TAJUK : PERLOMBONGAN

A. Kepentingan perlombongan:
1. menyediakan peluang pekerjaan
2. eksport / memberi pendapatan negara
3. menyediakan bahan mentah untuk industri
4. membekalkan sumber tenaga
5. memajukan kawasan baru / bandar baru
6. memajukan sistem pengangkutan / jalan raya
7. menggalakkan perkembangan teknologi
8. memajukan infrastruktur / kemudahan awam/ asas
9. menggalakkan pelabur asing

B. Faktor menggalakkan perkembangan perlombongan:
1. permintaan tinggi dalam negeri
2. permintaan tinggi luar negeri
3. bekalan buruh murah / ramai
4. kemudahan jaringan pengangkutan jalan raya baik
5. Terdapat R&D
6. kemudahan infrastruktur lengkap/ banyak
7. teknologi perlombongan tinggi
8. dasar governan
9. kerjasama negara lain / banyak pelabur asing

C. Masalah perlombongan:
1. harga turun naik / tidak stabil
2. longgokan galian semakin berkurangan
3. kekurangan buruh / lebih minat kilang
4. kos pengeluaran meningkat kerana kenaikan upah buruh
5. saingan daripada bahan gentian lain
6. saingan daripada negara lain
7. simpanan stok oleh USA

D. Langkah mengatasi masalah / memajukan perlombongan:
1. meneroka kawasan baru
2. mengitar semula bahan
3. mengadakan R&D
4. menggunakan bahan gantian / sumber alternatif
5. kerjasama dengan negara lain
6. dasar kerajaan

E. Kesan perlombongan ke atas alam sekitar:
Bijih Timah:
1. berlaku perubahan lanskap di kawasan perlombongan
2. membentuk kawasan berpasir tandus / tidak subur
3. hutan pupus dan membentuk belukar
4. membentuk tasik lombong
5. hakisan tanah
6. pencemaran air
7. sungai cetek / keruh
8. banjir di hulu sungai
9. kepupusan fauna/ hidupan akuatik
Petroleum:
1. pencemaran air laut kerana tumpahan minyak
2. proses penggerudian merosakkan terumbu karang
3. salur paip minyak pecah mencemarkan air
4. kapal tangki pecah menyebabkan minyak tumpah
5. tumpahan minyak menyebabkan flora akuatik pupus
6. tumpahan minyak menyebabkan oksigen air laut kurang
7. tumpahan minyak menyebabkan ikan pupus.

F. Langkah mengatasi kesan /
1. mengadakan R&D

2. denda / menguatkuasakan undang-undang
3. kempen alam sekitar
4. mengitar semula
5. bekas lombong ditebusguna untuk kawasan rekreasi/ pelancongan
6. bekas lombong ditimbus dan dijadikan kawasan perumahan
7. dibaja dan tanam rumput untuk penternakan
8. ditebusguna untuk pertanian

Jawab soalan-soalan di bawah:
1. Bincangkan enam kepentingan sumber petroleum di Malaysia. [ 6 markah ]
i. ………………………………………………………………………………….
ii…………………………………………………………………………………..
iii………………………………………………………………………………….
iv………………………………………………………………………………….
v………………………………………………………………………………….
vi…………………………………………………………………………………

2. Nyatakan enam faktor menggalakkan industri petroleum di Kanada. [ 6 markah ]
i…………………………………………………………………………………
ii………………………………………………………………………………..
iii……………………………………………………………………………….
iv……………………………………………………………………………….
v………………………………………………………………………………..
vi……………………………………………………………………………….

3. Bincangkan enam kesan perlombongan petroleum di sesebuah kawasan. [ 6 markah ]
i……………………………………………………………………………………….
ii………………………………………………………………………………………
iii………………………………………………………………………………………
iv………………………………………………………………………………………
v……………………………………………………………………………………….

vi………………………………………………………………………………………

4. Jelaskan lima langkah untuk mengatasi masalah perlombongan bijih timah di Malaysia. [ 5 markah ]
i………………………………………………………………………………………..
ii………………………………………………………………………………………..
iii……………………………………………………………………………………….
iv………………………………………………………………………………………..
v…………………………………………………………………………………………

5. Bincangkan enam kesan perlombongan petroleum ke atas alam sekitar di Kanada. [ 6 markah ]
i…………………………………………………………………………………………
ii…………………………………………………………………………………………
iii………………………………………………………………………………………..
iv………………………………………………………………………………………..
v…………………………………………………………………………………………
vi…………………………………………………………………………………………

6. Nyatakan lima langkah untuk memajukan kawasan tinggalan bijih timah di Malaysia. [ 6 markah ]
i……………………………………………………………………………………………
ii…………………………………………………………………………………………..
iii………………………………………………………………………………………….
iv………………………………………………………………………………………….
v…………………………………………………………………………………………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful