SUBIECTUL 2 1.

Se cunosc date despre numărul de hoteluri şi moteluri din România, în perioada 19871995: Anii 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Nr hoteluri, 810 820 828 830 822 856 890 924 929 moteluri a) Să se precizeze felul seriei cronologice. b) Să se traseze graficul evoluţiei numărului de hoteluri. c) Să se ajusteze seria prin metoda modificării medii absolute şi prin metoda indicelui mediu de dinamică. Valorile ajustate se reprezintă pe graficul de la pct.b). d) Să se precizeze care din cele două metode de ajustare este mai bună, folosind un criteriu. e) Cu metoda aleasă la pct.d) să se previzioneze seria pentru următorii 2 ani (grafic).

2. Producţia de oţel a Suediei şi Finlandei în 1990 şi 1994 se caracterizează prin datele: Ţara Suedia Finlanda Producţia de oţel (mii tone) 1990 1994 4452 4956 2856 3420

a) Indicele de devansare a producţiei de oţel al Finlandei faţă de Suedia. b) Indicele şi ritmul mediu de creştere pentru fiecare ţară. c) Considerând că în perioada următoare, se va păstra acelaşi ritm al producţiei de oţel, ca şi în perioada 1990-1994, se cere: - după cât timp producţia de oţel se va dubla, pentru fiecare ţară.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful