P. 1
28012650-ANALIZA-FINANCIARA-APROFUNDATA

28012650-ANALIZA-FINANCIARA-APROFUNDATA

|Views: 37|Likes:
Published by Ligia Alda
analiza
analiza

More info:

Published by: Ligia Alda on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

Sections

 • Introducere
 • 1.1. Necesitatea şi utilizatorii analizei financiare
 • 1.2. Relaţia analiză financiară - gestiune financiară
 • 1.3. Diagnosticul financiar - instrument al analizei financiare
 • 1.4. Sursele de date şi informaţii ale analizei financiare
 • 1.5. Metodologia analizei financiare
 • 1.7. Etapele analizei financiare
 • 2.2. Analiza Tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune
 • 2.2.1. Analiza Soldurilor Intermediare de Gestiune privind activitatea
 • 2.2.1.1. Analiza cifrei de afaceri
 • 2.2.1.2. Analiza producţiei exerciţiului
 • 2.2.1.3. Analiza valorii adăugate
 • 2.2.2. Analiza Soldurilor Intermediare de Gestiune privind rentabilitatea
 • 2.2.3. Analiza capacităţii de autofinanţare şi autofinanţării
 • 2.3. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor
 • 2.3.1. Analiza eficienţei cheltuielilor aferente veniturilor
 • 2.3.2. Analiza cheltuielilor de exploatare
 • 2.3.3. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri
 • 2.3.4. Analiza efectului reducerii cheltuielilor la 1000 lei
 • 2.4. Analiza marjelor de rentabilitate
 • 2.5. Analiza rezultatului din exploatare
 • 2.6. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri
 • 2.6.1. Analiza beneficiului aferent producţiei vândute
 • 2.6.2. Analiza beneficiului aferent vânzărilor de mărfuri
 • 2.7. Analiza ratelor de rentabilitate
 • 2.7.1. Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate
 • 2.7.1.1. Analiza ratei rentabilităţii producţiei vândute
 • 2.7.1.2. Analiza ratei rentabilităţii activităţii comerciale
 • 2.8. Pragul de rentabilitate şi evaluarea riscurilor
 • 2.8.1. Analiza cost – volum - profit
 • 2.8.2. Modalităţi de evaluare a riscurilor
 • 2.8.2.1. Evaluarea riscului de exploatare
 • 2.8.2.2. Evalurea riscului financiar
 • 2.8.2.3. Evaluarea riscului total (global)
 • 2.8.2.4. Analiza efectelor de levier în previziunile financiare
 • 3.1. Studiul bilanţului - etapă a analizei financiare
 • 3.2. Tipuri de bilanţ utilizate în analiza financiară
 • 3.3. Analiza echilibrelor financiare
 • 3.3.1. Analiza situaţiei nete
 • 3.3.2. Analiza fondului de rulment
 • 3.3.3. Analiza necesarului de fond de rulment
 • 3.3.4. Analiza trezoreriei
 • 3.3.5. Analiza echilibrelor financiare în optica funcţională
 • 3.4.1. Analiza ratelor de structură a bilanţului
 • 3.4.2. Analiza ratelor de finanţare; structura finanţării
 • 3.4.3. Analiza ratelor de rotaţie a posturilor de bilanţ
 • 3.4.4. Analiza ratelor de rentabilitate; riscul financiar
 • 3.5. Analiza solvabilităţii şi lichidităţii
 • 3.6. Analiza riscului de faliment (insolvabilitate)
 • 3.7. Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante
 • 3.7.1. Indicatorii vitezei de rotaţie a activelor circulante
 • 3.7.2. Efectele accelerării vitezei de rotaţie a activelor circulante
 • 4.1. Fluxuri de fonduri în întreprindere
 • 4.2. Analiza tabloului de finanţare şi a fluxurilor de trezorerie
 • 4.3. Analiza fluxurilor de numerar
 • 4.4. Relaţia analiză funcţională – analiză prin fluxuri
 • 4.5. Analiza creşterii şi rentabilităţii prin fluxuri
 • 4.5.1. Analiza rentabilităţii economice
 • 4.5.2. Analiza rentabilităţii financiare
 • 4.5.3. Rentabilitatea financiară şi îndatorarea
 • Bibliografie

UNIVERSITATEA “AL. I.

CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SILVIA PETRESCU

ANALIZĂ FINANCIARĂ APROFUNDATĂ
CONCEPTE – METODE – STUDII DE CAZ

STUDII APROFUNDATE, SPECIALIZAREA

AUDIT ŞI MANAGEMENT CONTABIL

IAŞI - 2005

Analiză financiară aprofundată

3

Introducere

Abordarea problemelor ce vizează activitatea financiară a întreprinderii prin prisma relaţiei cauză-efect impune studiul interdisciplinar al activităţii economice şi financiare consumatoare de resurse care se reflectă direct în performanţele financiare ale întreprinderii. Pe baza cunoştinţelor acumulate la disciplinele de specialitate, a metodologiei ştiinţifice în abordarea fenomenelor economico-financiare, analiza financiară contribuie la perfecţionarea gândirii economice, a capacităţii de sinteză şi esenţializare a relaţiilor de interdependenţă între fenomenul economic şi reflectarea lui în decizia financiară. În această viziune a fost elaborat prezentul manual de Analiză financiară aprofundată, care conţine un corp de principii şi metode ce alcătuiesc baza teoretică a disciplinei, precum şi un set de aplicaţii practice – studii de caz-care ilustrează concret modalităţile de analiză a activităţii financiare necesare elaborării dignosticului financiar destinat diverşilor utilizatori interni sau externi. Manualul tratează problemele de analiză necesare gestiunii financiare pe baza documentelor de sinteză ale contabilităţii – situaţiile financiare anuale ale întreprinderii – folosind atât metodologia clasică bazată pe bilanţ şi contul de rezultat, cât şi modalităţile de analiză bazate pe fluxuri financiare, vizând evaluarea performanţelor, riscurilor şi a situaţiei financiare a întreprinderii, indiferent de domeniul de activitate. Sunt prezentate aspecte privind elaborarea tabloului de finanţare, ca etapă a analizei financiare ce succede analizei contului de rezultate şi a bilanţului, precum şi elemente specifice analizei bursiere a întreprinderilor cotate. În manual sunt prezentate studii de caz care concretizează aspectele teoretice ale disciplinei de analiză financiară, care constituie modele de rezolvare şi interpretare a rezultatelor necesare în vederea elaborării unui diagnostic financiar destinat evaluării performanţelor şi riscurilor întreprinderii. Manualul se adresează absolvenţilor de la facultăţile de profil economic

4

Analiză financiară aprofundată

care urmează perfecţionarea profesională prin intermediul studiilor aprofundate la Specializarea Audit şi Management Contabil, fiind destinat cursanţilor de la învăţământul post-universitar şi de masterat în domeniul financiar contabil, Specializarea Contabilitate şi Audit- cursuri de zi şi la distanţă- fiind util şi candidaţilor la concursurile de auditori financiari, doctoranzilor, în egală măsură el poate constitui un îndreptar pentru specialiştii din domeniul contabil şi financiar-bancar. Ne exprimăm convingerea că lucrarea este perfectibilă şi apreciem ca binevenită orice sugestie din partea utilizatorilor pentru o viitoare ediţie.

Prof. univ. dr. Silvia Petrescu
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Universitatea “A. I. Cuza” Iaşi

...........5......................3 CUPRINS ..13 1...................23 1... Analiza Soldurilor Intermediare de Gestiune privind activitatea ................................29 CAPITOLUL 2: Analiza diagnostic a performanţelor şi riscurilor pe baza contului de rezultat ............ Analiza cheltuielilor aferente veniturilor.....60 2. Analiza cifrei de afaceri..2........2..19 1............................2....2.......................................3.... Analiza relaţiilor dintre indicatorii valorici ai producţiei ..............................35 2..................72 ................................37 2..................................................... Analiza producţiei exerciţiului..5 CAPITOLUL 1: Bazele teoretice ale analizei financiare ..........30 2....................................33 2......1.....4..................................2.................. Analiza capacităţii de autofinanţare şi autofinanţării ... 2....3............................................................... Rentabilitatea – criteriu de performanţă reflectat în contul de profit şi pierdere ............3......7................1.3......................1........ Sursele de date şi informaţii ale analizei financiare .................................................... Analiza cheltuielilor de exploatare .......gestiune financiară .....................3. Analiza eficienţei cheltuielilor aferente veniturilor ......................................2........67 2.......... Relaţia analiză financiară ..70 2.....1........... Analiza Tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune.....3........9 1......................................30 2.....4......15 1......................1.66 2.......................................................................2...2................1..62 2.............. Necesitatea şi utilizatorii analizei financiare .........1.......................1. Etapele analizei financiare ...2...2........................47 2.......2....9 1....instrument al analizei financiare. Diagnosticul financiar ............................................... Analiza valorii adăugate .....................1.......2................. Metodologia analizei financiare................................................ Analiza Soldurilor Intermediare de Gestiune privind rentabilitatea ....43 2.............................Analiză financiară aprofundată 5 CUPRINS Introducere ..........3............................. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri.............3...............

...................... Analiza beneficiului aferent vânzărilor de mărfuri..... Evaluarea riscului de exploatare ..............3...........2.........................105 2...............4.....8.97 2....................103 2.......................................... Analiza rezultatului din exploatare .......... Analiza ratei rentabilităţii producţiei vândute ....136 3............ Analiza ratelor de rentabilitate............7.... Analiza necesarului de fond de rulment ...................1...96 2................................. Analiza efectului reducerii cheltuielilor la 1000 lei....................81 2..6..............125 3......4.. Analiza ratei rentabilităţii activităţii comerciale...1..............6.........77 2... Analiza ratelor de rentabilitate..............5.............3.................1...........91 2.......1.......119 3.6......143 3......5.................88 2....... structura finanţării.................................. Analiza cost – volum .1.. Analiza situaţiei nete...................... Evaluarea riscului total (global)... Evalurea riscului financiar ................1............8....... Analiza trezoreriei................................................110 3.........2.2. Analiza bilanţului prin metoda ratelor (ratios) .8...... riscul financiar ...1.......... Analiza beneficiului aferent producţiei vândute........2.... Pragul de rentabilitate şi evaluarea riscurilor ......7................8........................ Tipuri de bilanţ utilizate în analiza financiară .......... Analiza fondului de rulment ...91 2.........4..............2.4......8...3.....................86 2............4....4......7..2......2......3........1...2.................................... Modalităţi de evaluare a riscurilor 103 2...111 3....1... Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri.............................3.... Analiza ratelor de structură a bilanţului..............................................3....132 3..128 3................2.4.2..........................................4...................profit ...................................................3............. Analiza echilibrelor financiare......121 3......136 3.......... Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate .....................................................etapă a analizei financiare..........7........ Studiul bilanţului ...................107 2...........140 3.............................................110 3.... Analiza marjelor de rentabilitate..2..........130 3...........8...3...............................83 2...................3........... Analiza ratelor de rotaţie a posturilor de bilanţ ................. Analiza ratelor de finanţare.....4..............145 .......................................94 2............90 2.. Analiza efectelor de levier în previziunile financiare .........4..........................................1.............86 2.....6 Analiză financiară aprofundată 2............. Analiza echilibrelor financiare în optica funcţională ..........3...109 CAPITOLUL 3: Analiza diagnostic a situaţiei financiare pe baza bilanţului ..........................8............

... Analiza riscului de faliment (insolvabilitate)...174 3.........................................................162 3... Analiza solvabilităţii şi lichidităţii.7.........5.................................3........ Indicatorii vitezei de rotaţie a activelor circulante...................248 . Analiza fluxurilor de numerar................................1.................1...................7....5..2..... Analiza rentabilităţii economice ................ Relaţia analiză funcţională – analiză prin fluxuri ....213 4.........................2..................210 4............... Efectele accelerării vitezei de rotaţie a activelor circulante ............188 4.........155 3.......1..........................6...5....3....................172 3................. Indicatori specifici analizei bursiere .............172 3................................................192 4....................215 Anexă: Procedee de calcul utilitate în analiza financiară 223 Bibliografie .........7.................184 4................ Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante.....Analiză financiară aprofundată 7 3...............196 4........2......8......207 4.......................... Fluxuri de fonduri în întreprindere .......................179 CAPITOLUL 4: Analiza financiară prin fluxuri....................5........... Analiza rentabilităţii financiare ............ Analiza creşterii şi rentabilităţii prin fluxuri.......................................4..................................5............... Rentabilitatea financiară şi îndatorarea.......184 4................................................... Analiza tabloului de finanţare şi a fluxurilor de trezorerie........................

8 Analiză financiară aprofundată .

contul de rezultat şi de la toate celelalte informaţii oferite de întreprindere sau care pot fi obţinute referitor la întreprindere şi viitorul său. care a apărut şi s-a dezvoltat mai ales în ultimii 20 de ani şi se află într-o evoluţie permanentă. analiza financiară este inclusă în categoria analizelor cu scop special. deoarece conceptele economic şi contabil de profit erau foarte diferite.Analiză financiară aprofundată 9 CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICE ALE ANALIZEI FINANCIARE 1. Analiza financiară se limita doar la studiul unor rate financiare privind solvabilitatea întreprinderii. criteriul principal de acordare a creditelor rămânea doar situaţia patrimonială a întreprinderii. Parte componentă a analizei economico-financiare. Printre factorii care au impus şi stimulat dezvoltarea şi perfecţionarea analizei financiare pot fi amintiţi: dezvoltarea societăţilor anonime pe acţiuni. pornind de la bilanţ. iar metodele contabile conduceau la rezultate diferite în . Dacă primele analize financiare efectuate de către acţionarii societăţilor anonime se limitau doar la verificarea unor echilibre financiare suficiente pentru asigurarea rambursării împrumuturilor acordate de bănci. Necesitatea şi utilizatorii analizei financiare Dicţionarul fiduciar financiar apărut la Paris în anul 1991 defineşte Analiza financiară ca fiind un studiu metodic al situaţiei şi evoluţiei unei întreprinderi privind structura sa financiară şi rentabilitatea. creşterea rolului băncilor şi instituţiilor financiare în economie.1. indiferent de evoluţia situaţiei financiare a întreprinderii. În cazul în care se punea problema maximizării profitului sau beneficiilor nu erau vizate beneficiile contabile.

Evoluţia analizei financiare în ultimii ani este datorată mai multor cauze: 1. 5. iar rezultatele analizei sunt integrate în modele financiare. variaţiile cursului de schimb au acutizat problemele financiare ale întreprinderii. ratele înalte ale dobânzii. creditorii. Efectuată în interiorul întreprinderii . Tendinţa de concentrare a întreprinderilor a condus la dezvoltarea investiţiilor de talie mare. orientată în special spre funcţiunea financiar-contabilă a întreprinderii. acţionarii actuali si potenţiali.analiza . analiştii financiari. ceea ce a impus o abordare modernă a analizei financiare. Finalitatea analizei financiare se concretizează în diagnosticuli financiar. care tinde să devină un sistem de tratare a informaţiei apt să ofere managerului datele necesare adoptării deciziilor financiare. Aceste categorii de utilizatori pot adopta decizii privind: gestiunea întreprinderii. 3. acordarea sau refuzul unui credit. necesare elaborării previziunilor. parte a diagnosticului economico-financiar. achiziţia totală sau parţială a întreprinderii.10 Analiză financiară aprofundată funcţie de metodele de evaluare sau de amortizare folosite. Imposibilitatea băncilor de a cere garanţii pentru a-şi acoperi riscul de non-plată le-a obligat să pună la punct analize ale riscului economic şi financiar. Acest mod de abordare s-a dovedit limitat. cumpărarea sau vânzarea de titluri. Principalii utilizatori ai analizei situaţiilor financiare sunt: gestionarii. inflaţia. Constrângerile politicii creditului. 4. a căror rentabilitate se întinde pe mai mulţi ani. Dezvoltarea internaţională a societăţilor a condus la căutarea unor tehnici adaptate pentru efectuarea de comparaţii între situaţiile financiare şi contabile ale diferitelor ţări. 2. în funcţie de aspectele specifice domeniului de interes. organele fiscale. Evoluţia analizei financiare vizează adaptarea obiectivelor sale cerinţelor diverşilor utilizatori. deoarece noţiunea de lichiditate a devenit insuficientă pentru angajamentele pe termen lung. Dezvoltarea mijloacelor moderne de finanţare a impus aprofundarea studiului echilibrelor financiare şi costului capitalului. Rolul acestei discipline a crescut. în sensul că ea nu se limitează numai la date financiare. indiferent de provenienţa lui. dar integrează date economice şi bursiere. ceea ce a impus băncilor şi instituţiilor financiare elaborarea şi folosirea unor metode de analiză mai perfecţionate în vederea acordării sau refuzului unor credite. personalul întreprinderii.

clarificând nu numai politica financiară. investitorii procedează la o evaluare a rentabilităţii sperate de întreprindere. trezoreria în pregătirea viitorului întreprinderii.analiza externă – conduce la diagnosticul financiar intern sau extern. ci şi politica economică generală a întreprinderii care motivează comportamentul actualilor şi potenţialilor parteneri sau concurenţi. independent de dividende.H. Modigliani şi M. sau de specialişti independenţi (analişti financiari) . elaborându-se previziuni financiare privind investiţiile. fiind interesaţi în îndatorarea . deoarece ei investesc capitaluri supuse la riscuri. cheltuielile financiare. În practică. fiind interesaţi atât în perspectiva câştigurilor viitoare (beneficiul pe acţiune şi plus-valoarea în capital). în timp ce alţi autori (M. se vor orienta deciziile de investiţii. Acţionarii actuali şi cei potenţiali urmăresc sectorul de activitate al întreprinderii şi locul pe care aceasta îl ocupă aici.Miller). având mai multe obiective: a) Periodic se pot face aprecieri asupra gestiunii întreprinderii.. prin urmărirea echilibrelor financiare. 1) Analiza financiară şi gestionarii: Analiza financiară efectuată în interiorul întreprinderii de către serviciile financiare este o analiză internă care vizează aspectele susceptibile de a-i ameliora gestiunea şi rezultatul. 2) Analiza financiară şi investitorii: Acţionarii – particulari sau întreprinderi – sunt direct interesaţi în creşterea valorii întreprinderii. Ea are la bază date care permit efectuarea unor studii de fineţe. c) Efectuarea controlului de gestiune pe baza analizei interne. financiar-bancare. solvabilităţii şi riscului financiar. de finanţare. de distribuire a dividendelor. cât şi în rentabilitatea imediată prin studiul politicii dividendelor şi al riscului în vederea orientării spre titlurile avantajoase.Analiză financiară aprofundată 11 internă – sau din exterior de către organisme specializate.Gordon. d) Diagnosticul financiar intern degajat de analiza financiară este fundamental pentru gestionari (manageri). valoarea acţiunilor este dependentă de profit. b) Pe această bază. În concepţia unor autori (F. a rentabilităţii. cu obiective specifice diverşilor utilizatori interni sau externi. Remunerarea acţionarilor este constituită prin dividende şi plus-valoarea aşteptată de întreprindere.Shapiro) consideră că acţiunile au o valoare egală cu valoarea actuală a fluxurilor dividendelor estimate. E.

fiind interesaţi de mărimea fondului de rulment şi a necesarului de fond de rulment. 4) Analiza financiară şi partenerii de afaceri: Furnizorii şi alţi creditori comerciali. capacitatea de autofinanţare a întreprinderii. Ei sunt interesaţi de mărimea datoriilor. posibilitatea de rambursare. dar şi păstrarea locurilor de muncă prin echilibrul financiar pe termen lung. capacitatea de autofinanţare şi rentabilitatea investiţiilor. b) Pe termen lung. interesaţi în iniţierea şi continuarea relaţiilor comerciale şi acordarea de facilităţi. organismele specializate. 6) Analiza financiară şi administraţia fiscală: Administraţia fiscală trebuie să se asigure de achitarea cu regularitate a diverselor impozite şi de conformitatea anumitor operaţiuni cu legislaţia în vigoare. dar nu rămân indiferenţi la echilibrul financiar pe termen lung. sau care vând pe credit. aceasta se utilizează şi de către întreprinderile care consimt să ofere împrumuturi sau avansuri altor întreprinderi. vizează evaluarea continuităţii întreprinderii. cum ar fi de exemplu politica în . regimul de participare a salariaţilor la profit permite acestuia perspectiva de a participa la beneficii în condiţiile legislaţiei în vigoare. vizează solvabilitatea întreprinderii. creditorii sunt interesaţi de lichiditatea întreprinderii.12 Analiză financiară aprofundată acesteia. creditorii (obligatarii. băncile) trebuie să se asigure de solvabilitatea şi rentabilitatea întreprinderii. care să asigure perenitatea întreprinderii şi evitarea riscului de faliment. 3) Analiza financiară şi creditorii: Dacă analiza financiară s-a dezvoltat rapid în bănci interesate în capacitatea de rambursare a împrumuturilor acordate clienţilor lor. Mai mult. c) Pe termen scurt şi pe termen lung. întreprinderea constituie uneori unica sursă de venit a personalului angajat. creditorii sunt interesaţi de structura financiară a întreprinderii care exprimă gradul de risc prin levierul financiar (raportul datorii-capitaluri proprii). clienţii interesaţi în colaborarea pe termen lung. 5) Analiza financiară şi personalul întreprinderii: Prin salariile plătite. precum şi de rentabilitatea şi utilitatea împrumutului acordat. de care depinde plata dobânzilor şi rambursarea datoriilor. Aceasta creează interesul salariaţilor privind rentabilitatea pe termen scurt. adică de capacitatea acesteia de face faţă scadenţelor pe termen scurt. Analiza diferă după cum este vorba de împrumuturi pe termen scurt sau pe termen lung: a) Pe termen scurt.

capacitatea de a face faţă scadenţelor. dar şi flexibilitatea. furnizându-i fondurile necesare exploatării curente. situaţia finanţării şi autofinanţării. ca principala restricţie a rentabilităţii.gestiune financiară Conform definiţiei date de Dicţionarul fiduciar financiar francez. Domeniul de acţiune al gestiunii financiare este foarte vast şi vizează mai ales operaţiuni financiare: stabilirea bugetelor de trezorerie. Din aprecierea analistului financiar va decurge atracţia terţilor pentru relaţii comerciale sau plasamente către întreprinderile studiate.2. Cu alte cuvinte. Pe de altă parte. respectiv. ceea ce implică: procurarea fondurilor necesare activităţii la cel mai mic cost fără a-i afecta echilibrul financiar şi asigurarea unui control constant al utilizării corecte şi eficiente a fondurilor. Aceşti specialişti independenţi interpretează obiectiv documentele. ţin legătura cu serviciile financiare ale întreprinderilor pentru a descoperi perspectivele de dezvoltare şi a le evalua acţiunile pe piaţa financiară. de situaţia sa particulară şi de evoluţia conjuncturii economice. Relaţia analiză financiară . 7) Analiza financiară şi analistul financiar: Acţionarii individuali ai marilor întreprinderi recurg la intermediari specializaţi – analişti financiari – care studiază informaţiile economice şi financiare. punând la dispoziţia celor interesaţi rezultatele analizei externe pe care au efectuat-o. Gestiunea financiară a întreprinderii (sau grupului de întreprinderi) constituie ansamblul de decizii şi activităţi care asigură reglarea fluxurilor financiare ale întreprinderii. gestiunea încasărilor la termen. rentabilitatea întreprinderii poate creşte prin reducerea . gestiunea financiară urmăreşte adaptarea în fiecare moment a resurselor şi utilizărilor de fonduri. procurarea creditelor pe termen scurt. care conferă semnificaţie noţiunii de echilibru financiar. nu numai solvabilitatea. evidenţiind în special aspectele legate de rentabilitate şi riscuri. adică o structură financiară care să lase suficientă supleţe gestiunii.Analiză financiară aprofundată 13 domeniul amortismentelor. situiază pe primul loc securitatea întreprinderii. adesea contradictorii. cu riscurile aferente. Oiectivele gestiunii financiare. ţinând seama de funcţiunea industrială şi comercială a întreprinderii. 1.

în studiul fluxurilor financiare. Utilizată într-o optică de investiţii bursiere. prin analiza tendinţelor evoluţiei sectorului şi a domeniului concurenţial. analiza financiară este tot mai mult considerată ca un demers al diagnosticului global strategic. Aceste obiective la fel de prioritare trebuie analizate în vederea găsirii unui compromis optim în fiecare moment corespunzător strategiei generale a întreprinderii. analiza financiară poate fi considerată ca prima fază a gestiunii financiare. fiind necesară în studiul echilibrului financiar. prin acordarea unei valori întreprinderii. urmăreşte diagnosticarea situaţiei financiare pentru fundamentarea politicii economico-financiare şi a strategiei întreprinderii. gestiunea trezoreriei şi a ciclului de exploatare). finanţarea şi repartizarea profitului). în studiul proiectelor de investiţii şi în elaborarea prognozelor. Analiza financiară. al rezultatelor întreprinderii. ca studiul metodic ce foloseşte instrumente şi mijloace specifice pentru aprecierea situaţiei financiare a întreprinderii în vederea adoptării unor decizii coerente de gestiune.14 Analiză financiară aprofundată dobânzilor şi a altor cheltuieli bancare şi prin optimizarea utilizării capitalurilor proprii. Primatul analizei financiare în gestiunea financiară şi exercitarea controlului de gestiune poate fi ilustrat prin relaţia feed-back în triada: Analiză financiară Decizii financiare Control de gestiune În prezent câmpul de studiu al analizei financiare s-a extins considerabil. Astfel. atât în cadrul gestiunii financiare pe termen lung (deciziile privind investiţiile. În condiţiile sporirii complexităţii actului decizional. analiza financiară serveşte la evaluarea întreprinderii pe baza beneficiilor previzionale. Pe baza rezultatelor analizei financiare se pot adopta decizii financiare. cât şi în cadrul gestiunii financiare pe termen scurt (deciziile de trezorerie. . în evaluarea rentabilităţii şi riscurilor. care va servi gestionarilor de portofolii şi este obligatorie în cazul întreprinderilor cotate la bursă. aceasta integrând studiul mediului întreprinderii.

fiind orientat în special spre rentabilitatea şi riscurile întreprinderii. elaborat pe baza analizei financiare.instrument al analizei financiare 15 Analiza financiară foloseşte instrumente şi mijloace specifice adaptate scopului urmărit şi conduce la diagnosticul financiar. alături de diagnosticul contabil. prezente şi viitoare ce decurg din situaţia financiară şi soluţiile pentru diminuarea riscurilor şi îmbunătăţirea rezultatelor. prin care se pot aprecia riscurile trecute. În acest scop se parcurg trei etape: I. este un demers care vizează recunoaşterea anumitor boli după simptomele lor. Diagnosticul financiar presupune aşa dar unele judecăţi asupra sănătăţii financiare a întreprinderii. Enunţarea unui pronostic şi recomandarea unei terapeutici adecvate. Obiectivele diagnosticului financiar sunt subordonate intereselor utilizatorilor. Astfel. având câteva obiective generale: 1) Evidenţierea disfuncţionalităţilor sau elementelor nefavorabile în situaţia financiară şi a performanţelor întreprinderii. preluat din grecescul “diagnostikos” (apt de a cunoaşte) şi împrumutat din practica medicinei. II. Obiectivele diagnosticului financiar interior vizează punctul de vedere al acţionarilor şi al participanţilor la viaţa întreprinderii (angajaţi şi manageri). Cercetarea simptomelor cu ajutorul tuturor mijloacelor de investigare. procedează în acelaşi mod. 2) Identificarea cauzelor dificultăţilor prezente sau viitoare ale întreprinderii. . ceea ce corespunde diagnosticului propriu zis. punctele forte şi punctele slabe ale gestiunii financiare. 3) Prezentarea perspectivelor de evoluţie a întreprinderii şi propunerea unor acţiuni de întreprins pentru ameliorarea sau redresarea situaţiei. parte a diagnosticului economico-financiar.3.Analiză financiară aprofundată 1. III. diagnosticul financiar necesar managerului (vezi Anexa 2) vizează răspunsul la patru întrebări esenţiale privind următoarele aspecte: 1) Creşterea: cum s-a desfăşurat activitatea întreprinderii în perioada examinată şi care a fost ritmul creşterii acesteia în raport cu ritmul sectorului. rolul analizei financiare fiind adaptat tipului de diagnostic. Diagnosticul financiar . Termenul “diagnostic”. în vederea descoperirii cauzelor şi instituirii terapiei necesare vindecării. Diagnosticul financiar. Identificarea unei afecţiuni.

în contextul raportului între masele de capitaluri pentru un suprt financiar convenabil. 3) Echilibrul: care este structura financiară a întreprinderii şi dacă aceasta este echilibrată. dacă întreprinderea prezintă puncte de vulnerabilitate şi dacă există un risc de faliment crescut sau nu. În al doilea rând interesează modul în care este finanţată întreprinderea. ceea ce impune compararea rezultatelor obţinute cu mijloacele folosite. în sensul aptitudinii întreprinderii de a face faţă angajamentelor pe termen scurt şi lung. ceea ce impune examinarea solvabilităţii şi lichidităţii întreprinderii. Pentru a caracteriza comportamentul financiar al întreprinderii în finanţarea creşterii este necesar să se stabilească tablouri plurianuale de fluxuri financiare. care se reflectă în echilibrul financiar. 4) Riscurile: care sunt ele. pentru a prevedea evoluţia structurilor financiare. trebuie să se vadă dacă în cursul evoluţiei sale întreprinderea a ştiut să-şi menţină echilibrul financiar. apare rentabilitatea economică şi rentabilitatea financiară de care se leagă riscurile. Aici se urmăreşte în primul rând dacă structurile financiare ale întreprinderii sunt echilibrate. Aici interesează care au fost în această perioadă utilizările noi ale întreprinderii (investiţii corporale. . rambursarea împrumuturilor) şi de ce noi resurse a dispus întreprinderea în aceeaşi perioadă (autofnanţare sau credite).16 Analiză financiară aprofundată 2) Rentabilitatea: dacă rezultatele obţinute sunt pe măsura mijloacelor folosite şi dacă creşterea a fost însoţită de o rentabilitate suficientă. Cunoaşterea rezultatelor şi a modului în care s-au format şi repartizat ele între partenerii interni şi externi ai întreprinderii permite evaluarea performanţelor întreprinderii. Dacă se urmăreşte creşterea. ceea ce impune cunoaşterea structurii capitalului prin ponderea capitalului propriu şi a datoriilor. De asemenea se verifică dacă întreprinderea are o rentabilitate suficientă pentru a face faţă creşterii. În al treilea rând. Din compararea rezultatelor obţinute cu capitalurile utilizate. ceea ce impune studierea fluxurilor financiare în timpul unuia sau mai multor exerciţii. necorporale. continuând cu introducerea elementelor de analiză strategică. financiare. se verifică dacă întreprinderea are suficiente resurse pentru investiţii şi un necesar de fond de rulment pentru activitatea curentă fără riscul de a dezechilibra structurile financiare.

Rentabilitatea comisari de conturi. cu următoarele precizări: a) O creştere mai mare a producţiei exerciţiului comparativ cu cifra de afaceri reflectă un transfer de dificultăţi asupra exerciţiilor următoare (stocuri costisitoare şi generatoare de depreciere). 2) Mijloacele puse în operă: personalul. Analiştii financiari. Analiza creşterii întreprinderii În această etapă se caută mai întâi să se auditeze funcţiunea de exploatare a întreprinderii. Servciile specializate ale Introducere la Acţionarii Rentabilitatea poten băncilor. scurt + Planul de finanţare previzional. valoarea adăugată. potenţială pentru Specialiştii evaluatori. Analiza financiară condusă în vederea elaborării diagnosticului financiar parcurge mai multe etape succesive complementare: I. rezultatul brut şi net al exerciţiului. Executantul Specialiştii băncii creditoare Departamentul specializat al furnizorului. bursă ţială pentru acţionari Cabinetele de audit şi de Privatizarea Statul.Analiză financiară aprofundată 17 Rolul analizei financiare în atingerea obiectivelor diagnosticului financiar exterior necesar diverşilor utilizatori se prezintă astfel: Obiectivul Utilizatorul Credite bancare Banca Credit inter Furnizorul . supra-evaluarea ei dă o imagine eronată asupra rezultatului. b) Producţia imobilizată ascunde adesea o sub-activitate. Serviciile specializate ale băncii creditoare. Situaţia financiară întreprinderii Investitorii actuală. producţia exerciţiului. capitalul economic. studiul de evaluare. Serviciile specializate ale băncii sau creditorului. rezultatul curent. marja comercială şi a elementelor componente. Această etapă este completată prin examinarea rezultatului altor funcţiuni . în trei timpi succesivi: 1) Evoluţia activităţii: cifra de afaceri. rezultatul exploatării.întreprinderi Descoperire Banca bancară creditoare Banca Împrumut pe creditoare termen lung Analiza vizează Solvabilitatea Echilibrul financiar pe termen scurt Echilibrul financiar pe termen scurt Echilibrul financiar pe term. independent de funcţiunea financiară. Serviciile specializate ale băncilor. 3) Rezultatele obţinute: Excedentul brut al exploatării.

îşi redefineşte strategia sau politica pe termen scurt. 3) Analiza riscului de faliment. diagnosticul financiar este instrumentul analizei financiare orientate spre utilizatori care vizează măsurarea rentabilităţii capitalurilor investite şi a riscurilor. . iar acumularea de fluxuri se efectuează mai mult sau mai puţin armonios. nivelul rentabilităţii. unele anunţă falimentul iar altele. ceea ce impune aprecierea nivelului echilibrului financiar: 1) Analiza capitalului angajat şi efectul de levier. fluxurile de operaţiuni se vor acumula în timpul diferitelor cicluri care caracterizează viaţa întreprinderii. II. Un bun diagnostic financiar permite o mai bună alocare a resurselor. pe baza lui i se poate acorda sau refuza întreprinderii un credit. 2) Ratele de rentabilitate economică şi financiară. finanţarea investiţiilor IV. Aprecierea şi evaluarea riscurilor Natura creşterii întreprinderii. 2) Analiza riscului financiar. 4) Determinarea trezoreriei disponibile pentru investiţii. Sinteza diagnosticului financiar: punctele forte şi punctele slabe. comercială). dintre care. pe baza lui urmând decizii majore: întreprinderea îşi întrerupe activitatea. Analiza rentabilităţii Examinarea rezultatelor în sine nu este suficientă. iar investitorul îl poate folosi pentru a lua decizii de cumpărare sau de vânzare a acţiunilor. III. aprecierea condiţiilor de realizare a echilibrelor financiare şi a gradului de autonomie. fragilitatea întreprinderii. 3) Acoperirea capitalurilor investite. În concluzie. numai din confruntarea rezultatelor cu mijloacele utilizate rezultă rentabilitatea pe baza căreia se poate aprecia eficienţa şi competitivitatea exploatării şi a altor funcţiuni: 1) Marjele brute şi nete de rentabilitate. ceea ce impune următoarele analize: 1) Analiza riscului economic. 2) Determinarea independenţei financiare. Echilibrul structurilor şi strategia financiară Creşterea este o sursă de dezechilibre.18 Analiză financiară aprofundată (financiară. dezechilibrele acumulate produc un ansamblu de riscuri. V.

ƒ informaţii asupra sectorului de care aparţine întreprinderea. prin menţinerea şi creşterea mijloacelor de producţie. Informaţiile sectoriale specifice activităţii întreprinderii se referă la: natura produselor. ştiut fiind că rezultatele întreprinderii sunt influenţate de conjunctura favorabilă sau nefavorabilă: expansiunea (recesiunea) economică generală pot determina creşterea (reducerea) activităţii. a beneficiului şi a cursului acţiunilor la bursă. care poate fi prezentată partenerilor economici şi sociali interni şi externi: 1) Partenerii interni: a) Managerii. Informaţiile privind întreprinderea sunt diverse. care au incidenţă asupra rentabilităţii. Sursele de date şi informaţii ale analizei financiare 19 O analiză financiară efectuată în scopul realizării unui diagnostic financiar. ƒ informaţii de ordin juridic şi economic asupra întreprinderii. 2) Partenerii externi: a) Investitorii (acţionarii) actuali sau potenţiali. dimensiunea umană a productivităţii şi a supravieţuirii întreprinderii. fiscal şi monetar. care doresc să-şi minimizeze riscurile şi să-şi rentabilizeze capitalurile. dar nu se poate limita doar la acestea. altele sunt date numai cu ocazia analizelor interne sau externe întreprinse periodic sau la cerere.situaţia generală a economiei la un moment dat. structura de producţie. Informaţiile generale privesc conjunctura economică . unele sunt obligatorii şi publice. procesele tehnologice utilizate.4. sunt interesaţi de stabilitatea şi profitbilitatea întreprinderii.Analiză financiară aprofundată 1. Ea trebuie să înceapă prin adunarea mai multor informaţii: ƒ informaţii generale pe plan economic. al căror obiectiv este asigurarea rentabilităţii capitalurilor investite şi a perenităţii întreprinderii. rotaţiei stocurilor. b) Salariaţii. sunt interesaţi în evaluarea corelaţiei . care să permită adoptarea unor decizii şi stabilirea unor previziuni financiare se bazează în primul rând pe de date şi informaţii provenite din situaţiile financiare ale întreprinderii. Analiza financiară nu poate pleca decât de la documentele reprezentative ale unei imagini fidele a întreprinderii. mijloacelor de finanţare.

a rezultatului şi a situaţiei financiare a întreprinderii.F.P.F. Cunoştinţele de care dispun aceştia depind de poziţia lor faţă de întreprindere: dacă ei lucrează în întreprindere sau deţin o participare însemnată. Bilanţul. 5. 2. Politici contabile şi note explicative. 306/2002 care cuprind următoarele documente egale ca importnţă: 1.M. Informaţia contabilă oferită de aceste documente este adaptată şi . Imaginea fidelă a patrimoniului unei întreprinderi este asigurată de contabilitatea generală. diagnosticul va fi mai bogat decât dacă ei cunosc doar simple date publicate.M.20 Analiză financiară aprofundată risc-beneficiu. precum băncile şi alte organisme de creditare. 94/2001 şi O. 3. care oferă informaţiile necesare analizei financiare prin documente de sinteză (conturi anuale) – Situaţiile financiare anuale .E. Situaţia fluxurilor de numerar.P. şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS 1): O. fiind interesaţi de indicatorii de performanţă. c) Furnizorii şi alţi creditori comerciali sunt interesaţi în evalurea solvabilităţii pentru continuarea şi dezvoltarea relaţiilor comerciale. performanţele şi modificările poziţiei financiare a întreprinderii în exerciţiul financiar încheiat şi se prezintă în raportul anual. de riscurile financiare şi de capacitatea de rambursare a acesteia. Situaţia modificării capitalurilor proprii.ce se bazează pe un suport ce răspunde exigenţelor reglementărilor româneşti armonizate cu Directiva a IV-a a C. Contul de profit şi pierdere. care sunt considerate drept surse de finanţare. e) Statul este dublu interesat prin prezentarea fidelă a patrimoniului. Obiectivul situaţiilor financiare este furnizarea de informaţii despre poziţia financiară. b) Instituţiile financiare. d) Clienţii sunt interesaţi în evaluarea continuităţii activităţii întreprinderii pentru colaborări pe termen lung. doresc săşi recupereze şi să-şi rentabilizeze fondurile pe care le-au încredinţat întreprinderii. 4. alături de raportul administratorilor şi raportul auditorilor financiari (cenzorilor). deoarece trebuie să opereze prelevări şi să verse printr-un fel de impozit negativ subvenţii şi ajutoare sociale sau fiscale directe.E.

Analiză financiară aprofundată

21

prelucrată în cadrul analizei financiare în funcţie de obiectivele vizate, trebuind să fie inteligibile, relevante, credibile, comparabile, complete şi să asigure eficienţa necesară printr-un raport cost-beneficiu optim utilizatorilor. ƒ Bilanţul este documentul contabil de sinteză care “fotografiază”, la un moment dat, situaţia patrimonială şi financiară a unei întreprinderi. El redă, sub formă de tabel sau în listă, ansamblul resurselor de care dispune întreprinderea la o anumită dată, ca şi utilizările acestora la aceeaşi dată, indicând rezultatul pe care l-a obţinut întreprinderea în cursul exerciţiului financiar. Din bilanţ se desprinde originea şi folosirea fondurilor de care dispune întreprinderea: originea fondurilor o constituie capitalurile proprii (ce aparţin acţionarilor şi asociaţilor, provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli) şi datoriile (de exploatare, financiare) şi sunt cuprinse în pasivul bilanţului. Utilizările fondurilor puse la dispoziţia întreprinderii, cu titlu durabil, sau activ imobilizat şi utilizările cu titlu provizoriu şi ciclic, sau activ circulant, sunt prezentate în activul bilanţului. Bilanţul reflectă poziţia financiară a întreprinderii, respectiv capacitatea de a se adapta schimbărilor mediului, oferind informaţii esenţiale despre capacitatea acesteia de a degaja fluxuri viitoare de numerar şi echivalente de numerar şi despre necesităţile viitoare de resurse. ƒ Spre deosebire de bilanţ, care înregistrează stocurile în sens larg, respectiv, cantităţile acumulate de bunuri, creanţe, titluri şi datorii la un moment dat, contul de profit şi pierdere traduce activitatea întreprinderii în termeni de flux. El înregistrează în credit totalul de bunuri, servicii sau monedă care intră ca venituri (fluxul de intrări), iar în debit, bunurile, serviciile, moneda care ies ca şi cheltuieli (fluxul de ieşiri). Contul de rezultat regrupează , sub formă de tabel, sau în listă, cheltuielile şi veniturile exerciţiului, structurate pe categorii (exploatare, financiare, extraordinare), astfel încât permite determinarea ca sold, a rezultatelor (profitul sau pierderea) pe tipuri de activităţi. Altfel spus, contul de profit şi pierdere reflectă performanţa întreprinderii, respectiv, capacitatea de a genera profit, care se exprimă prin

22

Analiză financiară aprofundată

aptitudinea acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar (venituri) prin utilizarea resurselor existente (cheltuieli ale perioadei), permiţând să se stabilească gradul de eficienţă în utilizarea de noi resurse. În scopul efectuării unor comparaţii în timp, prezentarea sub formă de tabel sau în listă a contului de rezultat ca şi a bilanţului trebuie să fie identică de la un exerciţiu la altul. Formatul obligatoriu de prezentare a conturile anuale cerut de reglementările contabile româneşti armonizate prevede structura verticală a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi după natură, fără să fie însă restrictivă. Bilanţul şi contul de profit şi pierdere sunt considerate cele mai importante documente de raportare financiară, bilanţul ocupând locul central în economiile bazate pe implicarea majoră a statului, iar contul de rezultat fiind preferat în economiile finanţate prin contribuţia capitalului privat. ƒ Situaţia modificării capitalurilor proprii prezintă detaliat toate variaţiile pe care le-au suferit capitalurile proprii între momentul de început şi cel de sfârşit al exerciţiului financiar, permiţând analiza capacităţii de menţinere a capitalului şi a rezultatului final (profitul sau pierderea). ƒ Situaţia fluxurilor de numerar oferă informaţii despre capacitatea întreprinderii de a genera numerar şi echivalente de numerar din activitatea de exploatare şi din activitatea investiţională şi modul de utilizare a acestora. ƒ Notele explicative şi politicile contabile prezintă informaţii despre bazele de întocmire a situaţiilor financiare şi politicile contabile adoptate, completează şi detaliază toate informaţiile prezentate în celelalte documente de raportare financiară şi prezintă, narativ sau prin tabele de analiză, situaţii şi indicatori care nu sunt prezentate în altă parte. Notele explicative, în număr de 10, trebuie prezentate sistematic, trebuind să cuprindă informaţii detaliate care să servescă analizei ulterioare, şi împreună cu celelalte documente de sinteză să ofere, conform Planului Contabil General, imaginea fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatului întreprinderii în exerciţiul financiar încheiat. Situaţiile financiare anuale oferă date şi informaţii pentru două abordări: 1) Analiza -diagnostic a performanţelor şi riscurilor pe baza contului de rezultat; 2) Analiza - diagnostic a situaţiei financiare pe baza bilanţului.

Analiză financiară aprofundată 1.5. Metodologia analizei financiare

23

Analiza financiară, ca studiu sistematic şi metodic al informaţiilor contabile şi financiare privind întreprinderea pentru a-i cunoaşte situaţia financiară şi a-i înţelege evoluţia, în cadrul metodologiei generale a analizei economico-financiare, foloseşte, o serie de instrumente şi mijloace specifice adaptate scopului urmărit de utilizatorul intern sau extern al diagnosticului financiar. Metoda proprie a analizei economico-financiare include un ansamblu de trepte şi procedee tehnice de calcul în vederea stabilirii şi cuantificării relaţiilor cauzale între indicatorii economico-financiari şi factorii determinanţi. Treptele metodologice ale analizei vizează următoarea succesiune: 1. Compararea indicatorilor sau rezultatelor - este o metodă de analiză calitativă care vizează obţinerea unei abateri faţă de o valoare de referinţă, în funcţie de care pot exista: a) Comparaţii în timp care vizează rezultatele perioadei curente şi cele aparţinând uneia sau mai multor perioade precedente şi servesc analizelor dinamice; b) Comparaţii în spaţiu care vizează unităţi organizatorice interne sau externe; c) Comparaţii mixte - în timp şi spaţiu; d) Comparaţii speciale care vizează alte criterii. Abaterea rezultată din comparaţie trebuie separată pe cauze generatoare şi interpretată prin prisma factorilor de influenţă. 2. Descompunerea indicatorilor sau rezultatelor - este o metodă de analiză calitativă, deductivă, de la general la particular, de la întreg la parte care permite detalierea şi separarea factorilor ce determină indicatorul. Ea asigură profunzime studiului şi permite identificarea cauzelor modificării indicatorului prin prisma factorilor ce trebuie selectaţi şi interpretaţi. Descompunerea poate fi făcută după mai multe criterii: a) după timpul de formare a rezultatelor - dacă se urmăreşte evidenţierea abaterilor de la tendinţa generală a acestora; b) după locul lor de formare a rezultatelor - dacă se urmăreşte localizarea cauzelor care au determinat apariţia unor deficienţe;

24

Analiză financiară aprofundată

c) după elementele stucturale ale fenomenului analizat - dacă se urmăresc elementele sau factorii determinanţi. Înainte ca rezultatul să poată fi descompus, trebuie să se cunoască pe cale deductivă, din experienţa practică, ce factori îl determină şi cum îl condiţionează, factori care pot fi grupaţi în funcţie de mai multe criterii: a) După caracter în cadrul relaţiei cauzale şi în ordinea de analiză: factori cantitativi, calitativi şi de structură; b) După mod de acţiune: factori direcţi şi factori indirecţi; c) După efortul propriu: factori dependenţi şi independenţi de acest efort; d) După grad de sintetizare: factori simpli şi factori complecşi; e) După izvorul acţiunii: factori interni şi factori externi; f) După posibilităţi de anticipare: factori previzibili şi factori imprevizibili; g) După posibilitatea de măsurare: factori cuntificabili şi factori necuantificabili; h) După importanţă: factori principali şi factori secundari. Factorii complecşi necesită descompuneri succesive până la factorii cei mai simpli, ceea ce implică diviziunea în trepte şi modelele factoriale agregate. 3. Stabilirea influenţei factorilor - cuprinde mai multe procedee de cuantificare a acţiunii fiecărui factor şi constituie elementul central al metodei, în care se realizează legătura dintre analiza teoretică şi realitate. Este cunoscut că teoria fără factori rămâne sterilă, iar factorii fără teorie sunt fără înţeles. Ca treaptă metodologică de cunoaştere, treapta a impune precizarea sistemului de legături cauzale între factori şi cuantificarea influenţei lor. Cunoaşterea tipului de legături cauzale este necesară în vederea alegerii procedeului de calcul adecvat, ştiut fiind că pot exista două feluri de legături: a) Legături deterministe (funcţionale, sau matematice); b) Legături de corelaţie (stochastice, sau statistice). În cazul legăturilor de corelaţie, dependenţele pot fi estimate statistic prin analiză regresională, având un anumit grad de certitudine şi probabilitate. În analiza factorială se pot utiliza mai multe procedee tehnice de calcul în vederea cuantificătii relaţiilor de dependenţă între variabile după modelarea fenomenului cercetat în cadrul analizei calitative (vezi Anexa 1). 4. Generalizarea rezultatelor - o metodă inductivă de cercetare de la particular la

Analiză financiară aprofundată

25

general ce vizează reunirea părţilor componente ale întregului într-un tot unitar. Fiind o concentrare sau o expresie sintetică, generalizarea reţine ceea ce este fundamental, tipic şi se repetă sistematic, elementele esenţiale trebuind separate de cele nesemnificative, colaterale. Concluziile analizei trebuie să fie obiective, concrete, logice în conţinut şi concise ca formă, să se bazeze pe calcule clare, corecte şi fără contradicţii, astfel încât să permită generalizarea. Ele trebuie însoţite de măsuri ce se impun, pentru înlăturarea cauzelor care au condus la rezultate negative, sau pentru îmbunătăţirea performanţelor. 1.6. Procedee specifice analizei financiare Din metodologia generală a analizei economico-financiare în analiza financiară se utilizează mai multe procedee şi metode, din care unele aparţin analizei clasice treadiţionale, iar altele considerate mai moderne. Dacă, iniţial, analiza financiară desemna doar metodele de examinare a documentelor contabile care vizau elaborarea tablourilor de reclasament a contului de rezultate şi a bilanţului, în prezent cîmpul de studiu al analizei s-a extins considerabil, ceea ce a impus diversificarea metodelor şi procedeelor utilizate în scopul atingerii obiectivelor. Deosebirea dintre diferite tipuri de necesităţi financiare ale întreprinderii a favorizat progresul metodelor de analiză financiară. În acest sens, noţiunea de echilibru financiar nu are acelaşi conţinut în analiza tradiţională bazată pe bilanţul financiar, în analiza funcţională bazată pe bilanţul funcţional, sau în analiza prin fluxuri, care completează metodele tradiţionale, fără însă a le eclipsa total. Printre metodele analizei financiare tradiţionale amintim: ƒ Compararea situaţiilor financiare Compararea constituie prima treaptă a metodei a analizei economice, permite utilizatorilor să compare informaţiile din conturile anuale în timp pentru a extrage tendinţa privind poziţia financiară şi performanţele întreprinderii, precum şi în spaţiu cu unităţi similare. Compararea bilanţului la sfârşit de perioadă cu bilanţul la început de periodă permite determinarea modificării poziţiei financiare a întreprinderii în

26

Analiză financiară aprofundată

cursul exerciţiului. Comparaţiile în timp pe mai mulţi ani permit evidenţierea trendului indicatorilor şi stau la baza previziunilor financiare, ceea ce necesită date şi informaţii provenite din 3 - 5 conturi anuale succesive. Comparaţiile în spaţiu, între întreprinderi din acelaşi sector permit întreprinderii de a se situa mai bine în cadrul sectorului şi de a-şi cunoaşte forţele şi slăbiciunile în raport cu concurenţii. Analizele comparative în timp pun în evidenţă abaterea indicatorilor faţă de un criteriu de referinţă, ale căror cauze trebuie cunoscute, ceea ce impune efecturea unor analize factoriale prin utilizarea procedeelor adecvate de cuantificare a influenţei factorilor. ƒ Metoda de analiză prin rate (Ratios) În analiza financiară termenul englezesc Ratio, de origine latină (Ratus = calculat, socotit), utilizat la masculin, este sinonim cu: raport, coeficient, procent, rată.şi desemnează un raport economic sau financiar semnificativ între două mărimi absolute care reprezintă două posturi sau grupe de posturi din bilanţ, din contul de rezultat, sau din bilanţ şi din contul de rezultat. Raportul poate fi exprimat în procente, în număr de zile sau ani, sau sub formă de coeficient, fiind utilizat în scopul obţinerii unor informaţii mai semnificative decât le pot oferi valorile absolute ale mărimilor contabile sau datele extracontabile. Evident că nu pot fi raportate decât mărimi ce au relaţii între ele pentru a obţine o rată semnificativă. După elementele care se compară, aceste rate pot informa analistul financiar asupra a numeroase aspecte ale întreprinderii pe care doreşte să le evidenţieze: rentabilitatea, independenţa financiară, rotaţia activelor, ş.a. Metoda de analiză prin rate a apărut în analiza financiară de peste 20 de ani şi ea prezintă avantajul că permite analistului financiar să urmărească progresul întreprinderii şi să prezinte imaginea acesteia utilizatorilor. Este însă vorba de o viziune a posteriori. Ca urmare, a avea rate bune la închiderea exerciţiului nu implică neapărat un viitor favorabil pentru întreprindere. Metoda de analiză prin rate trebuie utilizată cu prudenţă, aceasta oferind de multe ori doar un fragment al unor informaţii necesare pentru o decizie financiară. Rareori o rată luată izolat este semnificativă prin ea însăşi, nefiind

Analiză financiară aprofundată

27

suficientă pentru a caracteriza o întreprindere. Numai o baterie de rate urmărite în dinamică pe mai mulţi ani şi comparate cu ale unor întreprinderi similare sau cu valori standard pot îmbogăţi informaţiile necesare deciziilor financiare. Obiectivul fundamental al metodei ratelor vizând cunoaşterea cât mai bună a întreprinderii şi evaluarea cât mai reală a performanţelor şi dificultăţilor sale, utilizarea corectă a acesteia impune respectarea câtorva cerinţe de bază: 1) Asigurarea comparabilităţii elementelor raportului prin evaluarea lor în aceleaşi unităţi. 2) Folosirea în calcul a unor mărimi semnificative şi coerente, între care trebuie să existe relaţii directe. 3) Compararea ratelor în timp şi spaţiu sau cu valori standard. Practica utilizării metodei ratelor a devenit curentă în domeniul financiar, dar este frecventă şi în alte domenii (tehnic, comercial, fiscal) şi vizează în general dinamica indicatorilor (prin indici cu bază fixă sau cu bază în lanţ) sau structura lor, alături de ratele financiare de rotaţie, rentabilitate, finanţare, ş.a. Opiniile privind structura unei baterii de rate diferă în funcţie de organismul specializat care le elaborează, dar acestea vizează în general: activitatea şi randamentul întreprinderii, marjele şi rentabilitatea, investiţiile şi finanţarea; structura financiară şi riscurile. Centrala Bilanţurilor din Banca Franţei editează anual norme cuprinzând baterii de rate care cuprind: 1) Rate de analiză a factorilor de producţie; 2) Rate de gestiune şi de rentabilitate; 3) Rate de exploatare; 4) Rate financiare. Potrivit Reglementărilor Contabile Româneşti armonizate (OMFP 94/2001), întreprinderile trebuie să raporteze în Nota explicativă 9 Principalii indicatori economico-financiari următorii indicatori sub formă de rate: I. Indicatori de lichiditate: 1) Lichiditatea generală; 2) Lichiditatea imediată. II. Indicatori de risc:

28

Analiză financiară aprofundată

1) Gradul de îndatorare; 2) Acoperirea dobânzilor. III. Indicatori de activitate: 1) Viteza de rotaţie a stocurilor; 2) Număr de zile de stocare; 3) Viteza de rotaţie a debitelor clienţi; 4) Viteza de rotaţie a creditelor furnizori; 5) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate; 6) Viteza de rotaţie a activelor totale. IV. Indicatori de profitabilitate: 1) Rentabilitatea capitalului angajat; 2) Marja brută din vânzări. Ansamblul de rate cuprinde indicatori reprezentativi ce servesc la: 1) Măsurarea performanţelor (activitatea, randamentul, rezultatele), consecinţele deciziilor în materie de investiţii şi de finanţare, structura financiară; 2) Efectuarea de comparaţii în timp pentru a studia evoluţia situaţiei financiare; 3) Situarea întreprinderii în mediul său profesional, prin compararea propriilor rate cu ratele medii ale întreprinderilor similare. ƒ Metoda analizelor specifice În funcţie de scopul urmărit, analiza financiară poate utiliza o serie de metode specifice adaptate anumitor situaţii: studiul lichidităţii-solvabilităţii, analiza rentabilităţii şi riscului, analiza activităţii (gestiunii) întreprinderii, analiza structurii financiare (calculul levierelor), lanţurile de rate, analiza de fluxuri, analiza discriminantă, scoringul (riscul de faliment) ş.a. ƒ Utilizarea instrumentului informatic Efectuarea analizei financiare în diferite scopuri este facilitată de accesul şi utilizarea instrumentului informatic în mai multe direcţii: 1) Stocarea datelor; 2) Calculul ratelor; 3) Determinarea echilibrelor financiare; 4) Elaborarea proiecţiilor şi previziunilor privind situaţia financiară; 5) Efectuarea analizelor de sensibilitate şi a simulărilor.

emiterea de noi acţiuni. evoluţia cifrei de afaceri în ultimii 4-5 ani. juridică. şi monetare diverse. noi investiţii. situaţia echilibrelor financiare şi a rentabilităţii capitalurilor. sau din contra. 3) Formularea diagnosticului financiar În sinteză se vor prezenta punctele tari şi punctele slabe ca rezultatele analizei financiare să fie valorificate diferit. cum ar fi cererea de credite pe termen scurt şi lung. 2) Examinarea situaţiei financiare presupune: a) Analiza contului de rezultat. cu reflectarea în costuri a consumului de resurse. ş. care vizează evoluţia structurii financiare. financiare. care permite o analiza dinamică a fluxurilor financiare şi a fluxurilor de trezorerie. economică. Etapele analizei financiare 29 Efecturea unei analize financiare ample care să conducă la un diagnostic financiar complet presupune parcurgerea mai multor etape: 1) Etapa preliminară Pentru a avea o primă reprezentare schematică a întreprinderii. care poate conduce la mai multe variante de decizii financiare. Rezultatele analizei financiare se vor utiliza pentru formularea de ipoteze care trebuie să se bazeze pe informaţii economice. îndatorarea totală şi ponderea datoriilor pe termen scurt în pasivul bilanţului. fiscală.Analiză financiară aprofundată 1. b) Analiza bilanţului financiar şi funcţional.a. prin extrapolarea trecutului. în funcţie de utilizator. rentabilitatea (rata creşterii beneficiului brut şi net. de finanţare şi de distribuire a profitului net. . Acesta constituie un examen al politicii de investiţii. se vor prezenta informaţii privind: sectorul de activitate. O atenţie specială se va acorda aspectelor de natură financiară. c) Studiul tabloului de finanţare sau al fluxurilor de numerar (trezorerie). dezinvestirea. rata rentabilităţii capitalurilor investite şi a capitalurilor proprii) riscurile. Pornind de la aceste solduri se poate examina structura costurilor şi evoluţia lor.7. care pune în evidenţă solduri semnificative privind activitatea economică şi rentabilitatea (Cascada SIG). vizând răspuns la întrebări de natură financiară. achiziţia de acţiuni. în scopul efectuării unor previziuni financiare.

pentru asigurarea propriei dezvoltări. După modul în care se realizează comparaţia între efecte şi eforturi. care să permită remunerarea factorilor de producţie şi a capitalurilor utilizate. crearea de rezerve. Numai ratele caracterizează real gradul de . (diferenţe) între venituri şi cheltuieli. rentabilităţi slabe cu marje mari. iar indicatorii în mărimi relative se obţin sub forma unor rate (rapoarte) între diverse rezultate şi cheltuielile sau capitalurile utilizate. asigurarea propriei dezvoltări. Rentabilitatea – criteriu de performanţă reflectat în contul de profit şi pierdere Rentabilitatea este categoria economică ce exprimă capacitatea întreprinderii de a obţine profit. Marjele prin ele însele caracterizează insuficient gradul de rentabilitate al întreprinderii. Orice afacere implică o investiţie care are drept consecinţă rezultatul aşteptat de investitor.1. Obiectivul major al întreprinderii este atât mărirea averii participanţilor la viaţa întreprinderii (acţionari. în analiza rentabilităţii se utilizează două serii de indicatori de evaluare care se exprimă în mărimi absolute şi în mărimi relative. Realizarea acestui obiectiv este condiţionată de desfăşurarea unei activităţi rentabile. Rentabilitatea unei afaceri rezultă din comensurarea efectelor concretizate în venituri cu eforturile depuse reflectate în cheltuielile aferente. creditori. Indicatorii în mărimi absolute se obţin sub forma unor marje. stat). ceea ce reflectă performanţa acesteia. cât şi creşterea valorii sale. cu atât se pot forma noi surse disponibile pentru alte investiţii în diverse scopuri: stimularea partenerilor. indiferent de provenienţă. Cu cât acest rezultat este mai mare.30 Analiză financiară aprofundată CAPITOLUL 2 ANALIZA DIAGNOSTIC A PERFORMANŢELOR ŞI RISCURILOR PE BAZA CONTULUI DE REZULTAT 2. deoarece pot exista unităţi foarte rentabile cu marje mici şi invers. salariaţi.

Cheltuieli extraordinare 3. Rezultatul brut (C+D) (-) Impozit pe profit (+)F.Analiză financiară aprofundată 31 rentabilitate. Rezultatul financiar (-) (+) C. Venituri financiare (+) B. care cuprinde ansamblul fluxurilor patrimoniale ce permit crearea bogăţiei plecând de la ansamblul cheltuielilor şi veniturilor. Rezultatul din exploatare (-) 2. Rezultatul extraordinar (-) Cheltuieli totale Venituri totale (+) E. Venituri din exploatare (+) A. iar în credit veniturile. respectiv capacitatea acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar prin utilizarea resurselor existente. Cheltuieli de exploatare 1. În prima variantă contul de rezultat este redat sub formă de tabel. Rezultatul curent (A+B) (-) 3. Cheltuieli financiare 2. Prezentarea contului de rezultat poate fi realizată în două moduri : după natură şi după funcţii (destinaţie). . situaţie financiară anuală redactată în termeni de flux. în debit înregistrând cheltuielile. dar Nota explicativă 4 Analiza rezultatului din exploatare cere detalierea acestui rezultat şi după destinaţie. Structurarea contului de profit şi pierdere sub formă tabelară permite determinarea marjelor de rentabilitate pe cinci niveluri după cum urmează: Debit Contul de profit şi pierdere Credit Cheltuieli pe tipuri de activităţi Venituri pe tipuri de activităţi 1. Rezultatul net al exerciţiului (-) Reglementările contabile româneşti armonizate (OMFP 94/2001) preferă formatul contului după natură în listă. Venituri extraordinare (+) D. exprimând în modul cel mai sintetic eficienţa cheltuielilor sau a utilizării capitalurilor. Analiza rentabilităţii se realizeză pe baza datelor din contul de rezultat Profit şi pierdere. Soldul net al contului (creditor sau debitor) reflectă performanţa (contraperformanţa) întreprinderii.

8 182.24349 + 26893 + 18493 - 10. se defineşte capacitatea de autofinanţare a întreprinderii.6 126.687 Tabelul 1 Abateri Indici (%) 130. 9. 15. Cheltuieli de exploatare . De exemplu. 13. al analizei financiare.9 48.32 Analiză financiară aprofundată Studiul modului de determinare a rezultatului constituie preambulul analizei rentabilităţii. al diagnosticului financiar şi al evaluării întreprinderii.0.4 131.1 55. Rezultatul net pe acţiune (bază=diluat) Analiza sumară a structurii rezultatelor înscrise în contul de profit şi pierdere din Tabelul 1 conduce la următoarele concluzii: .3 500. autofinanţarea şi conceptul de cash-flow. Rezultatul net [Rnet = Rbr(1-i)] 17.total 3.94 40668 59200 0.0 25. cheltuieli şi rezultate Exerciţiul financiar Precedent 535108 432100 + 103008 3097 55309 .174 . 4. (milioane lei) 1. Venituri totale (1 + 4 + 8) 12.90 51384 + 10716 295996 + 236796 0.5 136.513 16. 14. 5.9 140. 7. Rezultatul din exploatare (Rexp)(1-2) Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul financiar (Rfin)(4-5) Rezultatul curent (Rcrt)(3+5) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Curent (± Δ) 700425 + 165317 605817 + 173717 + 94608 5641 30960 .6 136. Pornind de la rezultat. 6.3 crt. Venituri din exploatare . rezultatele din contul de profit şi pierdere al întreprinderii analizate sunt redate în Tabelul 1: ¾ Aplicaţia 1: Structura contului de profit şi pierdere Nr.total 2.25319 69289 .4 176.2 91. 8.84 + 5.8400 + 2544 .2 130. Numărul de acţiuni (mii) 18. Venituri.8 129. Rezultatul extraordinar 11.52212 50796 538204 487408 50796 10128 19. care sunt la originea conceptului de flux de trezorerie. Cheltuieli totale (2 + 5 + 9) Rezultatul brut (Rbr) (11-12) (7+10) Impozitul pe profit (I) Cota procentuală de impozit (i)(%) 706066 + 167862 636777 + 149369 69289 + 18493 17905 + 7777 25.

Se remarcă egalitatea rezultatului net pe acţiune de bază cu rezultatul pe acţiune diluat.1 % şi a reducerii cheltuielilor financiare cu 44.4 % pe seama reducerii pierderii financiare menţionate . Rezultatul net (beneficiu) a crescut cu 26.2 % ca urmare a creşterii veniturilor financiare cu 82. Rezultatul financiar (pierdere) s-a redus cu 54. 4.capacitatea de autofinanţare şi autofinanţarea . deşi beneficiul din exploatare s-a redus.Analiză financiară aprofundată 33 1.2. fiind consecinţa creşterii mai rapide a veniturilor totale (31. ca urmare a creşterii mai rapide a impozitului pe profit (cu 76.9 %). prin intermediul Tabloului soldurilor intermediare de gestiune (Cascada SIG). 2.4 %.2 %) comparativ cu cheltuielile totale (30. Analiza Tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune Contul de rezultat al exerciţiului furnizează date care pot fi analizate pentru a obţine indicatori necesari gestiunii. determinate sub forma unor marje.2 %) comparativ cu veniturile aferente (30. 5. care a crescut cu 36. Creşterea substanţială a numărului de acţiuni (cu 400%) a diminuat beneficiul net pe acţiune cu aproape 75 %.2 % ca uermare a creşterii mai rapide a cheltuielilor de exploatare (40. 3. Rezultatul din exploatare (beneficiu) s-a redus cu 8.3 %.6 %). 6.solduri reziduale.1 %. În partea finală a tabloului se determină două mărimi care. fără a fi solduri intermediare au o mare importanţă pentru caracterizarea situaţiei financiare a întreprinderii . 2.8 %). pot fi împărţite în două categorii: SIG – activitate şi SIG – rentabilitate. Rezultatul curent (beneficiu) a crescut cu 36. care prezintă interes în analiza financiară prin semnificaţie şi utilitate. mai puţin decât rezultatul brut. Pe baza structurării datelor din contul de profit şi pierdere al întreprinderii luate în studiu se obţine Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune – Cascada SIG din Tabelul 2: . Lipsa rezultatului extraordinar a permis egalitatea dintre rezultatul curent şi rezultatul brut. 7. Aceste solduri.

30) 706066 + 167862 636777 + 149369 17906 51384 + 7777 + 10716 . 5. .Alte impozite şi taxe .85025 2254 + 1656 689688 + 163463 380067 310405 8441 152105 149859 4604 50445 9410 94608 5641 30960 . Rezultatul din exploatare (Rexp) 19.9) + Subvenţii de exploatare . 22. 24.8 126.5 146. Rezultatul financiar (Rfin) Rezultatul curent (Rcrt) (18 + 21) + Venituri extraordinare . 10.0 129.8 182.1 56 48. Venituri totale 28. 11. Vânzări de mărfuri (Vmf) 2.4 131. Excedent brut de exploatare(EBE) 15.4 136.8400 + 2544 .9 132. . Rezultatul net (Rnet)(29 .6 151. + Venituri financiare 20.5 136.7 + 477 155. 4. .4924 598 526225 292546 233987 5555 112265 116167 4418 10000 7577 103008 3097 55309 . 9.2 91. + Alte venituri din exploatare 16. Marja comercială (Mc)(1-2) Producţia vândută (Pv) Cifra de afaceri netă (CA)(1+4) Variaţia stocurilor (±ΔS) Producţia imobilizată (Pi) Producţia exerciţiului(Pex)(4+6+7) . 6.Ajustare valori imobilizări 17. . Rezultatul brut (Rbr) (22 + 25) 27.34 Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 2: Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune Nr.Impozitul pe profit 30. .4 + 1192 128.52212 50796 50796 538204 487408 10128 40668 784 Tabelul 2 Abateri Indici (± Δ) (%) + 1669 137.Alte cheltuieli de exploatare 18.25319 69289 69289 + 87521 + 76418 + 2886 + 39840 + 33692 + 186 + 40445 + 1833 .Consumuri intermediare (Ci) Valoarea adăugată (Vad)(3 + 8 . 23.0 146.Cheltuieli extraordinare 25.2 130.5 129. 7.6 176.3 777384 + 246833 783518 + 248502 .89949 .4 1826 376. 8. 13. Solduri intermediare de gestiune crt. (milioane lei) 1. 12.Costul mfurilor vândute (Chmf) 3. Rezultatul extraordinar (Rextr) 26. Cheltuieli totale 29.2 504 124.Cheltuieli cu personalul Exerciţiul financiar Precedent Curent 4465 6134 4158 5350 307 530551 535016 .8 131.24349 + 26893 + 18493 + 18493 14.Cheltuieli financiare 21.9 135.0 104.

2) Marja comercială (Mc) este suplimentul de valoare adusă de întreprindere prin activitatea de comercializare (produse şi mărfuri cumpărate şi revândute). fiind egală cu suma: Pex = Producţia vândută (Pv) + Producţia stocată (± ΔS) + Producţia imobilizată (Pi).Consumurile intermediare (Ci). Creşterea cifrei de afaceri nete cu 248502 milioane lei (46. Din Tabelul 6 se desprind următoarele concluzii privind SIG .7 %). 2. fiind element al valorii adăugate şi se determină cu ajutorul relaţiei: Mc = Vânzări de mărfuri (Vmf) – Costul mărfurilor (Chmf).activitate: 1. materializate în produse finite. semifabricate. 3.Analiză financiară aprofundată 2.cuprinde bunurile şi serviciile produse de întreprindere în cursul exerciţiului.4 %) s-a datorat atât creşterii producţiei vândute cât şi a vânzărilor de mărfuri. prestaţii destinate pieţei sau utilizării în interes propriu şi imobilizate în întreprindere: 1) Cifra de afaceri (CA) .exprimă volumul afacerilor realizate cu terţii cu ocazia activităţii curente a întreprinderii şi se determină cu ajutorul relaţiei: CA = Vânzări de mărfuri (activitate comercială + prestări servicii)(Vmf) + Producţia vândută (activitatea industrială)(Pv). .2.exprimă ceea ce adaugă întreprinderea la circuitul economic prin propria activitate şi se calculează cu relaţia: Vad = Marja comercială (Mc) + Producţia exerciţiului (Pex) – . 4) Valoarea adăugată (Vad) .4 > 128. indiferent de destinaţie. soldurile intermediare de gestiune caracteristice exploatării sunt indicatorii valorici ai producţiei şi comercializării.1. Analiza Soldurilor Intermediare de Gestiune privind activitatea 35 Din punctul de vedere al analizei economice. Creşterea producţiei exerciţiului cu 163463 milioane lei (31 %) s-a datorat atât creşterii destocajului cât şi creşterii producţiei imobilizate. Creşterea marjei comerciale cu 477 milioane lei (55 %) s-a datorat creşterii mai rapide a veniturilor din vânzarea mărfurilor faţă de costul de cumpărare (137. 3) Producţia exerciţiului (Pex) . care permit în sumarea tuturor rezultatelor obţinute de întreprindere.

9 %). IQ = ⋅ 100 = 100 Q0 ∑ q0 ⋅ p0 Pentru a asigura comparabilitatea datelor privind evoluţia reală a indicatorilor fizici se impune fie utilizarea unor preţuri constante (p). Creşterea valorii adăugate cu 76418 milioane lei (32. la o creştere nominală de 50 %. . 1 + 30 La o rată a inflaţiei mai mică de 10 %. Aceste solduri intermediare de gestiune. 1 + Ri ⎝ 1 + Ri ⎠ în care: Cr = Creşterea reală.4 % . creşterea reală a indicatorilor fizici impune deflatarea cu ajutorul formulei lui Fisher: Cr nom − Ri ⎛ 1 + Cr nom ⎞ Cr = ⎜ − 1⎟ ⋅ 100 = ⋅ 100 (%). Cr nom = Creşterea nominală. creşterea reală este diferenţa: Cr = Cr nominală – Rata inflaţiei. De exemplu.36 Analiză financiară aprofundată 4. .6 %) a fost consecinţa creşterii mai rapide a producţiei exerciţiului faţă de creşterea consumurilor intermediare (131 > 129. fie calculul mărimii reale a volumului producţiei (Qreal) cu ajutorul indicelui preţurilor: Iq = ∑ q1 ⋅ p ⋅ 100 sau: ∑ q0 ⋅ p Q1 ∑ q1 ⋅ p1 ⋅ 100 . şi o rată a inflaţiei de 30 %. ca indicatori valorici ai activităţii de producţie şi comercializare. 50 − 30 creşterea reală (Cr) a indicatorului este de : Cr = ⋅ 100 = 15. rezultă din evaluarea bănească a volumului fizic (q) al activităţii cu ajutorul preţului (p): Q=Σq·p Gradul de realizare a valorii producţiei (IQ) este influenţat atât de dinamica volumului fizic (Iq) cât şi de dinamica preţului (Ip): Q1 ∑ q1 ⋅p1 ⋅ 100 = Iq ⋅ Ip (%). în care: Ip = Ip ∑ q1 ⋅ p 0 Q real = În cazul unei rate a inflaţiei mai mari de 10 %.

cifra de afaceri cuprinde veniturile din vânzările de mărfuri: CA = Vmf = R⋅ A . A = Cota medie de adaos comercial. Cifra de afaceri caracterizează volumul afacerilor realizate cu terţii în urma activităţii curente a întreprinderii şi reprezintă suma totală a veniturilor rezultate din livrarea produselor. cifra de afaceri cuprinde producţia vândută (Pv): CA = Pv = ∑ [q (S)] · p în care: q = Volumul fizic al vânzărilor. chiriile. cifra de afaceri cuprinde producţia vândută (Pv) şi vânzările de mărfuri (Vmf): CA = Pv + Vmf. fiind situat în fruntea indicatorilor de performanţă în măsura în care condiţionează mărimea profitului şi ratei rentabilităţii. locaţiile de gestiune şi redevenţele (Clr) încasate: .2. remizele şi alte reduceri acordate clienţilor.1. În cazul întreprinderilor productive care nu desfăşoară şi operaţiuni de vânzare – cumpărare. Analiza cifrei de afaceri 37 Cifra de afaceri reprezintă indicatorul fundamental al activităţii oricărei întreprinderi. semifabricatele (Sv) destinate vânzării. lucrările executate şi serviciile prestate (Li). mai puţin rabaturile.1. S = Structura vânzărilor. 100 în care: R = Volumul mărfurilor desfăcute. executarea de lucrări şi prestări de servicii (veniturile din activitatea de bază) şi alte venituri din exploatare.Analiză financiară aprofundată 2. La întreprinderilor cu activitate complexă. Producţia vândută (Pv) reprezintă totalitatea vânzărilor din activitatea de producţie şi depinde de producţia marfă fabricată (Pmf). p = Preţul de vânzare unitar. de producţie şi comercială. care reflectă valoarea bunurilor destinate livrării: produsele finite (Pf). La unităţile cu profil comercial.

Cota de piaţă a întreprinderii (Cp) se determină ca raport între cifra de afaceri proprie (Cap) şi cifra de afaceri totală a sectorului (CAt): CAp ⋅ 100 . cifra de afaceri raportată la valoarea producţiei marfă fabricate (Pmf) caracterizează gradul de valorificare (Gv) a producţiei marfă: CA Gv = ⋅ 100 .16 99.79 100 100 86. analiza evidenţiază structura cifrei de afaceri după provenienţă. Elemente de calcul (milioane lei) Producţia vândută Vânzări de mărfuri CA netă.83 . În aceste condiţii.1 167.la Export Exerciţiul financiar Precedent Curent 530551 777384 4465 6134 535016 783518 460863 659487 74153 124031 Indici (%) 146. din care: .84 0. Analiza dinamicii şi structurii cifrei de afaceri Analiza dinamicii şi structurii cifrei de afaceri trebuie să pună în evidenţă care au fost principalele surse de venituri ale întreprinderii în perioada analizată. 5. creşterea cotei de piaţă fiind favorabilă creşterii veniturilor. crt.38 Analiză financiară aprofundată Pmf = Pf + Sv + Li + Clr. indiferent de gradul de încasare a contravalorii acestora. 1. Pmf Un grad de valorificare mai mic de 100 % reflectă stocuri şi facturi neîncasate.4 146. Potrivit normelor contabile în vigoare. Analiza surselor de venituri trebuie corelată cu poziţia întreprinderii pe piaţă în raport cu concurenţii.21 0. 3.5 143.17 13.5 137. ceea ce arată dificultăţi în desfacerea producţiei fabricate.3 StructuraCA(%) S0 S1 99. cifra de afaceri include valoarea mărfurilor şi a serviciilor la preţ de facturare. cum au evoluat ele în timp şi ce tendinţă cunosc. conform Tabelului 3: ¾ Aplicaţia 3: Analiza dinamicii şi structurii cifrei de afaceri Tabelul 3 Nr. A.86 15.la Intern . 2. Cp = CAt Dacă produsele întreprinderii sunt valorificate şi pe piaţa externă. 4.14 84.

.4 %. În concluzie: 1.4 % = ∆r. 2. Prin însumare se verifică egalitatea: ∆Pv + ∆Vmf = 246833 + 1669 = + 248502 mil lei = ∆. CA0 535016 ΔVm 1669 ΔrVm = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 0. atât pe total. Ponderea dominantă în cifra de afaceri o deţine producţia vândută (peste 99 %).CA0 = 783518 .535016 = + 248502 mil. CA0 535016 Prin însumare se verifică egalitatea: ∆rPv + ∆rVm = 46.86 la 15.3 = 46. Cifra de afaceri a crescut atât datorită producţiei vândute mai ales prin accentuarea ponderii exportului cât şi a vânzărilor de mărfuri. care s-au redus ca pondere.1 % . Modificarea relativă a cifrei de afaceri este diferenţa: ∆r = ICA – 100 = 146. în care: ∆Pv = Pv1 – Pv0 = 777384 – 530551 = + 246833 mil. lei. 4. În totalul cifrei de afaceri. B. cât şi pe elemente. Modificarea absolută a cifrei de afaceri este diferenţa: ∆ = CA1 . a crescut ponderea exportului de la 13. lei.3 % . Factorii de influenţă sunt următorii: ∆ = ∆Pv + ∆Vmf. în funcţie de factorii specifici. 3.83 %. Dinamica ascendentă a cifrei de afaceri. 2. în care: ΔPv 246833 ΔrPv = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 46.4 – 100 = + 46. 3.1 + 0. Analiza factorială a cifrei de afaceri 1. Factorii de influenţă sunt următorii: ∆r = ∆rPv + ∆rVm. ∆Vmf = Vmf1 – Vmf0 = 6134 – 4465 = + 1669 mil. lei. ceea implică aprofundarea factorilor de creştere a cifrei de afaceri pe o treaptă superioară.Analiză financiară aprofundată 39 Din datele Tabelului 3 se constată următoarele: 1.

Pv = ∑q(S)·p. în care: ∆q = ∑[q1(S0)·p0] .∑[q1(S1)·p0 = 777384 – 731544 = + 45840 mil. structura sortimentală a vânzărilor (S) şi preţul de vânzare (p). lei. p1 212221 326501 185692 287632 132638 163251 530551 777384 Din datele Tabelului 4 se desprind următoarele concluzii: Modificarea absolută a producţiei vândute este diferenţa: Δ = Pv1 – Pv0 = 777384 – 530551 = + 246833 mil. p0 Pv1 = q1 .1 %. lei. ∆S = ∑[q1(S1)·p0] . lei = Δ Modificarea relativă este diferenţa: Δr = IPv – 100 = 146. lei.∑[q1(S0)·p0] = 731544 –731099 = 445 mil. în care: . Factorii de influenţă sunt următorii: ΔrPv = Δrq + ΔrS + Δrp.Pv0 = Pv0·Iq –530551= 731099–530551=200548 mil. Prin însumare se verifică egalitatea: Δq + ΔS + Δp = 200548 + 445 + 45840 = + 246833 mil.40 Analiză financiară aprofundată a) Analiza factorială a producţiei vândute: Modelul de calcul al producţiei vândute. Efectuăm analiza factorială a producţiei vândute pe baza Tabelului 4 ¾ Aplicaţia 4: Analiza producţiei vândute Produse convenţionale A – tone B – bucăţi C – bucăţi Total Cantitatea vândută (mii) q0 q1 271 408 4127 5640 1638 1944 x x Preţul unitar (mii lei) p0 p1 785 800 45 51 81 84 236 373 Tabelul 4 Valoarea vânzărilor (milioane lei) Pv0 = q0 . permite determinarea factorilor de creştere: volumul fizic al vânzărilor (q).1 – 100 = + 46. ∆p = ∑[q1(S1)·p1] . lei Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = Δq + ΔS + Δp.

1 % = ΔrPv.5 + 0.08 + 8.0 33.Creşterea producţiei vândute a fost consecinţa creşterii volumului fizic şi a preţurilor unitare ale produselor.0 + 1669 137.4 Din analiza datelor Tabelului 5 se constată următoarele: . 535016 CA0 Prin însumare se verifică egalitatea: Δrq + ΔrS + Δrp = + 37.Analiză financiară aprofundată Δrq = 41 Δq 200548 ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 37 . Cota medie de adaos ( A ) . sau marja comercială exprimată procentual: Vmf = R ⋅ A R ⋅ ∑ S ⋅ A / 100 = .mil. 100 100 în care: S = Structura desfacerilor pe grupe de mărfuri. Vânzări mărfuri (Vmf) .0 110. 535016 CA0 Δp + 45840 Δrp = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 8. În concluzie: 1. Volum desfaceri (R) –mil. b) Analiza factorială a vânzărilor de mărfuri: Veniturile din vânzările de mărfuri se determină în funcţie de volumul mărfurilor desfăcute – rulajul R – (circulaţia mărfurilor) şi de cota procentuală medie de adaos comercial ( A ). CA0 535016 ΔS + 445 ΔrS = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 0. lei 2.0 4465 6134 Tabelul 5 Abateri Indici (±Δ) (%) + 3704 125. 2.6 %. Modificarea structurii sortimentale a majorat producţia vândută prin creşterea ponderii produsului A. Efectuăm analiza factorială a vânzărilor de mărfuri pe baza Tabelului 5: ¾ Aplicaţia 5: Analiza vânzărilor de mărfuri Nr.5 %.0 + 3.08 %. Elemente de calcul crt. cu preţul superior preţului mediu (785 > 236).% 3.6 = + 46. A = Cota procentuală de adaos pe grupe de mărfuri. 1.lei Exerciţiul financiar Precedent Curent 14883 18587 30.

lei ∆Pv = + 246833 mil. în care: ΔR + 1112 ΔrR = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 0. lei: Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔR + Δ A . lei ∆R = + 1112 mil.1 = + 0. 535016 CA0 ΔrA = + 557 ΔA ⋅ ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 0. 18587 ⋅ (+ 3) = + 557 mil. lei ∆p = + 45840 mil.2 + 0. lei ∆ = + 248502 mil. Factorii de influenţă sunt următorii: ΔrVmf = ΔrR + Δr A .1 %. lei .42 Analiză financiară aprofundată Modificarea vânzărilor de mărfuri este diferenţa: Δ = Vmf1 – Vmf0 = 6134 – 4465 = + 1669 mil.2 %. Modificarea relativă: Δr = IVm – 100 = 137.3 % = ΔrVmf. veniturile din vânzările de mărfuri au crescut atât prin creşterea cantităţii vândute cât şi a cotei medii de adaos comercial.4 %. lei. Sistemul factorial al cifrei de afaceri este următorul: ∆q = + 200548 mil. în care: ΔR = ΔA = (R1 − R0 ) ⋅ A 0 = + 3704 ⋅ 30 = + 1112 100 100 ⎞ ⎜ A 1− A 0 ⎟ R1 ⋅ ⎛ ⎝ ⎠ mil. lei. lei ∆S = + 445 mil. lei ∆ A = + 557 mil. lei ∆Vmf = + 1669 mil. Deci.4 – 100 = + 37. CA0 535016 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔrR + Δr A = + 0. 100 100 Prin însumare se verifică egalitatea: = ΔR + Δ A = + 1112 + 557 = + 1669 mil lei = ΔVmf.

Analiză financiară aprofundată 2. Producţia stocată cuprinde variaţia (± ∆S) a stocurilor de produse finite. respectiv Soldul creditor al contului 711 şi stocurile iniţiale (Si). unde finalizarea produselorare o durată relativ mare (peste o lună) şi în consecinţă producţia neterminată (în curs de execuţie) deţine o pondere mare. Producţia exerciţiului se compune din bunurile şi serviciile produse de întreprindere. Producţia vândută cuprinde produsele vândute şi serviciile prestate la preţ de facturare fără taxe (cifra de afaceri din activitatea de bază). ci conservării şi folosirii în interes propriu: imobilizările corporale şi necorporale realizate pe cont propriu şi alte investiţii efectuate prin efort propriu.1. semifabricate. adică Soldul debitor al contului 711: ∆S = Sf – Si.2. care poate cuprinde şi provizioanele pentru depreciere. fără a fi destinate pieţei. Exprimând nivelul real de activitate al întreprinderii. producţia stocată. Analiza producţiei exerciţiului 43 Producţia exerciţiului (Pex) este indicatorul valoric care dimensionează întreaga activitate desfăşurată de întreprindere în cursul unui exerciţiu. Analiza factorială a indicatorului presupune mai multe trepte de . fiind utilă şi necesară în analiza volumului activităţii întreprinderilor cu ciclu lung. stocare sau imobilizare. acest sold intermediar de gestiune se determină prin însumarea producţiei vândute (Pv) cu producţia stocată (Ps) şi cu producţia imobilizată (Pi): Pex = Pv + Ps + Pi. Deşi totalizează volumul întregii activităţi a întreprinderii în cursul unui exerciţiu financiar. ca şi producţia imobilizată sunt evaluate în costuri de producţie. indiferent de destinaţie: vânzare. Producţia imobilizată cuprinde lucrări efectuate de întreprindere.2. producţie neterminată şi se calculează ca diferenţă între stocurile finale (Sf). fiind apreciată ca o producţie globală a exerciţiului financiar. producţia exerciţiului prezintă dezavantajul neomogenităţii elementelor luate în calcul care afectează comparabilitatea: în timp ce producţia vândută este evaluată în preţuri de vânzare (exclusiv TVA).

Elemente decalcul (milioane lei) Producţia vândută .5 .1 Din analiza datelor Tabelului 6 se constată următoarele: Modificarea producţiei exerciţiului este diferenţa: Δ = 689689 – 526225 = + 163464 mil lei Factorii de influenţă sunt următorii: A. lei = Δ Abaterea relativă este diferenţa: Δr = IPex – 100 = 131. lei. 2.85025 1826 . Factorii de influenţă sunt următorii: Δr = ΔrPv + ΔrPs + ΔrPi. 5.Pi Producţia exerciţiului .Pex Exerciţiul financiar Precedent Curent 530551 777384 . ΔPi = Pi1 – Pi0 = 2254 – 598 = + 1656 mil. 1.1 – 100 = + 31. lei. în care: ΔPv = Pv1 – Pv0 = 777384 – 530551 = + 246833 mil. 526225 Pex0 .1 %.4924 . 4.8 131.44 Analiză financiară aprofundată diviziune. 6. Prin însumare se verifică egalitatea: ΔPv + ΔPs + ΔPi = 246833 – 85025 + 1656 = + 163464 mil.85025 mil.4924) = .9 %. ΔPs = Ps1 – Ps0 = . crt.89949 50069 54993 598 526225 29637 119586 2254 689689 Tabelul 6 Abateri Indici (± Δ) (%) + 246833 146.5 376.1 %.2 217. 526225 Pex0 ΔPs − 85025 ΔrPs = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 16.20432 + 64593 + 1656 + 163464 59. 3.89949 – (.Pv Producţia stocată (± ΔS) Sold C ct 711(+)(Sf) Sold D ct 711(-)(Si) Producţia imobilizată . lei. în care: ΔPv + 246833 ΔrPv = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 46. Treapta I: Δ = ΔPv + ΔPs + ΔPi. aşa cum se prezintă în exemplul următor (Tabelul 6): ¾ Aplicaţia 6: Analiza dinamicii producţiei exerciţiului Nr.

în care: ΔSf = Sf1 – Sf0 = 29637 – 50069 = .64593 mil lei. .3.9 – 16.8 % 526225 Pex0 ΔSi − 64593 ΔrSi = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 12.3 = + 31.1 % = ΔrPs.Analiză financiară aprofundată ΔrPi = 45 ΔPi + 1656 ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 0. lei ∆Si = .lei ∆Pv = + 246833 mil.85025 mil. Prin însumare se verifică egalitatea: ΔSf + ΔSi = -20432 .85025 mii lei = ΔSf + ΔSi.1 % = Δr.85025 mii lei = ΔPs În procente. ΔSi = Si0 – Si1 = 54993 – 119586 = .3 = . Reducerea producţiei stocate (destocajul) a diminuat producţia exerciţiului ceea ce s-a realizat prin reducerea stocurilor finale şi creşterea socurilor iniţiale.16. 526225 Pex0 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔrSf + ΔrSi = .64593 mil. lei În concluzie: 1.3 %.lei ∆Ps = . lei a fost consecinţa creşterii producţiei vândute şi a producţiei imobilizate.8 . 526225 Pex0 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔrPv + ΔrPs + ΔrPi = 46.lei ∆Pi = + 1656 mil. lei ∆Sf = . în care: ΔSf − 20432 ΔrSf = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 3. Creşterea producţiei exerciţiului cu 163464 milioane.12. lei ∆ = +163464mil.1 + 0.20432 mil. 2. lei ∆p = 45840 mil. Treapta a doua: ΔPs = . influenţele se prezintă astfel: ΔrPs = ΔrSf + Δr Si.20432 mil lei. B.lei ∆S = 445 mil.64593 = .3 % . Sistemul factorial al producţiei exerciţiului este următorul: ∆q = 200548 mil.

93 la 13. de aceea rata de creştere a cifrei de afaceri trebuie comparată cu ratele întreprinderilor din acelaşi sector pentru o mai bună situare a întreprinderii. 1.82 112. Creşterea stocurilor constituie un semnal de alarmă în cazul scăderii vânzărilor. detaliind structura producţiei exerciţiului din Tabloul SIG (Tabelul 1). iar producţia exerciţiului trebuie studiată pe mai mulţi ani comparativ cu producţia medie a întreprinderilor similare.72 .93 .4924 .13. şi care a depăşit-o ca urmare a creşterii destocajului de la 0. 2.04 procente faţă de totalul producţiei exerciţiului. sau prin creşterea producţiei stocate. Elemente decalcul (milioane lei) Producţia vândută (Pv) Producţia stocată (ΔS ±) Producţia imobilizată (Pi) Producţia exerciţiului (Pex) Exerciţiul financiar Precedent Curent 530551 777384 . ceea ce impune urmărirea atentă a dinamicii acestora. . pe seama căreia a crescut. De exemplu.0.89949 598 526225 2254 689689 Tabelul 7 Structura producţiei S0 (%) S1 (%) 100. 3. crt. cu efecte favorabile asupra veniturilor. Producţia imobilizată a crescut atât ca valoare. 2. 4.32 100 Din datele Tabelului 7 se desprind următoarele concluzii: 1. Elementul dominant în producţia exerciţiului a fost producţia vândută. pe cared a majorat-o corespunzător. Producţia exerciţiului caracterizează întreaga gamă de activităţi şi poate creşte de la o perioadă la alta în urma unor investiţii în imobilizări. rezultă următoarele (Tabelul 7): ¾ Aplicaţia 7: Analiza structurii producţiei exerciţiului Nr.04 0.46 Analiză financiară aprofundată Producţia exerciţiului poate fi majorată prin creşterea cifrei de afaceri.11 100 0. dar şi prin creşterea stocurilor şi a producţiei imobilizate. cât şi ca pondere în totalul producţiei exerciţiului. Creşterea vânzărilor ca şi a stocurilor poate fi consecinţa utilizării unor materii prime mai scumpe. De aceea analiza urmăreşte modificarea structurii producţiei exerciţiului şi elementele cu rol determinant în creşterea acesteia.

1. Analiza valorii adăugate 47 Producţia exerciţiului este indicatorul de bază utilizat în analiză pentru determinarea valorii adăugate.Analiză financiară aprofundată 2. care nu poate oferi singură o imagine adevărată a întreprinderii.3. în sensul că pot exista întreprinderi cu aceeaşi cifră de afaceri. suma valorilor adăugate ale tuturor agenţilor economici constituind produsul intern brut (PIB): ∑ Vad = PIB. care însă realizează valoare adăugată diferită. Diferenţa care rămâne după deducerea acestor consumuri din producţia realizată în cursul unui exerciţiu reprezintă partea de producţie care îşi găseşte originea în funcţionarea întreprinderii prin aportul factorilor de producţie şi ea reprezintă valoarea adăugată produsă. exprimă crearea sau creşterea valorii aduse de întreprindere bunurilor şi serviciilor achiziţionate de la terţi prin activităţile de producţie sau de comercializare şi măsoară ceea ce adaugă întreprinderea la circuitul economic prin propria activitate. valoarea adăugată constituie atât un instrument de . Întreprinderea produce bunuri şi servicii. foarte deosebite după obiectul de activitate . prin utilizarea factorilor de producţie. performanţa întreprinderii. Valoarea adăugată se situiază între cumpărări (piaţa amonte) şi vânzări (piaţa aval). dar consumă o parte a producţiei altor întreprinderi şi numai diferenţa dintre ceea ce produce si ceea ce consumă în acest scop măreşte valoarea propriei producţii. valoarea adăugată are o importanţă mai mare decât cifra de afaceri. În activitatea practică. Din aceste considerente. mai fidel decât cifra de afaceri. Prin conţinutul său. valoarea adăugată este unul dintre indicatorii cei mai semnificativi ai activităţii întreprinderii. Această producţie traduce rolul creator al întreprinderii. Activitatea întreprinderii în cursul exerciţiului este reprezentată prin producţia exerciţiului pentru care aceasta a consumat prestaţii externe sub forma unor consumuri intermediare.2. singura care le poate măsura puterea economică reală. fiind instrumentul de măsură a mijloacelor de acţiuni autonome ale întreprinderii care caracterizează.

valoarea adăugată caracterizează exploatarea întreprinderii.48 Analiză financiară aprofundată analiză cât şi un mijloc de gestiune. Analiza valorii adăugate calculate prin metoda substractivă După această metodă. contribuţia întreprinderii la crearea PIB. capacitatea de a-şi asigura prin forţe proprii un anumit număr de faze de producţie (în funcţie de gradul de integrare economică). La întreprinderile producătoare fără activităţi comerciale valoarea adăugată este diferenţa: Vad = Pex – Ci. Ca mijloc de gestiune. pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată. alte prestaţii externe (Ape) şi alte cheltuieli materiale (Acm): Ci = Mp + M + U + Ape + Acm. mai semnificativ decât cifra de afaceri. fiind utilizată în gestiunea previzională. Această marjă este suplimentul de valoare adusă de activitatea comercială. contribuţia factorilor de producţie la crearea propriei bogăţii. Consumurile intermediare sunt bunuri şi servicii cumpărate din exterior: materii prime. fiind o valoare adăugată vândută. în controlul de gestiune. care exprimă veniturile din activitatea de producţie şi comerţ. precum şi în fiscalitate. Utilizată în comparaţii intra-sectoriale. Este un mijloc de apreciere a taliei întreprinderii. materiale consumabile (Mp). valoarea adăugată (Vad) este diferenţa dintre producţia exerciţiului (plus marja comercială) şi consumurile (Ci) de bunuri şi servicii provenite de la terţi: Vad = Pex + Mc – Ci Marja comercială (Mc) este diferenţa dintre vânzările de mărfuri (Vmf) şi costul de cumpărare a mărfurilor (Chmf). valoarea adăugată poate reflecta diferenţe structurale între întreprinderi similare. Calculul valorii adăugate se bazează pe două metode: substractivă şi aditivă A. prin prisma raportului dintre factorii de producţie încorporaţi în activitatea economică. valoarea adăugată permite aprecierea performanţelor economico-financiare ale întreprinderii: puterea economică reală a acesteia. Ca instrument de analiză. Exemplificăm analiza valorii adăugate calculate după această metodă pe . utilităţi (U).

Modificarea procentuală a valorii adăugate este diferenţa: Δr = IVad – 100 = 132. lei. lei. În procente. privind mărfurile (Chmf) Marja comercială (Mc)(1 . 6. mat. 9.6 %.0 . lei.6 + 986 152. Elemente decalcul (milioane lei) Vânzări de mărfuri (Vmf) Chelt.consumabile (Mp) Alte cheltuieli materiale (M) Alte cheltuieli din afară (U) Alte prestaţii externe (Ape) Valoarea adăugată (Vad)(3 + 4 .87523 = + 76418 mil. influenţele factorilor sunt următoarele: .Analiză financiară aprofundată baza Tabelului 8 folosind datele din contul de profit şi pierdere: ¾ Aplicaţia 8: Calculul valorii adăugate prin metoda substractivă Nr.4 + 76418 132.4 + 1192 128.6 Din datele Tabelului 8 rezultă următoarele: Modificarea absolută a valorii adăugate este diferenţa: Δ = Vad1 – Vad0 = 310405 – 233987 = + 76418 mil. 8.6 – 100 = + 32. în care: ΔPex = Pex1 – Pex0 = 689689 – 526225 = + 163464 mil. 3. ΔCi = Ci0 – Ci1 = 292545 – 380068 = .87523 mil. Factorii de influenţă sunt următorii: a) Pe prima treaptă: Δ = ΔPex + ΔMc + ΔCi. 7. ΔMc = Mc1 – Mc0 = 784 – 307 = + 477 mil. 5.1 +87523 129. 10.2) Producţia exerciţiului (Pex) Consumuri intermediare (Ci) Mat. Prin însumare se verifică egalitatea: ΔPex + ΔMc + ΔCi = + 163464 + 477 . lei = Δ. 4. lei.0 + 163464 131.885 98. crt.9 + 76179 134.prime.7 + 477 155. 2.2 + 11243 152.5) Exerciţiul financiar Precedent Curent 4465 6134 4158 5350 307 784 526225 689689 292545 380068 219897 296076 1893 2879 49305 48420 21450 32693 233987 310405 49 Tabelul 8 Abateri Indici (± Δ) (%) + 1669 137. 1.

6 %.Pi0 = 2254 – 598 = + 1656 mil.3 + 0. b) Pe treapta a doua: a) Influenţa producţiei exerciţiului: ΔPex =163464 mil.2 . ΔPs = Ps1 .lei = ΔVmf + ΔChmf.89949 – ( .4465 = + 1669 mil.Chmf0) = 4158 . ΔPi = Pi1 .3 %.50 Analiză financiară aprofundată ΔPex + 163464 ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 69. 233987 Vad 0 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔrPex + ΔrMc + ΔrCi = + 69.4 = + 32. Prin însumare se verifică egalitatea: ΔrPex = . 233987 Vad 0 ΔMc + 477 ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 0 .8 + 0. în care: ΔPv = Pv1 – Pv0 = 777384 – 530551 = + 246833 mil. Prin însumare se verifică egalitatea: ΔPv + ΔPs + ΔPi = 246833 – 85025 + 1656 = + 163464 = ΔPex.Ps0 = .5350 = -1192 mii lei. ΔrPs = 233987 Vad 0 ΔPi 1656 ΔrPi = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 0. lei.37.8 %.4924) = .2 % . b) Influenţa marjei comerciale: ΔMc = + 477 mil. 233987 Vad 0 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔrPv + ΔrPs + ΔrPi = + 105.7 = + 69. lei. lei.4 %. ΔrPv = 233987 Vad 0 ΔPs − 85025 ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 36. Influenţele procentuale ale factorilor sunt următoarele: ΔPv + 246833 ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 105.36.85025 mil.6 % = Δ. ΔChmf= (Chmf0 .5 . în care: ΔVmf= (Vmf1 – Vmf0) = 6134 . ΔrMc = 233987 Vad 0 ΔCi − 87523 ΔrCi = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 37 .lei = ΔPv + ΔPs + ΔPi.5 %.8 % = ΔrPex. lei.

5 = + 0.11243 mii lei. . c) Influenţa consumurilor intermediare: ∆Ci = . Influenţele procentuale ale factorilor sunt următoarele: ΔVmf + 1669 ΔrVmf = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 0. Creşterea valorii adăugate s-a datorat atât producţiei exerciţiului cât şi marjei comerciale. lei.7 – 0. Vad 0 233987 ΔApe − 11243 ΔrApe = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 4.4 %.986= -87523 mil lei = ∆Ci.0.3 . majorarea cheltuielilor pentru achiziţionarea consumurilor intermediare a diminuat corespunzător valoarea adăugată.7 % Vad 0 233987 ΔChmf − 1192 ΔrChmf = ⋅ 100 = ⋅ 100 = .5 % .Analiză financiară aprofundată 51 ΔVmf + ΔChmf= + 1669 -1192 = + 477 mil.76179 mil.3 %. 233987 Vad 0 ΔAcm − 986 ΔrAcm = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 0.2879 = .4 % = ∆rCi. lei. ∆U = U0 – U1 = 49305 – 48420 = + 885 mil. Vad 0 233987 ΔU 885 ΔrU = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 0 . ∆Acm = Acm0 – Acm1= 1893 . În concluzie: 1.Ape1= 21450 – 32693 = . Vad 0 233987 Prin însumare se verifică egalitatea ∆rMp + ∆rU + ∆rApe + ∆rAcm = .4 = -37. lei = ΔMc. Prin însumare se verifică egalitatea: ∆Mp + ∆U+ ∆Ape + ∆Acm= -76179 + 885 -11243 . lei. în care: ∆Mp = Mp0 – Mp1= 219897 .0. lei = ∆Mp + ∆U + ∆Ape + ∆Acm.8 %. ∆Ape = Ape0 .32.296076= .986 mil.2 % = ΔrMc.5 % Vad 0 233987 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔrVmf + ΔrChmf = +0.87523 mil. Influenţele procentuale ale factorilor sunt următoarele: ΔMp − 76179 ΔrMp = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 32.8 .5 + 0.4.

Oricare dintre variante presupune în final decalajul între ritmurile de creştere a producţiei exerciţiului şi consumurilor intermediare: IPex > ICi. el se foloseşte la calculul productivităţii muncii. Exemplificăm analiza factorială a valorii adăugate după acest model pe baza datelor Tabelului 9: . Cu cât este mai mare ponderea valorii adăugate în producţia exerciţiului. la calculul unor indicatori de eficienţă economică. pot fi determinaţi factorii de creştere a valorii adăugate. b) Cu aceleaşi cheltuieli materiale să se obţină o producţie cât mai mare. Relaţia de calcul a valorii adăugate după metoda substractivă fără marja comercială (Vad = Pex – Ci) pune în evidenţă următoarele corelaţii care asigură creşterea acestui indicator: a) Producţia exerciţiului să crească mai repede decât cheltuielile materiale. cu atât se demonstrează creşterea mai rapidă a efortului creator al muncii şi reducerea relativă a consumurilor din afară. 100 100 ⎠ ⎝ Pex ⋅ SC i . precum şi la determinarea TVA. c) La acelaşi volum al producţiei.52 Analiză financiară aprofundată B. Analiza factorilor de creştere a valorii adăugate calculate prin metoda substractivă Indicatorul valoare adăugată îndeplineşte funcţii calitative deosebit de importante în sistemul indicatorilor valorici utilizaţi în analiză. a cărei relaţie de calcul este următoarea: Vad = Pex − în care: Pex ⋅ SC i SC i ⎞ ⎛ = N ⋅ W ⋅ ⎜1 − ⎟. Ci = unde: N = Numărul de muncitori. În acest sens . Astfel. rata valorii adăugate în producţia exerciţiului este cu atât mai mare cu cât ponderea consumurilor intermediare (S Ci) este mai mică: În funcţie de această pondere. 100 Pex = N ⋅ W . W = Productivitatea anuală a muncii. cheltuielile materiale să se reducă.

intermed. ⎝ 100 ⎠ ⎛ SCi 0 − SCi1 ⎞ ΔSci = N 1 ⋅ Wa1 ⋅ ⎜ ⎟ = 1209 · 570. 6.53 129.43 + 87490 .91 99.0.42 134.Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 9: Analiza valorii adăugate prin metoda substractivă Nr.4441 = .6026 + 78620 + 3380= + 75974 mil.11 132.033 570. crt. Vad 0 233697 . Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔN + ΔWa + ΔSCi . Elemente decalcul Prod. lei. 2. exerciţiului (Pex) (mil. ⎝ 100 ⎠ ⎛ SCi 0 ⎞ ΔWa = N 1 ⋅ (Wa1 − Wa 0 ) ⋅ ⎜1 − ⎟ = 1209 · (+146.0049) = 3380 mil.4441 = 78620 mil.43) · 0.32 + 146.463 · (+ 0.5 Din datele Tabelului 9 se desprind următoarele concluzii: Modificarea absolută a valorii adăugate este diferenţa: Δ = Vad1 – Vad0 = 309671 – 233697 = + 75974 mil.033 · 0.5 %. în care: ⎛ SCi 0 ⎞ ΔN = ( N 1 − N 0 ) ⋅ Wa 0 ⋅ ⎜1 − ⎟ = . lei.32 · 424.10 % 233697 309671 Abateri (± Δ) + 163464 . (SCi) (%) Valoarea adăugată (Vad) (mil lei) Exerciţiul financiar Precedent Curent 526225 689689 1241 1209 424. 3.59 % 55.58 %. ⎝ 100 ⎠ Prin însumare se verifică egalitatea: ΔN + ΔWa + ΔSci = . lei.463 292528 380018 55. Modificarea procentuală a valorii adăugate este diferenţa: Δr = IVad – 100 = 132. lei. 4. Factorii de influenţă sunt următorii: Δr = ΔrN + ΔrWa + ΔrSCi. 5.6026 mil. lei) Numărul de muncitori (N) Productivitatea anuală (Wa) Consumuri intermediare (Ci) Ponderea cons.49 % + 75974 53 Tabelul 9 Indici (%) 131. în care: ΔN − 6026 ΔrN = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 2 . 1. lei = Δ.5 – 100 = + 32.10 97.

structura valorii adăugate şi repartizarea ei ΔrWa = . Reducerea numărului de muncitori cu 32 persoane (2.43 mil lei/muncitor şi a reducerii ponderii consumurilor intermediare cu 0.44 %.2. lei Δ = 75974 mil. Creşterea valorii adăugate cu 75974 mil lei (32. C Analiza valorii adăugate calculate prin metoda aditivă Calculul valorii adăugate prin metoda aditivă (analitică) presupune un demers invers faţă de precedentul şi vizează studiul elementelor care compun valoarea adăugată care înglobează în fapt costul factorilor de producţie care trebuie remuneraţi. Vad 0 233697 ΔSCi 3380 ΔrSCi = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 1.64 + 1. cheltuielile financiare (Ch fin).64 %.58 + 33. Metoda aditivă este o metodă de repartiţie care presupune însumarea elementelor structurale ale valorii nou create care cuprinde: cheltuielile cu personalul (salarii şi cheltuieli cu protecţia socială) (Chp). lei ΔWa = + 78620 mil. lei ΔSci = + 3380 mil. Prin însumarea elementelor de repartiţie se obţine valoarea adăugată brută (Vad br) şi netă (Vad n): Vad br = Chp+ (I + Tx) + Chfin + Aai + Rn.6026 mil.58 %) a redus valoarea adăugată cu 6026 milioane lei (2.44 = + 32.5 % = Δr.58 %). rezultatul net (Bn). Modelul de calcul al valorii adăugate după metoda analitică permite calcule privind: factorii de creştere. lei În concluzie: 1. Vad n = Vad br – Aai. Vad 0 233697 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔrN + ΔrWa + ΔrSCi = . impozitele şi taxele fără TVA (I+Tx). amortizarea activelor imobilizate (Aai).54 Analiză financiară aprofundată ΔWa 78620 ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 33.5%) a fost consecinţa creşterii productivităţii anuale a muncii cu 146. Sistemul factorial al valorii adăugate este următorul: ΔN = .49 %. 2.

25247 mil. Exemplificăm analiza structurală şi factorială a valorii adăugate calculate prin metoda aditivă (de repartiţie) pe baza Tabelului 10: ¾ Aplicaţia 10: Analiza valorii adăugate după metoda aditivă Nr.70 40668 51384 17.72 83. 4. lei.(I0+Tx0) = 26346 – 15682 = +10664 mil. lei. Analiza factorială a valorii adăugate Modificarea valorii adăugate este diferenţa Δ = Vad1 .Chfin Rezultatul net .Vad0 = 310405 .02 15682 26346 6. lei.(I+Tx) Cheltuieli financiare .70 8. Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔChp + Δ(I+Tx) + ΔChfin + ΔAai + ΔRn. 5. lei.n Ajustări imobilizări . lei. 3.25 233987 310405 100 100 Din datele Tabelului 10 rezultă următoarele: A.28 16. crt. lei = Δ.Aai Valoarea adăugată brută . Modificarea relativă a valorii adăugate este diferenţa: . în care: ΔChp = Chp1 – Chp0 = 152105 -112265 = + 39840 mil.98 49.48 55372 30125 23. ΔChfin = Chfin1 – Chfin0 = 30125 – 55372 = .40668 = + 10716 mil.233987 = + 76418 mil.R net Valoarea adăugată netă . ΔAai = Aai1 – Aai0 = 50445 – 10000 = + 40445mil. 6. 7. Δ(I+Tx) = (I1+Tx1) . ΔRn = Rn1 – Rn0 = 51384 . Elemente de repartiţie (milioane lei) Cheltuieli cu personalul . 2.55 223987 259960 95.Vad. (%) Precedent Curent S0 S1 112265 152105 47.Analiză financiară aprofundată 55 pentru remunerarea factorilor de producţie (aportorii de capitaluri). Prin însumare se verifică egalitatea: ΔChp + Δ(I+Tx) + ΔChfin + ΔAai + ΔRn = 39840 + 10664 – 25247 + 40445 + + 10716 = + 76418 mil. lei.Chp Impozite şi taxe .Vad br Tabelul 10 Exerciţiul financiar Structura Vad. 1.75 10000 50445 4.66 9.38 16.

2 + 4. în care: ΔChp + 39840 Δr Chp = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 17 %. Valoarea adăugată Cheltuieli financiare ⋅ 100.10.6 % = Δr. Creşterea valorii adăugate a fost consecinţa creşterii aportului tuturor factorilor de producţie.5 = = + 32. Vad 0 233987 Factorii de influenţă sunt următorii: Δr = ΔrChp + Δr(I+Tx) + ΔrChfin + ΔrAai + ΔrRn.6 %. care reflectă remunerarea factorilor de producţie: Cheltuieli cu personalul a) Remunerarea muncii: Rm = ⋅ 100. Vad 0 233987 ΔAai + 40445 ΔAai = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 17 . 2. Vad 0 233987 + 10664 Δ(I + Tx ) Δr(I+Tx) = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 4.5 %.2 %.5 %. Valoarea adăugată Δr = b) Remunerarea statului: Rs = Impozite şi taxe ⋅ 100.6 + 17. cu excepţia cheltuielilor financiare. Vad 0 233987 ΔRn + 10716 ΔrRn = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 4. În concluzie: 1. Cea mai mare contribuţie la această creştere au avut-o cheltuielile cu personalul şi amortizările şi provizioanele. Vad 0 233987 ΔChfin − 25247 ΔrChfin = ⋅ 100 = ⋅ 100 = −10.6 − 100 = + 32. Analiza structurală a valorii adăugate vizează ratele procentuale ale elementelor de repartiţie. B.56 Analiză financiară aprofundată Vad 1 310405 ⋅ 100 − 100 = ⋅ 100 − 100 = 132. Valoarea adăugată c) Remunerarea creditorilor: Rc = .5 . Vad 0 233987 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔrChp + Δr(I+Tx) + ΔrChfin + ΔrAai + ΔrRn = 17 + 4.6 %.

02 % şi a amortizării de la 4.25 % arată creşterea intensităţii capitalistice.38 la 16. indirect. pe care aceasta îl adaugă bunurilor şi serviciilor achiziţionate din afară.7 % şi a rezultatului net de la 17.Analiză financiară aprofundată d) Remunerarea investiţiilor: Ri = 57 Amortizări şi provizioane ⋅ 100. Analiza structurii valorii adăugate din tabelul 10 arată următoarele: 1. Aceste rezultate se reflectă în cotele de participare a aportorilor de capitaluri la realizarea valorii nou create. 4) Întreprinderea însăşi. prin amortismente şi provizioane şi prin autofinanţarea propriei dezvoltări. sub forma unor prestaţii sociale şi prin cotele de participare la profit. Concomitent s-a redus ponderea cheltuielilor financiare de la 23.98 la 49. ţinând seama de faptul că majorarea valorii adăugate cointeresează participanţii la viaţa întreprinderii astfel: 1) Personalul întreprinderii: prin cheltuielile de personal atribuite direct sub formă de salarii sau. prin compensarea deprecierii şi uzurii elementelor de activ. Astfel se evidenţiază rolul valorii adăugate de indicator al funcţiei de producţie care depinde de factorii principali (munca şi capitalul). 3) Statul: prin impozitele şi taxele încasate şi prin impozitul pe beneficii. Valoarea adăugată Rezultatul net ⋅ 100.66 la 9. Valoarea adăugată e) Remunerarea întreprinderii: Rî = Repartizarea valorii adăugate între participanţii la activitatea întreprinderii oferă o informaţie utilă privind partajul între cei care au drepturi asupra veniturilor create. 2.28 la 16. Costul adăugat este costul activităţii întreprinderii. . Accentuarea ponderii cheltuielilor cu personalul de la 47. prin raportul dintre cheltuielile de personal (amortismente) si valoarea adăugată.55 %. Remunerarea factorilor de producţie din valoarea adăugată pune în evidenţă faptul că fiecare factor încorporează două părţi distincte: una care corespunde unui cost adăugat pentru întreprindere şi alta care corespunde unei prelevări din rezultat. 2) Aportorii de capitaluri: prin dobânzile plătite creditorilor şi prin dividendele plătite acţionarilor.

de unde rezultă informaţii utile pentru gestiune. . iar pe de altă parte este un indicator al gradului de integrare economică dacă avem în vedere aportul exterior de consumuri materiale şi energetice. Capitalurile III.32 procente. repartizarea valorii adăugate analizate mai sus pentru remunerarea aportorilor de capitaluri se prezintă în Tabelul 11. dividende.71 la 22. un indicator de performanţă. Analizată ca o însumare de costuri adăugate şi de cote . din care rezultă următoarele concluzii: 1. 2.29 la 77.48 procente. pe de o parte.58 Analiză financiară aprofundată Prelevările din rezultat constituie componente ale rezultatului net care se repartizează factorilor de producţie sub diverse forme (participaţii.70 la 8. Creşterea aportului întreprinderii la realizarea valorii adăugate de la 14. impozit pe profit. Statul IV. în măsura în care permite să se aprecieze eficacitatea întreprinderii pentru o activitate dată (ţinând seama de mijloacele materiale puse în operă).părţi din rezultat.părţi din rezultate de la 21.30 la 25. Structurarea a valorii adăugate în funcţie de remunerarea aportorilor de capitaluri se realizează după următoarea schemă: Valoarea adăugată I. Întreprinderea = Costuri adăugate + Cote-părţi din rezultate Participaţii la profit Dividende acţionari Impozit pe profit Rezultat în rezervă (Autofinanţare) Cheltuieli de personal + Cheltuieli financiare + Impozite şi taxe + Cheltuieli calculate + (Amortismente) Valoarea adăugată astfel structurată este. Riscul dependenţei de aportul exterior este cu atât mai mare cu cât integrarea pe verticală a întreprinderii este mai redusă.68 procente şi creşterea cotelor . valoarea adăugată oferă o imagine asupra evoluţiei acestor costuri. De exemplu.80 procente şi a statului de la 6. Munca II. autofinanţare). Reducerea ponderii costurilor adăugate de la 78.

22 1. 4.48 5556 8441 2.80 15.68 50794 69289 21. 6. 8.Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 11: Structura valorii adăugate pe participanţi Nr. 12.85 15684 26347 6. 3.98 la 49.părţi din rezultate 59 Tabelul 11 Exerciţiul financiar Structura valorii adăug Precedent Curent S0 (%) S1 (%) 115118 155710 49.71 22.15 69726 48263 29. Munca a fost remunerată în creştere deţinând o pondere de peste 50 % în totalul valorii adăugate.28 la 16.76 33459 80085 14.28 16.32 5.70 14354 18138 6. 5. 5.32 3.25 23459 29640 10.02 procente şi a amortismentelor şi provizioanelor de la 4. 4.72 10128 17906 4.02 2853 3605 1.38 2.25 procente. Elemente de repartiţie (milioane lei) I Munca Cheltuieli cu personalul Participaţii la profit II Capitalurile Cheltuieli financiare Dividende acţionari III Statul Alte impozite şi taxe Impozit pe profit IV Întreprinderea Ajustări (amortiz +provizioane) Rezultat în rezervă (AF) Valoare adăugată brută I Costuri adăugate II Cote .98 49. 1. 2. 15. 13.80 10000 50445 4. 10. .17 112265 152105 47. 14. 7.14 5. Rezultatele înregistrate în repartizarea valorii adăugate atestă ponderea dominantă a costurilor adăugate în raport cu cotele-părţi din rezultate. Creşterea ponderii cheltuielilor cu personalul de la 47.66 9. Remunerarea întreprinderii în creştere a fost consecinţa creşterii amortizării şi provizioanelor în condiţiile reducerii ponderii autofinanţării. 9. 6.55 55372 30125 23.20 50. 11.70 8.30 25. crt.55 233987 310405 100 100 183193 241116 78. În analiză interesează relaţia între valoarea adăugată şi cifra de afaceri care reprezintă gradulc de integrare pe verticală ( Vad / CA ) şi evoluează invers faţă de gradul de dependenţă externă (CA/Vad).29 77.02 9. fiind indicatori de risc faţă de aportul extern de resurse materiale.

care permite să se măsoare capacitatea de a genera şi conserva fonduri în condiţii de funcţionare. Analiza Soldurilor Intermediare de Gestiune privind rentabilitatea În continuarea Soldurilor Intermediare de Gestiune privind activitatea de exploatare se calculează în “cascadă” următoarele solduri intermediare de gestiune ce caracterizează rezultatele (rentabilitatea) întreprinderii: 1) Excedentul brut (Insuficienţa) de exploatare (EBE) este rezultatul realizat din activitatea curentă a întreprinderii. fiind independent de politica financiară.2. cuprinde elemente de fluxuri financiare şi elemente ce corespund riscurilor ataşate. taxe. nu este influenţat de elemente extraordinare sau fiscale pure şi este egal cu suma: Rcrt = Rexp + Rfin.= Rexp + Venituri financiare – Cheltuieli financiare. vărsăminte asimilate (I+Tx) – Cheltuieli cu personalul(Chp).Alte cheltuieli de exploatare. 3) Rezultatul financiar (Rfin) este rezultatul din activitatea financiară. se calculează cu ajutorul relaţiei: EBE = Valoarea adăugată(Vad) + Subvenţii de exploatare (Sbv) – – Impozite. fiscală şi în domeniul amortizării. 4) Rezultatul curent (Rcrt) ţine cont de politica de finanţare a întreprinderii. Acest rezultat mai poate fi determinat şi prin diferenţa: Rexp = Venituri din exploatare – Cheltuieli de exploatare. nefiind legat de activitatea curentă şi se determină ca diferenţă: Rextr = Venituri extraordinare – Cheltuieli extraordinare. 6) Rezultatul brut al exerciţiului (Rbr) constituie soldul rezidual între veniturile totale şi cheltuielile totale şi se determină ca diferenţă: Rbr = Venituri totale – Cheltuieli totale. . fiind independent de politica financiară şi fiscală. dar ţine cont de amortizare şi provizioane. fiind intermediar între rezultatul de exploatare şi rezultatul curent: Rfin = Venituri financiare – Cheltuieli financiare. 5) Rezultatul extraordinar (Rextr) provine din activitatea neobişnuită a întreprinderii.2. se determină cu relaţia: Rexp = Excedentul brut (EBE) + Alte venituri din exploatare(Ave) – – Amortizări şi provizioane . 2) Rezultatul din exploatare (Rexp) măsoară performanţa industrială şi comercială a întreprinderii.60 Analiză financiară aprofundată 2.

asupra rezultatului brut. Creşterea excedentului brut din exploatare cu 33692 milioane lei (29 %) s-a datorat creşterii valorii adăugate.2 %).3%) într-un ritm inferior creşterii rezultatului brut (36. 6. 4.8 > 36. ca urmare a creşterii mai rapide a veniturilor totale comparativ cu cheltuielile totale (31. care a crescut cu 18493 milioane lei (36. . Rezultatul net contabil al exerciţiului a crescut cu 10716 milioane lei (26.4 %) a fost consecinţa reducerii în proporţie mai mare a pierderii financiare comparativ cu scăderea rezultatului din exploatare (54. Acest rezultat urmează a fi repartizat conform legii.4 %).4 %) datorită creşterii mai rapide a impozitului pe profit (76.6 %). pe seama cheltuielilor cu personalul şi a altor impozite şi taxe (fără impozitul pe profit). Creşterea rezultatului curent cu 18493 milioane lei (36.Analiză financiară aprofundată 61 7) Rezultatul net al exerciţiului (Rnet) .2 %) s-a datorat creşterii mai lente a sumei excedentului brut din exploatare şi altor venituri din ⎞ ⎛ 149859 + 4604 154463 exploatare ⎜ = = 128 % ⎟ comparativ cu suma amortizării şi ⎠ ⎝ 116167 + 4418 120585 ⎞ ⎛ 50445 + 9410 59855 altor cheltuieli de exploatare ⎜ = = 340.8 %) s-a datorat creşterii veniturilor financiare şi reducerii cheltuielilor financiare. 5.5 % ⎟ . conform relaţiei: Rnet = Rbr – Impozitul pe profit = Rbr(1.2 > 8.4 %).constituie soldul final după aplicarea cotei procentuale de impozit (i).i). Din analiza Tabloului SIG din Tabelul 2 se desprind următoarele concluzii referitor la Soldurile Intermediare de Gestiune privind rezultatele: 1. Reducerea pierderii financiare cu 26893 milioane lei (45. Reducerea rezultatului din exploatare cu 8400 milioane lei (8.2 > 30. Lipsa rezultatului extraordinar s-a reflectat în egalitatea rezultatului curent cu rezultatul brut. 2. parţial distribuit sau reinvestit. ⎠ ⎝ 10000 + 7577 17577 3. Pe baza rezultatului net se determină două soduri reziduale caracteristice pentru evaluarea performanţelor financiare ale întreprinderii: capacitatea de autofinanţare (CAF) şi autofinanţarea (AF).

pornind de la rezultatul net al exerciţiului(Rnet): CAF = Rezultatul net + Amortizări şi provizioane – Reluări amortizări şi provizioane + Valoarea contabilă a elementelor de activ cedate – . remunerarea capitalului propriu(dividende) şi rambursarea împrumuturilor. Această metodă pune în evidenţă originea capacităţii de autofinanţare. .3. Capacitatea de autofinanţare se poate determina prin două metode: 1) Prin metoda fluxurilor. finanţarea creşterii (rezultatul pus în rezervă). ci informează asupra utilizării acesteia pentru: acoperirea pierderilor probabile şi a riscurilor (provizioanelor). pornind de la excedentul brut al exploatării (EBE): CAF = EBE + Alte venituri din exploatare – Alte cheltuieli de exploatare ± Cote-părţi din rezultat din operaţiunile făcute în comun + Venituri financiare – Cheltuieli financiare + Venituri extraordinare – Cheltuieli extraordinare – Participarea salariaţilor la profit – Impozit pe profit. provizioane): CAF = Venituri încasabile – Cheltuieli plătibile. corespunzător metodei de calcul utilizate. constituie diferenţa între fluxurile de intrare şi fluxurile de ieşire generate de operaţiunile curente de gestiune care lasă la dispoziţia întreprinderii resurse proprii ce rămân disponibile pentru finanţarea diverselor necesităţi: rezultatul exerciţiului după impozitare şi cheltuielile care nu au antrenat plăţi (amortizări. 2) Prin metoda aditivă. Această metodă simplă şi rapidă nu explică originea capacităţii de autofinanţare şi ansamblul fluxurilor de trezorerie care vor naşte operaţiuni. Capacitatea de autofinanţare numită şi marjă brută de autofinanţare. Analiza capacităţii de autofinanţare şi autofinanţării Capacitatea de autofinanţare (CAF) este un sold rezidual de flux semnificativ care se obţine ca diferenţă între rezultatul net corectat cu amortizarea.62 Analiză financiară aprofundată 2. participarea salariaţilor la profit şi alte elemente de activ şi pasiv.2. corectând excedentul brut de exploatare cu veniturile şi cheltuielile care sunt la originea fluxurilor de trezorerie.Venituri din cesiuni de elemente de activ – Subvenţii investiţii virate în contul de rezultat – Participarea salariaţilor la profit.

ceea ce afectează structura financiară a acesteia. a căror absenţă conduce la dezechilibrarea structurii bilanţului. capacitatea de autofinanţare poate fi caracterizată astfel: a) Este un sold rezidual al fluxurilor generate de ansamblul operaţiunilor de gestiune (exploatare. Ea constituie o resursă proprie de care dispune întreprinderea prin prezenţa capitalurilor proprii. prin apelarea la împrumut. fiind un factor de creştere a acesteia prin propriile mijloace putând să dispună de capitaluri suplimentare. Există situaţii în care întreprinderea are capacitate de autofinanţare. financiare) şi de unele operaţiuni extraordinare. mărind fondul de rulment. întărirea fondului de rulment. c) Trebuie să concure la menţinerea valorii întreprinderii. distribuirea de dividende. Are caracterul unei resurse degajate în cursul exerciţiului şi se poate calcula ca diferenţă între intrări şi ieşiri de fonduri din care nu se deduce nici un element contabil calculat (amortizări. resurse disponibile durabile pentru a asigura finanţări structurale. operaţiuni (cheltuieli şi venituri) extraordinare. deoarece include mai multe feluri de resurse: resurse ce rămân timp scurt în întreprindere. Este eterogenă. În final. fiind un mijloc de finanţare pe care aceasta îl găseşte în propriile forţe. rambursarea împrumutului la termen pentru completarea mijloacelor de finanţare a programului de investiţii. în schimb nu are o autofinanţare suficientă care se traduce prin apelarea la împrumuturi de toate felurile. Autofinanţarea reprezintă îmbogăţirea întreprinderii. ceea ce are ca efect prezenţa datoriilor în bilanţ. rambursarea datoriilor bancare de finanţare a investiţiilor. provizioane): b) Este un flux de trezorerie efectivă sau potenţială care cuprinde inexactităţi. Autofinanţarea (AF) constituie partea din capacitatea de autofinanţare care rămâne la dispoziţia întreprinderii după deducerea dividendelor distribuite: AF = CAF – Dividende distribuite.Analiză financiară aprofundată 63 În esenţă. care îi va întări structura financiară. capacitatea de autofinanţare serveşte la determinarea unor rate financiare de performanţă precum şi pentru calculul unui alt sold rezidual important pentru întreprindere: autofinanţarea. d) Utilitatea CAF vizează: finanţarea (totală sau parţială) a noilor investiţii. .

4 126.4 126.8 126. + Ajustare valori imobilizări 3. 4.3 205. Autofinanţarea (AF) Din datele Tabelului 12 se desprind următoarele concluzii: 1. 3.3 239.Alte cheltuieli de exploatare + Venituri financiare .0 104.2 182. 6.Participare salariaţi la profit 10.Cheltuieli financiare + Venituri extraordinare Exerciţiul financiar Precedent 116167 4418 7577 3097 55309 10128 2853 47815 14356 33459 40668 10000 2853 47815 14356 33459 Curent 149859 4604 9410 5641 30960 17905 3605 98224 18139 80085 51384 50445 3605 98224 18139 80085 Tabelul 12 Abateri Indici (± Δ) + 33692 + 186 + 1833 + 2544 . Metoda aditivă 1.Dividende distribuite 12. + Alte venituri din exploatare 7. Metoda fluxurilor reflectă faptul că la originea creşterii capacităţii de autofinanţare a stat. Capacitatea de autofinanţare (CAF) 5. crt. 2. Metoda fluxurilor Excedent brut de exploatare (EBE) . pe de o parte. .Impozitul pe profit 9.64 Analiză financiară aprofundată Calculăm capacitatea de autofinanţare şi autofinanţarea pe baza datelor Tabelului 12: ¾ Aplicaţia 12: Calculul CAF şi AF Nr. Indicatori (milioane lei) I. 1. Rezultatul net (Rnet) 2. majorarea excedentului brut de exploatare şi pe .Cheltuieli extraordinare 8. .4 %). .2 124.3 205. Autofinanţarea (AF) II. .Participare salariaţi la profit 4.Dividende distribuite 6. .24349 + 7777 + 752 +50409 + 3783 + 46626 + 10716 + 40445 + 752 +50409 + 3783 + 46626 (%) 129.1 56 176.3 239. 5.3 126. .3 2. Capacitatea de autofinanţare (CAF) 11.3 504 126. Ambele metode utilizate pentru calculul capacităţii de autofinanţare arată creşterea acestui sold rezidual de flux cu 50409 milioane lei (105.

dar pot exista cel puţin trei situaţii: 1) Autofinanţarea minimă care cuprinde numai amortismentele. . ceea ce depinde de nivelul la care se situiază aceste solduri reziduale. ca resursă durabilă principală a întreprinderii. Metoda aditivă arată că această majorare s-a datorat atât creşterii rezultatului net cât şi creşterii amortizării şi provizioanelor (ajustările imobilizărilor). când întreprinderea doreşte să se retragă de pe o piaţă în regres. fără dezvoltarea lui. Autofinanţarea s-a majorat cu 46626 milioane lei (139. diminuarea pierderii financiare. Astfel. ca urmare a creşterii într-o proporţie mai mică a dividendelor distribuite acţionarilor: ICAF > IDividende (205. Pe lângă amortismente. 3) Autofinanţarea de dezvoltare este cerută în cazul în care se doreşte creşterea producţiei. capacitatea de autofinanţare. autofinanţarea trebuie să cuprindă compensarea creşterii preţurilor.4 >126. într-o proporţie mai mare decât capacitatea de autofinanţare. ca urmare a depăşirii altor venituri din exploatare de către cheltuielile aferente. măsoară capacitatea acesteia de a-şi finanţa nevoile financiare ale activităţii şi poate fi utilizată în aprecierea şi analiza rentabilităţii prin raportul: CAF/(Capitaluri proprii + Amortismente şi provizioane). 2) Autofinaţarea de menţinere este necesară pentru păstrarea nivelului producţiei. Nivelul ideal de autofinanţare este dificil de apreciat. 3. Atât capacitatea de autofinanţare cât şi autofinanţarea sunt utilizate în analiză pentru determinarea unor indicatori de rentabilitate cu semnificaţie în evaluarea performanţelor întreprinderii. Este o autofinanţare de menţinere plus un supliment pentru a pune în operă mijloace mai performante şi poate fi însoţită de alte surse de finanţare (noi aporturi ale acţionarilor). fiind corelate cu alţi indicatori în vederea determinării unor rate de performanţă financiară. Atât capacitatea de autofinanţare cât şi autofinanţarea prezintă importanţă în aaprecierea situaţiei financiare a întreprinderii. (IAF = 239.Analiză financiară aprofundată 65 de altă parte.3 %).3 %). Alte rezultate din exploatare au redus capacitatea de autofinanţare. Mijloacele de producţie pot fi reînnoite. urmând să-şi producă numai sumele necesare reînnoirii mijloacelor de producţie. 5. 4.3 %). precum şi a capacităţii de rambursare la termen a împrumuturilor prin raportul: Împrumuturi/CAF.

donaţii şi activele cedate). ajustarea valorii activelor circulante (pierderi din creanţe privind amortizările şi provizioanele). taxe şi vărsăminte asimilate. ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor începe cu studiul general al structurii şi eficienţei pe factori specifici activităţilor care le generează. cu obiectele de inventar consumate.3. diferenţe nefavorabile de curs valutar. ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli. cheltuielile privind mărfurile. cheltuieli privind investiţii financiare cedate. câştigurile din orice alte surse şi sunt evidenţiate cu ajutorul conturilor din clasa 7: a) Veniturile din exploatare cuprind: veniturile realizate din vânzarea produselor. lucrărilor executate şi serviciilor prestate. Veniturile întreprinderii reprezintă sumele încasate sau de încasat din activităţi curente. veniturile din subvenţii de . cheltuielile cu personalul. 2. veniturile din producţia de imobilizări. dobânzile privind exerciţiul financiar în curs. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor Contul de profit şi pierdere permite stabilirea rezultatului final al activităţii întreprinderii prin comensurarea veniturilor cu cheltuielile pe tipuri de activităţi: de exploatare.66 Analiză financiară aprofundată Autofinanţarea se utilizează pentru determinarea ponderii finanţării proprii în investiţiile perioadei prin raportul AF/Investiţii imobilizări. a) Cheltuielile de exploatare reflectă consumurile efectuate pentru realizarea obiectului de activitate şi cuprind: cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile. ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale (amortizări şi provizioane constituite). extraordinare. cheltuieli cu alte impozite. cheltuieli cu despăgubiri. b) Cheltuielile financiare includ pierderile de creanţe legate de participaţii. alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli privind prestaţiile externe. financiare. c) Cheltuielile extraordinare nu sunt legate de activitatea curentă normală şi cuprind calamităţile şi alte evenimente extraordinare. veniturile din variaţia stocurilor în plus sau în minus. sau pentru calculul ratei de autofinanţare a nevoilor globale prin raportul AF/NFR. sconturile acordate clienţilor.

trebuie corelate cu veniturile din exploatare. Analiza eficienţei cheltuielilor aferente veniturilor Eficienţa cheltuielilor aferente veniturilor este caracterizată cu ajutorul indicatorului (ratei)“Cheltuieli la 1000 lei venituri”: Cheltuieli totale It = ⋅ 1000 (‰) Venituri totale Creşterea eficienţei presupune reducerea nivelului indicatorului şi este consecinţa corelaţiei: ICht < IVt. cum sunt cele cu dobânzile plătite pentru creditele primite. din creanţe imobilizate. din dobânzi.1. Cht Vt Structura veniturilor pe tipuri de activităţi influenţează eficienţa generală a cheltuielilor totale aferente veniturilor totale. din investiţii financiare pe termen scurt. din investiţii financiare cedate. Unele cheltuieli financiare. daune pretinse în urma unor calamităţi. alături de efcienţa parţială a fiecărei categorii de cheltuieli. Analiza structurii veniturilor şi cheltuielilor pe tipuri de activităţi se relizează pe baza ratelor de structură a contului de profit şi pierdere. S V i = ⋅ 100 (%). Cheltuielile extraordinare se pot corela parţial sau deloc cu veniturile extraordinare.Analiză financiară aprofundată 67 exploatare şi alte venituri din exploatarea curentă. b) Veniturile financiare includ veniturile din imobilizări financiare. în vederea evaluării riscului financiar. c) Veniturile extraordinare provin din alte activităţi nelegate de activitatea curentă: despăgubiri. Dacă se urmăreşte corelaţia între venituri şi cheltuieli.3. diferenţe de curs valutar. sconturi obţinute şi alte venituri financiare. prin raportarea fiecărei categorii (i) de cheltuieli (venituri) la totalul acestora: Chi Vi S C hi = ⋅ 100 (%). cheltuielile financiare nu au ca rezultat obţinerea de venituri financiare. Modelul de calcul poate fi completat în funcţie de structura veniturilor (Svi) şi indicatorii de eficienţă (Ii) pe tipuri de activităţi: . 2. se constată că nu toate cheltuielile generează venituri: numai cheltuielile de exploatare se corelează direct cu veniturile din exploatare.

68 Analiză financiară aprofundată It = Ch exp V exp Chfin Vfin Chextr Vextr ⋅ 1000 ⋅ + ⋅ 1000 ⋅ + ⋅ 1000 ⋅ = V exp Vt Vfin Vt Vextr Vt = Iexp · SVexp + Ifin · SVfin + Iextr · SVextr = ∑Svi · Ii.0 17859 5488. De exemplu. în care: Cht1 636777 ΔCht = ⋅ 1000 − It 0 = ⋅ 1000 − 906 = 1183 − 906 = + 277 ‰. determinăm eficienţa cheltuielilor aferente veniturilor din contul de profit şi pierderi studiat pe baza datelor Tabelului 13: ¾ Aplicaţia 13: Eficienţa cheltuielilor aferente veniturilor Indicatori (milioane lei) Cheltuieli exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare Total Cheltuieli Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri extraordinare Total Venituri Exerciţiul financiar Precedent Curent 432100 605817 55309 30960 487409 636777 535108 700426 3097 5641 538205 706067 Structura (%) Si 1 Si 0 88.86 100 100 99.65 95. 706067 538205 Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔCht + ΔVt.50 865. 538205 Vt 0 ΔVt = It1 − It ′0 = 902 − 1183 = − 280 ‰.0 902.14 11.4 906. ΔCht + ΔVt = + 277 + (− 281) = − 4 ‰ = Δ. Prin însumare se verifică egalitatea: În concluzie: .58 0.20 0.35 4.0 - Pe baza datelor din Tabelul 13 se constată următoarele: Modificarea indicatorului de eficienţă este diferenţa: 636777 487409 Δ = It1 − It 0 = ⋅ 1000 − ⋅ 1000 = 902 − 906 = − 4 ‰.42 99.80 100 100 Tabelul 13 Indicatori (‰) Ii0 Ii1 807.

Prin însumare se verifică egalitatea: ΔSvi + ΔIi = (+ 38) + (. − It 0 = (99.5) + (0. În concluzie. Reducerea indicatorului cu 4 ‰ atestă creşterea eficienţei cheltuielilor totale. în care: ΔSvi = Δ= ∑ Sv i1 ⋅ Ii1 − ∑ Sv i0 ⋅ Ii 0 ∑ Sv i1 ⋅ Ii 0 100 100 ΔIi = It1 − I′t 0 = 902 − 944 = − 42 ‰.58 la 0.42) = . prin creşterea ponderii veniturilor financiare de la 0.80 procente. A crescut ponderea veniturilor financiare şi s. A crescut ponderea cheltuielilor de exploatare şi s-a redus ponderea cheltuielilor financiare. indicatorul “Cheltuieli financiare la 1000 lei venituri financiare”fiind mult mai mare decât indicatorul total (17859 > 906). 1. 100 100 Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔSVi + ΔIi . Pe o treaptă superioară de diviziune.2 ⋅ 807 . Reducerea indicatorului de eficienţă a cheltuielilor totale cu 42 ‰ s-a datorat reducerii indicatorului activităţii financiare de la 17859 la 5488. Structura cheltuielilor şi a veniturilor arată inexistenţa activităţii extraordinare. .4 ‰. Modificarea structurii veniturilor a majorat indicatorul cu 38 ‰.306 = ⎜ ⎟ 487409 ⎠ ⎝ 538205 3.312 〉 1. 2. 5.80 ⋅ 17859) − 906 = + 38 ‰. se constată că structura veniturilor şi indicatorii de eficienţă pe tipuri de activităţi au determinat reducerea indicatorului de eficienţă a cheltuielilor totale cu 4 ‰: = 902 − 906 = − 4 ‰.a redus ponderea veniturilor din exploatare. 4. Reducerea indicatorului a fost consecinţa creşterii mai rapide a veniturilor comparativ cu cheltuielile: IVt > ICht: 636777 ⎞ ⎛ 706067 = 1. 2.Analiză financiară aprofundată 69 1.4 ‰ = Δ.

Deşi în valoare absolută toate categoriile de cheltuieli au crescut. Analiza cheltuielilor de exploatare Cheltuielile de exploatare sunt dominante în totalul cheltuielilor din contul de profit şi pierdere. stocarea semifabricatelor. în reducere până la peste 57 % în cursul exerciţiului curent. materialele consumabile. 2. şi a altor cheltuieli de exploatare. achiziţionarea de mărfuri şi vânzarea lor. ca pondere faţă de totalul cheltuielilor. În contabilitatea financiară. stocarea lor. ceea ce le măreşte importanţa în acţiunea de sporire a rentabilităţii. În consens cu structura cheltuielilor de exploatare. efectuăm analiza structurii şi eficienţei cheltuielilor de exploatareîn cazul studiat pe baza datelor Tabelului 14. produselor finite şi vânzarea lor. cu excepţia ajustării valorii imobilizărilor corporale şi necorporale. I exp = ⋅ 1000 (‰) V exp . cheltuielile de exploatare includ contravaloarea consumurilor efectuate în scopul realizării obiectului de activitate şi cuprind ansamblul unor operaţiuni de cumpărare de materii prime şi materiale. care deţin o pondere de peste 60% în exerciţiul precedent.2. De exemplu. cheltuielile cu energia şi apa şi alte cheltuieli materiale.70 Analiză financiară aprofundată 2. Dominante în totalul cheltuielilor de exploatare sunt cheltuielile cu materiile prime. respectiv amortizările şi provizioanele.3. care au crescut în cursul exerciţiului curent. acestea s-au redus. desfăşurarea procesului de producţie. ceea ce reflectă scăderea eficienţei acestor cheltuieli (Tabelul 14): . Creşterea eficienţei cheltuielilor se reflectă în reducerea indicatorului şi este consecinţa corelaţiei: IV exp > ICh exp. fiind legate direct de activitatea de exploatare a întreprinderii. Analiza cheltuielilor de exploatare vizează structura prin intermediul ratelor de structură şi eficienţa lor pe baza indicatorului “Cheltuieli de exploatare la 1000 lei Venituri din exploatare”: Ch exp . din care se constată următoarele: 1. indicatorul de eficienţă “Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare” a crescut.

⋅ 1000 (‰ ) Venit.2 > 30.9 57.50 865.5 – 267 = + 57.12 (‰) (%) Pe baza datelor Tabelului 14 se obţin următoarele rezultate: Modificarea indicatorului este diferenţa: 605817 432100 Δ = I exp 1 − I exp 0 = ⋅ 1000 − ⋅ 1000 = 865 − 807. scăderea eficienţei cheltuielilor a fost consecinţa creşterii mai rapide a cheltuielilor faţă de venituri: IChexp > IVexp (40. riscuri + cheltuieli Venituri din exploatare.5 2.Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 14: Analiza structurii şi eficienţei cheltuielilor de exploatare Indicatori (milioane lei) Cheltuieli exploatare .pt. Tabelul 14 Structura (%) Abateri (± ∆) Si 1 mil.78 57.5 = +57. În concluzie.16 223 34. exp.2 62.32 40445 404. în care: Ch exp 1 605817 ΔCh exp = ⋅ 1000 − I exp 0 = ⋅ 1000 − 807 .10 39840 35.98 25.total Chelt.88 1192 28.4 0.34 76079 28.0 0.5 ‰ = ∆. în funcţie de natura cheltuielilor aferente veniturilor şi în . 700426 535108 Factorii de influenţă sunt următorii: ∆ = ∆Chexp + ∆Vexp.1 7.00 71 Iexp = Chelt.6 25.9 %). Analiza eficienţei cheltuielilor de exploatare trebuie aprofundată la nivelul fiecărui element. lei % Si 0 100 100 173717 40.5 ‰.17 0.80 8.20 15938 47.total Exerciţiul financiar Precedent Curent 432100 605817 271297 347376 4158 5350 112265 152105 10000 50445 653 876 33727 49665 535108 700426 807. 535108 V exp 0 ΔV exp = I exp 1 − I exp ′ 0 = 865 − 1132 = −267 ‰.96 0. exp.5 ‰. Prin însumare se verifică egalitatea: ∆Chexp + ∆Vexp = + 324.50 7.privind mărfurile Cheltuieli cu personalul Ajustare imobilizări totale Ajustare active circulante Alte cheltuieli de exploatare Proviz.5 = + 324.2 1653188 30. mat.31 8.prime + materiale Chelt.

p = Preţul mediu de vânzare. 2. c = Costul unitar al producţiei vândute. Diferenţele de evaluare a producţiei stocate şi a producţiei imobilizate (în costuri) şi a producţiei vândute (în preţ) vor diminua corespunzător eficienţa cheltuielilor de exploatare pe total. producţiei stocate. executare de lucrări şi prestări de servicii cu veniturile din vânzarea mărfurilor. în care se reflectă atât eficienţa producţiei vândute cât şi eficienţa vânzărilor de mărfuri. Cum activitatea de exploatare vizează în primul rând producţia şi comercializarea produselor.3. mai puţin rabaturile. producţiei imobilizate şi respectiv alte venituri şi alte cheltuieli de exploatare. Indicatorul poate fi exprimat în funcţie de eficienţa produselor (i): c S ⋅ ⋅ 1000 ∑ S ⋅ i p ∑ = I= 100 100 .3. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri Cifra de afaceri (CA) se calculează prin însumarea veniturilor provenite din livrări de produse. remizele şi alte reduceri acordate clienţilor şi constituie componenta principală a veniturilor din exploatare. eficienţa cheltuielilor de exploatare este condiţionată direct de gradul de eficienţă a cheltuielilor aferente cifrei de afaceri. influenţând decisiv eficienţa cheltuielilor de exploatare. prin indicatori adecvaţi. aferente: cifrei de afaceri (din producţia vândută şi din vânzarea mărfurilor). Eficienţa cheltuielilor aferente cifrei de afaceri (producţiei vândute) se analizează cu ajutorul indicatorului Cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri: ICA = Ct ⋅ 1000 = CA ∑ q(S ) ⋅ c ⋅ 1000 (‰). ∑ q(S ) ⋅ p în care: q = Cantitatea vândută.72 Analiză financiară aprofundată raport cu modul de formare a veniturilor şi a cheltuielilor. S = Structura sortimentală a vânzărilor.

în care: ∑ q (S ) ⋅ c ∑ q (S ) ⋅ p ∑ q (S ) ⋅ c Δc = ∑ q (S ) ⋅ p ΔS = 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 ⋅ 1000 − I 0 = ⋅ 1000 − I ′0 = 635808 ⋅ 1000 − 870 = 869 − 870 = − 1 ‰. p1 q1 . = 777384 ∑ q (S ) ⋅ p 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Modificarea indicatorului este diferenţa: Δ = I1 − I0 = 941 − 870 = + 71 ‰. C – buc. c0 186990 318240 281520 156826 265080 214320 117936 147744 139968 461752 731064 635808 Pe baza datelor Tabelului 15 se obţin următoarele rezultate: I0 = I1 ∑ q (S ) ⋅ c ⋅ 1000 = 461752 ⋅ 1000 = 870 ‰. c0 q1 . p0 q1 . Total Valoarea vânzărilor la preţ (milioane lei) q0 . 731544 1 0 Δp = I1 − I′1 = 941 − 1000 = − 59 ‰. p0 212221 326501 320280 185692 287632 253800 132638 163251 157464 530551 777384 731544 Tabelul 15 Valoarea vânzărilor la cost (milioane lei) q0 . 731544 731064 ⋅ 1000 − 869 = 1000 − 869 = + 131 ‰. Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔS + Δc + Δp .Analiză financiară aprofundată 73 Efectuăm analiza eficienţei cheltuielilor aferente producţiei vândute pe baza datelor Tabelului 15: ¾ Aplicaţia 15: Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri pe total Produse convenţionale A – to B – buc. În concluzie: . 530551 ∑ q (S ) ⋅ p ∑ q (S ) ⋅ c ⋅ 1000 = 731064 ⋅ 1000 = 941 ‰. Prin însumare se verifică egalitatea: ΔS + Δc + Δp = −1 + 131 − 59 = + 71 ‰ = ∆. c1 q1 .

⋅ i1 100 100 Modificarea indicatorului este diferenţa: Δ = I1 − I0 = 941 − 870 = + 71 ‰. 4. Metoda calculului pe produs pune în evidenţă contribuţia eficienţei fiecărui produs la eficienţa generală prin ponderea deţinută în producţia vândută. 2. în care: (42 ⋅ 975) + (37 ⋅ 922) + (21 ⋅ 905) = 941 ‰. . C – buc. De exemplu. 3. rezultă următoarele: I0 = I1 = ∑S ∑S 0 ⋅ i0 100 1 = = (40 ⋅ 879) + (35 ⋅ 844) + (25 ⋅ 889) = 870 100 ‰. Total Structura vânzărilor % S0 S1 40 42 35 37 25 21 100 100 Preţul unitar (mii lei) p0 p1 785 800 45 51 81 84 236 373 Costul unitar (mii lei) c0 c1 690 780 38 47 72 76 x x Tabelul 16 Chelt. prin calculul pe produs se obţin rezultatele din Tabelul 16: ¾ Aplicaţia 16: Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri pe produse Produse convenţionale A – to B – buc. Reducerea eficienţei cheltuielilor a fost consecinţa creşterii costurilor unitare ale produselor.74 Analiză financiară aprofundată 1.la 1000 lei CA (‰) i0 i1 879 975 844 922 889 905 870 941 Din datele Tabelului 16. Modificarea structurii sortimentale a redus indicatorul. ceea ce impune examinarea eficienţei produselor pe baza calculului pe produs. Creşterea preţurilor de vânzare ale produselor a redus nivelul indicatorului. Creşterea indicatorului cu 71 ‰ reflectă scăderea eficienţei cheltuielilor aferente producţiei vândute. favorizând creşterea eficienţei cheltuielilor. Factorii de influenţă sunt următorii: ∆ = ∆S + ∆i.

Sistemul factorial al indicatorului este următorul: ∆S = .1 + 72 = + 71 ‰ = ∆. Δp = I1 − I′1 = 941 – 1000 = . Creşterea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri reflectă reducerea eficienţei cheltuielilor aferente vînzărilor. 100 100 în care: ⎡⎛ 780 ⎞ ⎛ 47 ⎞ ⎛ 76 ⎞⎤ c1 ⋅ 1000 ⎢⎜ 42 ⋅ ⎟ + ⎜ 37 ⋅ ⎟ + ⎜ 21 ⋅ ⎟⎥ ⋅ 1000 785 ⎠ ⎝ 45 ⎠ ⎝ 81 ⎠⎦ p0 ⎝ I ′1 = = 1000 ‰. În concluzie: 1. Prin însumare se verifică egalitatea: ∆S + ∆i = . în care: Δc = ∑S 1 ⋅ c1 c0 ⋅ 1000 ∑ S 1 ⋅ ⋅ 1000 p0 p0 − = I ′1 − I ′0 . ∑S 1 ⋅ Prin însumare se verifică egalitatea: Δc + Δp = +131 − 59 = + 72 ‰ = ∆i. − I0 = (42 ⋅ 879) + (37 ⋅ 844) + (21 ⋅ 889) − 869 = 869 − 870 = − 1 ‰. al cărui indicator este inferior mediei (844 < 869).Analiză financiară aprofundată ΔS = 75 ∑S 1 ⋅ i0 100 100 Δi = I1 − I′0 = 941 − 869 = + 72 ‰.1 ‰ ICA1 – ICA0 = + 71 ‰ ∆c = + 131 ‰ ∆i = + 72 ‰ Δp = . 3. ca urmare a scăderii eficienţei produselor. Modificarea structurii vânzărilor a redus indicatorul pe total prin creşterea ponderii produsului B.59 ‰. =⎣ 100 100 ∆c = I′1 − I′0 = 1000 – 869 = + 131 ‰. Pe trepta a doua: Δi = Δc + Δp.59 ‰ . Majorarea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri pe produse a fost consecinţa creşterii costurilor unitare ale produselor. 2.

Dinamica indicatorului Cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri poate fi apreciată prin valoarea elasticităţii: costurilor în raport cu variaţia cifrei de afaceri ΔCt/ Ct Ect/ CA = . costurile fiind relativ elastice în raport cu cifra de afaceri. 2. ΔrCA ICA − 100 46. Ct / CA Im 870 ∑ q1 ⋅ c1 ⋅ 100 = 731064 ⋅ 100 = 158 %. 777384 − 530551 246833 IM = În concluzie: 1.24 . în timp ce modificarea structurii producţiei este un factor exogen. Valoarea supraunitară a elasticităţii reflectă sensibilitatea ridicată a costurilor aferente cifrei de afaceri la variaţia acesteia.5 %. ICA = 530551 ∑ q0 ⋅ p0 731064 − 461752 269312 ⋅ 1000 = ⋅ 1000 = 1091 ‰. 3.5 2) EC t/ CA = în care: IC t = ΔCt / ΔCA IM 1091 = = = 1.76 Analiză financiară aprofundată Factorii de reducere a indicatorului Cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri reflectă diferit efortul propriu în creşterea eficienţei: reducerea costului unitar şi majorarea preţului mediu prin îmbunătăţirea calităţii produselor reflectă direct acest efort. ΔCA/ CA în două variante de calcul: ΔrCt IC t − 100 58 1) EC t/ CA = = = = 1. 461752 ∑ q0 ⋅ c0 ∑ q1 ⋅ p1 ⋅ 100 = 777384 ⋅ 100 = 146.24 . Reducerea eficienţei cheltuielilor aferente cifrei de afaceri a fost consecinţa creşterii mai rapide a cheltuielilor comparativ cu cifra de afaceri (58 > 46 %). . Acelaşi lucru exprimă raportul dintre indicatorul marginal IM = 1091 ‰ şi indicatorul mediu Im0 = 870 ‰.

4.lei 1000 1000 Prin însumare se verifică egalitatea: . după cum: I< 1000 sau I > 1000.3.Analiză financiară aprofundată 2.5 ΔR = ⋅ V exp 0 = ⋅ 535108 = − 30769 mil.5 R0 1000 − 807 . limita maximă 1000 constituie pragul de rentabilitate.lei 1000 1000 1000 + 135 R1 1000 − 865 B1 = ⋅ V exp 1 = ⋅ 700426 = ⋅ 700426 = + 94558 mil. sub formă de beneficii su pierderi (± B). Analiza efectului reducerii cheltuielilor la 1000 lei 77 Indicatorul Cheltuieli la 1000 lei venituri stabileşte o legătură directă între costuri şi rentabilitate. Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔR + ΔVexp. Relaţia de calcul a efectului reducerii cheltuielilor la 1000 lei este următoarea: R 1000 − I B= ⋅ V (CA) = ⋅ V (CA) . în care: R1 − R 0 135 − 192. din exploatare (V) sau cifrei de afaceri (CA). atingându-se punctul mort (beneficiul = 0). 1000 1000 Exemplificăm calculul şi analiza efectului reducerii cheltuielilor la 1000 lei venituri pe baza datelor din Tabelul 13: ¾ Aplicaţia 17: Analiza beneficiului aferent exploatării Beneficiul aferent exploatării are următoarele valori: + 192. lei.5 B0 = ⋅ V exp 0 = ⋅ 535108 = ⋅ 535108 = + 103008 mil.8450 mil. Diferenţa 1000 – I = R reprezintă rata de reducere a indicatorului de eficienţă şi permite determinarea efectului creşterii eficienţei cheltuielilor aferente veniturilor: totale. lei 1000 1000 R1 135 ΔV exp = ⋅ (V exp 1 − V exp 0 ) = ⋅ (700426 − 535108 ) = + 22310 mil.lei 1000 1000 1000 Modificarea indicatorului este diferenţa: Δ = B1 – B0 = 94558 – 103008 = . la care veniturile egalează costurile.

4. lei. Sistemul factorial al indicatorului este următorul: ∆R = .8450 mil. lei. lei Δ = .8450 mil. Creşterea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare cu 57. în care: R1 − R 0 59 − 130 ΔR = ⋅ CA0 = ⋅ 530551 = − 37669 mil.78 Analiză financiară aprofundată ΔR + ΔVexpl = .5 la 135 lei (cu 57. lei Analiza efectului reducerii cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri pune în evidenţă în primul rând evoluţia beneficiului aferent producţiei vândute pe baza datelor Tabelului 15 după cum urmează: ¾ Aplicaţia 18: Analiza beneficiului aferent cifrei de afaceri Beneficiul aferent producţiei vândute pe total are următoarele valori: R0 1000 − 870 BCA0 = ⋅ CA0 = ⋅ 530551 = + 68972 mil. Efectul acestei reduceri a fost scăderea beneficiului din exploatare cu 30769 milioane lei. 1000 1000 Modificarea indicatorului este egală cu diferenţa: Δ = BCA1 – BCA0 = 45866 – 68972 = . lei = Δ.5 ‰ a diminuat rata de reducere de la 192. 1000 1000 .30769 mil. În concluzie: 1.23106 mil. lei ∆Vexp = + 22319 mil. Creşterea veniturilor din exploatare cu 165318 milioane lei a majorat beneficiul aferent exploatării cu 22319 milioane lei. Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔR + ΔCA.5 lei). lei. Beneficiul aferent exploatării s-a redus cu 8450 milioane lei. astfel: 2. 3. 1000 1000 R1 1000 − 941 BCA1 = ⋅ CA1 = ⋅ 777384 = + 45866 mil.30769 + 22310 = . lei.

.5 – 69502 + 31302. lei = Δ. În final. Pe treapta a doua de diviziune. 1000 1000 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔS + Δc + Δ p = 530. lei. Sistemul factorial al indicatorului este următorul: . lei.37669 + 14563 = .5 = .lei 1000 1000 1000 R ′1 − R ′0 ( 1000 − I ′1 ) − R ′0 0 − 131 Δc = ⋅ CA0 = ⋅ CA0 = ⋅ 530551 = − 69502 mil. în care: R ′0 − R 0 ( 1000 − I ′0 ) − R 0 131 − 130 ΔS = ⋅ CA0 = ⋅ CA0 = ⋅ 530551 = 530 . se verifică egalitatea: ΔR + ΔCA = . 79 în care: R1 59 Δq = ⋅ (∑ q1(S 0 ) ⋅ p 0 − ∑ q 0(S 0 ) ⋅ p 0 ) = ⋅ (972415 − 530551) = 26070 mil. 1000 1000 1000 R1 − R ′1 59 − 0 Δp = ⋅ CA0 = ⋅ 530551 = + 31302.23106 mil. b) ΔCA = Δq + ΔS + Δ p . 1000 1000 Prin însumare se verifică egalitatea: Δq + ΔS + Δ p = 26070 – 14211 + 2704 = + 14563 mil.Analiză financiară aprofundată R1 59 ΔCA = ⋅ (CA1 − CA0 ) = ⋅ (777384 − 530551) = + 14563 mil. lei = Δ.5 mil.37669 + 14563 = .37669 mil. 1000 1000 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔR + ΔCA = .23106 mil. 1000 1000 R1 59 ΔS = ⋅ (∑ q1(S 1) ⋅ p 0 − ∑ q1(S 0 ) ⋅ p 0 ) = ⋅ (731544 − 972415) =-14211 mil. lei = ΔR. a) ΔR = ΔI = ΔS + Δc + Δ p .5 mil. lei = ΔCA. 1000 1000 R1 59 Δp = ⋅ (∑ q1(S 1) ⋅ p1 − ∑ q1(S 1) ⋅ p 0 ) = ⋅ (777384 − 731544) = 2704 mil.

.5 – 14211) – 69502 + (31302. lei Δq = + 26070 mil.69502 mil. Prin intermediul cifrei de afaceri se reflectă efectul favorabil al creşterii volumului vânzărilor şi al creşterii preţului mediu şi efectul negativ al modificării structurii producţiei vândute. Cumulând influenţele factorilor care se manifestă prin rata de eficienţă (R) şi prin cifra de afaceri (CA).37669 mil. lei În concluzie: 1. lei Δ = . Reducerea beneficiului aferent cifrei de afaceri cu 23106 milioane lei (33.5 mil. lei = Δ La aceşti factori se ajunge pornind de la relaţia dintre beneficiul aferent cifrei de afaceri şi cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri: 1000 − ICA ⋅ CA = 1000 1000 − B= ∑ q(S ) ⋅ c ⋅ 1000 ∑ q(S ) ⋅ p ⋅ 1000 ∑ q(S ) ⋅ p = = ∑ q (S ) ⋅ p − ∑ q ( S ) ⋅ c . se constată că beneficiul aferent cifrei de afaceri este determinat de patru factori. 4. lei ΔS = .23106 mil.5 %) a fost consecinţa scăderii ratei de reducere a cheltuielilor la 1000 lei CA cu 71 lei (de la 130 la 59 lei). ca urmare a creşterii indicatorului Cheltuieli la 1000 lei CA de la 870 la 941 ‰. Creşterea cifrei de afaceri a majorat beneficiul cu 14563 milioane lei (21 %).5 – 69502 + 34006. lei Δc = . 2. după cum urmează: Δq + ΔS + Δc + Δ p = 26070 + (530.5 mil.5 + 2704) = = 26070 – 13680. lei ΔCA = + 14563 mil. 3. lei Δ p = + 2704 mil. Prin intermediul ratei de reducere a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri se reflectă efectul favorabil al modificării structurii şi al creşterii preţului mediu şi efectul negativ al creşterii costului unitar.14211 mil.5 = + 23106 mil. lei Δ p = + 31302.80 Analiză financiară aprofundată ΔS = + 530. lei ΔR = .

din care: 4) Marja comercială = Vânzări de mărfuri – Costul de cumpărare a mărfurilor. Aceste marje se analizează numai la nivelul rezultatului curent. de unde rezultă profitul (+) sau pierderea (-) pentru fiecare nivel. B. Rezultatul brut = Venituri totale . E.4. De exemplu.Cheltuieli totale. 3) Marja costului de cumpărare = Cifra de afaceri – Costul de cumpărare. Rezultatul curent = Rezultatul din exploatare(A) + Rezultatul financiar(B). marjele de rentabilitate calculate pe baza contului de profit . Rezultatul net = Rezultatul brut – Impozitul pe profit. Ele pun în evidenţă faptul că producţia stocată şi cea imobilizată nu reprezintă decât venituri calculate (transferuri de cheltuieli) şi că numai producţia vândută şi vânzările de mărfuri generează rezultat.Analiză financiară aprofundată 2. financiar. Analiza marjelor de rentabilitate 81 Contul de rezultat este un document care preia ansamblul cheltuielilor şi veniturilor exerciţiului pe trei niveluri de activitate: exploatare. Rezultatul/acţiune = Rezultatul brut (net)/Număr acţiuni. Rezultatul din exploatare = Venituri din exploatare – Cheltuieli de exploatare. D. F. C. 2) Marja costurilor de producţie = Marja industrială – Alte cheltuieli de producţie. 5) Marja costurilor variabile = Cifra de afaceri – Cheltuieli variabile. extraordinar. elementele extaordinare nefiind dependente de vânzări. analiza cheltuielilor prin funcţii permite determinarea mai multor marje de rentabilitate: 1) Marja industrială = Producţia exerciţiului – Costul aprovizionărilor. Tabloul SIG permite să se măsoare fluxul global de activitate. În prtea finală a contului de profit şi pierdere se determină: G. Aceste marje sunt caracteristice activităţii industriale a întreprinderii şi trebuie raportate la marja comercială specifică activităţii de comerţ. Rezultatul extraordinar = Venituri extraordinare – Cheltuieli extraordinare. rezultatul pe tipuri de activităţi fiind determinat sub forma marjelor: A. Rezultatul financiar = Venituri financiare – Cheltuieli financiare (±). Pornind de la veniturile din producţia exerciţiului.

2 %).2).0. Rezultatul curent a crescut cu 18493 milioane lei (36. 3.4 126. Rezultatul financiar (Rfin) 3. Marje de rentabilitate Exerciţiul financiar Precedent + 103008 . Rezultatul financiar constituie o pierdere. 6.8 45.687 Curent + 94608 . 5.513 (%) 91.6 %).4 > 29. Rezultatul net pe acţiune s-a redus cu 0. 7.4%) datorită decalajului indicilor de dinamică: IRexp > IRfin (91.7%) ca urmare a creşterii mai rapide a numărului de acţiuni (400 %) comparativ cu rezultatul net contabil (26. ca urmare a decalajului nefavorabil între dinamica veniturilor şi a cheltuielilor de exploatare: IVexp < IChexp (130. Rezultatul din exploatare s-a redus cu 8400 milioane lei (8.3 crt (milioane lei) 1. 8.174 Tabelul 17 Abateri Indici (± Δ) .3 500. Inexistenţa rezultatului extraordinar antrenează egalitatea rezultatului brut cu rezultatul curent. 2. care s-a redus în cursul exerciţiului cu 26893 milioane lei (45 %) datorită creşterii veniturilor financiare cu 2544 milioane lei (82 %) şi reducerii cheltuielilor aferente cu 24349 milioane lei (44%).25319 69289 69289 51384 295996 0.8 136. 4.8 > 45. 5.0 25. Rezultatul curent (Rcrt) 4.513 mii lei (74.4 136.9 < 140. Rezultatul net contabil al exerciţiului a crescut cu 10716 milioane lei (26.82 Analiză financiară aprofundată şi pierdere analizat sunt prezentate în Tabelul 17: ¾ Aplicaţia 19: Marjele de rentabilitate din contul de profi şi pierdere Nr. 6.3 %). . Rezultatul extraordinar Rezultatul brut (Rbr) Rezultatul net [Rnet = Rbr(1-i)] Numărul de acţiuni (mii) Rezultatul net pe acţiune Din datele Tabelului 17 se desprind următoarele concluzii: 1.8 %). Rezultatul din exploatare(Rexp) 2.3 %).8400 + 26893 + 18493 + 18493 + 10716 +236796 . datorită creşterii mai rapide a rezultatului brut faţă de cota procentuală de impozit (36.52212 50796 50796 40668 59200 0.

808 0.2 69. 1. În concluzie: .057 .40141 mil. 4. lei.2 .8400 91. Factorii de influenţă sunt următorii: ∆ = ∆Vexp + ∆R.total Cheltuieli de exploatare . Venituri.8400 + 0.9 91.865 0.057) · 700425 = . rentabilitatea activităţii curente a întreprinderii şi este calculat cu ajutorul relaţiei: ⎛ Ch exp R exp = Vexp − Ch exp = V exp ⎜1 − ⎜ Vexp ⎝ ⎞ ⎟ = Vexp ⋅ R . caracterizează în mărime absolută. ⎟ ⎠ în care: R = 1 – I = rata de eficienţă a cheltuielilor de exploatare.R0) Vexp1 = (. De exemplu.192 = + 31741 mil. ∆R = (R1 . 6.8 107.0. (milioane lei) Venituri din exploatare . cheltuieli şi rezultate crt. lei. 5.5.057 . Prin însumare se verifică egalitatea: ∆Vexp + ∆R = + 31741 – 40141 = . 2.8400 mil.8 Nr. rezultatul din exploatare se prezintă în Tabelul 18: ¾ Aplicaţia 20: Calculul rezultatului din exploatare Exerciţiul financiar Precedent 535108 432100 103008 0.Analiză financiară aprofundată 2. lei. în care: ∆Vexp = R1(Vexp1 .8400 milioane lei = ∆.135 94608 Tabelul 18 Abateri Indici (± Δ) (%) + 165317 130.192 103008 Curent 700425 605817 94608 0.0.9 + 173717 140.Vexp0) = 165317 · 0. Analiza rezultatului din exploatare 83 Rezultatul din exploatare este dominant în rezultatul brut al exerciţiului.total Rezultatul din exploatare (Rexp) I = Ch exp/ V exp R=1-I Rexp = Vexp · R Pe baza datelorTabelului 18 se obţin următoarele rezultate: Modificarea rezultatului din exploatare este diferenţa: ∆ = Vexp1 · R1 – Vexp0 · R0 = 94608 – 103008 = . 3.

103008 = . Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔRCA + ΔChd + ΔChad + ΔAve.40141 mil.112161 mil. lei.2 %).6122 mil. De exemplu. lei.Cheltuieli generale de administraţie (Chad) + Alte venituri din exploatare (Ave). Reducerea ratei de eficienţă (R) s-a datorat creşterii cheltuielilor de exploatare la 1 leu venituri aferente cu 0. lei Δ = . . datorită reducerii ratei de eficienţă a cheltuielilor de exploatare 0. rezultatul din exploatare detaliat după destinaţie se prezintă în Tabelul 19. din care se desprind următoarele concluzii: Modificarea rezultatului din exploatare este diferenţa: Δ = Rexp1 – Rexp0 = 94608 . 2.8400 mil. lei ∆R = . ΔChad = Chad0 – Chad1 = 82160 – 194821 = .1 %). OMFP 94/2001) implică abordarea structurii cheltuielilor de exploatare după destinaţie şi calculul rezultatului din exploatare conform relaţiei: Rexp = Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (RCA) – Cheltuieli de desfacere (Chd) .84 Analiză financiară aprofundată 1. în care: RCA = Cifra de afaceri netă (CA) – Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (Cv). Reducerea rezultatului din exploatare cu 8400 milioane lei (8. Sistemul factorial al indicatorului este următorul: ∆Vexp = + 31741 mil.8400 mil. ceea ce echivalează cu creşterea indicatorului Cheltuieli la 1000 lei venituri. ΔChd = Chd0 – Chd1 = 10251 – 16373 = . unde: Cv = Cheltuielile activităţii de bază (Chab) + Cheltuielile activităţilor auxiliare (Chaa) + Cheltuielile indirecte de producţie (Chi). lei. în care: ΔRCA = RCA1 – RCA0 = 301198 – 191001 = + 110197 mil.057 lei (30. lei Aprofundarea analizei rezultatului din exploatare (Nota explicativă 4.2 %) s-a realizat în condiţiile creşterii veniturilor din exploatare. lei.057 lei (7.

Cheltuielile indirecte de prod. (milioane lei) 1. Prin însumare se verifică egalitatea: ΔCA + ΔCv = 248502 – 138305 = + 110197 milioane lei = ΔRCA.2 140.(Chi) 6. Indicatorul crt.Analiză financiară aprofundată 85 ΔAve = Ave1 – Ave0 = 4604 . lei. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) Tabelul 19 Exerciţiul financiar Abateri Indici Precedent Curent (± Δ) (%) 535016 783518 + 248502 146. Rezultat brut aferent CA nete (1-2) 7. ¾ Aplicaţia 21: Analiza rezultatului din exploatare Nr.138305 mil.prest.1 104. Creşterea costurilor bunurilor vândute a fost consecinţa creşterii tuturor componentelor. 3.8 301198 + 110197 Pe treapta a doua de diviziune: Δ RCA = ΔCA + ΔCv. lei. Reducerea rezultatului din exploatare cu 8400 milioane lei a fost consecinţa creşterii mai rapide a sumei cheltuielilor de desfacere şi de administraţie . de bază (Chab) 4.7 137.4 > 140. Cheltuieli grale de administr. lei. Cheltuielile activit.2 157.4 344015 482320 + 138305 140.7 159. În concluzie: 1. ΔCv = Cv0 – Cv1 = 344015 – 482320 = .2 %). Cifra de afaceri netă(CA) 2. Creşterea rezultatului brut aferent cifrei de afaceri nete s-a datorat creşterii mai rapide a cifrei de afaceri faţă de costul bunurilor vândute (146.lei = Δ.4418 = + 186 mil. atât ale activităţii de bază cât şi a celei auxiliare. auxiliare (Chaa) 5.(Chad) 9.2 239083 43364 61568 191001 10251 82160 4418 103008 335202 60798 86320 16373 194821 4604 94608 + 96119 + 17434 + 24752 + 6122 +112661 + 186 .8400 140.2 140. Cheltuielile activit. şi serv.2 91. Prin însumare se verifică egalitatea: ΔRCA+ ΔChd +ΔChad +ΔAve = 110197 .(Cv) 3. Alte venituri din exploatare (Ave) 10.6122 -112661+186= + 8400 mil. 2. în care: ΔCA = CA1 – CA0 = 783518 – 535016 = + 248502 mil. Cost bunuri vând. Cheltuielile de desfacere (Chd) 8.

S = Structura sortimentală a producţiei vândute. c0 q1 .∑q(S) · c. rezultatul aferent cifrei de afaceri (RCA) cuprinde beneficiul din producţia vândută (B) şi din vânzările de mărfuri (Bmf): RCA = B + Bmf. 191001 + 4418 ⎠ ⎝ 10251 + 82160 2.86 Analiză financiară aprofundată comparativ cu suma rezultatului brut aferent cifrei de afaceri şi altor venituri din 301198 + 4604 ⎞ ⎛ 16373 + 194821 = 228. C – buc.5 = exploatare ⎜ ⎟. c = Costul complet unitar al produselor.5 〉 156 . Efectuăm analiza factorială a beneficiului aferent producţiei vândute pe baza datelor Tabelului 20: ¾ Aplicaţia 22: Analiza beneficiului aferent producţiei vândute Produse convenţionale A – to B – buc. p1 q1 .1. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri După provenienţă. Analiza beneficiului aferent producţiei vândute Beneficiul (B) aferent producţiei vândute se determină ca diferenţă între valoarea producţiei vândute în preţ şi valoarea producţiei vândute în cost: B = ∑q(S) · p . Total Valoarea vânzărilor la preţ (milioane lei) q0 .6. p = Preţul mediu de vânzare al produselor.6. p0 q1 . în care: q = Volumul fizic al produselor vândute. c1 q1 . 2. c0 186990 318240 281520 156826 265080 214320 117936 147744 139968 461752 731064 635808 Din datele Tabelului 20 rezultă următoarele: . p0 212221 326501 320280 185692 287632 253800 132638 163251 157464 530551 777384 731544 Tabelul 20 Valoarea vânzărilor la cost (milioane lei) q0 .

Modificarea structurii sortimentale a determinat creşterea beneficiului cu 873 milioane lei (1. B1 = ∑ q1(S 1) ⋅ p1 − ∑ q1(S 1) ⋅ c1 = 777384 − 731064 = 46320 mil.6 %) a fost exclusiv consecinţa creşterii costului unitar al produselor. lei Δ p = + 45840 mil.22479 mil. a căror creştere cu 37. lei.4 %). care a diminuat beneficiul cu 95256 milioane lei (-138. lei = Δ . lei 530551 ΔS = [∑ q1(S 1) ⋅ p 0 − ∑ q1(S 1) ⋅ c 0] − B ′0 = (731544 − 635808) − 98463 = + 873 mil. Factorii de influenţă sunt următorii: ∆ = ∆q + ∆S + ∆c + ∆ p . lei Δ = . lei În concluzie: 1. în care: Δq = [∑ q1(S 0 )⋅ p 0 − ∑ q1(S 0 ) ⋅ c 0] − B 0 = B 0 ⋅ Iq − B 0 = B ′0 − B 0 = 731544 − 68799 = 94863 − 68799 = + 26064 mil.Analiză financiară aprofundată B 0 = ∑ q 0 (S 0 ) ⋅ p 0 − ∑ q 0 (S 0 ) ⋅ c 0 = 530551 − 461752 = 68799 mil.9 % a condus la majorarea beneficiului cu 26064 milioane lei.22479 mil. Reducerea beneficiului din vânzarea producţiei cu 22479 milioane lei (32. lei. lei Δc = . lei. Δc = [∑ q1(S 1) ⋅ p 0 − ∑ q1(S 1) ⋅ c1] − B ′′0 = (731544 − 731064 ) − 95736 = − 95256 mil. 3. lei. lei Δ S = + 873 mil. Sistemul factorial al indicatorului este următorul: Δq = + 26064 mil.27 %) prin creşterea ponderii produselor cu ratele de rentabilitate . Δp = B1 − B ′1 = 46320 − 480 = + 45840 mil. = 68799 ⋅ Prin însumare se verifică egalitatea: Δq + ΔS + Δc + Δp = 26064 + 873 − 95256 + 45840 = − 22479 mil. Beneficiul a evoluat echiproporţional cu gradul de realizare a vânzărilor. 2.95256 mil. 87 Modificarea beneficiului este diferenţa: ∆ = B1 – B0 = 46320 – 68799 = .

8 251. 5. 6. Indicatori (milioane lei) Desfaceri de mărfuri (R) Cota medie de adaos ( A ) (%) Marja comercială (Mc)(1*2) Nivel relativ chelt.0 108.circ = ⋅ (A − N ) 100 în care: Mc = Marja comercială.0 + 477 + 2.0 784 25. În primul caz.0 110. de circ ( N ) (%) Cheltuieli de circulaţie (1*6) Beneficiul aferent mărfurilor(5 -7) Exerciţiul financiar Precedent 1024 30. această creştere reflectă efortul propriu în ridicarea performanţei întreprinderii. R = Volumul desfacerilor de mărfuri. N = Nivelul mediu relativ al cheltuielilor de circulaţie. 3.2. crt.07 + 367 + 110 (%) 232. Analiza beneficiului aferent vânzărilor de mărfuri Beneficiul aferent vânzărilor de mărfuri caracterizeză performanţa activităţii comerciale şi se calculează cu ajutorul relaţiei: R Bmf = Mc − Ch. 2.88 Analiză financiară aprofundată superioare ratei medii a rentabilităţii producţiei. Ch circ = Cheltuieli de circulaţie. ceea ce poate fi consecinţa îmbunătăţirii structurii producţiei pe clase de calitate şi/sau a creşterii preţurilor pe clase.2 . Datele necesare analizei se extrag din Tabloul soldurilor intermediare de gestiune (Cascada SIG) elaborat pe baza contului de profit şi pierdere şi alte date din contabilitatea de gestiune (Tabelul 21): ¾ Aplicaţia 23: Analiza beneficiului aferent vânzărilor de mărfuri Nr.0 155.63 %). 2.0 307 23. Creşterea preţului mediu a majorat beneficiul cu 45840 milioane lei (66. 4. 4.55 242 65 Curent 2376 33. A = Cota medie procentuală de adaos comercial.62 609 175 Tabelul 21 Abateri Indici (± Δ) + 1352 + 3.0 269.6. 1.

care a majorat beneficiul cu 87 milioane lei (133. 100 100 Modificarea beneficiului este diferenţa: ∆ = Bmf1 – Bmf0 = 175 – 65 = + 110 mil. lei.2%) a fost consecinţa creşterii volumului desfacerilor cu 2352 milioane lei (132 %).55 − 25.07 procente (8.62) = 175 mil.62) = − 49 mil. Sistemul factorial al indicatorului este următorul: ΔR = + 87 mil. care l-a majorat cu 72 milioane lei (110. lei. lei.55) = + 87 mil.8 %) şi a creşterii cotei medii de adaos cu 3%. lei.Analiză financiară aprofundată Pe baza datelor Tabelului 21 se obţin următoarele rezultate: R0 1024 Bmf 0 = ⋅ (A 0 − N 0 ) = ⋅ (30 − 23. 100 100 89 ( ) În concluzie: 1. lei Δ A = + 72 mil. lei. Creşterea beneficiului aferent vânzărilor de mărfuri cu 110 milioane lei (169.55) = 65 mil. 100 100 R1 2376 ΔA = ⋅ A1 − A 0 = ⋅ (33 − 30) = + 72 mil. lei Δ N = . lei Δ = + 110 mil.4 %). Factorii de influenţă sunt următorii: ∆ = ∆R + ∆ A + ∆ N . lei . 2. 100 100 R1 2376 Bmf 1 = ⋅ ( A 1 − N 1) = ⋅ (33 − 25.8 %) a diminuat beneficiul cu 49 milioane lei (75.8 %). Creşterea nivelului mediu al cheltuielilor de circulaţie cu 2. în care: R1 − R 0 1352 ΔR = ⋅ (A 0 − N 0 ) = ⋅ (30 − 23. 100 100 R1 2376 ΔN = ⋅ (N 0 − N1) = ⋅ (23.49 mil. lei.

Numai raportând beneficiul la costuri se poate stabili gradul de rentabilitate al fiecărei întreprinderi şi eficienţa activităţii desfăşurate. rata rentabilităţii se determină pe baza datelor din contul de rezultat. Beneficiu 1) Rata rentabilităţii resurselor consumate: Rc = ⋅ 100 (%). rezultatul din exploatare. indicând profitabilitatea acesteia. capital investit. 2) Rata rentabilităţii veniturilor: Rv = Cifra de afaceri Rata rentabilităţii resurselor consumate (Rc) compară beneficiul (efectul) cu efortul propriu reflectat în costuri. dă expresie politicii comerciale a întreprinderii. ratele de rentabilitate servesc la efectuarea comparaţiilor în timp. Excedent brut de exploatare 3) Rata marjei brute: RMBE = ⋅ 100 (%). Analiza ratelor de rentabilitate Rata rentabilităţii caracterizează gradul de rentabilitate.90 Analiză financiară aprofundată 2. . Inclusă în bateria indicatorilor de eficienţă. singurul care diferenţiază întreprinderi cu acelaşi beneficiu dar cu rentabilităţi diferite. care compară beneficiul cu un factor parţial dependent de efortul propriu (CA). Vânzări de mărfuri Marja comercială este primul indicator de performanţă în activitatea de vânzare a mărfurilor în comerţ. ca urmare a unor costuri diferite. Costuri Beneficiu ⋅ 100 (%). iar rata rentabilităţii veniturilor (Rv). Calculate în mai multe variante în funcţie de factorii raportului efectefort. rezultat independent de politica de finanţare şi reglementările fiscale. cifră de afaceri. rezultatul exerciţiului) la un indicator de efort (costuri. capital propriu). prin raportarea unui rezultat (excedentul brut al exploatării.7. spaţiu sau cu valori standard acceptate sau elaborate de organisme de specialitate şi pot fi. permite o mai bună măsurare a performanţelor industriale şi comerciale ale întreprinderii. Marja comercială 4) Rata rentabilităţii comerciale pure: Rrc = ⋅ 100 (%). sau din bilanţ. Cifra de afaceri Execedentul brut de exploatare.

9 % .3 – 14. Pe total producţie: Rc = B ∑ q(S ) ⋅ p − ∑ q(S ) ⋅ c ⋅ 100 (%). Prin calculul pe produs: Rc = ∑S ⋅r 100 c = ∑S ⋅ p−c ⋅ 100 c (%). folosind datele din Tabelul 21 se constată următoarele: ¾ Aplicaţia 24: Analiza ratei rentabilităţii pe total producţie vândută 68799 B0 Rc 0 = ⋅ 100 = ⋅ 100 = 14.1.1.1. 2. rc = Rata rentabilităţii produselor. Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔCt + ΔB.6 %. 100 în care: S = Structura sortimentală a vânzărilor. analiza vizează atât factorii specifici rentabilităţii producţiei vândute cât şi cei specifici vânzărilor de mărfuri (din activitatea comercială). De exemplu. 461752 Ct 0 46320 B1 Rc1 = ⋅ 100 = ⋅ 100 = 6. .3 % . p = Preţul mediu unitar al produselor. Analiza ratei rentabilităţii producţiei vândute Rata rentabilităţii producţiei vândute poate fi calculată în două moduri: 1). Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate 91 Rata rentabilităţii resurselor consumate caracterizează gradul de eficienţă al consumului de factori de producţie şi se determină prin raportarea beneficiului aferent cifrei de afaceri la costurile acesteia. 731064 Ct1 Modificarea ratei rentabilităţii este diferenţa: Δ = Rc1 – Rc0 = 6.Analiză financiară aprofundată 2.7. În funcţie de componenţa cifrei de afaceri.7.8. c = Costul unitar al produselor. ⋅ 100 = Ct ∑ q (S ) ⋅ c 2).9 = .

6 % = Δ.6 % = Δ.6 % Δc = .2 % În concluzie: 1.9 % Δ p = + 6.2 = . 3.9 % Δc = 731044 ∑ q1(S 1) ⋅ c1 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔS + Δc + Δp = 0.5 %.4 % a fost consecinţa reducerii beneficiului cu 22479 milioane lei. 2. în care: ΔS = Δp = Rc1 − R ′c1 = 6. Sistemul factorial al indicatorului este următorul: ΔS = + 0.1 % .9 = .1 = .5 %. Detalierea pe o treaptă superioară a factorilor conduce la următoarele influenţe: Δ = ΔS + Δc + Δp .1 % 635808 ∑ q1(S 1) ⋅ c 0 ∑ q1(S 1) ⋅ p 0 − ∑ q1(S 1) ⋅ c1 ⋅100 − R′c 0 = 731544 − 731064 ⋅100 − 15 = −14.5. care a diminuat-o cu 3. fie datorită creşterii preţului pe clase de calitate. care au redus-o cu 5.14.1 = + 6.5.1 % Δ = . ΔCt = Prin însumare se verifică egalitatea: ΔCt + ΔB = .3 − 0 .5 – 3. Creşterea preţului mediu a majorat rata rentabilităţii.8.1% şi a creşterii costurilor aferente cu 269312 milioane lei.9 = 0. Ct1 731064 ΔB = Rc1 − R ′c 0 = 6.3 − 9.1 − 14. Reducerea ratei rentabilităţii aferente producţiei vândute cu 9.2 % .4 = − 3. fie ca efect al ridicării calităţii produselor.8. ∑ q1(S 1) ⋅ p 0 − ∑ q1(S 1) ⋅ c 0 ⋅ 100 − Rc0 = 731544 − 635808 ⋅ 100 − 14.9 + 6.8. Modificarea structurii producţiei a influenţat în mică măsură creşterea ratei . Reducerea ratei rentabilităţii producţiei vândute a fost exclusiv consecinţa creşterii costului unitar al producţiei. 2. În concluzie: 1.92 Analiză financiară aprofundată în care: B0 68799 ⋅ 100 − Rc 0 = ⋅ 100 − 14 .

5 6. ΔS = 100 100 Δrc = Rc1 − R ′c 0 = 6 . Prin însumare se verifică egalitatea: ΔS + Δrc = 0.4 ) + ( 21 ⋅ 10.3 ) = 14.8.% rc0 rc1 r΄c1 13.4.30 0.3 – 14.6 14.8. Total Structura vânzărilor % S0 S1 40 42 35 37 25 21 100 100 Preţul unitar (mii lei/to) p0 p1 785 800 45 51 81 84 236 373 Costul unitar (mii lei/to) c0 c1 690 780 38 47 72 76 x x Tabelul 22 Rata rentabilităţii produselor (rc). .9 = .9 %.6 %.Analiză financiară aprofundată 93 rentabilităţii producţiei.3 10.9 %).1 – 8.90 6. Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔS + Δrc. Rc1 = 100 100 Modificarea ratei rentabilităţii este diferenţa: Δ = Rc1 – Rc0 = 6. ceea ce poate fi pus în legătură cu evoluţia structurii sortimentale a producţiei vândute şi evidenţiat prin metoda de calcul pe produs.7 18.5 ) + ( 37 ⋅ 8.7 = .2 12. C – buc.4 ) + ( 21 ⋅ 12.7 ) + ( 37 ⋅ 18.6 ) + ( 35 ⋅ 18.3 − 15 = − 8. creşterea ratei medii a rentabilităţii a fost rezultatul creşterii ponderii produsului B cu rata (18.6 2. De exemplu. rata rentabilităţii medii a producţiei şi rata rentabilităţii produselor se prezintă în Tabelul 22: ¾ Aplicaţia 25: Analiza ratei rentabilităţii pe produs Produse convenţionale A – to B – buc.3 %) superioară ratei medii (14.5 0. în care: ∑ S 1 ⋅ rc 0 − Rc0 = ( 42 ⋅ 13.4 .3 %. În concluzie.6 % = Δ.3 ) + ( 25 ⋅ 12.9 = + 0.1 %.3 8.5 ) = 6.7 %.1 Pe baza datelor Tabelului 22 se obţin următoarele rezultate: ∑ S 0 ⋅ rc 0 = ( 40 ⋅ 13. Rc 0 = 100 100 ∑ S 1 ⋅ rc1 = ( 42 ⋅ 2.5 ) − 14.

2 ) + ( 21 ⋅ 6.94 Analiză financiară aprofundată b) Pe treapta a doua: Δrc = Δc + Δp .2 %. 2. R R în care: R = Desfacerile (rulajul) de mărfuri.14. 2. Reducerea ratei medii a rentabilităţii producţiei cu 8. . în care: p 0 − c1 ⋅ 100 ( 42 ⋅ 0.9 % Rata rentabilităţii activităţii comerciale vizează eficienţa vânzărilor de mărfuri şi se bazează pe următorul model de calcul: Rrc = R (A − N ) B ⋅ 100 = ⋅ 100 = A − N (%).8.6 % Δrc = . Modificarea structurii sortimentale a producţiei vândute şi creşterea preţului mediu al produselor au majorat rata medie a rentabilităţii producţiei.8.1 % Δ = .9 + 6. Sistemul factorial al indicatorului este următorul: ΔS = + 0. ∑ S1 ⋅ Prin însumare se verifică egalitatea: Δc + Δp = −14.9 % 100 100 Δp = Rc1 − R ′c1 = 6 .7 % = Δrc .1 = + 6 . care s-a datorat în exclusivitate creşterii costului unitar al acestora.3 − 0.6 procente a fost consecinţa scăderii ratelor de rentabilitate a produselor (rc).1. N = Nivelul mediu relativ al cheltuielilor de circulaţie.7.7 % Δ p = + 6. A = Cota procentuală medie de adaos comercial. Analiza ratei rentabilităţii activităţii comerciale Δc = .7 ) − ( 37 ⋅ 4 .6 ) c 1 Δc = − R ′c 0 = − 15 = − 14.2 % În concluzie: 1.2.2 = − 8.

în condiţiile creşterii nivelului mediu al cheltuielilor de circulaţie cu numai 2. respectiv.93 % Δ N = . ΔN = N 0 − N 1 = 23. folosind datele Tabelului 21 se obţin următoarele rezultate privind rata rentabilităţii comerciale pure: ¾ Aplicaţia 26: Analiza ratei rentabilităţii comerciale Rrc 0 = A 0 − N 0 = 30 − 23. Creşterea ratei rentabilităţii comerciale cu 0.07 %.07 %.Analiză financiară aprofundată 95 De exemplu.38 – 6.93 %.07 % În concluzie: 1.55 = 6.45 = + 0.07 = + 0.62 = 7 .2. de nivelul cheltuielilor pe grupe de mărfuri (N): A= ∑S ⋅ A . 100 N = ∑S ⋅ N . Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔA + ΔN . Cota medie de adaos ( A ) şi nivelul mediu ( N ) al cheltuielilor de circulaţie depind în final de structura desfacerilor (S) şi cotele de adaos (A) şi.55 − 25.93 % a fost consecinţa creşterii cotei medii adaosului comercial cu 3 %. în care: ΔA = A1 − A 0 = 33 − 30 = + 3 %.93 % = Δ Sistemul factorial al indicatorului este următorul: ΔA = + 3 % Δ = + 0. Prin însumare se verifică egalitatea: ΔA + ΔN = + 3 − 2.45 % Rrc1 = A1 − N 1 = 33 − 25. 2.38 %.62 = − 2. Modificarea ratei rentabilităţii este diferenţa: Δ = Rrc1 – Rrc0 = 7. 100 .

Pragul de rentabilitate şi evaluarea riscurilor Indiferent de obiectivele vizate de utilizatorii diagnosticului financiar. Noţiunea de risc nu are semnificaţie decât atunci când se prezintă viitorul şi se încearcă estimarea fluctuaţiilor ratei rentabilităţii în elaborarea de previziuni. Orice activitate implică un consum de capital care este supus unor riscuri ce însoţesc rentabilitatea. Când creează sau dezvoltă o întreprindere aducându-i capitaluri. cu cât riscul asumat este mai mare. salariaţi. bancheri.Acest risc este mai ridicat în cazul unei întreprinderi dotate cu utilaje performante. cât şi impactul resurselor de finanţare utilizate în raport cu mijloacele folosite. Riscul financiar decurge din prezenţa cheltuielilor financiare în structura contului de profit şi pierdere şi în bilanţ.8. există o bază comună a relaţiei rentabilitate . cheltuieli care remunerează capitalurile împrumutate (dobânzile la credite). rentabilitatea financiară va suferi modificări care vor exprima riscul capitalului. fiind legat de gradul de tehnicitate şi de automatizare a procesului de producţie. Rentabilitatea exploatării. după cum şi rentabilitatea aşteptată este cu atât mai mare. În cazul variaţiei acestui nivel. Rentabilitatea este privită şi determinată în mod diferit în funcţie de participanţii la viaţa întreprinderii: gestionari. . noi. indiferent de natura acesteia. total. Analiza financiară vizează atât rentabilitatea în ansamblu. Riscul economic este legat de structurarea costurilor de exploatare în fxe şi variabile. acţionari. numite cheltuieli de structură şi cheltuieli operaţionale şi depinde în mod direct de ponderea mai mare sau mai mică a cheltuielilor fixe în totalul cheltuielilor.96 Analiză financiară aprofundată 2.risc. Un capital investit va fi cu atât mai riscat cu cât sensibilitatea ratei rentabilităţii la modificarea volumului de activitate este mai mare. de faliment. proprietarii săi anticipează un anumit nivel de rentabilitate previzională pentru un anumit nivel de activitate dat. prin studiul performanţelor exploatării înscrise în contul de rezultat. însoţită de riscul de exploatare condiţionează nivelul celorlalte rentabilităţi şi riscurile aferente: financiar. în sensul că rentabilitatea este un indicator de performanţă al întreprinderii. unde amortismentele sunt relativ crescute şi mai redus la întreprinderi cu grad de tehnologizare redus sau utilaj învechit.

practica afacerilor utilizează un instrument de analiză cunoscut sub denumirea de: pragul de rentabilitate (Analyse Coût–volume-profit). 1: Pragul de rentabilitate în condiţ ii de liniaritate Realizarea echilibrului la punctul mort (B = 0) presupune egalitatea: B = CA – CT = q · p – (Cf + q · v) = q(p – v) – Cf. Analiza cost – volum .8. după repartizarea cheltuielilor şi pleacă de la ipoteza liniarităţii costurilor şi cifrei de afaceri (Figura 1). Relaţia poate fi restrânsă sub forma: B + Cf = Mcv. costurile totale (CT). fixe (Cf) şi variabile (Cv).Analiză financiară aprofundată 2. CT CA CA CT B 0 (+) CV CAcritic ă E ’ (-) Cf O O qcritic qB 0 q Fig. . cu sau fără profit (punctul mort). iar pe ordonată. Este o metodă grafică de reprezentare a elementelor care prin diferenţă dau beneficiul: pe abscisă se reprezintă volumul producţiei vândute (q).(Breakeven Point Analysis). cifra de afaceri (CA). în care: q = Volumul fizic al vânzărilor.profit 97 Pentru estimarea riscului de exploatare şi a riscului financiar. Metoda este aplicabilă în cazul producţiei omogene sau pe produs.1. o metodă de analiză previzională care permite stabilirea condiţiilor necesare realizării echilibrului microeconomic.

a) Volumul critic al vânzărilor: qcritic = p − v mcv b) Cifra de afaceri critică: CAcritică = qcritic ⋅ p = Cf (lei). având acoperit ansamblul cheltuielilor fixe şi variabile. numit punct mort. cum ar fi: 1) Stabilirea condiţiilor necesare în vederea recuperării cheltuielilor din venituri fără realizarea de profit. intră în zona de beneficii. pentru atingerea punctului mort (B = 0). situat la intersecţia dreptei veniturtilor cu dreapta cheltuielilor. Pragul de rentabilitate reprezintă volumul de activitate (volumul fizic al vânzărilor – volumul critic) la care veniturile (cifra de afaceri) echilibrează cheltuielile. punctul E de intersecţie a dreptei veniturilor (CA) cu dreapta costurilor (Ct) are aceeaşi ordonată. Grafic. Diagrama pragului de rentabilitate sau diagrama punctului mort este utilizată în cadrul analizei în mai multe scopuri. b) zona beneficiilor. 1− v / p Graficul din Figura 4 arată că punctul E. delimitează două zone: a) zona pierderilor. de unde rezultă: Cf Cf = (unităţi).98 Analiză financiară aprofundată p = Preţul de vânzare. Cf = Costurile fixe. unde cheltuielile depăşesc cifra de afaceri (O'E > OE). p – v = mcv = Marja unitară a costurilor variabile. 2) Determinarea condiţiilor necesare în vederea realizării unui beneficiu (B0). ca urmare a faptului că vânzările sunt mai mici decât volumul critic (qv < qcritic).punctul mort). analitic. v = Cheltuieli variabile pe unitate de produs. ceea ce. q (p – v) = Mcv = Marja totală a costurilor variabile. sau factorial: qcritic · p = Cf + qcritic ·v. Începând de la acest punct. rezultatul fiind egal cu zero (B = 0 . se înregistrează egalitatea: qcritic (p – v) = Cf. înseamnă egalitatea: CA = Cf + Cv = Cf + q · v. . întreprinderea. unde cifra de afaceri depăşeşte cheltuielile (ECA > ECT) ca urmare a vânzărilor care depăşesc volumul critic (qv > qcritic).

care să asigure desfăşurarea unei activităţi în condiţii de siguranţă: Ms = qv – qcritic (unităţi). 2. superioare valorilor critice. qcritic CAcritică 5) Calculul indicelui de rentabilitate care măsoară marja de securitate în procente din cifra de afaceri. volumul fizic al vânzărilor şi cifra de afaceri. au asigurat marje de securitate. a) Volumul vânzărilor: qB = p−v Cf + B 0 0 CA B 0 = qB ′ ⋅ p = b) Cifra de afaceri: 1 − v / p (lei). a cărui valoare definită prin coeficientul levierului de exploatare este maximă în zona punctului mort. sau Ms = CA – CAcritică (lei). performanţele au cunoscut dinamici nefavorabile comparativ cu exerciţiul precedent. intervale de siguranţă şi sporuri de eficienţă pozitive.Analiză financiară aprofundată când din ecuaţia de echilibru: CA = Cf + Cv + B0. 0 99 3) Determinarea marjei de securitate (Ms). rezultă: Cf + B 0 (unităţi). respectiv: Se = ⋅ 100 (%). respectiv : Is = ⋅ 100 (%). . ceea ce a majorat valorile pragului de rentabilitate (volumul şi cifra de afaceri critice). care reflectă o degradare a rentabilităţii.8 %). sau sporul de eficienţă (Se): CA − CA critică qv − qcritic ⋅ 100 . se consideră necesară o marjă de securitate de 10 . În exerciţiul financiar curent.20 % peste cifra de afaceri critică. Exemplificăm modul de analiză a pragului de rentabilitate pentru un produs A pe baza datelor Tabelului 23. Volumul de activitate s-a situat peste pragul de rentabilitate. din care se desprind următoarele concluzii privind condiţiile de echilibru microeconomic şi securitate: 1. 4) Determinarea intervalului de siguranţă (Is) oferit de vânzările efectuate: qv − qcritic CA − CAcritică Is = ⋅ 100. confirmată de creşterea mai rapidă a cheltuielilor fixe (78 %) comparativ cu creşterea cifrei de afaceri (53. Se = CA qv Pentru evitarea riscului de exploatare.

33 29.2 + 14 . lei Intervalul de siguranţă (Is) . ca urmare a specificului şi factorilor care determină indicatorii de performanţă în acest sector.65 20. Cf + −⎜ ⎜ 100 ⎝ 100 ⎟ ⎠ La punctul mort (B = 0). conduce la următoarea ecuaţie de echilibru: B = CA − Chcirc = ⎛ A − Nv ⎞ Rcritic ⎜ ⎜ 100 ⎟ ⎟ = Cf . Analiza pragului de rentabilitate în activitatea comercială pe baza diagramei punctului mort prezintă factori specifici.1 17. 2. a) Rcritic = A − Nv .32 3. 6. beneficiul fiind diferenţa: R⋅ A ⎛ R ⋅ Nv ⎞ ⎟.0 3.8 + 11301 .mil. corespunzătoare punctului de echilibru (E).100 Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 27: Pragul de rentabilitate al produsului A Nr crt.8 394 + 170 176.0 315200 + 139360 179.3 326501 +114280 153. 11. 10.2 Pragul de rentabilitate şi condiţiile de echilibru microeconomic capătă expresii uşor diferite în activitatea întreprinderilor comerciale faţă de întreprinderile industriale. 4.11 Curent 408 800 216403 101837 250 Tabelul 23 Abateri Indici (± Δ) (%) +137 150. 9.lei Cheltuieli variabile (Cv) – milioane lei Cheltuieli variabile unitare(v) .17.tone Preţ unitar (p) .46 . egalitatea CA = Chcirc.60 .0 + 94859 178. 1. 7.to CAcritică – milioane lei Marja de securitate (Ms) .% Indicatori Exerciţiul financiar Precedent 271 785 212221 121544 65446 242 224 175840 + 47 + 36381 20. 8. ⎝ ⎠ de unde rezultă desfacerile critice şi cifra de afaceri critică: Cf ⋅ 100 (lei).% Sporul de eficienţă (Se) .13.70 17. 5.6 + 8 103.0 + 36391 155. 12. Volum vânzări (q v) .25080 31.to Marja de securitate (Ms) – mil.mii lei/t Volum critic (qcritic) .5 + 15 102.mii lei/t Cifra de afaceri (CA) – milioane lei Cheltuieli fixe (Cf) . 3.

precum şi randamente factoriale constante care conduc la costuri variabile liniare. Analiza cost-volum-profit şi utilizarea ei în stabilirea echilibrului pe baza pragului de rentabilitate prezintă limite din următoarele considerente: 1) Presupune fie o cerere nelimitată la un preţ fix. fie individualizare la nivelul produselor. 3) Nu poate fi extinsă la nivelul unei producţii neomogene. cifra de afaceri şi cheltuielile sunt neliniare (Figura 2). CT CA CT Bmax CAcrit (-) O’ E1 (+) E2 (-) Cv CA Cf O q critic 1 q optim q critic 2 q Figura 2: Pragul de rentabilitate în condiţii de neliniaritate .Analiză financiară aprofundată b) CAcritică = Rcritic ⋅ A = Cf (lei). 2) În condiţiile pieţei concurenţiale imperfecte şi randamentelor factoriale variabile. când nu au loc modificări structurale ale producţiei. fie o piaţă concurenţială perfectă care justifică liniaritatea cifrei de afaceri. ci vizează fie producţii omogene. 4) Orizontul de timp este pe termen scurt. unde: 1 − Nv / A 101 N v = Nivelul relativ mediu al cheltuielilor variabile A = Cota procentuală medie de adaos comercial.

102 Analiză financiară aprofundată În realitate (Fig. dq Egalitatea capătă expresii care permit determinarea preţului optim în funcţie de tipul cererii şi de variaţia cifrei de afaceri: a) La o cerere perfectă (pură) şi la o cifră de afaceri liniară: CAM = dCA/dp = d(qp)/dp = p . unei creşteri a costurilor fixe sau costurilor variabile. atât cifra de afaceri cât şi cheltuielile variabile evoluează neliniar. analiza punctului mort este folosită în gestiunea întreprinderii deoarece oferă unele informaţii utile în următoarele direcţii: 1) Oferă o indicaţie asupra nivelului minimal de activitate pentru ca întreprinderea să realizeze beneficii.2). 2) Este un instrument de ajutor deciziei în privinţa alegerii investiţiei într-un nou produs. investiţiei de extindere sau de modernizare. 6) Permite estimarea condiţiilor de maxim al beneficiului prin anularea derivatei: dB d [q( p − v ) − Cf ] = 0 . de unde rezultă: p optim = CM . ceea ce schimbă condiţiile de echilibru: intersecţia curbelor ce le reprezintă în două puncte (E1. E2) atestă două praguri de rentabilitate (qcritic 1. de unde rezultă: poptim = CM b) La o cerere imperfectă (monopol) şi o cifră de afaceri parabolică: CAM = d (qp ) / dp = p ⋅ (1 + Ep / q ) . de unde rezultă: p = v. = BM = a) dq dq b) BM = d (CA − Ct ) = CAM − CM = 0 . 3) Permite anticiparea profiturilor în diferite ipoteze de lucru. . respectiv mcv = 0. 4) Explică diferenţele între previziuni şi realizări. qcritic 2). de unde rezultă: CAM = CM. 5) Permite aprecierea gradului de risc economic şi financiar al activităţii. Cu toate aceste limite. indicând în ce măsură o scădere a beneficiilor este datorată unei scăderi a vânzărilor. care delimitează zona optimă de creştere a volumului producţiei. 1 + Ep/ q în care: Ep/q = Elasticitatea preţ-cerere.

2.8. denumit şi indicator de poziţie (flexibilitate) exprimă capacitatea întreprinderii de a-şi modifica producţia şi de a se adapta la cerinţele pieţii.Degree Operating Leverage (DOL).2. unul de 20 % caracterizează situaţia relativ stabilă. Cu cât valoarea lui este mai mare. care măsoară creşterea procentuală a acestui rezultat. a) O primă modalitate de apreciere a riscului de exploatare are la bază marja de securitate şi intervalul de siguranţă. riscul financiar (de îndatorare). riscul economic este mai redus. b) Aprecierea şi evaluarea riscului economic se poate realiza pe baza coeficientului levierului de exploatare (CLE) sau gradul de echilibrare a funcţionării întreprinderii . iar peste 20 % arată o situaţie confortabilă în raport cu pragul de rentabilitate.Analiză financiară aprofundată 2. Intervalul de siguranţă. riscul total sau global (economic-financiar). Studii statistice arată că un interval de siguranţă de până la 10 % arată o situaţie instabilă. Acest coeficient exprimă sensibilitatea (elasticitatea) rezultatului din exploatare la variaţiile vânzărilor. Δrq (CA) Iq (CA ) − 100 . care reflectă poziţia cifrei de afaceri faţă de pragul de rentabilitate. ca răspuns la creşterea cu un procent a vânzărilor (volumul fizic. cu atât flexibilitatea întreprinderii este mai ridicată şi. care poate fi calculat în două variante: CLE = Δq (CA) / q (CA) 1) CLE = ΔrR exp IR exp − 100 = . Evaluarea riscului de exploatare Riscul de exploatare (economic) decurge din fluctuaţiile rezultatului exploatării în funcţie de poziţia faţă de pragul de rentabilitate (punctul mort) şi de structura costurilor de exploatare (în fixe şi variabile).1. 2. prin urmare. cifra de afaceri): ΔR exp/ R exp .8. Modalităţi de evaluare a riscurilor 103 Cea mai importantă utilizare analizei cost-volum-profit decurge din relaţia pragului de rentabilitate cu riscurile ce însoţesc activitatea curentă: riscul de exploatare (economic).

R exp / q (CA ) dq (CA) q(CA) 2) CLE = Dacă analiza punctului mort indică grafic efectele unei schimbări a vânzărilor asupra profitului. rezultă că. întreprinderile trebuie să-şi variabilizeze cheltuielile fixe.104 Analiză financiară aprofundată ΔR exp / Δq (CA ) d Re xp Re xp = / . dacă o întreprindere are un coeficient al levierului de exploatare ridicat. b) Riscul de exploatare este inexistent pentru CLE = R exp . pentru un nivel dat al producţiei.v) = Cf. Pentru diminuarea riscului rezultat dintr-un levier de exploatare ridicat. coeficientul levierului de exploatare măsoară algebric mărimea acestei schimbări şi exprimă direct gradul de risc economic (exploatare). schimbări mici ale vânzărilor vor avea consecinţe majore asupra rezultatului exploatării: acesta creşte mult la creşterea vânzărilor. Având în vedere că rezultatul din exploatare provine în cea mai mare parte din vânzarea producţiei . dq q ( p − v ) − Cf q ( p − v ) − Cf R exp în care: Mcv = CA – Cv = Rexp + Cf = Marja costurilor variabile. a) Riscul de exploatare este maxim pentru CLE = R exp 0 Această situaţie caracterizează punctul mort (Rexp = 0). Mcv = 0 . Relaţia arată că. CLE este egal cu raportul: d [q ( p − v ) − Cf ] q( p − v) q Mcv × = = CLE = ER exp/ q = . când Mcv = 0. fiind caracterizat de un coeficient de levier ce tinde la infinit: Mcv Mcv = → ∞. cu cât cheltuielile fixe sunt mai mari: Mcv R exp + Cf = CLE = R exp R exp Pe plan financiar. trebuie să-şi asigure o marjă de securitate suficientă prin evitarea zonei punctului mort. este cu atât mai mare. CLE şi implicit riscul de exploatare. unde riscul de exploatare este maxim. dar scade la fel de mult la reducerea acestora. În acelaţi timp. când cheltuielile fixe absorb în întregime marja costurilor variabile: Mcv = q(p . factorial. acesta este riscul de exploatare asumat de întreprindere. care depinde de cuantumul cheltuielilor fixe. recurgând la reducerea stocurilor şi la dezinvestire.

sau cu un utilaj învechit amortizat. Gradul de risc evaluat prin Coeficientul levierului de exploatare poate fi determinat şi în funcţie de cifra de afaceri: ΔR exp / R exp ΔR exp CA .8. Acest risc apare în cazul finanţării din surse împrumutate care implică cheltuieli financiare pentru remunerarea datoriilor (dobânzi) şi influenţează rentabilitatea întreprinderii.2. dCA Rexp CA − CT În concluzie. Acest risc se manifestă prin sensibilitatea rezultatului net la variaţiile rezultatului exploatării şi se estimează prin elasticitatea E Rnet/Rexp care poartă . ponderea cheltuielilor fixe. fluctuaţiile rezultatului exploatării care traduc riscul economic depind de: cifra de afaceri. ceea ce anulează riscul de exploatare.2. = dq dq Rezultatul marginal al exploatării (RexpM) fiind egal cu zero. ceea ce impune depăşirea zonei critice cu 10 – 20 %. c) Riscul de exploatare este minor pentru CLE = q ( p − v ) − Cf atunci când cheltuielile fixe relativ mici sunt neglijabile în raport cu cheltuielile variabile (Cf→ 0). care constituieo marjă de securitate necesară evitării falimentului. Acest risc redus este caracteristic întreprinderilor cu muncă predominant manuală. 2. Evalurea riscului financiar Riscul financiar sau de capital priveşte structura financiară şi depinde de modul de finanţare a activităţii: dacă aceasta este finanţată exclusiv din capitaluri proprii. proximitatea de punctul mort a producţiei vândute efectiv. rezultă că rezultatul exploatării are valoarea maximă. q ( p − v) = 1. cu cheltuieli fixe relativ reduse. valoarea CLE şi riscul de exploatare creşte odată cu majorarea costurilor totale (CT) prin diminuarea beneficiului. nu comportă nici un risc financiar.Analiză financiară aprofundată ceea ce înseamnă egalitatea: p = v când 105 dR exp d [q( p − v ) − Cf ] = 0 = RexpM. d (CA − CT ) CA CA CLE = × = . CLE = ER exp/ CA = = × ΔCA / CA ΔCA Re xp Factorial.

ΔR exp/ R exp Acest Coeficient poate fi determinat în două variante de calcul: ΔrRnet IR net − 100 = . CLF rezultă din relaţia: R exp R exp d [(R exp − Chfin ) ⋅ (1−i )] × ( CLF = = . Cum veniturile financiare (Vfin) şi rezultatul extraordinar (Rextr) nu sunt legate de activitatea curentă. precum şi autofinanţarea întreprinderii.106 Analiză financiară aprofundată denumirea de coeficient de levier financiar (CLF): ΔRnet / Rnet CLF = E R net / R exp = . ΔR exp R net d Re xp Rnet Coeficientul Levierului Financiar exprimă modificarea procentuală a rezultatului net ca răspuns la modificarea cu un procent a rezultatului exploatării şi mărimea lui este direct proporţională cu gradul de risc financiar. gradului de risc financiar asumat de întreprinderea care recurge la îndatorare: 1) Riscul financiar este inexistent sau minor în următoarele situaţii: 0 = 0. dR exp R exp − Chfin ) ⋅ (1−i ) R exp − Chfin Importanţa acestui coeficient pentru gestiunea financiară decurge din faptul că rezultatul net condiţionează beneficiul şi dividendele pe acţiune. a) La punctul mort (Rexp = 0): CLF = R exp − Chfin În acest caz rezultatul net este maxim deoarece dRnet/dRexp = 0 R exp = 1. Valoarea CLF creşte odată cu creşterea cheltuielilor financiare şi reflectă. în care rezultatul net se obţine după deducerea impozitului pe profit din rezultatul brut: Rnet = Rbrut (1−i ) = [R exp − Chfin + (Vfin + R extr )] ⋅ (1 − i ) . b) Finanţare din capitaluri proprii (Chfin = 0): CLF = R exp − 0 . Factorial CLF şi implicit riscul financiar se determină pe baza contului de profit şi pierdere. 1) CLF = ΔrR exp IR exp − 100 2) CLF = ΔRnet R exp dRnet Re xp × = × .

Evaluarea riscului total (global) Riscul total (economic.financiar) cumulează riscul economic cu riscul financiar. Pentru limitarea efectului unor cheltuieli financiare ridicate care prefigurează un risc de insolvabilitate crescut se impune creşterea pragului de rentabilitate global la un nivel care să ţină seama de prezenţa acestor cheltuieli: Cf + Chfin Cf + Chfin . care anulează rezultatul din exploatare în totalitate (Rexp = Chfin). qcritic = . q ( p − v ) − Cf q ( p − v ) − Cf − Chfin R exp − Chfin CLT.8. calculat în final ca raport între marja costurilor variabile şi rezultatul exploatării diminuat cu cheltuielile financiare. exprimă sensibilitatea rezultatului net la variaţiile vânzărilor: ΔR exp/Rexp ΔRnet / Rnet ΔRnet / Rnet ΔrRnet × = = .Analiză financiară aprofundată 107 În acest caz rezultatul net evoluează echiproporţional cu rezultatul din exploatare (IRnet = IRexp). în cazul finanţării din 2) Riscul financiar este maxim când CLF = 0 împrumuturi purtătoare de dobânzi mari care absorb în întregime rezultatul din exploatare (Ch fin → Rexp). ceea ce anunţă un faliment iminent. Factorial. . când se înregistrează egalitatea între preţul unitar şi cheltuielile variabile unitare (p = v) şi un risc total maxim în cazul unor cheltuieli financiare mari. CLT = Δq/q ΔR exp/ R exp Δq/ q Δrq Se constată că valoarea acestui coeficient reflectă un risc total inexistent când rezultatul exploatării are valoare maximă.3. fără a exista posibilitatea rambursării ratelor de împrumut. Coeficientul Levierului Total poate fi exprimat astfel: q ( p − v ) − Cf q ( p − v) q ( p − v) × = CLT = . CA critică = 1− v / p p−v 2.2. R exp → ∞. caracterizează riscul activităţii economice şi financiare şi se evaluează cu ajutorul Coeficientului Levierului Total (CLT). fiind calculat ca produs: CLT = CLE · CLF.

24349 + 15949 .5 91. 9. 4.108 Analiză financiară aprofundată Exemplificăm analiza riscurilor pe baza datelor contului de rezultat al întreprinderii studiate pe baza datelor Tabelului 24: ¾ Aplicaţia 28: Calculul coeficienţilor de levier Nr.47 +1.17 3.30 + 1.00 + 1. 12.8 204. Creşterea Coeficientului Levierului Total de la 3. 4.47 48446 1.49 4. 6.8400 3. Coeficientul Levierului Economic. crt.67 + 1.4 68. arată majorarea dependenţei rezultatului din exploatare de cifra de afaceri şi accentuarea riscului economic determinată de creşterea cheltuielilor fixe cu 290. 2. .5 140.47 55309 47699 2. 3. în condiţiile reducerii cheltuielilor financiare.5 130.53 .49 arată diminuarea dependenţei rezultatului net de rezultatul exploatrării şi reducerea riscului financiar prin diminuarea cheltuielilor financiare cu 45.47 4.1 783518 + 248502 499481 +115919 284037 +132583 94608 . 10. în creştere de la 1. 2.53 189429 +140983 3. 11.2 390. Întreprinderea trebuie să eficientizeze activitatea de exploatare prin variabilizarea cheltuielilor fixe.9 %.16 3. 5.46 arată creşterea dependenţei rezultatului net de dinamica cifrei de afaceri şi a riscului total (economic financiar) prin majorarea cheltuielilor fixe. 8.17 la 4.0. Reducerea Coeficientului Levierului Financiar de la 2.16 la 1. Indicatori (milioane lei) Cifra de afaceri (CA) Cheltuieli variabile (Cv) Marja costurilor variabile (Mcv) Rezultatul din exploatare (Rexp) CLE = Mcv/Rexp Cheltuieli fixe (Cf) CLE = (Rexp + Cf)/Rexp Cheltuieli financiare (Chfin) Rexp .2 187.2 55. 1.9 133.Chfin CLF = Rexp/(Rexp – Chfin) CLT = CLE * CLF CLT = Mcv/(Rexp – Chfin) Exerciţiul financiar Precedent 535016 383562 151454 103008 1.47 la 3.1 %.00 30960 63648 1.9 204. 3.30 Din datele Tabelului 24 se desprind următoarele concluzii: 1. 7.1 140.17 Curent Tabelul 24 Abateri Indici (± Δ) (%) 146.

reprezintă modificarea rezultatului din exploatare (∆rRexp) sub impactul creşterii ∆r a vânzărilor (cifrei de afaceri): ELE = CLE · ∆rq(CA) = ∆rRexp (%). urmăreşte cuantificarea efectelor în lanţ ale coeficienţilor de levier în elaborarea de previziuni privind rezultatele: 1) Efectul levierului de exploatare (ELE) . Această creştere antrenează lanţul de efecte favorabile asupra rezultatului din exploatare care va creşte cu 36 % şi a rezultatului net care va creşte cu 53. În consecinţă. lei.36 · 94608 = 128858 mil. acesta va fi: Rexp = 1. . În consecinţă.2. creşterea a cifrei de afaceri cu 12 % în perioada următoare va avea următoarele efecte în lanţ: 1) Creşterea rezultatului din exploatare: ELE = CLE · ∆rCA = 3 · 12 = 36 % = ∆rRexp. 2. În concluzie: 1. orientată spre viitor.constituie modificarea rezultatului net (∆rRnet).Analiză financiară aprofundată 2. În consecinţă.5364 · 63648 = 97789 mil. 2) Creşterea rezultatului net: ELF = CLF · ∆rRexp = 1.47 · 12 = 53. 3) Acelaşi rezultat determinat prin coeficientul levierului total: ELT = CLT · ∆rCA = 4. lei.constă în modificarea rezultatului net (∆rRnet). acesta va fi: Rnet = 1. ca efect al creşterii vânzărilor (∆rq(CA)): ELT = CLT · ∆rq(CA) = ∆rRnet (%). Analiza efectelor de levier în previziunile financiare 109 Analiza financiară.4.64 % = ∆rRnet. 3. 3) Efectul levierului total (ELT) . 2) Efectul levierului financiar (ELF) . lei.8. ca urmare a creşterii estimate a rezultatului din exploatare (∆rRexp): ELF = CLF · ∆rRexp = ∆rRnet (%).49 · 36 = 53.64 %. De exemplu.5364 · 63648 = 97789 mil. Creşterea cifrei de afaceri are efecte benefice asupra tuturor rezultatelor. se regăseşte: Rnet = 1. Pe baza acestor estimări se pot elabora alte previziuni financiare pentru etapa imediat următoare.64 % = ∆rRnet.

datoriile de exploatare. deducerea gradului de autonomie al întreprinderii. capacitatea de a se adapta schimbărilor mediului. financiare). Scopul principal îl constituie adoptarea unor decizii corective în gestiunea pe termen scurt. Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ şi de pasiv (mijloacele şi resursele) la închiderea exerciţiului şi în alte situaţii prevăzute de lege. respectiv. provenienţă şi exigibilitate. Activul şi pasivul reflectă aceeaşi realitate văzută sub forma mijloacelor de finanţare şi a utilizării acestora la acelaşi moment. Conform IAS 1. cu titlu durabil (active imobilizate) şi cu titlu provizoriu şi ciclic (active circulante). mediu şi lung. care presupun cercetarea unor informaţii necesare în vederea detectării simptomelor ce prefigurează fenomene care impiedică continuitatea activităţii întreprinderii. ceea ce impune echilibrul permanent între activele şi pasivele bilanţului. după natură. indiferent de forma de prezentare a acestuia (tabelară sau în listă). cu ajutorul resurselor . utilizările acestor fonduri.110 Analiză financiară aprofundată CAPITOLUL 3 ANALIZA DIAGNOSTIC A SITUAŢIEI FINANCIARE PE BAZA BILANŢULUI 3. a rentabilităţii financiare a capitalurilor proprii. aprecierea condiţiilor în care sunt realizate echilibrele financiare.1. Elementele de pasiv vizează fondurile de care a beneficiat întreprinderea (capitalurile proprii ale asociaţilor. iar cele de activ. Studiul bilanţului . provizioanele. “Prezentarea situaţiilor financiare”.etapă a analizei financiare În vederea elaborării diagnosticului financiar care să permită măsurarea rentabilităţii economice a capitalurilor investite. destinaţie şi lichiditate. grupate după natură. obiectivul bilanţului este de a prezenta fidel informaţii despre poziţia financiară a întreprinderii. respectiv. analiza financiară parcurge mai multe etape.

cele mai “lichide”. în acest scop fiind necesar un bilanţ mai operaţional. ceea ce se reflectă prin bilanţul financiar (patrimonial). În măsura în care creditorii utilizează un asemenea studiu este vorba de o analiză financiară externă. s-a dovededit insuficient adaptat analizei financiare orientate spre gestiune. Tipuri de bilanţ utilizate în analiza financiară Criteriile de clasament al activelor şi pasivelor bilanţului diferă în funcţie de scopul urmărit în analiză şi de utilizator. cele mai puţin “lichide”. bilanţul funcţional. 3. disponibilităţile. care să permită evidenţierea relaţiei dintre resursele disponibile şi nevoile de finanţare ale întreprinderii.Analiză financiară aprofundată 111 economice controlate (activele). ceea ce a condus la existenţa mai multor tipuri (modele) de bilanţ. Bilanţul financiar (numit şi lichiditate-exigibilitate) constituie un suport al analizei financiare tradiţionale ce are ca finalitate descrierea patrimoniului întreprinderii în vederea unei evaluări patrimoniale care poate interesa atât proprietarii. Logica bilanţului financiar se bazează pe criteriul lichidităţii crescătoare a activului şi al exigibilităţii crescătoare a pasivului. iar în pasiv după apartenenţă şi exigibilitate. Studiul bilanţului trebuie efectuat după repartizarea rezultatului şi începe cu examinarea structurii pasivului şi a structurii activului. respectiv Ordinul MFP 306/2002. în fruntea activului se află valorile imobilizate. iar la sfârşit. . bilanţul “pool de fonds”(ansamblul resurselor) ş. cum ar fi: bilanţul contabil clasic construit pe baza unui sistem dublu de clasament în activ după destinaţie şi după natură. Bilanţul contabil (patrimonial-juridic) utilizat până la adoptarea reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate prin Ordinul MFP 94/2001. cât şi creditorii. precum şi cu ajutorul unor indicatori financiari importanţi pentru evaluarea sănătăţii financiare a întreprinderii (lichiditatea şi solvabilitatea).a. bilanţul financiar. structurii de finanţare (datorii şi capitaluri proprii). Lichiditatea crescătoare a posturilor de activ este disponibilitatea din ce în ce mai mare a acestora de a deveni “lichide” şi de a acoperi nevoile întreprinderii. Este cunoscut că orice nevoie de finanţare trebuie acoperită din resurse financiare.2.

bilanţul financiar se prezintă astfel: . cheltuieli efectuate în avans). la care se adaugă partea de activ circulant cu scadenţa mai mare de 1 an (creanţe . Schematic.112 Analiză financiară aprofundată Clasarea posturilor de pasiv în ordinea exigibilităţii crescătoare semnifică faptul că exigibilitatea unei surse de finanţare este legată de scadenţa sa. Amenajarea posturilor de activ conduce la existenţa a două ansambluri: activul imobilizat care reprezintă elementele pe termen lung cu trei categorii de valori imobilizate (necorporale. disponibilităţi). stocuri. Obţinerea bilanţului financiar implică efectuarea unor corecţii ale activului şi pasivului pe baza informaţiilor din anexă. cele mai rapid exigibile (datoriile pe termen scurt). în activul circulant se includ imobilizările cu scadenţă scurtă (imobilizările financiare ce ajung la scadenţă sub 1 an). prin respectarea unor principii de evaluare şi regrupare a posturilor după criteriul vechimii (peste sau sub 1 an) şi a activelor în ordinea lichidităţii crescătoare (imobilizări. corporale. iar ultimele. credite bancare curente. În schimb. printre elementele constitutive ale bilanţului trebuie să se facă distincţie între cele care rămân la dispoziţia întreprinderii pe termen lung (peste 1 an) şi cele care nu îi aparţin decât pe termen scurt (sub 1 an). Veniturile realizate în avans cu scadenţa peste 1 an sunt incluse în datoriile pe termen mediu şi lung. financiare). În acest sens. Dacă o parte a datoriilor pe termen lung ajung la scadenţă mai repede de 1 an. (capitalurile proprii). primele posturi fiind cele cele mai lent exigibile. Construcţia bilanţului financiar implică respectarea unor principii şi reguli care permit ordonarea posturilor de bilanţ după criteriul pe termen scurt şi pe termen lung. venituri realizate în avans cu scadenţă scurtă şi datoriile pe termen lung ajunse la scadenţă). ele vor fi trecute la datorii pe termen scurt. indiferent de natura lor (datorii de exploatare. formată din capitalurile proprii şi datoriile pe termen mediu şi lung (cu scadenţa peste 1 an) şi grupa datoriilor pe termen scurt (cu scadenţa sub 1 an). Amenajarea posturilor de pasiv structurează pasivul bilanţului în grupa capitalurilor permanente.clienţi.

Datorii cu scadenţe > 1 an Resurse temporare 1. conform Normei 13 din IASC. Datorii cu scadenţe < 1 an 2. care regrupează posturile de bilanţ pe marile funcţiuni ale întreprinderii (investiţii. Disponibilităţi (Trezorerie activă) Total Activ 113 Pasiv = Resurse Capitaluri permanente (Cp) 1. precum şi în cazul conturilor consolidate. ceea ce facilitează analiza echilibrelor financiare. Abandonarea principiului de clasament al posturilor în bilanţul financiar a condus la apariţia bilanţului funcţional. Conform OMFP 94/2001 (306/2002). Clasamentul activelor şi pasivelor după criteriul vechimii pune în evidenţă. trezorerie). fiind un bilanţ economic.Analiză financiară aprofundată Bilanţ financiar Activ = Necesar Necesar permanent Activ imobilizat net > 1 an Necesar temporar 1. Importanţa bilanţului financiar în analiza financiară decurge din faptul că el serveşte la determinarea marjei de securitate financiară prin intermediul fondului de rulment. . echilibrele sau dezechilibrele structurale ale bilanţului. Imobilizări financiare < 1 an 3. construit de Centrala Bilanţurilor din Banca Franţei în scopul explicării funcţionării economice a întreprinderii de către bancheri. garantând solvabilitatea acesteia. Credite bancare (Trezorerie pasivă) Total Pasiv Prezentarea bilanţului financiar pune în evidenţă două părţi distincte pe orizontală: partea superioară care reflectă structura financiară prin stabilitatea elementelor care îl compun (necesarul de finanţat şi resursele de finanţare permanente) şi partea inferioară care reflectă finanţarea ciclului de activitate (necesarul de finanţat pe termen scurt şi resursele temporare de finanţare). printr-o simplă lectură orizontală. fără a mai fi necesare alte regrupări de posturi. Activ circulant net < 1 an 2. bilanţul în listă (Tabelul 25) este apropiat modelului de bilanţ financiar (Tabelul 26). Capitaluri proprii (C) 2. exploatare. finanţare. acesta fiind utilizat pe plan internaţional. care permite întreprinderii să facă faţă riscurilor pe termen scurt.

Imobilizări financiare B. Datorii ce trebuie plătite până la 1 an E.total III. Imobilizări corporale . Capital (subscris vărsat) II.Sold D VI.114 Analiză financiară aprofundată Bilanţ Contabil armonizat restrâns Denumirea indicatorului (mii lei) Tabelul 25 Nr. Prime de capital III. Rezultatul exerciţiului – Sold C Repartizarea profitului Total capitaluri proprii (18 + 20 + 21 + 22 – 23) Patrimoniul public Capitaluri – total (26 + 27) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . Cheltuieli în avans D. Active imobilizate .total I. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli I. respectiv datorii 12 curente nete (05 + 10 – 11 – 16) 13 F.total I: Stocuri . Capital şi rezerve I. Rezerve din reevaluare IV.total III: Investiţii financiare pe termen scurt IV. Active circulante nete. Venituri în avans J. Datorii ce trebuie plătite peste 1 an H. Rezerve V. Casa şi conturi la bănci C. Rezultatul reportat – Sold C . Imobilizări necorporale II. Total active minus datorii curente (01 + 12) G. Active circulante . Creanţe .total II. Exerciţiul financiar rând Precedent Curent 01 334134112 442396673 02 112827 761587 03 333960171 441573972 04 61114 61114 05 330562056 515792600 06 141953183 122067958 07 180200143 390840345 08 09 8408730 2884297 10 1902966 1489075 11 227834680 186432713 100194521 434328633 8493328 4435821 448290076 59199226 245482220 143608630 22454771 40667697 40667697 425835305 425835305 325651589 768048262 127907177 5197373 634448682 295996131 95164551 243288000 28147174 22454771 51384049 51384049 640141085 640141085 A.

total 515792600 V. Provizioane pt. Rezultatul reportat . Imobilizări corporale III.Sold C Repartizarea profitului 2884297 Total Capitaluri proprii 1489075 H.total III: Invest.Rezultatul exerciţiului .total II. financiare/termen scurt IV: Casa şi conturi la bănci C.Sold D 390840345 VI. Capital şi rezerve 761587 I. Prime de capital 61114 III. Imobilizări financiare Mijloace cu durata < 1 an B. Imobilizări necorporale II. Creanţe .riscuri-cheltuieli G. Cheltuieli în avans Exerciţiul financiar Precedent Curent 334134112 112827 333960171 61114 330562056 141953183 180200143 8408730 1902966 Pasive = Resurse (mii lei) Tabelul 26 Exerciţiul financiar Precedent Curent 425835305 59199226 245482220 143608630 22454771 40667697 40667697 425835305 8493328 227834680 236328008 4435821 666599134 640141085 295996131 95164551 245288000 26147174 22454771 51384029 51384029 640141085 127907177 186432713 314339890 5197373 959678348 Resurse cu scadenţa >1an 442396673 J. Rezerve din reevaluare IV.Bilanţ financiar (lichiditate – exigibilitate) Active = Necesaruri nete (mii lei) Mijloace cu durata > 1 an A. Rezerve . Active circulante I. Capital 441573972 II. Datorii pe o perioadă de 1 an Total Datorii I. Active imobilizate I. Venituri în avans Total Active nete 666599134 959678348 Total Capitaluri .Sold C 122067958 . Datorii pe o perioadă > 1 an D. Stocuri .

care are în vedere durata posturilor în patrimoniu. bilanţul funcţional se prezintă astfel: Bilanţ funcţional Activ = Utilizări Pasiv = Resurse I. Al treilea principiu.116 Analiză financiară aprofundată Un principiu de elaborare a bilanţului funcţional se referă la exprimarea posturilor de bilanţ la valoarea brută. permiţând determinarea variaţiilor de stocuri. Schematic. Funcţia de exploatare 1. Datorii financiare stabile 2. Funcţia de finanţare Utilizări stabile brute Resurse stabile (durabile) II. indiferent de scadenţă. ca resurse de autofinanţare a întreprinderii. avut în vedere la structurarea posturilor permite descrierea ciclurilor care compun viaţa întreprinderii şi a echilibrelor financiare ce decurg din ele. Funcţia de trezorerie Datorii de exploatare Activ circulant financiar Datorii în afara exploatării Total Activ Total Pasiv Amenajarea posturilor în bilanţul funcţional în optica economică a ciclurilor corespunzătoare funcţiunilor întreprinderii este redată în Tabelul 27. al afectării. Funcţia de exploatare III. indiferent de scadenţa sa. Capitaluri proprii: 1. . în sensul că un împrumut pe termen lung va rămâne în imobilizările financiare. ceea ce impune includerea amortismentelor şi provizioanelor în capitalurile proprii. iar datoriile pe termen lung nu vor fi trecute la datorii pe termen scurt. (valoarea de origine a acestora). ci constituie un punct de plecare ideal pentru o analiză de flux. Activ circulant de exploatare 2. Activ circulant înafara exploatării II. Funcţia de investiţii IV. acesta diferă de conceptul permanenţei al bilanţului financiar. Un alt principiu al bilanţului funcţional se referă la conceptul de stabilitate. Rezultă că bilanţul funcţional nu mai poate juca rolul asemănător bilanţului financiar în evaluarea patrimonială a posturilor.

total II. Imobilizări financiare II. Capitaluri proprii .total .Capital . Cheltuieli în avans III: Funcţia de trezorerie Activ circulant financiar Casa şi conturi la bănci Exerciţiul financiar Precedent Curent Pasive = Resurse (mii lei) Tabelul 27 Exerciţiul financiar Precedent Curent 608138189 425835305 59199226 389090850 .Rezultatul reportat . Active imobilizate brute I.Rezerve . Creanţe comerciale Active circ. Imobilizări necorporale II. Funcţia de finanţare 507943668 177647 507704907 61114 316198333 141953183 174245150 5954993 5954993 1902966 685507354 916041 684530199 61114 502973608 122067958 380905650 Resurse stabile 1. Datorii financiare stabile (>1 an) II. Venituri în avans 8451440 2927007 8408730 2884297 840408690 1202789029 Total Resurse 840408690 1202789029 . Stocuri . Datorii înafara exploatării 1489075 3. Credite bancare curente I. Datorii de exploatare 9934695 2. în afara exploatării Alte creanţe C.22454771 173809556 8493328 132550559 95284121 4435821 1011158943 640141085 295996131 340452551 + 5692403 243110681 127907177 77021000 109411718 5197373 IV. Amortismente şi provizioane 3. Funcţia de investiţii Utilizări stabile A.Rezultatul exerciţiului(nerepartiz) 2. Funcţia de exploatare Total Active valoare brută 9934695 1. Funcţia de exploatare B. Imobilizări corporale III.Active circulante de exploatare I.Bilanţ funcţional (economic) Active = Utilizări (valoare brută)(mii lei)I.

în funcţie de care se judecă oportunitatea diverselor utilizări cărora le-au fost afectate. bilanţul trebuie privit ca un ansamblu de resurse şi de utilizări. adepţii conceptelor mai nou apărute ale teoriei financiare neoclasice. bilanţul ansasmblului de resurse se apropie de bilanţul funcţional prin prezenţa în pasiv a amortismentelor şi provizioanelor în fondurile proprii. au conceput modelul de bilanţ “pool de fonds”(ansamblu de fonduri). În activ posturile sunt grupate în două părţi distincte pentru a evidenţia pe de o parte. strategia financiară. În pasiv sunt prezentate două categorii de resurse. bilanţul funcţional se stabileşte din perspectiva continuităţii activităţii. inclusiv lichidităţile. Comparaţia între bilanţul financiar şi bilanţui funcţional pune în evidenţă două aspecte esenţiale şi anume: a. Teoria financiară neoclasică avansează un criteriu care priveşte costul capitalului compus din diferitele resurse folosite. Schematic. bilanţul ansamblului de fonduri se prezintă astfel: . care serveşte obiectivelor de tip financiar. unele generate de exploatare şi altele fără legătură cu aceasta. fără a exista o afectare a unei resurse unui anumit tip de utilizare. în timp ce bilanţul financiar permite o analiză externă a situaţiei financiare a întreprinderii interesantă pentru creditori. Prin modul de structurare a posturilor. În analiza financiară importanţa bilanţului funcţional decurge din faptul că el permite aprecierea stabilităţii structurii financiare a întreprinderii prin intermediul trezoreriei nete şi exprimă interdependenţa dintre structura financiară şi natura activităţii sale. b. În consecinţă. care oferă indicii asupra deciziilor strategice în materie de investiţii şi de finanţare.118 Analiză financiară aprofundată Structurarea bilanţului funcţional (Tabelul 27) permite evidenţierea a două categorii de utilizări în activ. impactul strategiilor întreprinderii (industrială şi comercială) căreia îi corespund imobilizările brute non financiare şi activele circulante de exploatare (inclusiv lichidităţile necesare pentru exploatare) şi pe de altă parte. Ca răspuns adus criticilor bilanţului financiar şi bilanţului funcţional. în timp ce bilanţul financiar este realizat din perspectiva încetării activităţii. una legată efectiv de exploatare şi alta independentă de ciclul de producţie. bilanţul funcţional permite în primul rând o analiză internă realizată în principal de managerii întreprinderii.

trebuie comparată în timp şi spaţiu cu alte unităţi similare. ceea ce implică o analiză internă a acestuia. Pentru a asigura studiului o anumită profunzime. Utilizări financiare 1.3. Active circulante înafara exploatării II. Bilanţul trebuie analizat ca o unitate a indicatorilor financiari şi materiali. Datorii de exploatare Total Pasiv Structurarea bilanţului ansamblului resurselor este redată în Tabelul 28. Analiza echilibrelor financiare Bilanţul este “fotografia” întreprinderii. 3. 3. Active circulante (Disponibilităţi) Total Activ 119 Pasiv = Resurse Portofoliu de resurse I. care. sursele fondurilor (originea lor). Aceste întrebări decurg din modul în care se realizează egalitatea între activul şi pasivul bilanţului. Active circulante de exploatare 3. Fonduri proprii externe 2. Pe baza analizei bilanţului se vor elabora previziuni şi se vor adopta decizii. Analiza bilanţului. trebuind să corespundă cu utilizările (necesităţile) cărora le-au fost afectate. . 2. egalitate care transpune o identitate fundamentală între două reprezentări diferite ale aceleiaşi mărimi economice. 4. Imobilizări financiare 2.Analiză financiară aprofundată Bilanţ “Pool de fonds” Activ = Utilizări Portofoliu de active I. indiferent de forma de prezentare. Imobilizări brute 2. Analiza situaţiei financiare pe baza bilanţului în vederea elaborării diagnosticului financiar trebuie să aibă în vedere câteva cerinţe de bază: 1. la un moment dat. Resurse financiare 2. bilanţul se examinează ca un tot unitar. ceea ce impune corelarea indicatorilor din bilanţ cu operaţiuniile economice al căror efect final îl reflectă. Fonduri proprii 1. Fonduri proprii interne II. trebuie să ofere răspuns la o serie de întrebări specifice celui care efectuează analiza. Datorii 1. Utilizări industriale şi comerciale 1.

Rezerve . Imobilizări necorporale 2.Bilanţ “Pool de fonds” (Ansamblul fondurilor) Active = Utilizări (valoare brută)(mii lei)I.Active circulante de exploatare 1.Active circ. Imobilizări brute 1. Imobilizări financiare 2.total 2. Fonduri proprii 1. Fonduri proprii externe .Venituri în avans II. Stocuri . Utilizări financiare 1. Creanţe comerciale Cheltuieli în avans C.Capital . Utilizări industriale şi comerciale A. Disponibilităţi Total Utilizări brute Exerciţiul financiar Precedent Curent 1199843638 1556466573 685446240 841393130 916041 1341772 684530233 840051361 504462703 710774124 122067978 179324142 380905650 529799654 1489075 1650328 9934695 4302319 9934695 4302319 2945411 2417503 61114 61114 2884297 2356389 1202789083 1558887079 Pasive = Fonduri (mii lei) I.) -Amortismente + provizioane .Subvenţii 2. Datorii de exploatare (<1 an) Total Fonduri Tabelul 28 Exerciţiul financiar Precedent Curent 939833208 1070846976 295996133 295996133 295996133 295996133 592453026 774850843 338452569 436716297 + 5692403 + 13940949 (51384049) (97419148) 243110681 310908615 5197373 13284982 314339890 488040100 127907177 158529862 186432713 329510238 1202789083 1558887079 . în afara exploatării 1. Alte creanţe II. Resurse financiare (> 1 an) 2.Rezultatul reportat .total . Imobilizări corporale B.Rezultatul exerciţiu (repartiz. Fonduri proprii interne . Datorii 1.

ceea ce implică doar o analiză în direcţie verticală a bilanţului. care vizează interpretarea indicatorilor de bilanţ în strânsă legătură cu activitatea economică a întreprinderii. analiştii financiari determină situaţia netă (SN) a întreprinderii cu ajutorul relaţiei: SN = Active – Datorii totale. prin intermediul unor mărimi cum ar fi: situaţia netă. Aceasta exprimă valoarea contabilă a drepturilor pe care le posedă proprietarii asupra întreprinderii. necesarul de fond de rulment. cât şi creditorii întreprinderii. ce exprimă valoarea activului realizabil la un moment dat. Studiul bilanţului financiar (patrimonial) şi funcţional (economic) prezentate sub formă tabelară implică o analiză internă a acestora. mai întâi examinarea resurselor care au finanţat mijloacele (utilizările) întreprinderii în cursul exerciţiului financiar. fondul de rulment. Analiza situaţiei nete Pe baza abordării juridice a bilanţului. situaţia netă este mai restrictivă. Analiza pe orizontală a bilanţului pune în evidenţă modul în care se realizează principalele echilibre financiare pe termen scurt şi pe termen lung ale întreprinderii sau grupului de întreprinderi. .Analiză financiară aprofundată 121 Ca orice analiză. fiecare punând în evidenţă corelaţii cu semnificaţii deosebite în aprecierea situaţiei financiare a întreprinderii. care poate fi efectuată în două direcţii: orizontală şi verticală. 3. trezoreria. De aceea. deoarece exclude subvenţiile şi provizioanele reglementate. ceea ce presupune confruntarea unor posturi de bilanţ cu sumele înregistrate în rulajele conturilor aşa cum rezultă din balanţele de verificare.3. Comparativ cu capitalurile proprii. Studiul bilanţului implică şi a analiză externă a acestuia. ceea ce se obţine prin lectura bilanţului.1. situaţia netă este un indicator mai relevant. Analiza bilanţului contabil structurat conform Reglementărilor Contabile armonizate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate şi Directiva a IV-a CEE este facilitată în privinţa determinării echilibrelor financiare prin formatul în listă. fiind averea proprietarilor şi trebuind să fie suficientă pentru a asigura funcţionarea şi independenţa financiară a întreprinderii. acţionarii. şi studiul bilanţului presupune o apreciere generală a conţinutului acestuia. care presupune. care interesează proprietarii.

Pe baza bilanţului contabil armonizat situaţia netă este diferenţa: b) SN = (Total active – Datorii curente) – Datorii peste 1 an = F – G.03 Din datele Tabelului 25 se constată o Situaţie netă pozitivă şi crescătoare care reflectă o gestiune economică sănătoasă. 3. pierderi care au epuizat integral capitalurile proprii.3. Total active – Datorii curente (F) 6. ce maximizează valoarea întreprinderii (a capitalurilor proprii). O situaţie netă negativă reflectă o stare de prefaliment. Pe baza bilanţului financiar. Ea se calculează punând faţă în faţă bunurile şi datoriile de aceeaşi scadenţă. De exemplu.01 761552 171. acesta fiind riscul de insolvabilitate al întreprinderii. Total active 2.122 Analiză financiară aprofundată mai ales în cazul lichidării acesteia. situaţia netă în cele două variante de calcul este prezentată în Tabelul 25: ¾ Aplicaţia 29: Calculul şi analiza situaţiei nete (capitalurilor proprii) Indicatori Exerciţiul financiar Abateri Tabelul 25 Indici Nr crt (mii lei) 1. Partea neacoperită rămâne exclusiv în sarcina creditorilor.96 236328008 314339890 4435821 5197373 78011882 133. Situaţia netă (SN) (a) 5.Venituri în avans = Capitaluri proprii. Capitaluri proprii (F – G) (b) 425835305 640141085 21430578 105. situaţia netă se determină ca diferenţă: a) SN = Total active – Datorii totale .68 4. Activ . Creşterea situaţiei nete (activului net) are ca efect creşterea rentabilităţii şi a independenţei financiare. Datorii curente (G) 7. pe baza ei putându-se determina riscul global sau lichidativ.83 8453328 127907177 119453849 1513 425835305 640141085 214305780 105. Datorii totale Venituri în avans Precedent Curent (± Δ) (%) 666599134 959678348 293079214 143.03 434328633 768048262 333719629 176. în cazul unui raport calculat cu relaţia: SN − Activ fără valoare < 0. fiind consecinţa încheierii cu pierderi a exerciţiilor anterioare.

94/2001.F. Modficarea capitalurilor proprii este diferenţa: ∆ = Sf – Si = 640141085 – 425835305 = + 214305780 mii lei. Menţinerea capitalului fizic presupune ca profitul să fie obţinut numai prin creşterea capacităţii fizice productive în cursul perioadei. 2. precum şi profitul (pierderea) întreprinderii în cursul exerciţiului. mai ales în condiţiile inflaţiei care îl erodează.Profitul net (pierderea netă) al perioadei. iar menţinerea capitalului financiar presupune obţinerea profitului prin creşterea valorii financiare (monetare) a activelor nete. reducerile (-) şi soldul la 31 decembrie.Fiecare element de venit şi cheltuială recunoscute direct în capitalurile proprii. “Situaţia modificării capitalurilor proprii” este un document al situaţiilor financiare anuale prevăzut de Ordinul M.Analiză financiară aprofundată 123 Activul net (capitalurile proprii) reprezintă un indicator esenţial care dă dimensiunea gradului de “sănătate” a întreprinderii referitor la menţinerea capitalului fizic sau financiar.Efectul cumulat al modificării politicilor contabile şi corecţia erorilor. Situaţia modificării capitalurilor proprii cuprinde date referitoare la: soldul la 1 1anuarie. Situaţia modificării capitalurilor proprii la întreprinderea analizată este prezentată în Tabelul 26 care permite următoarele concluzii: Soldul final al capitalurilor proprii este calculat cu relaţia: Sf = Si + Creşteri – Reduceri. De exemplu. prin care se prezintă detaliat toate variaţiile pe care le-a suferit în cursul exerciţiului financiar fiecare element al activului net (capitalurile proprii). Din situaţia modificării capitalurilor proprii rezultă capacitatea de menţinere (erodare) a capitalului. . . prin intermediul următoarelor elemente de conţinut: . creşterile(+). Majorarea capitalurilor proprii a fost consecinţa unor solduri iniţiale şi a . inspirat din cerinţele IAS 1.P. Performanţele întreprinderii fiind direct legate de menţinerea capitalului fizic sau financiar. . .Tranzacţiile de capital cu şi distribuirile către proprietari.Soldul profitului (pierderii) cumulate la începutul perioadei şi la data bilanţului şi modificările aferente.O reconciliere între valoarea contabilă a fiecărei categorii de capitaluri proprii la începutul şi sfârşitul perioadei. cu prezentarea distinctă a fiecărei modificări. .

fiind diminuată de reducerea unor rezerve şi de soldul debitor al contului 1172. o pierdere reportată rezultată din adoptarea pentru prima dată a IAS. ¾ Aplicaţia 30: Situaţia modificării capitalurilor proprii (mii lei) Elemente ale capitalului Sold la propriu 1 ianuarie Capital subscris 59199226 Rezerve din reevaluare 245482220 Rezerve legale 8973772 Alte rezerve 134634858 Rezultat reportat . Celelalte componente au cunoscut dinamici ascendente favorabile.1174) Rezultat reportat din surplusul din rezerva de evaluare Rezultatul exerciţiului financiar Total 425835305 Creşteri (+) 236796905 86479236 3464468 97584582 21771189 Tabelul 26 Reduceri Sold la (-) 31 decembrie 295996131 236796905 95164551 12438240 1369680 230849760 21771189 22454771 (pierdere) 6375985 (profit) 640141085 - - - - 452472365 238166585 Din analiza datelor Tabelului 26 se constată următoarele: 1. privind retratarea informaţiei financiare necesare înlăturării efectelor inflaţiei. 2.Pierdere neacoperită Rezultat reportat din adoptarea 22454771 pt.305 mii lei la 640141. a rezervelor şi a existenţei profitului nerepartizat. rezultatul exerciţiului financiar a crescut de la 425835.085 mii lei. prima dată a IAS mai puţin (pierdere) IAS 29 – Sold D (ct 1172) Rezultat reportat din corectarea 6375985 erorilor fundamentale – Sold C (profit) (ct. unde acestea deţin ponderea dominantă. . mai puţin IAS 29. ceea ce atestă o situaţie favorabilă a capitalurilor proprii.Profit nerepartizat 0 . Comparativ cu exerciţiul financiar precedent.124 Analiză financiară aprofundată creşterii mai accentuate a capitalului subscris.

Acest echilibru este determinat conform concepţiilor de prezentare a bilanţului: optica financiară şi optica funcţională. dezinvestire. Pe baza bilanţului financiar care grupează posturile după criteriul permanenţei. Odată cu fondul de rulment. aşa cum rezultă din partea superioară a bilanţului financiar: FRF = Capitaluri permanente (Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung şi mediu) + Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli – Necesar permanent (Active imobilizate nete). creşterea lui fiind determinată de creşterea capitalurilor permanente (emisii de noi acţiuni. obligaţiuni. noi împrumuturi pe termen lung) şi de reducerea imobilizărilor nete (vânzări de titluri. Este partea din capitaluri cu grad de exigibilitate slab. pe care întreprinderea o consacră finanţării activelor circulante. iar finanţarea activelor sub 1 an din resurse scadente sub 1 an.3. Analiza fondului de rulment 125 Echilibrul financiar al întreprinderii rezultă din confruntarea maselor mari ale bilanţului: fondul de rulment (FR) cu necesarul de fond de rulment (NFR). ceea ce arată că o parte mai însemnată din activele circulante este finanţată din capitaluri permanente. Scăderea fondului de rulment este cauzată de scăderea capitalurilor permanente (rambursări de împrumuturi pe termen lung.Analiză financiară aprofundată 3. marja de securitate a întreprinderii creşte. care serveşte finanţării elementelor de activ cu grad de lichiditate suficient de crescut. care poate . fondul de rulment reprezentând partea din capitalurile permanente rămasă după finanţarea imobilizărilor. cesiuni de imobilizări). Această metodă pune în evidenţă echilibrul financiar pe termen lung. Un prim echilibru rezultă din confruntarea pasivului pe termen lung (capitalurile permanente) cu necesarul permanent (activul imobilizat). echilibrul financiar presupune finanţarea activului cu durata mai mare de 1 an din resurse cu scadenţa peste 1 an.2. sau de obligaţiuni) şi de creşterea imobilizărilor nete (investiţii). Un fond de rulment staţionar reflectă stagnarea întreprinderii. Metoda insistă asupra originii fondului de rulment şi permite înţelegerea cauzelor variaţiei sale. din care rezultă trezoreria (T).

unde viteza de rotaţie a stocurilor este foarte rapidă (sub o lună) şi unde există credite-furnizori însemnate. fond de casă minim). care va fi lipsită de capitaluri permanente suficiente să-i asigure finanţarea imobilizărilor (Capitaluri permanente < Imobilizări nete). ceea ce nu înseamnă că în anumite situaţii nu poate exista un fond de rulment negativ fără a compromite buna funcţionare a întreprinderii. calculul fondului de rulment în cele trei variante conduce la rezultatele din Tabelul 27. Partea inferioară a bilanţului financiar permite determinarea fondului de rulment financiar ca diferenţă: FRF = (Active circulante + Cheltuieli în avans) – (Datorii pe termen scurt + Venituri în avans). ca o marjă de securitate privind solvabilitatea întreprinderii. pe care nu le va putea achita (Activ circulant net < Datorii sub 1 an). b) Direct: FRF = Active circulante. De exemplu. având diferite cauze. Metoda pune în evidenţă afectarea şi finalitatea fondului de rulment care este finanţat din activul circulant. Un fond de rulment pozitiv (Capitaluri permanente > Imobilizări nete) constituie o marjă de securitate a întreprinderii pentru exploatarea sa cotidiană. în două moduri: a) Ca diferenţă: FRF = (Total active –Datorii curente) –Active imobilizate = F–A. În această ipostază. Această situaţie se întâlneşte mai frecvent în sectorul de distribuţie. Bilanţul contabil armonizat permite determinarea mai rapidă a fondului de rulment. respectiv datorii curente nete (E). fondul de rulment financiar arată surplusul activelor circulante nete nefinanţate din datoriile temporare. de unde se desprind următoarele concluzii: .126 Analiză financiară aprofundată fi temporară sau de durată. sau care are active circulante inferioare datoriilor scadente pe termen scurt. fondul de rulment trebuie să fie pozitiv. Teoretic. permiţându-i să-şi asigure un nivel minim al unor active circulante strict necesare funcţionării (stocuri minime. evidenţiind excedentul de lichiditate potenţială. activul circulant fiind superior datoriilor pe termen scurt (Activ circulant net > Datorii sub 1 an). Un fond de rulment negativ constituie un semnal de alarmă pentru întreprindere.

Datorii cu scadenţa peste 1 an 3. FRp = Capitaluri proprii – Imobilizări nete.02 434328633 768048262 333719629 176. FRs = Împrumuturi pe termen lung şi mediu – Imobilizări nete. Fondul de rulment propriu pune în evidenţă influenţa structurii de .83 227834680 186432713 . ceea ce confirmă o dinamică favorabilă a marjei de securitate. Capitaluri proprii 2.03 8493328 127907177 119413849 1505 434328633 768048262 333719629 176.02 330562056 515792600 185230544 156.02 Se constată un fond de rulment pozitiv şi în creştere al întreprinderii în toate variantele de calcul. ceea ce impune determinarea fondului de rulment propriu (FRp) şi a fondului de rulment străin (FRs): a.datorii crte (E) Exerciţiul financiar Precedent Curent 425835305 640141085 127 Tabelul 27 Abateri Indici (± Δ) (%) 21430578 105. Cheltuieli în avans 9. ca urmare a unor decalaje favorabile între ritmurile de creştere a factorilor luaţi în calculul fondului de rulment.17 100194521 325651589 225457068 325.Datorii curente (F) 13. Indicatori crt. În interiorul capitalurilor permanente. se consideră că fondul de rulment al întreprinderii industriale trebuie să reprezinte valoarea a 1-3 cifre de afaceri lunare. Datorii pe termen scurt 10. Provizioane pt.02 100194521 325651589 225457068 325. Active imobilizate (A) 14. Active circ. resp. Fond de rulment financiar (FRF) 7. Capitaluri permanente (Cp) 5. Fond de rulment financiar (F–A) 15.40 100194521 325651589 225457068 325. (mii lei) 1.25 81. ponderea capitalurilor împrumutate nu trebuie să fie excesivă în raport cu cea a capitalurilor proprii (să nu depăşească 50%). riscuri .cheltuieli 4. Fond de rulment financiar (FRF) 12.41401967 761552 117. Active imobilizate (Ai) 6. Venituri în avans 11. Active circulante 8. În practică.03 1902966 4435821 1489075 5197373 .413891 78. b.40 100194521 325651589 225457068 325.83 334134112 442396673 108262561 132. Total active .83 334134112 442396673 108262561 132.Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 31: Calculul şi analiza fondului de rulment Nr.

Analiza fondului de rulment trebuie completată cu studiul unui alt agregat important al bilanţului. semifabricate) a căror valoare încorporează cheltuielile de fabricaţie şi. vânzări. Structura necesarului de fond de rulment cuprinde. calculul necesarului de fond de rulment pe baza datelor din bilanţul contabil armonizat din Tabelul 25 conduce la rezultatele din Tabelul 28: . iar fondul de rulment străin este negativ. al cărui total trebuie acoperit cel puţin parţial de resurse stabile (fondul de rulment net).3. care corespund decalajelor între încasări şi plăţi: NFR = Necesităţi ciclice – Resurse ciclice. creanţele. Din suma acestor componente se scad datoriile (de exploatare şi în afara exploatării). El reprezintă banii ce trebuie rulaţi în întreprindere pentru a-i asigura funcţionarea (după finanţarea imobilizărilor). plăţi salarii). De exemplu. ceea ce reflectă gradul de autonomie financiară. Din dateleTabelului rezultă că fondul de rulment propriu este pozitiv şi în creştere. Analiza necesarului de fond de rulment Necesarul de fond de rulment desemnează nevoile financiare generate de executarea unor operaţiuni repetitive care compun ciclul de exploatare curentă (cumpărări. produse finite. în care: Necesităţi ciclice = Necesar temporar – Disponibilităţi Resurse ciclice = Resurse temporare – Credite de trezorerie Pe baza bilanţului contabil financiar şi armonizat. stocurile (de materii prime. pe de o parte.3. care reclamă cheltuieli ce vor fi recuperate la achitarea facturilor de către clienţi. necesarul de fond de rulment se determină ca diferenţă: NFR = (Active circulante + Cheltuieli în avans – Casa şi conturi la bănci) .128 Analiză financiară aprofundată finanţare asupra constituirii sale. adică măsura în care echilibrul financiar se asigură prin capitalurile proprii. 3.(Datorii ce trebuie plătite într-un an + Credite bancare +Venituri în avans). necesarul de fond de rulment (NFR). Fondul de rulment împrumutat (străin) reflectă gradul de îndatorare pe termen lung pentru a finanţa nevoi pe termen scurt. pe de altă parte.

pozitiv sau negativ. .5524433 34.40640415 91785791 322767292 230981501 351. Credite bancare de trezorerie 7. Venituri în avans Total II (5 + 6 + 7) Nec de fd de rulment (NFR)(4 – 8) 129 Tabelul 28 Exerciţiul financiar Abateri Indici Precedent Curent (± Δ) (%) 330562056 515792600 185230544 156.72 227834680 186432713 . 9.31 324056292 514357378 190301086 158. Casa şi conturi la bănci 4.413891 78. mai instabil decât fondul de rulment şi depinde de cifra de afaceri). 8. În caz contrar.65 Pornind de la relaţia care trebuie să existe între necesarul temporar şi resursele temporare. a urgentării încasărilor şi relaxării plăţilor. b) Un NFR < 0 reflectă un surplus de resurse nete temporare faţă de capitalurile circulante. fiind o situaţie normală dacă este consecinţa unor investiţii privind creşterea necesarului de finanţare a ciclului de exploatare. după cum urmează: a) Dacă NFR > 0. în sensul încetinirii încasărilor şi accelerării plăţilor. necesităţile temporare fiind mai mici decât resursele temporare ce pot fi mobilizate. Active circulante 2. rezultă un surplus de necesar temporar faţă de resursele temporare ce pot fi mobilizate. este mai fluctuant. Datorii cu scadenţa de până la 1 an 6.03 1902966 1489075 . Cheltuieli în avans 3.25 8408730 2884297 . Necesarul de fond de rulment reflectă echilibrul curent al întreprinderii. El poate fi exprimat în zile de vânzare prin intermediul vitezei de rotaţie (NFRz = NFR·360/CA) care reflectă acest decalaj. durata de rotaţie a stocurilor. NFR constituie un indicator de echilibru financiar. decalajul dintre termenul de recuperare a creanţelor şi termenul de plată a furnizorilor.83 4435821 5197373 761552 117.41401967 81. Total I (1 + 2 – 3) 5.51 232270501 191630086 . Această situaţie este favorabilă dacă este consecinţa accelerării rotaţiei activelor circulante.17 82. NFR > 0 arată un decalaj nefavorabil între lichidarea stocurilor şi creanţelor şi exigibilitatea datoriilor de exploatare.Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 32: Calculul şi analiza necesarului de fond de rulment Nr Indicatori crt (mii lei) 1.

Fondul de rulment financiar(FRF) 2. 3. la care se adaugă plasamentele rambursabile în orice moment (valori mobiliare de plasament).31 8408730 2884297 . Necesarul de fd. Indicatori crt (mii lei) 1. De exemplu.130 Analiză financiară aprofundată 3. Trezoreria activă cuprinde disponibilităţile curente degajate de funcţionarea întreprinderii.5524433 34.crte nete (E) Trezoreria netă (TN) (7 – 2) (c) Tabelul 29 Exerciţiul financiar Abateri Indici Precedent Curent (± Δ) (%) 100194521 325651589 225457068 325.. dat.65 8408730 2884297 . fiind un rezultat al operaţiunilor ce afectează toate posturile de bilanţ şi rezultând din lectura pe orizontală a bilanţului financiar care vizează cele două părţi a) Partea superioară: TN = FR – NFR.5524433 34. calculul trezoreriei nete pe baza bilanţului financiar şi a bilanţului armonizat conduce la rezultatele înscrise în Tabelul 29: ¾ Aplicaţia 33: Calculul şi analiza trezoreriei nete Nr.5524433 34. 4. 6. 5.4.31 100194521 325651589 225457068 325.3. resp. din care rezultă echilibrul financiar al întreprinderii. 8. Analiza trezoreriei Trezoreria netă (TN) poate fi determinată pornind de la egalitatea de bilanţ prezentat tabelar Activ = Pasiv care conduce la confruntarea fondului de rulment (FR) cu necesarul de fond de rulment (NFR).02 . trezoreria este dată de diferenţa: TN = Active circulante respectiv datorii curente nete (E) – NFR. b) Partea inferioară: TN = Disponibilităţi – Credite de trezorerie = = Trezoreia activă – Trezoreria pasivă. 7. de rulment (NFR) Trezoreria netă (TN) (1 – 2) (a) Disponibilităţi băneşti Credite bancare de trezorerie Trezoreria netă (TN) (4 – 5) (b) Active circ. Trezoreria pasivă este reprezentată de creditele bancare curente. soldurile creditoare de bănci şi efectele scontate (în afara bilanţului).31 34.5524433 .31 8408730 8408730 2884297 2884297 .02 91785791 322767292 230981501 351. c) Pe baza bilanţului contabil armonizat.

c) FR < 0 şi NFR < 0. Ciclul de exploatare şi o parte din imobilizări sunt finanţate din datorii pe termen scurt (furnizori şi avansuri clienţi). ceea ce impune creşterea capitalurilor permanente (resurselor stabile).02 %). Trezoreria netă (±) rezultă atât din operaţiuni ce afectează capitalurile permanente şi activul imobilizat. când: FR < NFR şi respectiv.Analiză financiară aprofundată 131 Din datele Tabelului 29 se constată că trezoreria netă este pozitivă şi în scădere în ambele variante de calcul. cât şi din operaţiuni care privesc activele circulante şi datoriile pe termen scurt. Trezorerie negtivă (TN < 0). după cum urmează: A.65 > 225. în următoarele situaţii: a) FR > 0 şi NFR > 0.65 > 325. care degajă disponibilităţi ce pot ascunde o sub-utlizare de capitaluri. când NFR este finanţat în întregime din resurse permanente (FR > 0). când NFR este finanţat parţial din capitaluri permanente . B. Disponibilităţi < Credite trezorerie. ceea ce reflectă decalajul dintre ritmul superior de creştere a necesarului de fond de rulment comparativ cu creşterea fondului de rulment financiar (351. Valoarea pozitivă sau negativă a trezoreriei nete este consecinţa unor inegalităţi între fondul de rulment şi necesarul (resursa) de fond de rulment. b) FR > 0 şi NFR < 0. precum şi ca urmare a creşterii mai rapide a necesarului de fond de rulment comparativ cu activele circulante nete (251. care pot ascunde sub-utilizări de capitaluri. Disponibilităţi > Credite trezorerie. sau prin creşterea disponibilităţilor şi reducerea creditelor bancare de trezorerie. Trezorerie pozitivă (TN > 0). când: FR > NFR şi respectiv.02). când resursele din ciclul de exploatare (NFR < 0) se adaugă la un excedent de resurse permanente (FR > 0) pentru a degaja un excedent mare de lichidităţi. Creşterea trezoreriei nete poate fi realizată prin creşterea fondului de rulment şi prin scăderea necesarului de fond de rulment. când resursele din exploatare (NFR < 0) acoperă un excedent crescut de lichidităţi şi numai o parte a activului imobilizat ( FR < 0). B. în următoarele situaţii: a) FR > 0 şi NFR >0.

destinat finanţării ciclului de exploatare. Echilibrul financiar funcţional impune ca utilizările stabile să fie finanţate din resurse durabile. când creditele bancare acoperă o parte din imobilizări (FR < 0).9) şi a activului circulant comparativ cu datoriile (155. mai bine adaptată unei gestiuni previzionale. b) FR < 0 şi NFR > 0. ceea ce impune revederea structurii finanţării. Ea completează analiza financiară statică prin tabloul de finanţare.59 > 82. De exemplu.3. 3. Analiza echilibrelor financiare în optica funcţională Echilibrele financiare pot fi analizate şi prin prisma prezentării bilanţului conform opticii funcţionale. trezorerie. restul fiind acoperit din datorii pe termen scurt (furnizori. pe baza bilanţului funcţional (Tabelul 27) rezultă datele din Tabelul 30. c) FR < 0 şi NFR < 0. care situiază în centrul atenţiei ciclul de exploatare. când resursele permanente nu acoperă decât o parte a activului imobilizat (FR < 0). din care se constată un fond de rulment net global pozitiv şi în creştere. care structurează posturile de bilanţ în strânsă legătură cu ciclurile economice care caracterizeză viaţa întreprinderii: investiţii. . finanţare. existând riscul dependenţei financiare de exterior. ceea ce impune aprecierea riscului bancar curent. principalul instrument al analizei dinamice a echilibrului financiar. Analiza efectuată pe baza bilanţului funcţional (economic) este o analiză funcţională. ca urmare a creşterii mai rapide a resurselor stabile faţă de utilizările stabile (166. ceea ce impune reconsiderarea structurii de finanţare. surplusul resurselor durabile faţă de imobilizările brute reprezentând fondul de rulment net global (FRNG): FRNG = Resurse durabile – Utilizări stabile brute.27 > 134. NFR şi disponibilităţile (inferioare creditelor de trezorerie). fiind şi diferenţa: FRNG = Activ circulant – (Datorii diverse + Credite bancare de trezorerie).5.5). avansuri clienţi) şi din credite bancare curente. Un FRNG pozitiv arată excedentul de resurse stabile după finanţarea utilizărilor stabile.132 Analiză financiară aprofundată (FR> 0) şi parţial din credite bancare curente care sunt mai mari decât disponibilităţile. exploatare.

(mii lei) 1. Resurse stabile (durabile) 2. fiind un necesar de fond de rulment total (NFRT). Fond rulment net global (FRNG)(a) 4. calculul Necesarului de Fond de Rulment Total pe baza bilanţului funcţional (Tabelul 27) conduce la rezultatele înscrise în Tabelul 31. surplusul de nevoi ciclice fiind neacoperit financiar de resurse ciclice de capital. Necesarul de fond de rulment (NFR) decurge din confruntarea nevoilor de finanţare cu resursele de finanţare a operaţiilor repetitive: NFR = Utilizări ciclice – Resurse ciclice Având în vedere reînnoirea permanentă a stocurilor şi creanţelor impusă de ciclul de exploatare. ca urmare a necesităţilor ciclice superioare resurselor ciclice. Indicatori crt.51 325. ceea ce arată că întreprinderea are lichidităţi pentru a-şi finanţa necesarul de exploatare.02 Această valoare a FRNG reflectă mărimea necesarului ciclic şi de trezorerie rămasă nefinanţată de resursele ciclice şi de trezorerie. Activ circulant 5. Fond rulment net global (FRNG)(b) 133 Tabelul 30 Exerciţiul financiar Abateri Indici Precedent Curent (± Δ) (%) 608138189 1011158943 403020754 166. 2.95 325.40640415 225457068 134. surplusul nevoilor ciclice neacoperit financiar de resursele ciclice de capital devine un necesar de finanţare permanent reînnoibil. De exemplu. Datorii diverse + credite bancare 6. Necesarul de fond de rulment total pozitiv şi în creştere arată un necesar de finanţare permanent reînnoibil pentru ciclul de exploatare. care la rândul său apare ca un surplus de resurse stabile. Necesarul de fond de rulment funcţional este pozitiv. din care se desprind următoarele concluzii.02 155. 1.59 82.Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 34: Calculul fondului de rulment net global Nr. cu două componente legate de: activitatea de exploatare şi din afara exploatării: NFRT = NFRE + NFRAE.27 507943668 100194521 332465022 232270501 100194521 685507354 325651589 517281675 191630086 325651589 177563686 225457068 184816653 . Acest necesar este finanţat din fondul de rulment funcţional. Utilizări stabile brute 3. .

4. Utilizări ciclice totale. Indicatori crt. din care: Datorii de exploatare Datorii înafara exploatării Nec. respectiv. Datoriile în afara exploatării cuprind: datorii fiscale.02 114. fd rulment total(NFRT)(1. sau Resursă Netă când este negativ.51 60. Resursa netă în afara exploatării (NFRAE < 0) este în creştere. Active circulante de exploatare Alte active circulante Resurse ciclice totale. din care: 2.36 3.54768007 14127592 230981501 241129391 -10147890 158.89329128 504462683 9934695 191630086 82218373 109411713 322767292 422244310 . La originea NFRE se află ciclul de exploatare (cumpărare – producţie vânzare).65 233. 6. Necesarul de Fond de Rulment astfel determinat mai poartă numele de Necesar Net când este pozitiv. Din confruntarea Fondului de Rulment Net Global cu Necesarul de Fond de Rulment (necesarul net) rezultă trezoreria netă (TN): TN = FRNG – (NFRE + NFRAE). 5.73 318101299 5954993 232270501 136986380 95284121 91785791 181114919 . în care: Alte active circulante cuprind: creanţe diverse. alte datorii. Plăţile îl măresc.82 351. cu o durată variabilă.134 Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 35: Calculul necesarului de fond de rulment total Nr. Trezoreria netă este legată de operaţiile financiare pe termen scurt care . Acest necesar corespunde unor alocări de fonduri pentru constituirea stocurilor şi creanţelor şi reflectă decalajele între vânzări şi încasări. 9.13 111. (mii lei) 1. 7.99477018 186361384 3979702 .4) NFRE (2 – 5) NFRAE (3 – 6) Tabelul 31 Exerciţiul financiar Abateri Indici Precedent Curent (± Δ) (%) 324056292 514397378 190341086 158. între cumpărări şi plăţi şi se calculează prin diferenţa: NFRE = Active circulante de exploatare – Datorii de exploatare.40640415 . capital subscris nevărsat. 8. iar încasările îl reduc.59 166. NFRAE este mai mic faţă de NFRE şi se obţine prin diferenţa: NFRAE = Alte active circulante – Datorii în afara exploatării. datoriile fiind superioare activelor circulante din afara exploatării.82 82. 3.

Analiză financiară aprofundată 135 sunt evidenţiate în partea inferioară a bilanţului funcţional. Spre deosebire de resursele ciclice obţinute în activitatea curentă şi reflectate de un necesar de fond de rulment negativ.31 8408730 2884297 . fiind legate de gestiunea financiară pe termen scurt. dar în scădere. care poate fi determinată ca diferenţă între Trezoreria activă (Disponibilităţi) şi Trezoreria pasivă (Credite bancare de trezorerie): TN = Trezoreria activă – Trezoreria pasivă. De exemplu.5524433 34. Necesar fond rulment total (NFRT) 3. pasivă) 6. Activ circulant financ. 2. a condus la o trezorerie netă pozitivă. Credite bancare crte(Trez.31 8408730 2884297 . după cum urmează: 1.activă) 5. din confruntarea Fondului de Rulment Net Global cu Necesarul de Fond de Rulment Total rezultă trezoreria netă din Tabelul 32. O trezorerie netă pozitivă reflectă un excedent de trezorerie în raport cu obligaţiile financiare pe termen scurt. ceea ce asigură întreprinderii posibilitatea de face plasamente pe piaţa de capital.31 Fondul de rulment net global.02 91785791 322767292 230981501 351.5524433 34. TN < 0. cînd FRNG > NFRT sau Necesar trezorerie > Resurse trezorerie. Fond rulment net global (FRNG) 2. ea fiind şi diferenţa: TN = Necesar de trezorerie – Resurse de trezorerie sau: TN = Activ circulant financiar – Credite bancare curente. ca urmare a decalajului între ritmurile de creştere (351. TN > 0.65 8408730 2884297 . Trezoreria netă poate fi pozitivă sau negativă. Indicatori crt. (mii lei) 1.(Trez.5524433 34. superior necesarului de fond de rulment total. . pe baza bilanţului funcţional. Trezoreria netă (TN)(4 – 5) Tabelul 32 Exerciţiul financiar Abateri Indici Precedent Curent (± Δ) (%) 100194521 325651589 225457068 325. când FRNG < NFRT sau Necesar trezorerie < Resurse trezorerie.02 %).65 > 325. Trezoreria netă (TN)(1 – 2) 4. ¾ Aplicaţia 36: Calculul şi analiza trezoreriei nete Nr. o trezorerie netă negativă reflectă resurse de trezorerie furnizate de parteneri financiari (bănci).

cum ar fi: capacitatea activelor de a se transforma în lichidităţi.4. sau în timp. astfel: Activ imobilizat 1) Ponderea imobilizărilor: Si = ⋅ 100 (%) reflectă indirect Activ intensitatea capitalistică (prin ponderea imobilizărilor corporale) şi a relaţiilor financiare cu alte unităţi (prin ponderea imobilizărilor financiare).“metoda ratios”.1. coeficient. pentru a-i aprecia evoluţia. Ratele de structură a activului reflectă apartenenţa sectorială şi depind de natura activităţii întreprinderii. echivalent cu termenul de rată. Analiza ratelor de structură a bilanţului Ratele de structură a bilanţului reflectă structura financiară (de finanţare) a întreprinderii şi se defineşte prin proporţiile posturilor din activul şi pasivul bilanţului în raport cu totalul acestuia. 3.136 Analiză financiară aprofundată 3. de durata termenelor de plată convenite cu clientela (prin ponderea creanţelor) şi . Ratio este un raport între două posturi de bilanţ. în concordanţă cu caracterul mai mult sau mai puţin “capitalistic” al acesteia precum şi vulnerabilitatea sa la evoluţiile inflaţioniste. indice. autonomia şi independenţa financiară a întreprinderii. Structura activului caracterizează compoziţia patrimoniului economic al întreprinderii. din contul de rezultat. Metoda ratelor completează analiza indicatorilor în mărimi absolute şi permite efectuarea de comparaţii în spaţiu. procent. ş. Ratele de structură se obţin în urma analizei pe verticală a bilanţului şi pun în evidenţă câteva caracteristici financiare ale întreprinderii. Analiza bilanţului prin metoda ratelor (ratios) Aprofundarea analizei situaţiei financiare pe baza bilanţului impune recurgerea la un procedeu frecvent utilizat în analiza financiară .4.a. A. sau din bilanţ şi contul de rezultat. calitatea echilibrului financiar pe termen scurt. Activ circulant ⋅ 100 (%) depinde de 2) Ponderea activului circulant: Sa = Activ sectorul de activitate şi durata ciclului de producţie (prin ponderea stocurilor). Între elementele raportului trebuie să existe omogenitate din punct de vedere al modului de evaluare şi relaţii directe între mărimile ce se compară. pentru a situa mai bine întreprinderea în mediul concurenţial.

88 53.88 66.08 Active imobilizate Imobilizări necorporale 0.85 19.10 46.003 0.10 Capital permanent(Cp) 65.total 27.30 Levier financ.499 100 100 Capacit. mediu.88 Total capitaluri (C+ D) 100 100 Creanţe .017 0. datorii pe termen lung.12 33. Ratele de structură a pasivului reflectă autonomia financiară şi gradul de îndatorare a întreprinderii.(LF=D/C) 0. evidenţiind gradul de stabilitate a finanţării şi autonomia financiară pe care le asigură întreprinderii combinaţia de resurse având maturităţi şi origini diverse (capitaluri proprii.Analiză financiară aprofundată 137 reflectă esenţa trezoreriei (prin ponderea lichidităţilor în patrimoniu).30 Active circulante Stocuri .59 12. astfel: Capitaluri permanente 1) Ponderea capitalurilor permanente: Scp = ⋅ 100 (%) Pasiv reflectă autonomia financiară globală (prin ponderea capitalurilor proprii).70 Imobilizări corporale 50.92 49. Pe baza datelor din bilanţul financiar (Tabelul 26) rezultă Tabelul 33: ¾ Aplicaţia 37: Ratele de structură a bilanţului financiar Tabelul 33 Exerciţiu financiar Structura pasivului Exerciţiu financiar Structura activului (%) Precedent Curent (%) Precedent Curent 50. B.îndatorare(C/Cp) 0.90 Total datorii (D) 36. respectiv dependenţa pe termen lung de finanţarea externă.03 40.27 13.72 Total capital (Cp+D/ts) 100 100 Disponibilităţi 1. Cu cât este mai mare ponderea capitalurilor proprii cu atât este mai mare autonomia şi independenţa financiară a întreprinderii. Datorii/ termen scurt 2) Ponderea datoriilor pe termen scurt: Sdts = ⋅ 100 (%) se Pasiv corelează cu trezoreria întreprinderii.12 46. sau scurt).38 Imobilizări financiare 0. Structura pasivului degajă politica de finanţare a întreprinderii.011 Datorii sub 1 an (D/t.s) 34.26 0.83 Total active nete . autonomia la termen a întreprinderii (prin ponderea datoriilor pe termen lung). sau rata îndatorării globale a întreprinderii (prin ponderea tuturor datoriilor).079 Capitaluri proprii (C) 63.98 0.01 Datorii peste 1 an (D/tl) 1.15 80.565 0.total 21.

ceea ce se reflectă prin rate de sinteză referitoare la condiţiile de ajustare între utilizările şi resursele puse în operă de întreprindere. structura pasivului trebuind să fie adecvată structurii activului: o întreprindere industrială foarte “capitalistică” are capitaluri permanente mai importante faţă de una mai puţin “capitalistică” din sectorul de distribuţie.90 %. Datorii pe termen lung + mediu b) Rata de finanţare din resurse străine: Rfs = Activ imobilizat net exprimă gradul de insecuritate financiară a întreprinderii. 3. Activ circulant ≥1 exprimă 2) Rata de lichiditate generală: R lg = Datorii pe termen scurt gradul de lichiditate potenţială (echilibrul financiar pe termen scurt). din care: Activ circulant − Stocuri ≥1 exprimă a) Rata de lichiditate relativă (redusă): Rlr = Datorii pe termen scurt . care au scăzut de la 36 la 33 %. cu scdenţa până la 1 an. care depăşesc activele imobilizate. Structura activului reflectă proporţia de peste 50 % a imobilizărilor corporale în reducere în favoarea activelor circulante.138 Analiză financiară aprofundată Din datele Tabelului 33 se constată următoarele: 1. în care capitalurile proprii deţin ponderea cea mai mare şi în creştere la peste 66 %. în defavoarea datoriilor totale. ajungând la 53. Analiza pe verticală a bilanţului vizează corelaţiile dintre posturile din activ şi din pasiv. Structura pasivului arată creşterea capitalurilor permanente de la 65. Ratele de sinteză reflectă echilibrul financiar în mărimi relative: Capitaluri permanente ≥1 1) Rata de finanţare stabilă a imobilizărilor: Rfi = Activ imobilizat net măsoară stabilitatea resurselor afectate finanţării activelor durabile. 2. din care: Capitaluri proprii ≥ 1 exprimă a) Rata de finanţare din resurse proprii: Rfp = Activ imobilizat net autonomia financiară de care dispune întreprinderea.15 la peste 80 %. Structura datoriilor s-a modificat în sensul creşterii datoriilor cu scadenţa peste 1 an şi a reducerii datoriilor curente.

(Rfi) 2. Valorile supraunitare şi în creştere ale ratelor de lichiditate generală şi de lichiditate redusă confirmă echilibrul financiar pe termen scurt.03 1. Valorile supraunitare şi în creştere ale ratei de finanţare a imobilizărilor din resurse proprii confirmă existenţa fondului de rulment propriu pozitiv şi crescător.70 2. Rata de finanţare stabilă a imobiliz.44 133.8 + 0.27 1000 + 1.120 0. 4. Rate de echilibru financiar crt.27 188.0. 5.30 2. De exemplu. 3. Rata de finanţare din resurse proprii (Rfp) 3. calculul ratelor de sinteză pe baaza bilanţului a condus la rezultatele din Tabelul 34: ¾ Aplicaţia 38: Ratele de sinteză pe baza bilanţului Nr.037 1.Analiză financiară aprofundată 139 capacitatea întreprinderii de rambursare a datoriilor pe termen scurt.015 Tabelul 34 Abateri Indici (± Δ) (%) + 0.8 + 1. 2.022 40.17 113. Rata de finanţare din resurse străine (Rfs) Rata de lichiditate generală (Rlg) Rata de lichiditate rapidă (redusă) (Rlr) Rata de lichiditate imediată (Rli) Exerciţiul financiar Precedent Curent 1.30 1. Disponibilităţi ≥1 b) Rata de lichiditate (trezorerie) imediată: Rli = Datorii pe termen scurt exprimă aptitudinea întreprinderii de rambursare a datoriilor scadente sub 1 an. datoriile pe termen lung fiind inferioare imobilizărilor nete.4 + 0. 1. 6. Ratele de sinteză se corelează cu ratele de finanţare şi reflectă indirect structura financiară a întreprinderii. . respectiv capacitatea de a face faţă obligaţiilor pe termen scurt.5 Din datele Tabelului 34 se constată următoarele: 1.6 . fondul de rulment pozitiv.74 1.43 0. Valorile subunitare şi în creştere ale ratei de finanţare a imobilizărilor din resurse străine arată existenţa unui fond de rulment străin negativ.44 0. Valorile supraunitare şi în creştere ale ratei de finanţare stabilă a imobilizărilor confirmă marja de securitate consecutivă fondului de rulment pozitiv crescător.284 253.27 0. ceea ce nu se confirmă prin valoarea subunitară a ratei de lichiditate (trezorerie) imediată.836 0. 4.

printre care amintim: 1. 2. În privinţa unor structuri financiare ideale sau acceptabile există câteva principii esenţiale. Exigibilitatea capitalurilor trebuie armonizată cu lichiditatea activelor finanţate. împrumuturi bancare. Analiza ratelor de finanţare. numai activele ocazionale (nestabile) pot fi finanţate tranzitoriu din asemenea datorii. respectiv examinarea modului în care sunt repartizate sursele de finanţare a activelor între capitalurile proprii şi aporturile externe. Numai în aceste condiţii poate fi vorba de o structură financiară echilibrată care poate asigura independenţa financiară a întreprinderii. privilegiate). până întreprinderea ajunge la autonomie financiară (finanţarea din capitaluri proprii). În gestiunea financiară apare noţiunea de structură financiară şi cea de structură a capitalului. convertibile). iar activul circulant trebuie finanţat din datoriile de exploatare. afectându-i rentabilitatea. Activele stabile (ciclice sau aciclice) nu trebuie să fie finanţate din datorii pe termen scurt (de trezorerie).2. de unde rezultă autonomia (independenţa) financiară a întreprinderii. obligaţiuni (ordinare. Sursele de finanţare trebuie adaptate naturii activelor pe care le finanţează: resursele utilizate pentru finanţarea unui activ imobilizat trebuie să poată rămâne investite în întreprindere o durată cel puţin egală cu durata de viaţă a acestuia. adică imobilizările trebuie finanţate din capitaluri stabile (permanente). Structura financiară este un concept fundamental în gestiunea financiară a întreprinderii. . cu precizarea că structura financiară desemnează compoziţia pasivului bilanţului. în timp ce structura capitalului arată compoziţia finanţării întreprinderii pe termen lung: acţiuni (ordinare. structura finanţării Analiza ratelor de structură a bilanţului permite studiul structurii financiare a întreprinderii.140 Analiză financiară aprofundată 3. deoarece determină costul capitalului şi are influenţă asupra politicii de investiţii. Finanţarea activelor stabile prin îndatorarea pe termen mediu şi lung este admisă cu condiţia ca aceasta să nu reprezinte mai mult de 50% din capitalurile permanente şi să poată fi rambursată progresiv prin autofinanţare.4.

Analiză financiară aprofundată 141 Structura finanţării reflectată prin ratele de structură a pasivului. . deoarece reflectă. astfel: 1) Rata îndatorării globale: Rîg = Datorii totale ≤ 0. în care: D = Datorii pe termen lung (peste 1 an) + Datorii pe termen scurt (sub 1 an) Separarea datoriilor totale în funcţie de scadenţă şi includerea datoriilor pe termen lung în capitalul permanent conduce la egalitatea: Pasiv = Capital permanent (Cp) + Datorii pe termen scurt.5 exprimă dependenţa Pasiv întreprinderii de diverşi creditori şi şansele de rambursare a datoriilor. posibilitatea întreprinderii de a recurge la capitaluri externe (noi împrumuturi). cu efecte asupra ratei rentabilităţii capitalurilor proprii(indicator de risc financiar). pasivul fiind egal cu suma: Pasiv = Capitaluri proprii (C) + Datorii totale(D). Definirea structurii financiare implică determinarea raportului între fondurile pe termen lung (capitalurile permanente) şi fondurile pe termen scurt (datoriile sub 1 an). pe de altă parte. Raportul dintre datoriile totale (D) şi capitalurile proprii (C) exprimă rata îndatorării globale. sau la pierderea controlului de către acţionari. care poate conduce la încetarea de plăţi. fiind cunoscut sub denumirea de levier financiar şi prezintă importanţă atât pentru manageri cât şi pentru creditori. Autonomia financiară reprezintă aptitudinea întreprinderii de a face faţă angajamentelor financiare. Acestă autonomie este ameninţată de existenţa unei structuri financiare inadecvate. vizează raportul între capitalurile proprii (C) şi datorii (D). pe de o parte. Datorii totale Capitaluri proprii a) Levierul financiar: LF = depinde de structura finanţării. Autonomia financiară poate fi estimată prin mai multe rate. sursele permanente de finanţare trebuind astfel structurate încât să maximizeze valoarea întreprinderii (capitalurile proprii). care depinde de natura activelor întreprinderii. aceasta măsurându-se cu ajutorul unor rate care exprimă gradul de îndatorare şi de lichiditate-solvabilitate. care în optica bilanţului financiar grupează posturile după criteriul scadenţei. gradul de independenţă financiară şi.

0.327 0.5 exprimă posibilităţile Capital permanent întreprinderii de a-şi rambursa datoriile totale.0.5492 1. Reducerea levierului financiar reflectă scăderea gradului de îndatorare ca urmare a creşterii ponderii capitalurilor proprii. ratele de autonomie financiară sunt redate în Tabelul 35: ¾ Aplicaţia 39: Ratele de finanţare (autonomie financiară) Nr.02 0.82 0.7 . 2) Capacitatea de îndatorare: Cî = de îndatorare ale întreprinderii. Capacitatea de îndatorare (Cî = C/Cp) 6.6 + 0. crt 1. fiind afectată de inflaţie.230 112. 2. Rata îndatorării globale sub 0. 2.98 0.160 0.142 Analiză financiară aprofundată Capitaluri proprii >1 este inversul Datorii totale b) Rata autonomiei financiare: Raf = levierului financiar (Raf = 1/LF). 3. Rata îndatorării globale (Rîg = D/Pasiv) Levierul financiar (LF = D/C) Rate de finanţare Exerciţiul financiar Precedent Curent 0.027 92.0621 88.152 Tabelul 35 Abateri Indici (± Δ) (%) . Creşterea ratei de îndatorare la termen de peste 10 ori a fost consecinţa creşterii .70 + 0. c) Rata îndatorării la termen: Rît = Datorii pe termen lung >1 exprimă Capitaluri proprii dependenţa faţă de creditori.4871 2.83 0. 3) Capacitatea de rambursare: Cr = CAF ≥0. avînd ca efect creşterea gradului de autonomie financiară la valori supraunitare.lg/C) 5. Rata îndatorării la termen (Rît =Dt.25 exprimă capacitatea Datorii totale Capitaluri proprii ≥0.354 0.5 şi în scădere arată reducerea ponderii datoriilor şi creşterea ponderii capitalurilor proprii în structura finanţării.20 0.150 84.37 .0 3 Rata autonomiei financiare (Raf = C/D) 4.0.05 0.180 1000 . Capacitatea de rambursare (Cr = CAF/D) Din datele Tabelului 35 se desprind următoarele concluzii: 1.0. De exemplu.080 95.

arată tendinţa de reducere a ponderii capitalurilor proprii în capitalul permanent de la 98 la 83 la sută. viteza de rotaţie a posturilor de bilanţ. acestea au un caracter static. Ratele de rotaţie furnizează indicaţii dinamice deoarece permit să se introducă o dimensiune temporală în analiza bilanţului. 5.3. Însă gestiunea financiară pe termen scurt necesită informaţii pentru aprecierea echilibrului financiar şi a lichidităţii întreprinderii în dinamică. din care rezultă ritmul de reînnoire a postului din activul sau pasivului bilanţului. 3.5. respectiv: 1) Numărul de rotaţii ale activelor: Na = Activ T Activ = ⋅ 360 (zile/rotaţie). prin evidenţierea ritmului de reînnoire a unor componente ale acestuia. ceea ce impune determinarea unor rate de rotaţie a posturilor de bilanţ. Ratele astfel determinate caracterizează unul din cei mai sintetici indicatori de eficienţă. Între aceste rate există o relaţie inversă: creşterea numărului de rotaţii antrenează reducerea duratei unei rotaţii. prin intermediul numărului de rotaţii (N) şi al duratei unei rotaţii (D). ceea ce reflectă acelaşi lucru: accelerarea vitezei de rotaţie. Principalele rate de rotaţie a posturilor de bilanţ sunt următoarele: CA (rotaţii) şi. se compară elemente statice de patrimoniu din bilanţ cu indicatori din contul de rezultat care exprimă fluxuri caracteristice ale activităţii de exploatare cum ar fi cifra de afaceri (CA). 4. Durata unei rotaţii: Da = Na CA CA 2) Numărul de rotaţii capitaluri proprii (C): Nc = (rotaţii) şi.4. Reducerea capacităţii de rambursare a datoriilor din capacitatea de autofinanţare este consecinţa creşterii mai rapide a datoriilor comparativ cu CAF.Analiză financiară aprofundată 143 mai rapide a datoriilor cu scadenţa peste 1 an comparativ cu capitalurile proprii. În acest scop. Analiza ratelor de rotaţie a posturilor de bilanţ În măsura în care ratele de structură şi de sinteză ale bilanţului vizează posturile la un moment dat. care se menţine totuşi superioară valorii de 0. respectiv: C . Reducerea capacităţii de îndatorare.

Durata (termenul) de recuperare a creanţelor: Dcr = Nc CA Cumpărări (Aprovizionări) 6) Numărul de rotaţii ale furnizorilor: Nf = (rotaţii) Smf Durata unei rotaţii: Dc = Durata (termenul) de plată a furnizorilor: Df = T Smf = ⋅ 360 (zile). Nac CA CA 4) Numărul de rotaţii ale stocurilor: Ns = (rotaţii). 2 T Sm = ⋅ 360 (zile/rotaţie). indicând intensitatea cu care este valorificat patrimoniul întreprinderii. activul circulant. Activ T Ac Durata unei rotaţii: Dac = = ⋅ 360 (zile/rotaţie). Durata în zile (luni. reflectă rapiditatea unei încasări (plăţi): un decalaj între termenul de recuperare a creanţelor şi termenul de plată a furnizorilor poate fi benefic pe termen scurt. capitalul propriu) încredinţate întreprinderii. ani) a unei rotaţii (D). în relaţie inversă cu numărul de rotaţii. Smf Cumpărări Numărul de rotaţii (N) al unui post de bilanţ compară un flux de activitate (vânzări. aprovizionări-cumpărări) cu elemente de patrimoniu (activul total. Durata unei rotaţii: Ds = Ns CA CA 5) Numărul de rotaţii ale creanţelor: Ncr = (rotaţii).144 Analiză financiară aprofundată T C = ⋅ 360 (zile/rotaţie). în care: Sm Si + Sf Sm = Stocul mediu = . 3) Numărul de rotaţii active circulante (Ac): Nac = Activ Ac Sac în care: Ac = Sac = ponderea activelor circulante în activ (gradul de lichiditate). crescând lichidităţile întreprinderii. Smcr T Smcr = ⋅ 360 (zile). capitalul total. Nc CA CA Activ Na × = . .

Curent (zile) Preced.Nr.256 1.proprii (Nc) 1. recup.51 56.rotaţii active (Na) 0.75 Numărul de rotaţii Din datele Tabelului 36 se constată următoarele: 1. cu excepţia activelor totale. Termenul de recuperare a creanţelor este superior termenului de plată a furnizorilor .969 2.004 Term.plată furnizori (Df) 79.17 2.418 Durata unei rotaţii (Ds) 95.99 4.769 6.12 3. având valori supraunitare.4.Nr.87 441. la care numărul de rotaţii a crescut şi durata unei rotaţii a scăzut.4.65 86.rotaţii stocuri (Ns) 3. cu excepţia stocurilor.rot.Analiză financiară aprofundată 145 Calculul ratelor de rotaţie pe baza bilanţului (Tabelul 26) şi a contului de rezultat (tabelul 1) conduce la rezultatele din Tabelul 36: ¾ Aplicaţia 40: Ratele de rotaţie a posturilor de bilanţ Tabelul 36 Exerciţiu financiar Durata unei rotaţii Exerciţiu financiar Preced.816 Durata unei rotaţii(Da) 448. orizontală şi combinată cu elemente ale contului de rezultat permit să se calculeze o “baterie “de rate de rentabilitate.64 6.Nr. Curent 1. producţie. riscul financiar Ratele de structură a activului şi pasivului bilanţului.224 Durata unei rotaţii(Dc) 286.49 236.Nr.149 Term.618 1.Nr. Analiza ratelor de rentabilitate.802 0. 3. Aprecierea performanţelor implică luarea în considerare a unor aspecte .creanţe(Dcr) 121. Numărul de rotaţii ale posturilor de bilanţ au cunoscut modificări.Nr. Viteza de rotaţie a posturilor de bilanţ înregistrează o încetinire.62 294.09 5. 3.rotaţii creanţe (Ncr) 2. active circ(Nac) 1.25 179. cap. ratele de finanţare şi de structură a finanţării precum şi ratele de rotaţie determinate prin analiza internă a bilanţului în direcţie verticală. ambele durate înregistrând creşteri. care au majorat decalajul între încasări şi plăţi de la 42 zile (122 – 80) la 93 zile (180 – 87). la care se înregistrează şi durate de rotaţie ce depăşesc 1 an. 2. Factorii care contribuie la modificarea vitezei de rotaţie trebuie identificaţi pe faze ale exploatării: aprovizionare. desfacere.rotaţii furnizori (Nf) 4.519 4. care servesc la evaluarea performanţelor întreprinderii într-o viziune dinamică.rot.519 Durata unei rotaţii(Dac) 222.

De aici rezultă gruparea uzuală a ratelor de rentabilitae în două categorii: rate de marjă şi rate de randament şi rentabilitate. Diagnosticul financiar permite aprecierea performanţelor dezvoltând trei puncte de vedere caracteristice: 1) El impune o viziune parţială a performanţelor. Eficacitatea întreprinderii poate fi apreciată diferit prin criterii analitice. diagnosticul financiar va permite evaluarea întreprinderii în funcţie de rentabilitate şi de gradul de risc aferent. Rbrut. capital propriu. sau la mijloacele utilizate pentru obţinerea rezultatului considerat (capital economic. care raportează un indicator de rezultat la o evaluare a capitalului economic pus în operă de întreprindere. care exprimă capacitatea activului economic (activ imobilizat brut + NFRE) de a degaja un surplus şi de a asigura remunerarea . Ratele de marjă permit aprecierea “eficacităţii” întreprinderii în activitatea comercială. 2) Analiza financiară abordează performanţele pe baza unor criterii monetare de măsurare şi evaluare.146 Analiză financiară aprofundată ale activităţii întreprinderii în strânsă legătură cu rezultatele globale şi parţiale. Apare astfel noţiunea de rentabilitate economică. exprimând profitabilitatea acesteia în raport cu: 1) Exploatarea prin intermediul rapoartelor: Marja comercială R exp EBE . R5 = (rata marjei nete).o viziune de ansamblu a rezultatelor. R1 = CA CA CA 2) Activitatea globală prin intermediul rapoartelor: R net CAF R4 = . Rentabilitatea constituie capacitatea unui capital investit sau plasat de a asigura venituri exprimate în termeni financiari. În final. Ratele de randament şi de rentabilitate se pot grupa în două categorii: 1) Rate de randament. aceasta fiind evaluată în mărimi absolute (prin marje) şi în mărimi relative (prin rate). Rnet). Rexp. printr. R2 = . R3 = . Ratele de rentabilitate rezultă din confruntarea unui indicator de rezultat (EBE. CA CA B. cu un indicator referitor la fluxul global de activitate (CA). 3) Aprecierea financiară a performanţelor se realizează din punct de vedere sintetic şi global. A. costuri).

echivalent cu noţiunea de ROA (return on assets). Activ total Acest raport poate fi introdus într-un lanţ de rate pentru calculul randamentului economic al activelor. Nac = Numărul de rotaţii ale activelor circulante Sac = Ponderea activelor circulante în activul bilanţului. stagnarea sau scăderea eficacităţii întreprinderii. Activ CA Activ CA Ac Activ în care: Rv = Rata rentabilităţii veniturilor (profitabilitatea cifrei de afaceri). EBE . a) O primă variantă de calcul: Re 1 = Activ imobilizat brut + NFRE 147 care este o rată de rentabilitate economică brută ce permite aprecierea performanţei exploatării (industrială şi comercială) şi facilitează comparaţiile intrasectoriale. pe baza datelor din bilanţ şi contul de profit şi pierderi analizate. fără a fi afectată de fiscalitate. În lipsa unor date suficient de precise se poate utiliza raportul: EBE b) Re 2 = . c) Re 3 = Activ total Activ total EBE în care: SRexp = ponderea rezultatului exploatării în excedentul brut. De exemplu. Evoluţia în timp a acestei rate arată creşterea. s-au obţinut ratele de marjă. care este o rată a rentabilităţii investiţiilor: R exp R exp EBE = × = Re2 · SRexp. Na = Numărul de rotaţii ale activului bilanţului. Randamentul economic al activelor (Re3) poate fi exprimat şi prin lanţul de rate: R exp R exp CA R exp CA Ac Re 3 = = × = Rv ⋅ Na = × × = Rv ⋅ Nac ⋅ Sac . amortizare şi provizioane.Analiză financiară aprofundată aportorilor de fonduri – acţionari şi creditori – care asigură finanţarea. de randament şi de rentabilitate prezentate în Tabelul 41: .

3 7.8867 0.0 21.25 7. 10.0.71 21.1.1 16.71 37814451 47778944 9964493 126. Re3 = Re2 * SRexp (16*18) (%) 12. Nr. Cifra de afaceri (CA) 3.3 7.18 62. Total activ brut (Abr) 840408690 1202789029362380339 143.0.9 13. Re2 = EBE/Abr(4/15) (%) 13. 12.în EBE (SRexp = 6/4) 0.0574 Curent 783650 0. Re3 = Rv * Na (20*21) (%) 12.148 ¾ Analiză financiară aprofundată Aplicaţia 37: Ratele de rentabilitate economică Indicatori (mii lei) Exerciţiul financiar Precedent 307279 0.6313 .3. rotaţii active: Na = 2/15 0.12 . Pondere active circulante: Sac = 21/15 0.1. 8. Re1 = EBE/(Ai br+NFRE)[4/(12+13)] 16.25 7.7 25. 4.7.6514 0. Ponderea rez.8 19.56 .07 .39 64.25 7.16 26.39 64. Marja comercială (Mc) 2.4 0.25 7.18 62.86 . Re3 = Rv* Nac* Sac (20*23*24) (%) 12.6092 1.96 86.59 88.16 20. 6.5147 .3956 0.4.25 15.100 Tabelul 41 Abateri Indici (± Δ) 476371 (%) 155.0344 108.12 24.33 80. Ratele de marjă privind exploatarea şi activitatea globală (R2 – R5) au cunoscut .0 Nr. Rata rentabilităţii veniturilor: Rv = 6/2 19.2554 71. crt.7.04 86.82 12.86 .4.16 17.16 18. 9.60 6.3 22.16 Din datele Tabelului 41 se desprind următoarele concluzii: 1.71 19.39 64.0.4.25 12.06 6.0426 174.46 . Active circulante (Ac) 332465022 517281675 184816653 155.86 13.36 90.4300 0. 7. rotaţii active circulante: Nac = 2/21 1. R1 = Mc/CA (1/2) (%) Excedentul brut din exploatare (EBE) R2 = EBE/CA (4/2) (%) Rezultatul din exploatare (Rexp) R3 = Rexp/CA (7/2) (%) Capacitatea de autofinanţare (CAF) R4 = CAF/CA (8/2) (%) Rezultatul net (Rnet) R5 = Rnet/CA (10/2) (%) Activ imobilizat brut (Aibr) 535016030 783517354248501324 146.19 19.10 .86 .0148 102.86 .31 507943668 685507354177563686 134. 11.6366 0. expl. Re3 = Rexp/Abr (6/15) (%) 12.07 . (NFRE) 181114919 422244310 241129391 233.0945 94.4.6 23.2.39 64. 5.1 14.53 .8399426 91.4 40667697 51384049 10716352 126.2 116166818 149859165 33692347 129. Nr.25 12. Necesar fond rulment de expl. 1.08 103007588 94608162 .

2) Ratele de rentabilitate financiară exprimă capacitatea capitalurilor proprii de a crea un surplus. 4. Re1[EBE/(Ai brut + NFRE)]. 2. creşterea EBE fiind inferioară creşterii activului economic.84 % datorită creşterii mai lente a EBE în raport cu activul brut (29 < 43. sau politica unor preţuri mici. Reducerea randamentului economic al activelor s-a datorat reducerii ponderii rezultatului din exploatare în excedentul brut. cu excepţia ratei marjei comerciale (R1). cu valoarea cea mai mare. Indicatorul ratei rentabilităţii financiare (Rf) se obţine prin raportul: Rezultatul exerciţiului Rf = ⋅ 100 . dar cu o rotaţie accelerată.84 % datorită reducerii rezultatului din exploatare cu 8. 5. Scăderea ratei rentabilităţii activelor este consecinţa creşterii mai raapide a activelor comparativ cu creşterea excedentului brut şi a rezultatului din exploatare comparativ cu totalul activului (pasivului) bilanţului. .Analiză financiară aprofundată 149 reduceri. 2. De aici pot rezulta politici comerciale cu efect favorabil asupra randamentului economic: politica privind calitatea produselor cu profitabilitate mare. scăderii rentabilităţii veniturilor. în proporţii diferite.2 %. Ratele de randament economic al activelor s-au redus toate. în condiţiile creşterii activului brut cu 43 %. după cum urmează: 3.75 %. Re3 (Rexp/Abrut) s-a redus cu 35. după remunerarea capitalurilor împrumutate. care va permite remunerarea capitalurilor acţionarilor (dividende) şi autofinanţarea întreprinderii. Re2 (EBE/Activ brut) a scăzut cu 9. Capitaluri proprii care oferă o informaţie privind rata de remunerare a investiţiilor realizate de acţionarii care au constituit iniţial capitalul întreprinderii sau au lăsat în rezervă o parte din beneficii. dar cu o viteză de rotaţie mică.1%). sccăderii vitezei de rotaţie a activelor circulante şi creşterii ponderii activelor circulante în activul bilanţului. cu profitabilitate redusă. a scăzut cu 19. Prin intermediul lanţului de rate se constată următoarele: 1.

deoarece el poate fi consecinţa unor capitaluri proprii prea slabe şi a unui nivel de risc ridicat. Capital propriu Capital propriu în care: i = Cota de impozit. propriu + Datorii / termen lg + mediu Rezultatul care permite remunerarea capitalurilor permanente cuprinde cel puţin rezultatul net şi dobânzile după impozit.150 Analiză financiară aprofundată Rezultatul exerciţiului brut sau net. Capital propriu + Datorii financiare Pentru stabilirea factorilor de creştere a ratei rentabilităţii financiare. cheltuielile financiare fiind deductibile din rezultatul brut: Rcp = Rezultatul net + Dobânzi . Un nivel ridicat al rentabilităţii capitalurilor proprii îi permite înteprinderii să găsească noi capitaluri pe piaţa financiară pentru a-şi finanţa creşterea.(return on equity) în terminologia anglo-saxonă. Rata rentabilităţii financiare nete corespunde noţiunii de ROE. C CA Ac Activ C C în care: Rv = Profitabilitatea cifrei de afaceri (marja netă sau rata rentabilităţii veniturilor). Un nivel ridicat al ratei rentabilităţii financiare nu este totdeauna favorabil. se recurge la lanţul de rate de forma: R ex R ex CA Ac Pasiv C+D Rf = = × × × = Rv × Nac × Sac × . Dacă această rată este mică şi inferioară ratelor pieţei.i) Rfn = = = Rfbr (1 – i). Capital permanent Cap. Nac = Numărul de rotaţii ale activelor circulante. conduce la diferenţe între rata rentabilităţii financiare nete (Rfn) şi brute (Rfbr): Rezultat net Rezultat brut (1 . Sac = Ponderea activelor circulante în activul total. întreprinderea va avea dificultăţi în atragerea de capitaluri. ceea ce este pus în evidenţă în cazul ratei rentabilităţii capitalurilor permanente (durabile) (Rcp): Re zultatul exerciţiului Re zultatul exerciţiului Rcp = = . .

= C C C în care: D = LF poartă denumirea uzuală de levier financiar (sau rata îndatorării). dacă activele circulante se “rotesc“rapid (stocuri mici. poate conduce la o rentabilitate financiară bună. în egală măsură. Riscul financiar este evaluat prin mecanismul efectului de levier. C În final. ceea ce reflectă riscul financiar. cum este în cazul marilor unităţi. ca efect al îndatorării întreprinderii: R exp R exp Din relaţia: Re = = se deduce Rexp: Activ Pasiv Rexp = Re·(C+D).Ch fin + Vfin + R extr . Diferenţa care există între costul capitalurilor proprii şi al capitalurilor împrumutate constă în faptul că primele sunt remunerate dacă întreprinderea realizează un beneficiu net contabil. În acest caz. în timp ce celelalte trebuie remunerate indiferent de situaţie (beneficiu sau pierdere). fără creanţe). care rezultă din diferenţa dintre rata rentabilităţii economice (Re) şi rata rentabilităţii financiare (Rf). Efectul creşterii levierului financiar (ratei îndatorării) poate fi favorabil dar şi riscant. ceea ce are ca efect creşterea ratei îndatorării. respectiv levierul financiar (LF). care se introduce în relaţia: R ex R exp . dacă creşte gradul de lichiditate al activului (Sac) şi dacă capitalurile proprii sunt relativ slabe (folosesc investiţii prin leasing şi au credite-furnizori mari). Aceasta poate orienta întreprinderea în deciziile strategice de finanţare referitoare la raportul capitaluri proprii/datorii.Analiză financiară aprofundată Raportul 151 Pasiv C+D D = 1 + = 1 + LF reflectă structura finanţării. rata rentabilităţii financiare devine egală cu produsul: Rf = Rv · Nac · Sac(1 + LF). cheltuielile financiare reprezentând dobânzile la imprumuturi pot diminua capacitatea de autofinanţare până la insolvabilitatea întreprinderii. = Rf = C C . Aşa se explică de ce o mică marjă netă (Rv). de acest efect fiind legat riscul financiar ce decurge din costul capitalului care asigură finanţarea.

Indicele levierului financiar ( ILF = . în care: ELF = efectul de levier financiar. D = LF = Levierul financiar C În final. îndatorarea potenţându-i gradul de rentabilitate a capitalurilor proprii. îi reduce posibilităţile suplimentare de îndatorare în perioada de criză şi îi creşte volatilitatea rezultatelor şi a rentabilităţii capitalurilor proprii. care poate fi calculat în două moduri: Rf – Re = ELF = (Re – d) · D/C Se constată că efectul de levier financiar este cu atât mai mare. C C C în care: d = Rata dobânzii. Îndatorarea nu are nici un efect (ELF = 0). Utilizarea îndatorării trebuie totuşi făcută cu prudenţă. ca urmare a un unui efect negativ (ELF < 0). deoarece limitează independenţa financiară a întreprinderii. Rf ) are valori în concordanţă cu Re semnul (±) al efectului de levier financiar şi arată că întreprinderea se poate îndatora dacă este supraunitar (ILF > 1). cu cât este mai mare diferenţa dintre rentabilitatea economică (randamentul activelor) şi rata de îndatorare (levierul financiar). în măsura în care rentabilitatea economică este superioară costului îndatorării (Re > d). când Rf = Re. rezultă egalitatea: Rf = Re + LF·(Re – d) = Re + ELF.Ch fin R e. dacă randamentul activelor este inferior ratei dobânzii (Re < d). veniturile financiare (Vfin) şi rezultatul extraordinar (Rextr) nefiind legate de exploatare. Recurgerea judicioasă la îndatorare permite amelioararea rentabilităţii financiare (Rf > Re). se poate considera că: R exp . d D Rf = = = R e + (Re .( C + D ) .152 Analiză financiară aprofundată în care. dacă Re = d.D . Efectul de levier devine de“măciucă” ce reduce rentabilitatea financiară faţă de rentabilitatea economică (Rf < Re).d) . efectul de levier fiind pozitiv (ELF > 0).

i) = Rfn – Ren. absenţa îndatorării eliminând riscul financiar. din datele bilanţului şi contului de profit şi pierderi analizate mai sus rezultă datele înscrise în Tabelul 38. ratele nete de rentabilitate (economică. 3. Valoarea unitară a indicelui (ILF = 1) arată egalitatea rentabilităţii financiare cu rentabilitatea economică. efectul de măciucă al îndatorării. financiară) rezultând după deducerea impozitului pe profit. mult mai sever faţă de beneficiile conservate şi de dividende (puţin sau deloc deductibile din impozitul întreprinderii) decât faţă de dobânzile la datorii (totdeauna deductibile din impozit). 2. Efectul de levier se exprimă după impozitare. C ⎝ ⎠ Efectul de levier net este dependent de efectul de levier brut corectat cu cota de impozit: ELFnet = ELFbr (1 . Rata rentabilităţii financiare (atît a capitalurilor proprii cât şi a capitalurilor permanente) s-a redus. riscul de insolvabilitate fiind crescut. Reducerea randamentului economic al activelor s-a datorat reducerii rezultatului din exploatare în condiţiile creşterii activului net total. Reducerea levierului financiar concomitent cu reducerea ratei cheltuielilor . Recurgerea la efectul de levier este o practică încurajată de tratamentul fiscal. Rata rentabilităţii financiare a fost inferioară randamentului activelor în exerciţiul precedent. 4. De exemplu. din care se desprind următoarele concluzii: 1. în cotă i: D ⎛ ⎞ Rfn = ⎜ Re br + (Re br − d )⎟ ⋅ (1 − i ) .Analiză financiară aprofundată 153 Valoarea subunitară a indicelui (ILF < 1) arată efectul negativ al îndatorării ca urmare a unui randament economic al activelor insuficient pentru acoperirea ratei dobânzii. diminuând-o corespunzător diferenţei dintre randamentul economic şi rata dobânzii (cheltuielilor financiare). consecinţă a finanţării exclusiv din capitaluri proprii. ca urmare a dinamicii inferioare a rezultatului din exploatare şi respectiv a rezultatului brut comparativ cu capitalurile proprii şi capitalurile permanente.

50 9.8 + 5. De aceea. econ.br: ELFbr = LF(Re – d) 17. Rata rentab. 10.37 .37 -1. 15.fin.06 + 3.50 + 3.perm.22 88.cap. 9.86 .4.7 23.% Efect levier financ.84 0 0 7.94 . Rezultatul din exploatare(Rexp) 2.37 + 4.154 Analiză financiară aprofundată financiare până la nivelul randamentului economic (9.50 . Capital propriu (C)(Activ – Datorii) 4.1 7777272 176. Efect levier fin.8 11.2.0 0.net(ELFn) (17–18)% 20. corespunzător structurii pasivului (capitaluri proprii/datorii) şi el creşte odată cu gradul de îndatorare. Efect levier financ. Rata rentab.86 .% 18. riscul financiar decurge din utilizarea îndatorării.02 .1.9 15.0621 88. 12.4. Activ net total (A) Rata rentabilit.% 8.1 - 16. Rata rentab.56 .5. ¾ Aplicaţia 42: Ratele de rentabilitate financiară – efectul de levier Nr. fiind legat de structura financiară.econ. Indicatori (mii lei) Exerciţiul financiar Precedent 103007588 55308696 11. Rezultatul brut al exerciţiului (Rexbr) 6.3.br(ELFbr)(4 – 9)-% 94608162 .(Rebr) (1/8) .13.nete (Rfn) [4*(1-i)] .0.6 + 4.50 82.brute(Rfbr)[(1-2)/3] -% 5.59 63. 11.% Datorii totale (D) Levierul financiar (LF) (10/3) Rata dobânzii (d) (2/10) Impozit pe profit (I) Cota procentuală (i) (13/5) . 14.31 7.8 236328008 314339890 78011882 133. (Rcp) (5/6) .4 59.54 42.87 12.1 666599134 959678348293079214 143. 13.31 0 0 .net (ELFn)[16*(1-i)]. studiul riscului trebuie aprofundat prin analiza solvabilităţii şi lichidităţii. Capitaluri permanente (Cp) 7.70 9. Rata rentab. Efect levier fin.45 9. crt.4871 .86 %) în exerciţiul curent a redus la zero efectul levierului financiar.86 17905349 25.fin.90 129.40 10128077 19. .37 8.nete(Ren)[9*(1-i)]-% 19.3. rata rentabilităţii financiare a ajuns egală cu randamentul activelor.68 77. Cheltuieli financiare (Chfin) 3.5.85 30959596 -24349100 56.08 50795774 Curent Tabelul 38 Abateri Indici (± Δ) (%) 1.0 69289398 18493624 136. şi ca urmare.0 9.37 .9 430271126 645338458215067332 150.5492 0.% În concluzie.8399426 91.4 434328633 768048262 333719629 176.

peste 0. adică dintr-o bună adecvare între necesarul de finanţare pe termen lung (în active corporale şi financiare) şi resursele de finanţare cu caracter permanent (capitalurile proprii şi îndatorarea la termen). dacă se află în încetare de plată ca urmare a lipsei de lichiditate a bilanţului.3 . respectiv a activelor totale cu datoriile totale.5. Solvabilitatea constituie aptitudinea întreprinderii de a face faţă scadenţelor pe termen lung şi mediu şi depinde de mărimea datoriilor cu asemenea scadenţe şi de cheltuielile financiare (costul îndatorării). care poate însemna şi riscul întreprinderii îndatorate de a nu putea face faţă angajamentelor.0. Întreprinderea este solvabilă în măsura în care activul real este suficient pentru a-i permite plata tuturor datoriilor. Analiza solvabilităţii şi lichidităţii 155 Efectul de levier financiar (ELF) exprimă efectul îndatorării asupra rentabilităţii capitalurilor proprii. 3) Rata solvabilităţii generale: Rsg = Datorii totale D D LF . Menţinerea solvabilităţii este condiţionată de sincronizarea ritmului încasărilor de fonduri legate de transformarea în monedă a activelor ajunse la maturitate şi ritmul plăţilor imperative legate de lichidarea datoriilor ajunse la scadenţă. dar şi dintr-un fond de rulment net pozitiv.5 reflectând o situaţie normală. o primă apreciere a solvabilităţii se realizează prin compararea între lichiditatea activului şi exigibilitatea pasivului. din care rezultă situaţia netă sau: 1) Activul net contabil: ANC = Total activ – Total datorii. afectându-i solvabilitatea. a cărei valoare minimă trebuie să se încadreze între 0. În aprecierea solvabilităţii se mai utilizează o serie de rate din structura pasivului şi caracterizează îndatorarea şi autonomia financiară a întreprinderii: Capital propriu 2) Rata solvabilităţii patrimoniale: Rsp = . Solvabilitatea se defineşte mai ales în perspectiva unei lichidări a întreprinderii.5. În acest sens.Analiză financiară aprofundată 3. Ea constituie un obiectiv prioritar al întreprinzătorului care doreşte să-şi păstreze autonomia financiară şi flexibilitatea gestiunii şi rezultă din echilibrul dintre fluxurile de încasări şi fluxurile de plăţi. Pasiv care exprimă ponderea capitalului propriu în pasiv. Activ total C+D C 1 = = +1 = +1.

Mărimea lui variază de la un sector de activitate la altul. Rezultatul din exploatare (R exp) Rata exprimă indirect solvabilitatea. fiind un indicator de risc proporţional cu valoarea lui şi cu variabilitatea beneficiilor. garanţia lor fiind constituită din activul întreprinderii. valoarea minimă de 0. Capital propriu (C) . CAF . 9) Capacitatea de rambursare: Cr = Datorii totale care exprimă capacitatea întreprinderii de a-şi rambursa datoriile totale şi completează rata de îndatorare. trebuind să fie cât mai mică pentru a evita . 4) Rsg 1 = Datorii pe termen lung 5) Rsg 2 = Capacitatea de autofinanţare (CAF) . este majorată de inflaţie. Capital propriu 6) Rata îndatorării totale: Rd = 7) Rata îndatorării pe termen lung: Rdtl = Această rată exprimă dependenţa de creditorii pe termen lung. prin ponderea cheltuielilor financiare în rezultatul exploatării.25 fiind acceptabilă.156 Analiză financiară aprofundată în care: C = Gradul de autonomie financiară (inversul levierului financiar). D Creditorii sunt interesaţi într-o valoare cât mai mare a raportului. Capital propriu (C) Datorii 〉 1an .5. 8) Capacitatea de îndatorare: Cd = Capital permanent (Cp) Rata exprimă ponderea capitalului propriu în capitalul permanent. Datorii pe termen lung Datorii totale (D) = LF (levierul financiar). Cheltuieli financiare (Chfin) 10) Rata cheltuielilor financiare: Rcf = . Există şi alte variante de calcul prin intermediul rapoartelor: Capital propriu (C) 〉 1. depinde de structura financiară şi arată posibilităţi de îndatorare crescute pentru valori ≥ 0.

exerciţiului) 157 Această rată nu trebuie să depăşească 3 %. O variantă a acestei rate se obţine prin raportul: Cheltuieli financiare (Chfin) . gradul de lichiditate generală fiind măsurat prin rapoartele: Active circulante 2) Rata lichidităţii generale: R lg = . fiecare având semnificaţie proprie: lichiditatea bilanţului se referă la faptul că activele sub 1 an sunt superioare datoriilor sub 1 an. având un activ total superior datoriilor (situaţie netă pozitivă). nu este suficient ca ea să-şi poată achita datoriile (să fie solvabilă). dar să nu posede suficiente lichidităţi pentru a respecta scadenţele. Lichiditatea măsoară aptitudinea întreprinderii de a face faţă obligaţiilor pe termen scurt şi reflectă capacitatea de a transforma rapid activele circulante în disponibilităţi(bani). ceea ce impune analiza separată a lichidităţii sale. ci trebuie să le poată achita la scadenţa convenită. gradul de lichiditate exprimă calitatea echilibrului financiar al întreprinderii pe termen scurt. Lichiditatea activelor presupune posibilitatea de a le schimba rapid contra monedă. Noţiunea de lichiditate poate viza bilanţul şi activele acestuia. Întreprinderea poate fi solvabilă.Analiză financiară aprofundată riscul de non-plată. ceea ce fereşte întreprinderea de faliment pe termen scurt. 11) Rcf 1 = Cifra de afaceri (Prod. Dacă solvabilitatea vizează aptitudinea întreprinderii de a-şi regla datoriile pe termen mediu şi lung şi oferă o informaţie parţială asupra lichidităţii pe termen scurt. ceea ce face întreprinderea vulnerabilă şi o expune riscului de insolvabilitate. Ea rezultă din comparaţia între activele “lichide” şi pasivul exigibil. ceea ce se reflectă în fondul de rulment financiar: 1) FRF = Active circulante – Datorii curente (pe termen scurt). Pentru ca întreprinderea să fie într-o situaţie satisfăcătoare. O întreprindere este “lichidă” când resursele degajate de operaţiunile curente ale exerciţiului îi furnizează suficiente disponibilităţi pentru a face faţă scadenţelor pe termen scurt. Datorii curente care exprimă gradul de lichiditate potenţială (echilibrul financiar pe termen scurt) .

0. . având valori peste limitele admisibile. Noţiunea de lichiditate comportă mai multe grade după cum urmează: Active circulante − Stocuri . De exemplu.158 Analiză financiară aprofundată şi variază după sectorul economic: este subunitar în sectorul de distribuţie şi aproape 2 în sectoarele industriale cu ciclu lung.2 . pierderi de creanţe). lipsa de lichidităţi. având valoarea optimă peste 0. Insuficienţa de lichidităţi are consecinţe atât pentru întreprindere (limitarea dezvoltării). Valorile supraunitare ale ratei arată o lichiditate satisfăcătoare. Disponibilităţi 4) Rata lichidităţii imediate (rapide): Rli = . 3) Rata lichidităţii reduse: Rlr = Datorii pe termen scurt care reflectă capacitatea de rambursare a datoriilor pe termen scurt. Valoarea ei trebuie comparată cu întreprinderi similare şi depinde de viteza de rotaţie a stocurilor şi a datoriilor pe termen scurt. ceea ce reflectă un bun echilibru financiar pe termen lung. Activul net contabil pozitiv (ANC) şi în creştere arată existenţa solvabilităţii necesare acoperirii datoriilor din activele nete. precum şi pentru clienţi (modificarea condiţiilor de credit). de rambursări. Datorii pe termen scurt Această rată poartă şi denumirea de rată de trezorerie. ceea ce echivalează cu riscul de faliment sau de insolvabilitate. ceea ce confirmă creşterea capitalurilor proprii cu 50 %.3 reflectă o garanţie de lichiditate pentru întreprindere. cât şi pentru creditori (întârzieri de plată a dobânzilor. a cărei valoare minimă de 0. ratele de solvabilitate – lichiditate determinate pe baza datelor din bilanţ şi contul de rezultat analizate mai sus sunt redate în Tabelul 39. din care se desprind următoarele concluzii: 1. 2. În caz contrar. ca urmare a unui fond de rulment pozitiv. poate conduce la încetare de plăţi. consecinţa unui fond de rulment negativ. Ratele de solvabilitate patrimonială (Rsp) şi generală (Rsg) confirmă acelaşi lucru.5 pentru o lichiditate normală.

67 + 0. Sinteza ratelor determinate pe baza bilanţului se regăseşte în Nota Explicativă 9 “Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economicofinanciari”.03 104.23 108.lichiditate crt.10 3. 4. Rlg = Acirc/D pe term.06 40.008 93.sc.015 .45 0.27 188.43 2.82 50.2 .25) Rcf = Chfin/Rexp Rcf1 = Chfin/CA (< 0.20 0.0 II.29 255./D term scurt (> 0. în timp ce ratele de lichiditate rapidă (Rli) sunt subunitare şi în scădere.lg /C 8.5) 3.83 2.13 9.2) 100194521 325651589 225457068 325. Rate de solvabilitate .74 0. I.12 + 1.Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 43: Calculul ratelor de solvabilitate .22 59.0 0.71 84.037 0.0. ratele de lichiditate generală (Rlg) şi redusă (Rlr) .81 0. 4. Rsp = Capital propriu/Pasiv (> 0.55 3. ANC = Activ – Datorii (> 0) 2. Cd = C/Cpermanent (> 0.15 84. în care sunt prezentate următoarele categorii de indicatori: .70 + 1.în perioada curentă .75 . (> 0) 2. Rdtl = Datorii pe term.45.0. Rsg = Activ/Datorii totale (> 1) 4.05 5.02 0. care nu sunt în limite normale. 9. Rd = D/C (LF) 7.7 2.Stocuri)/D pe term sc. Rli = Disponib.scurt (> 1) 3.4871 0.98 .0.5492 0.18 1000 .54 0.64 0.26 . Urmare unui fond de rulment financiar pozitiv. FRF = Acirc – D pe term.sunt supraunitare. un document ce trebuie prezentat sistematic de întreprindere în cadrul situaţiilor financiare anuale (OMFP 94/2001). Rsg1 = C/D pe termen lung (> 1) 5.05 .022 40.83 0.42 0.160 0.13 4.03) Exerciţiul financiar Precedent Curent 159 Tabelul 39 Abateri Indici (± Δ) % 430271126 645338458 215067332 150. 11.04 + 0.0.5) Cr = CAF/D (> 0.0. 10. Rate de lichiditate 1.02 1.0621 88.32 0.0.lichiditate Nr. Rlr = (Acirc . Rate de solvabilitate 1.152 0. ceea ce reflectă dificultăţi în trezoreria imediată.00 3. Fac excepţie capacitatea de rambursare a datoriilor (Cr) şi rata cheltuielilor financiare (Rcf1) în perioada precedentă.98 0. Rsg2 = CAF/D pe termen lung 6.7 + 0.7 .0.

Datorii curente 1) Gradul de îndatorare = Capital împrumutat ⋅ 100 . Cifra de afaceri De exemplu.160 Analiză financiară aprofundată I. Indicatori de lichiditate: 1) Lichiditatea generală: Lg = 2) Lichiditatea imediată: Li = II. indicatorii din Nota explicativă 9 sunt redaţi în Tabelul 40: . Datorii curente Active circulante − Stocuri . Total active 1) Rentabilitatea capitalului angajat = 2) Marja brută din vânzări = Profit înainte de dobândă şi impozit ⋅ 100 . Costul vânzărilor Sold mediu clienţi ⋅ 365 . Indicatori de risc: Active curente . Achiziţii de bunuri Cifra de afaceri . Cifra de afaceri Sold mediu furnizori . Stocul mediu 2) Acoperirea dobânzilor = III. Capital propriu Profit înainte de dobândă şi impozit pe profit . Capital angajat (Capital permanent) Profit brut din vânzări ⋅ 100 . Active imobilizate 3) Viteza de rotaţie a debitelor clienţi = 4) Viteza de rotaţie a creditelor furnizori = 5) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = 6) Viteza de rotaţie a activelor totale = IV. Indicatori de profitabilitate: Cifra de afaceri . Indicatori de activitate: 1) Viteza de rotaţie a stocurilor = 2) Număr de zile de stocare = Stocul mediu ⋅ 365 . Cheltuieli cu dobânda Costul vânzărilor .

4 ori 89. În schimb. indicatorii de activitate (gestiune) au avut dinamici nefavorabile.1. Lichiditatea generală (Lg) 2. 2. În concluzie. în sensul reducerii ratei rentabilităţii capitalului angajat şi a marjei brute din vânzări.29 262.4 ori . Marja brută din vânzări .rotaţii 2. performanţele economico-financiare ale întreprinderii au avut evoluţii corespunzătoare unei activităţi fără riscuri majore.21 Rate de solvabilitate .27 188.% 2. Viteza de rotaţie a activelor totale .2 ori 10. În consecinţă.% 2.7. Indicatorii de lichiditate au avut o evoluţie ascendentă. 5. Rentabilitatea capitalului angajat . indicatorii de risc privind gradul de îndatorare şi de acoperire a dobânzilor au scăzut. I.5 56 .73 19. 4. 3.2.5 88. crt.4 ori1 88.12 (± Δ) % + 1. Indicatori de profitabilitate 1.0.0 98.2 ori 112.8 + 1.8 ori 12. . Viteza de rotaţie a stocurilor .% Din analiza datelor Tabelului 40 se constată următoarele: 1.8 ori 97 90 57 1.5 0.70 2. Indicatori de activitate 1.43 0. Număr de zile de stocare – zile Viteza de rotaţie a debitelor clienţi .6 6. ceea ce constituie aspecte favorabile privind acoperirea datoriilor curente din activele curente.9 . 54.Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 44: Principalii indicatori economico-financiari Nr.zile Viteza de rotaţie a creditelor furnizori . 4.71 .8 ori + 0.92 48.0 61.0 111.5 108 + 11. Indicatorul gradului de îndatorare .zile Viteza de rotaţie a activelor imobilizate – rot. Lichiditatea imediată (Li) II. Indicatori de lichiditate 1. Indicatori de risc 1. ceea ce a mărit nefavorabil decalajul dintre încasări şi plăţi. 3.3 122 + 32 135.8 ori .3 3.7 12.8 .lichiditate 161 Tabelul 40 Exerciţiul financiar Abateri Indici Precedent Curent 1.5 3.2 1.6. Indicatorii de profitabilitate au avut o evoluţie nefavorabilă. în sensul reducerii vitezei de rotaţie a debitelor – clienţi şi al reducerii duratei de achitare a furnizorilor.4 100 78.6 ori 0.83 2. 5.1.rotaţii IV.8 ori 9.93 11. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor III.

care vizează excedentele de trezorerie. 3. se apreciază prin coeficientul levierului financiar şi măsoară sensibilitatea rezultatului curent la variaţia rezultatului din exploatare. pornind de la semnalele oferite de analiza situaţiei trecute. Noţiunea de risc nu are semnificaţie decât atunci când se prefigurează viitorul şi când se încearcă estimarea fluctuaţiilor posibile ale ratei rentabilităţii cu ajutorul previziunilor.cu atât mai ridicat cu cât cheltuielile legate de amortizare şi dobânzi . Aceasta implică determinarea unor fluxuri de mijloace şi resurse pe baza unor bilanţuri succesive.6. Acestor rate trebuie să li se adauge o analiză în dinamică prin intermediul fluxurilor de lichidităţi pe perioade mai scurte. se apreciază pe baza coeficientului levierului de exploatare şi măsoară sensibilitatea rezultatului exploatării la variaţia vânzărilor. fiind legat de costul capitalului (propriu sau împrumutat). Conceptul de risc apare în strânsă legătură cu strategia financiară a întreprinderii. ambele dependente de fluctuaţia ratei rentabilităţii la variaţiile volumului de activitate.162 Analiză financiară aprofundată În analiza diagnostic a rentabilităţii şi riscurilor trebuie să se aibă în vedere următoarele elemente: Ratele de rentabilitate-profitabilitate şi de risc au un aspect static şi punctual şi de aceea. Riscul financiar decurge din prezenţa cheltuielilor ce remunerează datoriile. iar altele prefigurează falimentul (insolvabilitatea) ce ameninţă supravieţuirea (perenitatea). Riscul de exploatare este legat de prezenţa cheltuielilor fixe în totalul cheltuielilor de exploatare. Este numit risc de capital şi are două componente: riscul de exploatare şi riscul financiar. din care unele semnalează fragilitatea (vulnerabilitatea). ele trebuie coroborate cu ratele de gestiune privind rotaţia posturilor de bilanţ. Analiza riscului de faliment (insolvabilitate) Un obiectiv major al diagnosticului financiar în aprecierea stării de sănătate financiară a întreprinderii îl constituie evaluarea riscurilor ce îi însoţesc activitatea. Cumularea riscului economic cu riscul financiar prin intermediul coeficientului levierului total permite evaluarea riscului global – economic şi financiar .

este favorizată de recurgerea la împrumuturi ca urmare a unui efect de levier financiar pozitiv. 2) Lichiditatea constituie capacitatea de achitare la termen a obligaţiilor pe termen scurt din resursele băneşti disponibile . care consideră că pentru a beneficia de un credit. până la riscul de faliment. evaluarea completă a stabilităţii întreprinderii şi a posibilităţii de a înregistra pierderi care să anticipeze degradarea situaţiei financiare.3 şi o evoluţie ascendentă. care să exprime o garanţie a gestionării sănătoase a activităţii la toate nivelurile. Prin sistemul de rate de rentabilitate şi de echilibru financiar. Mărimea riscului activităţii economico-financiare interesează nu numai întreprinderea care apelează la credite. respectiv a performanţelor şi riscului economic şi financiar. adică un fond de rulment pozitiv.Analiză financiară aprofundată 163 deţin o pondere mai mare în totalul cheltuielilor. întreprinderea trebuie să prezinte o bonitate financiară. de la cel operaţional (tactic) la cel strategic.3 este un semnal de prudenţă deosebită ce impune o alertă crescută din partea băncii finanţatoare.exprimă aptitudinea întreprinderii de a se finanţa din resursele stabile dacă este pozitivă. 4) Rata rentabilităţii financiare exprimă capacitatea întreprinderii de a obţine profit net prin utilizarea capitalurilor proprii . ceea ce arată dificultăţi financiare pe termen scurt. O valoare sub 0. 3) Trezoreria reprezintă partea care rămâne din resursele stabile după ce au fost finanţate imobilizările şi necesarul de fond de rulment . diagnosticul financiar permite evidenţierea punctelor tari şi a punctelor slabe ale gestiunii financiare. întreprinderea fiind cvasifalimentară.trebuie să aibă valori supraunitare pentru a arăta existenţa unui supliment de resurse care să facă faţă incidentelor ce pot apare în mişcarea capitalului circulant. dar nu oferă posibilitatea evaluării riscului de faliment care ameninţă continuitatea . se poate realiza prin intermediul indicatorilor ce exprimă calitatea activităţii economico-financiare: 1) Solvabilitatea patrimonială exprimă gradul în care capitalurile proprii asigură acoperirea obligaţiilor pe termen lung şi a creditelor prin elemente patrimoniale trebuie să aibă valori de peste 0. În acest sens. ci mai ales băncile creditoare. O trezorerie negativă implică recurgerea la credite bancare de trezorerie pentru plăţile curente.

a. Degradarea în timp a rezultatelor întreprinderii. În acest scop.164 Analiză financiară aprofundată activităţii întreprinderii aflate în dificultate. reducerea marjelor şi ratelor de rentabilitate. sau spaţiale cu întreprinderi similare din acelaşi sector de activitate. blocajul în lanţ. acea marjă de securitate financiară care asigură capacitatea de plată pe termen lung şi scurt. riscul de insolvabilitate fiind previzibil cu câţiva ani înaintea încetării plăţilor. de management. dificultăţile cu care se confruntă şi care nu sunt numai de ordin financiar. dar oferă informaţii insuficiente asupra viitorului. reducerea pieţelor de desfacere. a cărei valoare (scor) clasifică întreprinderile în vulnerabile şi sănătoase. au furnizat analizei financiare un câmp de investigaţii deosebit de bogat în scopul găsirii unor metode de detectare precoce şi previzionare a riscului de faliment consecutiv dificultăţilor. Studiul cauzelor falimentului a condus la concluzia că acesta nu este un fenomen brutal. Metodele contabile (cantitative şi analitice) se folosesc în cazul analizelor comparative în timp în scopul estimării evoluţiei viitoare a activităţii.lichiditate. precum şi ratele de solvabilitate . ştiind că rezultatele financiare ale întreprinderii se pot degrada în timp. Studii întreprinse în SUA şi Franţa au arătat că în vederea previzionării falimentului unei întreprinderi pot fi utilizate metode contabile şi metode bancare. Cauzele care pot conduce la faliment sunt numeroase şi vizează reducerea de activitate. Calculul funcţiei scor se bazează pe o baterie de rate financiare obţinute pe grupuri de întreprinderi care s-au comportat diferit faţă de riscul de faliment. analiza aptitudinii întreprinderii de a fi solvabilă şi de a evita falimentul vizează echilibrul financiar pe baza fondului de rulment patrimonial (financiar). care permit determinarea unei funcţiiscor. imputabil doar fluctuaţiilor conjuncturale. precum şi cauze accidentale legate de falimentul unor clienţi. probleme specifice de trezorerie. ş. Concluziile unor asemenea analize sunt semnificative doar în cazul comparaţiilor temporale ale aceleiaşi întreprinderi. ci un rezultat al unei degradări progresive a situaţiei financiare a întreprinderii. Metodele bancare propun detectarea timpurie a vulnerabilităţii şi riscului de faliment prin intermediul unor note de risc sintetice obţinute pe baza unor metode statistice de analiză discriminantă. Se cunosc mai multe metode-scoring de evaluare a riscului de faliment: .

în care: Activ circulant R1 = exprimă ponderea capitalului circulant în totalul activelor. funcţia-scor (Z) comportă 5 variabile (rate) şi are următoarea expresie: Z = 1. Conan-Holder.scor care a permis anticiparea a 75 % din falimente cu 2 ani înaintea producerii lor. Activ total măsoară flexibilitatea întreprinderii şi folosirea eficientă a capitalului circulant.dificultate Grea .81 < Z < 2.Analiză financiară aprofundată 165 modelul Altman. = Activ total Activ total R3 = R4 = Profit brut Rezultat din exploatare = măsoară randamentul activelor.2R1 + 1.a.4R2 + 3. al Băncii Comerciale Române.81 Situaţia întreprinderii Bună .675 1.675 Z < 1.maxim De exemplu. fiind prima funcţie . Cifra de afaceri R5 = măsoară viteza de rotaţie a activelor (numărul de rotaţii).6R4 + 0.inexistent Nedeterminat Iminent .solvabilitate Precară . modelul Băncii Franţei. al Băncii Agricole ş. Activ total Activ total Capitalizare bursieră Valoarea de piaţă a capitalului propriu = Datorii totale Datorii totale măsoară independenţa (autonomia) financiară.insolvabilitate Riscul de faliment (%) Redus . Activ total Vulnerabilitatea întreprinderii în funcţie de scor se apreciază astfel: Valoarea scorului Z Z > 2. Profit reinvestit Autofinanţare R2 = măsoară capacitatea de finanţare internă.3R3 + 0. Modelul este aplicabil în special întreprinderilor cotate la Bursa de valori. au rezultat valorile din Tabelul 41: .999R5. 1) Modelul Altman a fost elaborat în anul 1968 în SUA. pe baza datelor din conturile anuale ale întreprinderii analizate.

6. Funcţia-scor cuprinde 5 variabile (rate) şi se prezintă astfel: Z = 0. Aplicabilitatea acestei metode este.16R3 .0. fiind credibilă pentru bancher şi cu riscul de faliment cvasi .crt 1.22R2 + 0. 3. însă.0. din care jumătate au falimentat cu trei ani înainte în perioada 1970 .Pe această bază. Denumirea variabilelor (ratelor) R1 = Activ circulant /Activ total R2 = Profit reinvestit (AF) /Activ total R3 = Profit brut /Activ total R4 = Capitaluri proprii /Datorii totale R5 = Cifra de afaceri /Activ total Funcţia – scor Z An precedent 0.816 2.1R5 .496 0.scor de depistare precoce a riscului de faliment.inexistent.780 Tabelul 41 An curent 0.538 0. întreprinderea este solvabilă. 4. 2.1965 şi concluziile nu permit extrapolarea lor la un univers mai larg datorită caracterului lor particular. În Franţa sunt cel puţin 2 funcţii . relativ limitată întrucât cercetarea care a stat la baza elaborării ei s-a axat pe sectorul manufacturier american în perioada 1946 . Valoarea scorului superioară şi în creştere faţă de limita minimă de 2. în care: Excedent brut de exploatare .0352 0. 5.0309 0. după cum urmează: 2) Modelul Conan-Holder a fost elaborat în anul 1978 pe un eşantion de 190 întreprinderi mici şi mijlocii.802 0. Activ total .675 plasează întreprinderea într-o situaţie financiară bună.0722 2.802 2.036 0.87R4 . 2. R1 = Datorii totale R2 = Capitaluri permanente .0762 1.964 Din datele Tabelului 41 se desprind următoarele concluzii: 1.166 Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 45: Determinarea funcţiei – scor Z – model Altman Nr.1975.24R1 + 0.

2863 0. Activ total Activ total Cheltuieli financiare .Analiză financiară aprofundată R3 = R4 = R5 = Valori realizabile şi disponibile Active circulante − Stocuri = . vulnerabilitatea întreprinderii în funcţie de valoarea funcţiei .2702 În concluzie. 5.05 < Z < 0. în cazul întreprinderii analizate.04 < Z < 0.8001 0. Cifra de afaceri Cheltuieli cu personalul .0.0395 0.Stocuri) /Activ total R4 = Cheltuieli financiare /Cifra de afaceri R5 = Cheltuieli de personal /Valoarea adăugată Funcţia – scor Z An precedent 0. 6.1 .04 Z < . 4. Denumirea variabilelor (ratelor) R1 = EBE /Datorii totale R2 = Capitaluri permanente /Activ total R3 = (Active circulante . valorile funcţiei-scor superioare limitei minime de 0.16 0.6514 0. Valoarea adăugată 167 Pe baza acestui model. 2.1692 Tabelul 42 An curent 0.0. 3.4901 0.4791 0. până la 0. calculul funcţiei-scor după acest model a condus la valorile din Tabelul 42: ¾ Aplicaţia 46: Determinarea funcţiei – scor Z – model Conan-Holder Nr. .1032 0.16 0.2702 plasează întreprinderea într-o situaţie foarte bună cu un risc de faliment sub 10 %.4122 0.scor se apreciază astfel: Valoarea scorului Z Z > 0.16 şi în creştere.1 < Z < 0.4671 0.crt 1.4912 0.05 Situaţia întreprinderii Foarte bună Bună Alertă Pericol Eşec Riscul de faliment (%) < 10 % 10 ÷ 30 % 30 ÷ 65 % 65 ÷ 90 % > 90 % De exemplu.

408R8 – 85.6 % şi de dificultate = 79.255R1 + 2.1.824R3 + 5. Cifra de afaceri Investiţii corporale .544.706R7 + 1. b) Z < 0: probabilitatea de normalitate = 20. în perioada 1975-1980. având expresia: 100Z = . = Capital investit Activ total Capacitate de autofinanţare .221R4 – 0. după cum urmează: a) Z > 0: probabilitatea de normalitate = 76.689R5 – 1. Valoarea funcţiei .003R2 – 0. în care: Cheltuieli financiare .1 % şi de dificultate = 23.4 %. Vad 0 Vad 0 Sold mediu clienţi R7 = ⋅ 360 . aflate în pragul falimentului. Cifra de afaceri Datorii comerciale Sold mediu furnizori ⋅T = ⋅T . Aprovizionări Cumpărări de mărfuri Vad 1 − Vad 0 Modificarea valorii adăugate ⋅ 100 = ⋅ 100 .scor indică situaţia de normalitate şi probabilitatea riscului de faliment ale întreprinderii după cum urmează: .164R6 + + 0. Datorii totale Excedent brut de exploatare . operează cu un număr de 8 variabile (rate) şi măsoară gradul de similitudine al întreprinderii cu cele normale sau. Valoarea adăugată R8 = Semnul (±) al scorului Z reflectă probabilitatea de normalitate (dificultate) a întreprinderii.168 Analiză financiară aprofundată 3) Modelul Centralei Bilanţurilor a Băncii Franţei a fost elaborat pe baza a 3000 întreprinderi industriale cu 3 ani înaintea falimentului.9 %. R1 = Excedent brut de exploatare R2 = R3 = R4 = R5 = R6 = Resurse stabile Capitaluri permanente . Modelul prezice riscul de faliment pentru un orizont de 3 ani.

funcţia . Denumirea variabilelor (ratelor) R1 = Cheltuieli financiare/EBE R2 = Capitaluri permanente/Activ total (%) R3 = CAF/Datorii totale R4 = EBE/Cifra de afaceri R5 = Sold mediu furnizori ·360/Cumpărări mărfuri R6 = (Vad1 – Vad0)/Vad0 . 3.0.2066 80.2171 79.0.125 plasează întreprinderea într-o zonă de normalitate cu riscul de faliment sub 10 %.64 0.01 0. 7. 2.1912 86.65 26.80 121. Pasive pe termen scurt b) Solvabilitatea: S = Capital propriu .448 Tabelul 43 An curent 0.125 . 4. 5.66 179.crt 1. Pasiv .% R7 = Sold mediu clienţi ·360/CA R8 = Investiţii corporale/Valoare adăugată Funcţia – scor Z An precedent 0.4761 65.Analiză financiară aprofundată Valoarea scorului Z Z > 0. 4) Modelul Băncii Comerciale Române.scor a întreprinderii analizate.25 < Z < 0.25 Situaţia întreprinderii Normală Incertă Riscantă 169 Riscul de faliment (%) 10 ÷ 45 % 45 ÷ 70 % 70 ÷ 100 % De exemplu.0072 1. 9. calculată după acest model este redată în Tabelul 43: ¾ Aplicaţia 47: Calculul funcţiei – scor Z – model Banca Franţei Nr.125 Z < . 6.043 În concluzie.0025 0. valoarea scorului superioară şi în creştere faţă de limita minimă de 0.75 32.1520 0. utilizează un set de rate şi indicatori de performanţă pentru stabilirea bonităţii întreprinderii pe baza unei grile de punctaj cu 6 criterii: Active pe termen scurt a) Lichiditatea patrimonială: Lp = .1600 0.25 0. 8. ţinând seama de specificul şi condiţiile economiei româneşti.14 0.

Dt >50 % Ai > 50%. cesionare creanţe). din import (Ai) Desfacere: în ţară (Dt).sunt notate cu puncte care servesc la clasificarea întreprinderilor în 5 categorii: Nr. Dt >50 % Depozite gajate Gajuri.scurt/Pasive term. externe.crt 1. . 5. De >50 % At > 50%. gajuri. 4. bunuri achiziţionate din credite.170 Analiză financiară aprofundată Pr ofit brut . Rentabilitatea financiară (Rf = Profit brut/Capital propriu) Rotaţia activelor circulante (Nac = Cifra de afaceri/Active circulante) Dependenţa de pieţe (aprovizionare-desfacere) Aprovizionare: din ţară (At). f) Garanţii (depozite în lei şi valută gajate.interne. ipoteci Achiziţii din credite Cesionare creanţe Puncte -2 -1 +1 +2 +3 +4 0 1 2 3 4 5 6 0 3 4 1 2 4 4 3 2 1 4 3 2 1 2. Solvabilitatea (S = Capital propriu/Pasiv) 3.scurt) Limite de valori < 80 % 80 ÷ 100 % 100 ÷ 120 % 120 ÷ 140 % 140 ÷ 160 % > 160 % < 30 % 30 ÷ 40 % 40÷ 50 % 50÷ 60 % 60÷ 70 % 70÷ 80 % > 80 % <0 0 ÷ 10 % 10 ÷ 30 % <5 5 ÷ 10 > 10 At > 50%. Capital propriu c) Rentabilitatea financiară: Rf = d) Rotaţia activelor circulante: Nac = Cifra de afaceri . ipoteci. De >50 % Ai > 50%. Criteriul de evaluare Lichiditatea patrimonială (Lp = Active term. la export (De) Garanţii 6. Active circulante e) Dependenţa de pieţele de aprovizionare (A) şi desfacere (D) . Criteriile de evaluare a bonităţii financiare – modelul BCR .

grila de punctaj privind bonitatea conform modelului BCR a întreprinderii analizate se prezintă în Tabelul 44: ¾ Aplicaţia 48: Grila de evaluare a bonităţii – model BCR Tabelul 44 Criteriul de performanţă Anul precedent Anul curent Nivelul Puncte Nivelul Puncte 1. cu o situaţie economico .54 4 67. fiind . Garanţii Depozite 4 Depozite 4 Total puncte 17 19 Punctajul acumulat şi în creştere. Rotaţia activelor circulante (Nac) 1. Întreprinderile din categoria C prezintă un grad ridicat de risc. De exemplu. Dt > 50 2 At> 50. Dependenţa de pieţe (%) At > 50. acordarea unui credit impunând o primă de risc relativ ridicată.financiară bună.se pot acorda credite 16 ÷ 20 Bună .38 3 10.se pot acorda credite 11 ÷ 15 Oscilantă .9 4 2.82 4 4.24 4 3.Analiză financiară aprofundată În funcţie de punctaj se apreciază situaţia financiară a întreprinderii: Categoria A B C D E 171 Total puncte Situaţia economică – financiară . Solvabilitate (S) 64. Categoriile D şi E nu prezintă garanţii şi nu pot beneficia de credite. Dt > 50 2 6. Lichiditate patrimonială (Lp) 143.prezintă risc ridicat 6 ÷ 10 Risc deosebit – nu prezintă garanţii pentru acordare de credite 0÷5 Deosebit de precară . Rentabilitate financiară brută(Rfb) 8.gradul de risc > 20 Foarte bună .fără garanţii pentru acordare de credite Pe baza grilei se consideră că întreprinderile din categoriile A şi B au o situaţie economico-financiară bună şi pot beneficia de credite bancare. Ele trebuie supravegheate din punct de vedere al solvabilităţii în vederea recuperării creditelor la primele semne de neîncredere.13 3 269. cuprins între (16-20) situiază întreprinderea în categoria B.61 1 1.51 1 5.

3.7. ci este necesară combinarea mai multor metode de analiză dinamică a situaaţiei financiare. el trebuie completat cu datele analitice referitoare la rulajele diferitelor conturi care se regăsesc în indicatorii de bilanţ. Pentru evaluarea completă a gradului de utilizare a activelor circulante. Cu cât viteza de rotaţie este mai mare.7. care vizează unul din cei mai importanţi indicatori sintetici calitativi – viteza de rotaţie a activelor circulante – care are efecte directe asupra indicatorilor de performanţă (beneficiul şi rata rentabilităţii). producţia obţinută într-o anumită perioadă de timp cu acelaşi volum de active circulante este mai mare. În acest sens. Indicatorii vitezei de rotaţie a activelor circulante Viteza de rotaţie a activelor circulante este un indicator semnificativ ce caracterizează eficienţa cu care sunt folosite activele circulante ale întreprinderii. 3. Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante Interpretarea indicatorilor de bilanţ trebuie realizată numai în legătură cu datele privind activitatea economică desfăşurată de întreprindere în cursul anului. bilanţul singur nu este suficient. Evaluarea vitezei de rotaţie a activelor circulante se realizează prin intermediul următorilor indicatori: . folosindu-se balanţa de verificare pe rulaj a conturilor. Modificarea valorii unui indicator de bilanţ trebuie apreciată numai după confruntarea acesteia cu sumele înregistrate în rulajele conturilor. cu atât volumul de active circulante necesare pentru obţinerea unei anumite producţii este mai mic sau.172 Analiză financiară aprofundată credibilă şi prezentând garanţii pentru a putea beneficia de credite bancare. pentru a permite depistarea timpurie a primelor semnale de degradare a acesteia şi a adopta decizii de corecţie cu anticipaţie. În aprecierea vulnerabilităţii întreprinderii şi a riscului de faliment nu este suficientă numai utilizarea unei singure metode – scoring. se impune efectuarea unei analize externe a bilanţului. De aici decurge importanţa accelerării vitezei de rotaţie în vederea creşterii eficienţei generale a activităţii economice a întreprinderii.1. dat fiind că tocmai rulajele caracterizează acţiunea utilă a mijloacelor avansate în diferite faze ale circuitului economic al întreprinderii (aprovizionare – producţie – desfacere).

52 360 236. 4. Active circulante total (Sm) . Sm 173 Si + Sf .mil. pe baza Contului de rezultat şi bilanţului armonizat se determină viteza de rotaţie a activelor circulante din Tabelul 45: Sm = Soldul mediu al activelor circulante. precum şi pe fiecare element al activelor circulante în parte: stocuri (materii prime şi materiale consumabile. 30 zile).4 . avansuri pentru cumpărări de stocuri).8 657. ca raport: Dz = N CA în care: T = durata perioadei de referinţă (360.6 106. 90. 5.2 Active circ la 1000 CA (Ac)-(1000/N) 617.zile 360 Durata unei rotaţii (Dz) zile/rot (4/3) 222. 6.6 Durata anului financiar (T) .1 +248502 146.Analiză financiară aprofundată 1) Numărul de rotaţii: N = în care: CA = Cifra de afaceri. Cifra de afaceri (CA) – mil.62 1. casa şi conturi la bănci.6 + 40. De exemplu. Indicatori crt.6 94.9 Tabelul 45 Abateri Indici (± Δ) (%) + 185231 156.3 . calculat ca medie: Sm = ¾ Aplicaţia 49: Indicatorii vitezei de rotaţie a activelor circulante Nr. lei 3.10 + 14.35 100 106. producţie în curs de execuţie. 1.0. Sm 1 ⋅ 1000 = ⋅ 1000 . 2 2) Durata unei rotaţii este o mărime inversă numărului de rotaţii şi se stabileşte T T ⋅ Sm = (zile / rotaţie). investiţii financiare pe termen scurt. 180. CA (rotaţii). 3) Active circulante la 1000 lei cifră de afaceri: Ac = CA N Analiza acestor indicatori ce caracterizeză viteza de rotaţie vizează factorii de accelerare (încetinire) atât pe total cât şi din punct de vedere al structurii activelor circulante aferente celor trei stadii ale circuitului economic (aprovizionare – producţie – desfacere). creanţe. Numărul de rotaţii (N) (2/1) Exerciţiul financiar Precedent Curent 330562 515793 535016 783518 1. produse finite şi mărfuri.lei 2.

174 Analiză financiară aprofundată Din datele Tabelului 45 se desprind următoarele concluzii: 1.6 lei. asupra cărora manifestă efecte favorabile. majorarea activelor circulante la 1000 lei CA cu 40. Efectele accelerării vitezei de rotaţie a activelor circulante În general. Toţi indicatorii vitezei de rotaţie a activelor circulante au cunoscut dinamici nefavorabile. 2. 2) Beneficiul din activitatea de bază calculat cu relaţia: Sm ⋅ T − Ct (mii lei). după cum orice încetinire va avea efecte negative asupra lor. N = Numărul de rotaţii. . prin încetinire: 1) Eliberări (E) (-) sau imobilizări (I) (+) de active circulante calculate cu relaţia: CA1 E( I ) = ( Dz1 − Dz 0 ) ⋅ (mii lei). fie prin reducerea duratei unei rotaţii. prin accelerare sau nefavorabile. fie prin creşterea numărului de rotaţii a activelor circulante în cursul unei perioade.1 a antrenat creşterea duratei unei rotaţii cu 14. Reducerea numărului de rotaţii cu 0.6 zile şi ca urmare. 360 în care: D1(0) = durata unei rotaţii în cele două perioade. ceea ce exprimă degradarea eficienţei utilizării acestora. 3. viteza de rotaţie a activelor circulante influenţează cei mai importanţi indicatori de performanţă ai întreprinderii. B = CA – Ct = Dz 3) Rata rentabilităţii economice calculată prin lanţul de rate: Rexp Rexp CA Ac Re = = ⋅ ⋅ = Rv ⋅ N ⋅ Sac . Activ CA Ac Activ în care: Rv = Rata rentabilităţii veniturilor (profitabilitatea cifrei de afaceri). ceea ce antrenează în final reducerea activelor circulante ce revin la 1000 lei cifră de afaceri.7. Viteza de rotaţie a activelor circulante stă în legătură directă cu următorii indicatori. Accelerarea vitezei de rotaţie se exprimă. Orice accelerare a vitezei de rotaţie va determina o evoluţie favorabilă a acestor indicatori.2.

11.% Rata rentabilit. (Re)(3/4) .38 0.44 31. Datorii totale (D) – mil. financ. lei Rata profitabilităţii CA (Rv) (3/1) . 14.0639 + 2.2 191001 666600 330562 49.5 88.0. Ponderea activelor circulante (Sac).7 109.0. 1.48 104. C CA Ac Activ C în care: D LF = = Levierul financiar (rata îndatorării).73 . 13.% 7. De exemplu. 4) Rata rentabilităţii financiare calculată prin lanţul de rate: Rex Rex CA Ac Pasiv Rf = = ⋅ ⋅ ⋅ = Re ⋅ ( 1 + LF ) .17 + 4.35 106.3 133. lei 2.0 107.74 + 2. Capitaluri proprii (C) – mil.15 108.10 + 14. Active circulante (Sm) .% Tabelul 46 Exerciţiul financiar Abateri Indici Precedent Curent (± Δ) (%) 535016 783518 + 248502 146.36 . econom.4910 47. Cifra de afaceri netă (CA) – mil. prest.8 314340 38.4 344015 482320 + 138305 140.% Levierul financiar (LF) (10/9) Rata rentabilit.75 1.9 515793 + 185231 156. lei 5.70 28.2 425836 236328 35.6 + 78012 + 2.05 157.20 94.9 640142 + 214306 Analiza efectelor încetinirii vitezei de rotaţie a activelor circulante pe .lei 6. Total active nete (A) – mil.Analiză financiară aprofundată 175 Sac = Ponderea activelor circulante în activul bilanţului. Indicatori crt.85 301198 + 110197 959679 + 293079 53.6 150. Durata unei rotaţii (Dz) – zile/rot 9.60 1.62 222.5549 44. 12. Numărul de rotaţii active circ (N) 8.(Ct) 3. Rezultat brut aferent CA nete (B)-mil. pe baza contului de rezultat (Tabelul 2) şi a bilanţului armonizat (Tabelul 25) se determină efectele modificării vitezei de rotaţie a activelor circulante în Tabelul 46: ¾ Aplicaţia 50: Efectele vitezei de rotaţie a activelor circulante Nr. Cost bunuri vândute şi serv.52 236. 4.65 0. C Se constată efectul favorabil al accelerării vitezei de rotaţie a activelor circulante asupra indicatorilor de performanţă ai întreprinderii. (Rf) (3/9) .7 143.mil. lei 10.

515793 ⋅ 360 Sm1 ⋅ T 1 Sm1 ⋅ T 0 − = CA′1 − CA′0 = − 835668 = 0 . creşterea duratei unei rotaţii cu 14. Sistemul factorial al beneficiului este următorul: ΔDz = . în care: 515793 ⋅ 360 Sm1 ⋅ T 0 Sm 0 ⋅ T 0 ΔSm = − = CA′0 − CA0 = − CA0 = 222 . b) Pe treapta a doua: ΔCA = ΔSm + ΔT + ΔDz. Creşterea duratei de rotaţie a diminuat beneficiul cu 52150 milioane lei.6 zile a avut ca efect imobilizări de active circulante în valoare de 31776 milioane lei.176 Analiză financiară aprofundată baza datelor Tabelului 46 conduce la următoarele concluzii: CA1 = (236. lei.2) ·783518/360 = + 31776 mil. Factorii de influenţă sunt următorii: a) Pe prima treaptă: Δ = ΔCA + ΔCt. dar aceasta s-a datorat majorării activelor circulante cu 185231 milioane lei. 2. lei = ΔCA. lei = Δ. În concluzie: 1. Dz1 Dz 0 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔSm + ΔT + ΔDz = 300652 + 0 – 52150 = + 248502 mil.138305 mil. lei. lei. Creşterea cifrei de afaceri a majorat beneficiul aferent cu 248502 milioane lei.2 Sm1 ⋅ T 1 Sm1 ⋅ T 1 − = CA1 − CA′1 = 783518 − 835668 = − 52150 mil. în care: ΔCA = CA1 – CA0 = 535016 – 783518 = + 248502 mil. lei. 1) E( I ) = ( Dz1 − Dz 0 ) ⋅ 360 Deci.2 Dz 0 Dz 0 = 835668 – 535016 = + 300652 mil. ΔT = Dz 0 Dz 0 222 . Prin însumare se verifică egalitatea: ΔCA + ΔCt = 248502 – 138305 = + 110197 mil. 2) Modificarea beneficiului din activitatea de bază este diferenţa: Δ = B1 – B0 = 301198 – 191001 = + 110197 mil. lei. lei.8 – 222. ΔCt = Ct0 – Ct1 = 344015 – 482320 = . pe seama căreia beneficiul a crescut cu 300652 milioane lei.

05 – 44.496 – 30. Sistemul factorial al ratei rentabilităţii economice este următorul: ΔRv = + 2.23 – 1. lei = Δ ΔCt = . în care: ΔRv = Rv1 · N0 · Sac0 – Re0 = Re´0 – Re0 = 38.20 %.90 % ΔSac = + 2.9 %.88 = = 28. lei ΔSm = +300652 mil.90 + 2.38 – 28.44 · 1. Prin însumare se verifică egalitatea: ΔRv + ΔN + ΔSac = 2.40 %.1.85 = + 2. Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔRv + ΔN + ΔSac.1.138305 mil. ΔN = Rv1 · N1 · Sac0 – Re´0 = Re1´ .88 = . 2.23 % + 2.23 %.15 procente în activul bilanţului. Creşterea ratei rentabilităţii economice cu 2.52 · 0. Reducerea numărului de rotaţii ale activelor circulante cu 0.9 %. ΔSac = Re1 – Re1´ = 31. + 110197 mil.52150 mil.65 = 2.1 a diminuat rata rentabilităţii economice cu 1.73 % = Δ ΔN = .65 = + 2.38 – 28.44 · 1. Factorii de influenţă sunt următorii: a) Pe prima treaptă: Δ = ΔRe + ΔLF.98 = + 2.73 % = Δ.73 %.62 · 0. 3) Modificarea ratei rentabilităţii economice este diferenţa: Δ = Re1 – Re0 = 31.40 = + 2.74 % şi a majorării ponderii activelor circulante cu 4.Analiză financiară aprofundată 177 ΔCA = +248502 mil.Re´0 = 38.73 % a fost consecinţa creşterii rentabilităţii veniturilor cu 2.40 % 4) Modificarea ratei rentabilităţii financiare este diferenţa: Δ = Rf1 – Rf0 = 47. ΔT = 0 ΔDz = . în care: .98 – 30.496 – 28. În concluzie: 1.

79 = .74 %.94%.Rf´0 = 28.20 % = Δ.74 % Importanţa accelerării vitezei de rotaţie a activelor circulante impune descoperirea căilor de creştere a acesteia.85 = 31.Rf´0 = 47.98 1.Rf´1 = 31.2.06 = + 3.2. Prin intermediul ratei rentabilităţii economice se manifestă efectul favorabil al creşterii rentabilităţii veniturilor şi al majorării ponderii activelor circulante. 2. reducerea termenelor de recuperare a creanţelor.95 %. ΔRe = +3.73 %. .16 %. Creşterea ratei rentabilităţii financiare cu 2.1.178 Analiză financiară aprofundată ΔRe = Re1·(1 + LF0) – Rf0 = Rf´0 – 44. Prin însumare se verifică egalitatea: ΔRe + ΔLF = + 3. care au majorat rata rentabilităţii financiare cu 3.16 % ΔN = Re1´·(1 + LF0) .95 + 3. b) Pe treapta a doua: ΔRe = ΔRv + ΔN + ΔSac.73 = + 3.88·1.Rf´0 = Rf´1.2 % s-a datorat majorării ratei rentabilităţii economice.44.5549 – 48.5549 .79 – 45.01 = .73 % Prin însumare se verifică egalitatea: ΔRv + ΔN + ΔSac = 3.5549) .95 % + 2.95 %. pe fazele circuitului economic reducerea stocurilor de materii prime şi materiale la minimum.38·(1 + 0.85 = + 3. întărirea controlului financiar – contabil.45. ΔSac = Re1 (1 + LF0) . care a redus-o cu 1.16 – 2. Sistemul factorial al ratei rentabilităţii financiare este următorul: ΔRv = +3.94 = ΔRe. Scăderea numărului de rotaţii (încetinirea vitezei de rotaţie a activelor circulante) a diminuat rata rentabilităţii financiare cu 2. În concluzie: 1.16 şi respectiv. scurtarea ciclului de producţie.05 – 48. în care: ΔRv = Re0´·(1 + LF0) – Rf0 = Rf´0 – Rf0 = 30. valorificarea materialelor ce nu mai sunt necesare producţiei.94 – 1. ΔLF = Rf1 . în condiţiile reducerii levierului financiar. 3.74 %.74 = + 2. 3.73 % ΔLF = .5549 – 44.1.94 % ΔN = .85 = 3.20% = Δ ΔSac = + 3.06 = 48.38· 1.

Analiza unei întreprinderi cotate la bursă (listate) comportă un studiu suplimentar.valorii.este o analiză profesionistă în care se regăsesc două tendinţe: una fundamentală şi una tehnică. randamentul acţiunilor. cursul acţiunilor. înainte de emisiune. ş.a. Analiza financiară aplicată plasamentelor de capital la bursa de valori – analiza bursieră . decotarea. analiza tendinţei actuale pentru a descoperi momentul în care o variaţie a cursurilor va indica un punct de revenire. Analiza tehnică vizează trei direcţii de cercetare: proiecţia în viitor a comportamentului trecut al pieţei acţiunilor. menit să servească la elucidarea unor aspecte referitoare la politica în domeniul portofoliului de titluri: dacă trebuie să se cumpere. Analiza fundamentală vizează factori multipli pentru a determina tendinţa unui titlu de valoare. În scopul efectuării unei analize bursiere fundamentale se utilizează mai multe rate bursiere. pe baza datelor bursiere. care nu trebuie să lipsească din situaţiile financiare anuale. situaţia reală a cursului acţiunilor (preţul de piaţă al titlurilor). ceea ce impune cunoaşterea unor aspecte referitoare la: situaţia financiară a întreprinderii. tendinţa acesteia cu referire la evoluţia cotelor estimate comparativ cu cele reale. admiterea unui titlu la cota oficială (bursă de valori) – cotarea – este supusă anumitor condiţii. dintre care cele mai semnificative sunt următoarele: 1) Cifra de afaceri pe acţiune echivalează cu productivitatea pe acţiune şi se determină raportând cifra de afaceri la numărul de acţiuni: . nu sunt cotate decât titlurile întreprinderilor care publică anual raportul de gestiune prin care. să se vândă sau să se conserve titlurile. cercetarea mişcărilor ciclice ale pieţei privind evoluţia cursului acţiunilor. sau din contra. dacă valoarea în cauză este un titlu de portofoliu de rentabilitate satisfăcătoare. capitalizarea bursieră. factorii economici.Analiză financiară aprofundată 3. sectorul. sunt aduse la cunoştinţa publicului toate elementele importante ale întreprinderii.8. unul de speculaţie. evoluţia pieţei de capital. Analiza bursieră a întreprinderii cotate 179 După cum se cunoaşte. sociali şi politici. Astfel. în care rentabilitatea este sacrificată în favoarea plus .

Acest indicator permite aprecierea întreprinderii pe baza valorii bursiere a acţiunilor sale. în funcţie de capitalul (diluat sau nediluat) luat în calcul. Aceasta serveşte ca mod obiectiv de comparaţie a capitalizării bursiere cu valoarea contabilă a întreprinderii. dacă valoarea contabilă este inferioară . cu influenţe directe asupra celorlalţi indicatori de eficienţă a acţiunilor. de unde rezultă fie subestimarea afacerii (plus-valori latente). Numărul de acţiuni ce compun capitalul unei întreprinderi şi valoarea lor nominală sunt indicatori de cotare a acţiunilor la bursă. punând în evidenţă preţul de evaluare al operatorilor. sau de capitalizarea obligaţiunilor. 3) Capacitatea de autofinanţare pe acţiune . Acest raport trebuie utilizat cu discernământ la bursă. Poate fi vorba de o capitalizare bursieră a unei pieţe financiare. 4) Capitalizarea bursieră exprimă valoarea pe care bursa o acordă întreprinderii şi se determină prin multiplicarea numărului de acţiuni emise cu ultimul curs cotat al unei acţiuni: Cb = Na·Ca. deoarece acţionarii pot prefera dividende în detrimentul autofinanţării.indică partea din CAF adusă de fiecare acţiune şi se determină prin raportul: CAFa = CAF / Na . Cursul unei acţiuni rezultă din ofertă şi cerere şi reflectă valoarea bursieră.180 Analiză financiară aprofundată CAa = CA/Na. care arată partea din beneficiu adusă de fiecare acţiune şi se obţine prin raportarea beneficiului net la numărul de acţiuni: Bpa = Bnet / Na . ştiut fiind că una dintre funcţiile pieţei financiare este şi aceea de acordare a unui preţ întreprinderilor cotate. Indicatorul prezintă importanţă în evaluarea rentabilităţii acţiunilor. serveşte la calculul multiplului de capitalizare bursieră şi poate fi diluat sau ajustat. ale căror fluctuaţii pe termen lung pot afecta preţul real al întreprinderii. respectiv preţul pe piaţă al unui titlu. 2) Beneficiul pe acţiune este un indicator de bază al pieţei bursiere.

adică un raport curs . Prin multiplicarea beneficiului pe acţiune cu PER se obţine cursul acţiunii la bursă ( Ca = Bpa ⋅ PER ). care permite aprecierea randamentului unui plasament în acţiuni.Analiză financiară aprofundată 181 capitalizării bursiere. actualizarea beneficiilor viitoare. în analiză trebuie să se ţină seama de teoria portofoliului de valori mobiliare. arătând câţi ani de beneficiu actual costă fiecare afacere cotată. 5) Coeficientul de capitalizare bursieră (PER) este un multiplu de capitalizare (sau multiplu bursier). favorizând speculaţii avantajoase vânzării lor. Echivalentul franţuzesc al termenului anglo-saxon Price Earning Ratio (PER) este cel de Coeficient de capitalizare a rezultatelor (CCR). dacă valoarea contabilă este superioară capitalizării bursiere a acesteia.beneficiu care stabileşte legătura între cursul unui titlu şi rentabilitatea lui. după cum un PER relativ scăzut indică o evaluare destul de ieftină. conform căreia cursul unui titlu se fixează la preţul său just în funcţie de rata de actualizare a beneficiilor viitoare. care permite doar o estimare a beneficiilor întreprinderii pentru anul în curs sau pentru cel următor. Se obţine ca raport între capitalizarea bursieră şi rezultatul exerciţiului: Capitalizarea bursieră (Cb ) PER = sau ca raport între cursul acţiunii Rezultatul exerciţxer ui (Rex ) la bursă şi beneficiul pe acţiune: Cursul bursier al acţcţiun(Ca ) PER = . fiind de preferat utilizării unui simplu randament asigurat de dividendele distribuite. corectat cu o primă de risc proporţională cu fiecare valoare. De aceea acest raport stă la baza unei alte metode de evaluare a întreprinderii. sau supraestimarea acesteia (minus . În scopul determinării preţului real al întreprinderii există mai multe criterii de apreciere a capitalizării bursiere: valoarea substanţială. plecând de la cursul acţiunilor. Beneficiul pe acţcţiu (Bpa ) Acest multiplu bursier de capitalizare a beneficiilor indică de câte ori este capitalizat beneficiul pe acţiune. .valori latente). prin care capitalizarea bursieră corespunde valorii actuale a activelor nete. Acţiunile cu un PER ridicat se comportă cel mai bine la bursă. prin care.

la care se raportează preţul actual al acţiunii pentru a obţine. 7) Dividendele pe acţiune reprezintă un indicator ce depinde de rata de distribuire a dividendelor şi se calculează prin raportul: Dividende distribuite Dpa = Numărul de acţiuni Raportul curs – beneficiu (PER) permite să se compare întreprinderile între ele. fiind mai obiectiv în aprecierea rentabilităţii acţiunilor comparativ cu dividendele pe acţiune. faţă de care evoluează în sens invers. se obţine beneficiul pe acţiune aşteptat. de evoluţia ratelor dobânzii şi de ritmul inflaţiei. prin intermediul indicatorului Rentabilitate pe acţiune: Dividende pe acţcţiu Ra = ⋅ 100 (%) Cursul acţcţiun Această rată măsoară rentabilitatea plasamentului şi depinde de dividendele distribuite. sau pentru realizarea unei plus-valori de capital.182 Analiză financiară aprofundată Divizând beneficiul scontat cu numărul titlurilor. în final.beneficiu (PER) variază în timp şi spaţiu şi depinde de beneficiile anticipate ale operatorilor. 6) Rata de distribuire a dividendelor (Pay Out Ratio – POR) . indiferent de rata de distribuire a dividendelor. Raportul curs . în funcţie de mărimea beneficiului. stimulând mai mult acţionarii şi mai puţin capitalizarea rezultatelor pentru reinvestire şi dezvoltarea întreprinderii. 8) Metoda de evaluare a întreprinderii în funcţie de criteriul Capitalizarea beneficiilor (după formula Gordon . multiplul de capitalizare (PER) al întreprinderii.exprimă politica în ceea ce priveşte distribuirea de dividende şi se calculează raportând totalul dividendelor la rezultatul net: Dividende distribuite POR = ⋅ 100 (%) Rezultatul net Rata prezintă importanţă pentru cei interesaţi în achiţia de acţiuni în scopul obţinerii unui venit sub forma dividendelor.Shapiro) măsoară randamentul capitalurilor investite (randamentul unui plasament în acţiune). de ratele de repartizare . care este un indicator al atracţiei pieţei de capital în raport cu plasamentele de înlocuire.

.1 23.3 25. Majoritatea indicatorilor bursieri au cunoscut dinamici nefavorabile.39 + 10716 .4 59200 295996 + 236796 500 9. Cifra de afaceri/acţiune (CAa) (1/2) 4.acţiunii (Rra) (5/8) % Tabelul 47 Exerciţiul financiar Abateri Indici Precedent Curent (± Δ) (%) 535016 783518 + 248502 146.037 40668 0.0.53 13.3 0.331 2350 13. Capacitatea de autofinanţare (CAF) 7.3 100 25. Rentabilitate pe acţiune (Ra) (14/8) % 16.173 98224 0.3 126. 3. Cursul mediu al acţiunii (Ca) (lei) 9. de autofin.4 + 10. (milioane lei) 1.59 29.2 432. Fac exceepţie capitalizarea bursieră şi coeficientul de capitalizare bursieră (PER) care au crescut datorită dinamicii diferite a factorilor rapoartelor de calcul. Capitalizare bursieră (Cb) (2*8) 10.181 . beneficiul pe acţiune.mii 3.13 14356 35. cum ar fi: cifra de afaceri pe acţiune.6.061 2.3 546.476 + 200 + 10. Rata rentabilit.687 47815 0.514 + 50409 . Beneficiul net (Rnet) 5./acţ.25 31.3 205. de capitaliz.59 7.53 18139 35.66 .1 695591 + 568311 Din datele Tabelului 47 se desprind următoarele concluzii: 1.bursieră (PER)(9/4) 11. Dividende distribuite 13. Capacit. Ratele bursiere ale întreprinderii luate în studiu se prezintă în Tabelul 47: ¾ Aplicaţia 51: Analiza ratelor bursiere Nr.24. 2.5 432.0. Ratele de rentabilitate a acţiunilor s-au redus ca urmare a creşterii mai rapide a cursului mediu al acţiunilor pe piaţa de capital faţă de beneficiul pe acţiune.13 3. dividende(POR) (12/4) % 14.647 51384 0. Numărul de acţiuni (Na) . capacitatea de autofinanţare pe acţiune.807 2150 127280 3.4 + 3783 .95 2. ca urmare a creeşterii mai lente a indicatorilor de performanţă comparativ cu creşterea numărului de acţiuni. Beneficiul pe acţiune (Bpa) (4/2) 6. (CAFa) (6/2) 8. constituind un indicator pentru plasamente eficiente.1 109. Dividende/acţiune (Dpa) (12/2) 15.bursieră (PER)(8/5) 12.8. de capitaliz. Rata distrib.3 0.4 41.242 11.2 126.2 23.Analiză financiară aprofundată 183 a lui şi de nivelul cursului.0.36 . Coef. Indicatori crt. Coef. Cifra de afaceri (CA) 2.

. Se apreciază că studiul bilanţului furnizează analizei o viziune statică a întreprinderii. prin metoda fluxurilor pornind de la conceptul de flux de fonduri. deoarece variabilele pe care le cuprinde bilanţul sunt redate sub forma unor stocuri ce caracterizează situaţia la un moment dat (la început şi la sfârşit de exerciţiu). Astfel. deoarece variabilele sale sunt în principiu fluxuri.1. Studiul contului de rezultat dă o viziune dinamică a activităţii. în pasiv ciclul de finanţare al întreprinderii la acelaşi moment. dar nu există totuşi nici un instrument care să permită explicarea transformărilor suferite de partea superioară a bilanţului. Fluxuri de fonduri în întreprindere În prezent se poate face distincţie între analiza tradiţională statică. care porneşte de la documentele contabile de sinteză ale exerciţiului – bilanţul si contul de rezultat – şi analiza dinamică. permiţând înţelegerea modului în care este format rezultatul. simpla comparaţie a bilanţurilor şi conturilor de rezultat. nu poate explica decât rezultanta netă a mişcărilor de sens contrar: achiziţia şi cedarea de imobilizări. care decurg din ciclul de exploatare. Partea de jos a bilanţului funcţional. în activ se descrie ciclul de investiţii la un moment dat şi. Înlăturarea acestui neajuns a impus abordarea analizei financiare într-o viziune nouă.184 Analiză financiară aprofundată CAPITOLUL 4 ANALIZA FINANCIARĂ PRIN FLUXURI 4. îşi găseşte originea în variabilele de flux ale contului de rezultat. unde. iar cheltuielile înscrise în debitul contului reprezintă fluxuri de ieşiri. care se ataşează evoluţiei trecute şi previzionate şi care vizează cu precădere capacitatea beneficiară şi fluxurile financiare. veniturile înscrise în creditul contului constituie fluxuri de intrări. Cu toate acestea. sau împrumutul şi rambursarea datoriei. chiar pe o perioadă de 3-5 exerciţii succesive. reprezentând ciclul de exploatare.

fluxurile sunt mişcări de valori între agenţi economici. Fluxurile reale (fizice) cu contra-partida lor monetară se numesc fluxuri economice sau de exploatare. operaţiuni ce afectează patrimoniul întreprinderii şi care se exprimă prin încasări şi plăţi. o plată de salarii. pentru care suportul fizic sau real (bunuri. pe baza căruia să se poată măsura fluxul de activitate şi fluxurile care afectează situaţia generală de ansamblu a întreprinderii. economice şi financiare. servicii) nu are relevanţă (variaţia datoriei. Ritmul sau intensitatea cu care se desfăşoară un flux monetar depinde de trei factori: acumularea anterioară de fluxuri (masa capitalurilor). De aceea se produc fluxuri de intrări şi ieşiri în şi din patrimoniul întreprinderii. de aceea ele ar putea fi numite fluxuri autonome. o rambursare de datorie constituie un flux ce afectează trezoreria întreprinderii. Este cunoscut că activitatea întreprinderii este rezultatul unor operaţiuni multiple. astfel încît pot exista fluxuri reale dacă aceste mişcări de valori privesc bunuri materiale şi fluxuri financiare (sau de fonduri) dacă ele se referă la mijloace monetare. cum ar fi “Excedentul de trezorerie de exploatare“ (ETE). creşterea capitalului). unul fizic şi unul monetar de contrapartidă în schimbul celui fizic. Unii autori consideră că fluxurile reale au o contra-partidă monetară. În acest sens s-a propus ca instrument adaptat acestei cerinte Tabloul de flux. O definiţie clasică a noţiunii de flux consideră că în general. . ele provenind din operaţiile de exploatare. încât punctul central al analizei transformărilor patrimoniului îl constitue noţiunea de lichiditate degajată sau utilizată. a impozitului pe beneficii. rentabilitatea şi creşterea întreprinderii.Analiză financiară aprofundată 185 care permite determinarea surplusurilor monetare degajate de activitatea întreprinderii. Studiul lichidităţii permite aprecierea interdependenţei mecanismelor financiare. dar de sens opus: vânzarea unor mărfuri su prestaţii se poate descompune în două fluxuri. o cumpărare. iar incidenţa lor asupra funcţionării întreprinderii va pune în evidenţă punctele “slabe” şi “forte“ ale relaţiei economic – financiar. variaţia cheltuielilor financiare. Alături de acestea apar fluxurile monetare. În general se consideră flux orice mişcare generată de o operaţiune ce re impact asupra trezoreriei: o vânzare. fluxurile economice rămân însă predominante.

Aceste tablouri regrupează fluxurile financiare în totalitatea lor după o logică specială destinată să pună în lumină politica financiară a întreprinderii. În capitalul financiar se află. rentabilitatea şi creşterea întreprinderii. cu un flux de intrare (creşterea datoriei) şi un flux de ieşire (cheltuielile financiare). 2) Capitalul financiar (format din resursele permanente ale întreprinderii) cărora le corespund fluxurile autonome lipsite de fundament real şi se reflectă în pasivul bilanţului. fondurile proprii şi. există trei tablouri de fluxuri financiare care pot da răspunsul la aceste întrebări: 1. fluxuri ce relevă necesarul de fond de rulment şi fluxuri ce relevă trezoreria. În acest sens. fie să prezinte operaţiunile care au fost cauza acestor transformări. capitalul împrumutat. pe de altă parte. Ele pot fi construite în moduri diferite. Tabloul utilizărilor şi resurselor. care nu sunt altceva decât fluxurile de exploatare. 3. Tabloul de fluxuri se bazează în întregime pe legătura sistematică care reuneşte masa capitalurilor acumulate. cu condiţia ca să se includă doar fluxurile referitoare la investiţii. pe de o parte. În realitate există două mase de capital cărora li se asociază două categorii de fluxuri specifice: 1) Capitalul economic (format din imobilizări corporale şi necorporale de exploatare şi din stocuri) care se află la originea fluxurilor fizice şi corespunde activului bilanţului. care clasifică fluxurile de fonduri în: fluxuri ce relevă fondul de rulment. În capitalul economic se regăsesc fluxurile economice. Tabloul care explică variaţia încasărilor şi distinge fluxurile legate de operaţiunile de exploatare şi fluxurile legate de alte operaţiuni.186 Analiză financiară aprofundată Metoda fluxurilor vizează o analiză financiară mai modernă în comparaţie cu cea clasică bazată pe bilanţul financiar (lichiditate – exigibilitate). ea realizându-se prin intermediul tablourilor plurianuale de fluxuri financiare. după cum urmăresc fie să explice direct transformările patrimoniului întreprinderii. Tabloul care grupează fluxurile în patru grupe: cele care depind de . 2.

fiind obligatoriu în cazul marilor întreprinderi (cu peste 300 salariaţi şi o cifră de afaceri mai mare de 120 milioane franci).iar acolo unde elaborarea acestuia este obligatorie. Tabloul de finanţare (sau Tabloul utilizărilor şi resurselor) al unei perioade are ca scop să pună în evidenţă fluxurile de operaţiuni care sunt la originea modificării unui element al bilanţului la sfârşitul unui exerciţiu faţă de începutul acestuia. cu fluxurile de resurse. tabloul de finanţare permite să se aprecieze gestiunea financiară a întreprinderii. el face parte din sistemul dezvoltat al conturilor anuale. cele legate de acţionari şi cele legate de operaţiunile de îndatorare. În virtutea principiului egalităţii Utilizări = Resurse. cele care depind de activele financiare. Analiza tabloului de finanţare este o continuare logică a studiului documentelor contabile de sinteză tradiţionale – bilanţul şi contul de rezultat . politica de finanţare internă şi externă. având ca scop analiza mişcărilor contabile ce afectează acest patrimoniu şi indicând cum au permis resursele de care a dispus întreprinderea să facă faţă necesităţilor sale antrenând aceste variaţii. Dar cum fluxul de utilizări depinde de fluxul de resurse (“nu se poate utiliza decât ceea ce există”) se impune ca relaţia să fie inversată: .Analiză financiară aprofundată 187 exploatare. tipul de tablou ales depinzând de concepţia financiară a autorului privind întreprinderea. Previzional. rata investiţiilor. Stabilit post factum. în mod logic se obţine egalitatea: Fluxul de utilizări al exerciţiului = Fluxul de resurse al exerciţiului. În general. Aceste fluxuri sunt identificate în cadrul analizei posturilor de activ şi de pasiv cu fluxurile de utilizări şi respectiv. nu există un tablou universal. Acest tablou explică variaţiile patrimoniului întreprinderii în cursul perioadei de gestiune. acest tablou permite orientarea opţiunilor în funcţie de echilibrele financiare estimate sau posibile şi evaluarea posibilităţilor de expansiune în funcţie de resursele previzibile. Tabloul Utilizări – Resurse propus de Planul Contabil General – modelul francez – este mai frecvent folosit sub denumirea de tablou de finanţare şi el trebuie completat de un tablou explicativ al variaţiei încasărilor.

aceasta fiind regula fundamentală care stă la baza construcţiei Tabloului de finanţare “Utilizări.Resurse”. Ansamblul fluxurilor financiare completează diagnosticul întreprinderii printr-o abordare mai dinamică şi mai globală. El pune în evidenţă variaţia fondului de rulment (ΔFR). numit şi tablou al utilizărilor şi resurselor. care este mai bine adaptat gestiunii previzionale. conform opticii funcţionale de prezentare a bilanţului. explicând variaţia . este utilizat în special în cazul marilor întreprinderi occidentale şi permite să se analizeze modificările structurii patrimoniale a întreprinderii în cursul unei perioade. algebric. a bilanţului şi a modificării capitalurilor proprii statuate prin IAS 1. Tabloul e finanţare constituie principalul instrument al analizei dinamice privind echilibrul financiar în termeni de flux. prezentând situaţia resurselor noi şi a utilizărilor acestora. Din acest motiv. nici în contul de rezultat. situaţiei nete şi circulaţiei efective a monedei. Tabloul de finanţare. Din acest motiv. Analiza tabloului de finanţare şi a fluxurilor de trezorerie Analiza tabloului de finanţare şi a fluxurilor de trezorerie constituie o etapă importantă în examinarea documentelor de sinteză privind situaţia financiară a întreprinderii. care rezultă din comparaţia post cu post a două bilanţuri funcţionale succesive. după analiza contului de rezultat. ceea ce. conform OMFP 94/2001.188 Analiză financiară aprofundată Fluxul de resurse al exerciţiului = Fluxul de utilizări al exerciţiului.2. fluxurilor de resurse li se atribuie semnul + şi fluxurilor de utilizări semnul -.Fluxul de utilizări al exerciţiului = 0. o variantă a tabloului de finanţare. înseamnă: Fluxul de resurse al exerciţiului . Tablourile fluxurilor de numerar. Fluxurile financiare reprezintă modificările mijloacelor din activul bilanţului. ale datoriilor. deşi acestea nu apar explicit nici în bilanţ. care permit reconstituirea fluxurilor financiare ale perioadei. analiştii financiari construiesc tablouri de finanţare şi tablouri de fluxuri de trezorerie (numerar). sunt obligatorii în cazul întreprinderilor cotate la bursă şi al marilor întreprinderi. care clarifică modalităţile de prezentare după IAS-7. 4. şi opţionale în cazul reglementărilor contabile simplificate (OMFP 306/2002).

Este mai puţin utilizat de marile întreprinderi. Resurse sunt considerate diminuările posturilor de activ care corespund vânzării unui bun (diminuării unor creanţe). financiare şi fluxurile monetare care se exprimă prin încasări şi plăţi. între fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment. Tabloul de finanţare este situat între bilanţul de deschidere şi bilanţul de închidere al exerciţiului şi are următoarea structură: Tabloul de finanţare Utilizări Resurse 1. precum şi creşterile de pasiv ce corespund unor aporturi de capital. care situiază . Tabloul de finanţare clasic. centrat pe variaţia fondului de rulment net global (ΔFRNG) explică direct modificările structurale ale patrimoniului întreprinderii prin variaţia disponibilităţilor şi tratează trezoreria ca o variabilă reziduală. Cesiune (reducere) de elemente de imobilizat: activ imobilizat a. Creştere datorii financiare Total utilizări Total resurse Creşterea FRNG (ΔFRNG) Total Utilizări Total Resurse Elaborarea Tabloului Utilizărilor şi Resurselor impune o distincţie clară între fluxurile patrimoniale. Achiziţie elemente de activ 2. Dividende distribuite 1. Utilizări sunt considerate creşterile posturilor de activ ce corespund unor achiziţii (creări) de bunuri precum şi reducerile posturilor de pasiv prin diminuarea capitalurilor proprii (rambursarea unor datorii). Imobilizări financiare (aporturi noi în numerar) 3. C A F 2. Rambursare de datorii financiare 4. având ca scop evidenţierea fluxurilor financiare ale utilizărilor şi resurselor caracteristice activităţii întreprinderii în cursul exerciţiului. Imobilizări corporale 3. Mai uzuală este o variantă a tabloului de finanţare clasic.Analiză financiară aprofundată 189 patrimoniului. Creştere de capitaluri proprii b.

ΔResurse = Creştere pasive (datorii pe termen scurt) + Reducere active. Fiind legată de operaţiunile financiare pe termen scurt evidenţiate în partea inferioară a bilanţului funcţional. separat pe tipuri de activităţi: exploatare(ΔNFRE) şi înafara exploatării(ΔNFRAE): ΔNFRT = ΔUtilizări (ciclice şi neciclice) . ΔUtilizări stabile = Creştere active imobilizate brute + Reducere capitaluri stabile.Tabloul Utilizări-Resurse . Tabloul de finanţare Utilizări. variaţia fondului de rulment ar trebui să fie pozitivă. în care: ΔUtilizări = Creştere active + Reducere pasive (datorii pe termen scurt).ΔResurse(ciclice şi neciclice).Resurse permite să se analizeze politica de investiţii şi de finanţare a întreprinderii şi să se verifice dacă principiile echilibrului financiar au fost respectate în perioada trecută. variaţia trezoreriei nete poate fi determinată şi prin diferenţa: ΔTN = ΔUT(Utilizări pentru trezorerie) – ΔRT(Resurse pentru trezorerie). ΔNFRT = Variaţia necesarului de fond de rulment total Variaţia ΔFRNG este prezentată în prima parte a tabloului în funcţie de variaţia elementelor din partea superioară a bilanţului: ΔFRNG = ΔResurse stabile – ΔUtilizări stabile brute. în care: ΔUT = Creştere disponibilităţi + Reducere credite trezorerie. ΔRT = Reducere disponibilităţi + Creştere credite trezorerie.190 Analiză financiară aprofundată trezoreria pe un loc central . în care: ΔFRNG = Variaţia fondului de rulment net global. Această variaţie . pentru a nu compromite solvabilitatea viitoare a întreprinderii. în care: ΔResurse stabile = Creştere capitaluri stabile + Reducere active imobilizate brute. În mod normal. Variaţia ΔNFRT este prezentată în partea a doua a tabloului şi se determină pe baza elementelor din partea inferioară a bilanţului.care se bazează pe echilibrul financiar determinat cu ajutorul unor bilanţuri funcţionale succesive şi care evidenţiază fluxul de trezorerie netă (ΔTN) calculat ca diferenţă: ΔTN = ΔFRNG – ΔNFRT.

modificarea capitalului propriu are o pondere hotărâtoare.40640415 2. 0 2.5524433 mii lei = 2884297 .2 Variaţia nec. 2.8408730 Din datele Tabelului 48 se desprind următoarele concluzii: 1.Analiză financiară aprofundată 191 este influenţată de modificarea capitalurilor permanente. pe baza bilanţului funcţional (Tabelul 26) se elaborează Tabloul de Finanţare “Utilizări – Resurse”(Tabelul 48): ¾ Aplicaţia 52: Structura funcţională a Tabloului de Finanţare Tabelul 48 Mii lei Mii lei Utilizări Resurse I. 0 ΔNFRE = 186361384 – 54768007 = + 241129391 mii lei II. la . Necesarul de fond de rulment total (NFRT) a cunoscut o variaţie pozitivă de peste 230 miliarde lei. 0 2. de fd rulm înaf. 14127592 ΔNFRAE = 3979702 – 14127592 = .Reduceri de pasive . dar aceasta se datorează activităţii de exploatare.în afara expl 1.Creşteri alte active circulante + 3979702 1. de fond de rulment total: ΔNFRT = ΔUtilizări totale – ΔResurse totale 1.Creşteri datorii înaf. De exemplu.Creşteri resurse stabile 403020754 ΔFRNG = 403020754 – 177563686 = + 225457068 mii lei II Variaţia neces. – ΔResurse din expl.Reduceri datorii de exploatare . în care.Creşteri datorii exploat.Creşteri de pasive 0 ΔNFRT = 190341086 – 40640415 = + 230981501 mii lei II.ΔUtilizări stabile 1. Variaţia trezoreriei nete: ΔTN = ΔFRNG – ΔNFRT = TN1 – TN0 ΔTN = 225457068 – 230981501 = .înaf expl.expl.10147890 mii lei III.Variaţia fondului de rulment net global: ΔFRNG = ΔResurse stabile.54768007 2.Creşteri active de exploatare +186361384 1. – ΔRes. Fondul de rulment net global (FRNG) a cunoscut o variaţie pozitivă de peste 225 miliarde lei. de fond rulm de expl: ΔNFRE = ΔUtilizări expl. Modificarea capitalului propriu constituie o componentă distinctă a situaţiilor financiare anuale şi a fost prezentată în Tabelul 26.Reduceri active exploat.Creştere de active circulante totale +190341086 1.1 Variaţia nec.Reduceri de active circ. ceea asigură o marjă de securitate favorabilă finanţării activelor circulante.Creşteri de active imobilizate brute +177563686 1. expl: ΔNFRE = ΔUtiliz. 1.

interesaţi în existenţa unui numerar suficient pentru plata dividendelor. finanţare). investiţii. de peste 10 miliarde lei. Această situaţie exprimă evoluţia poziţiei financiare a întreprinderii faţă de situaţia de la începutul anului. cunoaşterea fluxurilor viitoare de numerar interesează pe potenţialii investitori. singurele care conferă autenticitate bunei gestionări a întreprinderii. Introducerea Situaţiei fluxurilor de numerar (trezorerie) ca o componentă a situaţiilor financiare anuale (IAS 7). a modului în care au fost utilizate şi măsura în care s-a apelat la alte surse decât cele din exploatare. respectiv o resursă de fond de rulment. înregistrând o variaţie negativă de peste 5 miliarde lei. generând dimensiunea ipotetică a performanţelor. 4. investiţii. deoarece profitul prezentat la sfârşitul anului nu coincide cu soldul disponibilităţilor băneşti la acel moment. Ca urmare a decalajului dintre variaţia fondului de rulment net global şi variaţia necesarului de fond de rulment total. 3. Analiza fluxurilor de numerar Variaţia trezoreriei nete reprezintă ceea ce în mod curent se exprimă prin termenul anglo-saxon Cash-flow (flux de numerar).192 Analiză financiară aprofundată activitatea din afara exploatării se înregistrează o variaţie negativă. finanţare) care au antrenat transformarea patrimoniului întreprinderii. trezoreria netă a cunoscut o dinamică nefavorabilă. care permite evidenţierea fondurilor obţinute de întreprindere în ultimul exerciţiu financiar pe tipuri de activităţi (exploatare. cunoaşterea acestora fiind utilă atât acţionarilor. În egală măsură. interesaţi în recuperarea împrumuturilor acordate. Analiza echilibrului financiar prin prisma fluxurilor de numerar serveşte la estimarea necesităţilor viitoare de numerar pe baza situaţiei trecute.3. metoda cash-flow-ului actualizat fiind una din metodele de evaluare a întreprinderii. . 4. Această variaţie se verifică şi prin diferenţa dintre trezoreria netă a exerciţiului financiar curent (TN1) şi cea a exerciţiului financiar precedent (TN0). cât şi creditorilor. prin descrierea operaţiunilor (exploatare. obligatorie în cazul întreprinderilor mari (OMFP 94/2001) şi opţională în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii (OMFP 306/2002) permite o analiză dinamică a echilibrului financiar.

Deşi trezoreria întreprinderii este unică.Analiză financiară aprofundată 193 Situaţia fluxurilor de numerar oferă informaţii referitoare la gradul în care diferitele activităţi ale întreprinderii degajă fluxuri (excedente sau deficite) de numerar. iar plăţile efectuate în numerar pentru aceleaşi activităţi sunt afectate de -. finanţare (ΔTF): ΔTN = ΔTExp + ΔTI + ΔTF. menţinerea capacităţii de funcţionare a întreprinderii. instalaţii). 2) Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii. Fluxurile de numerar din activităţi de finanţare permit estimarea cererii viitoare de fluxuri de numerar din partea finanţatorilor întreprinderii (primiri sau rambursări de credite. această situaţie (tablou) explică contribuţia fiecărei “funcţii” la variaţia globală a trezoreriei nete (ΔTN). De exemplu. fluxurile de numerar din activitatea curentă reprezintă un indicator-cheie al generării de numerar pentru alte activităţi: rambursarea împrumuturilor. Fluxurile de numerar din investiţii reflectă măsura în care cheltuielile efectuate au generat resurse care vor produce venituri în viitor (clădiri. investiţii (ΔTI). Metoda directă presupune deducerea plăţilor din încasările aferente ale exerciţiului financiar pe tipuri de activităţi şi permite estimarea fluxurilor viitoare de numerar pe total şi pe activităţi. Conform metodei directe. Fluxurile de numerar pot fi determinate prin două metode: directă şi indirectă. toate fluxurile trecând prin trezorerie. Situaţia fluxurilor de numerar (trezorerie) descrie şi consideră trezoreria ca fiind o variabilă centrală care este expresia intrărilor şi ieşirilor de lichidităţi şi de echivalente. aceste fluxuri fiind structurate în trei categorii: 1) Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare. noi investiţii fără finanţare externă. Fluxurile de numerar stabilite pe baza documentelor de . Încasările în numerar sunt afectate de semnul +. încasări din emisiuni de titluri. iar variaţia trezoreriei se explică prin fluxurile de încasări şi de plăţi înregistrate în cursul perioadei. 3) Fluxuri de numerar din activitatea de finanţare. plata dividendelor. plăţi pentru răscumpărarea titlurilor emise. încasări sau plăţi din contracte de leasing). ca fiind rezultatul însumării algebrice a fluxurilor de numerar provenind din: exploatare (ΔTExp).

instal. a venituri 95376 2204072 2108696 3 Plăţi în numerar către furnizori de bunuri şi servicii -176983048 -310308354 -133325306 4 Plăţi numerar către angajaţi. mijl. ş.1960042 .61952778 5 Taxa pe valoarea adăugată plătită -18958981 -26990685 .fixe ş. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE 1 Încasări din împrumuturi pe termen lung/Rambursări (-) -5004375 25433427 30437802 2 Încasări din împrumuturi pe termen scurt/Rambursări (-) 13885928 13447575 . clădiri.438353 3 Plăţi pentru operaţiuni de leasing financiar .502838 4 Achizionarea de acţiuni .a active 212037 212037 2 Încasări şi plăţi în numerar din alte activităţi de investiţii 859866 1977914 1118048 3 Plăţi numerar pt.2207186 9 Impozit pe profit plătit .1475153 . onorarii. de terenuri.8031704 6 Alte impozite.13457584 III.502838 .7478344 .194 Analiză financiară aprofundată sinteză ale întreprinderii analizaze se prezintă în Tabelul 49: ¾ Aplicaţia 53: Situaţia fluxurilor de numerar Tabelul 49 Denumirea fluxurilor An preced.23622046 I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE 1 Încasări din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii 347358780 52925590 181897200 2 Încasări din redevenţe. achiziţ. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII 1 Încasări din vînzarea de terenuri.15244137 4 Dobânzi încasate 263086 719554 456468 II. în legătură cu personalul -103342668 -165295446 .5271158 .6339738 . Fluxuri de numerar nete din activitatea de investiţii -22259558 -35717142 .1877815 III.7975428 .5524433 .1635690 10 Fluxul de numerar înainte de elemente extraordinare 35558688 11936642 . An curent Modificări I. Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare 35558688 11936642 .989875 .9420403 + Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei 4512760 8408730 3895970 = Numerar şi echivalente de numerar la finele perioadei 8408730 2884297 .12297 12297 5 Dividende plătite .82227 . Fluxuri de numerar nete din activităţi de finanţare 8787029 36418122 27631093 6 Efectele variaţiei ratei de schimb aferente numerarului şi -18190189 -18162055 28134 echivalentelor de numerar Fluxuri de numerar – Total (I + II + III – 6) 3895970 .a active -23382510 -38626647 . comisioane ş.485278 7 = Numerar generat de exploatare 47169584 27390414 -19779170 8 Dobânzi plătite .23622046 II.5524423 . taxe şi vărsăminte asimilate .

de unde rezultă numerarul net total. încasările fiind inferioare plăţilor. Metoda indirectă diferă în privinţa fluxurilor de numerar din exploatare. Activitatea de exploatare a generat fluxuri de numerar care s-au redus faţă de anul precedent cu peste 23 miliarde lei. fluxul de numerar total s-a redus faţă de anul precedent cu peste 9 miliarde lei. 4. Activitatea de finanţare a generat fluxuri de numerar care au crescut faţă de anul precedent cu peste 27 miliarde lei. numerarul şi echivalentele de numerar la finele perioadei fiind mai mici cu peste 5 miliarde lei faţă de începutul perioadei. care se determină corectând rezultatul net cu influenţele unor operaţiuni ce nu au caracter monetar (amortizări. La aceste fluxuri se adaugă numerarul net al celorlalte activităţi. diferenţa obţinută reprezentând variaţia (±) a fluxului de numerar. 2. . Se observă că reducerea numerarului şi a echivalentelor coincide cu variaţia trezoreriei nete determinată pe baza Tabloului de Finanţare (Tabelul 48). precum şi cu variaţia necesarului de fond de rulment net (capitalul circulant). ca urmare a unor cheltuieli pentru investiţii superioare încasărilor. ca urmare a unor încasări mai mari decât plăţile aferente. la începutul şi sfârşitul perioadei. Activitatea de investiţii a generat fluxuri de numerar care s-au redus faţă de anul precedent cu peste 13 miliarde lei.Analiză financiară aprofundată 195 Din analiza datelor Tabelului 49 privind fluxurile de numerar la întreprinderea analizată. 5. provizioane. Pe ansamblu. diferenţe de curs valutar). se desprind următoarele concluzii: 1. 3.

poate fi apreciată prin Rata de autofinanţare calculată cu ajutorul raportului: Autofinanţarea . Tabloul de Finanţare constituie o sinteză a politicii financiare a întreprinderii. ceea ce se poate analiza prin intermediul lanţului de rate: . pe baza căruia se stabileşte planul de investiţii şi de finanţare ce regrupează previziunile financiare ale întreprinderii şi îi exprimă strategia. care poate fi supra sau subunitar. În activitatea de control. financiare) ce se află în tabloul de finanţare. de previziune şi de control. Anuitatea amortizării exerciţiului Politica de dezinvestire este exprimată prin cesiunile de active (corporale. Pentru a evita deteriorarea situaţiei financiare trebuie să existe o anumită coerenţă între politica de investiţii şi politica de autofinanţare. fiind un instrument de gestiune. Relaţia analiză funcţională – analiză prin fluxuri În analiza financiară Tabloul de Finanţare reprezintă un document de bază mai ales când este stabilit pe mai mulţi ani (minim 5). Investiţii Valoarea subunitară a raportului arată că politica de investiţii s-a realizat prin recurgerea la resurse externe de finanţare. ţinând seama de rata inflaţiei. Politica de autofinanţare ca resursă internă creată de întreprindere ce participă la echilibrul întreprinderii alături de resursele externe. Politica de investiţii este pusă în evidenţă prin analiza evoluţiei investiţiilor şi a ratei reale de creştere a acestora .4. 3) Mijloacele de finanţare interne şi externe folosite. urmând ca diferenţele să fie justificate (explicate). Tabloul de Finanţare poate fi utilizat pentru a se compara realizările exerciţiului cu previziunile planului de investiţii şi finanţare. 2) Investiţiile realizate sau dezinvestirea. Efortul investiţional poate fi apreciat prin intermediul raportului: Investiţii .196 Analiză financiară aprofundată 4. necorporale. care explică următoarele: 1) Operaţiunile care au contribuit la modificarea patrimoniului.

dacă profitul este reinvestit pentru finanţarea creşterii. producţia exerciţiului. aceasta repartizânduse pentru remunerarea muncii prin salarii şi cheltuieli sociale şi pentru remunerarea capitalului. Valoarea adăugată Investiţii = Rata investiţiilor. prin Excedentul Brut al Exploatării (EBE). valoarea adăugată. ceea ce permite aprecierea structurii financiare a întreprinderii (capitalurile proprii şi datoriile). 2) Excedentul Brut al Exploatării este un sold intermediar de gestiune care se obţine pornind de la valoarea adăugată din care se scad cheltuielile de personal. În concluzie. Valoarea adăugată Autofinanţarea = Rata de autofinanţare. contul de rezultat al exerciţiului permite determinaresoldurilor intermediare: marja comercială. În acest sens. legătura între documentele de sinteză (conturile anuale). Politica de îndatorare rezultă din tabloul de finanţare prin ponderea autofinanţarii şi a îndatorării în finanţarea investiţiilor noi. . sau chiar nul.Analiză financiară aprofundată Autofinanţarea Investiţii Autofinaţarea = × . impozitele şi taxele şi la care se adună subvenţiile de exploatare. Valoarea adăugată Valoarea adăugată Investiţii în care: Autofinanţarea = Marja de autofinanţare. fie să se îndatoreze. respectiv bilanţul şi contul de profit şi pierdere ale întreprinderii şi tabloul de finanţare se poate exprima în felul următor: 1) Accentul se pune în primul rînd pe analiza activităţii întreprinderii. Din tabloul de finanţare mai poate rezulta şi politica de distibuire a dividendelor prin intermediul raportului: Dividende . Investiţii 197 O scădere a marjei de autofinanţare face dificilă finanţarea creşterii şi obligă întreprinderea fie să-şi diminuieze investiţiile. Profitul net În perioada de creştere rapidă acest raport poate fi mai mic.

respectiv necesarul (resursa) de fond de rulment (NFR). trezorerie) şi care trebuie să asigure o coerenţă obligatorie între echilibrul operaţiunilor unei perioade şi structura financiară la acea dată. întrucât explică transformările bilanţului de închidere faţă de bilanţul de deschidere prin fluxurile ocazionate de activitatea întreprinderii. precum şi variaţia trezoreriei (ΔT): ΔT = ΔFR – ΔNFR. 2) Este de interes o legătură care s-ar putea face între contul de rezultat. Analiza care vizează echilibrul funcţional determinat prin variaţiile celor trei elemente. bazată pe bilanţul financiar. 3) Tabloul de Finanţare nu evidenţiază mişcările de trezorerie ce decurg din . referitor la acesta se impun unele observaţii: 1) Ar fi preferabil să se păstreze în acelaşi document toate informaţiile în loc de a fi net separate prin Tabloul de Utilizări – Resurse. Se ajunge astfel la noţiunea de echilibru funcţional care se stabileşte cu ajutorul bilanţului funcţional. care avantajează abordarea patrimonială şi tabloul de utilizare a variaţiei fondului de rulment net global. nivel care permite să se determine partea de resurse durabile ce participă la finanţarea necesităţilor generate de exploatarea curentă. datoriilor regrupate după cum ele se referă sau nu la exploatarea ciclică. tabloul de finanţare şi excedentul brut al exploatării. a necesarului de fond de rulment (ΔNFR). cunoscută sub denumirea de analiză funcţională este mai operaţională în raport cu analiza clasică. exploatare. Deşi Tabloul de Finanţare clarifică condiţiile de realizare a echilibrului financiar al întreprinderii. structurat după funcţiunile întreprinderii (investiţii. b) Nivelul stocurilor. Echilibrul funcţional determinat cu ajutorul Tabloului de Finanţare Utilizări – Resurse prezentat în Tabelul 48 pune în evidenţă trei niveluri: a) Nivelul resurselor stabile şi al valorilor imobilizate. creanţelor. el asigurând legătura între bilanţul de deschidere şi bilanţul de închidere şi permite determinarea variaţiei fondului de rulment (ΔFR). 3) Locul central revineTabloului de Finanţare. respectiv fondul de rulment (FR). fie capacitatea de autofinanţare (CAF). finanţare. c) Nivelul conturilor de trezorerie destinate finanţării pe termen scurt (trezoreria).198 Analiză financiară aprofundată Acest sold joacă rolul de “balama” deoarece permite fie determinarea rezultatului exerciţiului (RE).

care pot fi utlizate ca instrumente de analiză strategică în scopul elaborării unui diagnostic strategic. noţiunea de autofinanţare nu apare. el exprimând disponibilul care a efectuat autofinanţarea integrală a fluxului de . în care: ETE = Excedent de Trezorerie de Exploatare Pe o perioadă medie. capacitatea de autofinanţare joacă un rol important. acest sold trebuie să fie uşor pozitiv (DDFIC > 0). În acest tablou. Metoda de analiză prin fluxuri se centrează pe o regrupare originală a fluxurilor financiare ale întreprinderii structurate în patru asemenea solduri: 1) Soldul Economic sau de Exploatare (SE). există unele diferenţe. Este metoda propusă de Geoffroy de Murard cunoscută sub denumirea de analiza prin fluxuri şi vizează surplusurile monetare degajate de activitatea întreprinderii. deoarece constituie resursa esenţială de finanţare. b) În Tabloul de Fluxuri. Înlăturarea acestor neajunsuri a condus la apariţia unei alte metode de analiză financiară care prezintă situaţia financiară a întreprinderii într-o perioadă de minim 5 ani consecutivi pentru a descoperi anumite tendinţe semnificative. Între Tabloul de Finanţare bazat pe analiza funcţională şi Tabloul de Fluxuri care vizează modul de realizare a echilibrului între venitul financiar generat de activitate şi schimburile monetare cu mediul economic. fluxul principal este cel al trezoreriei de exploatare. din care se deduc: modificarea necesarului de fond de rulment de exploatare (ΔNFRE) şi totalul investiţiilor realizate în cursul exerciţiului: DDFIC = (EBE – ΔNFRE) – Investiţii = ETE – Investiţii. numit şi Disponibil după finanţarea internă a creşterii (DDFIC) care regrupează toate operaţiunile ce privesc activitatea economică – industrială şi comercială. Metoda se bazează pe tablourile plurianuale de fluxuri financiare (TPPF). care permite determinarea mai multor solduri. ceea ce nu permite concluzii privind gestiunea excedentelor sau deficitelor de trezorerie. deşi ambele au ca punct de plecare excedentul brut al exploatării: a) Tabloul de Finanţare regrupează utilizările şi resursele în cursul fiecărui exerciţiu.Analiză financiară aprofundată 199 fluxurile de operaţiuni. Acest sold se calculează pornind de la EBE.

soldul financiar nu poate fi menţinut pozitiv mai multe exerciţii. cu riscul unui efect de levier negativ care agravează riscul economic şi afectează trezoreria. trezoreria de exploatare nu a fost folosită integral pentru finanţarea creşterii. care este suma algebrică a Soldului Economic cu Soldul Financiar şi reflectă capacitatea întreprinderii de distribuire a dividendelor: SG = DDFIC(Sold E) + SF. întreprinderea se va îndatora pentru a finanţa alte fluxuri de ieşire obligatorii. soldul economic permiţând rambursarea datoriilor financiare. Pe o perioadă medie soldul financiar trebuie să fie uşor negativ (SF < 0). numit şi sau Sold Curent. Dacă este egal cu zero.200 Analiză financiară aprofundată exploatare. Acest efect se va amplifica dacă Soldul Economic este negativ. în perioada de lansare a unei activităţi. care regrupează ansamblul mişcărilor financiare privind datoriile (împrumuturile.. acesta se reduce până la valori negative. soldul economic negativ poate fi consecinţa realizării unor investiţii. Dacă Soldul Economic este în mod constant negativ rezultă că întreprinderea nu are o rentabilitate suficientă sau a investit prea mult. În mod normal acest sold trebuie să fie uşor pozitiv (SG > 0). care vor favoriza un Sold Financiar pozitiv. 2) Soldul financiar (SF). 3) Soldul de gestiune (SG). el arată ceea ce rămâne în întreprindere după finanţarea ansamblului fluxurilor de exploatare. Un Sold Economic constant pozitiv poate reflecta însă şi faptul că întreprinderea nu a investit suficient pentru a-şi folosi potenţialul de creştere. ceea ce o obligă la angajarea unor noi datorii financiare. ceea ce impune angajarea unor noi împrumuturi bancare. rambursările. – Impozit pe profit – Dividende şi participaţii. întreprinderea se poate dezvolta normal şi îşi poate finanţa totalul investiţiilor din resurse proprii (ETE). pe măsură ce soldul economic creşte şi devine pozitiv ca urmare a creşterii rentabilităţii. cheltuielile financiare) şi incidenţa fiscalităţii asupra beneficiilor ( impozitul pe profit). Temporar.fin. cum ar fi cheltuielile financiare şi impozitul pe beneficii. pentru a asigura o autonomie mai mare a întreprinderii în raport cu soldurile economic şi . Dacă este pozitiv. dividendele şi participaţiile. El se obţine prin deducerea acestora din variaţia netă a datoriei (ΔD): SF = ΔD – Ch.

Acest sold poate fi pozitiv sau negativ (SB > 0. Analiza financiară bazată fie pe echilibrul funcţional. Excedentul Brut al Exploatării este de fapt un rezultat. conform relaţiei: SF = SB – (Impozit pe profit + Dividende şi participaţii an precedent). Soldul Financiar este uşor negativ.fin + Rambursări). 2) Autofinanţarea investiţiilor. iar Soldul de Gestiune (Soldul Curent) tinde către zero. capital ce trebuie reînnoit şi dezvoltat. Pe un interval mediu.Analiză financiară aprofundată 201 financiar în deciziile strategice privind creşterea sa externă. să recurgă la dezinvestire sau să procedeze la o creştere de capital. care se obţine prin deducerea cheltuielilor financiare şi a rambursărilor din variaţia datoriilor pe termen lung şi creditelor bancare (ΔD): SB = ΔD – (Ch. fie pe metoda fluxurilor. . creşterea întreprinderii este echilibrată atunci când Soldul Economic este uşor pozitiv. Soldul DDFIC tot mai pozitiv. din resurse de exploatare. atât în analiza funcţională cât şi în analiza prin fluxuri. Încetinirea acesteia poate fi consecinţa reducerii cererii sau a scăderii preţurilor. influenţând mărimea şi semnul soldului financiar. porneşte de la locul central al EBE. destinată remunerării capitalului întreprinderii. impropriu denumit excedent. 3) Situaţia Soldului Bancar (SB) pozitiv sau negativ în comparaţie cu DDFIC. sau SB < 0). el se obţine plecând de la valoarea adăugată şi constituie punctul de plecare în analiza situaţiei financiare. activitatea curentă – de exploatare şi financiară – nu este suficientă pentru finanţarea creşterii întreprinderii. prin achiziţionarea de imobilizări financiare. care reprezintă autofinanţarea economică a întreprinderii. Din analiza financiară prin fluxuri pot rezulta concluzii privind următoarele aspecte: 1) Evoluţia creşterii întreprinderii în timp şi cauzele acesteia. 4) Între Soldul de Exploatare şi Soldul Financiar mai poate fi interpus şi determinat Soldul Bancar (SB). Dacă Soldul de Gestiune este negativ. ceea ce o va obliga să caute alte surse de finanţare.

În ambele cazuri se urmăreşte situaţia modificării trezoreriei.Cheltuieli financiare .ΔNFRT) = ± ΔTN (ΔFRNG .ΔNFRAE (Variaţia necesarului de fond de rulment înafara exploatării) (.E.Impozit pe profit .Achiziţii de imobilizări (Investiţii) ± Cesiuni de imobilizări = ± ΔFRNG (Variaţia fondului de rulment net global) .A. deşi totalul acesteia poate scădea an de an.Rambursări = Sold bancar (SB) .(Capacitatea de autofinanţare) .ΔNFRT) ─ Variaţia (∆NFRE) = E.T.ΔNFRE (Variaţia necesarului de fond de rulment de exploatare) .Cheltuieli extraordinare + Creşterea capitalului = ± ΔD (Variaţia disponibilului) .Investiţii în imobilizări = Sold exploatare (DDFIC) Variaţia datoriilor pe termen lung(∆D/t.(Excedent trezorerie exploatare) .Cheltuieli financiare .Rambursare împrumuturi .Dividende = Sold financiar (SF) Sold Gestiune (SG = DDFIC + SF) + Venituri financiare ± Cesiuni de imobilizări .Alte cheltuieli +Venituri extraordinare .(Autofinanţarea) + Creşterea de capital + Noi împrumuturi . 5) Situaţia Soldului de Gestiune (SG) în corelaţia lui cu DDFIC şi SF. 4) Situaţia Soldului Financiar (SF) şi evoluţia lui în timp în strînsă legătură cu Soldul Bancar şi impozitul de plătit.Cheltuieli extraordinare + Venituri financiare .Impozit pe profit .F.Alte cheltuieli + Venituri extraordinare .Participarea salariaţilor la profit = C.lg) + Variaţia creditelor bancare .F. sau creşterea în timp a ponderii cheltuielilor financiare. astfel: Analiza funcţională←Excedent Brut de Exploatare→Analiza prin fluxuri ↓ ↓ + Alte venituri .Dividende = A.ΔNFRAE + Alte venituri .Participarea salariaţilor la profit .202 Analiză financiară aprofundată soldul negativ arătând reducerea acumulării de capital ca urmare a două cauze posibile: o creştere a datoriei (o variaţie pozitivă).

ceea ce s-a constatat şi cu prilejul analizei echilibrului financiar funcţional (tabelul 41).Participaţii salariaţi (an precedent) = Capacitatea de autofinanţare (CAF) .Dividende distribuite(an precedent) = Autofinanţarea (AF) + Creşterea datoriei pe termen lung (∆D/termen lung) .5524 Din datele Tabelului 50 se constată o reducere de 5524 milioane lei a trezoreriei nete.Rambursări + Creşterea capitalului .Analiză financiară aprofundată 203 De exemplu.10148 + 230982 .Investiţii de exploatare = Creşterea FRNG (∆FRNG) .∆NFRE . pe baza datelor din Tabelul 12 referitoare la soldurile intermediare de gestiune având ca punct de plecare excedentul brut al exploatării.∆NFRAE Creşterea NFRT (∆NFRT) = Variaţia trezoreriei nete (∆TN = ∆FRNG . rezultă datele necesare analizei funcţionale clasice (Tabelul 50: ¾ Aplicaţia 54: Calculul variaţiei trezoreriei nete Analiza funcţională Excedentul brut de exploatare (EBE) + Alte venituri . Din analiza funcţională care se bazează pe bilanţul economic (funcţional) şi stă la originea tabloului de finanţare Utilizări – Resurse rezultă că ansamblul .Cheltuieli financiare . lei 149860 4604 9410 5641 30960 17906 2854 98975 14356 84619 119414 29840 214306 163041 + 225458 + 241130 .Alte cheltuieli + Venituri financiare .Impozit pe profit . care este consecinţa creşterii mai rapide a necesarului de fond de rulment total comparativ cu creşterea fondului de rulment net global.∆NFRT) Tabelul 50 Mil.

10148 4604 9410 214306 .Impozit pe profit . Efectuarea analizei financiare prin metoda fluxurilor în cazul întreprinderii considerate conduce la rezultatele din Tabelul 51: ¾ Aplicaţia 55: Calculul variaţiei disponibilului Analiza prin fluxuri Excedentul brut de exploatare (EBE) .Participaţii salariaţi (pentru anul precedent) . Soldul Economic (DDFIC) este negativ.∆NFRAE + Alte venituri .Dividende distribuite (pentru anul precedent) = Sold Financiar (SF) Sold de Gestiune (SG = DDFIC + SF) + Venituri financiare .Investiţii în imobilizări exploatare = Sold Exploatare (DDFIC)(sau Sold E) Variaţia datoriilor pe termen lung .5524 Pe baza datelor Tabelului 51 se constată următoarele: 1.Rambursări .254311 119414 29840 30960 58614 17906 2854 14356 23498 . ceea ce arată că excedentul brut din exploatare este mai mic decât necesarul de fond de rulment pentru exploatare . lei 149860 241130 . Totodată acest tablou descrie direct transformările patrimoniului întreprinderii şi tratează trezoreria ca o variabilă reziduală.Alte cheltuieli + Creşterea capitalului = Variaţia disponibilului (∆D) Tabelul 51 Mil.91270 163041 .204 Analiză financiară aprofundată utilizărilor stabile trebuie finanţat din ansamblul resurselor stabile.∆NFRE = ETE (Excedent trezorerie de exploatare) .230813 5641 .Cheltuieli financiare = Sold Bancar (SB) .

ea asigurând funcţionarea echilibrată a întreprinderii. ideea principală fiind aceea că fluxul trebuie să permită remunerarea capitalurilor investite precum şi asumarea riscului financiar legat de îndatorare. Soldul de Gestiune. a participaţiilor salariaţilor la profit şi a dividendelor. în analiza prin fluxuri se abandonează noţiunea de CAF în favoarea celei de EBE şi se consideră că investiţiile industriale trebuie finanţate de către EBE. 3) Fluxurile referitoare la datorii. 4. de investiţii şi de finanţare. dacă în analiza funcţională rolul central revine capacităţii de autofinanţare (CAF). ca sumă algebrică a Soldului Economic şi Soldului Financiar. iar analiza lui pune în evidenţă variabile economice ce permit înţelegerea comportamentului ciclurilor de exploatare. ceea ce a permis plata impozitului pe profit. Tabloul de fluxuri descrie operaţiunile care au antrenat transformarea patrimoniului şi consideră trezoreria ca fiind variabila centrală a analizei. Soldul Bancar pozitiv arată existenţa unor cheltuieli financiare şi rmbursări inferioare creşterii datoriilor pe termen lung. 2) Fluxurile ce privesc capitalurile proprii. este negativ ca urmare a soldului economic negativ predominant. fiind considerată o variabilă strategică şi nu una reziduală. Echilibrul financiar este analizat în termeni de lichiditate.Resurse (tabelul 57) şi cu variaţia fluxurilor de numerar (tabelul 58). În tabloul plurianual de fluxuri se disting următoarele fluxuri: 1) Fluxurile ce reprezintă activitatea industrială. . reducerea de 5524 milioane lei.Analiză financiară aprofundată 205 (ceea ce a condus la un excedent de trezorerie de exploatare negativ) şi insuficient pentru investiţiile efectuate. 2. ceea ce permite adoptarea unor decizii strategice mai bune. precum şi existenţa unui Sold Financiar pozitiv. cea din Tabloul Utilizări . 3. 4) Fluxurile referitoare la activitatea financiară. Variaţia Disponibilului este negativă. coincide cu variaţia Trezoreriei nete rezultate din analiza funcţională. Construcţia tabloului de fluxuri permite clarificarea echilibrului structural descris în tabloul de finanţare. În concluzie. trezoreria fiind considerată ca o variabilă reziduală.

c) Caracterului excepţional al anumitor operaţiuni. utilizările obligatorii (rambursările de împrumuturi. . a impozitelor pe profit şi pentru remunerarea acţionarilor. cheltuielile financiare legate de planul de finanţare) şi. utilizările discreţionare (investiţiile. pe de altă parte. în afara exploatării. În analiza previzională. Analizate pe o perioadă de mai mulţi ani. cum ar fi: creştere de capital. ş. în care scop trebuie să se cunoască în ce măsură rezultatul economic brut a acoperit necesităţile de finanţare şi ale ciclului de exploatare. în timp ce îndatorarea trebuie să servească la rambursarea împrumuturilor. sunt incerte. tabloul plurianual de fluxuri financiare pune în evidenţă două serii de variabile: 1) O serie care cuprinde. Utilitatea acestei sinteze constă în faptul că ea completează tabloul de finanţare. Previziunea trezoreriei întâmpină dificultăţi datorită incertitudinii în previziunea activităţii. nu mai cuprind nici autofinanţarea şi nici fondul de rulment. b) Aspectului financiar privind veniturile şi cheltuielile de repartizat şi variaţia îndatorării. plata dividendelor) care sunt cunoscute doar cu o certitudine relativă. în care capacitatea de autofinanţare (CAF) constituie resursa esenţială de finanţare a întreprinderii. fondul de rulment şi-ar fi pierdut semnificaţia datorită importanţei capitalurilor pe termen scurt cu caracter permanent (creditele bancare reînnoite cu regularitate). ea putându-se limita doar la un rol conjunctural. Sinteza plurianuală a fluxurilor financiare permite evidenţierea: a) Aspectului indistrial şi/sau comercial al întreprinderii. de regulă. 2) A doua serie priveşte mişcările legate de exploatare care. investiţii.206 Analiză financiară aprofundată Tabloul de fluxuri nu conţine afectările de fluxuri cum ar fi amortismentele. la plata cheltuielilor financiare.a. După unii autori. cesiuni. Echilibrul între resurse şi necesităţi trebuie asigurat pe durata unui ciclu de investiţii. totuşi cunoaşterea dinamicii NFR permite estimarea nivelului de lichiditate căreia trebuie să i se asigure o utilizare satisfăcătoare. tablourile de fluxuri arată că fluxul de trezorerie de exploatare (ETE) este afectat finanţării investiţiilor. pe de o parte.

ceea ce permite să se determine rentabilitatea financiară (a capitalurilor proprii). Capitalul economic generează un venit (EBE) care va servi la finanţarea ansamblului necesarului de investiţii cerut de ciclul de exploatare şi de ciclul de reînnoire şi dezvoltare (creştere) a imobilizărilor. bogăţia creată de întreprindere. conţinutul valorii adăugate exprimă natura repartiţiei veniturilor între muncă (prin salarii şi cheltuieli sociale) şi capital (prin EBE): Valoarea adăugată Remunerarea muncii Salarii + Cheltuieli sociale Remunerarea capitalului Excedentul brut al exploatării Obiectivul întreprinderii este de a combina eficient factorii de producţie în scopul maximizării producţiei. ceea ce se dimensionează prin rentabilitatea economică brută (sau a capitalurilor investite). Ca urmare. iar eficacitatea acestei combinaţii se măsoară prin capacitatea de a genera un surplus monetar. . acel sold de gestiune care exprimă. În centrul tabloului de fluxuri este situată valoarea adăugată. 2) Studiul modului de finanţare a ansamblului investiţiilor de exploatare şi a investiţiilor industriale. fiind rezultatul combinării celor doi factori de producţie (munca şi capitalul).Analiză financiară aprofundată 4. Rentabilitatea capitalului productiv se va măsura prin aptitudinea sa de a produce un sold disponibil (DDFIC) după efectuarea acestor finanţări. 3) Caracterizarea vieţii financiare a întreprinderii în legătură cu finanţarea investiţiilor prin recurgerea la finanţare externă.5. Analiza creşterii şi rentabilităţii prin fluxuri 207 Pornind de la tabloul de fluxuri financiare analiza financiară parcurge următoarele etape ce caracterizează activitatea întreprinderii: 1) Studiul formării valorii adăugate. analiza dinamicii şi repartizării ei între factorii de producţie – munca şi capitalul. care permite să se calculeze rentabilitatea economică a capitalurilor utilizate pornind de la surplusul economic nereinvestit. mai bine decât cifra de afaceri.

calculată cu ajutorul raportului: EBE . Valoare adăugată Rata marjei industriale fiind egală cu produsul: Rmi = Reb · Cc.208 Analiză financiară aprofundată Capitalurile proprii (capitalurile investite minus capitalul împrumutat) trebuie să genereze un venit suficient pentru finanţarea cheltuielilor financiare.Cc). excedentul brut din exploatare fiind venitul disponibil pentru capitalurile investite după finanţarea factorului muncă: Valoare adăugată − Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu personalul = 1− Rmi = Valoare adăugată Valoare adăugată Rata marjei industriale creşte prin reducerea ponderii cheltuielilor cu personalul în valoarea adăugată şi poate fi exprimată prin următorul lanţ de rate: Capital investit( Ci ) EBE EBE = × . EBE = Rata rentabilităţii economice brute (Reb). Rmi = Valoarea adăugată a cărui dinamică reflectă modul în care a evoluat împărţirea primară a valorii adăugate. Această aptitudine se măsoară prin rentabilitatea financiară (sau a capitalurilor proprii). a impozitului pe profit şi pentru degajarea unui sold de gestiune ce permite adoptarea unei politici de distribuire a dividendelor conformă cu interesele întreprinderii. Rata rentabilităţii economice brute (Reb) exprimate cu ajutorul raportului . În aprecierea rentabilităţii economice poate fi utilizată rata marjei industriale (Rmi). creşterea acesteia reflectă îmbunătăţirea performanţei exploatării şi poate fi consecinţa creşterii atât a ratei rentabilităţii economice brute (Reb) cât şi a intensităţii capitalistice (coeficientului de capital) (Cc).. Ci Ci = Intensitatea capitalistică (Coeficientul de capital . Valoare adăugată Capital investit( Ci ) Valoare adăugată în care: Ci = Imobilizări brute de exploatare + NFRE.

37 % Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = ΔReb + ΔCc.81 %.1.Analiză financiară aprofundată EBE EBE = Capitaluri investite Imobilizări brute + NFRE 209 exprimă capacitatea activului economic de a degaja un surplus pentru a asigura remunerarea aportorilor de fonduri care asigură finanţarea (creditorii.9.944 = .28 – 49. Coeficientul de capital este raportul dintre capitalurile investite (Ci) şi valoarea adăugată: Imobilizări brute + NFRE Imobilizări brute NFRE Cc = = + Valoare adăugată Valoare adăugată Valoare adăugată Acest coeficient exprimă relaţia structurală între ansamblul de mijloace economice (capitalul economic) şi producţia pe care o permite folosirea acestora. Evoluţia acestei rate arată creşterea. . amortizare şi provizioane.53 – 16.65 = . acţionarii). în care: ΔReb = (Reb1 – Reb0) · Cc0 = (13. ΔVad ΔVad De exemplu. El diferă de la ramură la ramură şi depinde de ritmul de creştere a investiţiilor în imobilizări şi în necesarul de fond de rulment de exploatare comparativ cu ritmul de creştere a valorii adăugate. stagnarea sau scăderea eficacităţii întreprinderii. adică: Creşterea valorii adăugate (ΔVad) CMc = ΔImobilizări brute ΔNFRE + . Investiţia necesară realizării unei anumite creşteri a valorii adăugate este exprimată prin intermediul coeficientului marginal al capitalului: Creşterea capitalului investit ( ΔCi) CMc = . fără a fi afectată de fiscalitate.86) · 2. pe baza datelor din Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune (Tabelul 2) şi din Bilanţul funcţional (Tabelul 26) ale întreprinderii luate în studiu rezultă următoarele concluzii privind rata marjei industriale (Tabelul 52): Modificarea Ratei marjei industriale este diferenţa: Δ = Rmi1 – Rmi0 = 48.

9 233. 4.44 %. Destinaţia EBE este tocmai aceea de a acoperi o creştere cel puţin egală a .944 49. Aceste reduceri reflectă scăderea performanţei industriale a întreprinderii.65 310405 48. Valoarea adăugată (Vad) Rata marjei industriale (Rmi) (1/2) % Imobilizări brute Necesar fond rulment expl.53 3. 4.624 .1.6 97.37 % = Δ.5.0 + 76418 .33 + 0. în condiţiile creşterii coeficientului de capital cu 21.86 2.3.944) = + 8. care poate fi apreciată prin Coeficientul de capital ce caracterizează intensitatea capitalistică şi care trebuie să fie aproximativ constant dacă rata de variaţie a imobilizărilor este sensibil egală cu rata valorii adăugate.44 = .53 · (3.1.2 134. 8.2 121. 6. ceea ce impune continuarea analizei ratei rentabilităţii economice şi financiare. Analiza rentabilităţii economice Analiza relaţiei creştere – rentabilitate consideră că scopul principal al excedentului brut din exploatare (EBE) este de a fi reinvestit în creşterea capitalurilor investite în imobilizări.7 80.81 + 8.28 Tabelul 52 Abateri Indici (± Δ) (%) + 33693 129.1. 3. 9. Excedentul brut exploatare (EBE) 2. Indicatori crt. ¾ Aplicaţia 56: Analiza marjei industriale Nr. econ. Prin însumare se verifică egalitatea: ΔReb + ΔCc = . brute (Reb) (1/6) % Coeficientul de capital (Cc) (6/2) Rata marjei industriale (Rmi) (7*8) % Exerciţiul financiar Precedent Curent 116167 149860 233987 49. (NFRE) Capital investit (Ci) (4 +5) Rata rentab.1. 5.9.37 În concluzie: 1.1 160.28 .568 48.75 procente. (milioane lei) 1.2 procente.65 507944 181115 689059 16.568 – 2. 7. Reducerea ratei marjei nete cu 2.2 97.37 132.210 Analiză financiară aprofundată ΔCc = Reb1 · (Cc1 – Cc0 ) = 13.2 685508 + 177564 422245 + 241130 1107753 + 418694 13. 2.8 procente a fost consecinţa scăderii ratei rentabilităţii economice brute cu 19.

El se obţine deducând din excedentul brut de exploatare necesarul de fond de rulment suplimentar legat de creşterea activităţii curente. de unde rezultă egalitatea: EBE – ΔNFRE = Ic + DDFIC. deci. destinat să finanţeze obligaţiile financiare. încât excedentul brut din exploatare se poate prezenta ca fiind o sumă de forma: EBE = Investiţii de înlocuire (Iî) + Investiţii de creştere (Ic) + DDFIC. care nu este reinvestită în formrea de capital. Ci Excedentul de trezorerie de exploatare (ETE) constituie diferenţa între încasările şi plăţile rezultate din operaţiunile legate de exploatarea întreprinderii. fiind considerat un flux de exploatare. Ic = c = Rata de creştere a imobilizărilor. Surplusul disponibil (DDFIC) exprimă. o supra-rentabilitate. luând în considerare variaţia stocurilor de tot felul şi decalajele de plată care întârzie intrarea în trezorerie a operaţiunilor cu clienţii. Rata rentabilităţii economice după înlocuirea necesarului de fond de rulment suplimentar (Re) devine egală cu suma ratei reale de creştere a imobilizărilor c cu rata surplusului non reinvestit în exploatare (DDFIC/Ci): . ETE = Excedentul de trezorerie de exploatare. Divizând ambii membri ai egalităţii cu capitalurile investite (Ci). respectiv o creştere a rentabilităţii. rezultă: EBE − Δ NFRE Ic + DDFIC DDFIC . = =c+ Ci Ci Ci în care: EBE − Δ NFRE ETE = = Re = Rata rentabilităţii economice a capitalului Ci Ci investit după finanţarea creşterii necesarului de fond de rulment.Analiză financiară aprofundată 211 imobilizărilor cu creşterea valorii adăugate. fiscale şi celelalte obligaţii faţă de personlul şi acţionarii întreprinderii. în care: Iî =Variaţia necesarului de fond de rulment de exploatare (ΔNFRE).

212 Analiză financiară aprofundată Re = c + DDFIC Ci Din relaţie se desprind următoarele concluzii privind : 1) O întreprindere care foloseşte în totalitate acoperirea de care dispune pentru investiţii (DDFIC = 0) are o rată de rentabilitate economică egală cu rata de creştere a imobilizărilor (Re = c). 2) Întreprinderea care nu ajunge să-şi autofinanţeze investiţiile din disponibil (DDFIC < 0) are o rată a rentabilităţii economice inferioară ratei de creştere a imobilizărilor (Re < c). Între rata rentabilităţii economice brute (Reb) şi rata rentabilităţii aferente creşterii şi finanţării obligaţiilor financiare şi fiscale (Re) poate fi stabilită o relaţie prin intermediul unui lanţ de rate: EBE ETE EBE EBE Re b = = × = Re × . continuând analiza pe baza fluxurilor rezultă datele din Tabelul 53. 3) O întreprindere care degajă un sold pozitiv după finanţarea investiţiilor (DDFIC > 0) are o rată a rentabilităţii economice superioară ratei de creştere a imobilizărilor (Re > c). respectiv rata rentabilităţii economice (Re) şi raportul EBE/ETE. datorită unui excedent de trezorerie de exploatare la rândul său negativ (ETE < 0). 2. . 3. Ci Ci ETE ETE De exemplu. Rata rentabilităţii economice brute este pozitivă ca urmare a produsului a doi factori negativi. Rata rentabilităţii economice (Re) este negativă ca urmare a Soldului economic (DDFIC) negativ. din care se desprind următoarele concluzii privind rata rentabilităţii economice calculate prin prin fluxuri: 1. Acest flux de trezorerie de exploatare negativ este consecinţa creşterii necesarului de fond de rulment de exploatare care a depăşit excedentul brut de exploatare (EBE < ΔNFRE).

5. participaţiilor şi dividendelor. 8.crt 1.Participare salariaţi la profit şi dividende acţionari. în care: SF = (ΔDatorii – Cheltuieli financiare) – Impozit/profit – Rambursări . 7. 11. a impozitului pe profit şi a altor obligaţii faţă de acţionari şi salariaţi.% .1. brute + NFRE) (Ci) 1107753 Rata de creştere a imobilizărilor (c) (5/7) .8. 5.Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 57: Analiza rentabilităţii economice Nr. rata rentabilităţii financiare se determină cu relaţia: .24 Rata rentabilităţii economice (Re) (8+9) .96 Rata rentabilităţii economice (Re) (3/7) . Tabelul 53 Indicatori Anul curent Excedentul brut de exploatare (EBE) 149860 ∆NFRE 241130 Excedent trezorerie de exploatare (ETE) . Calculând soldul financiar înaintea deducerii rambursărilor. 4.% . 10. 9.2.% + 13.6419 Investiţii imobilizări 163041 DDFIC (3 – 5) . după finanţarea cheltuielilor financiare. 3. economice brute (Reb) (10*4) . 2. 6.% . Capitalurile proprii (Cp) corespund capitalurilor investite (Ci) diminuate cu capitalurile împrumutate (datoriile) (D): Cp = Ci – D. un venit distribuibil – soldul de gestiune (G).Participaţii salariaţi şi dividende acţionari = Sold bancar (SB) .22.% 14.24 Rata rentab.72 DDFIC/Ci . Analiza rentabilităţii financiare Rentabilitatea financiară măsoară aptitudinea capitalurilor proprii de a degaja.8. 12.Impozit/profit – Rambursări .91270 EBE/ETE .53 213 4. Soldul de gestiune este suma soldului economic (DDFIC) şi soldului financiar (SF): Sold G = DDFIC + SF.254311 Capital investit (Imobiliz.

5. Indicatori DDFIC Creşterea datoriilor totale (∆D) Cheltuieli financiare (Chfin) Soldul bancar (SB) (2 – 3) Impozit pe profit Soldul financiar (SF) (4 . iar un sold de gestiune egal cu zero (SG = 0) antrenează egalitatea dintre rentabilitatea capitalurilor proprii şi rata de creştere a imobilizărilor (Rf = c).72 . 12. 10.66 . 9.28.13.38 . rentabilitatea economică (Re) şi rentabilitatea financiară (Rf). Surplusul disponibil – Soldul de gestiune pozitiv (SG > 0) – exprimă o creştere suplimentară a rentabilităţii capitalurilor proprii faţă de rata de creştere a imobilizărilor ce poate fi distribuită (Rf > c). 7. Cp Ci − D Destinaţia venitului procurat de capitalurile proprii este de a acoperi o rată de creştere a imobilizărilor cel puţin egală cu rata valorii adăugate.214 Analiză financiară aprofundată Rf = c + Sold G Sold G =c+ .225165 1107753 314340 793413 14. Pe baza datelor din tabelele precedente se obţin datele din Tabelul 54: ¾ Aplicaţia 58: Analiza rentabilităţii financiare Nr.% Tabelul 54 Anul curent . 2.crt 1. 4.% Sold G/Cp . brute + NFRE) (Ci) Datorii totale (D) Capitaluri proprii (Cp) (8 – 9) Rata de creştere a imobilizărilor (c) (5/7) . 13. 3. 11. 8.% Rata rentabilităţii financiare (Rfn) (11 + 12) . 6. Un sold de gestiune negativ (SG < 0) are ca efect o rentabilitate a capitalurilor proprii inferioară ratei de creştere a imobilizărilor (Rf < c).254311 78012 30960 47052 17906 29146 . Din această analiză se constată o strânsă legătură ce uneşte trei “poli” ai tabloului de fluxuri: creşterea imobilizărilor (c).5) Soldul de gestiune (SG) (1 + 6) Capital investit (Imobiliz.

Capitaluri proprii în care: DDFIC = Re · Ci – c · Ci = Ci (Re – c). de nivelul datoriilor (D). Solul bancar = ΔDatorii – Cheltuieli financiare = D · c – D · d. totalul capitalurilor proprii scade. Dacă îndatorarea creşte. În aceste condiţii. 4. rata rentabilităţii financiare brute devine egală cu: Ci (Re − c ) + D ( c − d ) Ci D (Re − c ) + (c − d ). Aceasta explică efectul de levier pozitiv care potenţează rentabilitatea financiară în raport cu rentabilitatea economică. Efectul de levier permite să se explice cum.5. în condiţii favorabile.unde: d = Rata dobânzii reale = Cheltuieli financiare/Datorii.3. ceea ce măreşte soldul de gestiune (G): SG = DDFIC + Sold F.Analiză financiară aprofundată 215 Din datele Tabelului 54 se constată că rata rentabilităţii financiare este negativă ca urmare a raportului dintre soldul de gestiune şi capitalurile proprii negativ (SG/Cp) superior ratei de creştere a imobilizărilor (c). Dacă rentabilitatea financiară brută (înaintea impozitului pe profit) este obţinută înaintea deducerii impozitului pe profit rezultă expresia: Rfb = c + DDFIC + Sold bancar . Cp Cp Cp Înlocuind în relaţia de calcul a ratei rentabilităţii financiare brute se obţine expresia următoare: . la un nivel dat de creştere a imobilizărilor(c). ceea ce contribuie la creşterea rentabilităţii financiare. În paralel. Rentabilitatea financiară şi îndatorarea Rentabilitatea financiară depinde. creşterea nivelului de îndatorare permite creşterea ratei rentabilităţii financiare. soldul financiar (F) tinde să devină mai puţin negativ prin creşterea datoriei (ΔD > 0). Rfb = c + =c+ Cp Cp Cp în care: Ci Cp + D D = = 1+ .

119 (11. Dacă ţinem seama de cota de impozit pe profit calculate prin raportarea impozitului la aaexcedentul Brut al Exploatării (i = Impozit/EBE). b) Dacă (Re – d) < 0. 2. efectul de levier este pozitiv (ELF > 0). se constată rezultatele înscrise în Tabelul 55.216 Analiză financiară aprofundată Rfb = c + (1 + D D D )(Re − c ) + ( c − d ) = Re + (Re − d ) . în condiţiile în care aceasta a fost diminuată cu rata dobânzii reale şi în urma unui efect de levier pozitiv subunitar (0.9%. din care rezultă următoarele concluzii: 1. Cp Cp Cp Din relaţia de mai sus rezultă egalitatea: D ⋅ (Re − d ) = LF · (Re – d) = ELF. efectul de levier este nul şi Rfb = Re. rata rentabilităţii financiare fiind amplificată ca urmare a îndatorării. în cazul analizat mai sus. Cp Din relaţia de calcul a ratei rentabilităţii financiare în raport cu rata rentabilităţii economice a capitalurilor investite se constată următoarele: 1. . cu atât efectul de levier (ELF) este mai puternic. ceea ce a afectat corespunzător rata rentabilităţii financiare nete. Rata rentabilităţii financiare brute este negativă ca urmare a ratei rentabilităţii economice negative. Rfb – Re = Cp în care: D = Levierul financiar (LF) sau rata îndatorării. lipsa îndatorării antrenează egalitatea ratei rentabilităţii financiare cu rata rentabilităţii economice.396). rata rentabilităţii financiare nete se poate determina cu ajutorul relaţiei: Rfn = Rfb (1 – i) = [Re + LF ⋅ (Re − d )] ⋅ (1 − i ) De exemplu. c) Dacă Re – d = 0. efectul de levier este negativ (ELF < 0) devenind un efect de “măciucă” ce reduce rata rentabilităţii financuiare ca urmare a îndatorării. inferioară cotei de 25 %. ceea ce pune în evidenţă următoarele situaţii: a) Dacă (Re – d) > 0. Cu cât diferenţa dintre rentabilitatea economică a capitalurilor investite (Re) creşte în raport cu rata reală a dobânzii (d). Cota de impozit medie a fost de numai 0.

% . Raportul dintre datorii (D) şi capitalurile proprii (Cp). ci şi de capitalurile investite (Ci). financ.16 Efectul de levier financiar (ELF) (2*6) .40 Efectul de levier financiar (ELF) (7 – 1) . 6. 7.% .7. lei 30960 Re – d (1 – 4) . denumit levier financiar (LF) devine egal cu raportul: D Sd LF = = Cp 1 − Sd În final.396 Cheltuieli financiare (Chfin) – mil.13. 8.% . lei 30960 Rata dobânzii reale (d) (Chfin/Datorii) . 11.crt 1.60 217 Dacă relaţia de calcul a ratei rentabilităţii financiare nete se exprimă în funcţie nu numai de capitalurile proprii (Cp). nete (Rfn) [Rfb(1-i)] .% 9.7.85 Cheltuieli financiare (Chfin) – mil.% . lei 149860 Cota de impozit (i = Imp/EBE) (10/11) 0.Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 59: Analiza rentabilităţii financiare şi îndatorarea Nr.119 Rata rentabilit.09 Rata rentabilităţii financiare brute (Rfb) . 2.18. 13. 10.% . 9. În acest caz. 4. raportul Sd dintre datorii şi aceste capitaluri.% .15.24 Levier financiar (Rata îndatorării) (LF) (D/Cp) 0. rata rentabilităţii financiare nete capătă expresia următoare: Sd ⎡ ⎤ ⋅ (Re − d )⎥ ⋅ (1 − i ) . Tabelul 55 Indicatori Anul curent Rata rentabilităţii economice (Re) . Rfn = ⎢ Re + 1 − Sd ⎣ ⎦ . 3. capitalurile proprii devin egale cu produsul: Cp = Ci · (1 – Sd).16 Impozitul pe profit (Imp) – mil.8. lei 17906 Excedentul brut de exploatare (EBE) – mil. 5. 12. atunci raportul dintre datoriile totale D (D) şi capitalurile investite (Ci) ( ) reprezintă ponderea (Sd) a datoriilor în Ci capitalurile investite.

ceea ce impune găsirea unui optim de îndatorare. Efectul de “măciucă” diminuiază rentabilitatea financiară. adică: D ⋅ (Re − d ) = 0. 1 − Sd Dar Soldul de Gestiune (G) este egal cu suma: Sold G = DDFIC + Sold Financiar (SF). Ci Ci ⋅ (1 − Sd ) Sold G . b) Îndatorarea este nulă (D = 0). ceea ce conduce la egalitatea: Sold G DDFIC c+ =c+ . în care: Sold F = SB – Impozit pe profit. Ch financiare = D · (d + Ri). unde: SB = Soldul bancar = ΔDatorii – Cheltuieli financiare. prin creşterea ponderii datoriilor în capitalurile investite (Sd). Egalitatea de mai sus devine: de unde rezultă expresia: Re – c = Ci ⋅ (Re − c ) Sold G = .218 Analiză financiară aprofundată Efectul de levier pozitiv are ca rezultat creşterea rentabilităţii financiare ca urmare a creşterii îndatorării. care majorează levierul financiar. Rf – Re = Cp ceea ce echivalează cu situaţia în care: a) Rata rentabilităţii economice este egală cu rata dobânzii (Re = d). Optimul de îndatorare este atins atunci când cele două rentabilităţi sunt egale. unde: ΔDatorii = D · (c + Ri). finanţarea realizându-se din capitaluri proprii. Cp Ci în care: DDFIC = Ci · (Re – c). care corespunde cu situaţia în care rentabilitatea financiară este egală cu rentabilitatea economică: Rf = Re. în care: . Cp = Ci · (1 – Sd).

în care: i = Cota de impozit. se constată următoarele: 1) La aceeaşi cotă de impozit (i). = 0.d).75 . în care: D = Sd · Ci şi deci: SB = Sd · Ci · (c .8 %. la o cotă de impozit de 25 % (i = 0. rezultă expresia: Ci ⋅ [(Re − c ) + Sd ⋅ (c − d ) − (Re − Sd ⋅ d ) ⋅ i ] Re − c = .Analiză financiară aprofundată 219 Ri = Rata inflaţiei.375 ⋅ 0. Re 1 − 0. optimul de îndatorare (Sd) creşte odată cu creşterea raportului între rata dobînzii (d) şi rentabilitatea economică (Re) până când acesta ajunge egal cu 1 (d = Re).375 : Sd = a) d = 15 %. rezultă mărimea optimă a îndatorării. d Re − d + d ⋅ i 1 − ⋅ (1 − i ) Re Din relaţia de mai sus. Înlocuind rezultatul brut şi cheltuielile financiare în Ip se obţine: Ip = (Ci ⋅ Re − D ⋅ d) ⋅ i = Ci ⋅ (Re − Sd ⋅ d) ⋅ i . Înlocuind Soldul de Gestiune (SG) în relaţia (Re – c). Ci ⋅ (1 − Sd ) Din expresia de mai sus. De exemplu. d = Rata dobânzii. exprimată prin ponderea datoriilor în capitalurile investite (Sd = D/Ci): Re ⋅ i i Sd = = ⋅ 100 (%). Impozitul pe profit (Ip) = (Rezultatul brut – Cheltuielile financiare)·i. de ponderea datoriilor în capitalurile investite (Sd) şi de diferenţa dintre rata de creştere (c) a valorii adăugate şi rata dobânzii (d).25 = 34. Re = 40 %. Înlocuind în relaţia Soldului Bancar se obţine expresia: SB = D · (c + Ri) .25) se obţin următoarele valori ale îndatorării optime (Sd): d 0.D · (d + Ri) = D · (c .d) Se constată că Soldul Bancar este dependent de capitalurile investite (Ci).

în cazul analizat mai sus.25 ⋅ 100 = 100 %. Sd = Re 1 − 0 .85 ⎞ ⎛ 1− ⋅ (1 − i ) 1− ⎜ ⎟ Re ⎝ − 8.5 ⋅ 0.5 ⋅ 0 . Sd = Re 1 − 1 ⋅ 0.5 %.1 %. d = 0. 1 − 0.5 ⋅ 0 .24 ⎠ .25 ⋅ 100 = 40 %.75 b) d = 15 %.38: Sd = c) i = 0.1 %. economice (Re). Re = 20 %. c) d = 15 %. Re 1 − 0. trebuind să se renunţe la îndatorare.5 ⋅ 0.42: Sd = 0.119 Sd = ⋅ 100 = ⋅ 100 = 5.75 .75 d 0. a) i = 0. optimul de îndatorare (Sd) poate creşte atât prin majorarea raportului d/Re pînă la valoarea maximă 1. Re = 30 %.75 d 0.58 În concluzie.0 %. optimul de îndatorare nu mai are fundament.75 b) i = 0. 2) La acelaşi raport dintre rata dobânzii şi rata rentabilităţii economice ( Re optimul de îndatorare (Sd) creşte odată cu cota de impozit pe profit (i).42 ⋅ 100 = 59 . calculul nivelului optim al îndatorării conduce la următorul rezultat: i 0 .75 ⋅ 0.25: Sd = 1 − 0.5 : Sd = ⋅ 100 = 40 . În cazul unei rate reale (d) a dobânzii superioare ratei rentabilităţii d > 1.25 = 0. d ). raportul Re (Sd < 0). 1 − 0. De exemplu. = 1 . la un raport Re îndatorarea optimă Sd (ponderea datoriilor în capitalurile investite): 0 . = 0.220 Analiză financiară aprofundată d 0.42 %.25 ⋅ 100 = 57 .5 se obţin următoarele valori privind De exemplu. d 9 . cât şi prin creşterea cotei procentuale de impozit. d) d = 15 %. Re = 15 %.62 0.38 ⋅ 100 = 55.

datoriile întreprinderii trebuie să crească paralel cu valoarea adăugată. lei.37 % 314340 ⋅ 100 ) . semnul şi mărimea lui relativă permiţând să se interpreteze situaţia întreprinderii. Soldul Bancar devine egal cu diferenţa: . El se determină ca diferenţă între variaţia datoriei (ΔD) şi cheltuielile financiare (Chfin) ce decurg din îndatorare: SB = ΔD – Chfin. Soldul Bancar exprimă fluxul net al schimburilor între întreprindere şi bănci. plata dividendelor.a). ş. ceea ce explică parţial soldul de gestiune negativ. lei 100 100 În realitate întreprinderea a avut datorii în sumă totală de 314340 mil.Analiză financiară aprofundată 221 Ştiind că acest optim exprimă ponderea datoriilor în capitalul investit ( Sd = D ⋅ 100) . Optimul de îndatorare exprimat prin ponderea datoriilor în capitalurile investite influenţează direct mărimea soldului bancar. Variaţia datoriei depinde de datoria financiară (D) corectată cu rata de creştere a valorii adăugate (c) şi cu rata inflaţiei (Ri): ΔD = D · (c + Ri). La o structură de îndatorare stabilă în cursul unei perioade. alături de ( 1107753 celelalte obligaţii. de rata dobânzii reale (d) corectate cu rata inflaţiei (Ri): Chfin = D · (d + Ri). a participării salariaţilor la profit.42 D= = = 60041 mil. Cheltuielile financiare depind de datoriile financiare (D). rezultă că nivelul maxim al datoriilor rezultă din relaţia: Ci Ci ⋅ Sd 1107753 ⋅ 5. unul din fluxurile importante ale analizei financiare. Această creştere este necesară pentru menţinerea unui sold bancar (SB) care să permită acoperirea datoriilor fiscale (impozitului pe profit) şi a asigurării unui sold financiar corespunzător acoperirii celorlalte obligaţii financiare (rambursări de credite. care echivalează cu o pondere reală a datoriilor în capitalul investit de 28.

Mărimea Soldului Bancar este direct proporţională cu datoriile financiare şi cu diferenţa dintre rata de creştere reală a valorii adăugate (c) şi rata reală a dobânzii la datorie (d). Un Sold Bancar negativ (SB < 0) corespunde unei situaţii de regres.D · (d + Ri) = D · (c .222 Analiză financiară aprofundată SB = D · (c + Ri) . în care rata de creştere reală a valorii adăugate este egală cu rata dobânzii reale a datoriei (c = d). în care rata de creştere reală a valorii adăugate este inferioară ratei dobânzii reale a datoriei (c < d). . Un Sold Bancar nul (SB = 0) corespunde unei situaţii de stagnare.d). în care rata de creştere reală a valorii adăugate este superioară ratei dobânzii reale a datoriei (c > d). Un Sold Bancar pozitiv (SB > 0) corespunde unei situaţii de creştere rapidă.

Analiză financiară aprofundată 223 ANEXA 1 Procedee tehnice de calcul utilizate în analiza factorială În analiza factorială. Metoda substituirilor în lanţ Substituţia în lanţ este procedeul utilizat pentru calculul influenţei factorilor în cazul relaţiilor funcţionale de tip produs sau raport cu respectarea următoarelor principii de bază: a) Ierarhizarea ştiinţifică a factorilor.b1) ·b0· c0. 1. Nerespectarea acestor principii conduce la rezultate incorecte. d) Factorul substituit se menţine ca atare până la capăt. după natura şi importanţa lor. în care: Δa = a1· b0 ·c0 – a1· b0 ·c0 = (a1 . cuantificarea influenţelor se realizează cu ajutorul unor procedee de calcul alese în funcţie de natura legăturilor cauză-efect. fiecare factor este considerat variabil. Δb = a1· b1· c0 – a1· b0 ·c0 = a1· (b1 – b0)· c0. b) Ordinea substituirii vizează mai întîi factorii cantitativi (principali) şi apoi factorii calitativi (secundari). Prezentăm algoritmul de calcul al substituţiei în cazul produsului şi raportului de factori: I. Δc = a1· b1· c1 – a1· b1· c0 = a1· b1· (c1 – c0). c) În timpul substituirii. . În cazul relaţiei deterministe de tip produs de factori: R=a·b·c Modificarea (abaterea) indicatorului este diferenţa: Δ = R1 – R0 = a1 · b1· c1 – a0 · b0· c0 Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = Δa + Δb + Δc. iar ceilalţi sunt menţinuţi constanţi.

224

Analiză financiară aprofundată

În final, trebuie să existe egalitatea: Δa + Δb + Δc = R1 – R0, ceea ce se verifică prin însumare: (a1· b0· c0 – a1· b0· c0) + (a1· b1· c0 – a1· b0 ·c0) + (a1· b1· c1 – a1· b1· c0) = Δ Dacă se utilizează relaţia în mărimi relative, indicele rezultatului este raportul: Ia ⋅ Ib ⋅ Ic R1 a1 b1 c1 ⋅ 100 = ⋅ ⋅ ⋅ 100 = a 0 b 0 c0 R0 100 2 în care rapoartele: c1 a1 b1 ⋅ 100 = Ia; ⋅ 100 = Ib; ⋅ 100 = Ic reprezintă indicii parţiali (ai factorilor). c0 a0 b0 Modificarea relativă a rezultatului este diferenţa: Ia ⋅ Ib ⋅ Ic a1 ⋅ b1 ⋅ c1 Δr = IR − 100 = ⋅ 100 − 100 = − 100 (%) a 0 ⋅ b0 ⋅ c0 100 2 Factorii de influenţă sunt următorii: Δr = Δra + Δrb + Δrc Influenţele procentuale ale factorilor sunt următoarele: IR =
⎞ ⎞ ⎛ a 0 ⋅ b 0 ⋅ c0 ⎛ a1 ⋅ b 0 ⋅ c 0 ⋅ 100 ⎟ = Ia − 100 sau: Δra = ⎜ ⋅ 100 ⎟ − ⎜ ⎠ ⎠ ⎝ a 0 ⋅ b 0 ⋅ c0 ⎝ a 0 ⋅ b0 ⋅ c0

Δra =

(a1 − a 0 ) ⋅ b0 ⋅ c0 ⋅ 100 = Δa ⋅ 100
a 0 ⋅ b 0 ⋅ c0 R0

(%);

⎛ a1 ⋅ b1 ⋅ c0 ⎞ ⎛ a 0 ⋅ b0 ⋅ c0 ⎞ Ia ⋅ Ib Δrb = ⎜ ⋅ 100 ⎟ − ⎜ ⋅ 100 ⎟ = − Ia sau: ⎠ 100 ⎝ a 0 ⋅ b0 ⋅ c0 ⎠ ⎝ a 0 ⋅ b0 ⋅ c0 a1 ⋅ (b1 − b0 ) ⋅ c0 Δb Δrb = ⋅ 100 = ⋅ 100 (%); a 0 ⋅ b 0 ⋅ c0 R0
⎛ a1 ⋅ b1 ⋅ c1 ⎞ ⎛ a1 ⋅ b1 ⋅ c0 ⎞ Ia ⋅ Ib ⋅ Ic Ia ⋅ Ib Δrc = ⎜ ⎜ a 0 ⋅ b0 ⋅ c0 ⎟ ⎟ ⋅ 100 − ⎜ ⎜ a 0 ⋅ b 0 ⋅ c0 ⎟ ⎟ ⋅ 100 = 100 2 − 100 sau: ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Δrc =

a1 ⋅ b1 ⋅ (c1 − c0 ) Δc ⋅ 100 = ⋅ 100 (%). a 0 ⋅ b0 ⋅ c0 R0

Prin însumare se verifică egalitatea:

Analiză financiară aprofundată
⎞ ⎛ Ia ⋅ Ib ⋅ Ic Ia ⋅ Ib ⎞ Ia ⋅ Ib (Ia − 100 ) + ⎛ ⎜ − Ia ⎟ − ⎟ ⎜ ⎟+⎜ ⎜ ⎟ = Ia − 100 = Δr (%), sau : ⎝ 100
2 ⎠ ⎝ 100

225

100 ⎠

Δa Δb Δc Δa + Δb + Δc Δ ⋅ 100 + ⋅ 100 + ⋅ 100 = ⋅ 100 = ⋅ 100 = Δr (%) R0 R0 R0 R0 R0 Exemplificăm metodologia de analiză pentru acest caz (Tabelul 1):
¾ Aplicaţia 1: Analiza factorială a timpului de muncă T = N·Z·H
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Denumire (Simbol) Perioada 0 1 580 600 290 8,0 1345,6 280 7,8 1310,4 Tabelul 1 Abateri Indici (± Δ) (%) + 20 - 10 - 0.2 - 35,2 103,44 96,55 97,5 97,38

Număr muncitori (N) Număr de zile/an (Z) Număr de ore/zi (H) Timp muncă (T) - mii om.ore

a) Analiza indicatorului în mărimi absolute: Modificarea indicatorului este diferenţa: ∆ = T1 –T0 =1310,4 – 1345,6 = -35200 om·ore. Factorii de influenţă sunt următorii: ∆ = ∆N + ∆Z + ∆H, în care: ∆N = (N1 – N0) · Z0 · H0 = 20 · 290 · 8 = + 46400 om·ore; ∆Z = N1· (Z1 – Z0) · H0 = 600 · (-10) · 8 = - 48000 om·ore; ∆H = N1· Z1· (H1 – H0) = 600 · 280 · (-10) = - 33600 om·ore. Prin însumare se verifică egalitatea: ∆N + ∆Z + ∆H = 44600 – 48000 - 35200 = -35200om·ore = ∆. b) Analiza indicatorului în mărimi relative: Modificarea relativă este diferenţa: IN ⋅ IZ ⋅ IH Δr = IT − 100 = − 100 = 97,38 − 100 = − 2,62 % . 100 2 Factorii de influenţă sunt următorii:

226

Analiză financiară aprofundată

Δr = ΔrN + ΔrZ + ΔrH (%), în care: N1 ⋅ Z 0 ⋅ H 0 N0⋅ Z0⋅ H0 ΔrN = ⋅ 100 − ⋅ 100 = IN − 100 = 103,44 − 100 = 3,44 %sau: N0⋅ Z0⋅ H0 N0⋅ Z0⋅ H0 46400 ΔN ΔrN = ⋅ 100 = ⋅ 100 = 3,44 % . 345600 T0 N1 ⋅ Z1 ⋅ H 0 N1 ⋅ Z 0 ⋅ H 0 IN ⋅ IZ 103,44 ⋅ 96,55 ⋅ 100 = − IN = − ⋅ 100 − ΔrZ = N0⋅ Z0⋅ H0 N0⋅ Z0⋅ H0 100 100 - 103,44 = - 3,57 % sau: ΔZ − 48000 ΔrZ = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 3,57 % . 345600 T0 N1 ⋅ Z1 ⋅ H 1 N1 ⋅ Z1 ⋅ H 0 IN ⋅ IZ ⋅ IH IN ⋅ IZ ΔrH = ⋅ 100 − ⋅ 100 = − = 100 N0⋅ Z0⋅ H0 N0⋅ Z0⋅ H0 100 2 103,44 ⋅ 96,55 ⋅ 97 ,5 103,44 ⋅ 96,55 − = − 2,49 % sau: = 100 100 2 ΔH − 33600 ΔrH = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 2,49 % . T0 1345600 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔrN +ΔrZ + ΔrH = 3,44 – 3,57 – 2,49 = 97,38 – 100 = 2,62 % = ∆r. Sistemul factorial al indicatorului este următorul: ∆N = + 46400 om.ore; ∆Z = - 48000 om.ore; ∆H = - 33600 om.ore;

T1 – T0 = - 35200 om.ore = Δ

În concluzie: 1. Reducerea fondului de timp cu 35200 om.ore (2,62%) are următoarele cauze: reducerea cu 10 zile a duratei anului (3,45%) l-a redus cu 48000 om·ore (3,57 %); scăderea zilei de muncă cu 0,2 ore/zi (2,5%) l-a redus cu 33600 om·ore (2,49 %). 2. Ccreşterea numărului de muncitori cu 10 (3,44 %) a majorat fondul anual de timp cu 46400 om·ore (3,44 %).

Analiză financiară aprofundată

227

II. În cazul unei relaţii deterministe de tip raport de doi factori: a R= b A. Modificarea absolută a indicatorului este diferenţa: a1 a 0 Δ = R1 − R 0 = − . b1 b0 Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = Δa + Δb. Pentru calculul influenţelor se ţine seama de poziţia factorului cantitativ: a. Calculul influenţei factorilor când substituţia începe cu numărătorul (a): a1 a0 Δa = − ; b0 b0 a1 a1 Δb = − . b1 b0 Prin însumare se verifică egalitatea: ⎛ a1 a 0 ⎞ ⎛ a 1 a1 ⎞ a 1 a 0 = Δ. Δa + Δb = ⎜ − ⎟ + ⎜ − ⎟ = − ⎝ b0 b0 ⎠ ⎝ b1 b0 ⎠ b1 b0 Dacă relaţia se exprimă prin indici:
a1 Ia IR = b 1 ⋅ 100 = ⋅ 100 (%). a0 Ib b0 B. Modificarea relativă este diferenţa: Ia Δr = IR − 100 = 100 − 100 Ib Factorii de influenţă sunt următorii: Δr = Δra + Δrb, în care: a1 Δra = b0 ⋅ 100 − a0 b0 a0 b 0 ⋅ 100 = Ia − 100 (%) sau: a0 b0

228

Analiză financiară aprofundată

a1 a 0 − Δa Δra = b0 b0 ⋅ 100 = ⋅ 100 (%); a0 R0 b0 a1 a1 Ia Δrb = b1 ⋅ 100 − b 0 ⋅ 100 = ⋅ 100 − Ia (%) sau: a0 a0 Ib b0 b0 a1 a1 − Δb Δrb = b1 b 0 ⋅ 100 = ⋅ 100 (%). a0 R0 b0 Prin însumare se verifică egalitatea: Ia Ia ⋅ 100 − 100 = Δr (%) sau: Δra + Δrb = (Ia – 100) + ( ⋅ 100 − Ia ) = Ib Ib Δa Δb Δ Δa + Δb ⋅ 100 + ⋅ 100 = ⋅ 100 = ⋅ 100 = Δ r (%) . R0 R0 R0 R0 Exemplificăm metodologia de analiză pentru acest caz (Tabelul 2):

¾ Aplicaţia 2: Analiza factorială a volumului fizic al producţiei q = M/Cs
Nr. crt. 1. 2. 3. Denumire (Simbol) Consum materiale (M) - tone Consum specific (Cs) - to/buc. Volumul producţiei (q) - buc. Perioada 0 1 840 1056 0,20 0,24 4200 4400 Abateri (± Δ) + 216 + 0,04 + 200 Tabelul 2 Indici (%) 125,71 120,00 104,75

A. Analiza indicatorului în mărimi absolute: Modificarea indicatorului este diferenţa: ∆ = q1 – q0 = 4400 – 4200 = + 200 bucăţi; Factorii de influenţă sunt următorii: ∆ = ∆M + ∆Cs, în care:

Analiză financiară aprofundată
ΔM = ΔCs =

229

M 1 M 0 1056 − = − q 0 = 5280 − 4200 = +1080 buc; 0 ,2 Cs 0 Cs 0 M1 M1 1056 − = q1 − = 4400 − 5280 = − 880 buc. 0 ,2 Cs1 Cs 0

Prin însumare se verifică egalitatea: ∆M + ∆Cs = + 1080 – 880 = + 200 buc. ≡ ∆. B. Analiza indicatorului în mărimi relative: Modificarea procentuală este diferenţa: ∆r = Iq – 100 = 104,75 – 100 = 4,75 %. Factorii de influenţă sunt următorii: ∆r = ∆rM + ∆rCs, în care:
M1 ΔrM = Cs 0 ⋅ 100 − M0 Cs 0 ΔM ΔrM = ⋅ 100 = q0 M0 Cs 0 ⋅ 100 = IM − 100 = 125,71 − 100 = + 25,71 % sau: M0 Cs 0 1080 ⋅ 100 = 25,71 %; 4200

M1 M1 IM 125,71 ΔrCs = Cs1 ⋅ 100 − Cs 0 ⋅ 100 = ⋅ 100 − IM = ⋅ 100 − 125,71 = − 20,95 % M0 M0 ICS 120 Cs 0 Cs 0 ΔM − 880 ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 20,95 % ; sau: ΔrCs = q0 4200

Prin însumare se verifică egalitatea: ∆rM + ∆rCs = 25,71 – 20,95 = - 4,75 % ≡ ∆r. Sistemul factorial este următorul: ∆M = +1080 buc. q1 – q 0 = + 200 bucăţi = Δ ∆Cs = - 880 buc.

230

Analiză financiară aprofundată

În concluzie: 1. Creşterea producţiei fizice cu 200 buc.(4,75 %) s-a datorat creşterii consumului cu 216 to (25,71 %). 2. Creşterea consumului specific cu 0,04 to/buc.(20 %) a redus volumul producţiei cu 880 buc.(20,95 %). B. Calculul influenţei factorilor când substituţia începe cu numitorul (b): a0 a0 a1 a 0 Δb = − ; Δa = − b1 b0 b1 b1 Prin însumare se verifică egalitatea:
⎛ a0 a0 ⎞ ⎛ a1 a0 ⎞ a1 a0 ⎟ ⎟ ⎜ Δb + Δa = ⎜ ⎜ b1 − b0 ⎟ + ⎜ b1 − b1 ⎟ = b1 − b0 = Δ . ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ Pe baza indicilor, se obţine: a1 Ia IR = b 1 ⋅ 100 = ⋅ 100 (%) . a0 Ib b0 Modificarea relativă este diferenţa: Ia Δr = IR − 100 = ⋅ 100 − 100 (%) . Ib Factorii de influenţă sunt următorii: Δr = Δrb+ Δra (%), în care: a0 Δrb = b1 ⋅ 100 − a0 b0 a0 2 b 0 ⋅ 100 = 100 − 100 (%) sau: a0 Ib b0

a0 a0 − b b 0 ⋅ 100 = Δb ⋅ 100 (%). 1 Δrb = a0 R0 b0

Analiză financiară aprofundată
a1 Δra = b1 ⋅ 100 − a0 b0 a0 2 b1 ⋅ 100 = Ia ⋅ 100 − 100 (%), sau: a0 Ib Ib b0

231

a1 a 0 − 1 b b1 ⋅ 100 = Δa ⋅ 100 (%). Δra = a0 R0 b0 Prin însumare se verifică egalitatea: ⎛ 100 2 ⎞ ⎛ Ia 100 2 ⎟ ⎜ Δrb + Δra = ⎜ − 100 + ⋅ 100 − ⎜ Ib ⎟ ⎜ Ib Ib ⎝ ⎠ ⎝ ⎞ Ia ⎟ ⎟ = Ib ⋅ 100 − 100 = Δr (%) sau: ⎠

Δb Δa Δ ⋅ 100 + ⋅ 100 = ⋅ 100 = Δr (%) . R0 R0 R0 Exemplificăm analiza factorială în acest caz (Tabelul 3):
¾ Aplicaţia 3: Analiza factorială a costului unitar c = Ct/q
Nr. crt. 1. 2. 3. Denumire (Simbol) Cheltuieli.totale (Ct) - mil. lei Volumul producţiei (q) - buc. Costul unitar (c) - mii lei/buc. Perioada 0 1 210,00 246,40 4200 4400 50 56 Abateri (± ∆) +36,40 +200 +6 Tabelul 3 Indici (%) 117,33 104,75 112,00

A. Analiza indicatorului în mărimi absolute: Modificarea indicatorului este diferenţa: ∆ = c1 – c0 = 56 – 50 = + 6 mii lei/buc; Factorii de influenţă sunt următorii: ∆ = ∆q + ∆Ct, în care: Ct 0 Ct 0 210 Δq = − = − c0 = 47,72 − 50 = − 2,28 mii lei/buc. q1 q0 4400

q1 q1 4400 ΔCt = Prin însumare se verifică egalitatea: ∆q + ∆Ct = .56 % . sau : ΔrCt = . în care: Δq − 2 .28 mii lei/buc (4. Factorii de influenţă sunt următorii: ∆r = ∆rq + ∆rCt (%). Analiza indicatorului în mărimi relative: Modificarea procentuală este diferenţa: ∆r = Ic – 100 = 104.232 Analiză financiară aprofundată Ct1 Ct 0 210 − = c1 − = 56 − 47.33 100 2 ICt q1 q1 ΔrCt = ⋅ 100 − ⋅ 100 = ⋅ 100 − = ⋅ 100 − = 16.56 % sau: 50 c0 Ct1 Ct 0 100 2 117 . În concluzie: 1.(4.2. c1 – c0 = + 6 mii lei/buc = ∆ ΔCt = + 8.28 mii lei/buc (16. lei (17.28 = + 6 mii lei/buc.75 Iq Iq q0 q0 ΔCt 8.28 + 8.75%) s-a datorat creşterii cheltuielilor totale cu 36.28 mii lei/buc.28 mii lei/buc.4. Sistemul factorial este următorul: Δq = . Creşterea costului unitar cu 6 mii lei/buc.75 – 100 = + 4.28 Δrq = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 4 . c0 50 Prin însumare se verifică egalitatea: ∆rq + ∆rCt = .56 %). 2.56 + 16.56 = + 12 % ≡ ∆r.56 % Ct 0 Ct 0 104.2.75 %.72 = + 8.75 104.28 ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 16.75 %) l-a redus cu 2.4 mil. Creşterea volumului producţiei cu 200 buc (4. ≡ ∆ B.33 %) care l-au majorat cu 8.28 mii lei/buc.56 %).

Δc = .Analiză financiară aprofundată 2. Δra + Δrb + Δrc = R0 R0 R0 R0 Exemplificăm metodologia de analiză pentru acest caz (Tabelul 4): . Metoda balanţieră 233 Această metodă de calcul se utilizează în cazul legăturilor deterministe de tip sumă şi diferenţă. Prin însumare sev erifică egalitatea: Δa + Δb + Δc = (a1 – a0) + ( b1– b0) – (c1-c0) = Δ. în care: a1 + b 0 − c 0 a 0 + b0 − c0 a1 − a 0 Δa Δra = ⋅ 100 − ⋅ 100 = ⋅ 100 = ⋅ 100 (%).( c1 – c0 ). a 0 + b0 − c0 a 0 + b0 − c0 R0 R0 Prin însumare se verifică egalitatea: Δc R1 − R 0 Δa Δb ⋅ 100 + ⋅ 100 + ⋅ 100 = ⋅ 100 = Δr (%) . a 0 + b0 − c0 a 0 + b 0 − c0 R0 R0 a1 + b1 − c1 a1 + b1 − c0 c1 − c0 Δc Δrc = ⋅ 100 − ⋅ 100 = − ⋅ 100 = ⋅ 100 (%). Δb = b1– b0. în care: Δa = a1 – a0. În cazul indicilor. se obţine: R1 a1 + b1 + c1 IR = ⋅ 100 = ⋅ 100 (%). de forma: R=a+b–c Modificarea indicatorului este diferenţa: Δ = R1 – R0 = (a1 + b1+ c1) – (a0 + b0 – c0). R0 a 0 + b0 + c0 Modificarea relativă este diferenţa: a1 + b1 + c1 ⋅ 100 − 100 % Δr = IR – 100 = a 0 + b0 + c 0 Factorii de influenţă sunt următorii: Δr = Δra + Δrb + Δrc. a 0 + b 0 − c0 a 0 + b0 − c0 R0 R0 a1 + b1 − c0 a1 + b 0 − c 0 b1 − b0 Δb Δrb = ⋅ 100 − ⋅ 100 = ⋅ 100 = ⋅ 100 (%). Factorii de influenţă sunt următorii: Δ = Δa + Δb + Δc.

18 tone.tone. 4.14 %. ∆I = I1 – I0 = 1100 – 900 = + 200 tone.00 122.to Perioada 0 60 900 120 840 1 42 1100 86 1056 Abateri (± Δ) . Factorii de influenţă sunt următorii: ∆ = ∆Si + ∆I + ∆Sf (tone). Mat. Denumire (Simbol) Stoc iniţial (Si) .71 A. 1. în care: ∆Si = Si1 – Si0 = 42 – 60 = . M0 840 . Stoc final (Sf) . ∆Sf = .04 %.22 71.234 Analiză financiară aprofundată ¾ Aplicaţia 4: Analiza factorială a consumului de materiale M = Si + I . Factorii de influenţă sunt următorii: ∆r = ∆rSi + ∆rI + ∆rSf.71 – 100 = + 25.Sf Nr.tone. 3. Intrări (I) .8 %.(86 .(Sf1 – Sf0 ) = .71 %.18 + 200 + 34 = + 216 to ≡ ∆. consumate (M) .120) = + 34 tone. Analiza indicatorului în mărimi absolute: Modificarea indicatorului este diferenţa: ∆ = M1 – M0 = 1056 – 840 = + 216 tone. M0 840 ΔSf + 34 ΔrSf = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 4.34 + 216 Tabelul 4 Indici (%) 70.66 125. crt. 2.18 + 200 . Analiza indicatorului în mărimi relative: Modificarea relativă este diferenţa: ∆r = IM – 100 = 125. Prin însumare se verifică egalitatea: ∆Si + ∆I +∆Sf = . M0 840 ΔI + 200 ΔrI = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 23.tone. în care: ΔSi − 18 ΔrSi = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 2. B.

Cs 0 0 .8 + 4. care a majorat-o cu 34 to (4. Sistemul factorial al indicatorului este următorul: ∆Si = .14 + 23. În analiza factorială se pot utiliza metode de calcul combinate – substituţia în lanţ şi metoda balanţieră – în cazul unor modele agregate în care intervin relaţii matematice de tip produs-raport şi sumă-diferenţă. M1 – M0 = + 216 tone = ∆ ∆I = + 200 tone.04 %). 2.2 %). Un prim exemplu: efectul modificării consumului de materiale asupra volumului fizic al producţiei (Tabelul 2) pune în evidenţă următoarele: Creşterea volumului producţiei fizice a fost egală cu 200 bucăţi M 1 M 0 1056 Δ = q1 − q 0 = − = − q 0 = 4400 − 4200 = + 200 buc. Cs1 Cs 0 0 . care a majorat-o cu 200 to (23. în care: Si 1 − Si 0 −18 ΔSi = = = − 90 buc.2.2 Pe treapta a doua. Reducerea stocului iniţial cu 18 to (30 %) a redus consumul de materiale cu aceeaşi cantitate (18 to) (.2 ΔCs = M1 M1 1056 − = q1 − = 4400 − 5280 = − 880 buc. în care Cs 0 Cs 0 0 . Cs 0 Cs 0 0 . ceea ce impune separarea factorilor pe trepte de diviziune şi determinarea unor efecte propagate. Creşterea cantităţii de materiale cu 216 to (25.18 tone.71 %) s-a datorat creşterii intrărilor cu 200 to (22.04 = + 25. ΔM = ΔSi + ΔI + ΔSf.8 %) şi reducerii stocului final cu 34 to (28. A. ∆Sf = + 34 tone.2 influenţele modificării factorilor M şi Cs sunt următoarele: M 1 M 0 1056 ΔM = − = − q 0 = 5280 − 4200 = +1080 buc.2 .2. În concluzie: 1.Analiză financiară aprofundată 235 Prin însumare se verifică egalitatea: ∆rSi + ∆rI + ∆rSf = .34 %).71 %.14 %)..

Cs 0 0 . q0 4200 ΔSf + 170 ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 4 .14 + 23. în care: 1080 ΔM ΔrM = ⋅ 100 = ⋅ 100 = 25.90 + 1000 + 170 = + 1080 buc. creşterea relativă a producţiei cu 4.71 %. .880 buc.95 % . ∆M = + 1080 buc. = ΔM În procente. în care: ΔrSi = ΔrI = ΔrSf = ΔSi − 90 ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 2.2 ΔI = ΔSf = Prin însumare se verifică egalitatea: ΔSi + ΔI + ΔSf = .75 % (104.04 = + 25.71 % = ∆rM Sistemul factorial al volumului producţiei este următorul: ∆Si = -90 buc. q0 4200 Pe treapta a doua: Δr M = ΔrSi + ΔrI + ΔrSf.81 + 4. q0 4200 ΔrCs = ΔM − 880 ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 20.75 – 100) se datorează următoarelor influenţe: ∆r = ∆rM + ∆rCs. q0 4200 ΔI + 1000 ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 23. Cs 0 0 .2 Sf 0 − Sf 1 + 34 = = + 170 buc. q0 4200 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔrSi + ΔrI + ΔrSf = .2.81 %.14 %. În concluzie: ∆I = +1000buc ∆Sf = +170 buc. q1 – q0 = + 200 buc. = ∆ ∆Cs = .236 Analiză financiară aprofundată I 1 − I 0 + 200 = = + 1000 buc.04 %.

28 + 8. Creşterea producţiei cu 1080 bucăţi se separă pe factori de influenţă astfel: a. 4 se obţin următoarele rezultate privind analiza factorială a costului mediu: A.72 − 50 = − 2.28 mii lei/buc. Modificarea relativă a costului mediu este diferenţa: c1 56 Δr = Ic − 100 = ⋅ 100 − 100 = ⋅ 100 − 100 = 112 − 100 = + 12 % . a redus producţia cu 880 buc. B. O reducere cu 90 bucăţi datorită reducerii stocului iniţial cu 18 tone. c. O creştere cu170 bucăţi datorită reducerii stocului final cu 34 tone. Modificarea absolută a costului mediu este diferenţa: Ct1 Ct 0 246. Un al doilea exemplu: modelul de calcul al costului mediu analizat mai sus (Tabelul 3) poate fi explicitat în funcţie de factorii de influenţă pe mai multe trepte de diviziune. M Si + I − Sf q Cs Cs Pe baza datelor din Tabelele 3.Analiză financiară aprofundată 237 1. q1 q 0 4400 ΔCt = Ct1 Ct 0 − = c1 − c ′0 = 56 − 47 . 2. O creştere cu1000 bucăţi datorită creşterii intrărilor de materiale cu 200 tone. 2. 4400 4200 q1 q0 Factorii de influenţă sunt următorii: a) Pe prima treaptă: Δ = Δq + ΔCt.28 = + 6 mii leibuc = Δ B. în care: .28 mii lei/buc.4 210 Δ = c1 − c 0 = − = − = 56 − 50 = + 6 mii lei/buc.2. c0 50 Factorii de influenţă în mărime relativă sunt următorii: Δr = Δrq + ΔrCt.04 to/buc. q1 q1 Prin însumare se verifică egalitatea: Δq + ΔCt = . Creşterea consumului specific cu 0. b. după cum urmează: Ct Ct Ct c= = = .72 = + 8. în care: Ct 0 Ct 0 210 Δq = − = − c 0 = 47 .

56 % c0 50 Prin însumare se verifică egalitatea: Δrq + ΔrCt = .28 mii leibuc = Δ. ΔCs = B.72 − 39 .7727 = +7 .56 % = Δrq.28 ΔCt ΔrCt = ⋅100 = ⋅ 100 = + 16. Cs1 Cs 0 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔM + ΔCs = . c0 50 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔrM + ΔrCs = .2 Ct 0 Ct 0 210 210 210 210 mii lei − = − = − = 47 .238 Analiză financiară aprofundată − 2. Δrq = b) Pe treapta a doua: Δq = ΔM + ΔCs. Cs 0 0. c0 50 + 7 .2273 ΔrM = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 20.56 % c0 50 8.56 = + 12 % = Δr.7727 − 50 = − 10.20.45 + 15.2.0948 − 50 = +1.4.2 Cs 0 .4.45 % .9473 = . Influenţele procentuale sunt următoarele: Δrq = ΔrM + ΔrCs în care: ΔM − 10. în care: Ct 0 Ct 0 210 210 ΔM = − = − = 39.28 Δq ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 4 . M 1 M 0 1056 q0 Cs 0 Cs 0 0.9473 ΔCs ΔrCs = ⋅ 100 = ⋅ 100 = + 15.89 % .89 = . în care: mii lei Ct 0 210 Ct 0 ΔS i = − = − c 0 = 51.2273 + 7.2273 mii lei/buc.0948 S i 1 + I 0 − Sf 0 M 0 42 + 900 − 120 buc.9473 M1 M1 q1 q ′0 4400 5280 buc.56 + 16. c) Pe treapta a treia: ΔM = ΔSi + ΔI + ΔSf.10.

3231 M 1 S i 1 + I 1 − Sf 0 1056 buc.32 ∆Cs = +7.2273 mii leibuc = ΔM B.223 ∆q = -2.0958 = 39.9473mii lei/buc.2 Cs 0 Cs 0 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔSi + ΔI + ΔSf. = +1.19 % . creşterea costului mediu al producţiei cu 6 mii lei/buc.20.0948 – 9.Analiză financiară aprofundată ΔI = 239 mii lei 210 Ct 0 Ct 0 − = − 51.0958 = −1. ∆Ct = +8.10. în care: ΔS i + 1.999 ΔI ΔrI = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 20 % . Sistemul factorial al costului mediu este următorul: ∆Si = +1. În procente influenţele sunt următoarele: ΔrM = ΔrSi + ΔrI + ΔrSf.999 – 1.45 % = ΔrM.0948 ∆M = -10. c0 50 − 1.999 S i 1 + I 1 − Sf 0 S i 1 + I 0 − Sf 0 42 + 1100 − 120 buc 0. În concluzie.19 – 20 – 2.28 c1 – c0 = ∆ = + 6 mii lei/b. a fost consecinţa unui efect propagat al factorilor a căror succesiune a impus separarea influenţelor pe trei trepte de diviziune.999 ∆Sf = -1.7727 − 41. 0.0948 ΔrS i = ⋅100 = ⋅100 = + 2 .3231 = .3231 ΔSf ΔrSf = ⋅ 100 = ⋅ 100 = − 2.64 % . c0 50 − 9.0948 = −9. după cum urmează: 1.64 = . c0 50 Prin însumare se verifică egalitatea: ΔrSi + ΔrI + ΔrSf = + 2. .2 Cs 0 Cs 0 210 miilei Ct 0 Ct 0 ΔSf = − = − 41.28 mii lei/buc. Reducerea stocului iniţial cu 18 tone a redus consumul de materiale cu aceeaşi ∆I = -9.

majorând producţia cu 170 bucăţi. arată o legătură inversă.9). Corelaţia statistică În cazul relaţiilor stocastice. 2. De exemplu.0.3231 mii lei/buc. ceea ce a diminuat producţia cu 90 bucăţi. 3. prin semnul şi valoarea lui. Creşterea intrărilor cu 200 tone a majorat consumul de materiale cu aceeaşi cantitate. influenţele factorilor nu pot fi măsurate cu precizie. Coeficientul de corelaţie. relativ strânsă între variabile şi un grad de dependenţă a rezultatului în mărime de 81 % de factorul considerat. Reducerea stocului final cu 34 tone a majorat consumul de materiale cu aceeaşi cantitate.999 mii lei/buc. determinat statistic prin metodele cunoscute. . precum şi interpretarea corectă a indicatorilor corelaţiei: coeficientul de corelaţie (Cr) şi determinaţia (D) între care se stabileşte relaţia: D = 100 · Cr 2 (%). iar determinaţia reflectă gradul de dependenţă a acestei variabile de factorul (factorii) luat în calcul. ci doar estimate statistic. 3. pe baza analizei regresionale. iar variabila dependentă este ajustată statistic prin intermediul funcţiei Y = f(t). ceea ce a antrenat reducerea costului mediu cu 1. care a avut ca efect creşterea costului cu 1. un coeficient de corelaţie de (. majorând producţia cu 1000 bucăţi.0948 mii lei/buc. Metoda corelaţiei statistice (analiza regresională) este frecvent utilizată şi în analiza prospectivă. exprimă sensul şi intensitatea legăturii dintre variabila rezultativă şi factori. în elaborarea previziunilor pe baza trendului regresiei în condiţiile în care variabila independentă este considerată ca fiind timpul. ceea ce a avut ca efect reducerea costului nediu cu 9. Utilizarea corectă a corelaţiei în analiza economico-financiară este condiţionată de stăpânirea metodologiei statistice vizând cunoaşterea temeinică a bazelor matematice şi logice ale acesteia.240 Analiză financiară aprofundată cantitate. În analiza economico-financiară se apelează frecvent la procedeele statstice în două serii de calcule: în estimarea relaţiilor de dependenţă dintre variabila dependentă (indicatorul cercetat) şi variabilele independente(factorii determinanţi) şi în elaborarea de previziuni economice şi financiare.

ele fiind necesare în calculele de optimizare. iar noţiunea de marginal devine identică cu noţiunea de adiţional. drumul critic). probabiliste (firele de aşteptare. În aceste condiţii. care cuprind un ansamblu de metode şi procedee cu caracter interdisciplinar cu dominantă matematică. Prin aceste procedee se scot în evidenţă legăturile. curba o tangentă. linii frânte sau curbe. pot fi utilizate în analiză în mai multe scopuri. funcţia are o derivată. Orientarea analizei financiare spre problemele de optim este facilitată de avantajele oferite de calculul marginal care permite determinarea unor condiţii de maxim sau minim. În această accepţiune. simularea dinamică). se poate considera valoarea marginală ca fiind o elasticitate absolută a funcţiei care exprimă sensibilitatea sa la variaţia unitară a argumentului. fiind calculată ca raport al creşterilor ΔY şi ΔX. se exprimă matematic şi se atribuie ponderi factorilor. se poate considera că funcţia Y se reprezintă prin curbe continui şi netede. ca răspuns la creşterea cu câte o unitate a variabilei independente X.Analiză financiară aprofundată 4. în orice punct al domeniului de definiţie. Esenţa calculului marginal şi utilitatea lui în analiză are ca punct de plecare modelele simbolice de reprezentare a indicatorului analizat. Se ştie că reprezentarea grafică a funcţiei poate fi realizată prin histograme. care îi accentuează caracterul pragmatic şi de anticipare. prin care dependenţele sunt redate prin funcţii de forma Y = f(X). Analiza tradiţională clasică poate fi completată cu maniera de abordare în viziune “marginalistă”. după cum se operează cu variaţii discrete (finite) sau continue (infinitezimale). Pert) şi simulative (Monte Carlo. De aceea. . marginalul (valoarea marginală) unei funcţii Y exprimă variaţia (±) a acestei funcţii. Cercetările operaţionale 241 Cercetările operaţionale. Abordarea acestor metode este esenţialmente pragmatică şi vizează în primul rând modelul prin care să se poată calcula şi compara rezultatul deciziilor alternative. Metodele cercetărilor operaţionale care îşi găsesc utilitatea în analiză pot fi deterministe (programarea liniară. În condiţiile unor variaţii foarte mici ale variabilei X.

în cazul variaţiilor infinitezimale. Y0) sau media (X1 + X0)/2. Y/X Ym Raportul variaţiilor relative (ΔrY. Astfel. . elasticitatea – punct se determinărelaţia: Y1 − Y 0 Y1 ⋅ 100 − 100 Iy − 100 ΔrY 0 0 Y Y . respectiv (Y1 + Y0)/2 pe intervalul (0 .242 Analiză financiară aprofundată Între variabilele Y şi X se definesc următoarele relaţii: Y ƒ Valoarea medie: Ym = . X ΔY . ΔrX) exprimă o elasticitate . Δx→0 ΔX dX ΔY /Y ΔrY IY − 100 ƒ Ritmul de variaţie: R Y / X = = = sau: ΔX ΔX X1− X 0 ΔY 1 YM RY / X = ⋅ = .ce poate fi considerată relativă. în funcţie de criteriul de referinţă luat în calculul abaterilor ΔX şi ΔY: valoarea iniţială (X0. X1− X 0 X1− X 0 (X 1 + X 0) / 2 X 1 + X 0 Semnul (±) arată sensul legăturii (direct/invers). EY / X = = = = X1− X 0 X1 Ix − 100 ΔrX ⋅ 100 − 100 X0 X0 iar elasticitatea – arc se determină cu relaţia: Y1 − Y 0 Y1 − Y 0 ( Y 1 + Y 0) / 2 EY / X = = Y1 + Y 0 .punct sau arc.în cazul variaţiilor finite sau: ƒ Valoarea marginală: YM = ΔX dY ΔY YM = lim = . ΔX Y Ym ΔY /Y ΔrY IY − 100 = = ƒ Elasticitatea: EY / X = sau: IX − 100 ΔX / X ΔrX EY / X = ΔY / ΔX YM = .1). valorile (1 ≤ EY/X ≤ 1) indicând intensitatea mai mare sau mai mică a acestei legături.

Δq / q I q − 100 Δrq Riscul financiar (de capital) depinde de modul de finanţare a activităţii şi se manifestă prin sensibilitatea rezultatului net la variaţiile rezultatului din exploatare şi poate fi evaluat prin Coeficientul Levierului Financiar (CLF): IRnet − 100 ΔRnet / Rnet ΔrRnet CLF = ERnet / Re xp = = = . . în ipoteza menţinerii aceloraşi condiţii şi relaţii de dependenţă între variabile. Pentru estimarea gradului de risc economic şi financiar Riscul economic (de exploatare) decurge din fluctuaţiile rezultatului din exploatare la variaţia volumului de activitate al întreprinderii şi poate fi evaluat prin Coeficientul Levierului de Exploatare (CLE) ce exprimă sensibilitatea rezultatului din exploatare la variaţia volumului vânzărilor: Δ Re xp / Re xp I Re xp − 100 Δr Re xp = = CLE = E Re xp / q = . îşi găseşte o largă aplicabilitate având mai multe utilizări. vizând maximul sau minimul unor funcţii: Stabilirea condiţiilor care asigură optimul unei funcţii Y = f(X) are ca punct de plecare valoarea elasticităţii funcţiei calculată ca raport între valoarea marginală şi valoarea medie: EY / X = YM / Y . În calculele de optimizare. după cum urmează: A. denumită coeficient de levier. având în vedere variaţia estimată (ΔrX) a factoruluiX. prin intermediul elasticităţii funcţiei Y calculate pe baza datelor din perioada precedentă. se poate estima creşterea (ΔrY) în perioada următoare: Y2 ΔrY = Ey/x · ΔrX = ⋅ 100 − 100 (%). estimate pe baza prelungirii în viitor a tendinţei trecutului. În această ipoteză. În analizele previzionale (prospective) Analizele previzionale vizează viitorul şi operează cu variabile incerte. Y1 de unde rezultă valoarea estimată Y2: Y1 Y2 = ⋅ (E y / x ⋅ ΔrX + 100) . Δ Re xp / Re xp I Re xp − 100 Δr Re xp B. 100 C.Analiză financiară aprofundată 243 În analiza financiară elasticitatea.

dX dX 2 d 2Y dYM = = 0 . ceea ce atestă două situaţii: a) Valoarea medie a funcţiei ( Y ) atinge o valoare extremă (maximă sau minimă): ⎛Y ⎞ d ⎜ ⎟ dY ⋅ X − dX ⋅ Y YM ⋅ X − Y dY X dX = = 0. funcţia înregistrează o inflexiune. Elasticitatea EY/X = 0. dX dX 2 B. Precizarea naturii extremului impune precizarea semnului derivatei de ordinul doi (±).marginalul funcţiei nul. = ⎝ ⎠ = dX 2 dX dX X X2 ceea ce presupune: YM · X = Y.marginalul funcţiei crescător.marginalul funcţiei descrescător. funcţia tinde spre maxim. funcţia tinde spre minim. fiind posibile următoarele cazuri: a) b) c) d 2Y dYM = < 0 . în următoarele cazuri: A. ΔrX Ix − 100 de unde rezultă: IY = 100. sau: ΔrY Iy − 100 b) = = 0. de unde rezultă rigiditatea funcţiei în raport cu modificarea variabilei X. constanţa funcţiei (Y1 = Y0) fiind consecinţa unui extrem adică a rigidităţii funcţiei. Y = f(X) = max (min). respectiv: IY = IX. Acest caz corespunde situaţiei în care se înregistrea ză :egalităţile: a) YM = dY/dX = 0. care nu se mai modifică (∆Y = 0). respectiv: YM = Y/X = Y ΔrY Iy − 100 = 1 . = b) Egalitatea ΔrX Ix − 100 . dX dX 2 d 2Y dYM = > 0 . Elasticitatea EY/X = 1 Acest caz corespunde egalităţii dintre valoarea marginală şi valoarea medie a funcţiei: YM = Y .244 Analiză financiară aprofundată Valorile elasticităţii (de la zero la infinit) pun în evidenţă următoarele situaţii privind optimul economic.

Iy − 100 ΔrY EY / X = → ∞.33 – 100)/200 = 0. ƒ Ritmul de variaţie: RCt /q = ∆rCt/∆q = (117. Elasticitatea EY/X → ∞. ƒ Costul marginal: CM = ∆Ct/∆q = 36400/200 = 182 mii lei/buc. curbele ce reprezinză grafic cele două valori (medie şi marginală) se intersectează în punctul în care variabila independentă X are o valoare care minimizează valoarea medie a funcţiei.0866 ƒ Elasticitatea-punct: ECt/q = ∆rCt/∆rq = (117. verificăm condiţiile care asigură relaţiile dintre un indicator economic (Costurile de producţie) şi factorii de influenţă (volumul fizic al producţiei şi costul unitar): Aplicaţia 5: Analiza relaţiei dintre costuri şi volumul producţiei: Ct = f(q) Folosind datele din aplicaţia 3.4/4400 = 56 mii lei/buc.75 – 100) = 3. Cm1 = 246. iar geometric. respectiv: IX = 100. Funcţia Y = f (X) este infinit elastică în raport cu variabila X. . se determină relaţiile dintre variabile în două variante: 1) Varianta creşteri finite: ƒ Costul mediu: Cm = Ct/q în cele două perioade: Cm0 = 210/4200 = 50 miilei/b. o creştere nesemnificativă a variabilei X are ca efect o majorare importantă a funcţiei Y.33 – 100)/(104. = ΔrX Ix − 100 ceea ce presupune constanţa variabilei X: (X1 = X0 ). De exemplu.Analiză financiară aprofundată 245 care atestă echiproporţionalitatea celor două variabile. C.64. Egalitatea dintre valoarea medie şi valoarea marginală a funcţiei Y = f(X) confirmă faptul că analitic în acest moment valoarea medie atinghe un punct extrem (maxim sau minim).

4 %) faţă de perioada curentă.64 procente a costului total faţă de perioada 0. Dacă pentru perioada următoare se prevede o creştere a producţiei cu 10 % faţă de perioada curentă. 5. cu o creştere de 89. lei. În concluzie: 1. ceea ce permite estimarea mărimii lor la valoarea de: Ct2 = (100 + 36.0232 q1 − q 0 4400 + 4200 q1 + q 0 ƒ ƒ 2) Varianta creşteri infinitezimale: ƒ Ajustarea statistică a datelor din tabelul 3 conduce la funcţia: Ct = f(q) = . . Elasticitatea arată că majorarea cu 1 procent a producţiei antrenează creşterea cu 3.64). 3. ECt / q = Ct 1 + Ct 0 = 4400 − 4200 0 .(20 %).4 + 210 0 .4) · Ct1/100 = 1. Cm1 = 246400/4400 = 56 mii lei/buc. ceea ce confirmă valoarea elasticităţii ECt/q = 36. 4. în cele două perioade: Cm0 = 210000/4200 = 50 mii lei/buc.086 %.364 · 246.64 ·10 % = 36.4 = 336. pe baza Coeficientului de levier (CL = ∆rCt/∆rq = 3. Ritmul de variaţie arată că majorarea producţiei cu o unitate (bucată) antrenează creşterea costurilor cu 0.4 %. 2.09 mil.69 milioane lei (36.246 Analiză financiară aprofundată Elasticitatea-arc: 246 .43 . ƒ Costul marginal: CM = dCt/dq = d(-55400 + 182q)/dq = 182 mii lei/buc.4 − 210 Ct 1 − Ct 0 246 .086 %/buc. ƒ Ritmul de variaţie: RCt/q = (CM/Ct0)·100 = (182/210000) ·100 = 0. ƒ Elasticitatea-punct: ECt/q = cM/cm0 = 182/50 = 3. costul fiind relativ elastic în raport cu producţia. ceea ce depăşeşte costul mediu. se poate estima creşterea procentuală a costurilor: ∆rCt = CL · ∆rq = 3. Costul marginal arată că o unitate (bucată) produsă în plus antrenează cheltuieli adiţionale de 182 mii lei. de la 50 la 56 mii lei/buc. Costul mediu a crescut cu 6 mii lei/buc.0797 = = 3.64.64.554000 + 182·q ƒ Costul mediu: Cm = Ct/q = (-554000 + 182·q)/q.4/10 = 3. egală cu elasticitatea din perioada precedentă.

Punctele slabe. 1. Analiza echilibrelor financiare.2. 1. Efectul de levier financiar.1. Analiza şi evaluarea riscurilor pe baza pragului de rentabilitate. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor. structura şi eficienţa lor. 1. Analiza şi evaluarea riscului de faliment. 2.Analiză financiară aprofundată 247 ANEXA 2 Structura diagnosticului financiar Capitolul 1: DIAGNOSTICUL PERFORMANŢELOR ŞI RISCURILOR PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 1.2. de rentabilitate. 2.1.1.1. Analiza capacităţii de autofinanţare şi a autofinanţării. de finanţare.5.3.4. 2. Punctele tari.5. 2. 1.2. Capitolul 3: CONCLUZII FINALE 3. Analiza relaţiei dintre rata rentabilităţii economice şi rata rentabilităţii financiare. 3. 1. Analiza Soldurilor Intermediare de Gestiune privind rezultatele. 1. Analiza rentabilităţii pe baza marjelor şi a ratelor.2.1.6. de rotaţie.4. Analiza solvabilităţii şi lichidităţii.1. Analiza bilanţului prin metoda ratelor: de structură.3. Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Analiza performanţei economico-financiare pe baza Cascadei Soldurilor Intermediare de Gestiune. Capitolul 2: DIAGNOSTICUL POZIŢIEI ŞI SITUAŢIEI FINANCIARE PE BAZA BILANŢULUI 2. Analiza Soldurilor Intermediare de Gestiune privind exploatarea. . 2.

Cujas. Vol. Băicuşi A. Economie Politique.. Arcimeles C-H. Vuibert. P. C. 1998.Y.Analyse financière . 2e éd.. Paris. P.. 19. Philipps A.F. Scott D.. 1996. Dictionnaire fiduciaire financier.York. Economica. Ed. Bucureşti. 18. 1986. Analyse comptable et financière.. Erik de La Villeguérin. Frois G. Paris. Paris.. 1990. Saulquin J. Stănescu C. Paris. 10. 1986. Ed: CECCAR. Paris. Ed. 2001. 1991... 1986. 1991. 8.248 Analiză financiară aprofundată Bibliografie 1. 1993. II-a. Dunod. 16. 15. Cohen E.. E. ed.. Paris.Y. Ballada S. Paris. Guide to Financial Analysis. Eglem J. Mc. 1998. Gestion financière. Mollet M.. Graw-Hill Book Company. . Ed.. Sirey. Ed.Dalloz. Ed. Financial Statement Analysis. Paris.. Duţescu Adriana. Analiza economico-financiară. Boulding K. Prentice-Hall. Giran J. (d'). Economica. Ed.. 1966. 1993. Abraham. Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate.P. Foster G.... 5. 6. Langlois G. Bucureşti. 1999. 9. New. Paris. Raullet C. 10e édition. Techniplus. Analyse microéconomique..K. New-York. Coille J. Economic Analysis. New-York. Analyse comptable et financière. Ed.A. 17. 2.S. 7. Goffin R. Analyse financière.. Paris. Granier R. E. Paris. 14. Depallens G. 2e édition. Gestion financière de l'entreprise. Işfănescu A. Ed Economica. Duvant M. 13. Deprez M. Collasse B. 1992.. 3. Paris.1984.. 4. 11. Editions Foucher. Ed. Analyse microéconomique.. 1993. Keiser Anne-Marie. 1984.I. Outils et mécanismes de gestion financière. La Villeguérin Editions... Finance appliqueé . Lecaillon Jacques. Analyse financière. Paris.U. Ed. Jobard J. Economică. Analyse économique.. Gestion financière de l'entreprise. 12. Bowlin O. Paris. Martin J. Maxima. 1990.

Comprendre l'entreprise par les flux. Finance d'entreprise. Paris. Mailler J. *** Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. Management financier. Gestiunea financiară a întreprinderii. 34. Diagnostic economic financiar. . Analyse financière. Paris..Analiză financiară aprofundată 249 20.. New-York. 22. Vuibert gestion. Analyse financière de l'entreprise. 33. Ed. Ed. 1992.94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Economica. Ed. Paris. Analyse financière et audit des performances. Economică. Bucureeşti. 1993. Editions Foucher. Economica. *** Ministerul Finanţelor. Sistemul contabil al agenţilor economici. 21. P. 35. Dunod. 25. 36.. CLEF. 1993. Thibaut J. Teulié J. 1983. Economică. 31. Iaşi. Ed. La Villeguérin Editions. 26. 1990. Peyrard Josette. 1993.. Paris.. Bucureşti. Analyse financière de l'entreprise. 2e edition. 1990. Ed. 1993. Ed. Pilverdier-Latreyte Josette. New-York. Petrescu Silvia. Le diagnostic d'entreprise. Managerial Economics. Ed. Hirschey M. 1987. La Villeguérin Editions. Paris. 1986.. 37. Richard J. 30. 2004. Choisir et construire son tableau de financement. Paris. 24. Mathématiques de base pour économistes. 1992. 23. Paris. Paris. 2000. Didactică şi Pedagogică. *** Ministerul Finanţelor Publice.. Samuelson P. Pappas J L. Ternisien M. Yadolah Dodge.. Bucureşti. Mollet Michèle. 27. Cujas. 32.306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene. Ghid practic de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. *** Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr... Vintilă Georgeta. Ed. 28. Remilleret M. Editions EDES CH-2000 Neuchâtel. 1994. Sedcom Libris. Foundations of Economic Analysis. 1955. Paris. Levy A.. 29. 2001.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->