You are on page 1of 1

POSTUPANJE PO ZPNIZ - stanje 14.09.2012.

RB

ŽUPANIJA, GRAD

BROJ ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA

BROJ IZDANIH RJEŠENJA

BROJ ODBIJENIH

BROJ ODBAČENIH/ OBUSTAVLJENIH

Napomena

1

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

2218

225

40

Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, 61 (odbačen) /85 330 zahtjeva odnosi se obustavljenih/ 200 na izdavanje Rješenja o presignirano na izvedenom stanju po izdavanje Rješenja o novom Zakonu o izvedenom stanju po postupanju s nezakonito novom Zakonu izgrađenim zgradama (NN br.: 86/12)