SUBIECTUL 1 1.

Se cunosc date despre numărul de hoteluri şi moteluri din România, în perioada 19871995: Anii 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Nr hoteluri, 810 820 828 830 822 856 890 924 929 moteluri a) Să se precizeze felul seriei cronologice. b) Să se traseze graficul evoluţiei numărului de hoteluri. c) Să se calculeze numărul mediu anual de hoteluri şi moteluri, modificarea medie absolută, indicele şi ritmul mediu de dinamică. d) Să se ajusteze seria prin regresia liniară. Valorile teoretice se reprezintă pe graficul de la pct.b). e) Să se aprecieze validitatea modelului, folosind coeficientul de determinaţie. f) Să se previzioneze seria pentru următorii 2 ani (şi pe grafic).

2. Despre o societate comercială se cunosc datele: Marfa A B C u.m. l kg buc Valoarea mf. în perioada de bază (mil.lei) 40000 20200 20000 Dinamica vol. fizic 0,63 0,8 0,98 % de modificare a preţurilor din per. curentă faţă de per. de bază 170 220 150

a) Modificarea relativă şi absolută a valorii vânzărilor pe total societate comercială şi descompunerea acesteia pe factori de influenţă, prin metoda indicilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful