Konstruktivisme bermaksud pembinaan pengetahuan. Pelajar membina pengetahuan tentang topik yang dipelajari dengan mengaitkannya dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

 Murid dapat menghubungkait ilmu baru dengan pengetahuan sedia ada dan mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru serta memberi gambaran mengenai pengetahuan baru melalui pelbagai cara dan bentuk.Melalui SDP kanak-kanak dapat membina pengetahuan secara aktif.  SDP boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid untuk mengekspresi idea secara bebas dan kreatif.  .

Kecerdasan setiap individu dilihat pada kebolehan. .: .kebolehan mencipta sesuatu hasil atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. . -membentuk keperluan terhadap pengetahuan baru. -kebolehan mengenal dan mencipta masalah.menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar.  Setiap manusia mempunyai 8 kecerdasan yang mempunyai aspek dan kualitinya yang tersendiri.

Kecerdasan Verbal-Linguistik  Kecerdasan Logik-Matematik  Kecerdasan Visual-Ruang  Kecerdasan Kinestetik  Kecerdasan Muzik  Kecerdasan Intrapersonal  Kecerdasan Interpersonal  Kecerdasan Naturalis  .

Ilmu yang diterapkan dapat mencetus idea dan kreativiti kepada guru semasa mengajar di sekolah. (b) Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang berbagai. rohani. intelek dan sosial) selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Melalui SDP. Setiap individu mempunyai tahap kecerdasan berbeza antara satu dengan yang lain. . . Murid-murid juga menjadi seronok dengan pengajaran guru dan menjadikan sekolah sebagai sebuah tempat belajar yang kondusif.(a) SDP dapat menyokong pembelajaran bersepadu mengikut saranan JERIS (jasmani. emosi. ilmu dapat dikongsi supaya kita mampu meningkatkan tahap kecerdasan kita.

Bahan bantu mengajar juga haruslah menarik dan membuatkan murid teruja untuk belajar di dalam kelas.c) Wujudkan suasana kolaboratif Dalam kerja berkumpulan aspek koloboratif ini dapat diwujudkan melalui perkongsian idea dan kemahiran supaya tugasan yang ingin dihasilkan dapat dihasilkan dengan lebih menarik kesan daripada perkongsian maklumat dan menerima idea orang lain secara terbuka d)Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi penyelidikan dalam pengajaran dan pembelajaran Guru sebagai agen dan pemudahcara dalam meperkembangkan ilmu kepada murid. .

imaginasi. ritma dan apresiasi muzik. taakulan). rentak lagu dan sebagainya. Otak kiri dikaitkan dengan hal-hal yang sudah konkrit. Otak kiri digelar otak sains  . Otak kanan berfungsi dalam hal-hal yang masih belum konkrit. khayalan. imej dan gambaran. masih kabur-kabur. manipulasi ruang. nombor. analisis. Tergolong dalam medan fungsi otak kanan ialah dalam aspek bentuk dan pola. senikata lagu. sudah ada bentuk dan ini termasuklah dalam aspek-aspek bahasa. logik (mantik. formula matematik. Oleh itu otak kanan digelar otak seni.

. SDP yang diajar disekolah dapat dapat memupuk kecerdasan otak melalui pembelajaran dan penguasaan mata pelajaran.

.

Integrasi ketiga-tiga bidang ini dengan mata pelajaran lain membantu dalam mengimbangkan perkembangan otak kiri dan otak kanan. Membantu memperkembangkan intelek murid terutama dalam aspek penyelesaian masalah. inkuiri dan kecerdasan pelbagai. . Membantu guru dalam memahami minat murid. Kanak-kanak dapat melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan.      Menjadikan proses P&P menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. Mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. ekspresi.

 Membantu perkembangan murid secara menyeluruh dan bersepadu. peka.  Memotivasikan guru menjadi kreatif. seni muzik dan seni pergerakan. berpesonaliti seimbang dan profesional.  Meningkatkan pengetahuan dan daya kreativiti murid dalam seni visual.Mengasah naluri ingin tahu murid terhadap pengajaran guru.  . inovatif.

.

 Murid mengaplikasikan pembelajaran di sekolah dalam kehidupan seharian. ekspresi dan presepsi dalam proses penghasilan.  Murid dapat menghargai sumbangan tokoh-tokoh seni  .  Memupuk budaya pengamatan.Murid dapat menghargai dan menghayati keindahan ciptaan tuhan.

Pengalaman optima melalui Seni membawa kepada keyakinan diri dan kemahiran belajar  Memperkembangkan kemahiran meneroka. pengalaman dan ekspresi  Menggalakkan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh  .

.

 Maksud imaginasi . imaginasi menghalang kita untuk berpuas hati dengan keadaan sekarang mahupun keberhasilan masa lalu.Imaginasi memberi gambaran yang menyenangkan ke dalam fikiran dengan menjadikan segala sesuatu lebih sempurna daripada apa yang diketahui sebelum ini. dan terus mendorong kita untuk mengejar kesenangan yang belum pernah dicuba untuk atau keutamaan yang ideal. .

 Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. .

Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. . Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri.

 Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot.  . Melalui lukisan.Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanakkanak.

 . Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. Melalui aktiviti melukis. kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera.

. berbanding dengan hasilan akhir. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka.

.

Pemerhatian Penerokaan Penghasilan (Pembuatan) Apresiasi Dan Perlanjutan . ii.i. iv. iii.

Ia melibatkan penggunaan deria penglihatan manusia.  .  Pemerhatian secara aktif pula ialah bagaimana pemerhatian atau penyediaan seorang guru itu menyediakan sesuatu aktiviti di dalam kelas seninya dan ianya mestilah dapat dilakukan secara bersepadu.Pemerhatian adalah melibatkan melibatkan sensitiviti deria manusia.

 .Contohnya seorang guru ingin mengajar muridnya melukis gambar permandangan.  Murid dapat melakukan pemerhatian secara aktif tentang gambaran sebuat bot nelayan atau keadaan sesebuah pantai itu. Permandangan tersebut mestilah merujuk kawasan atau tempat di sekeliling kehidupan murid – muridnya seperti kehidupan nelayan tentunya kawasan sekolah tersebut terletak di tepi laut.

 Contohnya. Pemerhatian secara aktif yang ketiga ialah guru juga perlu melihat dan . guru seni mengajar muridnya melukis bunga lebih mudah di mana guru boleh membawa bunga kedalam kelas untuk di lihat oleh muridnya berbanding jika muridnya diminta melukis sesuatu yang memerlukan mereka menggunakan daya imaginasi mereka seperti melukis kapal angkasa.

Kebebasan ini memberi peluang kepada muridnya meneroka imaginasi mereka sendiri. Guru memberi kebebasan kepada muridnya membentuk apa saja. murid mengunakan bahan kain buang yang berwarna – warni. . Contohnya di dalam pengajaran membuat kolaj.

Murid meneroka sesuatu bahan itu secara lebih dekat dan melihatnya melalui berbagai aspek atau segi. Kita semua tahu penerokan melibatkan sesuatu yang dikaji dan dilihat secara menyeluruh. .

elemen corak yang digunakan di dalam pembuatan batik atau kraf tangan. . elemen . ini akan memberi peluang kepada murid untuk membuat hasilan atau pembuatan idea yang baru. murid meneroka bahan yang dipamerkan oleh guru seperti penggunaan warna pada kolaj. garisan atau bentuk. Contohnya seperti aktiviti seni reka. Secara tidak langsung.  Melalui bahan ini. murid berpeluang membuat persepsi sendiri lantas dapat pengertian secara kritis dan kreatif.

guru perlu membimbing muridnya membuat penghasilan dengan menggunakan alat atau bahan dan teknik yang sesuai dan betul. Selain itu. keselamatan dan membantu murid di dalam penyampaian kandungan subjek. selepas aktiviti penerokaan. idea.  Ini dapat membantu murid yang lemah untuk terus belajar dan tidak lari dari objektif yang hendak dicapai. Seterusnya. hasil. langkah dan proses membuat dengan cara yang betul. halbenda dengan bentuk . Guru juga perlu menerangkan cara amalan tertib ketika melakukan sesuatu aktiviti. guru juga perlu menerangkan tatacara.

Aspek ini merujuk kepada perasaan murid semasa dan setelah melakukan aktivit seni didalam kelas. Terdapat dua jenis utama aktiviti apresiasi iaitu aktiviti yang dirancang khas dan aktviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran.  . Ia melibatkan penyataan dan unsur afektif.

.

nilai. yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi. ilmu pengetahuan serta struktur-struktur kemasyarakatan. Budaya atau kebudayaan (daripada perkataan Sanskrit buddayah. kebudayaan ialah keseluruhan pengertian. yang bermaksud budi pekerti atau akal) secara amnya membincangkan halhal berkaitan budi dan akal manusia. norma. keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri-ciri khas sesebuah masyarakat  .

 Contohnya ialah seperti mencintai alam kehidupan.mereka perlulah melihat dari sudut pandangan yang positif.  . nilai patriotisme dan nilai – nilai murini yang lain. setiap hasilan seni yang dihasilkan. Ia mengenai nilai atau idea yang hendak disampaikan dan berkaitan dengan kehidupan yang sebenar.Contohnya.

. . TERIMA KASIH.SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful