap L17/L22 RM930.44-RM4,005.43 RM115.00 RM180.00 RM300.00

d)

2.2

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai 3 tahun pengalaman dalam bidang undang-undang.

2.3 Jumlah Kekosongan Jawatan : 2

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17/W22 1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1 Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : a) b) c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peperiksaan tersebut; atau Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau [Gaji Permulaan: RM985.13] Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau [Gaji Permulaan: RM1,154.33] Sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kirakira yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan [Gaji Permulaan: RM1,379.92] : : : : : : : : : : PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) Pembantu Tadbir (Kewangan) Sokongan Kewangan (W) Tetap W17/W22 RM928.74 RM4,003.73 RM115.00 RM180.00 RM300.00

(ii)

(iii)

(iv)

d)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2.2

Jumlah Kekosongan Jawatan : 1

JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT17/FT22

1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1.

: : : : : : : : : :

JURUTEKNIK KOMPUTER Juruteknik Komputer Sokongan Sistem Maklumat (FT) Tetap FT 17/FT22 RM952.66-RM4,034.46 RM115.00 RM180.00 RM300.00

Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :a) b) c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; (i) Sijil Pelajaran Malaysia serta lulus subjek elektrik atau elektronik atau teknologi maklumat pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau [Gaji Permulaan: RM1,010.77] Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau [Gaji Permulaan: RM1,068.89] Sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan: RM1,243.24] Sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya;dan [Gaji Permulaan: RM1,417.59]

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

d)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Jumlah Kekosongan Jawatan: 1

2.2.

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17/N22 1. JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN / OPERASI) Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1 Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut; a) Warganegara Malaysia; b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan: c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. : : : : : : : : : Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Sokongan Pentadbiran dan Sokongan (N) Tetap N17/N22 RM927.03-RM4,002.02 RM115.00 RM180.00 RM300.00

2.2

Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan computer dengan perisian Windows dan Microsoft Office. Jumlah Kekosongan Jawatan : 8

2.3

PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11/KP14

1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : : :

PENGAWAL KESELAMATAN Pengawal Keselamatan Sokongan Keselamatan dan Pertahanan Awam (KP)

Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1

: : : : : :

Tetap KP11/KP14 RM836.90-RM2,860.03 RM95.00 RM180.00 RM300.00

Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: a) b) c) Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan Bekas Prebet Angkatan Tentera Malaysia yang telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

(ii)

2.2

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai 3 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan. Jumlah Kekosongan Jawatan : 2

2.3

PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1/N4

1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (COLA) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1

: : : : : : : : : :

PEMBANTU AM PEJABAT Pembantu Am Pejabat Sokongan Pentadbiran dan Sokongan (N) Tetap N1/N4 RM733.54-RM2,277.86 RM95.00 RM180.00 RM300.00

Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

a) b) c)

Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; Berpelajaran di peringkat Sekolah Rendah Bantuan Penuh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan Boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

d)

2.2.

Jumlah Kekosongan Jawatan :1

PEMANDU KENDERAAN GRED R3/R6 1. JAWATAN Skim Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan Taraf Jawatan Gred Gaji Jadual Gaji Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Bantuan Sara Hidup (Cola) 2. SYARAT-SYARAT LANTIKAN : 2.1. Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : : : : : : : : : : : PEMANDU KENDERAAN Pemandu Kenderaan Bermotor Sokongan 2 Mahir / Separuh Mahir / Tidak Mahir (R) Tetap R3/R6 RM792.60-RM2,096.37 RM95.00 RM180.00 RM300.00

a) b) c) d)

Warganegara Malaysia; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; Tamat Darjah 6 Sekolah Rendah Bantuan Penuh Kerajaan; Memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; dan Berkebolehan memandu, mengendali dan menyelenggara kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini. Gaji permulaan ialah pada Gred R3 mengikut ketentuan berikut :

e)

Lesen D Lesen E/E1/E2 Lesen F/H Lesen G/I

[Gaji Permulaan:RM884.90] [Gaji Permulaan:RM931.05] [Gaji Permulaan:RM977.20] [Gaji Permulaan:RM1,023.35]

f)

Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik.

2.2.

Jumlah Kekosongan Jawatan : 3

CARA MEMOHON

Bagi calon-calon yang berminat boleh mengemukakan borang permohonan jawatan SIAP(PG)1/2013 beserta salinan sijil-sijil akademik dan salinan Kad Pengenalan yang telah disahkan serta sekeping gambar berukuran pasport (tidak dikembalikan) sebelum atau pada 20 Ogos 2013 kepada:

Setiausaha Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan Aras 5, Blok Menara, Bangunan Menara Usahawan, No. 18, Persiaran PerdanaPresint 2 62652 W.P PUTRAJAYA.
Borang permohonan boleh dimuat turun dari www.eaic.gov.my

Sekiranya tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan, permohonan dianggap tidak berjaya