You are on page 1of 21

Navigaţie Radar, Radar Plotting, Utilizare ARPA

Acronim: NR Titular Curs: conf dr Eugen BARSAN

IMPORTANTA DISCIPLINEI
 Radarul
 singurul echipament de navigaţie care poate furniza în orice condiţii de vizibilitate informaţii referitoare la:  poziţia navei  mişcarea ţintelor mobile - prevenirea coliziunilor  pilotarea navei  la ora actuala nu exista o punte de comandă care să nu fie dotata cu minim un radar  cel mai utilizat echipament de navigaţie de către ofiţerul de punte, pe durata cartului

Obiectivele cursului  interpretarea imaginii radar  interpretarea informaţiei radar  operarea corectă a radarului  utilizarea facilităţilor ARPA  utilizarea facilităţilor auxiliare .

Aplicabilitatea practica a cursului = 100%  Examen IMO  Proba teoretica Examen Licenţă  Examene de Brevet (Navigaţie): Proba Practica  Activitate Ofiţer de Cart .

STRUCTURA CURSULUI 28 Cursuri: Semestrul 1 – Forme de prezentare a imaginii si miscarii radar – Radar Plotting Semestrul 2 – Pilotarea navei cu ajutorul radarului – Utilizarea facilitatilor ARPA .

prevenirea coliziunilor Structura Notei Finale: – Activitatea la Laborator – Examen final 40% 60% .STRUCTURA CURSULUI 28 Laboratoare. organizate în 14 Sesiuni de simulare – Navigatie radar in conditii de simulare Marea Irlandei – Semestrul 1 – Rezolvarea problemelor de Radar Plotting in timp real – Interpretarea informatiei radar pt.

GRAD DE DIFICULTATE   Navigatie estimată şi costieră Algoritmi pentru diferitele procedee de radar plotting   Construcţii grafice Regula de 3 simplă FOARTE SCAZUT Dacă se face antrenament individual ! .

INFORMATII SUPLIMENTARE  Laboratoarele se desfăşoară numai la sala E108  Pentru laborator. grupa va fi împărţită în Echipe de Cart (3-4 studenţi)  Se va lucra în condiţii de simulare utilizând 4-5 punţi de comandă  Condiţii de intrare în Examen:  prezenţa la Laborator .

creioane colorate  Materiale individuale pentru Laborator: – Instrumente de lucru pe harta: creion mecanic. echer raportor – Planseta de manevra A3 – Calculator 4 operaţii (opţional) . compas. compas performant.CERINTE PENTRU BUNA DERULARE A CURSULUI  Materiale individuale pentru Curs: – Fise algoritm A4 – Planseta de manevra A4 – Scule de desen: echere.

ceea ce facilitează acumularea de puncte pentru nota finală .SFATURI UTILE  Prezenţa la curs este esenţială pentru a înţelege: – Algoritmii de radar ploting – Tehnicile de utilizare ale radarului pentru pilotarea navei – Utilizarea informaţiei ARPA  Activitatea de la fiecare laborator este notată.

– Navigatie si Transport Naval – Navigatie Radar si ARPA – Deschide contul ca oaspete  se vor găsi: – Prezentările cursurilor în Power Point – Problemele care pot fi rezolvate ca antrenament individual – Alte informaţii utile legate de cursul de NR .SFATURI UTILE Pe site-ul : http://campus.e-shipping.ro/ .

nu se va putea atinge gradul de pregătire necesar obţinerii unor rezultate care să asigure luarea examenelor  Examenul IMO se echivalează numai pentru restanţierii la NR 1 şi numai în situaţia în care a fost luat de prima dată (la sfârşitul semestrului 2) .SFATURI UTILE  Fără antrenament individual.

Vectori şi Triunghiuri .

Triunghiul de coliziune Vector MRi A0 Vector real NN Vector MRf A0’ A2 Triunghiul de Evitare W Vector real NT Noul Vector real NN .

Triunghiul de coliziune A0 Vector MRi A0’ Vector MRf W A2 Vector real NT Triunghiul de Evitare Noul Vector real NN Vector real NN .

Triunghiul de Evitare Noul Vector real NN W A0’ A2 Vector MRf Vector MRi Vector real NT Vector real NN A0 Triunghiul de coliziune .

Cele mai grele calcule la Cursul de NR .

Problema 1 VN = 15 Nd A 10.20 Care este distanţa A-B ? B 10.32 .

05 m = 2.17 .Problema 2 Care este VN ? VN = ? Nd A 08.0 Mm B 08.

15 m = 4.0 Mm ETA în B ? B ? .Problema 3 VN = 20 Nd A 18.

20 m = 2.32 C m = 1.0 Mm B 10.Problema 4 A 10.2 Mm D În cât timp parcurge distanţa C-D ? .