BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU THỨC ĂN LOW-CARB

Bạn có biết thức ăn Low-Carb hay không ?  Có  Không

Bạn có nghĩ là mình thừa cân hay không ?  Có  Không

Nếu có thì bạn có nhu cầu giảm cân hay không ?  Có  Không

Theo bạn, phương pháp nào sau đây giảm cân tốt nhất ?  Tập thể dục  Ăn kiêng (Nếu trả lời “Có” cho câu 1) Tại sao bạn biết đến thức ăn Low-Carb ?  Qua internet  HLV thể hình nói  Người thân nói  Sách báo  Ăn thức ăn Low-Carb  Nhịn ăn

Theo bạn với mức lương nào thì có thể giảm cân bằng phương pháp Low-Carb ?  0~500 USD/Tháng  1000~2000 USD/tháng  500~1000 USD/ Tháng  Trên 2000 USD/ tháng

Khó khăn của phương pháp giảm cân Low-Carb là gì ?  Khó chế biến  Giá cao  Tất cả các ý trên Bạn có sẵn sàng chi tiền để sử dụng phương pháp giảm cân Low-Carb một cách thuận tiện hay không ?  Có  Không  Khó tìm nguyên liệu  Không có thời gian chế biến

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.