STATUTUL JURIDIC AL CULTELOR ÎN PERIOADA COMUNISTĂ

CUVÂNT INTRODUCTIV
Anul 1945 marchează începutul unei noi perioade în istoria poporului român. Timp de aproape jumătate de secol, la conducerea acestui popor s-au aflat oameni „Fără Neam şi Dumnezeu”. Unde s-a instalat un astfel de regim, n-a putut dăinui decât prin teroare şi temute închisori, prin maltratări şi asasinate neştiute decât de ei. Statul comunist şi-a rezervat de la sine putere dreptul de control asupra Bisericii şi a cultelor. Regimul comunist a mimat libertatea religioasă, prin constituţiile sale succesive, deşi ducea programatic o politică ateistă. Perioada a fost încărcată de numeroase legi scrise şi nescrise. Dar această abundenţă de legi nu e decât un reflex a lipsei sentimentului legalităţii. Cu cât se ignoră mai mult legile, cu atât se fac mai multe şi cu cât se înmulţesc, cu atât sunt mai ignorate, începând cu cei care le sancţionează. Instaurarea noului regim a adus o serie de schimbări şi la nivel confesional. În situaţia dată, confruntate cu o orânduire atee instaurată prin dreptul forţei, dar şi ca urmare trădării occidentalilor, a abandonării deliberative (şi negociate) a Europei Centrale şi de Est la discreţia sovieticilor, de către „Aliaţi”, Cultele religioase aveau de ales între a înfrunta comunismul cu crucea în mână, fără nici o şansă şi fără cea mai vagă speranţă a vreunui ajutor din afară, gest sinucigaş care ar fi servit exact interesele dictaturii prosovietice şi atee, sau să caute şi să găsească un modus vivendi în stare să asigure supravieţuirea instituţiei, conservarea credinţei în Dumnezeu, păstrarea contactului cu credincioşii şi asistarea lor duhovnicească, plătind, fireşte, preţul cu care se putea obţine toate acestea. Pentru a distruge mai bine credinţa, guvernul ateu s-a grăbit să promulge câteva legi decisive, ca „Decretul asupra regimului general al Cultelor” (4 august 1948), obligând toate confesiunile religioase să se supună controlului statului, sau

„Legea pentru reforma învăţământului public”, din aceeaşi perioadă, a cărei raţiune era să transforme „toate şcolile confesionale sau private de orice fel” în şcoli de stat. Biserica a fost resimţită de către autorităţi drept ultimul obstacol important în calea impunerii regimului de inspiraţie sovietică. Tocmai de aceea, un prim reper pentru acţiunea organelor represive împotriva ei l-a constituit prevederile Legii cultelor, care deşi garanta „libertatea de conştiinţă şi de credinţă”, o circumscria armonizării cu Constituţia, cu securitatea internă, ordinea publică şi moralitatea generală (art. 6 şi 7), iar statutele cultelor trebuiau aprobate de ministerul de resort. Astfel, deşi constituţia garanta libertatea religioasă, totuşi regimul comunist a dus o politică militant ateistă, de reducere a rolului religiei. Controlul statului a fost prezent la toate nivelurile şi structurile bisericeşti. S-a urmărit cu consecvenţă ca Biserica să-şi restrângă activitatea doar la planul strict liturgic, fiind îndepărtată din armată, penitenciare şi aşezămintele de ocrotire socială. Pentru a înţelege anumite acţiuni ale Bisericii în regimul comunist este nevoie de o paralelă cu perioada de dinainte de 1944. Abuzurile la adresa Bisericii Ortodoxe şi a ierarhilor ei nu au început o dată cu instaurarea puterii comuniste. O mare parte de vină pentru faptul că cea mai importantă confesiune din România nu a putut face o opoziţie prea hotărâtă în faţa puterii totalitare se datorează guvernărilor anterioare, care au privit Biserica din punctul de vedere al intereselor de stat. Biserica a fost nevoită să facă anumite declaraţii care, la următoarea schimbare de regim, au trebuit să fie contestate. Nu trebuie uitat faptul că patriarhul Nicodim a condus Biserica în patru regimuri politice diferite, fiind nevoit de fiecare dată lupte pentru drepturile şi libertăţile Bisericii. În perioada interbelică, Biserica participa, prin reprezentanţii ei din Parlament, la adoptarea legilor care o priveau, spre deosebire de perioada comunistă, când acestea erau impuse de stat.

dar şi cereri de îmbunătăţire a situaţiei sale. 84. Lucrarea ce urmează îşi propune să detalieze Statutul şi situaţia Bisericii Ortodoxe. cât şi a celorlalte culte religioase într-o perioadă în care propovăduirea lui Hristos era scoasă în afara legii. de la cel romano-catolic. considerând Biserica un corp de armată.Liberalii. chiar confruntări pe această temă. Editura Nemira. respectând mereu misiunea de a răspândi cuvintele Mântuitorului. s-au folosit de Biserică fără scrupule. continuând cu cele protestante şi chiar cu musulmanii. Venirea legionarilor la putere. s-a pronunţat pentru o adaptare a Bisericii Ortodoxe Române la „lumea nouă”. p. Ortodoxie şi putere politică în România contemporană. fapt care nu s-a întâmplat. . 1 George Enache. Carol al II-lea. dovedeşte că Biserica cu toate restricţiile care i s-au impus. Biserica Ortodoxă a căutat să-şi asigure supravieţuirea într-o societate care ridica ateismul la rang de religie. nu a făcut decât să dezamăgească. promitea. în discursuri remarcabile un rol crescut pentru Biserică. a reuşit să fie aproape de oameni şi de nevoile lor. Justinian. care prin lovitura de stat din 1938 anunţa sfârşitul vechilor metehne. Având în faţă experienţa rusă. toate fiind obiectul constrângerilor şi atacurilor puterii comuniste ce au ca urmări slăbirea lor instituţională şi umană cu scopul reducerii treptate a rolului lor în societate. Biserica Ortodoxă a sperat în acelaşi timp într-o îmbogăţire a condiţiei ei. iar faptul că aproximativ 85% din români o constituie una din instituţiile fundamentale ale statului. Ascultând de partea legală. Antonescu era militar care judeca numai din perspectiva ordinii şi disciplinei. De aceea. cea de a doua a vizat eliminarea şi desfiinţarea bisericii Catolice de rit răsăritean iar cea de a treia formă cuprinde o varietate de culte. dar şi alte partide. care în mod tradiţional se considerau apărători ai ortodoxiei. noul patriarh. întâlnim în discursul Bisericii deopotrivă declaraţii politice de sprijin al guvernului. în orice regim politic. 2005.1 Atitudinea comuniştilor faţă de diferitele grupuri religioase creştine a îmbrăcat în general trei forme: subordonarea Bisericii Ortodoxe.

însă adesea inegală. I. Mareşalul Ion Antonescu şi ceilalţi membrii ai guvernului au fost arestaţi. Exercitându-şi prerogativele constituţionale.Un alt scop a acestei lucrări este de a arăta faptul că deşi Legea Cultelor era extrem de restrictivă. ceea ce a avut drept rezultat. în final. Însă. ba chiar trucată uneori. STATUTUL JURIDIC AL CULTELOR ÎN PERIOADA COMUNISTĂ 1. regele Mihai I l-a numit prim-ministru pe generalul Constantin Sănătescu. Iar atunci când şi-a dat . instaurarea regimului comunist în ţara noastră. Confruntarea dintre cele două lumi a fost deschisă. Regele Mihai I –marcat vizibil de sforţarea lui 23 august 1944. „Seduşi” de sovietici şi „abandonaţi” de occidentali. apoi. Forţele de stânga coalizate de comunişti au fost impuse în învingătoare de către ocupantul sovietic. ci după anul 1944. La 23 august 1944 a avut loc o lovitură de stat. a produs şi intrarea României în sfera de influenţă sovietică. acest act. românii au fost nevoiţi să-şi fractureze istoria în accidentul comunismului. Biserica a fost una din componentele esenţiale ale rezistenţei neamului nostru. Instaurarea comunismului în România Perioada 23 august 1944 – 30 decembrie 1947 este o perioadă de tranziţie dintre două dictaturi. În luptele politice din această perioadă de trei ani şi jumătate scopul a scuzat mai mereu mijloacele. de participarea la războiul antihitlerist.a devenit „partener de drum” al comuniştilor aflaţi în marş victorios. suportând aproape cincizeci de ani totalitarismul comunist. Biserica Ortodoxă nu a fost niciodată o simplă rotiţă a guvernului comunist. Actul de la 23 august 1944 a fost urmat de eliberarea teritoriului naţional şi.

N. România. a fost supusă unui proces de pre-comunizare. Nu faci o lovitură de Stat în plin război mondial. Ed. III . Ed. 5 Mihai Manea şi Bogdan Teodorescu. Didactică şi Pedagogică. 2 Stelian Neagoe.N. II .octombrie 1947 – dizolvarea P. Bucureşti. 5 În perioada 1944-1945.30 decembrie 1947 – abdicarea silită a regelui Mihai. 165. în drepturi Constituţia din 1923. la fel ca şi celelalte ţări ocupate de sovietici. IV .iulie . .falsificarea alegerilor în favoarea comuniştilor. înţelegerile secrete între Marile Puteri au decis altfel soarta României. majoritatea forţelor politice interne au susţinut necesitatea revenirii ţării la cadrul de dezvoltare democratic. Humanitas. Gestul temerar de la 23 august 1944 n-a fost făcut de reprezentanţii Blocului Naţional Democratic.seama de eroare şi a început să se împotrivească tăvălugului comunist a fost nevoit să abdice şi apoi exilat. parţial. Ed. dar o seamă de erori politice tactico-strategice au aparţinut clasei dirigente a vremii.C. Istoria Românilor. 361. şi susţinut de sovietici.19 noiembrie 1946 .2 Dictatura comunistă a fost cu siguranţă regizată de sovietici cu actori indigeni. 6 3 Ibidem. Istoria Românilor. În evoluţia forţată a societăţii româneşti de la autoritarism la totalitarism perioada dintre 23 august – 6 martie 1945 a fost una dintre cele mai dramatice. Bucureşti. Dar.L. Noua Alternativă. ci de Regele Mihai I impulsionat de anturajul său palatist. iar dacă acest lucru se întâmplă te implici imediat şi profund.6 martie 1945 – impunerea guvernului Petru Groza. 1997. nu înţepeneşti în postura de arbitru al situaţiilor limită. controlat de P. 8 4 Nicoleta Dumitrescu. Decretul nr. 1996. 1626 di 31 august 1944 a repus. Bucureşti. 2000. p.4 După 23 august 1944.3 Regimul comunist a fost instaurat în România în patru etape: I .R. p. p. Istoria politică a României între anii 1944-1947.Ţ şi P. p. şi procesul liderilor săi.

la conducerea ţării s-au perindat două guverne conduse de generalul Constantin Sănătescu. Acesta şia desfăşat activitatea în condiţii foarte grele. 363 Ibidem. unde au fost instalaţi comunişti. La 12 octombrie P. cete de bătăuşi. Datorită presiunii exercitate de sovietici şi acest guvern condus de Nicolae Rădescu a avut aceeaşi soartă ca cel precedent.R. iar peste patru zile reprezentanţii lor au ieşit din guvern. 364. Gheorghe Gheorghiu-Dej.S. Au mai fost organizate aşa numitele gărzi „muncitoreşti”. şi P. 6 7 Ibidem. impuse de încercarea comuniştilor de a răsturna prin forţă guvernul legal constituit. Cele două partide au pus Bazele unei noi coaliţii politice. care au fost utilizate pentru a „facilita” instaurarea comunismului. a făcut o vizită la Moscova unde a primit instrucţiuni pentru intensificarea luptei comuniştilor pentru a prelua puterea. prima treaptă către preluarea întregii puteri politice.căci în cadrul evoluţiilor politice complexe au fost aduse cele mai grave atingeri fiinţei naţionale şi suveranităţii de stat. . 7 Mijloacele folosite pentru preluarea puterii au fost de multe ori de tristă amintire: în provincie au fost ocupate cu forţa primăriile şi prefecturile. În ciuda eforturilor sale de a repune în vigoare Constituţia din 1923 . sub masca căruia s-a pregătit ascensiunea la conducerea ţării a comuniştilor. executivul s-a confruntat cu consecinţele ocupaţiei trupelor sovietice şi a continuării operaţiunilor militare în conflictul mondial. În ianuarie 1945. După 23 august 1944. în calitate de ministru al transporturilor. La 6 decembrie 1944 s-a constituit un nou guvern condus de generalul Nicolae Rădescu. au părăsit Blocul Naţional Democrat. Frontul Naţional Democrat. a aparatului de conducere a ţării.6 În ultimele patru luni ale anului 1944. pentru funcţia respectivă.D. p.C. s-a intensificat procesul de penetrare. de cele mai multe ori total nepregătiţi. p. de către comunişti. de fapt. partidul comunist s-a angajat pe drumul luptei pentru puterea politică şi instalarea unui regim politic antidemocratic. În acelaşi timp.

relatările cu privire la arestările în masă ale oponenţilor regimului au început să curgă. Ed. Se urmărea practic exterminarea fizică a tuturor adversarilor politici ai regimului. unii oameni politici.. ci şi pentru profesorii şi părinţii lor. p. administraţia.cit. Ea i-a transformat în indivizi tăcuţi.). 1994. 10 Ghiţă Ionescu. 8 9 Ibidem. fireşte. 9 Guvernul Petru Groza s-a lansat într-o campanie fără precedent împotriva opoziţiei.. dar. Litera. a avut un impact mai mare asupra celor tineri. Nicoleta Dumitrescu. pe măsură ce guvernul Groza. Începând din anul 1947.. comuniştii au invocat argumentul epurării antifasciste şi au reuşit să reorganizeze. a trecut la anihilarea opoziţiei. conform propriilor interese. Teroarea i-a lovit egali pe tineri şi bătrâni. prin politica sa. închişi. 166. Procesele politice din anii 1946 – 1947 au constituit o nouă etapă a prigoanei comuniste în România. Bucureşti. cu sprijinul sovieticilor.000 de oameni.8 O dată instalaţi în posturi cheie. op. de nepătruns nu numai pentru vizitatorii străini. El a inaugurat. de cultură şi militari.Impunerea la 6 martie 1945 a guvernului Petru Groza a marcat instalarea la putere a regimului comunist. s-au străduit să pună bazele exilului românesc. pentru prietenii şi adversarii lor. drumul către lichidarea oricărei forme de opoziţie democratică. p. încercând să se opună regimului comunist în curs de stabilizare în România. justiţia. condamnările şi deportările în uniunea Sovietică au dus la terorizarea şi anihilarea întregii clase politice. 161 . 365. În România arestările pentru colaboraţionism. a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Numărul „dispariţiilor” de la începutul lui 1947 nu va putea fi niciodată socotit. Comunismul în România.10 În acelaşi timp. principalele instituţii (poliţia. p. însă se crede că în anul 1946-1947 au fost executaţi cam 60. reţinuţi. Persecutarea liderilor Partidului Naţional Ţărănesc a fost însoţită de o teroare deschisă. care se aflau în străinătate. căci ea a influenţat direct modul lor de a gândi şi de a reacţiona.

Constituţiile comuniste 11 12 Mihai Manea şi Bogdan Teodorescu. op. din nefericire toţi cu nume străine. Comunismul – Negarea lui Dumnezeu.Lichidând orice formă de manifestare a democraţiei parlamentare. Ea a marcat un pas decisiv pe calea preluării întregii puteri politice de către comunişti. sau ascunzându-le sub pseudonime româneşti (ex.cit. înalţi funcţionari. o direcţie de dezvoltare cu totul în contra spiritului democratic al poporului român. ce a nesocotit profund drepturile şi libertăţile individuale. 18-19. Unde s-a instalat un astfel de regim. . op. a reuşit să-şi înlăture adversarii şi să rămână singur stăpân pe putere. Comuniştii au făcut aceasta pe plan general şi în mod sistematic: au umplut temniţele de moarte cu toţi oamenii politici. Ed. 2002. 6.cit. care au trasat. Prima fază a comunismului (1944 – 1962) a fost a distrugerii. că nu aveau destule temniţe au inventat „Canalul” unde era mai uşor de înecat toată gloria spiritului românesc. astfel. pp. Legionarii asasinaseră individual pe unii dintre cei mai luminaţi oameni de frunte ai României.11 Înlăturarea monarhiei la 30 decembrie 1947 a creat condiţiile pentru o modificare silită şi forţată a formei de guvernare în România. Proclamarea Republicii Populare Române în aceeaşi zi a reprezentat punctul culminant al campaniei pentru preluarea puterii.12 Aşadar. 13 2. intelectualii români şi pe urmă. p. Bucureşti. Universal Dalsi. 369 Ghiţă Ionescu.. prin maltratări şi asasinata neştiute decât de ei. Conducătorii partidului din faza aceasta. 13 Pr. reprezentat al unui regim dictorial.. p. şi mai ales. Dr. Vasile Luca) nu aveau decât o singură misiune: să distrugă tot ce fusese România. prin protecţie sovietică şi intimidare. partidul comunist a devenit partidul unic. n-a putut dăinui decât prin teroare şi temute închisori. partidul comunist a sprijinit iniţial politica guvernelor de coaliţie în care şi-a mărit treptat influenţa şi ponderea până ce. Ioan Chioar.

Constituţia din 13 aprilie 1948 a avut un caracter provizoriu de la bun început. obiectivele economice ale P.C. 15 Ghiţă Ionescu. Istoria constituţională a României 1859-1991. . Editura Humanitas. România era acum ultima ţară din blocul comunist fără o constituţie de tip sovietic. sunt aduse la îndeplinire. Alături de Cehoslovacia. s-au succedat fără întrerupere trei constituţii: Constituţia din 13 aprilie 1948. această primă constituţie a marcat faptul că România se afla în stadiul de tranziţie de la capitalism spre socialism. în care prevederile economice prevalau asupra celor politice.15 În general. după trei luni şi ceva vid constituţional (30 decembrie 1947 – 13 aprilie 1948).. Adunarea Naţională s-a întrunit la 6 martie. op. 16 Eleodor Focşeneanu. La 8 aprilie. nr. care să realizeze şi planul politic al P. supra. p.În perioada dictaturii comuniste.C. Odată „aleasă” la 3 martie. 1992. acesta fusese publicat la 6 martie şi aprobat în unanimitate la 13 aprilie de cei 401 deputaţi prezenţi şi este promulgată prin Decretul nr. realizându-se in acelaşi timp o nivelare din punct de vedere economic a populaţiei. într-un ritm rapid. dar la cea mai scăzută cotă.R. op. Se impunea o nouă Constituţie. Astfel. 729 din 13 aprilie 1948.14 Motivele care i-au determinat pe comunişti la adoptarea rapidă erau evidente. Constituţia din 27 septembrie 1952 şi Constituţia din 21 august 1965. Bucureşti.16 14 Monitorul oficial. p. diferite „structuri. Forma statului fusese modificată în întregime şi cu violenţă şi fostele instituţii fundamentale distruse. cit. 112.. „Dualismul puterii” se sfârşise.R. pp. ea a început să discute proiectul de constituţie. 87 bis din aprilie 1948 apud Eleodor Focşeneanu. 112 – 113. fiind instrumentul legal prin care se pregătea trecerea întregii economii sub controlul statului.cit. 187.si infrastructuri” pretindeau a se forma acum în spatele acestor schimbări.

117. care are monopolul absolut al deciziei. enumerată printre celelalte atribuţii la art. . 43 punct. acum devine una din prerogativele obişnuite ale Marii Adunări Naţionale. şi astfel în mod implicit arbitrariul este ridicat la rang de principiu constituţional. denumit încă Partidul Muncitoresc Român. 1). ci a unei formaţiuni politice: partidul comunist. 17 18 Ibidem. constituţiile comuniste prin însuşi textul lor nu reprezintă voinţa întregului popor. 118. şi cu monopolul statului asupra comerţului exterior (art. predomină realizarea intereselor politice ale Partidului Comunist Român. Deci toate puterile statului sunt subordonate voinţei unei singure formaţiuni politice. p. VI din Constituţia din 27 septembrie 1952 şi în art. 1: „a adopta şi a modifica Constituţia”. Ibidem. mai mult decât toate celelalte legi fundamentale ale României din 1859 până în 1965.17 Ceea ce în constituţiile precedente reprezenta o dispoziţie specială. În art. Constituţia adoptată de Marea Adunare Naţională la 21 august 1965 proclamă ţara noastră „Republica Socialistă România” (art. 8). 3 din Constituţia din 21 august 1965 se declară în mod expres că forţa conducătoare a întregii societăţi este Partidul Comunist Român.Dacă prin Constituţia din 13 aprilie 1948 se pregătise o transformare totală a economiei naţionale şi o nivelare la standardul cel mai scăzut a puterii economice. p. ocupând un titlu aparte. 86 alin. Această asimilare totală a constituţiei cu legile ordinare a făcut ca această constituţie să cunoască până la suprimarea ei în 22 decembrie 1989 nu mai puţin de zece modificări şi şase republicări. considerând că s-a ajuns la un înalt studiu de dezvoltare în drumul ei spre comunism.18 Făcând abstracţie de modul cum erau aplicate. cu o economie socialistă (art. Constituţia din 27 septembrie 1952 este constituţia totalei aserviri a Republicii Populare Române faţă de Uniunea Sovietică. anume modificarea Constituţiei. 6). ca bază a oricărei proprietăţi.

Aceste fraze îşi aveau însă importanţa lor. 26). Aceştia sunt consideraţi la nivel constituţional „cetăţenii cei mai avansaţi şi mai conştienţi ai societăţii” (art. consideraţi per a contrario inferiori şi deci neprivilegiaţi. ci prin modificările curente. Faţă de faptul că totuşi constituţiile regimului comunist prevedeau modalităţile de modificare a lor. partidul comunist. o constituţie nouă apărea numai pentru a marca. căci nu rareori ele serveau la justificarea încălcării legilor de către putere. aşa cum se pretindea.Constituţia din 21 august 1965 mai aduce o noutate: pe lângă o formaţiune politică privilegiată. 130. pentru că sistemul statal rămânea neschimbat şi nici măcar deţinătorii puterii ca persoane fizice nu se schimbau. adoptarea unei constituţii noi era un nonsens. De aceea. a tuturor puterilor statului faţă de forţa conducătoare în stat. p. transformată în principiu constituţional. acela al adeziunii şi obedienţei. o etapă nouă în construire socialismului. şi astfel devine principiu constituţional însăşi împărţirea societăţii în cetăţeni de rangul I. textele constituţionale comuniste abundau în fraze pompoase. Şi această împărţire a societăţii în cetăţeni superiori şi inferiori nu se baza pe vreun criteriu de valoare. deoarece ele constituiau 19 20 Ibidem. . găunoase. partidul comunist. 124. care schimbau structura formală a puterii de stat. ceea ce în fapt şi în drept constă în subordonarea. grandilocvente. Modificări mai importante ale constituţiilor apăreau nu prin adoptarea unei constituţii noi. se creează şi o categorie de cetăţeni privilegiaţi. pe când constituţiile noi aveau mai curând un caracter festiv sau propagandistic.20 Ca redactare. ci de domeniul economic. şi cetăţeni de rangul II. Ibidem.19 În doctrina oficială comunistă principiul separării puterilor în stat era chiar înlocuit cu aşa-numitul principiu al colaborării puterilor în stat. p. superiori şi deci privilegiaţi. ceea ce nu ţinea de domeniul constituţional. care înăbuşeau puţinele texte cu conţinut oarecum juridic. membrii partidului comunist. destul de facile de altfel. ci pe cel mai arbitrar dintre criteriile posibile.

închegate într-un ritual unitar şi stabil. care restrâng drepturile. ca instituţie religioasă. în terminologia juridică modernă. abia disimulată de o preocupare la nivel superficial de a li se da o aparenţă democratică. ele denotau aceeaşi desconsiderare totală a principiilor constituţionale şi a drepturilor omului. care se manifesta prin monopolizarea puterii şi proliferarea abuzului. Legea Cultelor. 841. p.adevăratele scopuri ale regimului. în rev. dar nici cel puţin constituţii concedate. unitară şi stabilă. Ele nu pot fi considerate constituţii democrate. cult religios.22 3. 23 Prof. Nu s-ar greşi prea mult dacă ar fi considerate nişte simple documente de partid sau manifeste electorale. Studii Teologice. Mărturisirea publică şi statornică a unei anumite credinţe religioase unitare. şi elementele ei constitutive sunt următoarele: 1. se numeşte. cultul creştin 21 22 Ibidem. O organizare socială-juridică. nr. din cauza versatilităţii lor. 131. aceste trei Constituţii reprezentau voinţa unei singure formaţiuni politice. 2. p. Nici cel puţin legi organice statale. Pr. 1949. Ele nici nu erau adoptate pentru a fi aplicate. de către un număr de oameni. 3. Legea Cultelor din anul 1948 Fiecare religie. totalitar. ci pentru a crea o anumită imagine favorabilă pentru statul comunist. Chiar dacă existau unele deosebiri de redactare între cele trei Constituţii. Manifestarea publică a acestei credinţe într-o serie de practici religioase şi ceremonii. Liviu Stan. Ibidem. Astfel avem: cultul creştin ortodox sau Biserica Ortodoxă. Indiferent de forma lor. 21 În concluzie. . fondul lor era acelaşi. 9-10.23 Din punct de vedere juridic. neafectat câtuşi de puţin de o formă de circumstanţă. nu pot fi calificate. prin Biserică se înţelege cultul creştin ca instituţie. dar nu la infirmă. Noţiunea de cult religios s-a format în epoca modernă.

deci cu tendinţa de a deveni un cult. Semnificative în acest sens sunt. precum catolicii sau luteranii se bucurau de protecţie internaţională. El exprimă în sens propriu doar mărturisirea de credinţă religioasă şi prin el se accentuează acest prim element al unui cult sau al unei Biserici. în „Libertatea religioasă în context românesc şi european”. p. cultul creştin evanghelic sau Biserica Evanghelică. prin ambasadorii statelor europene în care aceste culte erau religie de stat. etc. în opoziţie cu alte culte care sunt numai tolerate în statul respectiv. cu ceremonii proprii şi cu organizaţie socialjuridică proprie. Încă de la constituirea sa ca stat modern. spre exemplu. un segment al unui cult. în fapt fiind vorba de controlul cvasi-total asupra Bisericii. Cuvântul confesiune este un termen pur religios. . Constituţiile din anii 1866 şi 1923. un grup care s-a tăiat singur s-a izolat din organizaţia unui cult prin afirmarea unor teze contrarii tezelor fundamentale ale respectivului cult. În regimul Constituţiei din 1866 Biserica Ortodoxă a avut formal regimul unei Biserici de stat. Autonomia Bisericii Ortodoxe faţă de Stat în România în perioada 1866-1989.Editura Bizantină. În mod normal o Biserică dominantă este aceea care se bucură de privilegii din partea statului. o tăietură. al unei Biserici. Comunitatea religioasă este o unitate administrativă în cadrul unei Biserici sau al unei organizaţii de cult.24 Legea Cultelor este „Constituţia” relaţiilor dintre Biserici sau confesiuni şi stat. fapt exprimat prin nominalizarea ei ca „religiunea dominantă a Statului Român”. România garanta practica religioasă liberă şi dreptul la liberă asociere. 370. 842 Ionuţ Corduneanu. şi care se reorganizează cu credinţă proprie.25 24 25 Ibidem. dar în cazul de faţă statul a fost cel care a luat Bisericii toate privilegiile.catolic sau Biserica Catolică. Bucureşti. p. Prin sectă se înţelege o frântură. în timp ce cultele minoritare. nu juridic. 2005.

În perioada interbelică. . Centru de Resurse pentru diversitate Etnoculturală. cultul armeano-gregorian. 27 Andreea Andreescu. cultul ungar Unitarian. cu „întâietate faţă de celelalte culte” Cultul român grecocatolic era „naţional”. dar de rang doi în raport cu Biserica Ortodoxă. în plin război mondial şi într-o atmosferă în care orice credinţă sau atmosferă străină erau considerate un pericol potenţial. Era o ironie să se mai vorbească de Biserica Ortodoxă Română dominantă. Termenul „sectă” în România acelor ani desemna „asociaţiile religioase”.R. datorită Concordatului semnat cu Vaticanul a Bisericii Catolice. în timp ce Biserica Greco-Catolică era desemnată drept „cult naţional”. de la 1023 încoace. în afară de Bisericile Ortodoxă şi Greco-Catolică. iar a Bisericii Greco-Catolice ca şi cult românesc naţional cu „întâietate faţă de celelalte culte” avea un caracter pur formal. 2003.. celelalte culte erau numite „culte istorice”. iar din acest moment toate cultele din România sunt iarăşi recunoscute. După 6 martie 1945 au fost recunoscute următoarele culte: Adventist de ziua a şaptea. pentru că B. 22). în dauna celorlalte culte. prin care s-a favorizat Biserica Catolică. Legea pentru regimul general al cultelor din 1928 preciza că. cultul mozaic şi cultul musulman. 5. 27 După 23 august 1944 noua putere instalată la Bucureşti aboleşte toate legile impuse în timpul dictaturii carliste. cultul Reformat Calvinist al minorităţii maghiare. prin decretul-lege numărul 407 din 1946 (în „Monitorul oficial” 26 „cultele istorice” recunoscute la acea dată erau: cultul Romano-Catolic. precum şi cele ale regimului Antonescu.O. p.Constituţia din 1923 declara Biserica Ortodoxă Română drept „Biserică dominantă în Stat” (art. În 30 decembrie 1942. 26 Confesiunile neoprotestante erau considerate drept asociaţii religioase. Lucian Nastasă. n-a avut în fapt această poziţie dominantă niciodată. mai exact confesiunile neoprotestante. Cluj. cultul Evanghelic Luteran al comunităţii săseşti. ai cărei membrii aparţin exclusiv cultului mozaic. Socotirea Bisericii Ortodoxe Române ca „Biserică dominantă în Stat”. Minorităţi etnoculturale – Mărturii documentare. de o situaţie cu totul specială a beneficiat în sens negativ minoritatea evreiască. regimul mareşalului Ion Antonescu emite un decret prin care toate „sectele” religioase din România erau interzise (Legea 927). Andrea Varga.

numai şcoli speciale pentru pregătirea personalului cultului sub controlul Statului. cultul creştin de rit vechi (lipovenesc).” La discuţia pe articole a proiectului de constituţie.28 La scurt timp însă. ci numai şcoli speciale pentru pregătirea personalului cultului şi sub controlul statului. Au mai fost recunoscute alte şapte asociaţii religioase. odată cu abolirea monarhiei şi instaurarea Republicii Populare. prin decretul-lege numărul 883 („Monitorul oficial” numărul 264 din 9 noiembrie 1946). p. securităţii publice sau bunelor moravuri.numărul 126 din 3 iunie 1946). noua Constituţie din 1948 aduce noi modificări în ceea ce priveşte religia. 28 Ibidem. devenit 27. prin decretul-lege numărul 722 („Monitorul oficial” numărul 212 din 15 septembrie 1946). securităţii publice şi bunelor moravuri. 28. congregaţie sau comunitate religioasă nu poate deschide sau întreţine instituţii de învăţământ general ci. 28. . În proiectul de constituţie reglementarea cultelor religioase era formulată de art. 8. Cultele religioase sunt libere să se organizeze şi pot funcţiona liber. Nici o congregaţie religioasă nu poate deschide sau întreţine instituţii de învăţământ general. cultul creştin după Evanghelie. dacă ritualul şi practica lor nu sunt contrarii Constituţiei. Nici o confesiune. care a fost votat în următoarea redactare definitivă: „Libertatea conştiinţei şi libertatea religioasă sunt garantate de Stat. Comunităţile religioase sunt libere să se organizeze dacă ritualul şi practica lor nu sunt contrarii Constituţiei. Marea Adunare Naţională a aprobat amendamentul propus de preotul deputat Al. care avea următoarea redactare: „Libertatea conştiinţei şi libertatea religioasă sunt garantate de Stat. Vlaiculescu la art.

în rev. 30 Anul 1948 – Instituţionalizarea comunismului. 177/1948 privind regimul general al cultelor.Biserica Ortodoxă Română este autocefală şi unitară în organizarea sa. etc.31 În Monitorul Oficial.30 Legea Cultelor se întemeiază. 177. Fundaţia Academia Civică. 1998. Mircea Păcurariu. . 21. 31 Prof. ca orice lege ordinară a statului. 32 Pr. faptul existenţei reale a religiei precum şi concretizarea ei în culte sau Biserici. Bucureşti. Liviu Stan. Prof..O.32 Decretul Lege nr. cit. a enunţat atribuţiile Ministerului Cultelor prin verbe precum „examinează”.P. III.R. înregistrează această realitate sub aspectele ei esenţiale şi-i fixează cadrul legislativ în conformitate cu scopurile statului de democraţie populară. pe Constituţie.29 La 1 martie 1948 s-au modificat o serie de dispoziţiuni din legea nr. Manolache. nr. 84 din Constituţia din 1952. pentru regimul general al cultelor religioase. 27) şi realitatea religioasă din societatea noastră. 1948. oglindeşte în textul său (art. adică separarea şcolii de Biserică. Ed. „încuviinţează”. p. 54/1928 cu privire la regimul general al cultelor.R. vol. Modul de organizare şi funcţionare a cultelor religioase va fi reglementat prin lege”. 1994. 29 Teodor N. p. „anulează”. Constituţia R. Noua Constituţie şi Biserica. dar se preciza că aceasta va asigura libertatea de conştiinţă pentru toţi cetăţenii ţării. „aprobă”. Art. 491. „suspendă”. Prin această lege s-a prevăzut separarea Bisericii de stat. Institutului Biblic şi de Misiune al B. nr. 205 – 206. Pr.. „recunoaşte”. Această definire „clară şi logică” a reprezentat introducerea propoziţiei: „Şcoala este despărţită de Biserică”. pp. 27 din Constituţia din 1948 este definit „clar şi logic” în art. op. Dr. 3-4. 178 din 4 august 1948. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. a apărut Decretul – Lege nr. La 3 august 1948 s-a stabilit regimul general al cultelor religioase şi s-a dat o nouă organizare Ministerului Cultelor. p. Biserica Ortodoxă Română. egalitatea între cultele religioase şi autonomia lor. 844. „verifică”.

Conform art.. aşezămintelor. op. Noua lege avea 62 de articole şi cuprindea: dispoziţiuni generale în legătură cu libertatea religioasă şi cu libertatea organizării cultelor. iar Biserica era controlată de stat.35 Preoţii devin salariaţi de stat . . În plus. totuşi statul comunist – prin regimul general al cultelor enunţat la 4 august . Organele centrale ale cultelor religioase vor comunica toate datele cu privire la aceste inventare ministerului Cultelor. p. deşi ducea pragmatic o politică ateistă. 177 al Marii Adunări Naţionale. fiindu-le interzisă orice manifestare vizibilă. vor fi inventariate de organele lor statutare.34 Regimul general al cultelor religioase a fost reglementat de Decretul nr. ordinelor şi congregaţiunilor.33 Deşi Constituţia şi implicit statul român garantau „libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă” sau faptul că „toate cultele sunt libere şi egale în faţa legii”. ale diferitelor părţi constitutive. transformat în 1957 în Departamentul Cultelor – asupra vieţii religioase. raporturile dintre stat şi 33 34 Andreea Andreescu.nu va recunoaşte oficial decât existenţa a 14 culte. permitea supremaţia statului – prin Ministerul Cultelor. Ideologia Bisericii Ortodoxe sub regimul comunist . Bucureşti. pentru exercitarea dreptului de verificare şi control. 6. Sunt în acest fel scoase în afara legii Biserica Greco-Catolică. Acestea din urmă erau acuzate că „ar avea o ideologie vecină cu cea legionară teocratică şi anticreştină sau că ar fi purtătoarele de cuvânt al Statelor Unite ale Americii”. p. emisă la 4 august 1948.cit. Andrea Varga. prin constituţiile sale succesive. Oliver Gillet. Competenţele confesiunilor din România au fost limitate strict la clădirile bisericilor. Martorii lui Iehova. dar acestea sunt supuse controlului Ministerului Cultelor. Lucian Nastasă. 35 În anul 1951 Editura Ministerului Cultelor a publicat statutele celor 14 culte religioase recunoscute de stat. toate cultele au bugete proprii. 2000.Legea cultelor. Regimul comunist a mimat libertatea religioasă. bunurile mobile şi imobile ale cultelor religioase. şi alte câteva culte neoprotestante. 29.49. precedate de legea pentru regimul general al cultelor religioase. Religie şi naţionalism.

pentru exercitarea dreptului de verificare şi control”. p. prin care se dă cultelor dreptul să-şi conducă în mod autonom afacerile lor interne.27 care s-a modificat ulterior astfel: „ Şefii cultelor.R. 3 şi 4 din art. 300. Noua lege a cultelor. s-a adăugat un aliniat în baza căruia Ministerul Cultelor va verifica şi controla bunurile mobile şi imobile. raporturile dintre culte.37 Concordatul cu Vaticanul. a diferitelor părţi constitutive. activitatea şi patrimoniul cultelor. 5-8. . precum şi mitropoliţii. 379 Preot Emil Nedelescu. în rev.. se desfiinţează privilegiile intereselor străine generatoare de tulburări. nu vor fi recunoscuţi şi introduşi în funcţiune.. prin denunţarea Concordatului cu Vaticanul. pentru restabilirea deplină a egalităţii de tratament a cultelor faţă de stat. asociaţiuni.O. Între alin. nr. B. Organele centrale ale cultelor vor comunica toate datele cu privire la aceste inventare Ministerului Cultelor... dată pe baza recomandării Ministerului Cultelor. la 17 iulie 1948. Regimul de democraţie populară şi libertăţile religioase. 1948. 12. episcopii. p. 12. vor fi inventariate de organele lor legale. decât după aprobarea Prezidiului Republici Populare Române.cultele religioase. a fost semnat în anul 1929. fundaţiuni. sau instituţiuni de orice fel.36 Ca o consecinţă imediată a libertăţii cultice. aceste modificări având ca scop limitarea puterii Cultelor. se introduce următorul aliniat: „Bunurile mobile şi imobile constituind patrimoniul cultelor. după depunerea jurământului de credinţă. situaţia învăţământului religios şi unele dispoziţiuni finale şi tranzitorii.” 36 37 Redacţia. [. Astfel la art. 7-8. în rev. Un alt articol prin care statul a limitat puterea cultelor a fost art. La scurt timp au fost modificate unele dispoziţiuni din Legea pentru regimul general al Cultelor. prin care statul român a recunoscut dreptul de jurisdicţie deplină a Vaticanului asupra cultului din România. întrucât aparţin unei colectivităţi componente a statului. 1954.]. nr. Mitropolia Olteniei.

până la transformarea acestuia într-un Secretariat de Stat au fost permanent tensionate.03.12.11.1946-29.06. N. 1948. Ion Roşianu (4.Vasile Pogăceanu (23. 199-200. Ministerul Cultelor a fost transformat după model sovietic şi condus de celebrul preot militar Constantin Burducea.”38 Alături de aceste articole au fost modificate şi alte articole. respectiv statului. în rev.39 Departamentul cultelor obliga toate cultele recunoscute ca. să trimită scrisori sau telegrame prin care să-şi exprime recunoştinţa faţă de conducătorul suprem. 3-4.1946). Modificarea unor dispoziţiuni din Legea pentru regimul general al Cultelor.1947).O. Gheorghe Nenciu (1975-4. 1999.1977-7. 39 Secretariatul de Stat pentru Culte. Manolache. Viaţa religioasă în România.1957) Dumitru Dogaru (secretar general al Departamentului Cultelor. în urma unor întruniri (ex.R. p. Este trist faptul că Departamentul Cultelor s-a amestecat în procesul de numire/alegere a noi membrii în ierarhia bisericească şi în cea a cultelor. 23.: Adunarea Naţională Bisericească). pentru condiţiile de libertate şi bunăstare în care îşi desfăşoară activitatea. 97.1951). Petre Constantinescu-Iaşi (28. observându-se clar dorinţa statului de o subordona cultele religioase Ministerului Cultelor. apud George Enache. Stanciu Stoian (30.02.03. p. nr.Articolul 34 a fost modificat astfel: „Ministerul Cultelor va verifica şi controla de asemenea şi gestiunea veniturilor provenite din patrimonii proprii ale Cultelor sau din orice altă sursă de venituri. Studiu documentar.1977). Constantin Burducea (6.1984) şi Ion Cumpăşanu (7.04.194530. Relaţiile dintre Patriarhie şi Ministerul Cultelor. Departamentul cultelor a împiedicat cât mai mult posibil activităţile religioase (a şcolilor duminicale. Radu Roşculeţ (1.01.12.04.01.1951-2.cit. În perioada comunistă.05. B. O altă direcţie a activităţii 38 T.194723. de exemplu). .1953-19.. pp. miniştrii Cultelor (din 1957 ministerul a fost transformat în departament) au fost: pr.1952).1984-18. sau a pelerinajelor. din 1970 – preşedintele Departamentului Cultelor.12.02..1990). Bucureşti. 1957-1975).05. op.

482. Mircea Păcurariu.O. dezlănţuindu-se prigonirea feţelor bisericeşti încă din 1945. deşi Constituţia garanta libertatea religioasă.cit. Erau controlate mai ales legăturile cu teologii din alte ţări veniţi în România.I. p. 334/1970 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului Cultelor prevede atribuţii care denotă controlul exercitat de stat asupra vieţii religioase.. putea suspenda orice dispoziţii ale cultelor şi avea dreptul de a cere acestora orice fel de date şi informaţii. iar mai târziu al Departamentului Cultelor. Aşadar. Bucureşti. . în activitatea Bisericilor. fiind îndepărtată din armată.40 Decretul nr. Această instituţie avea drept de contol şi supraveghere. Viaţa religioasă din România. gata oricând să reprime eventualele acţiuni considerate contrare intereselor regimului politic ateu. 41 40 41 Pr. pp. 1011. aproba înfiinţarea unităţilor de cult.Prof Dr. Printre cei care au ocupat funcţia de miniştri ai Departamentului Cultelor au fost şi Gheorghe Pop. 2005. dintre care unii erau ofiţeri de securitate. Aşadar. a mănăstirilor. iar participările teologilor români la Congrese şi întruniri ştiinţifice peste hotare se puteau face numai cu acordul Departamentului Cultelor. care supravegheau atent instituţiile bisericeşti.R… op.Departamentului Cultelor a fost influenţarea liniei politice a ieşirilor Bisericii în străinătate. de reducere a rolului religiei.B. din anul 1948 a început un control permanent exercitat asupra slujitorilor Bisericii. peninteciare şi aşezămintele de ocrotire socială. care au asigurat ingerinţele statului sovietizat. totuţi regimul comunist a dus o politică militant ateistă. S-a urmărit cu consecvenţă ca Biserica să-şi restrângă activitatea doar la planul strict liturgic. Constantin Burducea şi Stanciu Stoian. Ministerul Culturii şi Cultelor. prin aşa numiţii „inspectori de culte” din cadrul Ministerului. Editura Bizantină.

. şi recunosc implicit dreptul Bisericii autocefale de a se conduce după acest cod şi după legile proprii elaborate în baza acestuia. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. şi Legea Cultelor. -. în relaţia cu statul. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN PERIOADA COMUNISTĂ A. Ioan N. prin caracterul lor laic creau premise noi pentru legislaţia Bisericii. datorită faptului că prin aceste legi. Ed. în „Centenarul Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”. 1997. SCHIMBĂRI STRUCTURALE SURVENITE DUPĂ 1945. Bucureşti.statute.180. cu societatea în mijlocul căreia îşi desfăşoară misiunea sa dumnezeiască. Bisericii nu-i se 42 Arhid. fiecare Biserică autocefală. Constituţia din 13 aprilie 1848. Floca. din 2 august 1948. Biserica Ortodoxă Română se organizează şi funcţionează potrivit unui statut special.II. obligatorie pentru toate legile interne. p. acordă acestuia caracterul de Constituţie cu caracter interbisericesc. Prof. Dr. regulamente. Bazele canonice ale organizării şi funcţionării Bisericii Ortodoxe Române. 1. etc. Legea învăţământului public. Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române Biserica Ortodoxă Română s-a organizat şi administrat din cele mai vechi timpuri după sfinte canoane. pe care le adoptă şi le acomodează la condiţiile concrete de existenţă. cu respectarea legilor statului în cadrul căreia Biserica autocefală îşi desfăşoară activitatea. . Statele înseşi. din 4 august 1948. care reprezintă legea fundamentală sau constituţia Bisericii.42 Astfel. recunoscând dreptul Bisericii de a se conduce după codul canonic ortodox.

O. adăugându-se în anii următori Regulamentele de aplicare. Faţă de Legea şi Statutul din 1925. ea devenind unul dintre cele 14 culte religioase libere.R. 27 din Constituţie. Dr. etc. erau separate de şcolile din sistemul învăţământului public de stat. Prof. Consilier Dr. Legiuirile elaborate până în 1953 s-au strâns în colecţia „Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române”. publicat în Monitorul Oficial nr. Noul Statut cu care a fost înzestrată B. având facultatea de a se organiza şi funcţiona liber (art. în conformitate cu prevederile statului (art. la 23 februarie 1949. 127.) şi deodată cu nevoile Bisericii. prin decretul numărul 233. Gheorghe Soare au fost alcătuite începând cu anul 1948 Legiuirile şi Statutul. 118. 44 din Legea Cultelor. pe linia progresului în organizarea 43 Ibidem. Astfel. la 19-20 octombrie 1948. în programa cărora nu mai păstra învăţământul religios (art. iar şcolile de învăţământ teologic.174. este prima operă de legiuitori bisericeşti a Î. An de an noua legislaţie bisericească a sporit mereu prin întocmirea şi punerea în aplicare a unor regulamente. Liviu Stan şi a Pr. art.O. 86.R. 99.mai recunoaşte caracterul de instituţie de stat. p. şi ele au fost publicate în buletinul oficial al Patriarhiei Române. . pentru pregătirea personalului cultului.S. Patriarh Justinian. art.P.R”. şi aprobat de Prezidiul Marii Adunări Naţionale. 56 din Legea Cultelor). de către Sfântul Sinod. sub osteneala Pr. în vigoare cu toate amendamentele aduse de Adunarea Naţional Bisericească. neîncadrată în aparatul de stat. ele reprezintă un foarte mare pas făcut înainte. Revizuirea. 1953. Bucureşti. adaptarea şi întregirea acestor legiuiri a continuat. ca instituţie religioasă autonomă.43 Revizuirea şi adaptarea legislaţiei bisericeşti la noile condiţii s-a început încă din 1948 prin adoptarea noului statut de organizare şi funcţionare a B. 27 din Constituţie).38.1 din Legea Învăţământului). 47 din 25 februarie 1949.O. urmând să-şi întocmească un nou statut de organizare şi funcţionare (art. revista „B.

1953. Patriarh Justinian. B. B. Mitropolia Ungro44 45 Pr.). nr. organizarea locală cu indicarea părţilor componente şi organelor locale de conducere şi administrare (art. Organizarea. cât şi în ce priveşte unele particularităţi ale lui.2 St.29-30 St.vieţii bisericeşti.39-114 St. Ioan N. autonomiei (art. Sibiu. cu titulatura „Patriarhia Română”. B. repartizate în 5 Mitropolii: I.R. p. Prof.Prin art. Administraţie Bisericească parohială şi legislaţie. canonice şi a cultului cu Biserica Ecumenică a Răsăritului şi a unităţii în organizare (art. cuprinde organizarea teritorială (art.2 din Statut s-a precizat că B. loialităţii faţă de Stat (art. 2002.O. canonică şi a cultului cu Biserica ecumenică a Răsărituluui”. 7-8. 5 mitropolii cu 12 eparhii sufragane.O.R.) Organizarea centrală. este atotcefală şi unitară în organizare. 1969.115-158). sub raportul orânduirii canonice şi administrative. 220.. organizarea centrală. unităţii dogmatice.2 St.1 St.R. Legislaţia bisericească a I.Liviu Stan. Dr. cuprindea în 1948.).).47 Partea I.). după 23 august 1944. Universităţii „Lucian Blaga”. cu indicarea organelor de conducere şi administrare (art. Ed.1-4). ). p. 47 Ibidem . 5-7 St.).3 St. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române cuprinde următoarele: Dispoziţiuni generale (art.S.46 În dispoziţiuni generale se arată principiile canonice fundamentale cu aplicare în organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. Ediţia a II-a.O. în rev.P. autocefaliei (art.159-167) şi Dispoziţii diverse (art. atât în ce priveşte adâncirea şi extinderea aplicării unor principii. Tot de Sfântul Sinod al Bisericii noastre depinde şi Episcopia Misionară Română cu sediul la Detroit45.506 Mircea Păcurariu. 46 Arhid.5-114). Instituţiile anexe ale Bisericii Ortodoxe Române (art. nr.5-6.) şi patriarhatul ca instituţie (art. Biserica Ortodoxă Română cupride 12 eparhii.168-207).8-38 St.4 St. p.3 St. în rev. Mitropolia Olteniei.R. subliniindu-se totodată faptul că „ea îşi păstrează unitatea dogmatică. Despre cler (art. Sorin Joantă.44 Prin acest statut s-a stabilit organizarea Bisericii noastre cu toate organele ei centrale şi locale.Prof.).O.). principiul: teritorial (art. sinodal-ierarhic (art.528. patru părţi: Organizare (art. Organizată ca Patriarhie. Organizată ca Patriarhie autocefală. Floca şi Dr.

ca organ reprezentativ central peste toate chestiunile economico-administrative. Statutele de organizare a cultelor religioase din Republica Populară Română. pe termen de 4 ani şi din consilierii administrativi.. în rev. Episcopii şi Vicarii Patriarhali în funcţiune. Arhiepiscopia Alba Iulia şi Sibiu. aleşi de Adunarea Naţional Bisericească. IV. care fac parte de drept din Consiliu Naţional Bisericesc. de văzut şi Pr. ca membrii (art. II. În timpul dintre sesiunile Sfântului Sinod funcţionează Sinodul Permanent. 1952. Episcopia Râmnicului şi Argeşului.O. ca întâiul stătător între ierarhii Bisericii Ortodoxe Române.R. Iorgu Ivan. 6 consilieri administrativi.48 Organizarea centrală a Bisericii Ortodoxe Române este constituită din organe centrale deliberative – Sfântul Sinod şi Adunarea Naţional Bisericească – şi din organele centrale executive – Consiliu Naţional Bisericesc şi Administraţia Patriarhală (art. Mircea Păcurariu. I. Mitropolia Banatului cu eparhiile: 1. Mitropolia Ardealului cu eparhiile: 1. 2.8). 221. Ienopolei şi Hălmagiului. 2. pp.Dr. Episcopia Oradiei. Mitropolia Olteniei cu eparhiile: 1. 3. un cleric şi doi mireni. 2. Studii Teologice. 3. 2.11). ca membrii permanenţi (art. V. delegaţi din adunările eparhiale respective.17). în exercitarea atribuţiunilor sale executive este ajutat de: 2 vicari arhierei. 2. Arhiepiscopia Craiovei. de 48 Prof. 491-493. Consiliul Naţional Bisericesc este organul suprem administrativ pentru afacerile întregii Biserici şi totodată organul executiv al Sfântului Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti.B.25). III. Adunarea Naţională Bisericeacă. ca membrii (art. Episcopia Romanului şi Huşilor. Sfântul Sinod se compune din Patriarh ca Preşedinte şi toţi Mitropoliţii. 49 Ibidem. .Vlahiei cu eparhiile: 1. Episcopia Aradului. se compune din câte trei reprezentanţi ai fiecărei eparhii. 3-4. Episcopia Vadului.…. pe termen de 4 ani (art.49 Patriarhul. Mitropolia Moldovei şi Sucevei cu eparhiile: 1. p.21). Episcopia Dunării de jos (în care a fost încorporată şi Episcopia Constanţei). Arhiepiscopia Bucureştilor. Arhiepiscopia Iaşilor. Prof. El se compune din 9 membrii: 3 clerici şi 6 mireni. Episcopia Buzăului. Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului. format din Patriarh ca Preşedinte şi Mitropoliţii. în funcţiune. nr. Feleacului şi Clujului.

iar Consiliul Parohial.39). Hotărârile Adunării Parohiale şi ale Consiliului Parohial. Parohia şi Episcopia au atât organe deliberative. 92. cât şi organe executive Adunarea Parohială. pe circumscripţii stabilite de Consiliul Eparhial şi ratificate de Adunarea Eparhială (art. Eparhia şi Mitropolia (art. ca organ executiv – pe timpul când Adunarea Parohială nu este întrunită exercitând şi atribuţiile acestuia. Modul de constituire şi funcţionare a părţilor componente şi organelor locale de acelaşi grad.cancelaria patriarhală şi de corpul de inspecţie şi control. 186).9 sau 12 membrii. toate – inclusiv Patriarhia – fiind persoane juridice de drept public (art. Protopopiatul. 2500 şi peste 2500 suflete. aleşi de Adunarea Parohială dintre membrii săi (art. Consiliul Eparhial ca organ executiv al Adunării Eparhiale.53 al. în condiţiile prevăzute de art.60). Noul Statut precizează mult mai bine atribuţiunile Patriarhului. 93). se compune din Episcop ca preşedinte. Fiecare din părţile componente ale Bisericii are dreptul de a se conduce şi administra. culturale şi economice ale Eparhiei şi se compune din 30 de membrii.91. prevăzând şi exercitarea dreptului de devoluţiune. nepătaţi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi. de către delegaţii consiliilor parohiale pentru membrii mireni şi de către preoţi şi diaconi pentru membrii clerici. după cum parohia are pănă la 1500. în chestiuni mai importante. se compune din toţi bărbaţii credincioşi majori ai Parohiei. independent pe altă parte componentă de acelaşi grad şi de a participa prin reprezentanţii săi la lucrările părţilor componente superioare. Mănăstirea. din vicarul eparhial.(art. în proporţie de 1/3 clerice şi 2/3 mireni aleşi pe termen de 4 ani. ca organ deliberativ al Parohiei. Organizarea locală. ultim). sunt aduse la îndeplinire numai după prealabila aprobare a Consiliului Eparhial (art. sunt identice pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română.30).63 – este format din 7. Adunarea Eparhială este organul deliberativ pentru toate chestiunile administrative. din consilierii administrativi ca . Părţile componente şi organele locale ale Bisericii Ortodoxe Române sunt: Parohia.

261. în cadrul atribuţiunilor sale canonice şi legale. can. 50 Nicodim Milaş. În caz de vacanţă sau când Episcopul ar fi împiedicat de ceva să ia parte. 222-223. după Pr. Ministerul Cultelor sau delegaţiilor.Prof. nici episcopul nu poate să lucreze arbitrar. Patriarhul se alege dintre Episcopii. Sinodul Mitropolitan. Executarea unor asemenea hotărâri se face numai după confirmarea lor de către Consiliul Naţional Bisericesc. Sub această formă. hotărâri care după părerea lui ar vătăma interesele Bisericii sau ale Statului. . fără a stânjenii desfăşurarea activităţii în eparhie. ştiindu-se că „pentru ca sinodul să-şi poată îndeplini datoria cu competenţă şi pentru ca hotărârile lui să aibă putere deplină. Episcopul este preşedinte atât al Adunării Eparhiale (art. care asigură păstrarea fiecărui organ eparhial. cu avizul Consiliului Eparhial şi din 9 membrii: 3 clerici şi 6 mireni. el poate să nu execute aceste hotărâri. şedinţele pot fi prezidate şi de către locţiitorul sau delegatul său. constituit din membrii Adunării Naţionale Bisericeşti şi cei ai Adunării Eparhiale ai Eparhiei vacante la care se adaugă ca membrii de drept preşedintele Consiliului de Miniştri. însă este obligat ca în termen de o lună să le trimită cu raport motivat Consiliului Naţional Bisericesc. dacă episcopul sau arhiepiscopul ar aprecia că anumite hotărâri ale adunării eparhiale sau ale consiliului eparhial ar putea vătăma interesele Bisericii sau ale statului. 16. cât şi al Consiliului Eparhial (art. Iorgu Iovan.97). 23. întru cât a fi bărbaţi şi ortodocşi şi rectorii institutelor teologice de grad universitar (art. pp. p. Astfel. nici Adunarea Eparhială sau Consiliul Eparhial nu pot impune episcopului spre executare. prevăzut de art. de un Colegiu Electoral.membrii permanenţi numiţi de chiriarh. un delegat a Marii Adunări Naţionale. n.101). trebuie să fie format cel puţin din 3 membrii şi anume din mitropolit şi 2 episcopi.130). Art 99 din Statut conţine o dispoziţiune. 20 Antiohia. Drept Bisericesc. aleşi pe termen de 4 ani de Adunarea Eparhială.50 Episcopii. Mitropoliţii şi Patriarhul se aleg prin vot secret. Statutele…. 112 şi 113 nu poate funcţiona în toate circumscripţiile mitropolitane.

cadrul în care aceasta îşi va desfăşura activitatea.193 St. deschide perspectiva unor transformări şi înfăptuiri viitoare. .163-164 St.221-223.129-132 St.cit.186 St. distincţii bisericeşti (art. precizează adică formele proprii canonice şi juridice ale vieţii bisericeşti. Episcopii şi Mitropoliţii pot fi aleşi dintre monahi sau preoţi din categoria I. Floca şi Dr. 53 Ibidem.).194-197 St. şi modificarea statutului (art. disciplina clerului (art. pp.51 Partea a II-a priveşte clerul: pregătirea clerului (art. creează posibilitatea acestora şi chiar le enunţă programatic indicându-le pe cele 51 52 Pr.187-192 St. despre asociaţia de eparhii (art.).168-171 St.). 52 Partea a III-a priveşte instituţiile anexe: Institutul biblic şi de misiune ortodoxă de pe lângă Patriarhia Română (art.138 St. pe temeiul realităţilor deja existente.).115-118 St. buletinul oficial (art.. cimitirele rurale (art. iar pe de altă parte.134-137 St. Aidoma unei Constituţii. 221.). Ioan N.). despre dreptul de succesiune al ierarhilor şi monahilor (art.).119-128 St. alegerea clerului superior (art. Iorgu Iovan.172-180 St. (art.145-158 St. despre stemele eparhiilor (art.). Dr. edificiile bisericeşti (art. cât şi un document istoric. obligaţiile şi drepturile clerului şi cântăreţilor din parohie (art. op.). a înfăptuirilor date. despre incompatibilităţi (art.160-162 St.). şi Casa de ajutor reciproc a clerului şi salariaţilor bisericeşti pe lângă fiecare eparhie.Arhiepiscopii sau Mitropoliţii în funcţiune. Partea a IV-a.).199 St. înregistrează aceste realităţi şi le fixează cadrul juridic.). Prof. personalitatea juridică a unităţilor bisericeşti (art. recrutarea personalului bisericesc: numirea clerului din parohii (art. Arhid. văduvi prin deces. Fondul de asigurare a bunurilor bisericeşti (art. pe de o parte oglindeşte realităţile vieţii Bisericii sub aspectul ei de societate văzută şi organizată juridic după norme proprii.).)53 Statutul de organizare al Bisericii Ortodoxe Române este atât un document juridic al autonomiei Bisericii. op.). despre conferinţele clerului (art.). dispoziţii finale şi tranzitorii (art.198 St.Prof.).. Statutul.181-185 St. Dispoziţii diverse reglementează probleme privind: averea bisericească (art.). 139-144).206-207 St.129).cit.).200-205 St. Sorin Joantă. p.

în ianuarie 1950. în faptul că el pune de acord sinodalitatea Bisericii cu constituţionalismul democratic. în rev. 11-12. Studii Teologice. 7-8 / 1949. că el este după anul dezbinării 1700.P. este noua „pravilă mare” a Bisericii Ortodoxe Române reîntregite prin revenirea foştilor greco-catolici la legea strămoşească.R.. Biserica Ortodoxă Română şi-o dă în deplină libertate şi pe picior de egalitate cu toate celelalte culte din R. Cele 13 Regulamente Noul Statut a fost urmat apoi de 13 regulamente.P. fixând obiectivele noi ale vieţii bisericeşti. p. L . şi un plan de acţiune.158 din Statut. În continuarea operei întreprinsă de către I.. care stabileşte că atât constituirea.R. şi în fine. are atât un caracter dogmatic cât şi un caracter programatic – creator. cât şi competenţa organelor disciplinare bisericeşti. El se întemeiază pe dispoziţiile art. adâncindu-i sensul şi lărgind aplicarea acestuia în Biserică. se vor determina printr-un regulament special întocmit de Sfântul Sinod şi aprobat de 54 55 Pr. în faptul că este prima legiuire pe care. El reprezintă şi un bilanţ. 2. Importanţa noului statut rezidă în următoarele: 1.55 2. în faptul că el afirmă într-o formă nouă. prima legiuire bisericească a întregii suflări creştine româneşti. Pr. Statutul Bisericii Ortodoxe Române. prin care s-au dezvoltat în amănunt principiile canonice fundamentale cuprinse în Statut şi s-au arătat modalităţile practice de aplicare a acestora cu privire la instituţiile bisericeşti. 4. Veac nou în Biserica Ortodoxă Română. în faptul epocal. Liviu Stan. Dr.O. în epoca modernă. 641. nr. Patriarh Justinian de a înzestra Biserica Ortodoxă Română cu orânduirile legale cele mai potrivite vremurilor noi şi în acelaşi timp cele mai apropiate de spiritul canonic şi de tradiţiile ortodoxe. 3.S..mai importante. p. Prof. 578. B. 54 Aşadar.Pădureanu. Nr. s-a venit cu un nou regulament de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. ca şi procedura de judecată. 1950. noul Statut. . în rev. sau numai restabileşte în multe privinţe canonicitatea organizaţiei noastre bisericeşti.

. şi Dispoziţii finale (art. protopopiatele şi eparhiile din Patriarhia Română. .. Liviu Stan. elaborat Sfântul Sinod la 25 februarie 1950 şi aprobat de Departamentul Cultelor la 18 august 1950. 512. elaborat de Adunarea Naţională Bisericească la 26 februarie 1950. examenele de capacitate. definitivare şi selecţionare pentru Capitală. în parohiile.Prezidiul Marii Adunări Naţionale. Acesta este cel dintâi regulamnt izvorât din noul Statut. 249-252). 2-52). are 5 capitole cu mai multe secţiuni. aprobat de Departamentul Cultelor la 18 august 1950. 53248). Cancelaria Patriarhală şi Instituţiile Anexe. Regulamentului de procedură i-a urmat o serie de alte regulamente de o importanţă covârşitoare pentru aplicarea principiilor şi normelor înscrise în Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române. Regulamentul pentru determinarea atribuţiunilor Patriarhului şi pentru funcţionarea organelor centrale deliberative.Regulamentul pentru alegerea.Regulamentul pentru numirea şi transferarea clerului din parohii. administrative şi executive din Patriarhia Ortodoxă Română: Sfântul Sinod. Legislaţia bisericească. Abateri şi delicte disciplinare (art. p. şi anume: . 1). . elaborat de Sfântul Sinod la 8 iunie 1948.Regulamentul organelor centrale din Patriarhia Română .Regulamentul pentru administrarea averilor din Patriarhia Română a fost elaborat de Adunarea Naţională Bisericească la 29 februarie 1950.56 Regulamentul de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române.. Administraţia Patriarhală. Adunarea Naţională Bisericească. ale 56 Pr. Consiliul Naţional Bisericesc.. Prof. . are un preambul şi 3 părţi cu capitole şi secţiuni. funcţionarea şi dizolvarea organelor deliberative. Sinodul Permanent. este alcătuit din 3 capitole: Competenţa Regulamentului (art. Instanţe disciplinare şi de judecată bisericească (art.

desfăşurarea doctoratului şi acordarea titlului de doctor. aprobat de Departamentul Cultelor la 26 martie 1953. 60 Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ teologic din Biserica Ortodoxă Română a fost revizuit în anii 1956. Şcolile de cântăreţi bisericeşti şi seminarile teologice. elaborat de Sfântul Sinod la 14 iunie 1952. . elaborat de Adunarea Naţională la 15 iunie 1952 şi aprobat de Departamentul Cultelor la 17 februarie 1953. a fost elaborat de Adunarea Naţională Bisericească la 15 iunie 1952 şi aprobat de Departamentul Cultelor la 17 februarie 1953. un alt regulament important. etc.diaconilor şi preoţilor din Biserica Ortodoxă Română. aprobat de Departamentul Cultelor la 28 septembrie 1950. de pe lângă eparhii. 2. elaborat de Sfântul Sinod la 28 februarie 1950.Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor.59 . 57 În afară de aceste regulamente. publicat în Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române.Regulamentul interior pentru Adunarea Naţională a Bisericii Ortodoxe Române. elaborat de Sfântul Sinod la 23 octombrie 1948. este alcătuit din Dispoziţii generale (art.58 . Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea vieţii monahale a fost revizuit în 1959 şi reactualizat în 1998.)60 57 58 Acest regulament a fost restructurat în anul 1989. 1-6). Institutele Teologice Universitare. Toate prevederile acestui regulament se corelează cu reglementările legale mai noi care completează sau modifică anumite enunţuri (Legea învăţământului. organizarea.Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Caselor de Ajutor Reciproc ale clerului. 1988. şi două părţi: 1.Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Fondului de asigurare a bunurilor bisericeşti. . 59 Regulamentul a fost restructurat în 1962. 1966. decrete şi hotărâri de guvern referitoare la organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ la toate nivelele. a cărui aplicare a început încă de atunci şi anume: . Sfântul Sinod a aprobat tot în 1950.Regulamentul şcolilor de învăţământ teologic. .

op. seminarile au devenit licee cu profil teologic. patriarhie.O. În 1972 a apărut Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.228. 1972. Ioan N. pp.cit. în mod expres. nr. Organizarea şi funcţionarea lor se face după legile statului. şi în totală disonanţă cu cadrul legislativ statal al După 1990 s-a procedat la reorganizarea învăţământului teologic în cadrul şcolilor de stat.61 3. aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului. Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Casei de Pensii a Bisericii Ortodoxe Române.R. a fost elaborat de Patriarhia Română în 1954. va prevede din nou. controlul statului fiind prezent la toate nivelurile şi structurile bisericeşti. a fost elaborat de Adunarea Naţională Bisericească în 1882. iar institutele teologice au trecut în cadrul Universităţilor schimbându-şi titulatura în Facultăţi de Teologie. . 221. Aplicarea Legii Cultelor şi Statutului B.Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor parohiale şi mănăstireşti din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române.O. publicată în M. redactând noul Statut al Bisericii Ortodoxe Române. Venirea comunismului a adus o Lege a cultelor extrem de restrictivă. nr. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Internatelor Institutelor Teologice de Grad Universitar ale Bisericii Ortodoxe Române . care a modificat Legea 3/1997. Legea Învăţământului. 140 din 1 aprilie 2000. Sorin Joantă. centru eparhial. Astăzi nu mai are domeniu de aplicare întrucât personalul angajat al Patriarhiei Române la orice nivel: parohie. 25 şi Ministerul Sănătăţii nr. în corelare cu cele bisericeşti. aprobat prin ordinul Comitetului pentru Problemele Consiliilor populare nr. beneficiază de prevederile Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Dr. 61 Arhid. 1689/18. Patriarhul Justinian. Prof. Tot în acelaşi timp a apărut şi Regulament tip privind administrarea cimitirelor şi crematoriilor localităţilor.. Statutul cadrului didactic etc. Floca şi Dr..VIII. a fost elaborat de Adunarea Naţională Bisericească. 261 din 25 iunie 1982. protopopiat. Religia devine materie de studiu în şcolile generale şi licee.

20 lit. canonică şi a cultului cu Biserica ecumenică a Răsăritului”.62 Prin acest Statut – care are la bază principiile celui şagunian din 1968 -. implicit cel mai mare drept al ei în raport cu statul. iar art. cea care „susţine interesele şi drepturile Bisericii Ortodoxe Române” (Statut art. Prof. prin Legea cultelor. p.491. În respectivul act normativ apare de 30 de ori menţionat Ministerul cultelor sau ministrul cultelor cu atribuţii foarte diverse exprimate prin verbe precum: 62 63 Ionuţ Corduneanu. cultele fiind obligate să îndeplinească nişte condiţii clare definite de către stat. Dr.. . 368. 12) Decretul pentru regimul general al cultelor din 1948 are prevederi extrem de restrictive şi de amănunţite în ceea ce priveşte controlul exercitat de stat.cit. se precizează că „Biserica Ortodoxă Română este autocefală şi unitară în organizarea sa”. dat la propunerea Guvernului. 2. autonomia. op. a impus obligativitatea pentru toate cultele de a înainta documentaţia în vederea unei noi recunoaşteri.63 Regimul comunist. efectuându-se prin organele reprezentative alese de cler şi credincioşi”. 6) şi de existenţa unei organizaţii centrale la nivel naţional care să reprezinte cultul în relaţiile cu statul (art. Mircea Păcurariu. autonomia Bisericii.momentului. IBOR…. Recunoaşterea. precum şi atribuţiile organelor centrale şi locale. 13-14 din Lege). 3 stabileşte că administraţia Bisericii Ortodoxe Române este autonomă. Pr. articolul 3 al Statutului prevede: „Biserica Ortodoxă Română…se administrează în mod autonom prin organe proprii reprezentative. p. pe baza unui nou statut şi a unei mărturisiri de credinţă aprobate de Ministerul cultelor (art. ce intervenea prin decret al Prezidiului Marii Adunări Naţionale. securităţii sau ordinei publice şi bunelor moravuri (art. a). Astfel. sau stabilit organizarea Bisericii Ortodoxe Române.” Organul Bisericii abilitat să apere autonomia bisericească este Adunarea Naţională Bisericească. păstrând „unitatea dogmatică. Prin art. era condiţionată de faptul ca practicile şi ritualurile lor să nu fie contrare Constituţiei.

„propune”. Caransebeş şi Maramureş. Statul comunist va hotărî prin acelaşi articol de lege că „pentru crearea şi funcţionarea de eparhii se vor socoti în medie 750. fiind aplicată încă din anul 1948. Argeş. Pe motiv că salarizează şi întreţine în mare măsură Biserica.58.cit. „verifică”. şi acesta doar cu precizarea expresă că acest control este oricum „prevăzut de Constituţia Republicii Populare Române şi de legea pentru regimul general al cultelor”. practic toate activităţile Bisericii. „suspendă”. neenunţat expres.58 Decret). pp. inclusiv cele cu conţinut pastoral-misionar. Prin Decretul din 1948 în baza principiului separaţiei.4.000 de credincioşi de fiecare eparhie”. la art. „aprobă”. dar hotărârea Statului în această privinţă era deja luată. fiind supuse intervenţiei statului. se va desfiinţa Episcopia armatei. în art. „examinează”. Constanţa. hotărârea respectivă.7. al. Patriarhul Justinian va include în Statutul său prevederea că şi desfiinţarea eparhiilor se poate face tot numai în urma hotărârii a Adunării Naţionale Bisericeşti. în sensul că Biserica decide. 372-373. chiar dacă nu constituie decât o 64 Ionuţ Corduneanu. Statutul Patriarhului Justinian prevedea într-un singur loc.. în fapt o ingerinţă menită să reducă numărul ierarhilor şi posibilitatea lor de a aduce o misiune reală în cazul unui număr atât de mare de credincioşi. Scump plătit sprijin al statului. op. Acelaşi lucru îl repetă şi Statutul din 1949 în art. . dar aplicat în practică. „anulează”. deci anterior adoptării Statutului. „exercită dreptul de verificare şi control”. (art. însă Statul confirmă prin decret. prin abrogarea Legii pentru organizarea clerului militar din 1921 (art. „recunoaşte”. Prevederea că membrii clerului sunt obligaţi a acorda asistenţă şi servicii religioase ostaşilor ori de câte ori li se cere. „refuzul de a îndeplini această obligaţie constituind o abatere se va sancţiona disciplinar”. dreptul de control al statului prin Ministerul Cultelor.64 Decretul privind cultele din 1948. 2 Decret). va menţine linia tradiţională şi canonică.22. „încuviinţează”. prin desfiinţarea eparhiilor de Huşi.

controlul statului asupra averilor bisericeşti. Decretul privind regimul general al cultelor din 1948 va reglementa. „întrucât ar fi bărbaţi şi ortodocşi”. în art. Funcţionarii bisericeşti neclerici urmau a depune jurământ „în faţa autorităţilor competente de stat”. Astfel. Bugetele tuturor părţilor componente ale cultelor erau supuse controlului Ministerului Cultelor (art. Toţi clericii erau obligaţi să depună un jurământ similar în faţa şefilor lor ierarhici. subliniere necesară în condiţiile în care regimul comunist acordase drepturi politice femeii.30). cultele aveau obligaţia de a inventaria toate bunurile mobile şi imobile pe care le deţineau şi de a înainta aceste inventare Ministerului Cultelor. p. iar subvenţiile acordate de stat erau contabilizate şi controlate conform legii contabilităţii publice (art. arată odată în plus că regimul comunist nu a avut puterea să legifereze separaţia radicală de Biserică. 4. la fel de restrictiv.2 din Statut prevedea că din colegiu electoral fac parte ca membrii de drept Preşedintele Consiliului de Miniştri. accentuând însă toate celelalte prevederi ale lui asupra administrării „în mod autonom. Ministerul Cultelor şi un delegat al Marii Adunări Naţionale. „pentru exercitarea dreptului de verificare şi control” (art. Prin întreg capitolul IV. după o formulă stabilită tot de către stat.formă de ipocrizie. Astfel.130 al. 376. prin organe proprii 65 Ibidem. consecvent propriilor principii de autonomie. Statutul din 1949.32). . Ierarhii erau confirmaţi prin decret de către Prezidiul Marii Adunări Naţionale şi depuneau un „jurământ de credinţă” în faţa ministrului cultelor după formula stabilită în art. va face doar o singură referire la controlul statului. intitulat „Despre patrimoniul cultelor religioase”. dar în altă formă decât în a doua jumătate a secolului XIX.65 Şi prin Statutul din 1949 va fi prevăzută participarea unor înalţi demnitari ai Statului la alegerea ierarhilor. art. chiar dacă în număr mai restrâns.21 din Decretul privitor la culte.29).

Dreptul Bisericii de a avea propriile organe disciplinare este parte a autonomii bisericeşti. p. urmare firească a dispoziţiilor mult mai dure ale statului prevăzute în Decretul privind regimul general al cultelor: „nimeni nu poate fi constrâns. această regulă va fi completată cu legiferarea plăţii de către stat a salariilor slujitorilor şi funcţionarilor bisericeşti şi aşezămintelor bisericeşti ortodoxe şi a cheltuielilor pentru centrele eparhiale şi centrul patriarhal.5. Nici o confesiune. a fost recunoscut întotdeauna Bisericii.190). Acest drept. nu numai că nu va mai prevede posibilitatea prezenţei învăţământului religios în şcolile publice. 381. în care se preda şi cultura generală” (art. Începând cu Constituţia din 1952 legile fundamentale ale statului prevăd că „Şcoala este despărţită de Biserică. congregaţie sau comunitate religioasă nu poate deschide sau întreţine instituţii de 66 Ibidem. Şi acum se prevede că „salarizarea personalului Bisericii Ortodoxe se face conform normelor generale în vigoare pentru funcţionarii publici” (art.administrative” (art. prin măsuri administrative de stat… să se supună unor hotărâri ale organelor religioase de judecată” (art. dar va şi desfiinţa „actualele seminarii teologice.189). Statutul îşi asuma astfel susţinerea în cea mai mare măsură a cheltuielilor bisericeşti. Deşi era în continuare menţinută regula autofinanţării Bisericii pentru „cheltuielile pentru întreţinerea clerului ortodox” (art. art. 3) şi a controlului ierarhic asupra administrării averilor bisericeşti. însă regula a fost că hotărârile instanţelor bisericeşti se pun în executare prin mijloacele proprii ale cultului. . 154 din Statutul din 1949 prevede că „hotărârile instanţelor disciplinare şi de judecată se execută prin organele Bisericii”.189-192).66 Statutul din 1949 are un întreg capitol intitulat „Despre cheltuieli şi ajutorul Statului” (art. teza II) Regimul comunist prin Decretul privind regimul general al cultelor. Regimul comunist va aplica însă în această privinţă regimul separaţiei. în România. 53).

op. Gândirea socială a Bisericii. fiind îndepărtată din armată.69 Neparticiparea Plinătăţii Bisericii la lupta politică. 68 B. opinii. S-a urmărit cu consecvenţă ca Biserica să-şi restrângă activitatea doar la planul strict liturgic. un asemenea sprijin a fost rezultatul presiunii statului sau structurilor politice şi a dus de regulă la diviziuni şi controverse în interiorul Bisericii şi la căderea din ea a unor membrii ai ei slabi în credinţă. 1. pp. totuşi regimul comunist a dus o politică militant ateistă. . 70 Ibidem. Ică Jr.R. 10-11. RAPORTURILE STAT (PARTID) – B. 3 Constituţia din 1952. la activitatea partidelor politice şi la procesele electorale nu înseamnă că ea refuză să-şi exprime public poziţia în chestiuni semnificative social şi să prezinte această poziţie organelor puterii din orice ţară şi la orice nivel. În unele cazuri. Ministerul Culturii şi Cultelor.învăţământ general. 209. pp. şi Germano Maroni. 69 Ioan I. (art. În nici un caz dreptul de o exprima nu poate fi delegat unor instituţii ale statului sau unor organizaţii politice ori altor organizaţii seculare. Ed. Această poziţie este exprimată numai de Sinoade. În alte cazuri.O. penitenciare şi aşezămintele de ocrotire socială. Deisis. p. 386-387. de reducere a rolului religiei.67 Astfel. 84 al. p.cit. ci numai şcoli speciale pentru pregătirea personalului cultului”. Sibiu 2002. deşi Constituţia garanta libertatea religioasă.. organizaţii şi lideri politici.70 67 68 Ibidem. 211. Supravieţuirea Bisericii Ortodoxe într-un regim ateu În istoria Bisericii au existat cazuri în care întreaga Biserică a sprijinit diferite doctrine. acest sprijin era legat de nevoia Bisericii de a-şi apăra interesele fundamentale în condiţiile extreme ale persecuţiei antireligioase şi acţiunilor distructive ale unei puteri neortodoxe şi necreştine. de conducerea bisericească şi de persoanele împuternicite de aceasta.

în dogma istorică oficială românească. o alternativă la învăţătura Bisericii. O. au impus o accentuare nefirească a anumitor aspecte şi subiecte din istoria ţării (este vorba despre efemerele mişcări muncitoreşti sau proteste sociale. ci din întreaga societate: din şcoli. interpretările marxist – leniniste ale istoriei României. . prin excluderea profesională a celor care se declarau conştient ca aparţinând Bisericii şi prin pretenţia Statului comunist de a prelua grija pentru întreaga viaţă trupească şi sufletească a cetăţeanului. R . 19-20. Comunismul urmărea nu numai eliminarea prezenţei creştine din Stat. p.. I. Biserica în Stat.71 Din 1945 şi până în 1989. dacă nu eliminarea definitivă a Ortodoxiei ca instituţie istorică a poporului român.Regimul comunist se considera pe sine o viziune completă asupra vieţii şi. marcate de stereotipuri. de o neînsemnătate altfel stupefiantă) şi o trecere sub tăcere la fel de nefirească a altor aspecte. 14. pp. cum ar fi rolul religiei. Bucureşti. prin combaterea cercurilor bisericeşti opozante 71 72 Radu Preda . comunismul. 72 Partidul comunist român. a urmărit neutralizarea politică a eventualelor forţe de schimbare. de un fel sau altul. cel puţin reducerea şi transformarea ei într-o anexă-instrument în marile prefaceri socio-economice care au urmat. din spitale. p. prin evacuarea tuturor simbolurilor creştine din spaţiul public. B. 1999.cit. 2001. 73 Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu.73 Încă de la început. cu braţul său secular – securitatea – au încercat să elaboreze un plan bine structurat în câmp tactic şi strategic prin mize şi măsuri care urmăreau. 20. din armată. Radu Preda. Institutul Naţional pentru studiul totalitarismului. sub regimul comunist 1945-1958. Aici se va ajunge printr-o politică consecventă. Experienţa extremă a acestei nebunii ideologice o vor face cei de la Piteşti şi din alte temniţe în care se va pune în aplicare reeducarea. Credinţa creştină va fi pusă într-o grotescă paralelă cu ştiinţa şi va fi combătută printr-o susţinută campanie de eliberare a clasei muncitoare de efectele narcotizante ale opiumului pentru popor. astfel. vol. op. Editura Scripta.

p. condus de celebrul preot ministru Constantin Burducea a fost primul pas spre limitarea puterilor Patriarhiei iar înfiinţarea Uniunii Preoţilor Democraţi. Obiectivul clar al Partidului Comunist Român a fost acela al aservirii necondiţionate a Bisericii Ortodoxe. după 74 Ioan I. El s-a realizat.R.sau prin mimarea colaborării cu regimul.74 Transformarea după modelul sovietic a Ministerului Cultelor. pe de-o parte. op. prin epurarea ierarhiei şi clerului. iar pe de altă parte. prin umilitoarea îndoctrinare ideologică marxist-leninistă a clerului şi ierarhiei şi asocierea lor la cooperativizări şi campaniile împotriva proprietăţii private.C. Ică Jr. Relaţia dintre Patriarhie şi Ministerul Cultelor. la „lupta pentru pace” (conferinţe teologice internaţionale la Bucureşti în 1981.cit. 1984. dorea să încurajeze ingerinţele partidului în Biserică. o organizaţie de tip sindical care în viziunea liderilor comunişti trebuia să-i grupeze pe preoţii cu vederi democratice.. Primul ministru dr. Petru Groza fiind şi ministru interimar al Cultelor. şi Germano Maroni. până la transformarea acestuia într-un Secretariat de Stat au fost permanent tensionate. prin persecuţia şi întemniţarea în valuri (ultima oară între 1958-1964) a clarului nonconformist şi inteligenţei religioase şi reprimarea monahismului (decretul anti-monahal din 1959 închide 200 de mănăstiri şi expulzează înapoi în lume 4000 de monahi şi monahii). inclusiv a celor care se bucurau de prestigiu moral. după instalarea guvernului Petru Groza şi-au manifestat atitudinea binevoitoare faţă de conducerea Bisericii Ortodoxe Române. Liderii „democraţi”. 538 . contrabalansa într-un fel puterile decizionale ale Patriarhului şi ale Sfântului Sinod ale Bisericii Ortodoxe Române. 1985 prezidate de patriarhul Iustin Moisescu) şi la politica de socializare a ţării prin cooptarea din 1974 a Bisericii Ortodoxe în aşa-numitul FDUS – „Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste” – strict controlat de P. nici unul dintre patriarhii României nu a acceptat încălcarea prerogativelor lor în cadrul organizatoric şi cultural al Bisericii Ortodoxe Române.

pp. creştinismul e raza seninătăţilor cereşti care împrăştie întunericul. op. El nu se simte străin şi călător pe acest pământ. pentru creştinism. în tăgăduirea lui Dumnezeu şi a omului. Diac.O. celălalt deschide porţile de lumină ale împărăţiei cereşti. Comunismul şi creştinismul sunt soluţii opuse în explicarea sensului existenţial şi cadrului evolutiv al omenirii.R. 18. Minciuna comunismului este în ateismul său. atenţionându-l chiar pe Patriarhul Nicodim că rezerva care şi-o impunea Biserica.cit. şi nici nu are nevoie de luminile unei alte lumi. purifică atmosfera şi renaşte totul la o viaţă nouă. Pe el nu-l interesează duhul. Această părere a fost susţinută de Oliver Gillet în lucrare „Religie şi naţionalism”. 3-4.77 75 76 Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu. De aceea nu poate înţelege doctrina creştină în aspectele ei sociale. Biserica Ortodoxă apărea pentru o parte a opiniei publice drept cea mai « şifonată » din cauza colaboraţionismului cu statul comunist. 77 Dintre cultele din România.eliberarea pe caz de boală a ministrului Constantin Burducea. în refuzul său de a recunoaşte libertatea spiritului. ci forma. realităţi fundamentale pentru creştinism. Unul nu cunoaşte decât împărăţia pământului. E o totală răsturnare de perspective şi o cu totul altă atmosferă. Oliver Gillet face parte din categoria acelora care consideră că . celălalt o valorifică în funcţie de un destin spiritual.75 Pentru comunism nu există viaţă spirituală. 1941. Nicolae Mladin. era o tentativă comună de a profita la maximum de celălalt. Comunitarism şi comunism..76 Relaţia dintre Statul comunism şi B. precum şi vechile simpatii pentru partidele istorice nu sunt un act înţelept şi de diplomaţie ci „o identificare cu oportunismul degradant”. a lumii de dincolo de veac. Statul profita de neimplicarea politică sau propagandistică a Bisericii. iar Biserica încerca să scoată cât mai mult din îngrădirea ei libertate garantată de către stat. omul se ridică din animalitatea haotică spre animalitatea organizată. Sibiu. zbuciumul uman coboară din Dumnezeu ca să ancoreze pe aceleaşi tărâmuri ale veşniciei. dorea să protejeze Biserica. dar condiţia fiind integrarea acesteia noului regim democratic. Pentru comunism. „Revista teologică”. Comunismul respiră în atmosfera sufocantă a industrialismului modern. care acoperă lumina cerului în nori de fum. p. Unul vede în istorie o problemă de determinism economic.

deznaţionalizaţi. p.Biserica Ortodoxă prin înţelepciunea şi clarviziunea slujitorilor ei a ştiut în ciuda tuturor vicisitudinilor vremurilor. Biserica Ortodoxă a fost deposedată de averile moştenite. Pentru aceasta Biserica avea nevoie nu numai de ierarhi diplomaţi în relaţia cu regimul. să păstreze. 202. nealterate. 79 Treptat. 2002. 22. care sunt preluaţi în acţiuni informative. Una este numărul mare al celor eliberaţi în această perioadă. Strategia aleasă pe termen lung presupunea găsirea unui echilibru între echilibrul de suprafaţă şi asigurarea în profunzime a continuităţii vieţii bisericeşti. era de neconceput fără compromisuri. supravieţuirea în condiţiile date. Faptul are mai multe explicaţii. liber şi prosper. printr-o politică de secularizare . toate afirmaţiile celor care au trăit efectiv persecuţiile şi care au luptat să păstreze miezul viu al Bisericii sunt doar justificări post factum şi nu realitatea acelor ani. ci pe parcursul întregii sale existenţe istorice – aşa cum a procedat Biserica Greco Catolică în 1948.. p. Dacă Biserica Ortodoxă Română ar fi precedat – nu numai în perioada comunistă. 78 Patriarhul Justinean Marina era pregătit pentru o confruntare pe termen lung cu regimul comunist. dar şi de propriile instrumente de supravieţuire. retragerea sovieticilor din România şi declanşarea noului val de persecuţii în 1958. După 1955 activitatea Securităţii în problema Bisericii Ortodoxe ia un nou avânt. . definitiv. Editura Carpatica. ogoare şi construcţii. Apoi urmează ascuţirea urmăririi poliţeneşti după evenimentele de la Budapesta. op. astăzi nu am mai fi vorbit de poporul român deoarece ei erau. deja de secole. Se prăbuşea astfel ultimul stâlp al vechiului Sinod şi cel mai mare sprijin al lui Justinian în acţiunile sale de rezistenţă. 78 Zeno Milea. Fireşte. 79 Radu Preda. din istorie. Secesiunea Ardealului. În 1945 are loc un eveniment cu consecinţe majore: pe 6 august murea Nicolae Bălan. Cluj-Napoca.cit. asimilaţi şi ieşiţi. credinţa românilor „în legea străbună” şi speranţa într-un viitor comun.

aceasta din urmă a reacţionat diferit ţi inegal. 113 668”. 80 Anul 1960 marchează practic sfârşitul rezistenţei Bisericii Ortodoxe în ansamblul ei. a avut curajul să atace sistemul opresiv comunist. mănăstiri). şcoli teologice. totuşi doctrina Bisericii s-a păstrat neatinsă.81 Aşadar. Dr. Deşi s-a aplicat cenzura. unii episcopi. Măsurile împotriva Bisericii au continuat şi după această dată. Ioan Chioar. pentru care fapt a avut de îndurat suferinţe de tot felul. Deşi a fost îngrădită în activitatea sa şi cenzurată în mod amănunţit.Tot în cursul anului 1958. cit. Vasile Lăzărescu. Dacă mulţi credincioşi (mireni ţi monahi) sau preoţi au ales calea demnă a martiriului şi a „Bisericii mărturisitoare”.. . şi cu toată vigilenţa cenzură. multe publicaţii au putut să apară. 401 . Nicolae Popovici. propovăduită aşa cum s-a putut în formele ei clasice. 91. op. printre care tânărul episcop al Oradiei Dr. fiind scos din conducerea eparhiei şi trimis la mănăstire. Mitropolitul Banatului. cu stricta reprimare a oricărei gândiri sociale alternative şi a acceptării monopolului 80 De văzut „Daniil Sandu Tudor – pagini din dosarul de anchetă nr. la George Enache. cum este „Dogmatica Ortodoxă”. ierarhia a ales în marea majoritate calea dificilă şi umilitoare – dar salvatoare în plan obiectiv al structurilor – a compromisului personal pentru menţinerea în funcţiune a instituţiilor bisericeşti (parohii. în predicile sale rostite în catedrala episcopală din Oradea.. în confruntarea dramatică dintre Partid şi Biserică. multe persoane protejate de patriarh sunt arestate şi condamnate la ani grei de închisoare. Unul din aceştia a fost Daniil Sandu Tudor. op. pp. la cererea puterii comuniste. reviste pe la unele eparhii: ba chiar şi studii de importanţă majoră. în trei volume a părintelui Dumitru Stăniloae. Absenţa unei tradiţii a reflecţiei critice şi a experienţei separaţiei faţă de stat şi-a spus masiv cuvântul. Pe 18 decembrie 1961 este pus în retragere. împiedicând o rezistenţă intelectuală şi morală tenace (de tipul celei practicate de Biserica Catolică în Polonia).cit.435 81 Pr. p. în condiţiile refugiului într-un izolaţionism liturgic tolerat ca o subcultură socială neoficială.

Ică Jr.cit. Pentru ea principiul esenţial este iubirea de Dumnezeu şi iubirea de oameni.. l-a slujit atât cu cuvântul. a desfăşurat de-a lungul vremii o bogată activitate caritativă şi de asistenţă socială. 21.cit. 538.O. Preoţii au refuzat sprijinirea colectivizării. p. De aceea.ideologic al P. s-a implicat neîncetat în viaţa poporului nostru. bătuţi în cadrul campaniilor succesive de colectivizare. încadraţi în clasa chiaburilor.. în special a ţăranilor cu aceştia. au fost arestaţi.83 Instituţie divino-umană. luate sesiile parohiale. metode înfierate chiar de către conducerea Securităţii pentru a nu se crea solidaritatea masei credincioşilor. op. p. icoane şi odoarele sfinte. şi Germano Maroni. realizat în decembrie 1949 a fost menit tocmai aplanării multiplelor conflicte ivite între Securitate şi Biserică.R. ca şi opoziţia Patriarhului ca în Biserică să se manifeste dictatura preoţilor membri de partid au dus la întărirea supravegherii.” Turneul Patriarhului Justinian prin ţară. Biserica Ortodoxă Română rezista.R. Mitropolitul Bălan spunea în martie 1950 că „Biserica şi slujitorii săi se îngrijesc numai de mântuirea sufletească a credincioşilor. Supuşi excesului de zel al activiştilor de partid. Biserica are în vedere atât relaţia dintre om şi Dumnezeu.82 Preoţii din mediul rural au suportat în egală măsură teroarea comunistă. cât şi raporturile dintre oameni. Refuzul majorităţii preoţilor de a deveni „turnători”. Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu. practicarea filantropiei este o urmare şi o îndatorire firească pentru fiecare credincios. Aşezămintele monahale au reuşit să fie salvate de la închidere. Dacă colhozurile pot avea un rol în mântuirea sufletească rămâne de văzut. asupra întregii societăţi.R. B. demonstrând că exista. Astfel B. au suferit cele mai variate abuzuri le-au fost rechiziţionate bisericile şi casele parohiale. . în acei grei ani un front comun al Ortodoxiei şi că dincolo de intrigile alimentate permanent de aceleaşi organe represive. ajutând neîncetat poporul aflat în 82 83 Ioan I. dar cu preţul transformării lor în cooperative agricole de producţie sau oaze turistice pentru nomenclatură. op. cât şi cu fapta.C.O.

ocupaţia sovietică şi instaurarea treptată a unui regim oblăduit de Armata Roşie de ocupaţie. şi a încercat. Fără îndoială. “sora cea 84 85 Ioan Leb Vasile. Acuzat că ar fi colaborat cu regimul legionar şi apoi cu cel al mareşalului Antonescu. sau „Crucea Roşie internaţională”. de mitropoliţii şi episcopii noştri de la organizaţiile de ajutor internaţionale ca: „Diakonisches Werk”.O. în faţa unor realităţi dure cărora trebuia să li se găsească rapid o aliniere sau o alternativă. Editura Limes.necazuri. Patriarhul Nicodim Munteanu (1939-1948). copii sau nu au venit în ajutorul vecinilor din alte sate năpăstuite. B.R. Să ne gândim apoi la sutele de preoţi din întreaga ţară . Ar fi interesat de ştiut chiar şi numai cantităţile de medicamente procurate de Patriarhia Română. . p. 124. bătrân şi bolnav. sau cu noua orientare ce pretindea apropierea de B. prin care s-au salvat vieţi omeneşti. nu a uitat că ea este Biserica neamului.Câţi dintre ei nu au ajutat bătrâni. în cei 40 de ani de dictatură să distrugă în mod organizat aproape toate structurile de asistenţă socială de care Biserica noastră dispunea chiar şi îndată după război. „Caritas”. bolnavi.O. Cluj-Napoca. cât şi sub formă instituţionalizată. 125. Rusă. atât sub formă individuală. 2000. p. Relaţia patriarhilor ortodocşi cu statul (partidul) Schimbările aduse de sfârşitul celui de al doilea război mondial.84 Cu toate acestea. s-au însănătoşit bolnavi. Patriarhul Nicodim a încercat să nu intre în polemică cu noile structuri comuniste. să menţină credinţa pe aceste plaiuri şi să ajute pe cei în necazuri. a reuşit cu precarele-i puteri să se opună transformării Bisericii Ortodoxe Române. Ibidem. ameninţat în permanenţă cu pensionarea şi retragerea din scaun. pe cât i-a fost posibil. au pus B:O. Tăvălugul comunist a reuşit. Biserica şi implicare. încercările individuale nu au putut şi nu pot satisface nevoile unei societăţi întregi. abuzurilor şi permanenţelor ameninţări. din cauza rolului jucat în timpul războiului antisovietic.85 2.

mare din Răsărit”.R. vizită privită ca o “înstăpânire” asupra eparhiei româneşti. Cinci zile. Banatul şi Oltenia.. . op. p. În după-amiaza zilei de 27 februarie 1948. Vizita Patriarhului Alexei al Moscovei (mai-iunie 1947) a reprezentat o încercare a viabilităţii B.86 Pentru că a refuzat să devină o simplă unealtă în mâna comuniştilor.13. De altfel. dar şi a Bisericii.O.cit.87 Abuzurile la adresa Bisericii Ortodoxe Române şi a ierarhilor ei nu au început odată cu instaurarea puterii comuniste. Nu trebuie uitat faptul că patriarhul Nicodim a păstorit Biserica în patru regimuri politice diferite.. op..O. Vasile Manea. Mitropoliile. Episcopiile şi mănăstirile cele mai importante. 88 În anul 1948 au avut loc cele mai însemnate schimbări în viaţa Statului. p.cit. Ardealul. credincioşii şi-au plecat genunchii în faţa trupului neînsufleţit al patriarhului. clopotele anunţau moartea patriarhului Nicodim Munteanu. în acelaşi an a avut loc şi alegerea şi apoi înscăunarea celui de al treilea patriarh. şi dorinţa de tutelare a ortodoxismului “sovietic”. aşezat în catedrala patriarhală. 88 George Enache. la următoarea schimbare de regim au trebuit să fie contestate. care a durat până în decembrie 1989.R. toate regiunile României: Moldova şi Muntenia. 86 87 Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu. 18. a fost înlăturat din scaun şi a murit la scurtă vreme.S. op.. p. S-a căutat aplanarea diferendelor majore dintre atitudinea autonomă a B.cit.S. care au privit Biserica strict din punctul de vedere al intereselor de stat. cu toate că prezenţa Patriarhului Nicodim se constituia într-un refuz tacit al supunerii în faţa “eliberatoarei” Biserici Ortodoxe din U. fapt pentru care se consideră acest an drept începutul unei noi perioade în istoria Bisericii noastre.R. înaltul prelat rus vizitând împreună cu patriarhul Nicodim. O mare parte de vină pentru faptul că cea mai importantă confesiune din România nu a putut face o opoziţie prea hotărâtă în faţa puterii totalitare se datorează guvernărilor anterioare. În perioada păstoririi sale Biserica a fost nevoită să facă anumite declaraţii care.81.

Promovat din simplu preot de provincie în fruntea Mitropoliei Iaşilor. Prof.89 Având în faţă experienţa rusă. construită în cursul a 45 de ani.R. 19. Ascensiunea lui i-a incomodat pe 89 90 Pr. Justinian Marina i-a decepţionat pe cei care au văzut în el un factor de reorientare a Bisericii Ortodoxe. Justinian s-a dovedit a fi un apărător al Bisericii. . noul patriarh s-a pronunţat pentru o adaptare a Bisericii Ortodoxe Române la „lumea nouă”. Patriarhul Justinian Marina era conştient de locul pe care era şi de puterea pe care o avea.O.A.N. Preotul şi mai apoi Mitropolitul Justinian Marina a fost cel preferat de noul regim politic din România pentru a fi ridicat la rangul de Patriarh şi a subordona B. în funcţie de noile condiţii create de orânduirea social-politică totalitară din România.M. inaugurată în 1883 (Catedrala lui Hristos Salvatorul). vicar al Patriarhiei o dată cu decesul lui Nicodim la 29 februarie 1948. Mircea Păcurariu... de unde se alegeau de obicei Patriarhii. antonescieni etc. din ordinul lui Stalin.cit. membri ai fostelor „partide istorice”. foşti legionari. nu un delator.Justinian Marina. în patru ani. op.91 El a fost confirmat în funcţia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa Biroului Prezidiului M. p. IBOR…. Partidului Comunist (P. cel care a ştiut să dea o nouă orientare vieţii Bisericii Ortodoxe Române.R. Securitatea îl va acuza în întreaga perioadă a păstoririi sale că a protejat şi chiar încurajat elementele subversive.). p. preoţi şi călugări. ajuns vicar al Mitropoliei Moldovei prin demisia lui Irineu Mihălcescu. 91 Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu. Dar contrar tratării sale ca „Patriarhul roşu”..90 Ascensiunea în ierarhia ortodoxă a patriarhului Justinian Marina a rămas un subiect controversat al perioadei. precum şi că a refuzat amestecul preoţilor membri de partid în conducerea Bisericii. este demolată în 1931. Legăturile cu liderul comunist Gheorghe-Gheorghiu Dej îl indicau ca fiind ierarhul care-i va sprijini pe comunişti să aducă preoţii rătăciţi pe calea cea bună. 484 Nu trebuie uitat faptul că cea mai mare Catedrală Ortodoxă din lume. şi apoi mitropolit (august 1947). din 8 iunie 1948.

în schimbul demnităţii de patriarh.cit. 89. Încrederea de care s-a bucurat din partea autorităţilor epocii i-a permis lui Justinian să dispună de o marjă de manevră de care va încerca să se folosească la maximum. promovându-i pe alţii după o selecţie proprie. este dispus la orice compromisuri. precum Mitropolitul Nicolae Bălan. cel care a supus Biserica Ortodoxă comuniştilor. la un moment dat.. zgomotos şi fals entuziast la valorile comuniste. însemnau automat că acel lucru a fost schimbat spre paguba acesteia. mai ales că în fruntea Bisericii se afla un vlădică aflat în graţiile lui Gh.mai vechii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Se distanţează de Ministerul Cultelor. Justinian a adoptat strategia paradoxală a manifestării unui ataşament declarativ. Noul Patriarh încetează la un moment dat să mai susţină propunerile înaintării unor ierarhi „democraţi”. În asemenea tip de discurs. p. . se îndepărtează de cei care l-au urcat în fruntea Bisericii şi se apropie de acei care reprezentau buna tradiţie ortodoxă. Petru Groza. op. Teohari Georgescu sau Vasile Luca. promovat mai ales de emigraţie. care.93 „Pentru a trata” de la egal la egal cu Partidul. micşorându-i raza de decizie în legătură cu 92 93 George Enache. Justinian apare ca un duşman al propriei Biserici. Între imaginea „patriarhului roşu” şi cea a salvatorului este totuşi o distanţă prea mare. Considerând probabil că Biserica Ortodoxă nu dispune de mijloace pentru a se opune în mod deschis statului comunist. Gheorghiu Dej. pp. care nu avea la îndemână toate datele. 90-91. Biserica Ortodoxă îl consideră cel mai mare patriarh de până acum. Ibidem. care l-au considerat. Pe de altă parte. prin simplul fapt că a schimbat ceva din organizarea interbelică a Bisericii. dar marile personalităţi ne apar inevitabil în chip contradictoriu. care i-a făcut pe liderii regimului „democrat-popular” să creadă că în privinţa Bisericii Ortodoxe lucrurile sunt pe făgaşul cel bun.92 Mult timp Justinian a fost perceput exclusiv ca un „patriarh roşu”. „trădătorul” intereselor ei. Toate măsurile luate de el. patriarhul Justinian.

dar erau sustrase pe cât posibil acestei autorităţi. George Enache. pp. în acelaşi timp la nivel parohial şi monahal. A fost mai curând una de separaţie duşmănoasă unilaterală. 67-68. cum ar fi elaborarea noii Constituţii. Pentru aceasta este nevoie de o paralelă cu perioada de dinainte de 1944. în Sinod. relaţia dintre Stat şi Biserică în perioada comunistă nu a fost una de dialog şi nici de colaborare în sensul firesc al cuvântului. op. 89-90. surprinzând Ministerul Cultelor. ca măsuri luate pre binele oamenilor. De asemenea „apostolatul social” al preoţilor a devenit mai mult o campanie de explicare către credincioşi a „binefacerilor” regimului comunist. Religia şi rugăciunea au fost interzise în şcoală. 27-28. op. 94 95 Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu. Controlul Statului comunist asupra vieţii religioase nu a avut nici un moment sensul garantării continuării nestingherite a acesteia.. Aceste fapte sunt evidente. colectivizarea. . cu ştiinţa şi voinţa Patriarhului.cit. hotărârea catehizării şcolilor. cit.O.95 Ceea ce i se poate reproşa lui Justinian este faptul că a justificat numeroase acţiuni politice ale Partidului comunist.B. inclusiv pe aceea a Patriarhului. 96 Ibidem. Viaţa liturgică a fost pentru Biserică starea de „rezistenţă cotidiană” timp de jumătate de secol.. Acest fapt a condus la formarea unei vieţi religioase pe două niveluri: în timp ce Statul ţinea sub control ierarhia Bisericii.96 Astfel. Controlul statului era prin natură şi scop restrictiv. dar Patriarhul ia.R. Ministerul Cultelor pretindea să-şi dea avizul pe pastoralele mai marilor Bisericii Ortodoxe. pp. pp. A-i reproşa lui Justinian faptul că nu s-a ridicat în mod public împotriva comunismului. că nu a denunţat măsurile luate de acesta este relevant numai în măsura în care atitudinea lui poate fi comparată cu a ierarhilor anteriori. dar pot fi înţelese. a continuat fără întrerupere viaţa liturgică specifică.94 Reproşurile care i se aduc patriarhului pornesc de la confuzia că situaţia Bisericii Ortodoxe Române ar fi fost una roză în perioada interbelică. Nu pot fi motivate.

29. Rămâne însă faptul obiectiv de a fi fost marele inamic a lui Justinian şi cel care a avut un rol important în evenimentele legate de adoptarea Decretului 410. că în mănăstiri şi schituri îşi găseau adăpost şi nemulţumiţi de regimul comunist de ocupaţie din România şi răzvrătiţii. Rămâne să vedem preţul plătit. redutele constituite de Justinian au cedat.97 Rând pe rând. Personalitate covârşitoare a învăţământului teologic românesc.. Se spune că o contribuţie importantă la decesul său a avut-o durerea provocată de demolarea Bisericii Enei. Şi sub următorii patriarhi din timpul regimului comunist. Prin Justinian Marina. cu multe lumini şi umbre. în fapt singura formă autentică de continuitate a Bisericii în istorie. Lipsit de mijloace cu care să facă presiuni asupra puterii. de o inteligenţă sclipitoare. . ceea ce ştia toată lumea. Biserica Ortodoxă a continuat să rămână o instituţie importantă în România postbelică.cit. toţi reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române se vor raporta într-un fel sau altul. Se adevereau cuvintele lui Nicolae Popovici. Deşi a ajuns sus datorită puterii comuniste. el era prea inteligent pentru a nu face şi lucruri bune şi a rămâne. un mare patriarh. 22. Justinian a fost păstrat în scaunul patriarhal. 98 După o păstorire zbuciumată. a fost într-o măsură hotărâtoare rezultatul politicii înţelepte a Patriarhului Justinian Marina. Este exclus să nu fi ştiut. op. Patriarhul Justinian. şi mai ales Securitatea. Doar iniţierea colecţiei Părinţi şi scriitori bisericeşti este suficientă pentru a justifica acest calificativ. p. relaţiile dintre Biserică şi Stat au fost tensionate.Continuitatea liturgică a vieţii bisericeşti. Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu. acesta fiind înfrânt definitiv în 1959. lăsând în urmă o moştenire la care.. patriarhul Justinian şi-a găsit odihna veşnică în 1977. p. cit. Prin tot ce a făcut. bună sau rea. Revistele bisericeşti care 97 98 Radu Preda. cu toate păcatele. Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu. Iustin Moisescu are o biografie contradictorie. care aşteaptă să fie scrisă. că puterea comunistă nu se va opri în lupta ei împotriva Bisericii. op. a salvat Biserica.

Patriarhul Justinian cerea candidaţilor la îngerescul chip să fie absolvit şi trei clase de şcoală monahală. cealaltă la Mănăstirea Plumbuita. a devenit vacant postul de mitropolit al Moldovei. ţinta preferată de distrugere de către autorităţile comuniste din România. 1958. în care se învăţa pictură şi sculptură bisericească şi se lucrau obiecte şi veşminte bisericeşti. într-un post care i se cuvenea de la început. . 1994. de când au luat puterea şi până la sfârşitul anului 1989.99 3. patriarhul Justinian a rânduit candidaţilor la tunderea în monahism noi condiţii.100 99 100 George Enache. fără nici o îndoială.147. unde monahii şi monahiile trebuiau să lucreze îndeosebi obiecte de artizanat. deoarece. 56. op. Iustin nu a păstorit decât câteva luni Eparhia Ardealului.cit. În anul 1949. Monahismul românesc în anii 1948-1989. p. Bucureşti. Pr. Ioan Dură. Harisma. Patriarhul Justinian a dispus organizarea de ateliere în mănăstiri. „Transferul” grăbit al lui Iustin Moisescu în acest post arăta limpede care sunt intenţiile puterii în privinţa viitorului patriarh. Aceste evenimente marchează sfârşitul Sinodului ca pilon de rezistenţă a Bisericii în faţa comunismului. Problema mănăstirilor ortodoxe Monahismul românesc a fost. Sinodul a rămas instituţia care a rezistat cel mai mult în faţa agresiunii comuniste. pentru a apăra monahismul. un rol important în acest sens avându-l patriarhul Justinian. Asigurată din acest punct de vedere.relatează evenimentul înscăunării nu lasă să se întrevadă nimic din această rivalitate. Patriarhul Justinian a înfiinţat două centre sau şcoli de meserii pentru călugări şi călugăriţe: una la Schitul Maicilor. Ed. ce prevedeau cunoaşterea unei meserii. în urma morţii lui Sebastian Rusan. Şi. puterea a permis acum alegerea ca mitropolit al Ardealului a lui Nicolae Colan. Apoi.. în acelaşi an. Totodată. posedarea unui certificat de absolvire a şapte clase şi certificat de absolvire a Seminarului monahal. Dr. p. al doilea în ierarhia de onoare a Bisericii Ortodoxe Române. în anul 1958.

57.P. mănăstirea Arnota. Constantin Aioanei şi Frusinica Moraru.R. ea a fost mai drastică. Rezultă.”102 Aceasta este o „concluzie” susţinută de Securitate care avea ca scop distrugerea monahismului românesc. Biserica Ortodoxă Română era considerată unul dintre „duşmanii interni” ai regimului comunist. Urmărite între 1948 şi 1952 ca „focare de activitate subversivă”. Biserica Ortodoxă Română în luptă cu „diavolul roşu”. Cât priveşte cea de-a doua măsură contra monahismului românesc. condus personal de către ministrul de Interne. sute de călugări şi călugăriţe fiind scoşi cu forţa din ele şi trimişi 101 102 Ibidem. Sâmbăta de Sus s-au aflat la un pas de desfiinţare. Sihăstria. numărul lor să scadă la „aproape 7. în 1953. Arsenie Boca de la Sâmbăta de Sus. în revista Altarul Banatului. În 1959. Bistriţa. că prima măsură luată de autorităţile comuniste. de împuţinare a numărului monahilor şi monahiilor ortodoxe din România s-a aplicat între anii 1951-1953. fiind doar arestaţi conducătorii acestor lăcaşuri. . în scurt timp. p. 1-3 / 2001. numai 2 ani mai târziu. Devenite „focare de activitate contra revoluţionară”. luată de aceleaşi autorităţi comuniste.000” de monahi şi monahii în 1951. Alexandru Drăghici s-a desfăşurat între 1956 şi 1959. aproape toate lăcaşele de cult din ţară întră în preocupările Securităţii.Din cuvântările Patriarhului Justinian aflăm că Biserica Ortodoxă Română avea „peste 10. soldat de data aceasta cu închiderea unor vechi centre ale Ortodoxiei româneşti. nr. descoperă că „în mănăstirile ortodoxe sunt adunate un mare număr de elemente legionare” sau provenite din „aparatul de represiune burghezo-moşieresc.101 Problema comasării mănăstirilor. ea s-a aplicat în anii 1959-1960. p. cauzată de ajutorul dat mişcării de rezistenţă a reprezentat câmpul de luptă a Patriarhului şi Mitropoliţilor. Spre sfârşitul anului 1958 şi sub influenţa evenimentelor din Ungaria din 1956. Al doilea val al arestărilor şi urmăririi activităţilor mănăstirilor. deci. ce desfăşoară o intensă activitate subversivă – sub forme diferite – împotriva regimului democrat-popular al R. care. pentru ca. 89. ca de exemplu părintele Gherasim Iscu de la Tismana. dovedite unele că au ajutat rezistenţa.000”. prin decretul de stat 410 au fost desfiinţate mai multe mănăstiri şi schituri ortodoxe.

105 În unele situaţii. au fost scoşi din mănăstiri şi schituri peste 3. Dr. şi surori doar pe bază de „tabele cu elemente nesigure”. precum şi cei ce erau cunoscuţi „cu manifestări duşmănoase la adresa regimului”. iar lăcaşurile de rugăciune rămase fără slujitori au fost desfiinţate „sau utilizate în alte scopuri”. p. călugăriţe şi călugări. Prin urmare. Mircea Păcurariu. care interzicea prezenţa în viaţa monahală a „minorilor. Tot în 1959 au fost exmatriculate (din dispoziţia Ministerului Cultelor) toate studentele din Institutele teologice. De acum înainte. noile reglementări deschideau larg porţile abuzului şi încurajau represiunea declanşată împotriva Bisericii Ortodoxe Române şi a slujitorilor ei. de unde ar fi continuat activitatea legionară. art. Prof. op. De asemenea.. 105 Constantin Aioanei şi Frusinica Moraru. abuzurile Securităţii au mers până acolo încât au fost scoşi din viaţa monahală zeci de călugări. p. 92-93. 484. În acest referat se denunţă o amplă conspiraţie a legionarilor care s-ar fi infiltrat în cadrul Bisericii. IBOR…. călugăriţe. fie la muncă în diferite unităţi de stat. nu s-au mai acceptat în şcolile teologice fete. nu puteau accede sau rămâne în viaţa monahală „elemente contrarevoluţionare”. persoanelor ce nu absolviseră 7 clase elementare” sau care săvârşiseră „abateri de la regulile monahale” ori suferiseră „condamnări de drept comun”.103 Apariţia Decretului este justificată de un amplu referat semnat de ministru de interne de atunci. pp. În acelaşi an.389.cit.. 104 Departamentul Cultelor elaborează proiectul noului regulament al mănăstirilor. la mănăstirile Agapia şi Horezu. Mănăstirile ortodoxe beneficiind de o atenţie şi supraveghere specială din partea Direcţiei Generale a Securităţii Poporului s-au dezvoltat în anii 103 104 Pr. Aşadar. George Enache. Alexandru Drăghici şi datat la 6 octombrie 1958. având ca suport informaţii neverificate ori pur şi simplu inventate. în special în mănăstiri. fraţi. .000 de călugări şi călugăriţe.fie în familiile lor. au fost desfiinţate cele două seminarii pentru călugăriţe înfiinţate cu zece ani în urmă de patriarhul Justinian.cit..

la Sihăstria se adăpostea Monseniorul Vladimir Ghika. cele izolate fiind abandonate. Ibidem. condamnaţi. predarea clădirilor pentru a fi utilizate drept case de naşteri. case de odihnă. protejate fiind de către conducerea bisericească şi credincioşi. cum a fost schitul Sihastru de lângă Adjud. op. 21. aristocrat român şi prelat catolic este denunţat. Focare de cultură şi tradiţie românească.. al distrugerii focarelor de cultură precum mănăstirea Antim. . p. Monseniorul Ghika. mănăstirile şi-au mărit numărul de monahi. de fapt ierarh catolic în misiune. în aceste note ale Securităţii.107 Din documentele Securităţii aflăm că la Neamţ. desfiinţat în august 1954 prin hotărâre judecătorească iar o parte a tinerilor călugări. 22. cu preţul rearestării preoţilor acuzaţi de legionarism.comunismului dur. precum mănăstirea Neamţ în cadrul căreia a fost arestată conducerea în frunte cu stareţul Melchisedec Dumitru. „moşier expropriat”. drept conspirator alături de Mitropolitul Irineu Mihăcescu. p. în vederea unei reacţii ecumenice a Bisericii creştine faţă de regimul 106 107 Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu. demonstrând nevoia rezistenţei prin credinţă. Multiplele soluţii găsite de conducerea Ministerului de interne pentru „contracararea influenţei negative” a mănăstirilor au variat de la desfiinţarea unora şi concentrarea călugărilor în mănăstiri mai mari cu locuri vacante. orfelinate. cât şi micile schituri. circulaţia lor pe întreg teritoriul ţării. Tentativele regimului de a limita numărul călugărilor. de comasare a mănăstirilor în zone accesibile şi uşor de supravegheat au debutat în 1948 perpetuându-se până în 1958. an în care Alexandru Drăghici ministru de Interne îşi propusese a „rezolva favorabil” problema mănăstirilor. încercându-se trimiterea călugărilor la domiciliile anterioare şi integrarea lor în producţie şi dezvoltarea unei campanii de combatere a misticismului.106 Ţinta înscenărilor de tip NKVD au fost deopotrivă marile mănăstiri. spitale. pentru a scădea influenţa mănăstirilor în rândul populaţiei.cit.

arestat şi condamnat. În acest scop.108 Principala opoziţie cu privire la aplicarea Decretului 410 o manifestă în permanenţă patriarhul. sub diferite acoperiri. cu organizaţie legionară (Oastea Domnului). Patriarhul Justinian Marina face o deplasare la Agapia. pe care oamenii Securităţii vor s-o introducă. în 1954. incluse în sistemul cooperatist. Femeia în cauză poza ca victimă a regimului comunist a ajuns în apropierea stareţei de la Agapia. pe calea credinţei creştine împotriva unui regim comunist. şi este înfăţişată ca o mănăstire legionară. p.109 Astăzi..cit. patriarhul dă o serie de interpretări decretului. Arhiepiscopul de Iaşi Teoctist Arăpaşu îşi dă seama de înscenare şi rezistă presiunilor. apare de mai multe ori ca vinovată de a aduna şi influenţa oameni din popor. Datele ne arată altceva. 32. Biserica Ortodoxă…. Mai multe mănăstiri sunt definite drept periculoase sălaşe politice de rezistenţă anticomunistă. una din acuzele majore aduse patriarhului a fost distrugerea monahismului românesc. pp. cu ideologie legionară. pentru protecţie. cu călugări legionari. dacă în 1938 existau 154 mănăstiri cu 108 109 Ibidem. Monseniorul Ghika a fost urmărit în continuare. prin transformarea mănăstirilor în ateliere. pentru a cere imperios îndepărtarea prefăcutei victime. De văzut Constantin Aioanei şi Frusinica Moraru.comunist de ocupaţie. art. . Un exemplu este cazul aşa-zisei condamnate la moarte. dar Securitatea nu renunţă şi încearcă în alte părţi. Reperat de Securitate încă din primii ani postbelici. mănăstirea Tudor Vladimirescu. soarta hotărând să moară într-o închisoare politică românească. În rapoartele comuniste. pentru a denatura şi împiedica aplicarea prevederilor lui. pe care o considera extrem de periculoasă pentru Biserică. Stareţi şi călugări vor fi arestaţi. La curent cu această infiltrare. într-o mănăstire ca Agapia sau Văratic. Au existat cazuri în care Securitatea a încercat să introducă în mănăstiri anumiţi agenţi. care prin diferite manevre şi acţiuni încearcă să menţină încă un număr cât mai mare de elemente în mănăstiri. în serie. 98-99.

op. p.111 4. cit. Atât în timpul dictaturii comuniste de sub conducerea lui Gh. Chiar de la crearea temutei instituţii s-au strâns periodic materiale referitoare la activitatea mănăstirilor şi s-a produs desfiinţarea unora. dar mai ales considerau că toată societatea trebuie îndepărtată de la religie. ca motive fiind invocate planuri de sistematizare.. p. Dar toate acestea nu au fost decât preludiul adoptării Decretului 410 din 1959. Bisericile osândite de Ceauşescu. Ioan cel Mic). 322. construită din zid înainte de 1795. Conducătorii comunişti erau nu numai atei. op. Lucrările din zona Sălii Palatului din anii 1959-1960 au cerut de asemenea multe jertfe. când în Bucureşti şi în unele localităţi ale ţării au fost demolate mai multe biserici. în 1958 erau 191 de mănăstiri cu 6400 călugări şi călugăriţe.. din cauza poziţiei geografice.4100 călugări şi călugăriţe. Ana-Nina Prosan. Livia Melinte. crezând că aceasta este o superstiţie dăunătoare şi rivalul ideologiei comuniste.110 Dezvoltarea monahismului a stârnit îngrijorări serioase organelor de Securitate. alungarea călugărilor şi călugăriţelor. Cecilia Luminea. GheorghiuDej. Lucia Stoica şi Neculai Ionescu-Ghinea. A început prigoana preoţilor. care din fericire a 110 111 Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu. Editura Anastasia. desfiinţarea mănăstirilor. Bucureşti. 112 De văzut Lidia Anania. considerate. 105. În această perioadă au căzut Biserica Sf. cât mai ales în timpul lui Nicolae Ceauşescu foarte multe locaşuri sfinte au fost doborâte cu ură. cit. George Enache. 1995. posibile locuri de adăpostire a grupurilor înarmate anticomuniste. . care a lovit extrem de dur mănăstirile ortodoxe. Demolarea bisericilor în perioada comunistă112 Una dintre perioadele cele mai negre din istoria Bisericii noastre este perioada 1977-1989. Ionică din mahalaua Moldoveni (sau Sf. cu silnicie. Cu acest prilej se preconiza şi dărâmarea Bisericii Kretzulescu.

113 În parcul Carol I se intenţiona construirea Mausoleului eroilor clasei muncitoare. Constantin Mănescu. Cotroceni. 442/25 noiembrie 1977 al Consiliului de stat al R. 116 La această Biserică Mircea cel Bătrân a adus moaştele Cuvioasei Paraschiva şi ale Sfintei Filofteia de la Târnovo.rămas la locul ei datorită strădaniilor unor arhitecţi care au ştiut să pledeze pentru adevăr fără să-şi plece capul după curentul dictaturii.S. Pantelimon. mănăstirea Văcăreşti. Marele cutremur face să cadă multe blocuri din Bucureşti. Ana-Nina Prosan. iar podul de peste lac ce conducea spre mausoleu cădea peste moschee. de fapt de manifestare a propriei megalomanii: aceea de a fi mare ctitor şi chiar arhitect. lângă Parcul Pieptănari. Cu acest prilej. momentul în care a început furia dărâmării bisericilor a fost anul 1977. p. 199. AlbăPostăvari.114 Bilanţul catastrofal al distrugerilor de locaşuri de cult din Bucureşti din perioada 1977-1989 a fost: translarea şi mutilarea vechilor incinte a 8 biserici. Vineri 116.. 115 Printre Bisericile demolate s-au numărat şi Biserica Sf. Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional a fost desfiinţată abuziv în acelaşi an 1977. din cauza refuzului de a elibera avizul de dărâmare a bisericii. dărâmarea a 20 de biserici creştin ortodoxe. a trei case de rugăciuni ale cultelor baptist. Lucia Stoica şi Neculai IonescuGhinea.R. din vecinătatea Bisericii Enei. Enei. Astfel. printre care şi blocul având la parter restaurantul Dunărea. Biserica Buna Vestire – Rahova. Livia Melinte. toate atribuţiile acesteia trec la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. 114 Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional a fost dizolvată prin decretul nr. Treime-Dudeşti. Lovirea „din greşeală” a acestuia de către macaraua ce demola blocul afectat a constituit un pretext pentru demolarea bisericii monument. op.113 După cutremurul din 1977 care a zdruncinat Bucureştiul. . acesta fiind argumentul ca ea să fie mutată.cit. atunci când moscheea din Parcul Libertăţii (azi din nou Parcul Carol I) a fost mutată în str. penticostal. adventist şi a 6 sinagogi şi temple de rit mozaic. Nicolae Ceauşescu a întrezărit o nouă posibilitate de dezvoltare a propriei „personalităţi”.. iar la 1 decembrie în acelaşi an. Cecilia Luminea. Sfântul Spiridon Vechi. 115 Lidia Anania. şi altele. Sf. Tot în anii ‘60 au suferit şi musulmanii din Bucureşti.

organizaţie caritabilă controlată de comunişti. pe care Justinian l-a invocat drept înaintaş. când a fost mitropolit al Moldovei. Ştefan. datorită faptului că statul socialist român nu a fost încă pe deplin realizat. 36. Acesta a fost unul din argumentele puternice care justificau rostul Bisericii în noua lume. Justinian a angajat Biserica în ajutorul celor aflaţi în nevoie. făcând astfel propagandă acestora. biserica lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeş). caselor.118 117 118 V. 9. 117 Aşadar. Cel care s-a identificat cu ideea de asistenţă socială a fost Vasile cel Mare. George Enache. Patriarhul a dezvoltat acest aspect al misiunii Bisericii mai ales în perioada de după război. nr. p. Deceniul nouă al secolului al XX-lea a fost plin de proteste contra abuzurilor săvârşite prin demolarea satelor. 1948. în rev. Ce i s-a reproşat a fost că a pus activitatea de asistenţă socială a Bisericii sub autoritatea Apărării Patriotice. Sf.cit. existente pe hârtie. 5. Organizarea asistenţei sociale. Realitatea istorică arată faptul că asistenţa socială a Bisericii s-a „uscat” treptat până la dispariţie. Se pare că a făcut această treabă bine. orfani. au rămas literă moartă.. altele fiind libertăţi numai dacă se acceptă logica argumentării comuniste. bătrâni. Deoarece teritoriul de la est de Carpaţi era grav afectat de război. Asistenţa socială.În anumite biserici nu s-a mai permis oficierea slujbelor sub pretext că sunt monumente istorice (Colţea din Bicureşti. . bisericilor din porunca conducătorilor ţării. op. Glasul Bisericii. 62. i-a revenit Bisericii sarcina să suplinească această deficienţă ajutându-i pe invalizi. cum s-a întâmplat cu multe din „libertăţile” Bisericii. Trei Ierarhi din Iaşi. dintre care unele. lupta pentru pace şi confiscarea proprietăţilor cultelor Asistenţa socială a constituit una din dimensiunile importante ale Bisericii de-a lungul întregii sale istorii. p.

Biserica Ortodoxă Română a fost reprimită în Consiliul Ecumenic al Bisericilor. printr-o politică de secularizare. i s-a permis Bisericii Ortodoxe să poată dezvolta relaţii ce odinioară le erau interzise. 119 Ibidem. din noaptea de ½ martie 1949. evident o pace în concepţia comunistă. . experienţele atomice. în 1961. au constituit o ocazie de afirmare şi a Bisericii Ortodoxe Române. tratate mult mai succint. lupta comuniştilor greci. războiul din Vietnam. datorită caracterului ei neutru. la consolidarea păcii după al doilea război mondial. Astfel. Ea se împleteşte strâns cu problema relaţiilor externe ale Bisericii. în rând cu toate marile confesiuni creştine. ogoare şi construcţii. Astfel. 65. O dată cu venirea la putere a lui Hruşciov. conferinţele de dezarmare. este dovedit de abundenţa de articole pe această temă . Faptul că „lupta pentru pace” a fost „misiunea” pe care şi-a asumat-o cel mai mult Biserica. ci datează din perioada interbelică. când a existat o foarte serioasă preocupare ca Bisericile creştine să contribuie. Implicarea Bisericii Ortodoxe în „lupta pentru pace” nu este o invenţie comunistă. cu autoritatea lor morală. cu ocazia Conferinţei de la Delhi.119 Şi azi lupta pentru pace a rămas un obiectiv al Bisericii Ortodoxe Române. Un număr considerabil din discursurile şi pastoralele patriarhului se ocupă de aceste probleme. Treptat.Lupta pentru pace a fost una din misiunile principale ale Bisericii în perioada comunistă. faţă de care România a adoptat o poziţie unanim apreciată în lume. după lichidarea moşierimii. Evenimentele legate de „Primăvara de la Praga”. fie pe cel moscovit. în raport cu altele. Biserica Ortodoxă a fost deposedată de averile moştenite. În discursurile despre pace ale patriarhului sunt analizate chestiuni arzătoare ale zilei: decolonizarea. p. presiunile asupra Bisericii Ortodoxe au crescut. toate evident reprezentând punctul de vedere comunist. cu mişcarea ecumenică şi relaţiile cu celelalte culte. fie pe el al comunismului naţional.

Din patrimoniul posedat de B. Episcopul 120 Dumitru Şandru. . mitropolitul Visarion Puiu. încât şi-au sfârşit viaţa cu ierarhii pensionari.O.R. la 20 februarie 1954 a fost condamnat la moarte “în contumacie” de către “Tribunalul Poporului” din Bucureşti. în 1948. apud George Enache. p. anul VI. parohiale şi mănăstireşti. În acelaşi timp însă s-au confiscat şi clădirile şi utilajul agricol care erau proprietatea Bisericii. 1964). episcopale. Mitropoliţii Efrem Enăchescu de la Chişinău şi Tit Simedrea de la Cernăuţi au fost nevoiţi să se refugieze în faţa puhoiului sovietic. primul la Cernica în 1968. 1/1998. astăzi nu a mai rămas decât puţin peste 35 %. 18. unde a şi murit (Paris. dat în aceeaşi zi. a fost nevoit să se refugieze în Apusul Europei. spitale. Pensionarea ierarhiilor ortodocşi O altă strategie folosită de comunişti a fost aceea de a-l determina pe Patriarh şi pe membrii Sfântului Sinod. 69. Biserica a fost deposedată după 1948 de aproape 50.120 Pe 3 august 1948 se emitea Legea învăţământului (Decretul 175) prin care este scoasă religia din şcoală.. datorită colaborării sale cu regimul antonescian. nr.000 de hectare de teren arabil. op. În august 1944. şcoli. Decretul 176. p. în Arhivele Totalitarismului. ACŢIUNILE SECURITĂŢII ASUPRA CLERULUI ŞI CREDINCIOŞILOR 1. între 1946-1947.aceasta fiind obligată să cedeze sesiile mitropolitane. 98.. a fost deposedată de clădiri. fost al Bucovinei. op. să pună în retragere pe câţiva din ierarhii bolnavi şi înaintaţi în vârstă. impunea trecerea în proprietatea statului a bunurilor care au servit la întreţinerea acestor şcoli. 121 C. 223. pentru a elibera locurile în vederea aducerii de elemente democratice şi cu obţiuni bune. celălalt la Bucureşti în 1971.cit. 121 Radu Preda. p. 1944-1948.cit. Biserica din România.

cuzişti. guvernul Groza. înaintea alegerilor parlamentare. A mai fost apoi şi cazul Î. Cozma Prtrovici. a fost pensionat forţat. 58. ierarhul ce ocupa acest post fiind viitorul Patriarh al României.P. p. . pe cea a Episcopiei Galaţilor.S. Lista candidaţilor la episcopiile vacante a fost întocmită de către Guvern. Justinian Marina preluând locotenenţa Mitropoliei Moldovei şi Antim Nica. o gravă lovitură în condiţiile generale ale crizei economice.122 Mitropolia Moldovei avea întâietate între Mitropoliile României. iar alegerile aranjate de către conducerea comunistă puteau fi sortite eşecului. gogişti. cei instalaţi trebuind a trece imediat la epurarea administraţiei bisericeşti de toţi foştii legionari.cit. din cauza atitudinii antidemocratice a majorităţii clerului în perioada premergătoare alegerilor din 19 noiembrie 1946. care în caz de eşec îi putea respinge din varii motive. însăşi moartea sa stăruind suspiciuni.. Mircea Păcurariu.Policarp Moşcanu al Americii nu i s-a mai permis să se reîntoarcă la eparhia sa din Statele Unite şi Canada. Constantin Burducea a fost înlăturat de la conducerea Ministerului Cultelor deoarece în perspective acestor alegeri nu putea influenţa sau „stăpâni” Congresul Naţional Bisericesc adunat să voteze. iar balanţa trebuia 122 Pr. recunoscut pentru poziţiile sale tranşante şi apartenenţa la reacţionarele „partide politice”. Prof. vehicula ideea scoaterii Bisericii din bugetul Statului. antonescieni sau antidemocraţi. Petru Groza. În anul 1945 a fost pensionat (la 56 de ani) mitropolitul Nifon Criveanu al Olteniei. Alegerile noilor episcopi fuseseră fixate pentru vara anului 1946 tocmai pentru a-şi asigura. Episcop de Galaţi. Uniaţia …. Pentru a mări presiunile împotriva rezistenţei Bisericii Ortodoxe Române. op. ca fiind elemente antidemocratice. iar Mitropolitul de atunci al Moldovei Irineu Mihălcescu. aceştia fiind înlocuiţi cu ierarhii aflaţi pe o linie democratică.S. Lucian Triteanu. Scopul acestor alegeri era clar trasat de către dr. Episcop al Romanului şi al Î. Dr. bunăvoinţa noilor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. sau cu trecut legionar sau fascist.P.

Alegerile episcopale realizate vor arăta însă că şi noii ierarhi s-au aliniat liniei de apărare a credinţei.. pe care a vrut să-l numească în decembrie 1948 episcop locotenent la Râmnicu Vâlcea. unde locotenent era Emilian Antal. Efrem Enăcescu. . a devenit vacant şi scaunul mitropolit al Moldovei. în urma cărora Justinian Marina este ales mitropolit al Moldovei. Firmilian Marin episcop de Craiova şi Sebastian Rusan. Episcopia Galaţilor. p. Episcopia Romanului. unde vicar era Antim Nica. Unii spun că Justinian ar fi intenţionat să-l promoveze pe Efrem mitropolit al Moldovei. 123. episcop al Maramureşului. după ce puterea comunistă a vacant o parte din scaunele episcopale prin pensionarea forţată a unor ierarhi. După moarea lui Nicodim şi alegerea lui Justinian ca patriarh. Evenimentele legate de integrarea Bisericii Greco-Catolice şi lipsa unor candidaţi care să prezinte încredere pentru puterea comunistă au amânat în mod nepermis aceste alegeri. care a rămas în grija vicarului Teoctist Arăpaşu. op.124 Un rol important în planurile lui Justinian în această perioadă a avut fostul arhiepiscop al Chişinăului.. prin unirea acesteia cu Episcopia Maramureşului. În septembrie 1948 este „rezolvată” situaţia Arhiepiscopiei Sucevei. în1947 au loc alegeri.cit. op. George Enache. iar după el arhiereul Ilarion Mircea Băcăuanul şi Episcopia Râmnicului. Trecutul său a împiedicat o asemenea numire.m reînfiinţată după 1945. 19. unde vicari au fost arhiereul Athanasie Dincă Bârlădeanul şi episcopul Iosif Gafton al Argeşului. Rămâneau însă vacante celelalte scaune vlădiceşti importante. Au rămas vacante locurile Arhiepiscopia Sucevei.schimbată în cadrul Sfântului Sinod în favoarea ierarhilor cu vederi „democratice”. unde vicar a fost pentru o scurtă perioadă de timp. la care se adăugau cele două posturi de episcopi vicari patriarhali. 123 124 Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu. 123 Astfel. (Rusan era fiul lui Petru Groza). refuzând a face compromisurile cerute de regim. p. Partenie Ciopron. sub conducerea lui Sebastian Rusan. cit.

Huşi.B. pp. Uniaţia …. p. el refuzând să-şi părăsească reşedinţa.127 Un fapt insolit s-a petrecut pe 12 decembrie 1969. 1948-1949 au fost desfiinţate abuziv mai multe eparhii. Dr. Noii vicari ai eparhiilor ardelene. unele cu vechime de secole: Tomis (Constanţa).. A fost acuzat de „nelegiuiri în gestiunea eparhiei”. I.cit. 133. Episcopul Grigorie Leu de la Huşi a murit în împrejurări încă neelucidate doar la câteva săptămâni după ce s-a desfiinţat eparhia. Un caz semnificativ al ingerinţelor regimului în ierarhia B. 58-59.cit. Prof..cit. Tot atunci au fost „puşi în retragere” opt arhierei-vicari. op. Vasile Lazarescu al Banatului şi trimis la mănăstirea Cernica. fiind trimişi la diferite mănăstiri. care îi putea folosi împotriva vechilor ierarhi.O. unificată cu cea a Timişoarei. George Enache.O.R. Maramureş (Sighet). când Sfântul Sinod punea în retragere pe Valerian Zaharia. op. . p.R…. a fost acela al Episcopului Nicolae Popovici. unde a şi murit (1968). Mircea Păcurariu. Dr.125 Aşadar. Caransebeş şi a Armatei (Alba-Iulia). Aici urmau să se desfăşoare alegeri. Episcopia romanului se unifica cu Huşi. op. Argeş. toţi foşti greco-catolici erau priviţi cu neîncredere deoarece erau consideraţi oameni ai puterii. Prof. în realitate pentru că ajutase familiile unor preoţi închişi. era desfiinţată Eparhia Caransebeşului. măsură luată de putere pentru a-l îndepărta pe episcopul Grigorie Leu. De asemenea. iar ierarhii lor „puşi în retragere” sau mutaţi la alte eparhii. conducător urmând să rămână Iosif Gafton. prea incomod. Mircea Păcurariu. iar episcopul Veniamin Nistor era şi el pensionat. 127 Pr.În 5 februarie 1949 se luau următoarele măsuri în ceea ce priveşte arondarea eparhiilor: Episcopia Râmnicului era unificată cu cea a Argeşului. Trădaseră fosta Biserică. Suceava (Bucovinei). ierarh ce s-a opus comunizării şi care a fost 125 126 Pr. 563.126 La 18 decembrie 1961 a fost pensionat mitropolitul dr. episcopul de Oradea şi marele rival a lui Justinian. nefiind exclus să facă acelaşi lucru şi în cazul ortodoxiei..

Aiud.înlăturat prin pensionare pe caz de boală. Petrovici Cosma. Puiu Victor (Visarion). op. Scorobeţ Trandafir (Teodor). de propagandă pe frontul rusesc şi că după 1945 a ţinut predici împotriva regimului. listele mitropoliţilor. Lista mitropoliţilor ortodocşi scoşi din scaun: Enăcescu Ioan (Efrem). 157-280. Şerpe Pavel.128 Aşadar. Ciopron Petru (Partenie). 1995. fiindu-i fixată mănăstirea Cheia din judeţul Prahova. dar socotiţi periculoşi pentru noua 128 129 De văzut „Episcopul Nicolae Popovici sau curajul de a rosti”. Paul Caravia. Mărturisitori de după gratii – Slujitori ai Bisericii în temniţele comuniste. fiind acuzat de legionarism. sute de preoţi ortodocşi au fost arestaţi şi anchetaţi. Mihălcescu Ioan (Irineu). a ţinut o serie de predicimemorabile împotriva puterii comuniste. Lăzărescu Vasile. Episcopul orădean a refuzat orice retractare a propriilor idei. Lista episcopilor şi vicarilor ortodocşi scoşi din scaun: Anatal Dumitru (Emilian).. Moruşca Pompei (Policarp). de cele mai multe ori pentru acuzaţii total nefondate. episcopului Popovici nu i s-a permis însă să se retragă la Sâmbăta de Sus. Episcopul de Oradea Nicolae Popovici. Simedrea Teodor (Tit). 21-27. Constantinescu şi Ştefan Iloaie. cu un curaj deosebit şi sperând în venirea americanilor. la George Enache. cit. câţiva chiar deportaţi în Siberia. Înlăturat de către Sfântul Sinod în şedinţa din 4 octombrie 1950. Virgiliu Şt. episcopilor şi vicarilor ortodocşi scoşi din scaun arată astfel: 1. Popoviciu Nicolae. Triteanu Lazăr (Lucian). Piteşti. 2. Soluţia pensionării a reprezentat un compromis între dorinţa regimului de a-l înlătura definitiv şi a-l aresta şi a Mitropolitului Ardealului şi a Patriarhului de a-l salva. Gherla). pp. pp. trimişi să lucreze la canalul Dunăre – Marea Neagră. aruncaţi în închisori (Jilava. Preoţii ortodocşi în închisorile comuniste Îndată după instalarea regimului totalitar.129 2. conform datelor existente. . unde supravegherea nu a încetat până la stingerea din viaţă în 1960. Cluj-Napoca.

această suferinţă se va împleti cu suferinţele imaginabile ale studenţilor teologi în laboratorul de reeducare de la Piteşti.131 Preoţii ortodocşi au constituit una dintre cele mai numeroase categorii a deţinuţilor politici sau a celor internaţi în lagărele de muncă. s-au ridicat unele voci care întrebau dramatic: ”Unde a fost Biserica în vremea comunismului?” Această întrebare era din partea celor care acuzau Biserica că ar fi făcut pact cu comunismul. . de preoţii ortodocşi care au murit în închisorile comuniste. Dar cei care au adresat o astfel de întrebare au uitat de sutele de preoţi care au trecut prin beciurile Securităţii. Ion Constantinescu. ci şi de toatele foloasele pe care le poate oferi compromisul. numărul credincioşilor simpli care L-au mărturisit pe Hristos în temniţele roşii e de-a dreptul impresionant.. mai ales. din 1945.130 După revoluţia din 1989. Această acţiune a început sporadic. Ion David. 483. cu execuţiile a zeci de preoţi ortodocşi şi cu regimul de muncă (12 ore) în brigăzile preoţilor de pe şantierul morţii.. cit. op. RâmnicuSărat etc.cit. Gherla.orientare de stat. Nu trebuie uitat însă că. p. Gherasim 130 131 Pr. în presa românească. Biserica s-a aliniat dintru început Mişcării Naţionale de Rezistenţă ce a acoperit întreg teritoriul naţional. când au fost eliberaţi toţi deţinuţii politici. al arhimandritului stareţ al mănăstirii Tismana. continuând cu o mare duritate în 1948 – 1959. şi a luat sfârşit abia în vara anului1964. Nicolae Andreescu. ulterior supunerea lor la un regim de distrugere fizică la Sighet. Şuşman şi. S-a practicat din partea statului comunist o politică de „capitulaţie” însoţită de presiuni şi obedienţă silită: arestarea şi internarea unor ierarhi. Aiud. Dar dincolo de suferinţa şi îndurarea celor mai cumplite umilinţe şi torturi. alături de numărul clericilor. De văzut Paul Caravia…. Mircea Păcurariu. Prof. de pe urma căruia ei au beneficiat nu numai de libertate. cu numele unor preoţi luptători ca Ion Drăgoi. op. Canalul Dunăre – Marea Neagră. Dr.

Editura Reîntregirea. au fost nişte picături în raport cu oceanul de laude revărsat de oamenii tuturor instituţiilor la adresa aceluia. 2004. Neţinând seama de tot felul de persecuţii suferite. prin Biserică. . fapt care n-a fost ajutat de nici un alt sector al activităţii publice din şara noastră (ziaristică. Academie etc. Albania şi. universităţi. Se uită faptul că acele cuvinte de laudă – doar spuse. Bucureşti.). la care se adaugă zecile de slujitori ai Bisericii morţi imediat după eliberare. chiar din Iugoslavia. din cauza regimului de exterminare la care au fost supuşi. în parte. Se uită că. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. 1998. Biserica întemniţată – România 1944-1989. în unele Pastorale. scriitorime. jurişti. dar nu şi gândite – erau adresate cu conştiinţa că de ele depindea activitatea întregii Biserici de care ei erau în primul rând răspunzători. p. în continuitate fundamentală a spiritualităţii sale. Rarele şi puţinele vorbe de laudă folosite la adresa tiranului de către ierarhi în cele două Pastorale anuale ale lor. Alba-Iulia. în general. . astăzi Biserica Ortodoxă este acuzată nu numai de unii conducători ai greco-catolicilor. Aşadar.Iscu.în întregimea ei – pentru faptul că unii ierarhi. 6. Virgiliu Constantinescu şi Flori Stănescu. Şi totuşi. Biserica – cu preţul acelor scurte şi rare pomeniri verbale – a putut să-şi continue toată activitatea liturgică şi duhovnicească în vremea celor 45 de ani. care s-au implicat direct în rezistenţa armată a poporului nostru şi şi-au dobândit veşnicia cu preţul vieţii lor.132 În închisorile comuniste au murit sau au dispărut 150 de preoţi ortodocşi. 133 Trebuie amintit faptul că cei mai mulţi dintre preoţii închişi în închisorile comuniste au fost arestaţi doar pentru „vina” de a-L fi slujit pe Hristos. 133 De văzut Vasile Manea – Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste. Poporul român a putut rămâne astfel. ci şi de unii scriitori. au adus cuvinte de laudă marelui duşman al Bisericii care căuta orice prilej pentru justificarea opririi oricărei lucrări a acesteia. cei mai mulţi din aceştia îşi 132 Paul Caravia. cum n-au putut-o face Bisericile din Bulgaria. economişti. Biserica Ortodoxă strămoşească a fost supusă de regimul comunist unei prigoniri deosebite.

continuă activitatea necriticaţi de nimeni. Ortodoxia nr. 1/1990. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ ŞI BISERICA GRECO-CATOLICĂ ÎN PERIOADA COMUNISTĂ A. Dumitru Stăniloae.134 III. 4-5. . ba chiar continuând să-şi manifeste prin criticile lor faţă de Biserică acelaşi indiferentism religios. Prof. Prigonirea Bisericii Ortodoxe strămoşeşti sub comunism. pp. în rev. Biserica Romano-Catolică 1. Situaţia Bisericii Romano-Catolice 134 Pr.

Sandor Imre. începând cu 8 martie. Marton a fost arestat la 21 iunie 1949 şi. şi Ianoş Scheffler. Mrg. Acest fapt. un statut de organizare şi funcţionare. După noua Lege a cultelor din 1948. aşa cum prevedea Legea Cultelor. O lună mai târziu avea loc judecarea a 11 călugări franciscani din Moldova şi a numeroşi preoţi seculari.135 La 7 iulie. p. Joseph Schubert. cei trei reprezentanţi pontificali în România (Mgr.O’Hara. în ţara noastră au fost luate măsuri şi împotriva Bisericii Romano-Catolice. trei episcopate catolice au fost desfiinţate şi titularii lor concediaţi (este vorba de Mgrs. Aron Marton. Calvarul României creştine. Jean Heber. episcop de Timişoara. şi Mgr. şi colaboratorii săi John Kirk şi Guido del Mestri) au fost expulzaţi. Lipsită de păstorii ei legitimi. pentru Transilvania. Muntenia şi Dobrogea.După instaurarea totalitarismului. episcop de Iaşi – n-au rămas mult timpla postul lor: opunânduse voinţei autorităţilor comuniste. vicar general de Bucureşti. Bela Gajdalz. după 1948. Aşadar. „Convorbiri Literare” – ABC Dava.Gerald P. Augustin Paşa. . ca şi preoţii Joseph Waltner. arhiepiscop de Bucureşti. apoi fură ridicaţi rând pe rând. au fost doar două dioceze: una la Alba Iulia. care le cerea un „Proiect de statute poentru funcţionarea cultului catolicîn România” favorabil intenţiilor antireligioase ale regimului. poliţia arestă la 17 februarie 1951 pe Mgr. episcop de Alba Iulia. a căror condamnare varia de la 3 la 16 ani. regent al Nunţiaturii. pentru a supune mai bine Biserica spiritului marxist dominator. Mrg. la Bucureşti. Alexandru Cisar. În scopul de a nimici orice rezistenţă ecleziastică. Durcovici avu aceeaşi soartă. Această situaţie se menţine şi în prezent. Cei doi demnitari ecleziastici „acceptaţi” de stat – Mgr. Anton Durocovici. pentru Moldova. Biserica Catolică nu era condusă – oficial 135 Sergiu Grossu. 1992. şi alta. episcop de Satu-Mare). Clofanda şi canonicul Boros. ca şi alte nemulţumiri permanente ale clerului şi credincioşilor romano-catolici. au dus la situaţia ca Biserica Romano-Catolică să nu aibă. 68. franciscanul italian Gati. trei zile mai târziu. ca urmare a decretului ce reglementa regimul general al cultelor.

Satu Mare şi Oradea) au continuat să existe în practică. fiind unicul ei cleric mort în închisoare. Mgr.M.C. azile de bătrâni. În anul 1948 Biserica Romano Catolică avea în România 25 de ordine şi congregaţii. orfelinate şi alte aşezăminte de binefacere.bineînţeles – decât de un simulacru de ierarhie. 810/1949 s-a dispus încetarea activităţii a 15 dintre cele 25 de ordine şi congregaţii călugăreşti. încercau aici inumanitatea răzbunării comuniste. 68-69. nerecunoscând desfiinţarea lor şi numind la conducerea lor câte un locţiitor de episcop („ordin substituit”). în închisoarea Jilava. nr. în practică erau totuşi trataţi în această calitate. Timişoara. . cedând în închisoare propunerilor torţionarilor lui. care. pp. cuprinzând oportunişti ca excomunicaţii Andrei Agota. Vladimir Ghika a murit. epuizat de foame şi de frig. Reglementările din România după al doilea război mondial au modificat substanţial şi situaţia unor ordine şi congregaţii călugăreşti. Nimeni nu va şti numărul exact al celor care au îmbogăţit. Cele 10 ordine care n-au fost desfiinţate prin lege (cum ar 136 Ibidem. care dispuneau de 79 de mănăstiri cu 451 călugări şi 124 mănăstiri cu 1649 călugăriţe. Închisorile şi lagărele de muncă forţată erau pline de victime inocente. şi Horn Despina.136 Episcopiile considerate „desfiinţate” de către autorităţile române (Iaşi. deşi nu erau recunoscuţi formal de Statul român drept conducători de episcopii. Prin H. şeful „Comitetului catolic de acţiune”. cu sângele lor. Pe baza noii legi a învăţământului şi a etatizării instituţiilor sanitare şi a celor de asistenţă socială. la 16 ianuarie 1954. rămaşi fideli Romei. Toţi episcopii catolici. numeroase spitale. unele ordine şi congregaţii (care aveau ca preocupare principală învăţământul sau acţiunile caritative) au fost practic desfiinţate. a fost însărcinat cu conducerea diocezei de Bucureşti. martirologul Bisericii Catolice. devenit cancelar al Curiei de Bucureşti sau slabi precum canonicul Traian Jovanelli care. vicarii lor generali şi sute de preoţi. Vaticanul. Aceste ordine şi congregaţii aveau 421 instituţii şcolare. Biserica Romano Catolică l-a canonizat.

fi Ordinul Franciscan) şi-au restrâns mult activitatea, activând în special în cadrul parohiilor.137

2. Abrogarea Concordatului cu Vaticanul
Concordatul este o convenţie religioasă bilaterală cu caracter internaţional, încheiată între Vatican şi un stat suveran. Între cele două războaie mondiale, principala armă pe care Vaticanul a utilizat-o pentru întărirea influenţei sale şi urmărirea ţelurilor ce-şi propunea, a fost încheierea de concordate, convenţiuni speciale cu caracter internaţional pe care Roma le utilizează încă de la începutul sec. al XIX-lea. (În 1922 se încheie un concordat cu Letonia; în 1925 cu Polonia; în 1927 cu Lituania; în 1929 cu Polonia...).138 Situaţia de instabilitate politică internă, în care se găsea în mod firesc România după întâiul război mondial, oferea condiţii prielnice pentru acţiunile Vaticanului pe teritoriul ei. De aceea încă 1919, Vaticanul a trimis la Bucureşti pe cardinalul francez Dubois, care, ca oaspete al regelui Ferdinand, a tratat şi a pus la cale două lovituri papale: România,
-

stabilirea de relaţii diplomatice între Vatican şi

încheierea unui concordat între Vatican şi România.139

Astfel, folosind situaţia politică nestatornică din România şi speculând sensibilitatea religioasă a regelui Ferdinand, Vaticanul a izbutit ca după 8 ani de uneltiri să încheie Concordatul pe care-l dorea. Guvernul Averescu (sub presiunea păturii conducătoare de atunci) a încheiat Concordatul cu Scaunul Papal în anul 1927. Era un act fără nici o bază constituţională. Constituţia din 1923, oricât de larg ar fi interpretată, nu-l poate justifica. Un simulacru de legalitate i s-a dat Concordatului prin art. 7 din Legea
137 138

Ministerul Culturii şi Cultelor, op.cit., pp. 47-48. Stanciu Stoian, Cultele religioase în R.P.R., Ed. Ministerului Cultelor, Bucureşti, 1949, p. 11. 139 Arhid. Dr. Ioan N. Floca, Din istoria dreptului românesc (III)– Concordatul, act diplomatic în slujba acţiunii catolice, Editura Polsib. Sibiu, 1993, p.21.

pentru regimul general al cultelor din 1928. În 1929 Iuliu Maniu a ratificat Concordatul140 Statutul Bisericii Catolice era reglementat de Concordatul din 10 mai 1927, care recunoştea separaţia dintre biserică şi stat. Ca o altă mreajă papală toarsă din firul Concordatului român, a urmat încheierea la 1932 a unui „acord” între România şi Vatican sub pretextul interpretării art. 9 din Concordat. De fapt însă, acest acord a fost conceput şi aplicat ca un nou Concordat, având de astă dată ca obiect numai pe catolicii de rit latin din Transilvania, adică pe catolicii maghiari. Prin ambele înţelegeri încheiate cu România, Vaticanul îşi asigurase un larg câmp de acţiune precum şi mijloacele necesare, atât în scop de prozelitism cât şi în vederea altor uneltiri împotriva României şi a vecinilor săi.141 Prejudiciile, pagubele şi suferinţele pricinuite Statului şi poporului român prin încheierea Concordatului cu Vaticanul şi prin aplicarea lui sunt numeroase. Prin încheierea Concordatului din 1927, ratificat în 1929 cât şi prin încheierea Acordului din 1932 au fost încălcate legile de stat ale României şi drepturile poporului român. Astfel, urmărind în primul rând să-i asigure Bisericii catolice o cât mai largă bază economică în România, Vaticanul a avut în vedere acest lucru şi cu ocazia încheierii în mod anticonstituţional a Concordatului, prin al cărui text se încalcă suveranitatea şi interesele statului român. Prin Concordatul cu Vaticanul, s-au călcat dispoziţiile exprese ale Constituţiei Române din 1923, care prevăd un tratament egal şi nu privilegiat, pentru toate cultele din ţară, şi care nu permit dependenţa nici unui cult din ţară de vreo autoritate bisericească din afara graniţelor. Totuşi, ca prin Concordat să i se poată acorda cultului catolic acest privilegiu şi altele, s-a introdus în Legea

140 141

Stanciu Stoian, op. cit., p. 23. Arhid. Dr. Ioan N. Floca, op. cit., p. 22.

Cultelor din 1928, art. 7, un aliniat prin care se dădea posibilitatea acordării acestui privilegiu şi a altora legate de el, pe seama cultului catolic. 142 O altă consecinţă priveşte pe românii greco-catolici. În Concordat, Biserica Greco-Catolică nu mai este un cult de sine stătător. Ea nu mai este Biserică de rit oriental, unită cu Biserica Romei, ci este pur şi simplu, un rit al Bisericii Catolice în general. Prin nenumăratele intervenţii ofensatoare la adresa Statului Român, Nunţiatura papală din Bucureşti, s-a amestecat în treburile interne ale statului Român, de asemenea şi ierarhia catolică a făcut la fel, trecând dincolo de drepturile sale, aşa încât, prin atitudinea lor, reprezentanţii Papei din România s-au erijat în cenzori ai suveranităţii statului Român.143 Denunţarea Concordatului s-a luat prin Decretul nr. 151 din 17 iulie 1948 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 164 din 19 iulie 1948. Şcolile catolice au fost preluate de stat, preoţii catolici au fost înlăturaţi şi arestaţi. Un decret datat 18 septembrie 1948 a redus numărul scaunelor episcopale romano-catolice de la şase la două. Cei doi episcopi rămaşi în funcţiune au fost şi ei arestaţi la 20 şi 26 iunie 1946. O încercare a guvernului de a înlocui ierarhia catolică existentă cu una ataşată lui a întâmpinat însă o violentă reacţie din partea Vaticanului. Biserica Romano-Catolică a rămas de atunci într-o stare de totală opoziţie faţă de regim. Prin abrogarea Concordatului se face dreptate celorlalte culte religioase, anulându-se privilegiile deosebite obţinute de cultul catolic. Prin aceeaşi abrogare, se eliberează Statul Român de o situaţie jignitoare pentru el şi pentru suveranitatea lui; i se dă posibilitatea acestui Stat să reintre în posesia unor bunuri care trebuie să-i aparţină de drept şi de fapt şi să înlătură primejdia unei agenturi de propagandă şi educaţie împotriva intereselor politice, economice şi culturale. Pentru greco-catolici abrogarea Concordatului înseamnă eliberarea de teama faţă de Scaunul papal, pe care Concordatul le-a cultivat-o, dându-le astfel
142 143

Ibidem, p. 35. De văzut Bartolomeu Valeriu Anania – Pro memoria, Bucureşti, 1992.

Această atitudine o întâlnim la majoritatea sciitorilor greco-catolici printre care: Alexandru Raţiu – Persecuţia Bisericii Române Unite. p. Situaţia Bisericii Greco-Catolice Biserica a fost resimţită de către autorităţi drept ultimul obstacol important în calea impunerii regimului de inspiraţie sovietică. Oare atunci de ce singura acuzată de colaboraţionism şi de trădare este Biserica Ortodoxă? Poate pentru că a acceptat să preia bisericile. Biserica Română Unită cu Roma 1. Dr. Ed.28-29.cit. În această lucrare autorul aminteşte printre forţele politice.144 B. 1994. 328. 7. Dr. Anton Moisin – O gravă lovitură dată neamului românesc: calomnierea Bisericii Române Unite cu Roma. Pr.putinţa să se sustragă de pe panta unei tot mai mari depărtări de Biserica Ortodoxă. pentru a omogeniza. un prim reper pentru acţiunea organelor represive împotriva ei l-a constituit prevederile Legii cultelor.1989 .145 Îndată după ocuparea ţării noastre de către Armata Sovietică. 2003. mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului şi alţi episcopi şi preoţi ortodocşi). Polirom. Alexandru Nicula – Cristos răstignit a doua oară . Greco Catolice. ordinea publică şi moralitatea generală (art. cât şi cea Reformată au acceptat calea compromisului. Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989. iar comuniştii şi acoliţii lor şi-au exprimat făţiş ţelurile lor de înfrăţire cu sovieticii. măsurile de subjugare politică. 146 Pr. op. Vasile Cristian – Istoria Bisericii Greco Catolice sub regimul comunist 1945 . economică şi spirituală a poporului român s-au făcut treptat simţite.. Ioan Bota. Ioan Plescaru – Lanţuri şi teroare. Cluj – Napoca.146 144 145 Stanciu Stoian. acuzându-i de colaboraţionism cu Securitatea. Casa de Editură Viaţă creştină. p. Cristian Vasile. cât şi credincioşii (foşti) uniţi cu Roma s-au întors. dar şi la alţi scriitori precum Sergiu Grossu . calea supravieţuirii. culturale şi spirituale „preaplecate” regimului comunist şi ierarhia Bisericii Ortodoxe Române (patriarhul Justinian Marina. o circumscria armonizării cu Constituţia. Istoria Bisericii universale şi a Bisericii româneşti de la origini până în zilele noastre. iar statutele cultelor trebuiau aprobate de ministerul de resort. care deşi garanta „libertatea de conştiinţă şi de credinţă”. Biserica Unită a uitat faptul că atât Biserica Romano Catolică. parohiile şi enoriaşii uniaţi? Sau pentru că atăt preoţii.Calvarul României creştine. Alexandru Raţiu – Biserica furată. de distrugere sistematică a vechilor structuri de stat şi sociale şi de înlocuire a acestora cu altele de tip sovietic. cu securitatea internă. pp. Tocmai de aceea. 6 şi 7). fără şovăire sau regrete şi în imensa lor . uniformiza şi aservi întreaga viaţă românească imperialismului stalinist. Valeriu Achim – Închisoarea din Sighet acuză.

Aşa cum am mai afirmat, instaurarea noului regim a adus o serie de schimbări şi la nivel confesional. În situaţia dată, confruntate cu o orânduire atee instaurată prin dreptul forţei, dar şi ca urmare trădării occidentalilor, a abandonării deliberative (şi negociate) a Europei Centrale şi de Est la discreţia sovieticilor, de către „Aliaţi”, Cultele religioase aveau de ales între a înfrunta comunismul cu crucea în mână, fără nici o şansă şi fără cea mai vagă speranţă a vreunui ajutor din afară, gest sinucigaş care ar fi servit exact interesele dictaturii prosovietice şi atee, sau să caute şi să găsească un modus vivendi în stare să asigure supravieţuirea instituţiei, conservarea credinţei în Dumnezeu, păstrarea contactului cu credincioşii şi asistarea lor duhovnicească, plătind, fireşte, preţul cu care se putea obţine toate acestea.147 La 1 octombrie 1948, la Congresul de la Cluj, un număr de 38 de protopopi şi preoţi greco-catolici – în frunte cu preotul Traian Belaşcu – delegaţi a 430 de preoţi au hotărât ruperea legăturilor cu Biserica Romei şi revenirea la Biserica strămoşească. La 21 octombrie 1948 s-a întrunit Marea Adunare Bisericească de la Catedrala Reîntregirii din Alba-Iulia, prin care s-a consfinţit reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania. Ierarhia greco-catolică ia excomunicat aproape imediat, iar guvernul a reacţionat prin arestarea unui mare număr de preoţi şi înlăturarea, la 8 noiembrie 1948, a tuturor celor 4 episcopi greco-catolici din scaunele lor episcopale. La 1 noiembrie 1949 toate diocezele şi comunităţile religioase greco-catolice au fost desfiinţate, iar proprietăţile lor au fost luate de stat, cu excepţia celor preluate de Biserica Ortodoxă. Prin Decretul 358 din 1 Decembrie 1948, publicat în Monitorul Oficial nr. 281 din 2 decembrie 1948, Biserica Greco-Catolică a fost desfiinţată. Desfiinţarea Bisericii Unite rămâne un act dirijat politic şi purtând pecetea unor hotărâri luate sub imperiul sovietic.

majoritate, la credinţa străbună, de care au fost despărţiţi în urmă cu 250 de ani. 147 Zeno Milea, op.cit., p. 212.

Nicolae Popovici, şi chiar Nicolae Bălan au privit cu reticenţă unirea ca pe ceva forţat, care, ca orice lucru impus se poate prăbuşi. Cea mai reticentă poziţie a avuto chiar episcopul Oradiei, Nicolae Popovici, care era convins că venirea americanilor va duce la prăbuşirea comunismului şi, implicit, la destrămarea unificării, refuzând să o sprijine. De asemenea, un fost greco-catolic, profesorul Alexandru Filipaşcu de la Cluj, afirmă că „unirea au făcut-o comuniştii, nu Biserica Ortodoxă, şi nici patriarhul Justinian. De aceea ea n-are să dureze decât atât cât va dura şi guvernarea comuniştilor.”148 După interzicerea Bisericii Greco-Catolice din România prin decret, istoria ei din ultima jumătate a veacului trecut se împleteşte cu cea a rezistenţei anticomuniste. La 1 decembrie 1948 (la data desfiinţării ei), Biserica Română Unită avea următoarea situaţie: Provincia mitropolitană de Alba Iulia şi Făgăraş, cu reşedinţa la Blaj, era compusă din Arhidieceza Blajului, condusă de episcopul Dr. Ioan Suciu – Administrator Apostolic; Dieceza de Cluj – Gherla, condusă de episcopul Dr. Iuliu Hossu; Dieceza de Oradea, condusă de episcopul Dr. Valeriu Traian Frenţiu, Dieceza de Lugoj, condusă de episcopul Dr. Ioan Bălan şi Dieceza Maramureşului cu episcopul Dr. Alexandru Rusu, ales mitropolit în 1946 (dar nerecunoscut de guvernul Petru Groza),precum şi Vicariatul mitropolitan al Bucureştiului, condus de episcopul Dr. Vasile Aftenie.149 Aşadar, după instaurarea dictaturii comuniste, în anul 1948, Biserica Română unită cu Roma a fost scoasă în afara legii. Conform decretului nr. 358 din 1 decembrie 1948, bunurile sale au fost preluate de către stat, iar bisericile şi casele parohiale au fost atribuite Bisericii Ortodoxe Române. Desfiinţarea Bisericii Române Unite şi unirea acesteia cu Biserica Ortodoxă a fost mereu contestată de episcopii greco-catolici care i-au excomunicat pe preoţii greco-catolici
148 149

care au semnat alipirea Bisericii Unite la Biserica

Arhivele Ministerului de Justiţie, fond Penal, dosar 19 556, f. 68, apud George Enache, op. cit., p. 34. Pr. Dr. Ioan Bota, op.cit., p. 329.

Ortodoxă. O dată cu desfiinţarea acesteia, unele persoane din ierarhia acesteia au ales calea intransigenţei dusă până la jertfă. Biserica Greco-Catolică n-a fost desfiinţată ca urmare a fermităţii anticomuniste, dusă până la sacrificiu, a conducătorilor acesteia, ci invers, desfiinţarea respectivei Biserici i-a adus pe ierarhii uniţi în situaţia de a opta, din motive pur confesionale, pentru asumarea martirajului.150

2. Persecuţia Bisericii Greco – Catolice
E adevărat că suferinţele îndurate de clerul şi credincioşii români grecocatolici în timpul şi după desfiinţarea Bisericii Unite cu Roma au fost indescriptibile, încheiate pentru mulţi cu cununa martiriului. Un număr impresionant de preoţi, călugări, călugăriţe şi credincioşi, urmând drumul Golgotei impus de comuniştii atei înalţilor arhierei ai Bisericii Catolice în România şi îndeosebi celor greco-catolici, pe care i-au arestat şi supus tuturor presiunilor şi batjocurilor numai ca să se lepede de credinţa catolică, au fost şi ei arestaţi, bătuţi, maltrataţi, siliţi şi terorizaţi.151 În ultimii 15 ani, fraţii greco-catolici (uniţi) nu încetează să-şi prezinte mereu „martirii”, cu numărul mare de ierarhi şi preoţi care au fost aruncaţi în închisori ori au murit acolo, cu suferinţele lor din „catacombe”, urmărind să creeze în opinia publică impresia falsă că numai ei au suferit, iar ortodocşii ar fi „colaborat cu regimul comunisto-ateu” de tristă amintire.152 Se afirmă mereu că 12 ierarhi uniţi au murit în închisori. În realitate, au murit acolo doar patru: Vasile Aftenie din Bucureşti (10 mai 1950), Ioan Suciu de la Blaj (27 iunie 1953), Valeriu Traian Frenţiu de la Oradea (2 iunie 1952 la Sighet) şi Alexandru Rusu de la Baia Mare (9 mai 1963 la Gherla). Ceilalţi doi ierarhi uniţi de până în 1948 au murit în libertate: Ioan Bălan de la Lugoj (6 august
150 151

Zeno Milea, op. cit., p. 213. Pr. Dr. Ioan Bota, op.cit., p. 330. 152 Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Uniaţia în Transilvania în trecut şi astăzi, Editura „Episcop Nicolae Popovici”, Oradeea, 2006, p.57.

Ioan Ploscaru – activitatea pastorală a Bisericii Greco-Catolice s-a înviorat simţitor. fireşte. La aceştia se adaugă. p.155 Practica de compromitere utilizată pentru a aţâţa o Biserică creştină împotriva alteia cu un asemenea succes în perioada instaurării comunismului era 153 154 Ibidem. dar cei mai mulţi închişi pe considerente de ordin politic ca şi ortodocşii. Dr.. 155 Pr. Cristian Vasile. de asemenea. ceilalţi în libertate chiar după 1989. canonici şi preoţi parohi. Aceştia au fost: Tit Liviu Chinezu. deci în „ritul latin” şi nu în cel „grec”. episcopii fiind întemniţaţi şi clerul.cit. Doar primul din ei a murit în închisoare (15 ianuarie 1955. Ioan Dragomir. În legătură cu cel din urmă. cum se spune de obicei. între care şi P. indiferent de confesiune. p.153 Majoritatea preoţilor Greco-Catolici care nu au trecut la Biserica Ortodoxă Română şi nu s-au implicat în probleme politice au reuşit pe parcurs să se încadreze în diverse servicii la stat. op. pp. de aceea. fost stareţ la Căldăruşani. avea în incinta mănăstirii două camere şi o bucătărie. deşi a stat ani în şir la Căldăruşani). 57-58. potrivit relatărilor unor martori oculari. „în clandestinitate”..154 Prima perioadă a persecuţiei – 1948-1964 – a fost deosebit de dură. pensie de la stat. având o situaţie materială cu mult mai bună decât a oricărui preot. Ioan Chertes şi Iuliu Hirtea.cit. un număr de profesori de teologie. Ioan Bota. redusă. op. dar n-a intrat niciodată în ctitoria lui Matei Basarab.1953 la Mănăstirea Ciorogârlea) şi Iuliu Hossu de la Cluj – Gherla în Bucureşti (28 mai 1970. slujea zilnic liturghia în cameră. Ceilalţi ierarhi despre care se face atâta caz au fost cu toţii hirotoniţi după 1948. în mare măsură. Iuliu Hirţea. la Sighet). . Alexandru Todea. 34. Episcop Gherasim de la Râmnic. 336. cum au fost cei de până în 1948. iar o maică (ortodoxă) îi gătea. majoritatea de către nunţiul apostolic Patrick O’Hara. activitatea pastorală fiind deosebit de urmărită de autorităţile comuniste şi.S. Dr. Dr. Ioan Ploscaru. dar în a doua perioadă – 1964-1989 – fiind puşi în „libertate cu domiciliu ales” episcopii supravieţuitori din a doua generaţie persecutată – Dr. Alexandru Todea.

în momentele în care criza regimului depăşise faza conjuncturală. ci pentru „alte pricini”.redescoperită de Securitate la începutul anilor ’80.157 Dar atunci nu înţelegem de ce preoţii ortodocşi trebuiau să fie colaboratori ai Securităţii în puşcărie.R. op. câtă vreme puteau să facă acest lucru în 156 157 Cristian Vasile. i se spune: ” Biserica Catolică de Rit Bizantin”. Atitudinea Bisericii Greco-Catolice după 1990 Biserica Greco-Catolică din România după 1990 poza în singura victimă. nu a contestat că în puşcăriile comuniste au fost şi preoţi ortodocşi.O. Roma nu-i mai recunoaşte Bisericii Unite nici măcar vechiul ei nume. . şi statul comunist. Lumina. supusă la „decapitare” de către B. pentru a menţine sub control viaţa spirituală a românilor. Biserica Greco-Catolică ştiind aceste date. Ed. p.O. B. Ariccia şi Balamand. în singura Biserică martiră din România. 21. 226 de preoţi greco-catolici. 165 preoţi romano-catolici. 65 pastori protestanţi şi 25 de pastori neoprotestanţi. 3. 2004. Freising. Din aceste cifre rezultă clar că 80 % din totalul preoţilor închişi. indiferent de cult. Ceea ce încercau ei să insinueze era faptul că toţi preoţii ortodocşi nu erau închişi pentru credinţa lor în Hristos. Ioan Alexandru Mizgan. împuşcaţi sau omorâţi în bătaie au fost ortodocşi.cit. Oradea.R sub asediul diversiunii şi calomniei. Numărul victimelor din rândul slujitorilor Bisericii în perioada comunistă arată astfel: aproximativ 1800 de preoţi ortodocşi. Ei au susţinut că preoţii ortodocşi închişi ar fi fost turnători la securitate a colegilor de celulă. sistemul îşi recunoştea din nou propria slăbiciune – lipsa de credinţă. p. Când inamici declaraşi ai comunismului au devenit din nou preoţii. prin recentele documente de la Rhodos.. 136.156 Printre cei care au constatat că rolul „unificator” al Bisericii GrecoCatolice s-a încheiat a fost şi însuşi Sfăntul Scaun.

atât cât se putea. Pentru ce să mai sufere în temniţă pentru credinţă. Dar trebuia. care acuză că Biserica Ortodoxă a făcut doar compromisuri şi nu ar fi dus doar o luptă făţişă cu regimul comunist. Biserica a dus o luptă specifică ei. Biserica Ortodoxă a fost nevoită să ducă. ca Biserica Ortodoxă să lupte cu arma în mână în munţi. împotriva comunismului pentru a-şi îndeplini atributul de Biserică luptătoare? Biserica Ortodoxă a făcut rezistenţă spirituală în faţa comunismului. chiar şi ierarhii consideraţi oameni apropiaţi ai unor demnitari cu funcţii înalte în ierarhia statului comunist. cu regimul comunist. Biserica greco-catolică. nu printr-o luptă făţişă cu regimul comunist. iar dacă vorbim de o luptă făţişă cu comunismul. La fel. în ciuda unor compromisuri făcute acestuia. încercând să găsească cele mai convenabile soluţii de subzistenţă a culturii autentice. pentru Dumnezeu. mitropoliţii şi chiar patriarhii României.O. în societate. iar acest lucru a deranjat Biserica Romano-Catolică. oare. într-o epocă grea pentru întreg Neamul Românesc. În acest mod.libertate. ci şi episcopii. dacă ar fi fost oricum nişte trădători ai aproapelui lor? Biserica Ortodoxă a fost numită Biserică luptătoare. După 1989. Biserica unită a adus grave acuzări Bisericii Ortodoxe referitor la unirea din 1948. Dar care preot unit revenit la Ortodoxie n-a avut parohie? Care tânăr provenit din foste familii unite n-a putut să urmeze studii teologice? Absolut toţi şi . se „plânge mereu” după 1989 că ei nu şi-au putut exercita misiunea preoţească şi că au fost nevoiţi să activeze în „catacombe”. mărturie stau numele celor peste 1700 de preoţi ortodocşi care au trecut prin temniţele comuniste. Dar nu numai preoţii au luptat împotriva comunismului. ci cu tenacitate şi diplomaţie. cu arme spirituale. B. fiind suspectaţi ca fiind elemente potrivnice şi duşmănoase ale statului comunist. era ţinută sub urmărire strictă. Cu toate acestea. Biserica Ortodoxă şi-a câştigat dreptul la supravieţuire. o luptă de supravieţuire. aşa cum unii oameni de cultură au încercat – în ciuda compromisurilor – să salveze cultura românească în vremea comunismului.

cit. orice om de bună credinţă trebuie să recunoască deschis că Biserica Ortodoxă.158 La recensământul din 1992 mai puţin de 1 % din populaţie s-a declarat greco-catolică ( 228.377 de persoane). ca Prislopul. profesori de teologie.spre cinstea lor nici unul nu s-a reîntors la Biserica de care au aparţinut părinţii lor până în 1948. . consilieri eparhiali. 63. primind credincioşii uniţi în sânul ei i-a considerat ca pe adevăraţii ei fii sufleteşti şi nu a făcut nuci o diferenţă între ei şi vechii ortodocşi. aşa cum s-a întâmplat cu cele din Bucureşti? Nu! De aceea. Nicula sau Bixadul).Prof. Au existat credincioşi foşti uniţi care să nu se fi bucurat de asistenţă duhovnicească din partea preoţilor ortodocşi? Nu! Există biserici foste unite care să nu fi fost întreţinute. stareţi de mănăstiri. Mircea Păcurariu. op. atunci.. Oare. protopopi. la care să nu se fi întreprins ample acţiuni de restaurare sau de construire a unor noi edificii? Nu! A fost demolată vreo biserică fostă unită. Dr. în vederea conservării sau restaurării şi înfrumuseţării lor. zugrăvite ori reparate de ortodocşi? Nu! Există vreo mănăstire fostă unită (dar la origine ortodoxă. Iar în ce priveşte lăcaşurile de închinare. de ce se mai numesc Biserică strămoşească sau tradiţională românească? 158 Pr. acestea s-au bucurat de atenţia permanentă a preoţilor şi a consiliilor parohiale. p. încât unii din ei au ajuns ierarhi. ca să nu vorbim de numărul mare de preoţi parohi.

14 şi 56. CULTELE PROTESTANTE. iar a doua carte (72 art. Statutele Cultelor Protestante 1. . NECREŞTINE. cu numerotare deosebită a articolelor: prima carte (177 art.) tratează despre calificarea şi angajarea preoţilor în Biserica reformată. conformându-se dispoziţiunii legii pentru regimul general al cultelor. cu decretul nr.IV. Statutul Bisericii Reformate Biserica reformată din România. 591 din 1 iunie 1949. BISERICA ARMEANĂ ŞI CULTUL CREŞTIN DE RIT VECHI ÎN PERIOADA COMUNISTĂ A. denumită şi Biserica evannghelicoreformată sau calvină. NEOPROTESTANTE. organizaţia şi cârmuirea bisericii. art. statutul este împărţit în 2 cărţi. şi-a întocmit Statutul său de organizare.) tratează despre principiile de bază. care a fost aprobat de Prezidiul Marii Adunări Naţionale. Sistemul după care se organizează şi se cârmuieşte Biserica reformată din România este sinodal presbiteral.

precum şi organele sale cu drept de autoconducere. Biserica evanghelică din România. Instanţa de apel a parohiei este protopopiatul. este persoană juridică de drept public şi se bucură de autonomie. Recunoaşte Guvernului României dreptul de supraveghere supremă (art. Biserica evanghelică s-a conformat noilor cerinţe. prin Consistoriul superior evanghelic C. se rezolvă de către Sinodul General şi Consiliul Permanent al Sinodului. protopopiatele şi eparhiile sunt persoane juridice. anume: parohiile. 159 Prof. şi în acest scop a întocmit Statutul organic. Biserica reformată. 12). în cadrul legilor. (art. făcându-şi singură regulamentele bisericeşti şi administrându-se prin sine însăşi.Cele două eparhii bisericeşti care formează întreaga Biserică reformată. se deosebesc totuşi în organizaţia şi conducerea lor. 223. 3).. Potrivit dispoziţiunilor acestui Statut..cit. art. 627 din 6 iunie 1949.159 2. Aceste deosebiri rezultate în urma dezvoltării istorice. pe care l-a înaintat Ministerului Cultelor. (Confesiunea Augsburgică) După apariţia la 4 august 1948 a Legii Cultelor. p. A. anume eparhia Clujului şi cea a Oradiei. Iorgu Ivan. ca şi dreptul pe care ambele eparhii şi-l rezervă ca în conducerea autonomă a afacerilor interioare să procedeze conform tradiţiilor istorice. deşi sunt identice în privinţa principiilor de bază. Statutul Organic al Bisericii Evanghelice C. nu mai au nici o valoare dacă Sinodul – care este corpul competent să fixeze norme pentru ambele eparhii – aduce anumite norme contrare. iar a protopopiatului eparhia. Chestiunile care privesc în general întreaga Biserică reformată din România. statut care a fost apoi aprobat de Prezidiul Marii adunări Naţionale cu Decretul nr. A. .

sub Înalt Prea Sfinţitul Patriarh Justinian 1948-1953. 162 Prof. ca membră.O. . 161 Ministerul Culturii şi Cultelor. cit. 4). Din Statutul său aflăm că recunoaşte dreptul de control şi supraveghere supremă din partea statului. Organul normativ al Bisericii este sinodul. Statutul Bisericii Evanghelice Luterane Sinodo-presbiteriale Acest Statut a fost aprobat de Prezediul Marii Adunări Naţionale. în conformitate cu dispoziţiunile legale chestiunile lor speciale. iar protopopiatele alcătuiesc Biserica generală (art. Fiecare biserică locală.Biserica e organizată după următoarele trei gradaţiuni: a) Biserica locală. iar în 1963 a intrat în Federaţia Mondială Lutherană. Biserica Generală (superintendenţa).. 125.162 160 Legiuirile B. 8). Din dispoziţiunile lui rezultă că Biserica Evanghelică sinodo-presbiterală de confesiune augustană se consideră ca deţinând toată puterea de la credincioşi (art. Superintendenţa. ca reprezentantă a Bisericii. exercitat prin Ministerul Cultelor. art. Iorgu Ivan. colaborând.R. biserică districtuală şi biserică generală au dreptul de a-şi regula singure. Din anul 1961. prin hotărâri luate de reprezentanţele lor întrunite în mod ordinar (art. Biserica Evanghelică C. b) Biserica districtuală şi c) Biserica generală (art. Bucureşti.cit. Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă. 588 din 1 iunie 1949. p.. comunităţile bisericeşti parohiale şi filiale) sunt persoane juridice (art. cu decretul nr. 7). A. 1953. Organele de conducere a Bisericii evanghelice sunt: Comunităţile bisericeşti. p. a devenit membră în Consiliul Ecumenic al Bisericilor. op. 228. 160 Corpurile reprezentative supreme pentru întreaga Biserică sunt: Consistoriul superior şi Congresul Bisericesc General. 58. 3).precum şi părţile ei componente locale (protopopiatele. 10). organul ei reprezentativ şi de conducere în toate instanţele este presbiteriul (art. 12). p.161 3. protopopiatele. Comunităţile bisericeşti se încadrează în protopopiate. şi în Conferinţa Bisericilor Europene.

Pe lângă Consistoriul bisericesc funcţionează. 3). . elementul mirean fiind în proporţie de cel puţin ½ . Statutele cultelor neoprotestante Până în anul 1944 grupările evanghelice nu au avut un statut legal bine definit: în unele perioade au fost recunoscute de stat ca asociaţii religioase sau 163 Ibidem. în scopul examinării speciale şi pentru opiniere. este bazată pe sistemul episcopal – sinodal. 185. ales pe viaţă. Statutul de organizare a Bisericii Unitariene Organizaţia acestei Biserici. financiară. în primul grad sunt cele parohiale. 592 din 1 iunie 1949. şi comisia de misiuni. Biserica unitariană se conduce prin autorităţile sale bisericeşti ierarhice.4. de codificare. pp. în al doilea cele protopopiale şi în gradul al treilea cele bisericeşti supreme (art. următoarele comisii permanente: economică. în cadrul căreia funcţionează subcomisia presei şi de răspândire a imprimatelor şi cărţilor religioase (art. au fost înlocuite prin Statutul de organizare a Bisericii Unitariene. Cei mai înalţi funcţionari ai Bisericii unitariene sunt: Episcopul. 229-230. 152. iar atribuţiile la art. juridică. referitor la organizarea Bisericii unitariene din Ardeal cu patria – mamă. Compoziţia consistoriului suprem este arătată la art. Hotărârile organice aduse de consiliul suprem sinodal de la Cluj în 2 septembrie 1851. În sensul organizării sale. şi curatorii generali.163 B. de educaţie moral – religioasă. dintre preoţii sfinţiţi şi profesorii de teologie sfinţiţi. 157. Autorităţile supreme bisericeşti ale Bisericii unitariene sunt: Consistoriul suprem. aprobat de Prezidiul Marii Adunări Naţionale cu decretul nr. 178). din partea lumească (art. 186. unitariene sau antitrinitare. 189). respectiv consistoriul suprem sinodal şi consistoriul bisericesc.

organizatorice şi reprezentative ce revin organizaţilor bisericeşti ale cultelor componente. Tot prin acelaşi decret s-a aprobat Statutul de organizare şi funcţionare al Federaţiei reprezentative a celor 4 culte evanghelice sau neoprotestante amintite mai sus. pp.Statutul de organizare şi funcţionare al cultului creştin adventist de ziua a 7-a din România şi Statutul cultului creştin după Evanghelie din România.. 1203 din 14 noiembrie 1950. Adventist de Ziua a 7-a. cum a fost între anii 1942-1944. ca organizare reprezentativă. sau cultul penticostal şi s-a aprobat Statutul de organizare şi funcţionare al acestui cult. Creştin după Evanghelie şi Penticostal). op. din Federaţie vor putea face parte şi alte culte evanghelice recunoscute.164 1. După anul 1944 au acţionat liber.8). iar în anul 1950 au primit din partea autorităţilor vremii recunoaşterea de culte legale.admise tacit. dacă aderă la Statutul Federaţiei şi dacă obţin consimţământul cultelor din Federaţie şi aprobarea Ministerului Cultelor. Federaţia. 5). Prin acelaşi decret s-a recunoscut calitatea de cult Bisericii lui Dumnezeu apostolică din România. în baza statutelor lor de organizare. Prezidiul Marii Adunări Naţionale a aprobat Statutul de organizare şi funcţionare al cultului creştin baptist din România. alteori au fost interzise. 68-69. administrative. Potrivit art. cit. Atribuţiile spirituale. când casele de rugăciune iar unii conducători şi credincioşi au fost arestaţi şi trimişi în închisori şi lagăre. . 2 al acestui Statut. rămân în competenţa acestor organizaţii (art. este mai mult intermediară între organele puterii de Stat şi cultele respective (art. Prin decretul nr. căci fiecare din cultele componente ale Federaţiei îşi păstrează autonomia în ceea ce priveşte doctrina şi organizaţia. Cultele din Federaţie 164 Ministerul Culturii şi Cultelor. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Reprezentative a Cultelor Evanghelice (Baptist.

cu care păstrează numai unitatea dogmatică. în data de 27 noiembrie 1998. Comunităţile bisericeşti şi Uniunea comunităţilor creştine baptiste au personalitate juridică de la data constituirii lor. art. iar bisericile au personalitate juridică numai dacă împlinesc un număr de cel puţin 20 membri majori (art. . a Decretului nr. la Arad. p. 1203/1950 de aprobare a Statutului Cultului şi a prevederilor constituţionale. Iorgu Ivan. Consiliul ia hotărâri cu majoritate.nu răspund unul de abaterile celuilalt. aprobat prin Decretul 1203 din 1950 a fost modificat şi completat de Conferinţa Naţională a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste.165 2.Lege nr. 7). Organizaţiile administrative ale cultului baptist sunt: Biserica.cit. căci este răspunzătoare pentru aceasta în faţa Statului (art. Consiliul va fi prezidat prin rotaţie. de către primul delegat al fiecărui cult. comunitatea bisericească şi Uniunea comunităţilor creştine baptiste (art.235.11). dar dacă este sesizată Federaţia. pe o perioadă de timp uniformă. 165 166 Prof. în anul 1920. când aceasta nu se referă la chestiuni dogmatice (art. 12). stabilită de consiliu (art. prevede independenţa acestui cult faţă de cultele creştine baptiste din străinătate. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului Creştin Baptist din România Baptiştii din România s-au organizat pe plan naţional în Uniunea Comunităţilor Creştine Baptiste. 553/1944. comitetul de conducere şi cenzorii (art. 2). Cultul funcţionează în baza Decretului . Organul de conducere al Federaţiei este un consiliu alcătuit dintr-un număr de membrii delegaţi de către fiecare cult component. Organele de conducere şi de control ale comunităţilor bisericeşti sunt ca şi la biserică: adunarea generală. 178/1948 pentru regimul general al Cultelor şi a Decretului nr. 14). Statutul Cultului Creştin Baptist din România. ea trebuie să ia măsuri.166 Statutul de organizare şi funcţionare al cultului creştin baptist.. 39). minoritatea fiind obligată să se supună hotărârii luate.

Ministerul Culturii şi Cultelor. Uniunea de conferinţe. 1203/1950. numai prin Uniune sau cu asentimentul scris al ei putându-se face acte de orice fel în numele cultului creştin baptist din România (art. 169 Legiuirile B. Iorgu Ivan. 62. 235-237. 136. p. pentru prima dată Biserica este recunoscută provizoriu. care are loc în anul 1950. art. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului Creştin Adventist de Ziua a 7-a În anul 1946. administrativ şi reprezentativ (art. Congresul cultului creştin baptist este organul suprem de îndrumare şi control al cultului creştin baptist. Conferinţa şi Uniunea de Conferinţe (art. Pe aceeaşi dată se aprobă Statutul şi mărturisirea de credinţă a Bisericii Adventiste de Ziua a 7-a. este convocat din 3 în 3 ani şi lucrează după preşedinţia Uniunii. cu sediul în Bucureşti (art.R.167 3. 61. asistat de secretarul generalul sau de un birou de zi ales de participanţii la Congres (art. 168 Statutul de organizare şi funcţionare al cultului creştin adventist de ziua a 7-a din România precizează independenţa acestuia de orice alte organizaţii similare din străinătate (art. 5). este organizaţia centrală a Cultului creştin adventist de ziua a 7-a şi este organ spiritual. 15). cit. 52). op. iar după promulgarea Constituţiei din anul 1948 se fac pregătirile în vederea recunoaşterii de către stat. 3).O.169 167 168 Prof. Organul central de reprezentare a Cultului faţă de autorităţile statului este „Uniunea de conferinţe adventiste de ziua a 7-a din România”. sub Înalt Prea Sfinţitul Patriarh Justinian 1948-1953. 73. Părţile componente ale Cultului creştin adventist de ziua a 7-a sunt: Comunitatea. op. p. alcătuită din toate conferinţele de pe teritoriul României. 64).50). pp. 13).cit. Conferinţele şi Uniunea de Conferinţe sunt persoane juridice (art.cit.. prin Decretul Prezidiului Marii Adunări Naţionale nr.Uniunea comunităţilor creştine baptiste din România este organul central reprezentativ şi administrativ al cultului creştin baptist. ...

77.171 5. Iorgu Ivan. propriu-zişi). recunoscuţi de stat din anul 1933 ca asociaţie religioasă. 1). ca delegaţi din partea Uniunii. care practică botezul la naştere. cit. Creştinii după Evanghelie au fost recunoscuţi ca având calitatea de cult. La aceste Conferinţe pot lua parte. p. trebuie să obţină autorizaţii anume eliberate de Uniune. Aceştia sunt şi reprezentanţii legali ai comunităţii în faţa oricărei autorităţi administrative şi în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad (art.. p. comunităţile dint-o regiune fiind reprezentate printr-un număr de 30 de delegaţi.170 Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului creştin după Evanghelie din România. Unitatea superioară este Uniunea comunităţilor (adunărilor) Cultului creştin după Evanghelie. Fiecare comunitate sau adunare locală se conduce prin 2-5 fraţi-bătrâni. op. În 1946. formând Cultul creştin după Evanghelie. ca să-şi poată exercita cultul în localitatea respectivă. care este persoană juridică numai dacă are 20 de membrii. au fuzionat cu Creştinii după Scriptură. cu aprobarea Ministerului Cultelor.. . Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului Penticostal 170 171 Ministerul Culturii şi Cultelor. Comunităţile (adunările locale) se adună în Conferinţă regională.4. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului creştin după Evanghelie În anul 1939. care este formată din comunităţile Cultului creştin după Evanghelie din întreaga ţară. prevede ca primă parte componentă a acestui cult comunitatea sau adunarea locală. Odată pe an. şi ramura a II-a. 238. Creştinii după Evanghelie.cit. cu două ramuri: ramura I (Creştinii după Evanghelie. Prof. unul până la trei membri. constrânşi de regimul vremii. art. care practică botezul la majorat. Grupările mai mici de 20 de membrii.

Personalul duhovnicesc al Cultului Penticostal este compus din presbiteri. cit. . sunt persoane juridice (art.. înaintat de Federaţia uniunilor de comunităţi evreieşti (mozaice). 5). Cultul Penticostal funcţionează în legalitate. Statutul Cultului Mozaic Statutul de organizare şi funcţionare a cultului mozaic. alese de Adunarea generală. a fost aprobat de Prezidiul Marii Adunări Naţionale cu decretul nr. care au numărul legal de membri. Statutele Cultelor Necreştine 1. înregistrat la Ministerul Cultelor sub nr.R. Biserica Penticostală a fost recunoscută legal. 589 din 1 iunie 1949. ca şi celelalte culte evanghelice. În anul 1950.O. p. Părţile componente locale ale cultului mozaic sunt comunităţile. când mulţi pastori au fost trimişi în închisoare sau lagăre. sub Înalt Prea Sfinţitul Patriarh Justinian 1948-1953. care este compusă din 45 de delegaţi desemnaţi de filiale.cit. a avut de suferit. mai ales în timpul celui de al doilea război mondial. Şi acest cult. 14. 172 173 Ministerul Culturii şi Cultelor.477 din 28 mai 1949. După 23 august 1944.. diaconi şi predicatori. prevede organizarea acestui Cult în Comunităţi locale sau Biserici şi în filiale (art.173 Consiliul bisericesc este forul de conducere al Cultului Penticostal şi se compune din 15 persoane. 146.172 Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului Penticostal – Biserica lui Dumnezeu apostolică – din România. p.Asociaţia credincioşilor penticostali s-a constituit în anul 1924. op. C. iar organizaţia centrală a acestui cult este Federaţia comunităţilor evreieşti. Legiuirile B. Cultul penticostal ca atare şi părţile lui componente.4). op. 75. filialele şi comunităţile.

organizează şi întreţine pe plan extern.cit. pp. Statutul de Organizare al Cultului Musulman În anul 1877 Cultul Musulman din România este organizat în patru muftiate. Acesta cuprinde toate comunităţile şi obştile din ţară. interesele comunităţilor evreieşti. potrivit statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Mozaic. cu sediul la Constanţa. membrii clerului şi comunităţii (art. Iorgu Ivan. consiliul superior rabinic. 590 din 1 iunie 1949. (art. Comitetul de conducere. 230-231. Afirmând principiul autonomiei şi al independenţei de oricare altă autoritate sau organizaţie religioasă din străinătate. şeful cultului musulman. .062 din 24 mai 1949 a fost aprobat de Prezidiul Marii Adunări Naţionale cu decretul nr. 174 175 Prof. de Surai Islam (colegiul sinodal).3). cit. 2. 14. 82. reprezintă şi apără. relaţii cu diaspora evreiască şi organizaţiile religioase internaţionale. iar în 1943. Cultul musulman este reprezentat de Muftiu. activitatea confesională a minorităţilor evreieşti din România este condusă de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti. cu sediul în Bucureşti. p. prezidiul. preceptelor şi tradiţiilor religioase mozaice şi coordonează activitatea comunităţilor. prin contopire au rămas numai două. cultul musulman din România se conduce după învăţăturile Coranului şi după dogmele şi canoanele stabilite de El (Seriatul). Ministerul Culturii şi Cultelor. Ea asigură realizarea în fapt a practicilor.174 Aşadar. muftiatele din Tulcea şi Constanţa s-au unificat. aprobă constituirea de noi comunităţi sau desfiinţarea acestora.. 4). comisia de cenzori (art.. art. Statutul de organizare a cultului musulman din România. op. formând un singur muftiat (centru de cult).175 2. pe plan intern. înregistrat la Ministerul Cultelor sub nr. 26). Între cele două războaie mondiale.Organele de conducere ale Federaţiei Comunităţilor evreieşti sunt: Congresul.

Consiliul eparhial este organul executiv superior pentru treburile administrative. Prof. În linii mari organizarea bisericii armeno-grigoriene. culturale. Prin Legea Cultelor din 1928. Organul central este Congresul eparhial. culturale şi epitropeşti. comitetul cultural şi comitetul economic. care vieţuieşte din cele mai vechi timpuri în ţinutul dintre Munţii Caucaz. corespunde organizării Bisericii Ortodoxe Române. În 1931 este votată Legea pentru înfiinţarea şi funcţionarea eparhiei armene. formează o singură eparhie cu reşedinţa în Bucureşti. bisericeşti. Marea Caspică şi Marea Neagră. chestiunile sale religioase. potrivit statutului amintit. art.D. . ea îşi afirmă totuşi autonomia. Iorgu Ivan. p. Stând sub autoritatea dogmatică şi canonică a Catolicosului tuturor armenilor din Sf. conduce şi administrează. Biserica armeno-grigoriană din România. 176 177 Ibidem. Biserica Armeană şi Cultul Creştin De Rit Vechi 1. cuprinzând pe toţi credincioşii cultului creştin armeno-grigorian din România. cultul armean a fost recunoscut de către Statul român ca făcând perte dintre bisericile istorice din ţară. în virtutea căreia îşi reglementează. Ecimiadzin.. 232. 63.176 Statutul organic şi administrativ al eparhiei armeno-grigoriene din România a fost aprobat de Prezidiul Marii Adunări Naţionale cu decretul nr.cit. Statutul Organic şi Administrativ al Eparhiei ArmeanoGrigoriene Biserica apostolică armeană reprezintă biserica naţională a poporului armean. ajutat de un vicar eparhial. 593 din 1 iunie 1949. prin organe proprii. Consiliul eparhial are în componenţa sa trei comitete: comitetul spiritual bisericesc. p.177 Episcopia armeană este condusă de un Arhiepiscop sau Episcop. funcţionale şi epitropeşti ale întregii eparhii.

cu toate cărţile ei bisericeşti. cit. Organele de conducere parohiale sunt: adunarea parohială.Cultul armean nu are unităţi intermediare. 65-66.. 2. consiliul parohial (epitropia) şi comitetele parohiale. pp. op. fără jurisdicţie canonică (art. Statutul Cultului Creştin de Rit Vechi Cultul Creştin de Rit vechi („Biserica lipovenească”) cuprinde credincioşii ortodocşi ruşi veniţi în ţările române începând cu prima jumătate a secolului al XVIII-lea.179 178 179 Ministerul Culturii şi Cultelor.178 Statutul cultului creştin de rit vechi a fost aprobat de Prezidiul Marii Adunări Naţionale cu decretul nr. orânduielile şi riturile (art. ca urmare a persecuţiei şi teroarei dezlănţuite de Biserica Ortodoxă Rusă şi autorităţile ruseşti. alese de adunările parohiale respective (art. călăuzitoare şi canonică în Biserica creştină de rit vechi funcţiona Soborul mic şi Soborul mare. iar ca autoritate superioară executivă – episcopul. pentru că nu au fost de acord cu reformele în ritualul cultului iniţiate de Patriarhul Nikon. . Credincioşii creştini de rit vechi se consideră păstrătorii „adevăratei credinţe ortodoxe” şi a vechilor rânduieli tradiţionale ale Bisericii Ortodoxe. la mijlocul secolului al XVIII-lea. 4). ales de adunarea eparhială. cinurile. 19). iar serviciile religioase le oficiază în limba slavonă. Ca autoritate superioară.cit. sub conducerea unui episcop. Episcopul este ajutat de doi vicari arhierei. 637 din 1 iunie 1949. Iorgu Ivan. art. Este format dintr-o eparhie şi parohii. Prof. Existent in România de la 1667. (art. 10). cultul creştin de rit vechi reprezintă continuarea bisericii vechi ruseşti ortodoxe de până în a II-a jumătate a secolului al XVII-lea. 234. p. 1). cu ajutorul consiliului eparhial.. păstrează calendarul pe stil vechi. iar parohiile de preoţi şi consilii parohiale.

Marginalizată şi persecutată. precum .CONCLUZII Biserica Ortodoxă Română în timpul dictaturii comuniste s-a aflat într-o situaţie grea. fiind considerată o instituţie retrogradă şi reacţionară. Biserica a fost supusă unui control sever din partea statului comunist şi doar prin clarviziunea şi tactul unor ierarhi de seamă.

A.. controlul statului fiind prezent la toate nivelurile şi structurile bisericeşti. Relaţia dintre Statul comunism şi B. . Biserica a fost nevoită să renunţe la anumite laturi ale activităţii sale. mozaic. iar Biserica încerca să scoată cât mai mult din îngrădirea ei libertate garantată de către stat. dar se preciza că aceasta va asigura libertatea de conştiinţă pentru toţi cetăţenii ţării.. romanocatolic. egalitatea între cultele religioase şi autonomia lor.Patriarhul Justinian Marina. Având în faţă experienţa rusă.O. Biserica a fost de la bun început dezonorată de comunişti. creştin de rit vechi (lipovean). Statul profita de neimplicarea politică sau propagandistică a Bisericii. Biserica a fost înlăturată cu totul din viaţa statului devenind o instituţie marginalizată de conducerea atee a statului. era o tentativă comună de a profita la maximum de celălalt. noul patriarh s-a pronunţat pentru o adaptare a Bisericii Ortodoxe Române la „lumea nouă”.R. a reuşit să-i câştige dreptul la supravieţuire. activitatea ei limitându-se strict la cadrul parohial şi la lăcaşul de cult al fiecărei parohii. prin care s-a prevăzut separarea Bisericii de Stat. prin însuşi textul Constituţiei din aprilie 1948 şi prin Legea cultelor din august acelaşi an. activitatea ei limitându-se strict la serviciile religioase din lăcaşul de cult. odată cu instaurarea regimului comunist în ţara noastră au survenit schimbări şi în viaţa Bisericii Ortodoxe Române şi a celorlalte culte din ţară. musulman. Erau recunoscute 14 culte: ortodox. la 4 august 1948 s-a promulgat Legea pentru regimul general al Cultelor. înainte de a fi definitiv subordonată statului. Venirea comunismului a adus o Lege a cultelor extrem de restrictivă. Astfel. armeano-gregorian. sinodo-presbiterian. În acest scop propaganda comunistă a încercat să utilizeze atât instituţiile cât şi personalităţile culturale. reformat (calvin). în schimbul unor compromisuri făcute statului comunist. Ocupaţia militară sovietică şi noul regim politic instaurat în martie 1945 au folosit toate mijloacele pentru a transforma România într-un stat totalitar de tip comunist. unitarian. Astfel. a fost înlăturată cu totul din viaţa publică. evanghelic-luteran C.

în proporţia cunoscută: 1/3 clerici şi 2/3 mireni. cu o evoluţie sinuoasă. ci erau îndreptate împotriva tuturor cultelor. bisericile au fost atribuite Bisericii Ortodoxe. Biserica noastră avea un număr mai redus de eparhii. Majoritatea preoţilor greco-catolici care nu au trecut la Biserica Ortodoxă Română şi nu s-au implicat în probleme politice au reuşit pe parcurs să se încadreze în diverse servicii la stat. Martorii lui Iehova şi câteva culte neoprotestante. în Adunările şi Consiliile parohiale. în comparaţie cu perioada precedentă. Potrivit acestuia. toate având organizarea lor specifică şi lăcaşuri de cult. penticostal şi creştin după Evanghelie. Realizată în spiritul unei canonicităţi autentice. Adunările şi Consiliile eparhiale şi Adunarea Naţională Bisericească (pentru întreaga Patriarhie).baptist. Noua organizare şi legislaţie bisericească reprezintă un moment de seamă din istoria Bisericii noastre. indiferent de confesiune. Biserica Greco-Catolică a fost desfiinţată prin decret în 1948: bunurile iau fost preluate de Stat. s-a întocmit şi Noul Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. ca politică de ordin general a unui regim declarat ateu. Preocupările Securităţii faţă de clerici şi credincioşi nu priveau exclusiv doar Biserica Ortodoxă. În urma promulgării Legii Cultelor. Acest Statut are la bază principiile Statului Organic al lui Andrei Şaguna. ierarhii şi preoţii recalcitranţi au fost închişi. Se prevede şi acum participarea laicilor la conducerea Bisericii. adventist de ziua a şaptea. Prin Noua Lege a Cultelor au fost scoase în afara legii Biserica GrecoCatolică. încercând să o . rezultat al strădaniilor patriarhului Justinian. dar care şi-a iubit Biserica pe care a păstorit-o. Al treilea patriarh al României a fost o personalitate complexă. votat de Sfântul Sinod la 19-20 octombrie 1948 şi aprobat de Conducerea de Stat. având o situaţie materială cu mult mai bună decât a oricărui preot. noua legislaţie a facilitat întreaga lucrare a Bisericii noastre chiar şi în perioada regimului totalitar.

Veritabil „ac al balanţei”. Unele mănăstiri au devenit centre de rezistenţă anticomunistă (Tismana. Nu se putea întruni nici o conferinţă preoţească sau vreo adunare eparhială.apere printr-o politică de echilibru între instituţia ecleziastică şi autorităţile politice. unele cu un trecut multisecular. cum ar fi pastoralele mobilizatoare în care oricum nu credea nimeni. Din 1948 şi până la prăbuşirea regimului comunist în 1989. vreo serbare în şcolile teologice decât în prezenţa inspectorilor de culte. gata oricând să reprime orice acţiune considerată contrară intereselor statului ateu şi să-şi informeze superiorii. Monahismul românesc a fost. s-a exercitat un control permanent asupra tuturor aşezămintelor bisericeşti şi a slujitorilor lor. Erau controlate mai ales legăturile cu teologii din alte ţări veniţi la noi. Justinian a ştiut să valorifice nevoia puterii comuniste de Biserică în acţiunea ei de consolidare a puterii pentru a obţine cât mai multe concesii. de când au luat puterea şi până la sfârşitul anului 1989. Numeroase mănăstiri şi schituri. fie prin aşa numiţii „inspectori de culte” (din Ministerul. iar participările teologilor români veniţi la congrese şi întruniri ştiinţifice peste hotare se puteau efectua numai cu acordul prealabil al Departamentul Cultelor. Tot acesta cenzura absolut toate publicaţiile bisericeşti. prezenţi mereu în toate instituţiile bisericeşti. Cheia. al căror tiraj era foarte redus. fiind difuzate numai în cercurile bisericeşti. Acceptând să facă unele lucruri pe care le considera de mică importanţă. îşi încetau existenţa. mai târziu Departamentul Cultelor). . altele căpătau un regim de toleranţă în vederea unei reprezentări pur protocolare sau turistice. schitul Negru Vodă). Nu trebuie uitat faptul că mănăstirile ortodoxe au constituit loc de refugiu şi de muncă pentru foşti deţinuţi politici. Decretul 410 contra monahismului de la anul 1959 a fost o reacţie întârziată la rezistenţa care se înfiripase la un moment dat în mănăstiri. el spera să câştige în altă parte. fie mai ales prin ofiţerii de Securitate. ţinta preferată de distrugere de către autorităţile comuniste din România. fără nici o îndoială.

totuşi doctrina Bisericii s-a păstrat neatinsă. patru Academii teologice din Ardeal şi Banat. se numărau şi teologi de mare prestigiu. ca Nichifor Crainic. Aşadar. acceptate cu smerenie . Liviu G. oprindu-se totodată şi catehizarea tineretului. au fost suprimate periodicele bisericeşti ale eparhiilor. chiaburi sau legionari. şi mulţi alţii. aruncaţi în închisori. Pentru zelul lor misionar. şi cu toată vigilenţa cenzură. multe publicaţii au putut să apară. în timpul regimului comunist. Astfel. Munteanu. Ilarion Felea. De asemenea. pentru a impune unele măsuri. unii au murit acolo. au fost desfiinţate Facultatea de Teologie din Suceava. Ioan G. s-au interzis slujbele în spitale. cum este „Dogmatica Ortodoxă”. precum şi seminarile teologice ale eparhiilor din Muntenia şi Moldova. au fost desfiinţate câteva eparhii şi aproximativ 20 de ierarhi au fost puşi în retragere. ierarhii. unii deportaţi chiar în Siberia. Deşi a fost îngrădită în activitatea sa şi cenzurată în mod amănunţit. au fost arestaţi. preoţii şi călugării. Dumitru Stăniloae. mulţi au fost consideraţi ostili regimului comunist şi au fost condamnaţi la ani grei de puşcărie. în trei volume a părintelui Dumitru Stăniloae. iar cei mai mulţi au fost eliberaţi abia în 1964. propovăduită aşa cum s-a putut în formele ei clasice. aproximativ 1800 de preoţi ortodocşi. trimişi să lucreze la canalul Dunăre-Marea Neagră. să verse mult sânge. la care se adaugă şi cei romano-catolici. Nu trebuie uitat faptul că în jur de 150 de preoţi ortodocşi au murit în închisorile comuniste. conducerea a trebuit să folosească forţa. Între cei aruncaţi în închisori. reviste pe la unele eparhii: ba chiar şi studii de importanţă majoră.Tot în anul 1948 a fost înlăturat şi învăţământul religios din şcoli. au reuşit să menţină tradiţiile creştine şi flacăra credinţei în inimile şi sufletele credincioşilor. greco-catolici şi protestanţi. Cu toate acestea. fiind catalogaţi reacţionari. să transforme Biserica Ortodoxă într-o Biserică de martiri. azile şi cazărmi. Nu trebuie să uităm de tragediile anonime consumate la nivel de parohie sau umilinţele la care au fost supuşi monahii şi monahiile. Savin.

Astfel. Nicolae Ceauşesu fiind revoltat că în Bucureşti erau prea multe Biserici monument istoric. în comparaţie cu situaţia din alte ţări zise „socialiste” Biserica Ortodoxă Română a desfăşurat o activitate mult mai intensă. au fost demolate peste 20 de lăcaşuri de închinare din Bucureşti: mănăstirile Cotroceni. vizită care a fost intens urmărită în presa occidentală. Pantelimon. sau războiul de toate zilele dus cu cenzura obtuză şi insolentă sau cu agenţii securităţii atât de siguri pe puterea lor fără limită încât nu-şi mai ascundeau identitatea sau misiunea. Planurile de demolare a Dealului Patriarhiei. În concluzie. Enei. bisericile Sfânta Vineri. 1987-1988. Văcăreşti. În orice caz. Alba –Postavari. Numai vizita Patriarhului Ecumenic Dimitrios I de Constantinopol. situându-se pe linia tradiţiilor bimilenare de slujire a poporului drept credincios. a deturnat voinţa malefică a regimului comunist. Sfântul Spiridon Vechi. Sfânta Treime Dudeşti etc. a intrat cu buldozerul în ele. putem afirma cu convingere că Biserica Ortodoxă Română şi-a făcut datoria şi în perioada regimului totalitar.demnă şi întru nădejdea unor vremuri mai bune. a fost punctul maxim de încordare între regim şi Biserică. Relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi comunism au fost mereu tensionate. BIBLIOGRAFIE CĂRŢI ŞI MANUALE: . în ultimii ani ai dictaturii comuniste. Spirea Noua Izvor. atât cât i s-a îngăduit.

. 5. Bucureşti. sub Înalt Prea Sfinţitul Patriarh Justinian 1948-1953.Istoria Bisericii universale şi a Bisericii româneşti de la origini până în zilele noastre. – Pro memoria. 3. George. Bucureşti. 8. 1994. 1995 4. . Bartolomeu Valeriu . şi Cecilia Luminea.R. Paul. Andreescu. Editura Anastasia. Mărturisitori de după gratii – Slujitori ai Bisericii în temniţele comuniste. Bucureşti. Humanitas. Harisma. Ioan. şi Virgiliu Constantinescu şi Flori Stănescu.Universal Dalsi.Ortodoxie şi putere politică în România Contemporană. Bucureşti. Anania. Anania. Dură. Bota. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Enache. Pr. 2002. 2003. Bucureşti. Minorităţi etnoculturale – Mărturii documentare. 6. 1994.Negarea lui Dumnezeu.Comunismul . Prof. Dr.. Andreea şi Lucian Nastasă. Pr.Bisericile osândite de Ceauşescu. 7. *** Legiuirile B. Andrea Varga. Lidia. 2005. Bucureşti. . 2. Ep. Biserica întemniţată – România 1944-1989.. Casa de Editură Viaţă creştină. Ioan. Dr. . Nemira. Ed.O. 1953.Istoria Românilor.1. Paul. Centru de Resurse pentru diversitate Etnoculturală. Dumitrescu. Cluj. Bucureşti. 9. 11. Cluj-Napoca. 1995. Ed. şi Virgiliu Şt.. Ed. . .Monahismul românesc în anii 1948-1989. 2000. Caravia. Lucia Stoica şi Neculai Ionescu-Ghinea. Livia Melinte. Cluj–Napoca. . Bucureşti. Ed. Ioan. Constantinescu şi Ştefan Iloaie. 10. Ana-Nina Prosan. Chioar. Caravia. . 1998. Dr. Pr. 1992. Nicoleta. Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă.

Bucureşti. Prof. 14. Convorbiri literare ABC Dava. Irimie. Ed.12. Ed..Istoria românilor. .. 2002. 1992. 1994. Dr. Eleodor. 2000.Calvarul României creştine. Vasile. . Grossu. Gillet. Reîntregirea. Ediţia a II-a. Manea.. Ghiţă. . Arhid.Religie şi naţionalism.. Bucureşti. 19. Floca. Mihai şi Bogdan Teodorescu. şi Dr. Problematica dreptului bisericesc în perioada comunistă.Gândirea socială a Bisericii. . 16. Ed.Administraţie Bisericească parohială şi legislaţie. Ioan N. Deisis. Ioan Vasile.Din istoria dreptului românesc (III)– Concordatul. dr.. Lect. . Sorin Joantă. . Leb. 1992. Sibiu. Dr. Univ. şi Germano Maroni. 2000. Bucureşti. 2006. 13. Editura Humanitas. Arhid. 18. 1997. 22.. . Prof. Sibiu 2002. Ionescu. 2004. ClujNapoca. 20. Ică Jr.. Editura Universităţii „Lucian Blaga”.Comunismul în România. Focşeneanu.Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste. 21. Didactică şi Pedagogică. Pr. 1993. Floca. Dr. Ed.Biserica şi implicare. . Editura Limes. . Litera. Ed. Ioan I. Ioan N.Istoria constituţională a României 18591991. act diplomatic în slujba acţiunii catolice. Ideologia Bisericii Ortodoxe sub regimul comunist. 15. Sibiu. 17.. Alba-Iulia. Sergiu. Manea. Bucureşti. Ed. Universităţii „Lucian Blaga”. Oliver. Prof. Sibiu. Marga. Editura Polsib.

Sibiu. Bucureşti. . Comunitarism şi comunism. Ioan Alexandru.. Păiuşan. R . Bucureşti. 33.III. . Milea. Christiana.. Idem . vol. Preda. Ed.Uniaţia în Transilvania în trecut şi astăzi. 27. Mircea. Neagoe. Ed. 2003. Bucureşti. Păcurariu.Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989. 31. Cristian. Ministerului Cultelor. Ed. 30. 24. .Cristina şi Radu Ciuceanu. Oradea. Mladin. Ed. Noua Alternativă. Prof. ClujNapoca. . 2004. . 2005. vol. Oancea . . Oradea.Cultele religioase în R. 2004.R. ARTICOLE ŞI STUDII: . Ed.Închisorile unui preot ortodox. . Zosim. Mizgan. Bucureşti.23.Viaţa religioasă din România. Lumina. Zeno. Vasile. .Biserica în Stat. 1996. 1997.O. Bizantină. 1999. Pr. 28. 2002. Editura Carpatica. „Episcop Nicolae Popovici”. Polirom. Ed. Pr. 29. „Revista teologică”. 1949.B. Ed.Istoria politică a României între anii 1944-1947. sub regimul comunist 1945-1958. Ed. Institutul Naţional pentru studiul totalitarismului. . I. 34. Bucureşti.Secesiunea Ardealului. Ministerul Culturii şi Cultelor. 25.Istoria Bisericii Ortodoxe Române. 2006. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Stelian.P. Editura Scripta. Nicolae. . Bucureşti.B.R sub asediul diversiunii şi calomniei. O. Dr. Stanciu. 32. 1941. Radu. 2001. Stoian. 26.

. 36. Neaga.Noua Constituţie şi Biserica. în rev.Biserica Ortodoxă Română în luptă cu „diavolul roşu”. Vasile. în „Centenarul Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”.. Dr. Fundaţia Academia Civică. 1997. Floca. 1948. 42. Ivan. 1-3. 3-4. .O. în rev. . 3-4. Nicolae Popocici. 41. Liţiu. Arhid.Episcopul martir Dr. . în Anuarul Facultăţii de Teologie. Ioan N. 2002 – 2003. Prof. Bucureşti. Grăjdian. Aioanei. *** Anul 1948 – Instituţionalizarea comunismului. Nicolae Popovici al Oradiei. . şi Frusinica Moraru. în „Libertatea religioasă în context românesc şi european”. Idem. . 44. în rev. . 1990. Bazele canonice ale organizării şi funcţionării Bisericii Ortodoxe Române. Nicolae. în rev.35. 37. B. Modificarea unor dispoziţiuni din Legea pentru regimul general al Cultelor. nr. 6. 3-4. 38. Mitropolia Ardealului. .R. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.. Telegraful Român. Prof. 1948. Ionuţ. Manolache. Ed. nr. 2005. 39. 2001.Editura Bizantină. Gheorghe. Corduneanu. în rev. Bucureşti.Statutele de organizare a cultelor religioase din Republica Populară Română. Biserica Ortodoxă Română. Altarul Banatului. nr. 40. 1952. nr. 43. 1990.. 1998. Constantin.Întru pomenirea episcopului martir dr. 27-28. nr.Muzica bisericeasca ortodoxa în România înainte şi după schimbările din 1989. Sibiu. în rev. Teodor N. nr.Autonomia Bisericii Ortodoxe faţă de Stat în România în perioada 1866-1989. Iorgu. Studii Teologice. .

2003. B. în rev. Memoria.………….Statutul Bisericii Ortodoxe Române..R. Studii Teologice. 53.. în rev. Papacostea.B.. Patriarh Justinian....Noua lege a cultelor.Prigonirea Bisericii Ortodoxe strămoşeşti sub comunism. 1.. nr. Mitropolia Olteniei... nr. . 9-10....Episcopul martir Dr. în rev. Redacţia. 50...R. 1950. 5-8.. 1954.. Nedelescu.. 48. în rev..... în rev. nr... 52. Ştefan.. . 1969. Idem.. Mircea.. în rev.... după 23 august 1944. 49. în rev.. L.Legea Cultelor.. .. Idem. 7-8. 54. B.. 1.. Pr.. nr.p.. nr. Statutul juridic al cultelor în perioada comunistă…………. Dr.. Prof. 1948. 9.5-6.. .... . 7-8.. 4 I.. Ortodoxia nr. nr.. .P... V. Pr. Şerban.. nr..R.. 1. Studii Teologice. Dumitru.45... 1948.S. Liviu. Pr.. 55.. în rev....p... în rev. Nr.... 7 . Prof... Instaurarea comunismului în România……………………………p..... Pădureanu..O.. 1949. Dr.Legislaţia bisericească a I... nr... . Nicolae Popovici al Oradiei.R...Veac nou în Biserica Ortodoxă Română.O..1953.. 1990. . . Pr. Păcurariu.... în rev. B.Organizarea asistenţei sociale. 7 1.. ..Biserici demolate în Bucureşti între anii 1977-1989.. nr.. Prof... 46.. CUPRINS Cuvânt introductiv.. Emil.. Idem. 11-12. 7-8.O. în Revista Teologică..Regimul de democraţie populară şi libertăţile religioase. Glasul Bisericii. 1949. Stăniloae.O. 47... Stan.. 51. 2001.. Pr.... Mitropolia Olteniei..

. 56 C.... Situaţia Bisericii Romano-Catolice………………………………....p.. 37 2. Biserica Romano-Catolică………………………………………. 79 . 50 4. 71 1.p. Aplicarea Legii Cultelor şi Statutului B.p.O. 68 B. 55 5... 59 2.... 71 2...p.....…. Cultele Protestante.... Preoţii ortodocşi în închisorile comuniste………………………... Biserica Armeană şi Cultul Creştin de rit vechi în perioada comunistă………………......p... 33 B.O.. 15 II.p. Neoprotestante..p. Legea Cultelor din anul 1948………………………………..p... 63 III.... Persecuţia Bisericii Greco – Catolice……………………………p.p... Necreştine.. 76 IV....... Problema mănăstirilor ortodoxe………………………………….. Atitudinea Bisericii Greco-Catolice după 1990…………………. lupta pentru pace şi confiscarea proprietăţilor cultelor……………………………………………………………...... Cele 13 Regulamente…………………………………………. Raporturile stat (partid) – B... 11 3.p. Situaţia Bisericii Greco-Catolice…………………………………p... 37 1.. Relaţia patriarhilor ortodocşi cu statul (partidul)…………………... 23 A.... Biserica Ortodoxă Română în perioada comunistă...p.………………p..…………………………p..2... Schimbări structurale survenite după 1945……………………………p. Pensionarea ierarhiilor ortodocşi………………………………….. 66 1.p.... 74 3... Constituţiile comuniste …………………………....p..p. 66 2. 44 3.p...………………………p. 23 2....... Demolarea bisericilor în perioada comunistă……………………. Biserica Romano-Catolică şi Biserica Greco-Catolică în perioada Comunistă…………………………………….R…………………….....R. Asistenţa socială.. 66 A.p. Acţiunile securităţii asupra clerului şi credincioşilor…………………... 30 3.. Biserica Română Unită cu Roma ……………………………….23 1. Abrogarea Concordatului cu Vaticanul......p.. Supravieţuirea Bisericii Ortodoxe într-un regim ateu…………….. Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române……………………………………………………………p.. 59 1.......p.

.p. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului creştin după Evanghelie…………………………………………………………p.p. 84 4. Statutul Cultului Mozaic………………………………………….p. 83 3.p. 88 1. 87 1.p. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului Penticostal…….... Statutul Cultului Creştin de Rit Vechi……………………………p.p.p.p. 88 2. Statutul Organic şi Administrativ al Eparhiei ArmeanoGrigoriene ………………………………………………………. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului Creştin Adventist de Ziua a 7-a………………………………………………………p. (Confesiunea Augsburgică)………………………………………………………p. Creştin după Evanghelie şi Penticostal)……………………………………….p. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Cultului Creştin Baptist din România………………………………………………………p. Statutul de Organizare al Cultului Musulman……………………. Biserica Armeană şi Cultul Creştin De Rit Vechi……………………... A. Statutele cultelor neoprotestante………………………………………. 81 4. 79 2. 91 . 81 B. 82 2.. Statutul Bisericii Reformate………………………………………p... 86 C...p.A. 87 D.. Statutul Organic al Bisericii Evanghelice C. Adventist de Ziua a 7-a.………………………. Statutul de organizare a Bisericii Unitariene……………………. 80 3. 85 5. Statutul Bisericii Evanghelice Luterane Sinodo-presbiteriale……. 87 2. Statutele Cultelor Protestante………………………………………….p. 79 1. Statutul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Reprezentative a Cultelor Evanghelice (Baptist. Statutele Cultelor Necreştine …………………………………………. 89 CONCLUZII……………………………………. 82 1.p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful