09

Akcije Berza Novac Broker

Škola BERZE
otkrijte berzu
edukacija 1 praksa 2 profit 3

Upućivanje
Kako berza funkcioniše ? Gde sve mogu da uložim novac ? Kako osigurati investiciju ? Kako da izbegnem loše kompanije ? Kako analizirati akcije ? Berze u svetu Kako kontrolisati rizik ? Praktične vežbe simulacije trgovine Fundamentalna i Tehnička analiza

Berza i berzansko poslovanje
Ovaj kurs je posvećen akcijama, to jest hartijama od vrednosti, čiji vlasnici teže, između ostalog, ostvarivanju profita na berzi. Poznavanje klasične definicije akcija nam ne garantuje željenu zaradu: potrebna su nam finansijska i ekonomska znanja, koja su U vremenu kada sami moramo brinuti za svoju penziju i kada se kupovina stana pretvara u “pravi životni projekat”, ulaganje u akcije može nam pomoći da ostvarimo važne egzistencijalne ciljeve. Kurs je namijenjen kako početnicima na berzi, tako i investitorima koji žele nadograditi svoja praktična iskustva. Pored akcija, obveznica i investicionih fondova predstavićemo Vam opcije i fjučerse koji ulagačima omogućavaju dostizanje većih dobitaka. Motivi i rizici koji su prisutni kod kupovine akcija su veoma slični bez obzira na kojem tržištu kupujete akcije. Stoga je Škola BERZE namijenjena ulagačima koji namjeravaju kupovati akcije na berzama u regiji, ili na bilo kojoj berzi u svetu.

Šta ćete naučiti?
15 berzanskih strategija Kako zaraditi sa malom investicijom. Kako zaraditi kada cene akcija padaju Kako funkcioniše softver Kako funkcionišu berze u svetu Tehnička analiza Fundamentalna analiza Sigurna investicija Ubrzana investicija Trgovanje iz bilo kojeg dela sveta Naučićete strategije ulaganja koje koirste fond menadžeri investicionih fondova

na kursu predstavljena sažeto i jednostavno. U prošlosti ulaganje u akcije (deonice) se pokazalo kao najbolje ulaganje, koje je dostupno širem krugu investitora. Skoro na svakom razvijenom tržištu kapitala, investitori koji su ulagali u akcije ostvarivali su natprosečnu dobit. Na primer, da ste 1977. godine uložili deset hiljada evra u najveće akcije na američkom tržištu, vriednost ulaganja bi, 30 godina kasnije, iznosila čak 160 hiljada evra.

www.skolaberze.com
Knjiga Investiranje na berzi za početnike, autora Staše Milisavljeva, proširiće Vaše vidike i ohrabriti Vas da se uključite u ovu zanimljivu igru – trgovanje sa hartijama od vrednosti. U njoj su pojašnjeni svi glavni oblici ulaganja na berzi i predstavlja odlican uvod u predavanje.

consulting 065/402-402-1 021/6364-523

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful