0evaluare_predictiva

Fişă de evaluare teste iniţiale Clasa a VI-a

Profesor Adriana Timofte Timp de lucru: 50 de minute Itemi de evaluare iniţială:
I. (8-10 min.) – 20 de puncte 1. Transcrie fonetic următoarele cuvinte şi notează grupurile de vocale identificate: ceară, genial, chenare, dreptunghiular. (8 p) 2. Explică procedeul de formare a cuvintelor: îndestulare, floarea-soarelui. (4 p) 3. Indică sinonime pentru: amănunt, moarte, rai, hotărâre. (8 p) II. (20-22 min.) – 30 de puncte Se dă textul: Am iubit de când mă ştiu Cerul verii străveziu, Despletitele răchite, Curcubeiele pe stânci Ori pădurile adânci a. b. c. d. Joc de trăsnete rotunde, Scurgerea cocorilor, Pacea înălţimilor, Semeţia pinilor, Plini de scama norilor.

Sub ger alb încremenite. Mi-a fost drag pe bărăgane Să văd fetele morgane Ori pe crestele din munte

(Nicolae Labiş – Am iubit )

Numeşte subiectul primei propoziţii din textul dat. (3 p) Analizează sintactico-morfologic cuvintele subliniate. (9 p) Găseşte în versurile de mai sus o propoziţie simplă şi una dezvoltată. Transcrie-le! (6 p) Indică valoarea morfologică a cuvântului alb din text. Alcătuieşte un enunţ în care să aibă altă valoare morfologică. (4 p) e. Precizează valoarea verbului a avea din textul citat. Alcătuieşte o propoziţie în care verbul a avea să aibă altă valoare. (4 p) f. Transcrie un substantiv în acuzativ şi unul în genitiv din versurile citate. (4 p) III. (~ 20 min.) Pornind de la ideile exprimate în textul de mai sus, scrie o compunere, de aproximativ o pagină, cu titlul Am iubit de când mă ştiu …, în care să descrii frumuseţea unui loc care te-a impresionat în mod deosebit. (40 de puncte)

1

4. 1 16 8 2 . Identificarea gradului de asimilare a cunoştinţelor de limbă română. 3. soluţionează itemii cu grad mediu de dificultate. II. 3. 2 14 9 f. morfologie şi sintaxă). 3. şcolar trecut (clasa a V-a). item 1. 2. 4 14 7 III.Itemii selectaţi sunt de tip deschis şi semiobiectivi. 2. măsurate şi interpretate fiind următoarea: Răspunsuri Corecte Parţial Greşite corecte 19 18 23 4 5 2 2 2 - Obiective generale Nr. cu accent pe morfologie şi sintaxă. însă unii nu mai pot recunoaşte părţile de propoziţie (în ciuda orelor de recapitulare în vederea evaluării predictive). fonetică. Concluzii desprinse din lucrări Total elevi ai clasei: 28 Total elevi testaţi: 25 Observaţii: 1. 1. Evaluarea cunoştinţelor asimilate în cursul anului I. noţiunile asimilate în clasa a V-a trebuie reluate şi aprofundate sistematic. 2. Stabilirea nivelului de pregătire a elevilor după absolvirea clasei a V-a. a. Stabilirea gradului de implicarea a elevilor în activitatea de formare c. intelectuală. d. 7 8 10 4 15 6 4 18 3 e. 16 5 4 b. în perspectivă. voi insista asupra a noţiunilor de limbă şi de literatură şi voi avea în vedere însuşirea temeinică a unor cunoştinţe noi. de limbă şi literatură română. 4. elevii cunosc parţial regulile analizei gramaticale. schema rezultatelor înregistrate. a unităţilor de limbă nou asimilate (lexic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful