Fabricarea ac benzoic din toluen Ac benzoic este întrebuinţat la fabricarea fenolului, a acidului teraftalic.

Oxidarea se realizează cu aer, temp 140-170°C, pres 5-10 bari. Procesul are loc în prezenţa unor săruri de Co sau Mn. Conversia toluenului la o trecere prin reactor este de 30-50% iar randamentul este de 80-85%. C6H5−CH3 + O2 → C6H5−COOH + H2O Ca produşi secundari în acest proces se pot obţine: benzaldehida sau benzoatul de benzil care pot fi convertite la acidul benzoic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful