You are on page 1of 2

TIPURI

RELIEF
(altitudine convenţională - m)

DE PAJIŞTI
PARTICULARITĂŢI PRIVIND RĂSPÂNDIREA 1. 20-600 m 2. 20-600 m 3. Soluri foarte uscate 4. Pârloage şi izlazuri 1. Regiunile estice şi sudice 2. Vest 3. Oltenia, Banat 1. Sud 2. Vest 3. Banat

• ZONALE
ZONA BIOCLIMATICĂ SUBZONA
BIOCLIMATICĂ

LIMITE ALTITUDINALE (m)
• 20-100 (SE Bărăgan) • (0) 50-200 (Dobrogea)

VEGETAŢIA LEMNOASĂ (specii lemnoase dominante)

SUPRAFAŢA

TIPURI DE PAJIŞTI 1. Festuca valesiaca 2. Botriochloa ischaemum 3. Festuca valesiaca + Stipa capillata 4. Poa bulbosa + Artemisia austriaca 1. Festuca valesiaca 2. Festuca pseudovina + Festuca rupicola 3. Chrysopogon gryllus 4. Botriochloa ischaemum 1. Poa angustifolia 2. Festuca valesiaca + Festuca rupicola 3. Chrysopogon gryllus 4. Botriochloa ischaemum 5. Festuca valesiaca

mil. ha

%

20-200

ZONA DE STEPĂ

-

-

CÂMPIE şi PODIŞURI JOASE (0-300)

ZONA DE
SILVOSTEPĂ

Silvostepa cu păduri de stejari submezofilitermofili (sudică) Silvostepa cu păduri de stejari mezofili (nordică) Subzona nemorală cu păduri de stejari submezofilitermofili (sudică)

100-250
(restul teritoriului)

Quercus pedunculiflora (Stejar brumăriu) Quercus pubescens (Stejar pufos) Quercus robur (Stejar pedunculat)

100-250
(Câmpia Moldovei)

1,1

22

100-300
(Câmpia Română, Câmpia de Vest, Dobrogea de sud-vest) Quercus cerris (Cer) Quercus farnetto (Quercus frainetto) (Gârniţă) Quercus robur (Stejar pedunculat) Quercus petraea (Gorun) Quercus robur (Stejar pedunculat) Quercus petraea (Gorun)

ZONA NEMORALĂ (ZONA PĂDURILOR DE CÂMPIE)

200-250
Subzona nemorală cu păduri de stejari mezofili (nordică) (Podişul Sucevei)

250-400
(Câmpia Transilvaniei, Podişul Târnavelor)

-

6. Festuca rupicola

2 RELIEF
(altitudine convenţională - m)

ETAJUL BIOCLIMATIC

SUBETAJUL BIOCLIMATIC

LIMITE ALTITUDINALE (m) 300-600 (200-700)
(Dealuri joase, Podişuri)

VEGETAŢIA LEMNOASĂ (specii lemnoase dominante)

TIPURI DE PAJIŞTI

PARTICULARITĂŢI PRIVIND RĂSPÂNDIREA
1. 300-1200 m (200-1400 m) 2-3. Podişul Moldovei 4. Depresiunea Transilvaniei, Dealurile Banatului

SUPRAFAŢA

mil. ha

%

DEAL ŞI PODIŞ (300-800):

Dealuri joase (300500) Dealuri înalte (500800)

ETAJUL NEMORAL (ETAJUL PĂDURILOR DE FOIOASE)

Subetajul pădurilor de gorun şi amestec de gorun

Quercus petraea (Gorun)

1. Agrostis capillaris (Agrostis tenuis) 2. Botriochloa ischaemum 3. Festuca valesiaca 4. Festuca rupicola 1. Agrostis capillaris + Festuca rubra ssp.rubra 2. Nardus stricta 3. Arrhenatherum elatius 4. Agrostis capillaris + Cynosurus cristatus 1. Festuca rubra ssp. commutata (Festuca nigrescens) 2. Nardus stricta 3. Festuca supina (Festuca airoides) 4. Rumex alpinus 1. Festuca supina (F.estuca airoides) 2. Nardus stricta 3. Festuca rubra ssp. commutata (Festuca nigrescens) 1. Carex curvula 2. Juncus trifidus 3. Festuca supina (Festuca airoides)

2,6 (1,0
Subetaj gorun)

53

Subetajul pădurilor de fag şi amestec de fag cu răşinoase

600-1350 (400-1450)
(Dealuri înalte, Munţi mijlocii)

Fagus sylvatica (Fag)

2. 300-2200 m 3. Munte (fag cu răşinoase), Soluri eutrofe

MUNTE (8002544):

Munţi mijlocii (8001700) • Munţi înalţi (17002544)

ETAJUL BOREAL (ETAJUL PĂDURILOR DE MOLID)

1200-1850 (N:1200-1650 S: 1400-1850) (Munţi mijlocii) Picea abies (Molid)

-

1,2
-

25

ETAJUL SUBALPIN (ETAJUL JNEAPĂNULUI)

1600-2200 N: 1600-2000 S: 1850-2200 (Munţi înalţi)

Pinus mugo (Jneapăn) Juniperus sibirica (Ienupăr pitic)

ETAJUL ALPIN

-

> 20002200
N: > 2000 S: > 2200 (Munţi înalţi)

Salix herbacea, Salix reticulata (Sălcii pitice) Loiseleuria procumbens (Azalee pitică)

-