You are on page 1of 2

Javna dobra (engl. public goods, njem. öffentliche Güter, Kollektivgüter, fr.

bien public) su dobra ili usluge što ih bez djelatnosti države tržište samo po sebi ne bi osiguravalo ili bi ih pružalo u nedovoljnoj mjeri. Tri su osnovna svojstva javnih dobara: može ih koristiti, trošiti ili uživati rastući broj ljudi a da se količina dostupna drugima ne smanjuje, npr. obrana, preventivna medicina, ulična rasvjeta, svjetionici; dostupna su svakome na određenom području bez obzira na to da li je i koliko platio ili nije; ne mogu se uskratiti onima koji nisu platili i stoga se moraju financirati iz sredstava osiguranih zajedničkim sporazumom što ga podržava zakon. Mnoga dobra i usluge javni su tek u određenoj mjeri (tj. ne mogu se ograničiti na ljude koji plaćaju tržišnu cijenu), a samo neka dobra i usluge su potpuno javni. Dobra ili usluge što se na tržištu nude uz protunaknadu često pružaju besplatne koristi trećim stranama. Pored javne koristi od obrazovanja i pojedinac će imati privatnu korist uživajući više u umjetnosti ili u svom poslu. Slični se primjeri mogu navesti i u stanovanju, zdravstvenoj zaštiti, policiji ili vatrogastvu....

http://limun.hr/main.aspx?id=32758&Page=

http://blog.dnevnik.hr/pocela/2005/08/1615096361/prirodni-izvori-i-ekonomikaokolia.html http://www.ijf.hr/pojmovnik/javna_dobra.htm http://web.efzg.hr/dok/PDS/OrganizacijaIManagement/5._JAVNA_DOBRA_I_JAVNI_S EKTOR.pdf http://oliver.efri.hr/~javnisek/zbornik/pauletic.pdf http://oliver.efos.hr/nastavnici/iferencak/12_javno_dobro.pdf http://www.globalizacija.com/doc_sr/s0053pri.htm

uvod povijesni razvoj pm.br3., http://oliver.efri.hr/~javnisek/zbornik/pauletic.pdf pojam javnog dobra ... problem javnih dobara goodstein isntrumenti koirstenja zaštite javnih dobara tu malo i ekternal.http://blog.dnevnik.hr/pocela/2005/08/1615096361/prirodni-izvori-iekonomika-okolia.html instrumenti za čuvanje javnih dobarahttp://blog.dnevnik.hr/pocela/2005/08/1615096361/prirodni-izvori-iekonomika-okolia.html klasifikacija dobara javna i privatna (javna dobra rad), http://oliver.efri.hr/~javnisek/zbornik/pauletic.pdf, rad pdf. Rad financije osnove javnih dobara

karakteristike javnih dobara vrste javnih dobarahttp://web..efzg.hr/dok/PDS/OrganizacijaIManagement/5.hrvatc. http://oliver._JAVNA_DOBRA_I_J AVNI_SEKTOR.. jpp ukupna i granicna korist javnog dobra(počela ekonomike) cijena javnog dobra seminarski rad javna dobra –nekonkurentna dobra-neeksluzivna dobra problemi javnog dobra .hr/dok/PDS/OrganizacijaIManagement/5._JAVNA_DOBRA_I_J AVNI_SEKTOR..pdf ekonomika okolisa (externalije.a .efos.efzg.hr/nastavnici/iferencak/12_javno_dobro..pdf.pdf karakteristike javnih dobarahttp://web.slobodni jahaci i to javno privarno partnerstvo.