You are on page 1of 25

Ging vin hng dn:Trn Th Dung Sinh vin thc hin: Nguyn Phan Th Hong Kim Nguyn Th Thy

Linh Phm Th im

M u
thc vt, vic duy tr ni ging theo phng thc thng thng l kh khn v tn nhiu thi gian, s lng t. Nghin cu, tm ra cc phng php mi nh nui cy m, phi v tnh, ht v tnh,

I. Cng ngh to ht nhn to


1. Khi nim mc ch 2. ngha 3. Cc nhn t trong to ht nhn to
a) Phi v tnh b) To v bc bng sodium alginate

4. Quy trnh to ht nhn to

II. ng dng trong thc t:

I. Cng ngh to ht nhn to


1. Khi nim mc ch

Vn chuyn, bo qun, lu tr ging d dng hn. Nhn ging nhanh thc vt

I. Cng ngh to ht nhn to


2. ngha To nn nhng c th ng nht v mt di truyn, tnh n nh cng nh cht lng cy ging

I. Cng ngh to ht nhn to


3. Cc nhn t trng to ht nhn to a) Phi v tnh Phi soma c hnh thnh khng thng qua qu trnh to m so c gi l phi v tnh, phi v tnh c th ti sinh cy hon chnh. C ch pht sinh phi soma Phi soma c hnh thnh khng thng qua qu trnh to m so c gi l phi v tnh, phi v tnh c th ti sinh cy hon chnh.

I. Cng ngh to ht nhn to


3. Cc nhn t trng to ht nhn to a) Phi v tnh C ch pht sinh phi soma

I. Cng ngh to ht nhn to


3. Cc nhn t trng to ht nhn to a) Phi v tnh Cc kiu pht sinh phi soma: S pht sinh phi soma bt nh: Cc phi v tnh c th pht trin t cc t bo hay cc m so S pht sinh a phi v tnh:khi m c kh nng to phi cao khi c cy chuyn sang mi trng mi s pht trin v tng trng thnh phi S pht sinh phi soma do cm ng: Hin tng ny do s nui cy lng cc t bo v m so sau khi cc m nychu cc x l c

I. Cng ngh to ht nhn to


3. Cc nhn t trng to ht nhn to a) Phi v tnh Nhng nhn t nh hng n s hnh thnh phi v tnh Mi loi mu cy c nhng kh nng cm ng to phi khc nhau Mi trng nui cy: Gn 70% nghin cu thnh cng u nh vo s dng mi trng MS vi hmlng mui khong c bn

I. Cng ngh to ht nhn to


3. Cc nhn t trng to ht nhn to a) Phi v tnh Nhng nhn t nh hng n s hnh thnh phi v tnh Ngun cacbohydrate: Sucrose

Cht iu ha tng trng: auxin, cytokinin, acid abscisic, gibberellin, ethylen


Thi gian x l: Khong thi gian mu cy c x l vi cht iu ha tng trng S tng quan ga tui ca mu cy v sucrose

I. Cng ngh to ht nhn to


3. Cc nhn t trng to ht nhn to a) Phi v tnh Nhng nhn t nh hng n s hnh thnh phi v tnh Nng ca mi trng

Trng thi vt l ca mi trng: mi trng bn rn


Kiu gen: nh hng to ln trong vic cm ng to phi Cng chiu sng: ch ti cho thy c nhng nh hng tt hn trong giai on cm ng

I. Cng ngh to ht nhn to


Nhng vn thng gp trong qu trnh pht sinh phi v tnh: s xut hin nhng phi d thng ng dng ca vic to phi v tnh

I. Cng ngh to ht nhn to


ng dng ca vic to phi v tnh
Vi nhn ging v sn xut vi s lng ln thc vt
L nguyn liu cho vic chuyn gen thc vt, cng ngh nui cy t bo trn Gip ch cho vic nghin cu tnh ton th, cng nh tm hiu c ch bit ha t bo thc vt

I. Cng ngh to ht nhn to


3. b) Cc nhn t trng to ht nhn to To v bc bng sodium alginate Tnh dnh va phi Khng gy c cho phi sinh dng C cc c tnh tng hp sinh hc Kh nng to thnh gel nhanh R tin c lu cng ca gel va phi

I. Cng ngh to ht nhn to


3. Quy trnh to ht nhn to

I. Cng ngh to ht nhn to


3. Quy trnh to ht nhn to

I. Cng ngh to ht nhn to


3. Quy trnh to ht nhn to Bc 1: Chun b nguyn liu to ht nhn to

I. Cng ngh to ht nhn to


3. Quy trnh to ht nhn to Bc 2. Dng pince cy gp cc phi/chi cho vo mi trng to v alginate. Bc 3: Dng pipette 10ml ht mi trng alginate c cha chi/phi nh vo dung dch CaCl2.2H2O 100mM trong 15 pht.

I. Cng ngh to ht nhn to


3. Quy trnh to ht nhn to Bc 4.Dng pince gp ht vo a petri c cha nc ct v trng lm sch lng CaCl2.H2O cn st li.

I. Cng ngh to ht nhn to


3. Quy trnh to ht nhn to Bc 5. Cy ht nhn to vo mi trng nui cy (MS khng b sung cc cht iu ha sinh trng)

II. ng dng trong thc t


nng cao cht lng c ging, chng ti tin hnh nghin cu, sn xut ht khoai ty nhn to; ng thi kch thch sinh trng bng k thut bc x ht nhn

II. ng dng trong thc t

Rung khoai ty L Nhn (H Nam)

II. ng dng trong thc t


Trng khoai ty bng ht nhn to sch bnh, cht lng cao, gi thnh h
Nng sut tng t 1 n 2 ln

III. u nhc im ht nhn to


u im Phi pht trin nhanh, s lng nhiu, c th h thp gi thnh v tit kim sc lao ng. Cy trng i sau mang u th ca ging cy c nh, lu tr v trng. Thi gian bo qun lu hn Sn phm ng nht v mt di truyn ng dng quy m ln, thch hp cho c canh quy m ln. Bo tn ging cy Tng nng sut cy trng

III. u nhc im ht nhn to


Nhc im

Hn ch khi s dng v bao alginat: cht dinh dng c th i ra khi v bao, s trao i kh km
Kh nng sng st v pht trin ca phi v tnh thp. i hi qu trnh to phi v tnh trn cc i tng thc vt phi cho ra nhng phi pht trin bnh thng, c kiu hnh ng nht

Kh nng ti nh mt s loi thc vt t phi v tnh v s thch hp kh hu sau ca cy cn gp nhiu kh khn