COLEGIUL ECONOMIC „D.P. MARTIAN ”ALBA IULIA ARIA CURRICULARĂ : TEHNOLOGII DISCIPLINA : FINANŢAREA AFACERII CLASA : a X II– a Ec NR.

ORE / SĂPTĂMÂNĂ : 1 ( CD ) +1 ( LT ) NR. PROGRAMĂ VALABILĂ: Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172 / 30.01.2006 AN ŞCOLAR : 2007/2008 PROFESOR : ec. CIOCAN CARMEN

AVIZ DIRECTOR,

AVIZ ŞEF CATEDRĂ ,

PROIECTARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
Nr. Crt. 1. Unităţi de competenţe 2. UC14 Finanţarea afacerii Competenţe individuale 3. C 1 Determină sursele proprii şi străine în finanţarea unei afaceri Conţinuturi tematice 4. Surse proprii şi străine în finanţarea unei afaceri • identificarea tipurilor de surse de finanţare: proprii şi străine • selectarea surselor proprii de finanţare ale agentului economic şi caracteristicile acestora: capital, prime de capital, rezerve, rezultatul exerciţiului, rezultatul reportat, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli • selectarea surselor străine de finanţare după natură şi scadenţă: împrumuturi, datorii faţă de terţi, pe termen lung (mai mare de un an), pe termen scurt ( mai mic de un an şi caracteristicile lor : - sursele proprii sunt nerambursabile şi se utilizează conform legislaţiei în vigoare asigurând finanţarea permanentă a întreprinderii - sursele străine au caracter rambursalil şi sunt de regulă purtătoare de dobânzi, asigurând finanţarea temporară a întreprinderii Documente şi registre obligatorii în derularea unei afaceri (Laborator tehnologic) • identificarea documentelor şi registrelor obligatorii în derularea unei afaceri: - documente: pe tipuri de evenimente şi tranzacţii (factură, aviz de însoţire a mărfii pentru achiziţie şi vânzare de bunuri, stat de salarii pentru operaţii legate de salarii, chitanţă, ordin de plată pentru încasări şi plăţi, note de contabilitate pentru operaţiile care nu au la bază documente justificative) - registre: jurnal, inventar, cartea mare • verificarea registrelor contabile: dacă 5. 4 10 Nr. ore alocate C.D Nr. ore alocate L.T. 6. Săptămâna 7.

Obs.
8.

1.

SEM.1 S1-S2 S3-S12

10 2

S13-S15 S16REC. SEM. 2 S17-S18

C 2 Utilizează documentele şi registrele obligatorii în derularea unei afaceri.

10

S3-S12

capitaluri proprii. de analiză. solvabilitate (Laborator tehnologic) • Recapitulare Test de evaluare Recapitulare finală 1 2 2 S19 4 4 S20-S21 S22-S23 10 S24-S28 1 2 S29-S31 . fondul de rulment. capitaluri permanente. rezultat financiar (Laborator tehnologic) calcularea indicatorilor pe baza informaţiilor din bilanţ: capitaluri proprii. cheltuieli. active circulante. venituri. previzională • compararea informaţiilor din bilanţ pentru perioada curentă cu cele din perioada precedentă: active imobilizate. nevoia de fond de rulment. datorii.documentele justificative şi notele contabile au fost înregistrate cronologic în registrul jurnal şi sistematic în registrul cartea mare. lichiditate. trezoreria netă. C 3 Analizează informaţiile economicofinanciare din bilanţ Informaţiile economico-financiare din bilanţ identificare funcţiilor bilanţului: de informare.

sursele proprii sunt nerambursabile şi se utilizează conform legislaţiei în vigoare asigurând finanţarea permanentă a întreprinderii . Documente şi registre obligatorii în derularea unei afaceri (Laborator tehnologic) Criterii de performanţă 3. ore alocate L. ore alocate C. -manualfinantarea afacerii . rezerve. asigurând finanţarea temporară a întreprinderii Competenţa 2 Utilizează documentele şi registrele obligatorii în derularea unei afaceri. Competenţa 1 Determină sursele proprii şi străine în finanţarea unei afaceri Surse proprii şi străine în finanţarea unei afaceri • identificarea tipurilor de surse de finanţare: proprii şi străine • selectarea surselor proprii de finanţare ale agentului economic şi caracteristicile acestora: capital.P. Crt. 2 la OMEdC nr. Nr. pe termen lung (mai mare de un an). a) Identificarea tipurilor de surse de finanţare b) Selectarea surselor proprii de finanţare ale agentului economic şi caracteristicile acestora c) Selectarea surselor străine de finanţare după natură şi scadenţă şi caracteristicile lor Exerciţii de identificare a tipurilor de surse de finanţare: proprii şi străine Exerciţii de selectare a surselor proprii de finanţare ale agentului economic şi caracteristicile acestora Exerciţii de selectare a surselor străine de finanţare după natură şi scadenţă 4 10 -observare sistematică .legislaţia actuală . PROGRAMĂ VALABILĂ: Anexa nr.chestionare orală 2.01.D 5. -manual- . rezultatul exerciţiului. 4. -observare sistematică 1.cursuri .chestionare orală 10 2 -observare sistematică . 3172 / 30.legislaţia actuală -manualfinantarea afacerii . ORE / SĂPTĂMÂNĂ : 1 ( CD ) +1 ( LT ) NR.T. 1.Contabilitate financiară româneascăCluj-Napoca -contabilitatefundamentele si noul cadru juridic . CIOCAN CARMEN AVIZ DIRECTOR.sursele străine au caracter rambursabil şi sunt de regulă purtătoare de dobânzi. rezultatul reportat. PROIECTARE UNITATE DE COMPETENŢĂ UC 14 : Finanţarea afacerii Nr.COLEGIUL ECONOMIC „D.cursuri legislaţia actuală Evaluare 8. pe termen scurt ( mai mic de un an şi caracteristicile lor : . MARTIAN ”ALBA IULIA ARIA CURRICULARĂ : TEHNOLOGII DISCIPLINA : FINANŢAREA AFACERII CLASA : a X II– a Ec NR. 6. datorii faţă de terţi.2006 AN ŞCOLAR : 2007/2008 PROFESOR : ec. provizioane pentru riscuri şi cheltuieli • selectarea surselor străine de finanţare după natură şi scadenţă: împrumuturi. prime de capital. Activităţi de învăţare Nr. Resurse 7. AVIZ ŞEF CATEDRĂ . Continuturi 2.

solvabilitate (Laborator tehnologic) 10 . active circulante. capitaluri permanente. cheltuieli.registre: jurnal.chestionare orală b) Verificarea registrelor contabile 2 -registre contabile .observare sistematică 3. lichiditate. chitanţă.Contabilitate financiară româneascăCluj-Napoca -probleme formulate de profesor -fişe de lucru -observare sistematică -observare sistematică • calcularea indicatorilor pe baza informaţiilor din bilanţ: capitaluri proprii. previzională • compararea informaţiilor din bilanţ pentru perioada curentă cu cele din perioada precedentă: active imobilizate. aviz de însoţire a mărfii pentru achiziţie şi vânzare de bunuri. registre contabile -fişe de lucru -observare sistematică . nevoia de fond de rulment. note de contabilitate pentru operaţiile care nu au la bază documente justificative) .• identificarea documentelor şi registrelor obligatorii în derularea unei afaceri: .documente: pe tipuri de evenimente şi tranzacţii (factură. capitaluri proprii. solvabilitate 1 2 4 4 -manualfinantarea afacerii . fondul de rulment. capitaluri permanente. ordin de plată pentru încasări şi plăţi. stat de salarii pentru operaţii legate de salarii. trezoreria netă. trezoreria netă. lichiditate. a) Identificarea documentelor si registrelor obligatorii în derularea unei afaceri Exerciţii de identificare a documentelor şi registrelor obligatorii în derularea unei afaceri Exerciţii de verificare a registrelor contabile 10 finantarea afacerii -documente. venituri. Competenţa 3 Analizează informaţiile economico-financiare din bilanţ Informaţiile economico-financiare din bilanţ • identificarea funcţiilor bilanţului: de informare. datorii. rezultat financiar (Laborator tehnologic) a) Identificarea funcţiilor bilanţului b) Compararea informaţiilor din bilanţ pentru perioada curentă cu cele din perioada precedentă c) Calcularea indicatorilor pe baza informaţiilor din bilanţ Discuţii de grup privind identificarea funcţiilor bilanţului Studiu de caz privind compararea informaţiilor din bilanţ pentru perioada curentă cu cele din perioada precedentă Exerciţii de calcul a indicatorilor pe baza informaţiilor din bilanţ: capitaluri proprii.formular bilanţ .fişa de evaluare -chestionare orală Recapitulare Test de evaluare Recapitulare finală 1 2 . de analiză. fondul de rulment. inventar. cartea mare • verificarea registrelor contabile: dacă documentele justificative şi notele contabile au fost înregistrate cronologic în registrul jurnal şi sistematic în registrul cartea mare. nevoia de fond de rulment.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful