* Identificarea proceselor ºi stabilirea cerinþelor * Identificarea þintelor ºi obiectivelor * Elaborarea procedurilor pe baza proceselor existente ºi a practicilor curent e * * * * Elaborarea

documentelor Diseminarea documentaþiei Instruirea personalului Auditarea internã