Borzási István

Dicsőítés, imádat, istentisztelet
(Szolgálattevők Konferenciája – 2011. január 27, Szilágyperecsen)
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekedtek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa. (Kol 3:16-17) Erről a témáról Király Tibor testvér tartott előadást 2000-ben a kerületi konferenciákon. Abban az időben jelent meg Dan Lucarini könyve (A zene az egyházban), azt követően pedig a magyarországi Szolgatársban ezt kiegészítette ifj. Vass András cikke is (Az Istent dicsőítő énekés zeneszolgálatokról), újabban pedig Hegyi András írása (Van-e szent rock?). Ezeken az írásokon kívül még sok témába vágó anyagot áttanulmányoztam, de még mindig úgy érzem, hogy nem vagyok eléggé felkészült arra, hogy tiszta vizet önthessek a pohárba. Ennek ellenére mondanom kell azt, mire már eljutottam, amiről meggyőződtem. Istentisztelet fedőnév alatt manapság már történelmi vagy irodalmi előadások, hagyományés magyarságápoló kampánybeszédek, megemlékezések is elhangzanak. Van, aki úgy gondolja, hogy ha az ilyen „prédikációk” elé keres egy odaillő „igét”, elénekeltet néhány éneket, elmond néhány „mindenható Isten”-hez intézett imádságot, akkor máris összeállt az „istentisztelet”. Mások, gyógyító és ördögűző hadjáratokat indítanak, és azt nevezik istentiszteletnek... Újabban ugrálást, táncolást, tapsolást vezetnek be, azzal érvelve, hogy Dávid is táncolt, és a taps is meg van írva… Vannak, akik közös ökumenikus „istentiszteleteket” tartanak katolikus, ortodox, unitárius és más nem evangéliumi „egyházakkal”... (Hiszünk Jézus Krisztus testének egységében, amely átível népek, nyelvek, fajok, országok és nemzetek felett, de ez nem azonos az Egyházak Világtanácsa által hirdetett hamis egységgel!) „Arra törekszünk, hogy megérintsük a hitetleneket!” – emlegetik legáltalánosabb ürügyként a KKZ (Keresztyén Kortárs Zene) használatát. Ezzel az ürüggyel vezetik be a világi szórakozásokat, amelyek a testi érdeklődés irányába fordítja a gyülekezetet”. (John MacArthur) „Fogyasztói és materialista kultúránk számos evangéliumi hívőt arra csábít, hogy misszió helyett egy marketingre épített szolgálatot tegyenek magukévá. A hiteles, biblikus imádást gyakran a szórakoztató kultúra veszi át, ahol a technika és a személyes preferenciák helyettesítik az egyszerűséget, és foglalják el Isten központi helyét. Gyülekezeteink életmódjukban, imádásukban és kegyességükben világiak.” (Albert Mohler) Ha az ember nem hal meg napról napra önmaga számára, hogy a Szentlélek által éljen, röpke időn belül önimádó keresztyénné válhat, aki azért kéri Jézus segítségét, hogy megvalósítsa önmagát. Azt hiszi, hogy az igaz Istent imádja, holott egy egocentrikus magatartás hatja át, és lopja el az Istennek járó figyelmet, oly mértékben, hogy az imádás az emberre, és nem az Istenre összpontosul. A KKZ számos zenei stílusainak jellegzetes ritmusai a rock, a jazz, a rap és a pop nyomdokait követi, és mindannyian ugyanahhoz a „család”-hoz tartoznak, amelyet erkölcstelen céllal alapítottak erkölcstelen emberek, és a világ is mindig az erkölcstelen viselkedésformák kifejezőjeként használta őket. (Maga a „rock’n roll” szó jelentése „szexuális kapcsolatban lenni”.) Nem lehet elválasztani a zenei stílust a hozzá kapcsolódó erkölcstelen konnotációktól. A rockzene elkerülhetetlenül korrumpálja a keresztyéneket. „Vessétek le a régi élet szerint való
1

dallamában. keressenek olyan gyülekezetet. „Némely hívő-összejöveteleken a dalok nagy részében több a romantika. aki megvédené őket ettől a hatástól. hiszen annyira egyértelmű volt a gyülekezet és a világ között lévő éles határvonal.” „Ez az éneklés stílus és ízlés kérdése. habár sohasem szeretik ezt a zenét. Ezért a gyülekezetek vezetői a felelősek. ahol ötöd rangú keresztyén rock előadók házalnak semmitmondó dalaikkal. Mi a teológiai (Istenről szóló) mondanivalója egy istentiszteleten elhangzó éneknek? Szövegében. De hogy mi folyik a baptista istentiszteleteken. újuljatok meg lelketekben és elmétekben. a szomszéd gyülekezetben is oda engedték. a rock ritmusa által provokált táncmozdulatok és ringatózás. akik nem akarnak kiszakadni. miért ne engednénk meg ezt nekik? A dobfelszerelés. de sok baptista gyülekezetben már meg is gyökerezett. van-e valami. hogy ha vannak a gyülekezetben fiatalok. kulturális gyökereiben. kézlengetés. Tozer szerint Amerikában egy bibliásnak mondott imaház alig több. ritmusában. öltsétek fel az új embert. ha már egy másik imaházban.” Némelyek megalkusznak. A. az igenis a mi felelősségünk! Míg a korábbi éneklési változatok nem változtatták meg alapjaiban gyülekezeteink ének-kultúráját. és alig van. egy érzéki atmoszféra kialakítása. ihletettségében. a basszusgitár. Amerikában is évszázadokig az élő hitű keresztyénség szilárdan ellenállt a világi szórakozás minden formájának. amelyek világi énekesnőket imitálnak. Nincs értelme harcolni ilyesmi ellen. hanem a testi szerelmes közvetlenségét találjuk benne. Európában is. mint egy a kortársakkal lépést tartani igyekvő szánalmas színház. Rick Warren előre megmondta: „Mikor eldöntöttétek.” Nemrég Hegyi András testvér írását olvastam a „Szolgatárs”-ban (Van-e szent rock?). ahol a dobfelszerelés és egyéb kellékek már régóta megtalálhatók. milyen stílusú zenét használtok. amely gyakran a tudat kikapcsolásával jár együtt.óembert. illetve hogy kiket fogtok elveszíteni. és találnak maguknak száz másikat. aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett!” (Ef 4. korábban fel sem merült a baptista hívők között. menekülés a lelkiismeret nyugtalanító hangja elől és a közelgő ítéletre való figyelem elterelésére használt módszer. mert ugyebár. és hulláma hozzánk is elért. Ez fogja meghatározni. W. „Ha nem szeretitek ezt a zenét. amely nektek jobban tetszik. felismerve benne azt. 2 . Mindenképp szakadást okoz. mely elárulja.22-24) A dicsőítés zászlaja alatt szégyenletes és erkölcstelen viselkedésformák jelennek meg: testhez simuló és provokáló ruhák. Némely gyülekezetnek lassan már pásztora sincs. addig a ma megjelenő éneklési stílus rock meglehetősen tolakodó módon. hogy mely személyeket vonzzátok és tartjátok meg. irányt adtatok a gyülekezeteteknek. lelkiségében. egy szép napon fiataljaik elhagyják a gyülekezetünket. a prédikátorok a szószéken ügyetlenül poénkodnak. Ennek befogadására az a látszólag ártatlan szándék vezette a gyülekezetek vezetőit. Hogy mi folyik a TV-show-evangélizációkon. Tozer) A zene megosztja a gyülekezeteket. totális igénnyel lép fel. arra nincs módunk hatást gyakorolni. aki fel meri emelni szavát ellenük! Ennek a lelkületnek az előőrse. A szavak és a zene a libidót fokozzák: oly közvetlenséggel udvarolják körül Krisztust. és szeretnének fiatalosan énekelni. amikor engedményt tesznek. Az. a „szent” rock nem csak megérkezett Magyarországra. anélkül hogy az énekek kegyességi irányultságát vagy zenei értékét (szakmailag is) korrekt módon és alaposan megvizsgálnák. mások ráerőltetik azokra. a szintetizátor és a hangfalak oda kerültek a szószék mellé. hogy azt a néhány tagnyi veszteséget megéri a KKZ bevezetése.W. és könnyelműen járnak el az istentiszteleteken alkalmazott ének-zenei anyagban. mért ne engednék mi is? Hiszen ha nem teszik. Nem az Isten szerint való imádat alázatos intimitását. mint a Szentlélek. vagy éppen elé. ami megkérdőjelezhető? A tanítók felelőssége ebben a kérdésben az Ige értelmében megkerülhetetlen (Jak 3:1). a mi: eszköz az idő elvesztegetésére.” (A. hogy totálisan tudatlanok afelől: ki is ő valójában. aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. mert a pásztor is úgy döntött. hogy van-e „keresztyén rock”.

hogy Istent kell imádni és dicsérni. ideg-élettani is. Én erre azt válaszolom: nem is akartam elérni. hanem a kamaszt! És az érzéki dalok felkeltik a kamaszokban a szexuális vágyat még az Isten házában is. Allahnak. akit dicsőítünk és Akit imádunk? Kik azok. Mert a zenének szellemi. Allah vagy Buddha. a teheneket is. aztán a családjukat. hogy ebben nincs semmi veszély? Tisztáznunk kell a ami istentiszteletünkkel kapcsolatos kérdéseket. Zeusz és a többiek jellemükben. gondolati hatása van.” Jehova.2) A bibliai időkben sem volt azonos Isten tisztelete Molok. a szövegtől függetlenül. akik korábban a kemény rock hatására hagyták el a hitüket. azt az Istent. hogy rossz? „Azt mondják nekem – mondja Tozer . hanem megvadultak a dübörgő ritmustól. különböznek egymástól. Az a kamaszízlés pedig amelyet ti ajnároztok nem Istent dicsőíti. hiába volt minden megadva a növénynek.. Japánban egy kísérletet végeztek. lejegyzett beszédeik is számos helyen ellentmondanak egymásnak. Ki Az. Fiatalok tértek meg. aki rámutat e kenetteljes istentagadás posványára. A leghatározottabban elzárkóztak előle. gyülekezetüket is. Vajon nekünk kell-e egyáltalán még kísérletezni azzal. az igaz Istent imádják! Az unitárius Káté egyik kérdése és felelete így hangzik: K: Hogyan jutottunk tisztább valláshoz? F: A vallástörténelem tanítása szerint tisztább valláshoz úgy jutottunk. cselekedeteikben és munkáikban stb. néha más nevet használ. Allah.” Mert nem csak a szövegnek. Ugyanezt megpróbálták Bach zenéjével is.A katolikus egyház nyitotta meg kapuit először a könnyűzene felé. amiről kiderült. hogyan kell Isten imádni és tisztelni? Milyen kell legyen az éneklésünk. Istennel. a tehenek bőségesen tejeltek. érzelmi. akik ezt tehetik? Hol. a Biblia Istenét. fiziológiai. Mi talán kívülről jobban meg tudjuk állapítani. Az a megtért playboy pedig akit ti körülrajongtok nem is annyira megtért. tulajdonságaikban. hogy szeretet. aki Atya. az imádatunk. De lényegében minden vallás ugyanazt az Isten imádja a maga módján. 1Jn 2. akik az értelemmel megegyezőbb. értékrendjükben. mi romlott el? És főképp. hogy ne tegyük Istent nevetségessé és az istentiszteletünk ne torkolljon bálványimádásba. (Jn 3. Fiú és Szentlélek. Az emberek megmentésének sem ez a módja. Alapos. de ugyanők zárták be elsőnek.. hogy azok a tömegek. hogy Isten küldött felvilágosult.lekéstem a hajót. A tehenek nem adták le a tejet. Dágon.” Tovább azt írja: „várom már egy próféta megjelenését. A gabonafejek üresek és aszottak lettek. Fontos ezt leszögezni. tisztább vallásos 3 . de még Buddhának sincs egyszülött Fia. a tempónak. Rock számokkal bombázták a gabonát is. de ugyanakkor biológiai. a Korán. nem mindenki imádja ugyanazt az Istent. az istentiszteletünk? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Isten igéje alapján. akik világszerte összegyűlnek „keresztyén” templomokban. és helyenként másként is imádják. Bizonyára nem fogják szeretni. Zeusz erkölcsi kérdésekben nem egyezne meg Jehovával. hogy: „Egy Isten van.16.. Pál apostol sem nyugodott bele. hogy Athén tele volt bálványistenekkel. a Mormon könyve ugyanazon Istentől származik? Határozottan nem! Jehova. Buddha. Márduk és a többi isten imádatával. hanem a dallamnak. hatalmukban. aki Jézus Krisztusban kijelentette magát a világnak. és züllöttek el. mint amennyire playboy. esetleg Zeusz neve ugyanazt kellene érteni? A Biblia. és telt kalászokat nevelt a búza. I. Zeusznak. Nem igaz az a népszerű állítás. és nyugodtan kérődztek.. A dicsőítés és imádat tárgya: Isten Kezdjük mindenekelőtt az imádatunk tárgyával. hogy a rock zene nem veszélytelen terület. Mégsem fölösleges leszögezni. Bizonyára ennek megvan az oka. Mert ugye. Ezért sem lehet elvenni az ördögtől a muzsikáját. Olyan Fiuk pedig különösen nincs... Nem kívánom azokat az örömöket. amelyek felizgatják a szentecskéket. hogy szent szöveggel megszelídítsük. hogy teremjen. Sőt. bölcs valláserkölcsi tanítókat. a hangszerek hangzásának is megvan a maguk üzenete. a Védák. aki meghalt volna az emberek bűneiért. lelki. Még az sem biztos. igazi megtérésük és megszabadulásuk után ők már tudták. hogy az igaz Istent kell imádni. Talán magától érthetőnek tűnik. Allah nem igazán tudná mi az.

Van tehát. Mintha Jézust egy lapon lehetne emlegeti Zoroaszterrel és Konfuciusszal! És említhetnénk azokat is. hogy Isten „mindenek Atyja”. aki nem foglalkozik a bűnnel.. hogy kik azok. „Egy a közbenjáró is Isten és emberek között.42. Buddha a hinduknál.23). (Uo. Isten küldötteit prófétáknak. hogy mikor hallották e törvényt. Bárki nem járulhat Isten elé. „És lőn. hogy életünket szebbé. Van. és vannak korlátozó rendelkezések. természetesen. az igazak könyörgése pedig kedves néki.8) Az ószövetségi gyakorlatban a „pogányok” (azaz nem-zsidók) nem vehettek részt az istentiszteletben. és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. nem tisztelhetjük. amit a perselybe dobsz. megtérés és bűnbánat nélkül. A dicsőítés és imádat végzői: a gyülekezet Arra is választ kell adnunk. 6. elfogad úgy. Kolozsvár. kérdés-felelet).” (ApCsel 5. amikor a Megváltó Anyjához folyamodnak segítségért.. és nem Jézus által jövünk Hozzá. ahogy vagyunk.1 stb. sem az üdvösségben. Meg kell térned. (Ferencz József. akik a dicsőítést. a keresztyén vallás megalapítója. kicsoda tartózkodhat sátorodban. hanem „istentiszteletre”! És nem olyan istentiszteletre. Őt nem lehet aprópénzzel kifizetni.3). hogy nem ismerjük Jézust. Mi nem „templomba” vagy „misére” megyünk. 4. Mózes és a próféták a zsidóknál.” (Neh 13. de ezeket idegeneknek vagy hitetleneknek nevezi az ige. mert bűnei Isten ellen törnek! Isten szent. Mintha Isten azért lenne. és nem dicsérhetjük Őt. A történelem folyamán Istennek ilyen küldöttei voltak: Zoroaszter a perzsáknál. kérdés-felelet.. Unitárius Káté. megvetem a ti ünnepeiteket.. jóindulatú. kicsoda lakozhat szent hegyeden? Aki tökéletességben jár. Szükség van közbenjáróra Isten és ember közé. Mohamed az araboknál. 4 . Erre figyelmeztet az első és a második parancsolat. amit mi állapítottunk volna meg. (Jn 1.meggyőződésre vezettek. az ember Krisztus Jézus. hogy nekünk szolgáljon. és bűnösökként nem állhatunk meg előtte. sőt ételáldozataitokat sem kedvelem. jobbá tegye – vagyis minket imádjon és dicsérjen.6) Nem lehet tehát úgy imádni Istent.18.. amit te adhatnál. tisztelni az Istent.46-47. apostoloknak vagy vallásalapítóknak szoktuk nevezni. kirekesztettek Izráel közül minden elegy-belegy népet. akinek el kell mondani: „Jelen állapotodban nem imádhatod Istent. hanem úgy imádjuk Istent. hogy esetleg kívülállók is betévedhettek az istentiszteletre (1Kor 14. az áldozatok bemutatásában. Az újszövetségi gyülekezetek tagjai csakis azok lehettek. aki alkalmatlan az Isten tiszteletére. Az istentiszteleteken is csak ők vehettek részt. Konfucius a kínaiaknál..) Majd a továbbiakban így folytatja a káté: K: Ki volt Isten legnagyobb prófétája? F: Isten legnagyobb prófétája Jézus volt. Egy bűnös ember nem tisztelheti az Urat. Nincsenek korlátozások sem az istentiszteletben. és azt hirdetik. hogy Istent imádják.1-2) „Az istentelenek áldozatja gyűlölséges az Úrnak. Mindenekelőtt az angyalok. Ő tanított meg Isten igaz ismeretére és szeretetére. akik megtértek és bizonyságot tettek Krisztusba vetett hitükről. hogy hogyan történjen.. Az Unitárius Egyház kiadása. és igazat szól az ő szívében!” (Zsolt 15.13) Van arra ugyan utalás. Jn 14. „Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki. Lásd: Ámós 5:21-22 – „Gyűlölöm. hogy Isten bárki számára hozzáférhető. (ApCsel 2.5) II. Különösen a gyülekezet hivatott ezen a földön imádni. illetve bármi módón hozzáférhető.4) „Uram.” (Péld 15. ApCsel 2. mint közbenjáróra!” Másképp. 7. ahogyan Ő ezt megszabta! Amennyiben nem az igaz Istent tiszteljük. igazságot cselekszik. ApCsel 2.” (Jób 14. 1991. mindenkinek megbocsátó és mindenkin könyörül. Azonban a Biblia egyértelműen beszél bizonyos korlátozásokról. Vagy a liberális felfogást. Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem.) „Egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni. szükséged van Krisztusra. istentiszteletet végezhetik.” (1Tim 2. imádatot. De Isten az embert is erre teremtette. o. akik azt hiszik.44. Isten előtt utálatos az az imádat és dicsőítés. Sajnos egyesek azt gondolják. Mi kizárólag Jézus Krisztuson keresztül ismerhetjük meg és tisztelhetjük Istent. bálványimádást folytatunk. hogy a pápának hatalma van a bűnök bocsánatára. Ef 1.

hogy lélekben és igazságban imádják” (Jn 4. lelki énekeket. hogy jelen állapotukban nem alkalmasok Isten imádatára. siralmi éneket.” (Zsolt 147. Amely bizonyságot tesznek Istenről . Az ébredések idején nagyon sokat énekeltek. hogy meglássuk. szerelmi éneket. az nem teszi magányában sem (Zsid 10. előbb meg kell térniük az élő Istenhez. Amelyek elősegítik a döntést Jézus Krisztus mellett (ApCsel 16). 3. aki elhívta őt a pogányságból a Vele való közösségre (1Móz 12. bizonyságtétel. Ha a hallgatók nem megtért. azt teljesen az isteni terv szerint kellett elkészíteni: 2Móz 25:9 – „9 Mindenestől úgy csináljátok.24). minél több ilyen éneket ismerjünk.8) Istent azok tisztelhetik. amint én megmutatom néked a 5 . következik. 3. Az éneklés. dicsőítő éneket. Zsoltár). miből áll az Isten tisztelete. A Bibliában találunk hálaadó éneket. Az ördögtől nem kell semmilyen imádat.8). hívő emberek.15). és imádja azt az Istent. Nekünk dicsőséget kell adnunk az Istennek! De „dicsőséget adni az Istennek” – több. akit imádunk és kik azok.(1Sám 16). és még többet imádkoztak. akik Istenhez tértek. ApCsel 20. az igehirdetés: istentisztelet. az Istentiszteleten való aktív részvétel. mint az Úr Jézus Krisztus. Ezek együttesen a lelki tisztaságunkat.(19. mint elénekelni egy éneket! Amikor Isten megparancsolta a szent sátor megépítését.kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek. igei üzenet átadása. Az ének célja a Biblia szerint: 1. hogy Istent ki-ki otthon is imádhatja. A dicsőítés tartalma (mibenléte) Miután megvizsgáltuk. Ne mellőzzük a közösségi alkalmakat. Ehhez szükséges. ha igazat mondott. De milyen énekeket énekeljünk? 1. és a hívők rendszeresen részt vettek ezeken (ApCsel 2. dicsőítésére.11) Mivel Istent „szükséges. Az Újszövetség mennyei istentisztelettel végződik a Jelenések könyvében! III. az igeolvasás. Az imaáhítat. egyre több könyvet írnak a dicsőítésről. „Az Őt félőkben gyönyörködik az Úr. dicsőítésére felszólítani! Pál apostol nem fogadta el a gonosztól megszállt filippi jövendőmondó leányka „dicséretét”. akik imádják Őt. a keresztség: ugyancsak Isten imádata és dicsőítése. imádata..7). Akkor a nem megtért emberek nem énekelhetnek az énekkarban? Nem prédikálhatnak? Esetleg be sem jöhetnek az istentiszteletre? Természetesen bejöhetnek.42. az adakozás.. Amelyek ihletettséget adnak a szolgálatra (2Kir 3.” Jézus kortársaira alkalmazta Ézsaiás beszédjét: „Ez a nép szájával közelget hozzám. akkor őket evangélizálni kell (ha lehet!). Ábrahám bármerre ment. hiszen az igét nem zárhatjuk el senkitől! De világossá kell tenni előttük. hogy oltárt építsen. teológiátlan és zűrzavaros zenészek. miközben a dicsőítés mindinkább távolodik attól a bibliai mércétől. mert aki a közösségben nem imádja Istent. mint dicsőítés Isten imádata és dicsőítése gyülekezeteinkben főképp énekek által történik. első dolga az volt. győzelmi éneket. 1. dicséreteket. 2. 2. zsoltárokat. Sok gyülekezet dicsőítése zátonyra futott. Sajnos. de nemcsak arra voltak jók. szentségünket segítik elő. hogy minél többet énekeljünk. 4. imádhatják és dicsőíthetik. tanuljunk új énekeket. Illetlen. azaz megtértek. Isten dicsőítése. hogy ki az az Isten. és ajkával tisztel engemet. Amelyek segítséget nyújtanak a gonosz erejének legyőzéséhez . Az éneklés. ehhez nem szükséges istentiszteletre járnia. valamint 4. manapság az istentiszteletnek ez a része is összezavarodott. amelyet minden időkre megszabott. ezt az imádatot csak a megtért ember tudja bemutatni. gyakoroljuk az együtténeklést másokkal és mondjunk igazat az énekek által.25). a. szíve pedig távol van tőlem. Érthetetlen a felfogás.” (Mt 15. Az újszövetségi gyülekezetek élete is az istentiszteletek köré szerveződött. Az alkalmak gondosan elő voltak készítve. még akkor sem. akik kegyelmében reménykednek. akiknek van Közbenjárójuk és ez nem más. nem pedig Isten tiszteletére. Legtöbbjük Isten dicsőítésére használt énekek voltak. az Úrvacsora.

táplálni. miközben Isten igéje egyre inkább háttérbe szorul. fuvolában. a szolgálati pozícióval való visszaélés. Hangszeres éneklésre csak az ember képes. nagy örömmel. a hatalomvágy. éneklőszerszámokkal. sportolókért. mert az Úrtól volt a parancs az ő prófétái által. Az ezüst-kürt a gyülekezet összehívására való volt (4Móz 10:2) – „2 Csináltass magadnak két kürtöt. a zenészekre. az elbizakodás. hogy az erkölcstelen öltözködés.hajléknak formáját. mind a hallgatóságban megnövekszik az adrenalin szintje.” Vannak az imádathoz tartozó állandó cselekedetek. de csak az ember képes tudatos éneklésre. melyben a szöveg. a maguk zsenialitásától elszállt zenészek és zenei vezetők. nemcsak az ember tud énekelni. orgonában. tartók. mások fuvoláznak. Sajnos klasszikus zenét művelők körében is megtalálható. szín. erkölcstelen testi mozdulatok. 42 És ővelük Hémánt és Jédutunt kürtökkel. hogy énekeljenek felemelt szóval. szolgálattevőkre egyaránt.” Vagyis. az elvtelen versengés. A különbség abban van. „tolerálni” keresztyén körökben. poszterek. Az ember énekben tudja legjobban kifejezni az érzelmeit: örömét vagy bánatát. akár saját éltünkben mutatkozik meg! b. áldozatok és az istentisztelet egyéb eszközei vagy hangszerei időszakos gyakorlatok voltak. a papok is a trombitákkal. fokozódik az anyagcsere. boldogságát vagy elkeseredettségét. és Nátán prófétának parancsolatja szerint. hanem Isten parancsa szerint: 2Krón 29:25-26 – „25 És beállította a Lévitákat az Úr házába cimbalmokkal.” 1Krón 16:41-42 – „41 Hémánt is és Jédutunt velük hagyta. Ez Isten egyik legcsodálatosabb ajándéka. bútorok. és ezt hangszerekkel is elősegítheti. a szent olaj. hogy az Urat dicsérjék. zsoltáréneklés és alamizsnaosztás. Azonban a felkenetés. lantokkal. vagy zenélted! Egy frenetikus koncerten/előadáson mind az előadókban. akik nevük szerint megneveztettek. 2Krón 29:25kk)! Dávid idejében a szent sátornál is a léviták hangszereket használtak Isten dicsőítésére. a saját dicsőség keresése. anyag. basszusgitárban vagy dobban lakik. mert az ő irgalmassága örökkévaló. bőr. akár komolyzenészeknél. és a táborok megindítására. lelkipásztorokra. lantokkal és citerákkal Dávidnak és Gádnak a király prófétájának. akik közül egyesek hegedülnek. oszlopok. ruhák.„16 És monda Dávid a Léviták fejedelmeinek. művészekért) évezredes hagyományokra tekint vissza. Ezeket a hangszereket a próféták irányítása alatt készítették: 1Krón 15:16 . A reformáció idején Urlich Zwingli saját kezével verte szét a Grossmünster orgonáját. a morális züllés. és legyenek azok néked a gyülekezet összegyűjtésére. mert erre maga Isten adott utasítást (1Krón 28:11-13. A hangszerek használata az istentiszteletben a Dávid idejéhez fűződik. a büszkeség. cselekmények felől. Minden szenny és mocsok kiábrándító. a dallam és a ritmus együttműködnek.. vert ezüstből csináltasd azokat. viselkedés. Isten rendelkezett a tárgyak. hogy ezeket elkezdték védeni. érzékiség és rajongás az énekesekért (táncosokért. mint a szombati törvényolvasás és magyarázat.” Ez tehát nem a király esztétikai ízlése szerint történt. használhatunk-e hangszereket Isten dicsőítésére? A válasz: igen. és többeket is választott. cimbalmokkal és az Isten énekének szerszámaival. gitároznak vagy dobolnak. gyorsul a 6 . a papok beiktatásáról. Kezdetben a szent sátornál sem használtak hangszereket. De nincs említés az istentiszteleten használatos hangszerekről. Feltevődik a kérdés. Az ördög nem feltétlenül egyik vagy másik zenei stílusban vagy hangszerekben: hegedűben. a leuralás. újságok. hogy állítsanak az Ő atyjukfiai közül éneklőket. 26 Előállotta azért a Léviták a Dávid zengő szerszámaival. Abban az időben azért változott meg a hangszerek használata. és annak minden edényeinek formáját. művészekre. Igaz. az erkölcstelenség. és ma is ezt az érzékiséget korbácsolják fel a plakátok. filmek és zenék. A hangszerek használata a dicsőítésben Nem tudunk arról. akár popzenészeknél. az acsarkodás. orgonálnak. hogy az első gyülekezetekben használtak-e hangszereket az istentiszteleten.. tömjén és istentiszteleti rend felől. Ezek komoly kísértést jelentenek minden „látványos szolgálatot” végző emberre. ha azt a jó előadást te magad vezényelted.” A bálványozás nemcsak a 60-as évektől jelent meg. Egy-egy jobb előadás alkalmával lúdbőrözni kezd a hátad… hát még. hanem emberekben. és az is igaz. citerákkal és cimbalmokkal.

hanem a klasszikus (szimfonikus) és egyéb szerzeményektől is. ahol a ritmus kerül előtérbe.. vágyainak azonnali kielégítésére való törekvését fejezi ki. onnan pedig Amerika déli fekete gyülekezeteibe és táncos szórakozóhelyeire. ami zeneileg és stílusban keveset változott az évszázadok alatt. A mintegy 140 dB-es erősségű hang. A dicsőítésnek nem lehet pusztán előadásjellege vagy testi hatása! Bár a zenészek más funkciót töltenek be.2) – a táncra is vonatkozik..) A rock a fiatalság nyugtalanságát. frusztrációit. Egy jó popzenei koncerten is hasonló dolog zajlik. élénkül a vérnyomás. Míg a jelenlegi énekanyagunk több évszázad szüleménye. Más kultúrát képvisel. Egy férfi tánca egy nővel mindig erkölcstelen. elektromos zongora és gitár. A rock afrikai kultúrákból vándorolt a Karib-szigetekre. Stílusa nemcsak az egyházi zenétől különbözik. Ez a negatív jelenség nem érvényes a természetes hangszerek által gerjesztett kemény hangzásra. taps. A rock más világszemléletet. Szintén fontos. és ez adrenalin. illetve az egyéni tánc volt jellemző. fiziológiai. manipulatív módon Isten jelenlétét úgymond „megjeleníteni”. altatódal. A pozitív és a negatív zene Van pozitív zene. Az ószövetségi forrásokból. Nem pozitív. és a dallamtól függetlenül. Ha ez túlmegy egy bizonyos határon. a ti Istenetek szent vagyok” (3Móz 19. (ami lelki feszültséget. nem beszélve a hosszadalmas 140 dB körüli vagy feletti hanghatásokról. hogy elősegíti a lelki tisztaságot. az istentiszteletet. Ebből következik. olyan indokokkal. A közönség aztán viharos tapssal és spontán. hogy a figyelmüket Isten helyett rájuk összpontosítsák. érzelmi tapasztalat is. a gyülekezet aktív részvétele nélkül a dicsőítés elveszti az értelmét. hogy elvileg képes lehet olyan állapotba hozni a hallgatót. hangos ovációval. a hívő életet. hanem negatív zene. örömet vagy bánatot (Pl. lázadását. és őket csodálják. lelki élményekkel gazdagodni. Pogány. ha csak kulturális megnyilvánulásnak szánták. 7 . okkult háttérből származik. Ez a két hormon felgyorsítja a szívverésünket és az anyagcserénket. Gondolok itt olyasmire például. bálványimádó. be. hogy a hatást az elektromosan sokszorosított hangerővel növelni lehet. változatlan. katonainduló. A baj abból fakad. A Bibliában Isten dicsőítésében használatos táncnak semmi köze nem volt és nincs a mai divatos tácikáláshoz. ami Isten előtt kedves és elősegíti lelkünk tisztaságát. akár egyszeri expozíció esetén is. bibliafordításokból. Sajnos. Ezért adhat a zene szöveg nélkül is békét vagy izgatottságot. ha a zenészek és „dicsi-csopik” hamis felsőbbrendűségi tudattal kizárják a „pórnépet” Isten magasztalásából. A szöveg az értelmet szólítja meg. a megszentelődést.és kortizol-túltermelést eredményezhet. az idegrendszerre hat. más értékrendet hirdet. a dallam az érzelmeket. hogy abban az időben Isten magasztalásában a körtánc (általában nők és férfiak külön). hogy a füstgépek által termelt színpadi „köd” nem az „Úr dicsőségének a felhője”. nyugtalanságot vált ki). Isten felszólítása: „Szentek legyetek. vagy ilyenben részesíteni a hallgatókat. és a zene/ének által kiváltott testi izgatás. valamint a zenetörténeti forrásokból kiderül. nagy hangerő (több-száz Wattos erősítőkkel) és a gyakori és primitív ismétlések – változtatások nélkül. a szöveg pedig harmadrangú helyet foglal el. Ezzel kimondatlanul is elvárják a gyülekezettől. hogy a zenei szolgálatban részt vevők ne próbálják külső elemekkel. Az istentiszteleten viszont más szempontok és célok érvényesülnek: ott nem lehet a középpontban maga az énekelt dal vagy ének. A zenei tapasztalat nemcsak kognitív. lábdobogás.). azzal a különbséggel. a ritmika pedig a testre. a kortárs zenéről. Önmagában nem bűn egy jó előadáson esztétikai. kell a ritmus természetellenes hangsúlyozása.szívverés. amely a szexuális örömhöz hasonlítható. addig a mai zene teljesen különböző. a modern „keresztyénnek” nevezett zenéről nem mondhatjuk el.és felkiáltásokkal fejezi ki tetszését. a fennmaradt héber hagyományokból. majd a rádió. még akkor is. hormonális. fokozva vérnyomásunkat. a dallam másodrangú. tartós károsodást okozhat a fülben. ők csak hallgassanak”. hanem biológiai. kifejezetten károssá válik. mint az éneklő gyülekezet. hogy a gyülekezet tagjai „nem érik fel az ő szintjüket. Ennek jellemzői mindenekelőtt a ritmus (folytonosan.és lemezipar révén robbanásszerűen elterjedt az egész világon. c. Mozart szonáta. Ehhez kell dob. Bach-fuga. mert én az Úr. az énekes(ek) és a hangszeres előadó(k).

a házasság előtti szexuális kapcsolatokban. A korlátok lerombolására késztet. „akarok” és „érzem”. dicsérjétek zengő cintányérral!” (Zsolt 150) Nevetséges dolog a zsidók ütőhangszereit és tamburinjait a Rolling Stones dobgépjeihez hasonlítani! Téves az az állítás. vagyis megromlott stílus megváltozását. Ne irányítsa tehát a szeszélyünk. hanem az imádságos. hogy senki nem tudja előre megmondani. csak úgy. ugyanezt a módszert alkalmazzák.. A modern karizmatikus gyülekezetek.” Azt hiszem. stílus nélkül. A stílussal az ember képes korrumpálni a zenét! A szöveg megváltoztatása nem eredményezi a zenének. és ezért hipnotikus. és ez jó. Lázadást szül. a zene mint fogalom csakugyan semleges. Krisztus-magasztaló. bibliai. a kiválóság és a szépség kell jellemezze. Az Ószövetség követése viszont ellentmond annak. mert az nem az Újszövetségben van. hogy Luther és Wesley kocsmai zenéhez írt keresztyén szövegeket társított. üvöltés. Ha testi módszerrel hívod az embereket az istentiszteletre. A KKZ zavaros dallama és szinkópált ritmusa megnehezíti annak megtanulását. amit boldogságnak és kívánatos érzésnek tekintenek. Nem épít. Mint ahogyan az ábécé is semleges. és ezzel Istent gyalázza! Persze. hanem a gyülekezet fiataljait vezetik ki a világba! Nem tisztít. Ezért gyakran a gyülekezet inkább csak hallgatója a dicsőítő csoport éneklésének… Különben is. gondolkozó. a dallam és a ritmus nem véletlenszerűen áll össze. amelyek már túl vannak a második és harmadik hullámon is. hogy nem emeljük fel a szavunkat ez ellen is. dicsérjétek citerával és fuvolával! Dicsérjétek csengő cintányérral. tanulmányaik pedig az átlagosnál jóval gyengébbek. csak testi módszerrel tudod majd ott tartani őket! „Dicsérjétek dobbal. Generációs problémát jelent. ha azt profi módon művelik! Az elitizmus és sznobizmus sem a gyülekezetbe való. Közben egyre nő az igény a még izgatóbb. amit nem mellesleg. amikor elítéljük a másikat. amit egyik sátánimádó a transzállapot elérésére javasolt: erős ritmus. hogy az új bort új tömlőbe kell tölteni. Az éneklésünket az igazság. hanem mocskol. ne ragadjuk ki a táncról és tapsolásról szóló igéket.Ugyanazt hirdeti. Ezeket használja a serdülő legtöbbet. kukorékolás és ugatás. hanem az embert szórakoztatja. kihangosított és komplett zenekari kísérettel? Az Újszövetség keveset beszél az istentiszteleti formákról. Ennek ilyenszerű felvállalása folyamatos erőfeszítést igényel. Isten-központú. a végtagok epilepsziás rángatózása.. az én hangom úgysem hallatszana. hogy a rockzene akkor sem az imaházba való. Ezzel az érvvel az a probléma. akkor mikor. Az istentisztelet modern elferdülése 8 . Ők az énekeket gondosan megválogatták. hogy az ellenérzések elmúljanak… Ők most akarnak rockot az istentiszteleten! Nem könnyebb énekelni könnyűzenét? Nem. hogy a különböző kortárs „keresztyén” koncertek nem a világi fiatalokat vezetik be a gyülekezetbe. nevetés. és manapság ugyanez következhetne be a dob kapcsán.) Isten a stílus és tartalom kérdését nagyban a Lélektől vezetett bölcsességre bízta. És a Szentlélek munkájának! Megállapíthatjuk. a Szentlélek munkájának neveznek. Csak az a különbség. „Az orgonát templomokba való bevezetése idején az ördög hangszerének tekintették. Szókincse a „kell”. (Vagyis. Jézus Krisztusnak a legjobbat illik adni! IV. A rock ezeket fokozza. hogy a KKZ hívei nem akarják kivárni azt a 100 évet. ami biokémiai változásokat idéz elő az agyban. az elragadott állapot. Nem dicsőíti Istent. még feldobóbb élmények után. ahol a gátlások a minimálisra csökkennek. hogy „feldobva” legyenek. Itt is jelentkezik az uralom elvesztése a testi funkciók fölött. önvizsgáló. extázisszerű megigézett állapot alakul ki. Nagy hatással van az emberi testre: növeli az adrenalin szintet. és hogyha igen. De a hangok és az akkordok. De Isten nem szerez dalokat: az ember teszi ezt. A rock hallgatói élenjárnak a kábítószer fogyasztásában. önvizsgálatra késztető lelkület. A hagyományos gyülekezeti éneklésnek is van karikatúrája… Nem tehetjük. sokan okkult gyakorlatok rabjai. mert az ő kezükben van a mikrofon… Ki kelhet versenyre kidolgozott. hogy ez be fog-e következni. a hagyományunk. kulturálisan érzékeny. kábítószerek és szabad szex. körtáncot járva. önmagában. hanem rombol. Isten teremtette a zenei ábécét.

és így nagy hatást gyakorolt a társadalomra. amely a felvilágosodás idején még összefonódott a társadalmi élet intézményeivel (iskola. Mozart.6). önkormányzat). Lucarini nem tudta elfogadni többé. az igazság az. a testi vágyak hajszolása. A vallásos szöveggel felruházott rock-. hedonista és züllött életmódja között. és vittek az Úr elé idegen tüzet. Dan Lucarini könyve olyan jelenségekre hívja fel az olvasó figyelmét. a másik viszont teljesen világi vagy éppen okkult gyökerekkel rendelkezik. illetve a társadalmi és morális törvényeket felrúgó botrányos és lázadó életvitelű Gesualdo. a görög szövegben pedig a proskuneo szót találjuk – mindkettő azt jelenti. a morális züllés mind-mind olyan tényezők. Azonban ma már mindez átvette az igaz istentisztelet helyét és az utolsó időkben a jelenség erősödésére számíthatunk. de nem maradhatsz „olyannak amilyen vagy”. hogy az egyik abból a keresztyén háttérből táplálkozik.„Nádáb pedig és Abihu. Vannak olyan zenei stílusok. illetve megszólítja Istent. olyan dalokat énekelnünk közösen. amelyek a lélek ellen harcolnak”. akkor helyes olyan zeneműveket választanunk. az öltözködést és a szociális viselkedésformákat illetően sem. Ezek a jelenségek végigkísérték az egyháztörténelmet. az isteni alapelvektől való eltávolodás. mégpedig azért. hogy nem sok különbség van a szabadkőműves elkötelezettségű klasszikusok. Beethoven. Áronnak fiai. mondván: Akik hozzám közel vannak. „alázattal hódolni”. hogy Isten minden stílusú zenét elfogad és nem szabad mások zenei ízlését bírálnunk. Haydn és Beethoven és a keleti pogányságba merült könnyűzenei irányzatok képviselői között. hogy tartózkodjunk a „testi vágyaktól. már nem ugyanaz az ember többé! Ez a felismerés átjárja zenei ízlését. annyira rányomta bélyegét a bűn és a világ. a világ lelkülete. Hogy megőrizhesse házasságát és tisztességét. a nyelvezetet. az emberek tetszésének keresése Isten tetszésének keresése helyett. amelyet nem parancsolt nékik. Rick Warren azt írja: „A gyülekezeti dicsőítés zenei stílusának megválasztása az egyik legfontosabb (és legtöbbet vitatott) elhatározás. mert ezt átitatta a bűn. hogy felmagasztaljon titeket annak idején!” (1Pt 5. és tettek azokba szenet és raktak arra füstölő szert. és az egész nép előtt megdicsőíttetnem. Ez lehetne a legdöntőbb faktor a hallgatóság természetének (összetételének) meghatározásában és a gyülekezet növekedésének biztosításában. ahogy közeledünk Krisztus visszajöveteléhez.28–29) Ha a dicsőítésért felelős személy ezzel szembesül. amelyek komoly kihívást jelentenek a mai korban az egyháznak.” (Zsid 12. Liszt. Még ha úgy véljük is. de nem kerültek elfogadott helyzetbe. „Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt. A kortársnak mondott kultuszok unalmassá és előre kiszámíthatókká. amelyek használhatatlanok az istentiszteleten. el kellett távolodnia a keresztyén popzenével járó kísértésektől: a növekvő egótól és a lányok irányába ható vonzerőtől. Megundorodott a laza cuccokba öltözött. világi és közönséges zenét játszó generációjától. egymás klónjaivá váltak. ahogy vagy”.11 azt mondja. amelyek rombolják a hívő közösségek szellemi életét és hitelességét a világban. 1Pt 2. 2007-ben. és meghaltak az Úr előtt. mióta ezek az intézmények különválva folytatják útjukat. Mert a mi Istenünk emésztő tűz. az önérvényesülés. Tűz jött azért ki az Úr elől. „földre borulni”.és punkzene a 70-es években ütötte fel fejét a gyülekezetekben. legyünk hálásak. a zenét.” (3Móz 10:1-3) Dan Lucarini írását (Zene az egyházban) kivonatosan közölte a Szolgatárs. hogy maga a zenei stílus mégis lényegesen különbözik abban. akik rendíthetetlen országot kaptunk. hogy „meghajolni”. Jézushoz jöhetsz „úgy. ez csupán az ő véleménye! A Bibliában az „imádni” szó héber megfelelője a sachah. és megemésztette őket. A világiasság. Ha dicsőítés alkalmával a gyülekezet énekben és imában keresi. azokban kell megszenteltetnem. és rendkívül szelektív módon fogja megválogatni a dicsőítésbe bevonni kívánt zenét. Wagner vagy a 60-as években megjelenő rock’n roll képviselőinek lázadó. melyek 9 . és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel. És azt monda Mózes Áronnak: Ez az.” Warren lelkipásztor szerint tehát a KKZ lett a modern gyülekezet sikerének kulcsa! Ugyanakkor semmilyen bibliai alapot nem hoz fel e státus „odaítélésének” alátámasztására. hogy a zene „erkölcs nélküli”. rap. a mit szólt az Úr. „Ezért tehát mi. pop-. vették egyen -egyen az ő tömjénezőjüket.

misztikus liturgiák. a bálványozott személy megjelenésének utánzása”. még a népdaloknak sem. Brahms-. de nem hirdetik az Igét. ez megtörténhet az istentiszteleten. hitetlen. képeket.. akinek élete botrányos. a.. Ez alkalmazható Liszt-. Take That. Sajnos. de az imádatnak mégsem mi vagyunk a céljai. 10 . világi énekesnőket imitáló ruhák. formájáról és módjáról. b...) Manapság sajnos. a „poszterek a falon… örömujjongás a művész színpadi megjelenésekor. Iron Maiden stb. vagyis a testiességtől elhatárolva kell történjék. tánc. a sákramentumok helyes kiszolgáltatása. hanem Isten. tapsolás. Haydn-. hogyan imádkoznak. előadás-jellegű igehirdetéseket mondani a magyar nép dicső dolgairól. fetrengés.. és Isten Lelkének ihletése nincs rajtuk.. hogy egy dal.24) Az imádat „hogyanját” nagyban meghatározza egy adott gyülekezet/felekezet teológiai álláspontja: kálvinista. világnézete nem az Istenben való élő hitben gyökerezett. énekelnek és prédikálnak.. Hát még az AC/DC. néhány Ady.. Sex Pistols. Ezt követik a „kedvenc énekeseiket imádó tinik”. éneklés. Persze.. verseknek. sokan „rühellik” Isten igéjét. pedig azok általában nemes érzéseket szólaltatnak meg. a Lélek erejében! Ugyanakkor „igazságban”.” A zűrzavar és felkorbácsolt érzelmek nem jó bizonyság (1Kor 14:23 ). KISS. Dvorakstb. csapatok keresztyén szövegesített zenéinek. amelyek nem hívő emberektől származnak? V. „A dicsőítés zászlaja alatt egykor szégyenletesnek és erkölcstelennek ítélt viselkedésformák jelennek meg menetrendszerűen a templomban: testhez simuló és provokáló. „Ékesen és jó renddel” (1Kor 14:40) Az ordítozás. vagyis valódi hódolattal. dicsőítő csoport. lehetőleg úgy. imádkozás. Reményik vagy Kölcsey versidézettel színesítve. gyógyítások. Az imádat „lélekben”. karizmatikus vagy katolikus. liberális. kézlengetés. Beethoven-. adakozás. „megnyugodva” és „feltöltekezve” menjenek haza. sokan „kapni szeretnének valamit”.. vázlatokat. mellőznünk kell azt az istentiszteleteinken. (Ezek között az igehirdetés és az imádság áll nagyon fontos helyen.” (Jn 4. Nincs helye az istentiszteleten a kocsmai daloknak. Az imádat/dicsőítés nem arra való. műveire is.szerzői Istent kereső emberek voltak. Hogy tetsszen a lelkipásztor hangja és szép legyen a templom. zenemű szerzőjének élete. csak a biblikus igehirdetés rövidüljön és híguljon! Vetítenek videoklipeket. vagy akár papnak/lelkipásztornak a szószéken.. A repertoár óriási. vagy valami hasonló. hogy az új bort új tömlőbe kell tölteni. Bibliai alapelvek az istentisztelet módjáról Látnunk kell a bibliai alapokat az istentisztelet tartalmáról. Melyek az igazi istentisztelet elemei? Az ige olvasása. nem hazudva Istennek az énekek és imádságok által. Madonna. Spice Girls.. akkor mi helye lenne az istentiszteleten olyan énekléseknek. tánc és ehhez hasonló extrém megnyilvánulások nincsenek „rendben” és nem is „ékesek”.. Hangoztatják. érzéki atmoszféra…”. a felgyülemlett darabok mindegyikének szerzői hátterét lehetetlen felkutatni… Viszont amennyiben már tudjuk. hogy azért ne kelljen semmit tenniük. dalainak! Ugyanúgy tartózkodni kell minden olyan zene vagy dal átemelésétől a dicsőítésbe. Figyeld meg. „Öltözzétek fel amaz új embert. hogy jól érezd magad. De akkor miért töltenénk az evangélium hirdetését az ószövetségi pogány szokások ó tömlőjébe? A manapság divatos ugrálós-tapsolós szórakoztató összejövetelek nem istentiszteletek. Lehet táncolni.. világi? Ha nem. az ige hirdetése és magyarázata. amelyeket némely gyülekezeti énekeskönyvben megtalálhatunk. Mozart-. Helye van-e olyan politikusnak. amelyeket nem keresztyén életvitelű emberek írtak. mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. és ezzel mi teljesen egyetértünk. a rock ritmusa által provokált táncmozdulatok és ringatózás. énekelni. „Lélekben és igazságban. Nem miseáldozat.

nem amelyet elfogadtatok.” – ismételve. hogy Isten igéjének rendelkezései szerint.7-9). (Róm 12:1-2) Miféle éneklés az.” (2Kor 11:3-4) Lássuk.„Isten nem a zűrzavarnak.) Mindent a szemnek és az érzékeknek: pompás ruhák. mantraszerű dicsőítéseket énekelve. Hiányzik az egymással való közösség. Máshol. Béke vár rám. hanem a békességnek Istene. kurjongatva. ami elhangzott (ha elhangzott!). Valósággal „szerelmesek” lesznek a hívek a templomba. szenteltvíz stb. értelmes és meggondolt.” (1Kor 14:33) Persze. Nincs jelen az élő Krisztus. és más Jézust hirdet. 11 . koncertekre alkalmas akusztika. és minden léleknélküli és igazságnélküli. (Ilyen a római katolikus istentisztelet. Ide tartoznak a karizmatikus istentiszteletek. De nincs szent tisztelet. misézés. a kalotaszegi kézimunkákba – mondhatni az istentisztelet valamely kellékébe – ami egyfajta bálványimádás. hogy az „örvendezés” és „dicsőítés” leple alatt mesterséges érzelmeket keltsenek. csilingelés. vagy más evangéliumot. fejezeteit. nem akit mi hirdettünk. Mint ahogyan a tanítványokat is elbűvölte a jeruzsálemi templom szépsége.24. faragott fatemplomok. nem akit kaptatok. milyen hamis.23). Mert ha valaki odamegy hozzátok. „Okos” istentisztelet (Róm 12:1-2) Az istentiszteletünk „okos” istentisztelet kell legyen. c. csupán képmutatásból és hagyománytiszteletből teszik ezt (Mt 15. Második versszak: „Béke vár rád. Isten dicsősége elhagyja a templomot! (Lásd: Ez 9. aminek valami kevés köze van a Bibliához. úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől.. ami a szent Istent valójában megilletné.. hanem valami másban. ami az Isten tiszteletéhez tartozik. a szép liturgiába. mert nem hisznek abban. Béke vár rám. „kortárs” istentiszteletek.18) Őt nem lehet fogva tartani egy épületben.) Extatikus istentisztelet. elítéljük a lélek nélküli prédikációkat is. évszázados haranglábak. igazat mondva és élve minden nap.5-6) Pedig Isten kézzel csinált templomokban nem lakik! (ApCsel 17. Az emberek ugyanis szeretnék az értelmet kikapcsolni. majd itt lesz! Az istentisztelet hangulata és ritmusa ezt ki fogja munkálni! Pedig Pál apostol lehűtötte a korinthusiak hasonlóan túlzott érzelmi megnyilvánulásait (1Kor 14. Az „igazságban” pedig azt jelenti. a tagoknak olyan 10-12 %-a. hódolat. Béke vár rád. szép tornyok. A külsőségek különösen. és 11. kőcsipkés vártemplomok. mi az. Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik. megindító szentképek. Az emberek eljönnek az istentiszteletre (ha egyáltalán jönnek). nemcsak katolikusoknál. A lényeg itt az. tapsolva. Nem Istenben gyönyörködnek immár. Ami történik. tömjénfüst. úgy mennek el. illetve az ún. az Isten szentsége és igazsága ellen tör. azt járatja le.. imádat és dicsőítés. hatalmas főhajók. Vagyis. azt szépen eltűritek. Ha nincs semmiféle őszinte érzésünk Isten felé. (Lk 21. éktelen és rendetlen imádat szokott történni. Hiányzik az igaz Isten ismerete. Esztétikus istentisztelet. De ez a fajta istentisztelet mégis – különösen a mai irracionális és misztikus felfogás miatt – nagy népszerűségnek örvend. Ez a tipikus esete a hitehagyott népegyházi istentiszteletnek. megilletődés. mert jönniük kell. mihelyt nem Ő van a középpontban. Az ilyen dicsőítésen és istentiszteleten minden lenyűgöző. amit szintén nem értenek ezek az emberek. ahol egy sort ismételnek nyolcszor: „Béke vár rám. „Amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával. Pál apostol ezt is helytelenítette! (1Kor 14. vagy más lelket fogadtok be. és a lelki erő nélküli üres formákat is! Ha az újszövetségi gyülekezetek gyakorlatát/istentiszteletét vesszük alapul. hogy érzelmileg tapasztaljanak valamit. impozáns templomok. Béke vár rád. Hitetlen emberek tömegesen istentiszteletet színlelnek. és valójában nem sok értelmét látják az egésznek. Profán istentisztelet. szép szobrok. amit Adrian Plass is kifiguráz könyvében. akkor láthatjuk világosan. Béke vár rám. Ez az. 10. Ez az „istentisztelet” nem sokban különbözik egy társadalmi közösségi alkalomtól. hogy nem „testben”! Nem táncolva. az emberek pedig ahogy jöttek.15-16) A „lélekben” történő istentisztelet többek között azt is jelenti. 2Krón 6. ugrálva. Persze. milliós orgonák. A lelkész elmond egy beszédet. nem pedig az Ószövetségből kiragadott igeverseket.

időtlen és önmagában létező. Nincs szüksége a mi dicséretünkre. ami Kainban volt (1Móz 4:3-5). Ez szorosan kapcsolódik a szentség fogalomköréhez. 8 Akik pedig testben vannak. Yes. 6 Mert a testnek gondolata halál. hanem olyanokról. Mk 7:7) Az istentisztelet Isten parancsa szerint kell történjék. – vagy a világot utánozza. Nádáb és Abihú meghaltak.. Oh Lord I love you. a drámák. mert idegen tüzet vittek az Úr elé (3Móz 10)! Uzza meghalt. ahogyan majd 50-100 év múlva fogják tenni! Óvakodnunk kell a mai dicsőítésben gyakran megnyilvánuló illetlen magaviselettől. azok Istennek fiai. – vagy a nemhívők tetszésére akar lenni. 3. Végtelen. hogy milyen legyen az éneklésünk szövege. Aki féli az Istent. ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Istennek nem tetszett a Kain áldozata.” .. az nem az övé.és ember szórakoztatásává? Persze. Isten választott népének fő feladata: „Adjátok az Úrnak neve tiszteletét.. 2. Isten: Isten. 12 .2) d. Ennek a legkézenfekvőbb fokmérője az Isten beszéde iránti tisztelet és engedelmesség. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke.. Isten maga szabta meg. ha test szerint éltek. … 12 Annakokáért atyámfiai. imádjátok az Urat szent ékességében. Nem felsőbbrendű emberekről van szó. és különösen fontos elvárás a szolgálatot végzők életében. és elszámoltat. minthogy az Isten törvényének nem engedelmes kedik. de emberek előtt is. – vagy valamilyen óvodás-szintre csökkentette az énekek mondanivalóját. Pedig Isten sem nem divatos (hogy csak újmodern énekeket szeretne).” stb. I Love you. Harmadik: „Béke vár ránk. sem nem nosztalgiás (hogy csak régi énekeket szeretne). pantomimek. 12-14 megállapítja: – „5 Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. hogy Isten előtt kedvesek-e?.. dicsőítést maga Isten szabályozta a szent sátornál. mint pl. akinek Isten talentumokat adott. Róm 8:5-9.1213)... de azért elgondolkoztató. Zsolt 138:2. Ezekkel el kell tudni számolni nemcsak Isten előtt. megbízott. bábok – kérdésesekké válnak. ahogyan nagyapáink tették. 9 De ti nem vagytok testben. nem vagyunk adósok a testnek. de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek. annak az Isten beszéde szent.” c. Foglaljuk össze az istentisztelet jellemzőit! Istenfélelem. A zenei szolgálatot végző is sáfár. Alázat. vagy pedig 4. Nem válik-e az istentisztelet ezek által ön. mivel azt az imádat helyének („imádság háza”) nevezte (Mt 21. Elszámoltathatóság és világosságban járás. családi és szakmai élet). Jn 14:23) Törekvés a szentségre. de úgy se. hanem lélekben.” (Zsolt 29. nem lehetnek kedvesek Isten előtt. A Westminsteri Kiskáté első kérdésére adott válaszában Isten tiszteletét és dicséretét nevezi meg az ember élete céljának. Nem „magunk-választotta” istentisztelet (Kol 2:23.Béke vár rád.(repeat) Az istentiszteletet. (5Móz 28:58. és hozzáért a frigyládához (2Sám 6:7). 31:12. Oh Lord I love you. éltek. meghaltok. Az Úr Jézus egyik legkeményebb templomi fellépésében kiűzte a kufárokat és a pénzváltókat a templomból. és akire feladatokat bízott. A szentséghez hozzátartozik az átláthatóság az életvitelében (magánélet. Ézs 66:2. hogy a mai énekírók nagy része: 1. Nekünk van szükségünk reá! Ne énekeljünk úgy. nem olvasunk sok konkrétumot a Bibliában arról. alárendeltség és engedelmesség. hogy test szerint éljünk: 13 Mert. Ez Isten elvárása minden gyermekétől. 14 Mert akiket Isten Lelke vezérel. a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira. „Jézus az én szerelmesem”. dallama és ritmusa.” – ismételve.. illetve a templomnál. mert nem volt lévita. 7 Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. hogy Őt hogyan kell imádni és dicsőíteni. Vagy: „Oh Lord I love you. táncok. mert nem tetszett az. akiket a gyülekezet megbízott. a Lélek gondolata pedig élet és békesség. imádatot. Például. – illetlen szöveget használ. mert nem is teheti.

a zene és ének alatt is. Wesleynek az ébredés idején a következő tanácsait jegyezték fel az éneklésre nézve: Tanuld meg a dallamot! Énekeld úgy. a becsvágy és az elvtelen hatalmi harc. melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.Alázat és alárendeltség a gyülekezet szellemi vezetői felé. ne maradj le! Énekelj lelki módon. A fő kérdés az. zenészek világában. meríteni: „Csak tiszta forrásból!. Lelkünk kívánja az igazán szépet. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Erről már sok szó esett. amely felemel. Ez különösen érzékeny témának számít a művészek. Alázat és alárendeltség a gyülekezet felé. ha a gyülekezet vezetőségének némely döntése pillanatnyilag „kedvezőtlenül” érinti a zenei szolgálatot végzőket. hogy jobb.28-29) „Mindent Isten dicsőségére tegyetek!” (1Kor 10. hanem Isten angyalai is.” (Zsid 12. és feltárja a mennyei világ szépséges természetét. nem pedig az. több. Isten szolgáit tisztelni kell. hogy Isten Igéje meggyőzte-e a szíveket. Csak tiszta forrásból!” – szabad. és nem arra hivatott. ahogyan le van írva! Énekeld az összes versszakot! Énekelj teljes szívvel-lélekkel! Énekelj szerényen.31/b) 13 . Az istentisztelet és a zene/éneklés sohasem lehet alantas ösztönöket gerjesztő dolog. harsogás nélkül! Énekelj ritmus szerint: ne fuss előre. „Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén. hogy Istennek tetsszen éneklésed. ahol rengeteg a versengés. Akkor is. A prófétalelkek engednek a prófétáknak. Alázat a gyülekezetben szolgáló többi zenész és más gyülekezetekben szolgáló zenészek felé. hogy az Isten jelenlétébe vonjon bennünket. hanem olyan. A zenei szolgálatot végző nem gondolhatja magáról azt. Az eredmény abban mérhető le. megvigasztal. hogy tetszik-e Istennek. nem pedig abban. Az Ige központi helyen kell maradjon. vagy a kisgyermekek csengő hangjai. hogy tetszik-e az embereknek. esetleg másoknak. Gondolkodj az ének értelmén! Az éneklésünk a szívünket kell előkészítse a prédikációra. Az ihletett szakrális zene nem csupán Istenről és Istennek szól. legyünk háládatosak. hogy magadnak szerezz örömet. megerősít. A gyülekezet hömpölygően áradó énekét meg sohasem kellett dobbal kísérni: fenségesen gyönyörű az a maga egyszólamúságával is. Nem csak a közönség hallja. hogy milyen intenzitású volt a megtapasztalás. Istennek tetszően! Inkább arra törekedj. gyógyítja a lelket. értékesebb a gyülekezet bármely tagjánál. Isten előtt nagyon kedves az egyszerű paraszt bácsik és nénik egyszerű énekei is. mert tiszta szívből szólnak. Bartók szerint. és ne arra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful