Săpt. 5.03. - AA 7.03.- AASO 12.03.- AA 14.

03- AASO

19.03 AA 21.03 - AASO

26.03- AA 28.03.- AASO

2.04. - AA 4.04 - AASO 9. 04. - AA 11.04. AASO

16.04 AA 18.04 AASO 23.04. AA 25.04. AASO

30.04. AA 2.05. AASO 14.05. AA 16.05. AASO

21.05. AA

Teme abordate Ce sunt întreprinderile mici şi mijlocii (în România şi alte ţări)? Care este rolul lor în economie? Analiza sectorului IMM-urilor din România şi Uniunea Europeană. Cauzele falimentului IMM-urilor Antreprenoriat şi întreprinzător - Ce este antreprenoriatul? - Importanţa antreprenoriatului. - Elementele antreprenoriatului. - Ce este întreprinzătorul? - Profilul întreprinzătorului de succes.Exemple - Motivaţia intrării în afaceri;Exemple - Avantajele şi dezavantajele antreprenoriatului. Oportunitatea de afaceri: - Ce este oportunitatea de afaceri? Care sunt dimensiunile sale? - Tipuri de oportunităţi. - Modalităţi de identificare a oportunităţii (Cum găsesc antreprenorii oportunităţi). - Creativitate şi inovare. Modalitati de initiere a unei afaceri: - iniţierea unei noi afaceri: avantaje şi limite; etapele procesului de înfiinţare a unei firme de la 0; analiza comparativă a formelor juridice - achizitionarea unei afaceri existente: avantaje şi limite; etape; metode de evaluare a afacerii; - achizitionarea unei francize: ce este franchisingul; tipurile de franchising; evaluarea sistemului de franchising; contractul de franchising. Managementul micii afaceri: - Caracteristici distinctive ale existenţei şi ale activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii - Particularităţi manageriale ale întreprinderilor mici şi mijlocii - Particularităţi organizatorice Managementul micii afaceri - 2: - Alegerea amplasării întreprinderii - Planul general al unei întreprinderi - Planificarea producţiei şi controlul acesteia - Managementul calitatii Construirea echipei: - Planificarea necesarului, recrutarea şi selecţia personalului - Formarea şi perfecţionarea personalului - Aprecierea performanţelor personalului - Comunicarea în cadrul întreprinderii şi motivarea angajaţilor Strategia întreprinderilor mici şi mijlocii: - Planificarea strategică şi operaţională; - Strategii de creştere a firmelor mici şi mijlocii - Strategii de supravieţuire - Strategii de ieşire dintr-o afacere Marketing-ul în întreprinderile mici şi mijlocii: - Particularităţile marketing-ului în întreprinderile mici şi mijlocii - Mix-ul de marketing - Impactul Internetului asupra marketingului antreprenorial Finantarea unei afaceri. - Finanţare prin credite - exemple de credite acordate de anumite banci, - Finantarea prin capital; - Alte surse de finantare (ex.fonduri europene, autofinantare, familie/prieteni etc.); - Unde si cum gasiti capital care sa va convina ; - Studii privind principalele instrumente de finantare utilizate de IMM-uri/ start-up -uri Forme de antreprenoriat

. . .Intraprenoriatul . AASO – Afaceri de familie.Antreprenoriatul social.Antreprenoriatul verde.23.05.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.