UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE DREPT

ANUL I, ÎNV. CU FRECVENȚĂ, ANUL UNIV. 2012-2013
SES. DE RESTANTE SI MARIRI

02.09.2013 – 22.09.2013

DISCIPLINA
Data

SERIA I
Ora

1

Teoria generală
a dreptului

12.09.2013

2

Dr.constituţional

13.09.2013
Gr.101,102, 103
14.09.2013
Gr.104,105,106

Sala

8-10

A2

14

305

9

305

8-10

Data

SERIA A II A
Ora
Sala

12.09.2013

8-10

A2

12.09.2013

8-10

A2

04.09.2013

14-16

A2

05.09.2013

14-15,30

A4

A2

09.09.2013

10-12

A2

09.09.2013

12-14

A2

10-12
12-14

A2
A2

11.09.2013
Gr.113-118

14-16

A2

14-16

A2

06.09.2013

14-16

A2

3

Introducere în
dreptul roman

09.09.2013

4

Istoria dr.
românesc

11.09.2013
Gr.101-104
Gr.105-106

8-10
10-12

A2
A2

11.09.2013
Gr.107-108
Gr.109-112

Organizarea şi
etica profesiilor
juridice

06.09.2013

14-16

A2

06.09.2013

5

Data

SERIA A III A
Ora
Sala

1

2013 16-18 A2 5.09.09.2013 15.09.09.113.2013 10-12 12-14 120 120 02.2013 10-12 12-14 120 120 14 Filosofie .09.09.2013 10-12 120 15 Sociologie juridică 04.118 16-18 18-20 A4 A4 10 Instituții politice 15.114.2013 15. 04.2013 14-16 A4 19.09.09.2013 15. Roman.2013 10-12 A2 19.09.09.2013 9 A4 04.2013 10-12 A2 13 Limba engleză Limba franceză 20.09.09.2013 12-14 A2 12 Doctrine juridice 12.09.09.09.2013 19-20 A2 04.09.09.2013 10-12 A2 12.09.09.2013 10-12 A2 10.09.09.09.6 Metodologie juridică 04.09.2013 8-10 A2 10.civil.2013 10-12 120 04.09.117.2013 18-19 A2 7 Politologie 04.30-17 A4 11 Dr.09.2013 10-12 120 8 Dr.2013 19-20 A2 2 .2013 19-20 A2 04.09.09.2013 Ggr.2013 10-12 120 04. Teoria generală 17.09.2013 14-16 A4 9 Drept administrativ I 19.2013 10-12 A4 17.09.2013 10-12 12-14 120 120 02.2013 10-12 120 04.2013 15.2013 10-12 120 04.2013 10-12 A2 17.2013 18-19 A2 04.115 Ggr.09.2013 18-19 A2 04.09.Teoria obligaţiilor 10.116.09.2013 10-12 A2 12.09. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful