RUJUKAN BUKU Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2009).

Murid dan Alam Belajar. Oxford Fajar Sdn.Bhd

Rosnah Binti Awang, Nordin Bin Shaari. (2012). Modul Bahasa Melayu Pendidikan Rendah, BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Institut Pendidikan Guru Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kamaruddin Hj. Husin. (1999). Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Siti Hajar Abdul Aziz. (2009). Siri Pendidikan Guru, Bahasa Melayu II. Oxford Fajar Sdn.Bhd, Shah Alam.

Ahmad Fazil. (2008), PISMP Literasi Bahasa. Jabatan Pengajian Melayu.

Khairuddin Mohamad. (2011). Literasi Bahasa Melayu. Oxford Fajar Sdn.Bhd. JURNAL

Fauzi Mohd Yunus. (1996). Pembinaan Item Soalan Dan Analisis Item. Unit Kurikulum Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Retno Utari. (2011). Taksonomi Blomm, Bagaimana Cara Menggunakannya. Widyaiswara Madya, Pusdiklat KNPK. Zolkepeli Haron. (2010). Bloom Taxonomy & Table Of Specification (TOS). Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

INTERNET

Benjamin Bloom. New World Encyclopedia. http://newworldencyclopedia.org. Diakses pada 20 Julai 2013. (2009). Berbagi Ilmu Taksonomi Bloom. http://endang965.wordpress.com. Diakses pada 22 Julai 2013.

Diakses pada 13 Ogos 2013. http://www.com. Diakses pada 10 Ogos 2013. http://www.com. Kaedah Penilaian Portfolio. http://pengajian-ipg.com. Wadah Pelajar IPG. http://www. Taksonomi Bloom.hilman.id. . Diakses pada 30 Julai 2013.Revisi Taksonomi Bloom.scribd. (2011). ensiklopedia bebas.scribd. Diakses pada 15 Ogos 2013.blogspot. http://id.web. Taksanomi Blomm. Kebaikan Penilaian Portfolio.org.wikipedia. Wikipedia bahasa Indonesia. Diakses pada 25 Julai 2013.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful