You are on page 1of 2

Επιστολή Α.

Στον βασιλιά.
Με τόλμη μιλώ εγώ ο δούλος στο θεοστεφανωμένο κάτος
της άγιας βασιλε!ας σο"# άγιε δεσπότη μο". Εγώ από την παιδική
μο" ηλικ!α έ$οντας εναποτεθε! στα σ$ολε!α στο να ε%ασκούμαι στις
ποσωδ!ες# ούτε ή%εα τι ε!ναι α"τές# ούτε τι ήθελαν να δηλώσο"ν
με το όνομα το"ς. &όμι'α ότι πόκειται για ποσόδο"ς και κέδη.
(τσι λοιπόν και ενώ ε%ασκούμο"ν# $αιόμο"ν και με 'ήλο
καταπιανόμο"ν μ) α"τές. *ι εγώ ο !διος πε!μενα να ωφεληθώ και
α"τούς +το"ς μαθητές, ε!$α την ποσδοκ!α να εκπαιδεύσω.
Εκπαιδε"όμο"ν όμως και στη σιτοδε!α +έλλει-η σ!το", γιατ! ούτε
α"τή ή%εα ποια ε!ναι# ούτε ποια ε!ναι η φύση της. .ιατ! καθώς
τεφόμο"ν από τον πατέα μο" $ω!ς κόπο δεν μο" πέασε από το
μ"αλό# πως ε!ναι να σπαν!'ει ή να μην "πά$ει το σιτάι και νόμι'α#
πως ήταν κάτι απλό και εύκολο να το "ποστώ. .ιατ! αν γνώι'α ότι
δεν ε!ναι εύκολο# γήγοα θα παατούσα τα βιβλ!α και θα
πονοούσα για το σ"μφέον μο". /ώα όμως έ$οντας φτάσει σε
τέτοια ηλικ!α και έ$οντας γ!νει γέος και σιτοφάγος έ$ω %ε$άσει
μεν τις ποσωδ!ες# μα μ) έ$ει κ"ιεύσει η σιτοδε!α. *αι α"τό πο"#
πιν το 'ήσω# φαινόταν εύκολο με την εμπει!α των $όνων
καταλαβα!νω πως ε!ναι αν"πόφοο. 0άντα ο φόνιμος λογαιά'ει#
λέει ο 1μηος. Αλλά αν με την ώα μο" ασ$ολούμο"ν με την
γεωγ!α# και τα δεινά μο" δεν θα "πή$αν και τα αναγκα!α θα ε!$α.
/ώα όμως πο" η γεωγ!α δεν "πά$ει# α"τή η σιτοδε!α# το
$ειότεο απ) όλα τα θη!α %εφύτωσε και σαν μανιασμένος
ταύος μο"γκ!'ει και με κατατώει. Αλλά αν β"$ούταν το
λιοντάι# ο βασιλιάς μο"# α"τός ο ταύος θα γινόταν καπνός από το
β"$ηθμό το". .ιατ! έ$ει και την ικανότητα και τον τόπο να
β!σκει λύσεις# εκε! πο" δεν "πά$ο"ν# και πόο"ς# όπο" α"το!
απο"σιά'ο"ν. 2εν με βασαν!'ει όμως μόνο η σιτοδε!α# θε3κέ βασιλιά
μο" αλλά και το άλογο# πο" με σ"μπάθεια μο" δώισες και σ"ντε!νει
στην άσ$ημη κατάσταση μο". 2ιότι μο" έ$ει φάει από τη μ!α τα
βιβλ!α# μο" έ$ει %εσκ!σει τα ού$α από την άλλη και ούτε και τη
σάκα μο" δεν "πολογ!'ει καθώς δεν έ$ει πόβλημα τα νεύα και
το"ς $όνδο"ς μο" να μασήσει και τα κόκαλα μο" να θ"μματ!σει
και να το μεδούλι να μο" ο"φή%ει. Μήπως πάλι αν καταφέει να τα
φάει όλα α"τά# θα σταματήσει να πεινάει και να πειφονε! τα
ταπεινά ά$"α4 /ο έ$ει κ"ιεύσει μαν!α σαν τα άλογα το" .λαύκο"#
τα οπο!α καθώς τέφονταν από το"ς Ακάδες έγιναν μανιακά και ο
!διος ο .λαύκος κατασπαά$τηκε απ) α"τά. *ι αν $οτάσει με το
κιθάι έ$ει καλώς. 2ιότι δεν "πά$ει πε!πτωση να μην σ"μβε!
κάτι από τα δύο. 5 θα με καταβο$θ!σει ή θα 66

τα οποία καθώς τρέφονταν από τους Αρκάδες έγιναν μανιακά και ο ίδιος ο Γλαύκος κατασπαράχτηκε απ’ αυτά. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί κάτι από τα δύο. Διότι μου έχει φάει από τη μία τα βιβλία. Το έχει κυριεύσει μανία σαν τα άλογα του Γλαύκου. μου έχει ξεσκίσει τα ρούχα από την άλλη και ούτε και τη σάρκα μου δεν υπολογίζει καθώς δεν έχει πρόβλημα τα νεύρα και τους χόνδρους μου να μασήσει και τα κόκαλα μου να θρυμματίσει και να το μεδούλι να μου ρουφήξει. Η θα με καταβροχθίσει ή θα …… . Μήπως πάλι αν καταφέρει να τα φάει όλα αυτά. Κι αν χορτάσει με το κριθάρι έχει καλώς.στην άσχημη κατάσταση μου. θα σταματήσει να πεινάει και να περιφρονεί τα ταπεινά άχυρα.