1.0 PENDAHULUAN Bilik darjah merupakan kawasan atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran.

Secara asasnya, di dalamnya terdapat papan hitam, meja murid, meja guru, kerusi, papan kenyataan, kipas dan lampu. Maka, kepentingan dalam pengurusan bilik darjah amat penting untuk menyediakan prasarana yang baik dalam usaha menyediakan persekitaran yang selesa semasa proses P&P berlangsung. Oleh itu, guru haruslah memainkan peranan utama dalam menyediakan bilik darjah yang selesa agar murid dapat belajar dengan selesa dan mudah serta mampu merangsang mereka untuk menimba ilmu dengan lebih berkesan.

2.0 DEFINISI BILIK DARJAH 2.1 MAKSUD BILIK DARJAH Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran merupakan tempat yang terpenting yang perlu ada pada sekolah. Ia juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seseorang guru. Secara amnya, bilik darjah ialah bilik- bilik disekolah dimana sekumpulan murid atau pelajar mengikuti pelajaran atau belajar sesuatu mata pelajaran yang diajar oleh guru. Untuk konsep yang lebih luas, bilik darjah tidak semata- mata merupakan ruang untuk proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi merangkumi pelajar- pelajar dan guru yang belajar dan mengajar dan berinteraksi antara satu sama lain didalamnya. 2.2 KONSEP BILIK DARJAH Tempat di mana proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku.secara rasmi Bilik darjah ditakrifkan sebagai sebuah bilik di mana sekumpulan murid diajar oleh seorang guru. MArland (1975), suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan „kawan‟ atau „musuh dalam pengajaran‟. 2.3 KONSEP PELAJAR ATAU MURID Akta Pendidikan - pelajar atau murid merupakan seseorang yang menerima pendidikan atau latihan.

Di dalam bilik darjah. atau menyediakan bahan pelajaran atau menanda skrip jawapan di sesebuah sekolah gaya pos. pengurusan bilik darjah juga termasuk menunjukkan sikap positif terhadap sekolah dan pembelajaran secara umum. selain mengajar guru juga memainkan peranannya sebagai pengurus yang mengurus rutin bilik darjah. mengurus murid-murid supaya menjalankan tugas mereka mengikut jadual bertugas. Oleh sebab itulah suasana fizikal bilik darjah harus dapat .2. kita perlulah memahami kesukaran situasi bilik darjah dan mengenali faktor-faktor yang boleh membantu untuk menghasilkan suasana pembelajaran yang sihat.papan kenyataan dihias dan karel pembelajaran dan rak-rak buku perlu dipasang. Menurut Marland (1975). Tempat duduk perlu disusun. Hal ini demikian kerana suasana fizikal mampu menggalakkan atau menghalang pembelajaran. pengurusan bahan-bahan pengajaran dan pengurusan disiplin murid. mengurus bahan-bahan pengajaran dan sebagainya. Persekitaran bilik darjah yang teratur merupakan sebahagian daripada pengajaran yang berkesan. emosi.0 PENGURUSAN BILIK DARJAH Persekitaran fizikal bilik darjah adalah penting bagi pembelajaran kerana ia boleh menggalakkan atau menghalang pembelajaran. Di samping itu. Ianya berkaitan dengan pengurusan fizikal seperti pembentukan iklim fizikal .4 KONSEP GURU seorang yang mengajar murid-murid di sekolah atau institusi pendidikan.. guru memerlukan ilmu yang khusus dalam mengurus keadaan bilik darjah supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat berjalan dengan lancar. Antara pengurusan bilik darjah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru ialah pengurusan fizikal. suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan „kawan‟ atau „musuh‟ dalam pengajaran. Bagi memainkan peranan sebagai pengurus yang berkesan. dan penyusunan bilik darjah. Seorang guru haruslah sentiasa menunjukkan contoh yang baik kepada anak murid mereka. sosial. Oleh itu. a) PENGURUSAN FIZIKAL Pengurusan fizikal ini merujuk kepada iklim dan persekitaran bilik darjah. mengurus keadaan fizikal bilik darjah supaya menjadi lebih kondusif. 3. Ruang bilik darjah perlu diurus bersesuaian dengan aktiviti pengajaran.

murid yang sama jantina biasanya suka berinteraksi bersama. kedudukan murid. ruang sudut bacaan dan kebersihan bilik darjah. atau beranda. . Penyusunan meja murid bergantung kepada umur dan keperluan murid. menanam rasa bangga terhadap tugas mereka dalam menjaga kebersihan bilik darjah dan melatih muridmurid supaya mementingkan kebersihan.dan bertangungjawab terhadap kekemasan bilik darjah. 2) Kerusi dan meja murid. kerana murid. penyusunan tempat duduk murid juga penting dalam pengurusan fizikal dan iklim bilik darjah. dan keadaan ini menggalakkan tingkahlaku nakal. pengurusan keadaan bilik darjah ini berkait rapat dengan penyusunan kerusi meja. Ia juga harus ditentukan oleh guru. namun beberapa perkara penting harus diawasi oleh guru. Penyusunan kerusi. alat-alat.murid. Selain itu. Di kedudukan ini. kerana penyusunan ini ialah cara mengawal disiplin juga dan dengan cara itu guru harus memisahkan murid. semua murid dapat melihat guru.ubah dari segi fizikal. Tujuan utama guru perlu menguasai ilmu ini adalah bagi mewujudkan suasan pembelajaran yang selesaserta keadaan fizikal bilik darjah yang kemas. Meja guru. dan ditentukan oleh guru. meja guru biasanya terletak di hadapan bilik darjah. Walaupun tempat. membersih papan hitam. Pada zaman dahulu. 1). Dalam bilik darjah yang bercampur lelaki dan perempuan. Keadaan ini memberi gambaran guru sebagai seorang pemerintah yang menguasai semua muridnya.tempat duduk dalam bilik darjah tidak dapat diganti atau diubah. menghias kelas dan sebagainya. Selain itu. bersih dan teratur. penyusunan seperti ini akan mengurangkan masalah disiplin. Satu cara paling mudah ialah mengaturkan tempat duduk mengikut giliran abjad nama murid.murid yang perlu dipisahkan atau membiarkan murid yang perlu berseorangan.meja murid dalam bilik darjah yang berbeza kebolehannya perlu dikawal. Biasanya.dikawal atau ditentukan oleh guru. melalui pembahagian kerja ini murid-murid dapat dilatih untuk bekerjasama. mengemas sudut pembelajaran. dan meja guru jelas kelihatan dari pintu darjah. menyusun meja dan kerusi. Antara kerja yang boleh dilakukan oleh murid-murid ialah menyapu lantai.

sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) guru perlu merancang isi pelajaran yang bakal disampaikan olehnya.b) PENGURUSAN BAHAN-BAHAN PENGAJARAN guru sebagai seseorang pengajar bergantung kepada perancangan Kejayaan pengajarannya. sub topik. dan halaman berapa. Sebelum memulakan P&P guru perlu “refreshing” minda para pelajar untuk mengingati balik isi pelajaran yang telah diajar sebelum ini. strategi atau kaedah yang digunakan . · 2) Isi Pelajaran telah disusun Guru perlu mengenalpasti tajuk mana yang bakal diajar. Bagi memastikan bilik darjah sentiasa aktif seseorang guru juga perlu mengenalpasti keupayaan tahap keupayaan pelajarnya. · 3) Penggunaan Alat Bantu Mengajar Guru perlu menguasai kemahiran teknologi bagi memastikan mutu pengajaran berjalan seiring dengan arus peredaran masa. internet dan sebagainya. rujukan. Antara perkara yang perlu dititikberatkan semasa mengurus bahan pengajaran ialah: · 1) Persediaan Awal Persediaan awal merujuk kepada persediaan yang dilakukan oleh guru sebelum memulakan proses P&P. dan cara menilai atau menguji tahap kepekaan dan kefahaman para pelajarnya. Oleh itu. Ini kerana perancangan yang baik menjamin kejayaan pengajaran dan pembelajaran ( P&P) dan objektif sebenar akan tercapai. nota. Guru perlu menggariskan sesuatu tajuk itu daripada bab mana. Guru perlu mengenalpasti sumber atau bahan pengajaran sama ada daripada buku teks. melukis gambar rajah dan sebagainya. tajuk besar. . hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Sebagai contoh jika seseorang guru bahasa arab ingin mengajar bahasa arab maka beliau perlu memastikan bab mana yang bakal diajar. Keadaan ini membolehkan kesinambungan isi pelajaran dapat difahami oleh para pelajar. lampiran. Televisyen dan boleh membaca peta. Bagi memastikan P&P menjadi lebih menarik dan berkesan guru perlu menggunakan Alat Audio Visual (LCD). Komputer. sub topik. perenggan mana dan sebagainya bagi memastikan pelajar dapat menangkap apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh guru.

Gagal memberi tumpuan kepada bilik darjah akan menghasilkan perubahan tingkahlaku yang negatif dalam diri murid.mana peringkat samaada rendah mahupun menengah. Dua ciri disiplin arahan guru yang boleh diperaktikan oleh guru ialah: 1) Autokratik yang merujuka kepada kuasa guru yang mutlak dalam mengawal. Punca berlakunya masalah disiplin dalam bilik darjah: 1). Tingkah laku yang menghasilkan penglibatan pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran.c) PENGURUSAN DISIPLIN MURID Menurut Anderson pengurusan bilik darjah yang berkesan terdiri daripada : i. Peranan dan sumbangannya amat diperlukan pada mana. penyelesaian segera terhadap tingkah laku negetif dapat diambil dan memastikan setiap pelajar terlibat dalam aktiviti P&P. dan menghukum berpandukan peraturan bahawa kesalahan yang dilakukan wajib dihukum.murid.mengawal murid-murid supaya mematuhi peraturan bilik darjah. 2) Menghukum merujuk kepada kuasa guru mendenda murid-murid yang melanggar peraturan. Meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu tugas guru. dan menghukum murid-murid yang melanggar peraturan. mengarah. . penggunaan masa pelajaran yang efesien. Pengurusan tingkah laku pelajar yang dilakukan akan membolehkan perlakuan para pelajar dapat dipantau. dan pelajar lain. akan berlaku pengabaian yang tidak formal terhadap murid yang sedia ada di dalam bilik darjah. Dalam memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) berkesan aspek disiplin perlulah diambil peduli oleh semua guru. menguasai. seterusnya membawa kepada masalah disiplin. Guru merupakan salah satu anggota atau kakitangan yang paling penting dalam membangunkan sesebuah masyarakat yang dipenuhi dengan modal insan yang progresif. Guru bertanggungjawab untuk menentukan peraturan. iii. Kesannya. Guru kurang berfungsi. ii.

2). Kebiasaannya. untuk mengatasi masalah disiplin di dalam bilik darjah. Maka akan berlakulah sikap. 1. Komunikasi adalah salah satu aspek penting dalam pengurusan bilik darjah. Murid perlu diingatkan bahawa perlakuan yang positif di bilik darjah akan diberi ganjaran. 4). Ganjaran adalah sebagai satu pengiktirafan kepada para pelajar keatas hasil kerja atau perbuatan baik yang telah dilakukan manakala dendaan bersifat memberi kesedaran keatas kesalahan yang dilakukan. Kegagalan guru bagi mewujudkan komunikasi yang positif dalam hubungannya dengan murid akan mendatangkan kesan malu dan rendah diri murid kerana mereka menganggap guru kurang memberi perhatian tentang pertanyaan mereka. golongan. Biasanya. Wujud kumpulan tertentu. Bilangan murid yang ramai dalam sesebuah bilik darjah mengakibatkan wujudnya kelompok bilangan murid tertentu seperti kumpulan.sikap yang kurang menyenangkan didalam bilik darjah seterusnya membawa kepada masalah disiplin. 3).murid akan mengadu hal tentang ketidakfahaman mereka terhadap sesuatu topik. Halangan komunikasi. Penggunaan bahasa isyarat. Guru boleh menggunakan bahasa isyarat. Proses pengajaran dan pembelajaran amat penting bagi memastikan bidang pendidikan melahirkan modal insan yang berjaya didunia dan akhirat. Guru akan memberi perhatian kepada murid yang berkelakuan baik. Kumpulan murid yang kurang pencapaiannya dalam pelajaran pula akan mengasingkan diri mereka kerana wujudnya perasaan rendah diri.murid juga gagal dicapai. Ganjaran perlakuan yang baik. guru juga boleh menggunakan kaedah Ganjaran dan Dendaan dalam mempengaruhi disiplin murid-murid. Pengajaran dan pembelajaran yang kurang berkesan. murid. Kegagalan guru dalam menyusun corak pengajaran yang baik akan menyebabkan tumpuan murid.kumpulan elite yang mempunyai prestasi pelajaran yang baik berbanding sebahagian yang lain. Pujian yang sederhana dan berpatutan merupakan satu ganjaran yang mudah dan berkesan. 2. Oleh itu.golongan inilah yang akan bermasalah didalam bilik darjah. Guru tidak perlu memberhentikan pengajaran sekiranya terdapat murid yang tidak memberi tumpuan. seperti merenung atau menggeleng- . Inilah titik tolak kepada masalah disiplin yang lain.

pengurusan bilik darjah yang berkesan menggalakkan daya pemikiran kreatif yang tinggi dikalangan murid. Guru perlu merujuk masalah tersebut kepada guru kaunseling. iaitu kemahiran berkomunikasi. Guru perlu berusaha mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajran agar ianya sesuai dengan keadaan dan isi pelajaran serta mampu menarik minat murid untuk mengikuti pengajaran guru. Ia berkaitan dengan corak penyusunan tempat duduk dan pengaturan bilik darjah. Gunakan kaedah kaunseling. 4. menguasai pelajaran dan menyelesaikan tugasan.murid supaya aktif didalam bilik darjah adalah bergantung kepada corak bilik darjah tersebut. Salah satu sebab murid berasa resah ketika guru mengajar adalah kerana mereka bosan dengan cara guru menyampaikan pelajaran. Ketidakberkesanan pengurusan bilik darjah ada kalanya tidak langsung berkaitan dengan perlakuan negatif murid. Mempelbagaikan kaedah pengajaran.geleng kepala kearah murid tersebut. 4. Cole (1994). Ada kalanya. kemahiran merancang dan mengurus. mengurus dan mengajar dan pelakuan murid seperti melibatkan diri. Pertama. kemahiran mengajar dan keupayaan guru menggunakan motivasi dan pengukuhan. .empat faktor ini sama pentingnya dan guru yang dapat mengurus kelas denagn baik. 3. guru kaunseling mungkin dapat mengatasi masalah tersebut. Kedua. seperti merancang. banyak kajian telah dilakukan yang mengaitkan keberkesanan pengurusan bilik darjah denagn kejayaan murid. Murid kerap berasa jemu sekiranya guru hanya menggunakan kaedah yang sama ketika menagjar. Keempat. Papan kenyataan dalam bilik darjah juga menggalakkan pemikiran yang lebih baik sekiranya diamnfaatkan secara berkesan. atau menggunakan isyarat tangan agar murid memberi perhatian kepada guru. Kajian menunjukkan bahawa pencapaian murid adalah hasil daripada pelakuan guru. Penggalakkan murid. Dengan latihan dan kepakaran yang ada. merumuskan bahawa kejayaan dan keberkesanan pengurusan bilik darjah bergantung kepada empat faktor yang perlu ada pada seseorang guru. masalah disiplin murid tidak dapat diselesaikan dengan mudah.0 KESAN PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG BERKESAN. Perkara ini memerluakn imaginasi guru supaya perkongsian ilmu melalui perbincangan dapat dilakukan antara mereka dengan suasana yang selesa.

komunikasi dan pengawala disiplin dapat memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar seterusnya objektif dan matlamat dapat dicapai. kemampuan seorang guru dalam mengurus bilik darjah secara fizikal.Ketiga. Ini kerana. . pengajaran dapat dilaksanakan denagn berkesan. iklim.

Guru yang berwibawa sentiasa berfikir kaedah bagi mencapai pengurusan bilik darjah yang cemerlang. Oleh itu.5. serta peka terhadap segala perubahan yang dikehendaki oleh pengurusan atasan supaya tidak berlaku pembaziran waktu disebabkan berlakunya pemantauan yang efektif. semua guru dan bakal guru haruslah menitikberatkan apa yang berkaitan dengan pengurusan bilik darjah dari segala aspek agar matlamat dan objektif pendidikan dapat dicapai. daya kreativiti. . Tugas guru bukan sahaja mendidik malahan lebih daripada itu sekiranya matlamat utama yang ingin dicapainya adalah melahirkan modal insan yang berkualiti dan berjaya didunia dan akhirat.0 KESIMPULAN Guru yang berkualiti mempunyai wawasan yang jelas. diantara perkara utama yang harus dipandang berat ialah memahami amanah yang diberikan padanya dalam kerjayanya sebagai pendidik.

Papan hitam Meja guru Meja murid Papan maklumat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times