UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI SITUAŢIA ÎNSCRIERILOR la concursul de admitere iulie 2013 studii universitare de licenţă

Data actualizării: 30.07.2013 ora 14.00 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Facultatea Automatică şi Calculatoare Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Construcţii şi Instalaţii Construcţii de Maşini şi Management Industrial Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Mecanică Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Textile – Pielărie şi Management Industrial Arhitectură “G.M.Cantacuzino” TOTAL Nr. locuri cetateni de etnie roma: 5 Nr. inscrisi: 1 Nr. locuri pentru cetăţeni din R.Moldova: 20 Nr. inscrisi: 21 (s-au încheiat înscrierile) Cifra locuri la buget 252 229 494 243 247 367 241 278 183 321 90 2945 Înscrisi buget
600
(s-au încheiat înscrierile)

Cifra locuri cu taxă 46 45 110 24 60 50 40 87 28 55 10 555

224
(s-au încheiat înscrierile)

403 275
(s-au încheiat înscrierile)

451
(s-au încheiat înscrierile)

366 303 356 138 230

192
(s-au încheiat înscrierile)

3538