GLENIUM® 51

Superplastifikator nove generacije za veliko smanjenje količine vode za pripravu betona, razvijen za industriju predgotovljenih betonskih elemenata gdje se zahtijevaju visoka početna čvrstoća, izvrstan izgled površine betona i izuzetno dobra svojstva betonskih proizvoda pri korištenju. Opis i područje primjene GLENIUM 51 je aditiv nove generacije koji omogućava proizvodnju i ugradnju betona pri vrlo niskom vodocementnom faktoru, izuzetno dobrih svojstava u eksploataciji, visoke početne (nakon 18-24 sata) i konačne čvrstoće. GLENIUM 51 ne sadrži kloride, u skladu je sa zahtjevima norme HRN EN 934-2:2004, a također je usklađen sa svim vrstama cementa koje udovoljavaju normama ENV 197 i ASTM.

• • • • • • •

Prednosti reoplastičan beton s najmanjim mogućim omjerom vode i cementa; nema pojave curenja, ili segregacije komponenata betona; potrebno je kratko vrijeme vibriranja čak i u slučaju jako armiranog betona; omogućava reduciranje procesa njegovanja tijekom otvrdnjavanja, u smislu potrebnog vremena ili temperature; mogućnost izostavljanja njegovanja pomoću pare tijekom otvrdnjavanja; izvrstan izgled površine betona; u usporedbi s tradicionalnim superplastifikatorima (na bazi NSF ili MSF1), dodavanjem aditiva GLENIUM 51 poboljšavaju se tehnička svojstva betona, kao što su početna i konačna čvrstoća i modul elastičnosti; čvrstoća prianjanja za čelik, dubina karbonatizacije, nepropusnost, otpornost na kemijski agresivne tvari1, skupljanje i puzanje.

Nova kemijska svojstva proizvoda GLENIUM 51 Ono što razlikuje GLENIUM 51 od tradicionalnih superplastifikatora (na bazi NSF ili MSF2) je novi jedinstveni mehanizam djelovanja, koji značajno poboljšava djelotvornost disperzije cementa. Tradicionalni superplastifikatori kao što su melamin i naftalen sulfonat temelje se na polimerima koje upijaju zrnca cementa. Oni prekrivaju površinu zrnaca vrlo rano tijekom procesa miješanja betona. Sulfonske grupe polimernih lanaca povećavaju negativan naboj površine čestica cementa i raspršuju ove čestice pomoću električnog odbijanja. Ovaj elektrostatički mehanizam uzrokuje disperziju cementne smjese i ima pozitivnu posljedicu da je potrebno manje vode za miješanje da bi se postigla tražena ugradivost betona. GLENIUM 51 ima drukčiji kemijski sastav od tradicionalnih superplastifikatora. Sastoji se od karboksilnih eter polimera s dugim bočnim lancima. Na početku procesa miješanja on započinje isti mehanizam elektrostatske disperzije kao i tradicionalni superplastifikatori, ali bočni lanci povezani s polimernom osnovom uzrokuju prostorno međudjelovanje kratkog dometa i zadržavanje čestica na određenoj udaljenosti koja u velikoj mjeri česticama cementa daje sposobnost da se razdvajaju i raspršuju. Ovim procesom je dobiven beton sa sposobnošću tečenja i u velikoj mjeri smanjenim udjelom vode, što za posljedicu ima poboljšanje fizikalnomehaničkih svojstava očvrslog betona i mogućnost smanjenja utroška cementa. Doziranje Preporučeni raspon doziranja izražen u masenom % obzirom na cement: 0,2% - 0,8%. Upute za primjenu Najbolji način za primjenu proizvoda GLENIUM 51 je slijedeći: 1. Promiješati cement i sekundarna veziva, pijesak, grubi agregat i vodu, dok se ne dobije gusta, ali homogena smjesa. Optimalno smanjenje količine vode za miješanje se dobije, ako se GLENIUM 51 nalije u betonsku smjesu odmah nakon što je dodano 50-70% vode potrebne za miješanje. Izbjegavati dodavanje aditiva u suh agregat.

1

NSF (proizvodi na bazi sulfoniranog naftalena); MSF (proizvodi na bazi sulfoniranog melamin formaldehida).

1

2. Dodati aditiv GLENIUM 51 i ponovno promiješati 60 sekundi da bi se ravnomjerno raspršio. Dodati ostatak vode. 3. Nastaviti miješati dok se ne postigne tražena ugradivost. Najbolje djelovanje se postiže u proizvodnji betona s vrlo velikom sposobnošću tečenja i slijeganjem u području od 20-25 cm. Budući da je GLENIUM 51 namijenjen za proizvodnju betona vrlo visoke kakvoće, sadržaj cementa može biti razmjerno velik. KOMPATIBILNOST Kad se želi izbjeći njegovanje pomoću pare tijekom očvršćavanja (pri temperaturi okoliša ispod 15 °C), a ipak postići veliku početnu čvrstoću da bi se omogućilo odstranjivanje kalupa unutar 18-24 sata, predlaže se da se u kombinaciji s aditivom GLENIUM 51 koristi GLENIUM ACTIVATOR. Preporučena količina aditiva GLENIUM ACTIVATOR je 1 litra na 100 kg cementa (veziva). Ova kombinacija jamči jednoliko i brzo postizanje početne i konačne čvrstoće. Pri temperaturi iznad 15 °C nije potrebno dodavati GLENIUM ACTIVATOR. Kao i GLENIUM 51, GLENIUM ACTIVATOR ne sadrži kloride i kompatibilan je sa svim vrstama cementa, koji su u skladu s normama ENV 197 i ASTM. Da bi se što bolje ispunili posebni zahtjevi u odnosu na svojstva betona, predlaže se korištenje slijedećih dopunskih aditiva:

• • • • •

aerant META AIR® da bi se poboljšala otpornost na smrzavanje/otapanje1 (razredi izloženosti tip 2b, 3 i 4b prema ENV 206); Microsilica MEYCO® MS 610 za beton izuzetno dobrih svojstava tijekom korištenja i poboljšanu otpornost u kemijski agresivnom okolišu (razredi izloženosti tip 3, 4 i 5 prema ENV 206); sredstvo za bubrenje STABILMAC, za beton s kontroliranim skupljanjem; sintetska vlakna za sprječavanje pojave pukotina zbog skupljanja u plastičnoj fazi otvrdnjavanja; sredstvo za njegovanje tijekom očvršćavanja kao MASTERKURE 206/207 protiv prebrzog isparavanja vode iz svježeg betona.

Pakiranje i skladištenje GLENIUM 51 se može nabaviti u ojačanim plastičnim kontejnerima od 1000 litara ili u većim količinama po narudžbi. GLENIUM 51 se mora skladištiti pri temperaturi iznad 5 °C. ROK TRAJNOSTI: u originalno zatvorenoj ambalaži najmanje 12 mjeseci GLENIUM 51 nije kompatibilan ni s jednim aditivom iz serije RHEOBUILD®. PROIZVOĐAČ: BASF Croatia d.o.o. I. Lučića 1a, 10 000 Zagreb Tel: +385 1 60 40 401 Fax +385 1 60 40 403 POGON Ludbreg: Frankopanska 64, 42230 Ludbreg www.cc.basf.hr
Ovaj tehnički dokument, kao i ostale naše upute i informacije, služi samo kao opis proizvoda i mogućnosti njegove ugradnje i primjene. No, ne može osigurati određena svojstva proizvoda ili njegovu prikladnost za određenu namjenu, a opis ne sadrži potpunu uputu za upotrebu. Uvjeti na gradilištu i područja primjene različiti su, te je kod specijalnih zahtjeva potrebno konzultirati naše savjetnike. Pravo promjene pridržano. Novo izdanje čini ovo nevažećim. Izdanje: 11/2007.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful