РАСПОРЕД ЧАСОВА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА

И ВЕРОНАУКЕ
ОД V – VIII РАЗРЕДА
Важи од 11 09. 20913.

Ред.
број

Понедељак
Грађ.

Верска

Уторак
Грађ.

Верска

Среда
Грађ.

Четвртак

Верска Грађ. Верска

Петак
Грађ.

Верска

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

V-3 1. гр.
VII-3

VII-2

VIII-2 – 1. гр.
VII-1
VIII-3

2. гр

од 16,10 V-1,2,3 – 4.гр.
h
VIII-1 3. гр
од 17 h

V-1 3. гр.

VI
V

VI-2,3
1. гр.

V-1

V-2

2. гр.

2. гр

VI-1
3. гр.

VI-1

VI-2

VIII
4. гр.

VIII-1,2,3 4. гр.
V, VI, VII разред – наставник: Лидија Савић
VIII разред: Оливера Златковић Негојицић

VII

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful