INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS

PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

SISTEM PENDIDIDKAN SEBELUM MERDEKA
SISTEM PONDOK (PENDIDIKAN SEBELUM

KEDATANGAN BRITISH)
1. Pondok bererti rumah-rumah kecil tempat tinggal pelajar-pelajar 4 atau 4 orang (atau rumah tumpangan). 2. Di Malaysia atau Thai Selatan – Institusi Pendidikan Islam bersendirian atau berasrama.

3. Bermula dengan kedatangan alim ulama dari luar – mengajar ilmu agama.
4. Pengajian Sistem Pondok lebih kemas.

5. Kelantan, Kedah dan Terengganu. 6. Mata pelajaran: Tauhid, tafsir, fiqah, hadis, tasawuf, saraf dan nahu. 7. Doa-doa berkaitan kehidupan seharian dan amalan hidup bermasyarakat. 8. Diajar juga menulis jawi dan arab.

2 Jenis Pengajian Pondok
 Pengajaran

tetap (murid sepenuh masa)  Pengajaran hujung minggu (pelajar dewasa)  Tujuan umum pelajaran pondok  Mempelajari hukum-hukum agama  Berakhlak tinggi  Beribadat dengan betul

Tujuan umum pelajaran pondok * Mempelajari hukum-hukum agama * Berakhlak tinggi * Beribadat dengan betul .

lahir institusi lebih kemas dan tersusun ( madrasah / sekolah agama moden) . Awal abad ke 20. Kelantan dan Terengganu.  Dapat menandingi sekolah-sekolah Melayu yang didirikan British akhir abad ke 18. .bersifat keduniaan dan akhirat – dipelopori kaum muda – di Kedah.

 Negeri-negeri selat – 1872 ( 16 buah sekolah).  Negeri-negeri Melayu Bersekutu – 1898 (168 buah sekolah)  Negeri-Negeri MelayuTak Bersekutu – 1913 (103 buah sekolah) . Vernakular – menggunakan bahasa atau dialek yang diperuntukkan untuk sesuatu golongan atau kaum dalam sesuatu masyarakat (bahasa ibunda). Sekolah Vernakular Melayu. 2.PENDIDIKAN VERNAKULAR 1.

Mata pelajar diajar: Darjah 1 Menulis Ejaan Bacaan Ilmu Hisab Darjah 2 Menulis Ejaan Bacaan Ilmu Hisab Darjah 3 Mengarang Ejaan Bacaan Ilmu Alam Darjah 4 Mengarang Bacaan Ilmu Hisab Ilmu Alam Lat. Jasmani Lat. Congak .3.

3. Singapura 1854 – Institut Cui Ying  Kuala Lumpur – awal kurun ke 20 – berdasarkan prinsip pendidikan baru menggabungkan pengajaran Confucius dengan sains Barat. Sekolah Vernakular Cina:    Pertama didirikan di Melaka pada 1815 oleh Persatuan Mubaligh London. . Pulau Pinang 1819 – Institut Wu Fu – didirikan oleh orang tempatan.

1920 British mula sedar sekolah Cina tempat menyebarkan ideologi kerajaan Cina.  Kerajaan Cina memberi bantuan kewangan dan nasihat pentadbiran. British meluluskan Enekmen Pendaftaran Sekolah di Tanah Melayu  . kaligrafi. Sains. Nyanyian dan Latihan Jasmani. ilmu kira-kira. Moral. Mata pelajaran dipelajari: menghafaz klasik lama. Lukisan. Bahasa. Ilmu Alam. Sejarah.  Usaha membina sekolah Cina ditanggung sendiri oleh orang Cina.

tanpa bantuan kerajaan British .  Merupakan sekolah persendirian. Seberang Prai dan NegeriNegeri Melayu Bersekutu.  1850 Sekolah Anglo Tamil – di Melaka – mengajar Bahasa Tamil dan Bahasa Inggeris. Sekolah Vernakular Tamil:  Pertama ditubuhkan di Tanah Melayu pada 1816.  1870 sekolah-sekolah kecil – mengajar Bahasa Tamil – di Melaka.4.

ii.  1930 terdapat 4 jenis sekolah vernakular Tamil: i. iv. Sekolah ladang yang dibiayai dan diuruskan oleh majikan. iii. Sekolah yang didirikan dan diuruskan oleh komuniti India tempatan. . Sekolah yang didirikan oleh Persatuan Mubaligh Kristian. Sekolah yang dibiayai dan diuruskan oleh kerajaan. 1902 satu Kod Buruh dikuatkuasakan – mewajibkan setiap ladang yang terdapat 10 orang kanak-kanak menyediakan sekolah.

Seni Perusahaan dan Sains Rumahtangga. iv. Barnes menjalankan kajian tersebut.LAPORAN BARNES 1. Bahasa Cina dan Tamil hanya sebagai satu mata pelajaran sahaja. Mendirikan sekolah menegah vokasional moden. 1950 L. 2.J. Rombakan kurikulum asal – utamakan mata pelajaran Sains. iii. Cadangan-cadangan Barnes: i. ii. . Bahasa pengantar disemua sekolah ialah Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu.

viii. Mendirikan Maktab Perguruan berasrama untuk melatih guru yang memegang Sijil Pelajaran.Pendidikan percuma untuk semua sekolah rendah – darjah 1 hingga 6. ix. . Tamat sekolah rendah boleh sambung ke sekolah menengah (bahasa pengantar Bahasa Inggeris).Menubuhkan Penguasa Pelajaran Tempatan – bantuan kewangan kepada sekolah rendah.v. vi. vii. Menubuhkan Jemaah Nazir Persekutuan.

P. Hasil kajian: i.LAPORAN FENN-WU. 1951 Pesuruhjaya Tinggi Sir Henry Gurney lantik sebuah jawatankuasa kaji pendidikan vernakular Cina. . Orang Cina sedia belajar Bahasa Cina. Fenn (seorang Amerika berasal dari Cina) dan Dr. Wu The Yau (pegawai Bangsa-Bangsa Bersatu) 3. Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. 1. 2. Dr. W.

. Kelemahan Sistem Pendidikan Cina kerana kekurangan guru terlatih. Sistem pendidikan Pesekutuan Tanah Melayu disalurkan kepada matlamat membentuk identiti kebangsaan. Kebanyakan ahli daripada Lembaga Pengurus Sekolah kurang faham prinsip pentadbiran sekolah.ii. v. Tindakan memaksa rakyat berbilang kaum belajar satu atau dua bahasa menjejaskan persefahaman dan perpaduan kaum. iii. iv.

Penubuhan Kolej Latihan Guru dan latihan Dalam Perkhidmatan di hujung minggu untuk sekolah Cina amat diperlukan untuk menampung kekurangan guru terlatih. vii.Kerajaan perlu menambahkan bantuan kewangan untuk pentadbiran sekolah Cina. .vi.

1. 2. . 3.LAPORAN CHEESEMAN. Cadangan utama: i. Kanak-kanak tidak perlu membayar yuran jika mereka menghadiri sekolah vernakular di peringkat rendah. ii. Sistem pendidikan selepas pendudukan Jepun. Bertujuan membina dan mengembang semula sistem pendidikan – perpaduan kaum tidak disentuh. Pelajar di sekolah rendah berpeluang mempelajari Bahasa Inggeris.

. v. Pendidikan vokasional seperti yang termaktub dalam Laporan Pelajaran 1938 hendaklah dilaksanakan. Sekolah menengah terdiri daripada 2 jenis sahaja.iv.

Cadangan-cadangan Jawatankuasa Khas: i. Hasil pandangan berlainan Laporan Barnes dan Fenn-Wu. 2. Pelajaran Bahasa Cina dan Tamil akan diajar jika terdapat 15 orang pelajar yang ingin belajar bahasa ibunda mereka.ORDINEN PELAJARAN 1952. 1. 2 sistem persekolahan perlu ditubuhkan. ii. . satu menggunakan Bahasa Melayu dan satu lagi menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. kerajaan British tubuhkan sebuah jawatankuasa khas untuk mengkaji kedua-dua laporan tersebut.

b) Tentangan hebat dari kaum Cina dan India terhadap perubahan bahasa pengantar di sekolah Cina dan Tamil. Masalah dihadapi: a) Kekurangan guru terlatih untuk sekolah kebangsaan. 4.iii. Laporan Jawatankuasa Khas dibentang di Majlis Perundangan Persekutuan dan diluluskan pada September 1951 dan dikuatkuasakan pada 1952. Bahasa Inggeris akan menjadi pelajaran wajib bagi Sekolah Melayu dan Bahasa Melayu akan menjadi pelajaran wajib di Sekolah Inggeris. . c) Kekurangan kewangan untuk membiayai rancanganrancangan yang diusulkan dalam ordinen itu. 3.

b) Penggunaan 3 bahasa di sekolah Cina dan Tamil secara beransur-ansur hingga diserapkan dalam sistem persekolahan kebangsaan. sebuah jawatankuasa khas dilantik. . Penyelesaian. d) Penubuhan sekolah menengah vokasional. c) Menghadkan bilangan murid masuk sekolah Inggeris. Mencadangkan: a) Penggunaan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu secara beransur-ansur di sekolah vernakular Melayu.5.

bertoleransi. liberal dan progresif. .SISTEM PENDIDIKAN SELEPAS MERDEKA Laporan Razak(1956) : 1) Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. 3) Perpaduan kaum. 6) Pendidikan lebih cekap dan berkesan 7) Mewujud masyarakat berdisiplin. 5) Mewujudkan sistem pengurusan. terlatih. 4) Merapatkan jurang perbezaan kaum. 2) Memenuhi keperluan negara yang merdeka dan memperkembangkan sistem pendidikan.

. Nazir Sekolah ditubuhkan.Cadangan-cadangan Laporan Razak: 1. Guru dilatih di bawah rancagan Pihak Berkuasa Pelajaran Tempatan. -pelajaran menengah -latihan guru. Pihak berkuasa pelajaran tempatan: -pelajaran rendah -pertukangan. 2. 4. Dasar pelajaran diarah oleh menteri pelajaran. 3.

8. 6. -sekolah menengah bantuan kerajaan. Sekolah rendah di panggil: -Sekolah Umum (pengantar Bahasa Melayu) -Sekolah Jenis Umum (pengantar Bahasa Cina. -rendah bantuan. Terdapat 2 jenis sekolah rendah: -rendah persendirian. Semua guru diletakkan dibawah satu perkhidmatan profesional. . Lembaga Pengelola Sekolah diwujudkan bagi semua sekolah. 7. Inggeris).5. Tamil. -sekolah menengah persendirian.

12.Saiz sekolah dan bilik darjah dikawal kanak-kanak lebih umur.Pelajaran teknik disusun semula dan dimajukan. 14.Pelajaran menengah lanjutan.9. Sijil Persekolahan Rendah dan Sijil Persekolahan Persekutuan Tanah Melayu (SPR & SPP). 13. 11. . Bahasa lain boleh diguna disemua sekolah rendah bila diperlukan. Satu jenis sekolah menengah kebangsaan terbuka untuk semua bangsa. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris mata pelajaran wajib disemua sekolah rendah dan menengah. 10.

Usaha-usaha menggalakkan kemajuan bahasa kebangsaan. 16. Mengorentasikan semua sekolah pada bersifat kemelayuan. .15.

LAPORAN RAHMAN TALIB (1960) 1. Dibentuk sebuah j/kuasa penyemak pelajaran: . .melantik Abdul Rahman Talib (Menteri Pelajaran) menjadi pengerusi j/kuasa tersebut.

. 2. 3. 5. Kementerian Pelajaran melatih guru secara separuh masa selama 3 tahun untuk mengajar di sekolah lanjutan.Cadangan-cadangan Laporan Rahman Talib: 1. Sekolah Pelajaran Lanjutan menawarkan kursus vokasional selama 3 tahun. 4. Peperiksaan Awam diadakan untuk Sekolah Menengah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan. Semua Sekolah Umum dan Sekolah Jenis Umum dicadangkan menggunakan bahasa kebangsaan. Umur persekolahan murid dinaikkan daripada 12 kepada 15 tahun.

untuk menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. 8.6. Mencadangkan kerajaan memberi bantuan penuh kepada Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. 10. 7.Penubuhan Lembaga penasihat Kerajaan Negeri menggantikan Penguasa Pelajaran Tempatan. 9. Kemudahan diberi untuk mengajar Agama Islam jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang murid Islam. . Pendidikan teknik dan vokasional penting untuk perkembangan ekonomi dan pendidikan negara – tubuhkan Institusi-institusi Teknologi. Bayaran yuran untuk semua sekolah rendah dimansuhkan.

11. Jemaah Nazir Negeri ditubuhkan menggantikan Jemaah Nazir Persekutuan. .

KBSM 1988. 1. 173 perakuan dibentang: i. . 2.LAPORAN JAWATANKUASA KABINET 1979. 1974 J/Kuasa Kabinet mengkaji Dasar Pelajaran Kebangsaan ditubuhkan. Pelaksanaan KBSR brmula 1982. 5 tahun kemudian. iii. Pengajaran pemulihan diutamakan dalam KBSR. ii.

. v. Tempoh belajar dari 9 tahun kepada 11 tahun untuk atasi masalah keciciran tidak dilaksanakan sehingga 1992.iv. vii. x. Memperbaiki cara pengajaran Bahasa Inggeris. vi. UPSR 1988 (untuk murid darjah 6). Pelaksanaan sekolah-sekolah vokasional.Tempoh latihan mengajar di Maktab ditambah dari 12 kepada 18 minggu dan kursus kepada 2 tahun setengah tahun. viii.Memperkenalkan pelajaran Pendidikan Moral. Pengambilan guru-guru pelatih ditambah pada RM4. ix.

pendidikan perguruan. 1. 3. . Menggunakan kurikulum yang sama. bahasa-bahasa asing digalakkan. Semua sekolah kebangsaan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. 4. Menyediakan peluang untuk prasekolah. 5. pendidikan khas.SISTEM PENDIDIKAN SEMASA. Peperiksaan awam yang sama.pendidikan swasta dan pendidikan teknikal. AKTA PENDIDIKAN 1996. Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua diteruskan. 2.

Sekolah dilengkapi dengan komputer dengan nisbah tinggi. . Penggunaan teknologi secara intensif. kritis dan penyelesaian masalah. 2. Aplikasi projek MSC (keridor Raya Multimedia). 1. Mengubah budaya menghafal kepada budaya berfikir secara kreatif. Pengurusan dan pentadbiran di sekolah bestari menggunakan teknologi. 4. 6. 5.SEKOLAH BESTARI. Pembelajaran berpusatkan pelajar. 3.

Konsep Sekolah Bestari Mempunyai ilmu pengetahuan yang mantap dan kukuh Membolehkan pelajar lebih bermaklumat(informed) Berfikiran yang menggalakan daya berfikir secara kritis dan kreatif dan lebih aktif mencari ilmu serta menjalankan penyelidikan .

Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran  Merupakan tindakan guru (cara) yang sistematik bertujuan mencapai objektif pengajaran  Merupakan usaha keseluruhan yang terdiri daripada prosedur yang tersusun berdasarkan pendektan yang dipilih  Kaedah pengajaran terkini yang dicadangkan dalam kerja kursus ini ialah teknologi proses .

 Pengajaran yang rekabentuk berdasarkan definasi Galbrath(1967)  Akan menghasilkan tenaga yang cemerlang dengan mengaplikasikan pengetahuan saintifik bagi memperolehi pengajaran pembelajaran menyeluruh.Teknologi Proses  Teknologi proses dalam pengajaran pembelajar didefinasikan sebagai penggunaan teknologi sebagai satu proses untuk mencapai pembelajaran yang efektif. .

Teknologi Proses berdasarkan keperluan Individu. kumpulan kecil dan kumplan besar. Bagi individu terdapat: Progrem tutor dan pusat Pengajaran terancang Pengajaran sistemkendiri Pembelajaran koperati Bagi Kumpulan Kecil: Pengajaran melalui permainan Pengajaran melaluisimulasi .

Pengajaran Pelajar perlu menggunakan masa mereka untuk menguasai pengetahuan atau kemahairan dan reson / gerak mengikut teori /peneguhan teori (Skinner) Prisif pengajar: Terdapat perubahan tingkah laku selepas P&P tamat berdasar Berurutan dari satu unit kepada satu unit dan pelajar diberi item ujian belajar secara kendiri .

progrem ini menggunakan kecerdikan tidak perlu mendapat maklum balas dari guru pelajar perlu melibatakan diri secara berterusan. . bagi buku paduan totur mengadungi soalan latihan.Progrem Tutor Kaedah progrem tutor adalah berstruktur Bahan pengajaran pelajar dan totur bersamaSama melihat buku panduan.

pelajar tidak dibenarkan untuk meneruskan kepada unit-unit berikutnya sehingga mereka betul-betul menguasai kemahiran prasyarat (asas) .Pengajaran sistem kendiri Pengajaran ini berasal dari progrem pembelajaran kemahiran. semua pelajar akan berjaya menguasai pelajaran asas.

.nilai intraksi sosial untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna.Pembelajaran koperatif Pembelajaran koperatif boleh dilaksanakan di dalam dua bentuk pendidikan formal dan tidak formal. kesedaran bahawa keadaan diluar bilik darjah memerlukan aktiviti kolaboratif yang menggunakan kerja –kerja berpasukan dalam kehidupan harian dan nilai. persepakatan dan bertukar idea di antara pelajar dengan pelajar lain bagi meningkatkan mutu pelajaran yang bermakna dan menggalakan kemahiran berfikir dan intraksi antara satu dengan yang lain.yang penting dalam pembelajaran koperatif ialah tahap intraksi .

Model pembelajaran oleh Johnson and Johnson (1993)) Pada model ini terdapat empat elemen asas  Saling bergantung dengan yang lain secara positif  Intraksi bersemuka  Tanggungjawab individu  Mengajar di antara perseorangan dalam kumpulan kecil .

pembelajarannya secara terus kepada kumpulan kecil dan diikuti oleh pengajaran secara individu. Pada model ini.Robert slavin (1985) Model Koperatif Pasukan berbentuk individu. pelajar belajar sendiri secara berkesan dan cekap kurang bergantung kepada guru. Model ini mempunyai ciri berikut. Kumpulan mengajar Pembentukan pasukan .

•Bahan pengajaran kendiri Kajian pasukan Skor dan pengiktirafan pasukan .

Ahli kumpulan mengambil bahagian secara aktif dan mereka bekerjasama mempelajari kemahiran-kemahiran baru.pelajar berkongsi idea dan sumber dengan ahli kumpulan serta berkongsi bakat pelajar yang lebih cekap akan membantu pelajar yang kurang pandai. bekerjasama antara satu sama lain dan samasama mengambil bahagian dalam proses pembelajaran. .PEMBAHARUAN DALAM PENGAJARAN PEMBELAJARAN Struktur Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif adalah satu kaedah atau pendekatan dalam pembelajaran di mana pelajarpelajar dapat berkongsi .saling bantu membantu.

lemah) . sederhana. kelas dibahagi kepada kumpulan-kumpulan kecil antar 2-6 ahli kumpulan ini dianggotai oleh pelajar yang mempunyai pelbagai kebolehan (pandai.Dalam pembelajaran pembelajaran koperatif seseorang pelajar bukan sahaja bertanggung jawab untuk diri sendiri tetapi untuk pembelajaran rakan-rakannya Dalam pembelajaran koperatif.

Mengapakah pembelajaran koperatif patut Dilaksanakan  Pembelajaran Koperatif mewujudkan suasana pembelajaran yang menggalakan  Pembelajaran koperatif mewujudkan kumpulan kecil  Pembelajaran koperatif boleh mengurangkan masalah disiplin dalam bilik darjah  Pembelajaran koperatif meningkatkan skor pencapaian murid dalam kelas  Pelajar-pelajar menjadi kreatif .

BILAKAH GURU BOLEH MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOPERATIF Pembelajaran koperatif boleh digunakan dalam semua mata pelajaran dan semua tingkatan dan pelajar dapat mengembangkan diantara kemahiran berikut. Kemahiran menyelesaikan masalah Pentingnya mutu pencapaianDemokarasi dalam bilik darjah Mengembangkan kemahiran sosial .

pengurusan konflik.kepimpinan.mereka dapat bekerjasama dan bukan konfrantasi .Pelajar-pelajar dalam bilik darjah koperatif dapat menguasai kemahiran pengurusan. kemahiran interpersonal dan komunikasi Pembelajaran koperatif menyediakan pelajar Pelajar menghadapi dunia yang sebenar .

Pembelajaran koperatif boleh digunakan dalam pembelajaran semua mata pelajaran Dan dalam semua tingkatan. diantaranya Kemahiran menyelesaikan masalah Pemikiran yang bercambah Tugasan-tugasan sukar Demokarasi dalam bilik darjah  Mengembangkan kemahiran sosial Kesedaran tanggungjawab .

PROGRAM KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS (KIA2M) .

masalah kegagalan menguasai kemahiran asas membaca dan menulis murid ditangani segera.Latar Belakang  Mesyuarat Memperkasakan SK 22 November 2005: . PPK diberi mandat untuk melaksanakan KIA2M .

Konsep KIA2M  Program khas untuk membantu murid Tahun 1 menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dalam BM. .  100% murid Tahun 1 menguasai 2M  Dijalankan oleh guru BM selama 3 atau 6 bulan.  Murid yang lulus Ujian Penapisan akan mengikuti kelas biasa.

Meningkatkan keyakinan diri dan berminat untuk belajar. Mengikuti proses p&p mengikut tahap kebolehan sendiri.Objektif Pada akhir Program KIA2M. murid dapat:    Menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. .

Sekolah jenis kebangsaan diberi pilihan sama ada untuk melaksanakan program ini atau sebaliknya.  .Strategi Pelaksanaan Pelaksanaan:  Program KIA2M wajib dilaksanakan di semua sekolah kebangsaan.

9: • 10 .Strategi Pelaksanaan Penentuan murid:  Semua murid Tahun 1 akan menduduki Ujian Penapisan. Pengelasan murid berdasarkan skor: • 0 .44: • 45 .60:  dirujuk kepada pengamal perubatan mengikuti program KIA2M meneruskan p&p di kelas biasa .

 Murid akan mengikuti kelas biasa setelah: • Lulus Ujian Pelepasan 1 • Lulus Ujian Pelepasan 2 .Strategi Pelaksanaan Penubuhan Kelas  Berdasarkan jumlah murid Tahun 1 (tiada penambahan kelas dan guru).

Strategi Pelaksanaan Jadual Waktu KIA2M di SK Mata Pelajaran Bahasa Melayu BM/Pendidikan Jasmani & Kesihatan BM/Pendidikan Muzik BM/Pendidikan Seni Visual JUMLAH Waktu 12 3 2 2 19 .

Strategi Pelaksanaan Jadual Mata Waktu KIA2M di SJK Pelajaran Bahasa Melayu Subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Waktu 9 . Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik diajar dalam bahasa ibunda.

Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral seperti murid lain. Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni.Strategi Pelaksanaan Mata Pelajaran  P&p KIA2M perlu diserapkankan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Matematik. .  Murid KIA2M akan mengikuti mata pelajaran Bahasa Inggeris. Sains.

Strategi Pelaksanaan Guru KIA2M terdiri daripada:    Guru BM KBSR Tahun 1. . Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni. Guru Pemulihan Khas boleh membantu.

Ujian Pelepasan 1 (23-28 Julai 2007)  Mengikuti KIA2M(11): 6 Ogos – 27 Okt.Ujian Pelapasan 2 (29 Okt.-3 Nov. 2007 . 2007)  .Strategi Pelaksanaan  Semua murid Tahun 1 akan disaring melalui instrumen Ujian Penapisan (2-7 April 2007) Murid KIA2M akan:  Mengikuti KIA2M(1): 9 April – 21 Julai 2007 .

Penyeliaan dan Pemantauan Pencerapan dan pemantauan akan dijalankan oleh:      PPK dan bahagian lain dalam KPM Jemaah Nazir Sekolah JPN PPD/PPG Guru Besar .

.Pelaporan Laporan keberkesanan Program KIA2M perlu diserahkan kepada PPD/PPG/JPN setelah murid KIA2M selesai Ujian Pelepasan.

PROGRAM KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS (KIA2M) .

Latar Belakang  Mesyuarat Memperkasakan SK 22 November 2005: . PPK diberi mandat untuk melaksanakan KIA2M .masalah kegagalan menguasai kemahiran asas membaca dan menulis murid ditangani segera.

 100% murid Tahun 1 menguasai 2M  Dijalankan oleh guru BM selama 3 atau 6 bulan.  Murid yang lulus Ujian Penapisan akan mengikuti kelas biasa.Konsep KIA2M  Program khas untuk membantu murid Tahun 1 menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dalam BM. .

. murid dapat:    Menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Meningkatkan keyakinan diri dan berminat untuk belajar. Mengikuti proses p&p mengikut tahap kebolehan sendiri.Objektif Pada akhir Program KIA2M.

Strategi Pelaksanaan Pelaksanaan:  Program KIA2M wajib dilaksanakan di semua sekolah kebangsaan. Sekolah jenis kebangsaan diberi pilihan sama ada untuk melaksanakan program ini atau sebaliknya.  .

Strategi Pelaksanaan
Penentuan murid:

Semua murid Tahun 1 akan menduduki Ujian Penapisan. Pengelasan murid berdasarkan skor:
• 0 - 9:
• 10 - 44: • 45 - 60:

dirujuk kepada pengamal perubatan mengikuti program KIA2M meneruskan p&p di kelas biasa

Strategi Pelaksanaan
Penubuhan Kelas  Berdasarkan jumlah murid Tahun 1 (tiada penambahan kelas dan guru).  Murid akan mengikuti kelas biasa setelah:
• Lulus Ujian Pelepasan 1 • Lulus Ujian Pelepasan 2

Strategi Pelaksanaan
Jadual Waktu KIA2M di SK Mata Pelajaran Bahasa Melayu BM/Pendidikan Jasmani & Kesihatan BM/Pendidikan Muzik BM/Pendidikan Seni Visual
JUMLAH

Waktu 12 3 2 2
19

Strategi Pelaksanaan
Jadual Mata Waktu KIA2M di SJK Pelajaran Bahasa Melayu
Subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik diajar dalam bahasa ibunda. Waktu 9

Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni. Matematik.  Murid KIA2M akan mengikuti mata pelajaran Bahasa Inggeris.Strategi Pelaksanaan Mata Pelajaran  P&p KIA2M perlu diserapkankan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. . Sains. Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral seperti murid lain.

Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. . Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni. Guru Pemulihan Khas boleh membantu.Strategi Pelaksanaan Guru KIA2M terdiri daripada:    Guru BM KBSR Tahun 1.

Strategi Pelaksanaan  Semua murid Tahun 1 akan disaring melalui instrumen Ujian Penapisan (2-7 April 2007) Murid KIA2M akan:  Mengikuti KIA2M(1): 9 April – 21 Julai 2007 . 2007 .-3 Nov. 2007)  .Ujian Pelapasan 2 (29 Okt.Ujian Pelepasan 1 (23-28 Julai 2007)  Mengikuti KIA2M(11): 6 Ogos – 27 Okt.

Penyeliaan dan Pemantauan Pencerapan dan pemantauan akan dijalankan oleh:      PPK dan bahagian lain dalam KPM Jemaah Nazir Sekolah JPN PPD/PPG Guru Besar .

.Pelaporan Laporan keberkesanan Program KIA2M perlu diserahkan kepada PPD/PPG/JPN setelah murid KIA2M selesai Ujian Pelepasan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.