MỘT VÀI NHẬN XÉT CỦA CÁC HỌC GỈA VỀ TÁC PHẨM: “PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA

SỰ CHẾT: AN TỬ VÀ TRỢ TỬ.”
Tác giả: Trần Mạnh Hùng (Melbourne: Freedom Publishing Company, 2006) AN TỬ VÀ TRỢ TỬ: một công trình phân tích phê phán những cuộc tranh luận quan trọng cả hổ trợ lẫn chống đối chủ trương an tử và trợ tử theo phương pháp lý luận của thần học luân lý Giáo Hội Công Giáo. “Tập luận án này đề cập đến những vấn đề căn bản trong cuộc tranh luận về đề tài an tử và trợ tử. Luận án được biên soạn rõ ràng và người đọc như được dẫn dắt bởi lối hành văn theo kiểu đàm thoại và tính trong sáng trong các ý kiến được nêu ra. Tác giả đã trình bày được một nét khái quát tuyệt vời về vấn đề theo nguyên tắc độc lập. Cách thức tác giả giải quyết sự lẫn lộn giữa cách đối phó thông thường và phi thường giữa các bác sĩ và các nhà thần học đạo đức là cực kỳ lý thú và thực sự giúp làm rõ ràng những hiểu biết của chúng ta về các vấn đề này. Prof. Peter Ravenscroft Giáo sư Trường Đại học Newcastle – Chủ Nhiệm Lâm Sàng và Giám Đốc Khu vực của Chương trình Chăm Sóc cho người hấp hối thuộc bệnh viện Mater Misericordiae “Đây là một công trình hoàn mỹ được biên soạn theo phong cách ý thức thần học biết tôn trọng các quan điểm khác nhau và trình bày một chủ trương khả tín với lý luận chặt chẽ đối với vấn đề theo quan điểm thần học luân lý Công Giáo. Người ta không thể nào không đánh giá cao tính liên quan của vấn đề và tôi tin chắc là việc xuất bản quyển luận án tiến sĩ này sẽ làm giàu thêm kiến thức cho những người đọc nó. Đây là một công trình cập nhật và xứng đáng, được nghiên cứu cẩn thận nhất. Prof. Raphael Gallagher, C.Ss.R, Giáo sư Học Viện Thần Học Luân Lý Alphonsian Academy - Rôma “Luận án này là một công trình nghiên cứu mới nhất. Nó mang tính cập nhật và khách quan đối với một vấn đề đã bị người đời làm cho trở nên phức tạp qua những cảm xúc và thường là các suy nghĩ không rõ ràng. Sách đươc viết theo phương pháp riêng biệt của Thiên chúa giáo thể hiện qua việc tác giả đã sử dụng tính uyên bác và xâu sắc của triết lý Thiên chúa và truyền thống thần học. Những yếu tố này đã giúp đem lại một tư thế trung dung để từ đó tác giả có thể xem xét một cách sâu xa hơn những tranh luận cả chống đối lẫn ủng hộ. Đối với đại đa số đọc giả, bất kể họ là người có tín ngưỡng hay không có đạo, tất cả sẽ đều hiểu đuợc tác phẩm này. Đức Giám Mục Chritopher C. Prowse, DD, BA., B.Theol., STD Giám Mục Phụ Tá tổng địa phận Melbourne
1

ADVANCING THE CULTURE OF DEATH: EUTHANASIA AND PHYSICIAN-ASSITED SUICIDE Một trong số những vấn đề bức xúc nhất trong lãnh vực đạo đức sinh học hiện nay là chủ trương an tử và trợ tử. Tác phẩm này là một công trình phân tích những cuộc tranh luận đương đại và là một phản ứng của ngành thần học đạo đức Thiên chúa giáo. Một trong những đặc điểm đặc biệt giá trị của quyển sách là cách trình bày rõ ràng những cuộc tranh luận giữa hai phe ủng hộ và chống đối chủ trương an tử và trợ tử. Tác giả đã tham gia vào việc thẩm định mang tính phê phán cả hai phía trong cuộc tranh luận để cuối cùng đi đến kết luận với phần thẩm định của tác giả dựa trên những cuộc tranh luận của ngành thần học đạo đức Thiên Chúa giáo. Ngoài ra cũng có phần phân tích kỹ lưỡng quan điểm của Thiên Chúa giáo để phân biệt giữa các lãnh vực một bên dựa trên lý luận và một bên từ đức tin Thiên chúa. Phương pháp này đặc biệt ích lợi đối với những người phải tham gia vào các cuộc tranh luận đại chúng và là những người cần phải có được một cơ sở lý luận cho quan điểm của mình. Việc phân tích kỹ lưỡng quan điểm của cả hai phía giúp cho quyển sách trở nên cần thiết hơn đối với các cơ sở giáo dục khi mà các cuộc thảo luận về các quan điểm khác nhau mang tính đặc biệt quan trọng. Cùng lúc, những người nào đang tìm kiếm một cách thức trình bày rõ ràng quan điểm của Thiên Chúa giáo sẽ thấy điều này được miêu tả một cách rõ ràng rất đáng khâm phục. Tôi đặc biệt giới thiệu quyển sách này đến với những người quan tâm đến những vấn đề quan trọng đối với nhân loại như thế này. Prof. Brian V. Johnstone, C.Ss.R. Giáo sư Thần Học Luân Lý tại American Catholic University – USA.

2