RUJUKAN

Abu Osman Md Tap. (2010, Jun 26). Lemah Matematik Masalah Globa. Retrieved from http://www.reocities.com/Athens/parthenon/4926/rencana/mdtap.html Effandi Zakaria. (2007). Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. KualaLumpur:Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Hasamuddin Hussain. (2010, April 26). Perhimpunan Mingguan. Retrieved from http://sklekir.blogspot.com/2010_04_01_archive.html Ismail Said.( 2009). Kaedah Pemelajaran Koperatif. Shah Alam: KarismaPublications Sdn. Bhd. Tengku Halim Tengku Ahmad. (2010, August 21). Meningkatkan Penguasaan Murid Tahun 5 Bestari Dalam Sifir 0 Hingga Sifir 9 Menggunakan Kaedah Membilang. Retrieved from

http://tghalim98.blogspot.com/2010/08/meningkatkan-penguasaan-muridtahun-5.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful