You are on page 1of 18

BaZELE CONCEPTUALE ALE TEORIEI ADMINISTRAŢIEI

Scopul şi funcţiile administraţiei publice. Caracteristicile generale ale administraţiei publice. Obiectul şi subiectul administraţiei publice. 5. 4.PLANUL: Noţiune de administraţie publică. Legi şi legităţi Esenţa şi conţinutul principiilor administraţiei publice. 1. . 3. Mediul intern şi extern în administraţia publică. 7. 6. 2.

Executarea şi implementarea politicii publice.   Timpul în care se află în funcţie un şef executiv.1981). Illinois. ajutător .“Administer" : agent. "Dictionary of American Government and Politics". sau într-un alt sens. servitor. ajutător. Shafritz de la University of Pittsburgh."minor". instrument. ce se traduce prin cel care comandă. precum preşedinte. Verbul "administro " înseamnă a da o mână de ajutor. Astfel. sub îngrijirea prof. Cuvântul "administer" aproape sinonim cu "minister" . îngrijitor. a conduce sau a dirija. Jay M. în anul 1988. când Jimmy Carter a fost preşedintele Statelor Unite. editat la "The Dorsey Press"Chicago. care înseamnă mai puţin şi din prefixul "ad".  Supravegherea averii unei persoane decedate pentru a se plăti taxele şi a se repartiza bunurile şi averea către moştenitori. Verbul "administro " înseamnă a da o mână de ajutor.  . guvernator sau primar. administraţia Carter înseamnă acei ani (1977 .care înseamnă: servitor. Termen colectiv pentru toţi oficialii din aparatul guvernamental. reţine pentru cuvântul "administration " mai multe sensuri. superiorul. şi anume:  Conducerea şi îndrumarea afacerilor guvernelor şi instituţiilor.s-a format din rădăcina "minus" . a conduce sau a dirija. "sensul" şi subliniază starea de inferioritate în raport cu "magister". care arată direcţia.cuvânt care s-a format din "magis care înseamnă mai mult. şeful .

Arta şi ştiinţa conducerii aplicată la sectorul public.   . Organizarea şi conducerea poporului şi a altor resurse pentru atingerea obiectivelor guvernării."Dictionary of American Government and Politics" reţine pentru sintagma: "public administration" următoarele explicaţii:  Funcţia executivă în guvern: executarea (aplicarea) politicii publice.

care este realizată de corpurile legislative (sau alte autorităţi) şi interpretată de curţile de judecată. Harris definesc concis administraţia publică drept "activitatea prin care se realizează scopurile şi obiectivele guvernului“. este în principal preocupată de mijloacele pentru implementarea valorilor politice.John Corson şi J. continuă.    . P. Davis precizează că "administraţia publică poate fi cel mai bine identificată cu ramura executivă a guvernării". ca domeniu de activitate.   John Pfiffner şi Robert Presthus relevă că "administraţia publică. James W. prin sistemul structurilor proprii şi metodologii lor aplicate pentru realizarea scopurilor guvernamentale". activitatea activă. Dwight Waldo releva că "procesul administraţiei publice constă în acţiunile de realizare a intenţiei sau dorinţei guvernului. Este. Nicholas Henry formulează complex definiţia administraţiei publice. "aceasta diferind de tendinţele politice. din această cauză. atât prin accentuarea comportamentului birocratic dar mai ales. preocupată cu punerea în aplicare a legii. prin procesul de organizare şi conducere". cea "de afaceri" a guvernului.

. este un efort al unui grup care cooperează într-un cadru public. este diferită de administraţia privată prin trăsături semnificative. 3. are un rol important în formularea politicii publice şi este de aceea o parte a procesului politic. 2. 4. acoperă cele trei ramuri . legislativă şi juridică .executivă. este asociată de aproape cu numeroase grupuri private şi de indivizi.Felix şi Loyd Nigro dezvoltă definiţia administraţiei publice în cinci puncte: 1.şi relaţiile dintre ele. 5.

. executive şi judecătoreşti.Administrarea publică este: totalitatea teoriilor şi proceselor manageriale. pentru a asigura reglementările şi serviciile pentru societate în ansamblu. politice şi juridice folosite în vederea realizării mandatelor guvernării legislative. cât şi pentru segmentele acesteia.

. Scopul administraţiei publice satisfacerea interesului general şi asigurarea bunăstării populaţiei.2.

fie la nevoie. funcţia de organizare a executării deciziilor politice. care se realizează fie prin convingere. folosind forţa de constrângere.   .a deciziilor politice. dorinţelor şi necesităţilor membrilor societăţii în faţa autorităţilor competente a adoptat decizii asupra acestora.în anumite cazuri . funcţia de purtător al cererilor.Funcţiile principale ale administraţiei publice  funcţia de pregătire a deciziilor politice sau chiar de colaborare la adoptarea lor. funcţia de asigurare a executării deciziilor politice. în concret .   funcţia de executare directă.

 funcţia de organizare şi coordonare a adaptărilor ce se impun datorită transformărilor ce se produc inerent în evoluţia diferitelor componente de societăţii .Funcţiile derivate ale administraţiei publice  funcţia de instrument de conservare a valorilor materiale şi spirituale ale societăţii.

Atribuţiile administraţiei publice      Previziunea şi programarea Organizare Comandă Coordonarea Controlul .

Legi şi legităţi  Legea unităţii şi luptei contrariilor  Legea negării negaţiei Legea trecerii schimbărilor cantitative în schimbări calitative  .

Legi şi legităţi ale teoriei conducerii       Legea unităţii şi integrităţii sistemului de conducere. utilizaţi în procesul conducerii. Legea corespunderii timpului necesar şi disponibil pentru soluţionarea problemelor. Legea dependenţei rezolvării eficiente a problemelor de volumul informaţiei utilizat. a sistemelor de conducere subordonate şi a sistemelor interdependente. Legea unităţii şi subordonării criteriilor eficienţei. Legea menţinerii proporţionalităţii şi coraportului optimal a tuturor elementelor sistemului de conducere. . Legea compatibilităţii mijloacelor tehnice.

Principiile generale ale administraţiei publice  Principiul suveranităţii naţionale Principiul separaţiei şi colaborării puterilor Principiul legalităţii Principiul priorităţii şi garantării drepturilor personalităţii Principiul unităţii poporului şi integrităţii teritoriale Principiul publicităţii şi transparenţei      .

Principiul autonomiei locale. Principiul definirii prealabile a problemei de rezolvat. Principiul consultării cetăţenilor în problemele de interes deosebit. Principiul conducerii unitare. Principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice. Principiul descentralizării serviciilor publice.Principiile speciale ale administraţiei publice  Principiul organizării unitare a administraţiei publice.       .

Structura administraţiei publice .

laică. Administraţia este ierarhizată şi ordonată.Caracteristicile generale ale administraţiei publice  Administraţia constituie un corp intermediar.   . Administraţia este remunerată. egalitară. creat în vederea acţiunii. ea este făcută pentru a acţiona. civilă.

   . ea necesită. Administraţia este permanentă.Caracteristicile generale ale administraţiei publice  Administraţia este în toate ţările formalistă. cunoaştere şi tehnicitate. Administraţia publică este într-o continuă expansiune. scrisă şi birocratică. Administraţia este compartimentată vertical şi orizontal. din ce în ce mai mult.