INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU

Notă telefonică

Având în vedere prevederile art.5.alin.(4) din OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, vă solicităm ca până la data 09.09.2013, ora 15,00, să comunicaţi la Serviciul Salarizare, fax 0238414655, numărul de posturi didactice auxiliare şi nedidactice, vacante la data de 01.07.2013,conform tabelului:
Unitatea scolara Funcţia(postul vacantat) Nr.posturi vacante Data incetarii raporturilor de munca

Inspector Scolar General Prof. Ene Dumitru

Sef Serviciu Salarizare Ec. Şova Liliana

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful