P. 1
Economie regionala referat

Economie regionala referat

|Views: 8|Likes:
Published by Nastase Andreea
STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI
CONCEPTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ
STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI
CONCEPTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Nastase Andreea on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI
CONCEPTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ

MUŞAT COSMIN NĂSTASE ANDREEA GRUPA 227

BUCUREŞTI 2011

1

.......................................................... Bibliografie...CUPRINS 1..........................................................................................................................................................3 2..................9 5.........................4 3...........................................................8 4..... Conceptul strategic de dezvoltare teritorială România 2030........................................ Liniile directoare.......10 6............................. Viziunea de dezvoltare............................................................... Creşterea competitivităţii teritoriale................................. Introducere..........................................................................11 2 ........................

care să includă actualizarea cadrului legislativ. asigurarea instrumentelor de implementare a reformei. obiectivele CSDTR sunt urmatoarele: • • • • • • • • • Racordarea la reţeaua europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare spaţială Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane Afirmarea solidarităţii urban-rural adecvată categoriilor de teritorii Consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături interregionale Valorificarea patrimoniului natural şi cultural Valorificarea perifalităţii Dezvoltarea rurală Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii Creşterea competitivităţii teritoriale 3 . Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României trebuie însoţită de un proces de reformă în planificarea teritorială. termenul prevăzut pentru finalizare fiind sfârşitul anului 2010. Strategia de dezvoltare teritorială a României urmează să fie elaborată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. creşterea coeziunii spaţiale şi dezvoltare teritorială durabilă. Documentul este rezultatul activităţii unui colectiv de cercetători şi cadre didactice de la INCD Urbanproiect şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”. Obiectivul general îl constituie integrarea României în UE prin afirmarea identităţii regional continentale. Există 9 obiective strategice dintre care primele cinci coincid cu liniile directoare ale CSDTR.1. Pentru pregătirea Strategiei de dezvoltare teritorială a României a fost necesară o fază de analiză strategică şi de diagnostic. INTRODUCERE Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei este preocupat de elaborarea unui document strategic naţional privind dezvoltarea teritorială durabilă şi integrată pe termen mediu şi lung a României. dezvoltarea parteneriatelor teritoriale. Mai exact. cu colaborarea multor altor specialişti din domeniu. a rolului şi importanţei planificării teritoriale. dezvoltarea capacităţii instituţionale şi profesionale în domeniul planificării. şi se va aproba prin lege. inter-instituţionale şi inter-sectoriale pentru sprijinirea proiectelor prioritare. inclusiv de către publicul larg. sub coordonarea Primului-ministru. precum şi conştientizarea de către toţi actorii interesaţi. Bucureşti. în urma căreia a fost elaborat Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030 (CSDTR 2030).

CSDTR 2030 propune liniile directoare de dezvoltare teritorială a României la scară regională. naţională. corelând conceptele de coeziune şi competitivitate la nivelul teritoriului. prin integrarea relaţiilor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional. interregională. 4 .

2. Nota specifică a acestuia este apelul la o viziune integratoare a acţinilor de dezvoltare. Carta de la Leipzig pentru oraşe europene durabile) şi de documentele programatice naţionale. CONCEPTUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ ROMÂNIA 2030 Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030 este un document strategic privind dezvoltarea teritorială durabilă şi integrată pe termen mediu şi lung a României. mediu. prin intermediul proiectelor strategice naţionale şi a politicilor publice elaborate în conformitate cu obiectivele acestuia. din perspectivă teritorială integrată. orientându-le către zonele relevante. transporturi. Scopul CSDTR este de a pune în evidenţă. în care nu se propun soluţii generale pentru probleme ci soluţii care izvorăsc din nevoile şi carcateristicile diferitelor zone. CSDTR este menţionat în Planul Naţional de Dezvoltare şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 ca unul din documentele cadru. iniţiată în 2003. Baza conceptuală a documentului strategic este asemanatoare cu cea promovată de documentele strategice europene (cum sunt Agenda Teritorială a UE. educaţie. mediu. urmare a necesităţii asigurării dimensiunii teritoriale în procesul de programare şi implementare a fondurilor europene pentru perioada 2007-2013. Conceptul asigură un cadru de fundamentare a dezvoltării teritoriale a României. în conexiune cu evoluţiile din spaţiul european şi internaţional şi se bazează pe practicile curente în domeniul planificării teritoriale. de a stimula dezvoltarea echilibrată a României şi de a consolida rolul României ca stat membru al Uniunii Europene şi ca actor activ în zona Europei Centrale şi de Est. dezvoltare rurală. social. turism etc. 2000. Strategia de dezvoltare durabilă a României “Orizont 2025”. sănătate. conceptul strategic a preluat elementele relevante privind dimensiunea teritorială din documentele strategice elaborate pâna în prezent: Strategia naţională de dezvoltare economică pe termen mediu a României. Strategii naţionale sectoriale – economie. CSDTR urmăreşte maximizarea impactului investiţiilor străine şi naţionale. 5 . modalităţile de valorificare a potenţialului naţional. În acelaşi timp. în vederea recuperării decalajelor de dezvoltare faţă de ţările europene.

2. dinamizare. scăderea interesului tinerilor pentru educaţie etc. Există zone cu accesibilitate redusă. în special a celor care provin din mediul rural. ceea ce pune în pericol bunăstarea generală şi încarca forţa de muncă activă. cum sunt Pentagonul. 2. săracia în mediul rural. iar în acest context. agravat de procesul general de îmbătranire a populaţiei. Octopus. conectare a zonelor respective la structuri teritoriale funcţionale din punct de vedere economic. România are nevoie de parteneriate strategice la nivel teritorial pentru a construi punţi solide către Estul şi Sud-Estul UE din punct de vedere economic. Banana Albastră. de gradul modest de adaptare a forţei de muncă la dinamica pieţei. susţinut de oferta de studii necorelată cu cererea reală a pieţei muncii. România se află în afara zonelor prospere ale UE (Pentagon) 3. de scăderea generală a numărului de studenţi. Statele din regiunea estică a UE se situează într-o zonă cu nivel de dezvoltare scăzut în raport cu Europa Centrală. Este necesară identificarea unor soluţii care să asigure accesibilitate multimodală. Numărul persoanelor inactive şi neocupate în raport cu cele active determină un grad ridicat de dependenţă. DEZVOLTAREA ECONOMICA Provocări 1. Situarea spaţială a acestor structuri încurajează eforturile României de a susţine configurarea reţelei de poli majori cu Potenţial competitiv şi de afirmare a rolurilor în teritoriu a acestora. 2. Proiectul care conectează bazinele Mării Baltice cu cel al Mării Negre ar putea dezvolta poziţia României în regiune. care reclamă măsuri de sprijinire.SITUAREA ROMÂNIEI în CONTEXT INTERNAŢIONAL Provocări 1. solicită răspunsuri de aceeaşi natură în teritoriu. Configuraţia teritorială la nivelul UE a structurilor caracterizate de o dinamică ridicată a dezvoltării economice. Pericolul fenomenului de şomaj pe termen lung. Situarea periferică din punct de vedere teritorial în raport cu centrul Europei. pentru a se conecta la reţelele de “bunăstare”. resurse modeste şi activităţi economice în declin. constituie o provocare pentru România. 3. 6 . relaţii fluente şi facile între România şi restul Europei Potenţial 1.

Companiile străine integrează România în reţelele transnaţionale. Sporul demografic negativ ca urmare a procesului de îmbătranire a populaţiei afectează negativ pe termen lung capacitatea societăţii în ansamblu de a gestiona atat problemele curente cat şi de a face faţă provocărilor la nivel mondial legate de dezvoltarea economică. 2. România ocupă o poziţie medie în raport cu situaţia statelor membre ale UE privind ponderea populaţiei de pană în 15 ani. 2. în raport cu celelalte state membre ale uniunii. aceasta traducandu-se printr-o mare obligaţie privind gestionarea unui fond agricol substanţial. Procesul de creare de reţele contribuie la consolidarea structurilor de dezvoltare economică în profil teritorial şi are impact asupra nivelului competitiv al regiunilor şi al ţării. DEZVOLTAREA RURALĂ Provocări 1. Excepţie fac cateva zone naturale marcate însă de sărăcie. România prezintă în spaţiul rural o mare varietate de categorii de spaţii. În profil teritorial. Ritmul creşterii economice şi cel al PIB au avut o dinamică pozitivă considerabilă în România în ultima perioadă. abandon şcolar ş. cat şi prin oportunitatea de a contribui la echilibrarea situaţiei în regiune. energie. Dinamica relaţiilor complexe teritoriale urban-rural poate fi un factor de revitalizare a zonelor rurale. Acest aspect se combină cu fenomene migratorii. DEMOGRAFIE Provocări 1. 2.a. zonele cu pondere relativ mare a populaţiei tinere sunt mai puţin numeroase decat cele cu populaţie îmbătranită. de la spaţii rurale dens populate cu microexploataţii individuale. la spaţii rurale cu populaţie îmbătranită şi economie subzistentă.Potenţial 1. în contextul crizei alimentare. ca urmare a scăderii continue a ratei natalităţii şi a unei rate înalte de mortalitate. România se caracterizează printr-un procent ridicat de teren cu utilizare agricolă. schimbări climatice etc. Generaţia tanară a Europei. În majoritatea regiunilor ţării bilanţul natural este negativ. 2. 7 . Potenţial 1. de dinamică a localităţilor urbane. Acest avantaj ar putea constitui o premisă favorabilă susţinerii procesului de creştere în condiţiile unor politici de sprijin pentru zonele care contribuie la profilul competitiv regional şi naţional.

procesul de agravare avand ca una din cauze defrişările în masă ale fondului forestier. Riscul cutremurelor de pămant acoperă mai bine de jumătate din suprafaţa României. 2. 2. Potenţial 1.Potenţial 1. CALITATEA MEDIULUI Provocări 1. necesară în afirmarea avantajului competitiv în spaţiul european. Bogăţia şi varietatea spaţiului rural. 2. România dispune de rezerve de apă pentru nevoile interne şi pentru export. diversitatea peisajului sătesc oferă o notă de particularitate României. România figurează cu zone semnificative afectate de temperaturi extreme. acestea degradand şi distrugand masiv fondul forestier. Inundaţiile constituie o problemă economică şi logistică din ce în ce mai mare pentru România. Pe harta temperaturilor extreme la nivelul UE. 8 . Spaţiul rural se întinde pe aproape 90% din suprafaţa ţării şi gazduieşte puţin peste 45% din totalul populaţiei. Astfel. astfel încat România beneficiază de o situaţie relativ bună în condiţiile schimbărilor climatice şi a temperaturilor extreme. cadrul natural deţine încă forţă în raport cu presiunile exercitate de dezvoltarea localităţilor asupra acestuia. mai puţin de jumătate din populaţie valorifică cea mai mare parte din potenţialul teritorial al României. 3. Datorită specificului reliefului şi întinderii spaţiului rural.

egalitatea. planurilor. istorice. • Consultare şi coordonare – realizarea dialogului dintre instituţiile statului. în scopul dezvoltării armonioase a teritoriului. şi între acestea şi cetăţeni.3. • Subsidiaritatea – priveşte faptul că deciziile sunt luate cat mai aproape posibil de cetăţean. pe de o parte. Principiile de bază în elaborarea strategiei. 9 . programelor şi proiectelor de dezvoltare teritorială sunt: • Dezvoltarea teritorială durabilă – recunoaşterea nevoilor tuturor. • Păstrarea specificităţii – raportarea la caracteristicile geografice. prin realizarea unor proiecte de interes comun în cadrul unui teritoriu. ca o condiţie necesară pentru mobilizarea tuturor actorilor şi resurselor necesare dezvoltării. de importanţă strategică. • Solidaritatea – aplicarea valorilor fundamentale care vizează unitatea. Principiul solidarităţii se bazează pe împarţirea avantajelor şi sarcinilor în mod echitabil între parteneri. pe de alta. de nivelul unde se realizează activităţile. • Transparenţă şi încredere – asigurarea transparenţei în promovarea intereselor de la nivel naţional-regional-local-privat pentru a asigura încrederea necesară implicării şi susţinerii din partea cetăţenilor. securitatea. ca rezultat al realizării unor structuri teritoriale de dezvoltare adecvate resurselor şi poziţiei geografice a ţării. • Parteneriatul teritorial – asocierea autorităţilor şi organizaţiilor publice şi a factorilor privaţi de la diferite niveluri administrative şi din diferite sectoare de activitate în scopul rezolvării problemelor teritoriale complexe. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE Misiunea este asigurarea pentru toţi cetăţenii României a unor condiţii de viaţă apropiate de nivelul mediu al UE. asigurarea protecţiei mediului şi utilizarea cu prudenţă a resurselor naturale. • Dezvoltarea instituţională – crearea atribuţiilor şi competenţelor instituţiilor şi dezvoltarea capacităţii profesionale a personalului din administraţie pentru a implementa noi metode de planificare teritorială. libertatea. • Dezvoltarea echilibrată şi armonioasă – sprijinirea recuperării rămanerilor în urmă ale regiunilor mai slab dezvoltate şi stimularea zonelor cu potenţial de a dezvolta capacităţile competitive. culturale ale teritoriilor ca la o resursă care conferă valoare adaugată rezultatelor.

care presupune următoarele categorii de abordări: • • • Desăvârşirea şi definitivarea racordării României la coridoarele europene de transport. Dezvoltarea spaţială policentrică şi echilibrată a ariilor cu funcţiuni metropolitane Bucureşti. LINII DIRECTOARE A.000 de locuitori şi a conurbaţiei Galati-Braila. Constituirea unui sistem policentric echilibrat de regiuni metropolitane prin pregătirea accesului în categoria de metropole a municipiilor cu populaţie de peste 300.4. Structurarea sistemelor urbane de sprijin în configurarea reţelei policentrice echilibrate la nivel teritorial. atrăgătoare şi competitive. Susţinerea procesului de urbanizare în perspectiva atingerii de către România în anul 2030 a unei ponderi a populaţiei urbane de cca 70%. Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane prin: • • • Dezvoltarea tramei infrastructurilor de transport şi telecomunicaţii la scară naţională şi regională ca armătura a dezvoltării echilibrate. Racordarea la reţeaua europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare spaţială . Formarea de oraşe şi regiuni urbane dinamice. • B. Timişoara şi Constanţa. C. Afirmarea solidarităţii urban-rural adecvatî categoriilor de teritorii prin: 10 .

Utilizarea cu precauţie a fondului forestier. arii rurale incluse în zone Urbanizate. Echilibrarea şanselor regiunilor de atragere a activităţilor competitive. a oglinzilor şi cursurilor de apă. arii rurale izolate). Stimularea cooperarii teritoriale. Asigurarea accesului la infrastructurile legate de cunoaştere la nivel paneuropean. naţional şi regional. Asigurarea programului de dezvoltare a accesibilităţii prin infrastructura de transport către bazinele de resurse pentru dezvoltarea economică. localităţi echipate. pieţele de desfacere pentru 11 . a suportului edafic şi a biodiversităţii. bazatî pe diversitate şi performantaţă pentru toate cele 4 categorii de teritorii rurale (arii rurale incluse în interiorul aglomeraţiilor urbane ale oraşelor. B. Gestionarea creativă a patrimoniului cultural şi a peisajelor culturale. Întărirea cooperării transnaţionale în arealele Carpaţilor şi a Mării Negre. E. Promovarea parteneriatelor între oraşe/aglomeraţii urbane şi formele de asociere a comunelor rurale. mediu de calitate. pe baza dezvoltării accesibilităţii către şi între regiunile urbane dinamice. precum şi prin structurarea profilelor funcţionale pe baza mobilizării potenţialului integrat la nivel teritorial: resurse umane. 5. Valorificarea patrimoniului natural şi cultural prin: • • • Ocrotirea şi valorificarea integrată a patrimoniului natural şi cultural. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII TERITORIALE Dezvoltarea şi consolidarea competitivităţii presupune pentru localităţile şi regiunile din România mobilizarea capitalului teritorial în următoarele privinţe: A. resurse naturale. Consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături interregionale bazată pe: • • • • Crearea unei trame naţionale de interconectare funcţională a regiunilor. • D.• Dezvoltarea endogenî. arii interstiţiale rurale situate între culoarele urbanizate.

centre de consultanţă în afaceri. este importantă ca dimensiune “soft” a competitivităţii.produse şi servicii. pentru facilitarea accesului forţei de muncă. reţeaua existentă acoperă majoritatea necesităţilor de accesibilitate. centre de transfer tehnologic şi informaţii. în legatură cu structurile emergente şi susţinute de clutere economice. D. Structurile economice de tip cluster şi regiuni pentru schimbare economică reclamă accesibilitate flexibilă şi integrată la componentele teritoriale. C. Caracteristicile fizico-geografice ale României reclamă o reţea de infrastructuri de transport eficientă. în condiţiile în care. de cercetareinovare. cel puţin din punct de vedere al acoperirii teritoriului. Dezvoltarea şi consolidarea reţelelor de parcuri tehnologice. 12 . ştiinţifice şi tehnologice. Orientarea strategiei energetică în sprijinul unei economii competitive prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie. inovare în conexiune stransă cu reţelele de parcuri industriale. asociaţii de afaceri. aşa numitele “industrii culturale”. F. Susţinerea şi dezvoltarea activităţilor de cercetare. E. deschis activităţilor culturale şi creative. precum şi în legatură cu procesele de configurare a regiunilor pentru schimbare economică. Asigurarea unui mediu local/regional dinamic. industriale. dezvoltare.

14:59.roportal.mdrl.ro/stiri-eurofonduri-5118057-conceptul-strategic-dezvoltareteritorială-României-lansat-oficial.fonduri-structurale. lansat oficial”.pdf. disponibil on-line pe http://economie.ro/_documente/publicatii/2008/Brosura%20Conc_strat_dezv_teritorială. BIBLIOGRAFIE 1.2011 2.05. accesată la data de 9. disponibil on-line pe http://www.hotnews.05. Broşura “Conceptul de dezvoltare teritorială România 2030”. Articolul “Conceptul strategic de dezvoltare teritorială a României. accesat la data de 9.htm.2011 13 .aspx? eID=3429&t=Stiri. disponibil on-line pe http://www.05.2011 3. disponibilă on-line pe http://www. accesat la data de 9. Articolul “Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030”.ro/stiri/conceptul-strategic-de-dezvoltare-teritorială-aRomâniei-lansat-oficial-1748486. autor Ioana Morovan. din data de 11 noiembrie 2008.ro/detaliu. din data de 13 noiembrie 2008. Articolul “Conceptul strategic de dezvoltare teritorială a României. accesat la data de 9.05. lansat oficial”.2011 4.htm.6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->