Funcţia firmei reprezintă ansamblul activităţilor omogene şi/sau complementare desfăşurate de personal de o anumită specialitate, folosind metode

ÅŸi tehnici specifice, cu scopul realizării obiectivelor derivate de gradul I. FuncÅ£ia este constituită din mai multe activităţi. Activitatea este reprezentată de ansamblul atribuÅ£iilor omogene, îndeplinite de personal ce posedă cunoÅŸtinÅ£e de specialitate, dintr-un anumit domeniu mai restrâns, cu scopul îndeplinirii obiectivelor derivate de gradul II. AtribuÅ£ia este reprezentată de ansamblul sarcinilor executate periodic de angajaÅ£i cu cunoÅŸtinÅ£e specifice unui domeniu restrâns, care concură la realizarea unui obiectiv specific. AtribuÅ£iile sunt în general repartizate diferitelor compartimente funcÅ£ionale ÅŸi/sau operaÅ£ionale din cadrul unei firme. Ele se compun din mai multe sarcini ÅŸi sunt executate, de regulă, de grupuri de muncă din cadrul compartimentelor. Sarcina este un element de muncă simplu sau o componentă de bază a unui proces de muncă complex, care are autonomie operaÅ£ională ÅŸi este efectuată, de regulă, de o sigură persoană. La atribuirea sarcinilor angajaÅ£ilor care le vor efectua, se va Å£ine seama de calificarea, cunoÅŸtinÅ£ele, deprinderile ÅŸi experienÅ£a acestora. Sarcina se poate diviza ÅŸi ea în operaÅ£ii ÅŸi miÅŸcări, elemente care sunt analizate, ordonate ÅŸi corelate în cadrul procesului complex de organizare ergonomică a muncii. Toate aceste elemente ale organizării procesuale au un caracter dinamic, corespunzător influenÅ£elor interne ÅŸi externe receptate de fiecare organizaÅ£ie. Primul care a realizat gruparea activităţilor întreprinderii pe funcÅ£iuni a fost Henri Fayol11, care a ÅŸi fundamentat ÅŸtiinÅ£ific conceptul de funcÅ£iune. Ulterior, alÅ£i specialiÅŸti s-au ocupat de funcÅ£iunile întreprinderii, încercând definirea ÅŸi delimitarea cât mai riguroasă a acestora. Astăzi, majoritatea specialiÅŸtilor în management delimitează următoarele funcÅ£iuni ale firmei: comercială, de cercetare - dezvoltare, de producÅ£ie, financiar-contabilă, de resurse umane.FuncÅ£ia firmei reprezintă ansamblul activităţilor omogene ÅŸi/sau complementare desfăşurate de personal de o anumită specialitate, folosind metode ÅŸi tehnici specifice, cu scopul realizării obiectivelor derivate de gradul I. FuncÅ£ia este constituită din mai multe activităţi. Activitatea este reprezentată de ansamblul atribuÅ£iilor omogene, îndeplinite de personal ce posedă cunoÅŸtinÅ£e de specialitate, dintr-un anumit domeniu mai restrâns, cu scopul îndeplinirii obiectivelor derivate de gradul II. AtribuÅ£ia este reprezentată de ansamblul sarcinilor executate periodic de angajaÅ£i cu cunoÅŸtinÅ£e specifice unui domeniu restrâns, care concură la realizarea unui obiectiv specific. AtribuÅ£iile sunt în general repartizate diferitelor compartimente funcÅ£ionale ÅŸi/sau operaÅ£ionale din cadrul unei firme. Ele se compun din mai multe sarcini ÅŸi sunt executate, de regulă, de grupuri de muncă din cadrul compartimentelor. Sarcina este un element de muncă simplu sau o componentă de bază a unui proces de muncă complex, care are autonomie operaÅ£ională ÅŸi este efectuată, de regulă, de o sigură persoană. La atribuirea sarcinilor angajaÅ£ilor care le vor efectua, se va Å£ine seama de calificarea, cunoÅŸtinÅ£ele, deprinderile ÅŸi experienÅ£a acestora. Sarcina se poate diviza ÅŸi ea în operaÅ£ii ÅŸi miÅŸcări, elemente care sunt analizate, ordonate ÅŸi corelate în cadrul procesului complex de organizare ergonomică a muncii. Toate aceste elemente ale organizării procesuale au un caracter dinamic, corespunzător influenÅ£elor interne ÅŸi externe receptate de fiecare organizaÅ£ie. Primul care a realizat gruparea activităţilor întreprinderii pe funcÅ£iuni a fost Henri Fayol11, care a ÅŸi fundamentat ÅŸtiinÅ£ific conceptul de funcÅ£iune. Ulterior, alÅ£i specialiÅŸti s-au ocupat de funcÅ£iunile întreprinderii, încercând definirea ÅŸi delimitarea cât mai riguroasă a acestora. Astăzi, majoritatea specialiÅŸtilor în management delimitează următoarele funcÅ£iuni ale firmei:

elemente care sunt analizate. care are autonomie operaÅ£ională ÅŸi este efectuată. de cercetare . Sarcina se poate diviza ÅŸi ea în operaÅ£ii ÅŸi miÅŸcări. Toate aceste elemente ale organizării procesuale au un caracter dinamic. de cercetare . de grupuri de muncă din cadrul compartimentelor. corespunzător influenÅ£elor interne ÅŸi externe receptate de fiecare organizaÅ£ie. de o sigură persoană. elemente care sunt analizate. Ulterior. FuncÅ£ia este constituită din mai multe activităţi. Sarcina este un element de muncă simplu sau o componentă de bază a unui proces de muncă complex. de regulă. cunoÅŸtinÅ£ele. Sarcina este un element de muncă simplu sau o componentă de bază a unui proces de muncă complex. La atribuirea sarcinilor angajaÅ£ilor care le vor efectua. cu scopul realizării obiectivelor derivate de gradul I. cu scopul îndeplinirii obiectivelor derivate de gradul II.FuncÅ£ia firmei reprezintă ansamblul activităţilor omogene ÅŸi/sau complementare desfăşurate de personal de o anumită specialitate. cunoÅŸtinÅ£ele. de producÅ£ie. de o sigură persoană.comercială. Activitatea este reprezentată de ansamblul atribuÅ£iilor omogene. deprinderile ÅŸi experienÅ£a acestora. de regulă. de producÅ£ie. cu scopul realizării obiectivelor derivate de gradul I. care a ÅŸi fundamentat ÅŸtiinÅ£ific conceptul de funcÅ£iune.dezvoltare. alÅ£i specialiÅŸti s-au ocupat de funcÅ£iunile întreprinderii. care concură la realizarea unui obiectiv specific. alÅ£i specialiÅŸti s-au ocupat de funcÅ£iunile întreprinderii. ordonate ÅŸi corelate în cadrul procesului complex de organizare ergonomică a muncii. financiar-contabilă. de regulă. încercând definirea ÅŸi delimitarea cât mai riguroasă a acestora. se va Å£ine seama de calificarea. AtribuÅ£ia este reprezentată de ansamblul sarcinilor executate periodic de angajaÅ£i cu cunoÅŸtinÅ£e specifice unui domeniu restrâns. deprinderile ÅŸi experienÅ£a acestora. Sarcina se poate diviza ÅŸi ea în operaÅ£ii ÅŸi miÅŸcări. îndeplinite de personal ce posedă cunoÅŸtinÅ£e de specialitate. Ele se compun din mai multe sarcini ÅŸi sunt executate. AtribuÅ£ia este reprezentată de ansamblul sarcinilor executate periodic de angajaÅ£i cu cunoÅŸtinÅ£e specifice unui domeniu restrâns. majoritatea specialiÅŸtilor în management delimitează următoarele funcÅ£iuni ale firmei: comercială. încercând . folosind metode ÅŸi tehnici specifice. care are autonomie operaÅ£ională ÅŸi este efectuată. Toate aceste elemente ale organizării procesuale au un caracter dinamic. se va Å£ine seama de calificarea. corespunzător influenÅ£elor interne ÅŸi externe receptate de fiecare organizaÅ£ie. Ulterior. îndeplinite de personal ce posedă cunoÅŸtinÅ£e de specialitate. folosind metode ÅŸi tehnici specifice. de regulă. care concură la realizarea unui obiectiv specific.FuncÅ£ia firmei reprezintă ansamblul activităţilor omogene ÅŸi/sau complementare desfăşurate de personal de o anumită specialitate. dintr-un anumit domeniu mai restrâns. de resurse umane. Primul care a realizat gruparea activităţilor întreprinderii pe funcÅ£iuni a fost Henri Fayol11. AtribuÅ£iile sunt în general repartizate diferitelor compartimente funcÅ£ionale ÅŸi/sau operaÅ£ionale din cadrul unei firme. La atribuirea sarcinilor angajaÅ£ilor care le vor efectua. Primul care a realizat gruparea activităţilor întreprinderii pe funcÅ£iuni a fost Henri Fayol11. Ele se compun din mai multe sarcini ÅŸi sunt executate. AtribuÅ£iile sunt în general repartizate diferitelor compartimente funcÅ£ionale ÅŸi/sau operaÅ£ionale din cadrul unei firme. Activitatea este reprezentată de ansamblul atribuÅ£iilor omogene. financiar-contabilă. de resurse umane. cu scopul îndeplinirii obiectivelor derivate de gradul II. Astăzi. care a ÅŸi fundamentat ÅŸtiinÅ£ific conceptul de funcÅ£iune. dintr-un anumit domeniu mai restrâns. de grupuri de muncă din cadrul compartimentelor. ordonate ÅŸi corelate în cadrul procesului complex de organizare ergonomică a muncii.dezvoltare. FuncÅ£ia este constituită din mai multe activităţi.

de resurse umane. de resurse umane.FuncÅ£ia firmei reprezintă ansamblul activităţilor omogene ÅŸi/sau complementare desfăşurate de personal de o anumită specialitate. La atribuirea sarcinilor angajaÅ£ilor care le vor efectua. folosind metode ÅŸi tehnici specifice. care a ÅŸi fundamentat ÅŸtiinÅ£ific conceptul de funcÅ£iune. majoritatea specialiÅŸtilor în management delimitează următoarele funcÅ£iuni ale firmei: comercială. ordonate ÅŸi corelate în cadrul procesului complex de organizare ergonomică a muncii. de regulă.dezvoltare.definirea ÅŸi delimitarea cât mai riguroasă a acestora. Primul care a realizat gruparea activităţilor întreprinderii pe funcÅ£iuni a fost Henri Fayol11. financiar-contabilă. Astăzi. dintr-un anumit domeniu mai restrâns. Ulterior. corespunzător influenÅ£elor interne ÅŸi externe receptate de fiecare organizaÅ£ie. Sarcina se poate diviza ÅŸi ea în operaÅ£ii ÅŸi miÅŸcări. Ele se compun din mai multe sarcini ÅŸi sunt executate. cu scopul realizării obiectivelor derivate de gradul I. Sarcina este un element de muncă simplu sau o componentă de bază a unui proces de muncă complex. de producÅ£ie. Astăzi. de cercetare . majoritatea specialiÅŸtilor în management delimitează următoarele funcÅ£iuni ale firmei: comercială. AtribuÅ£ia este reprezentată de ansamblul sarcinilor executate periodic de angajaÅ£i cu cunoÅŸtinÅ£e specifice unui domeniu restrâns. de o sigură persoană. care are autonomie operaÅ£ională ÅŸi este efectuată. de cercetare . alÅ£i specialiÅŸti s-au ocupat de funcÅ£iunile întreprinderii. elemente care sunt analizate. îndeplinite de personal ce posedă cunoÅŸtinÅ£e de specialitate. cunoÅŸtinÅ£ele. de producÅ£ie. Toate aceste elemente ale organizării procesuale au un caracter dinamic. Activitatea este reprezentată de ansamblul atribuÅ£iilor omogene.dezvoltare. financiar-contabilă. . AtribuÅ£iile sunt în general repartizate diferitelor compartimente funcÅ£ionale ÅŸi/sau operaÅ£ionale din cadrul unei firme. care concură la realizarea unui obiectiv specific. se va Å£ine seama de calificarea. încercând definirea ÅŸi delimitarea cât mai riguroasă a acestora. de regulă. FuncÅ£ia este constituită din mai multe activităţi. deprinderile ÅŸi experienÅ£a acestora. cu scopul îndeplinirii obiectivelor derivate de gradul II. de grupuri de muncă din cadrul compartimentelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful