BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU

KOLEKSI TERBUKA PL5130.6. A83 1974 A. Samad Ahmad Sejarah kesusasteraan Melayu / A.Samad Ahmad.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974.

PL5130.6. A83 1974 A. Samad Ahmad, 1913-. (Abdul Samad Ahmad) Sejarah kesusastraan Melayu II / A. Samad Ahmad.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974.

GV1114.75. A23 2008 Abd. Rahman Ismail Seni silat Melayu : sejarah perkembangan dan budaya / Abd. Rahman Ismail. -- Cet. 1 --Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008.

PL5067. A23 2006 Abdul Rashid Melebek Sejarah Bahasa Melayu / Abdul Rashid Melebek, Amat Juhari Moain.--Kuala Lumpur: Utusan, 2006.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 1

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU
DS523.4.M35 A36 2008 Ahmad Jelani Halimi Sejarah dan tamadun bangsa Melayu / Ahmad Jelani Halimi.--Cheras, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 2008.

DS595.2.M35 A286 2009 Ahmad Mohamad Said Jati diri dan psikik Melayu : lintasan sejarah bangsa / Ahmad Mohamad Said ; pengantar Dato' Dr. Siddiq Fadzil.--Kajang, Selangor Darul Ehsan: Kolej Dar al-Hikmah, 2009.

PN5449.M35 A36 1992 Ahmat Adam Sejarah dan bibliografi akhbar dan majalah melayu abad kesembilan belas / Ahmat Adam.--Bangi: UKM, 1992.

PL5103.A43 2009 Amat Juhari Moain Sejarah perancangan bahasa Melayu di Negeri Johor / Amat Juhari Moain. -- Cet. 1. --Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.

PL5111. A66 1992 Arockiamary Savarimuthu Ayat majmuk dalam sejarah Melayu / Arockiamary Savarimuthu.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 2

2. kata pengantar Dendy Sugono.[Cet. 2005. A926 2001 Auni Abdullah Islam dan perdagangan dalam sejarah alam Melayu / Auni bin Haji Abdullah. Bahasa Melayu bahasa dunia : sejarah singkat / James T. -. A96 2005 Auni Haji Abdullah Tradisi pemerintahan Islam dan kolonialisme dalam sejarah alam Melayu / Auni Haji Abdullah. James T.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU BP173. BP63. PL5067. 2 --Petaling Jaya. -. Malaysia: International Book Service. alih bahasa Alma Evita Almanar . Leon Peristiwa 13 Mei : sejarah perhubungan Melayu-Cina / Leon Comber. C65 2005 Collins. Collins . UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 3 .75. 2001.--Kuala Lumpur: Darulfikir.--Singapore: Pustaka Nasional Ltd. -.Ed. 2008. D53 2008 Djamal Tukiman Sejarah tidak pernah luka kita yang berduka : landskap sastera Melayu Singapura pasca Angkatan 50 / Djamal Tukimin. 1. PL5130. 1 --Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.Cet. 2007.C66 2007 Comber. DS597.] --Kuala Lumpur: Darulfikir. 2005. terjemahan Omardin Haji Ashaari.

1984.Ed. 2003. H37 2003 Hashim Awang Sejarah kesusasteraan Melayu moden : esei kritikan / Hashim Awang. H37 1984 Hashim Awang Kesusasteraan Melayu dalam kritikan dan sejarah / Hashim Awang. 2 --Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU PL5067. DS596. H37 1992 Harahap. CN1230. PL5101.-Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.--Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.5.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.M35 H37 2006 Hashim Hj. -. Musa Epigrafi Melayu : sejarah sistem tulisan dalam Bahasa Melayu / Hashim Musa. PL5130. 1989. 1992. 2006. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 4 . H37 1989 Haron Daud Sejarah melayu : satu kajian daripada aspek pensejarahan budaya / Haron Daud.6. Darwis Sejarah pertumbuhan Bahasa Melayu / Darwis Harahap.--Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

1998. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 5 . 1997.M35 H37 1997 Hashim Musa Epigrafi Melayu : sejarah sistem tulisan dalam bahasa melayu ..BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU CN1230. H83 1998 Hubungan budaya dalam sejarah dunia melayu / editor Daniel Perpet dan Puteri Rashidah Megat Ramli. 2002. DS596. 1991. Virginia Matheson Tuhfat Al-Nafis : sejarah Melayu Islam / Virginia Matheson Hooker.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1981. JA84. DS588. DS603. H66 1991 Hooker.--Kuala Lumpur: DBP.P29 I27 2002 Ibrahim Syukri Sejarah kerajaan melayu Patani / Ibrahim Syukri.M35 I27 1981 Ibrahim Mahmood Sejarah perjuangan bangsa Melayu : suatu penyingkapan kembali sejarah perjuangan bangsa Melayu menuju kemerdekaan / Ibrahim Mahmood. penterjemah Ahmad Fauzi Basri.--Kuala Lumpur: DBP.--Kuala Lumpur: Pustaka Antara.--Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Melayu.--Tanjong Malim..--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU DS595.. CS1274. 2006. Kementerian Pelajaran Malaysia. Selangor: Karisma Publications Sdn. LC94. I86 2009 Ismail Azman Omar Perkahwinan dan kekeluargaan raja-raja Melayu dalam Sejarah Melayu / Ismail Azman Omar.Inggeris.S54 K36 2007 Kamsiah Abdullah Benih budiman : suatu analisis sosio-sejarah persekolahan Melayu di Singapura / Kamsiah Abdullah. D9. Sejarah sosiobudaya Melayu / Ishak bin Saat.2. J4719 1979 Joginder Singh Jessy Sejarah Tanah Melayu 1400-1959 / Joginder Singh Jessy. DS596.--Shah Alam: Karisma Publications. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 6 .I75 1973 Istilah Sejarah . 2009.. Bhd.--Shah Alam. Hj.--Kuala Lumpur :: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2007. Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.Inggeris / Dewan Bahasa dan Pustaka. 1979. 1973.M35 I84 2006 Ishak bin Saat.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 7 . 1998. 2008. 1991.--Kuala Lumpur: Media Satria.H57 L53 1991 Liaw. (Tun) Suzana (Tun) Hj.--Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara. Othman. Chuan Siu Ikhtisar Sejarah Pergerakan dan Kesusasteraan Melayu Moden 1945-1965 / Li Chuan Siu.2. PL5130. Yock Fang Sejarah kesusasteraan Melayu klasik / Liaw Yock Fang. 1984. 1995.A53K38 1998 Kathiresan.--Petaling Jaya: Longman.5. L5 1986 Li. DS595.--Kuala Lumpur: DBP. BP297. M37 1991 Kolokium masyarakat Melayu abad ke-19 Masyarakat Melayu abad ke-19 / Jawatankuasa Klokium. Kajian teks sastera : sulalatus salatin : sejarah Melayu / D. PL5130. Kathiresan. Kyong Seock Gaya bahasa sejarah Melayu / Kang Kyong Seock.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.64.--Jakarta: Erlangga. D. PL5138. Jabatan Sejarah. 1991. K48 2008 Ketuanan Islam dan pertuanan raja-raja Melayu : lintasan sejarah perkembangan gagasan Melayu Islam beraja / susunan. K36 1995 Kang.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU PL5130. Universiti Kebangsaan Malaysia.

L53 1993 Liaw.--Jakarta: Penerbit Erlangga. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 8 . HQ1750.6. M64 1974 Mohammad Affandi. M64 1995 Mohamad Mokhtar Hassan Sejarah kritikan puisi melayu moden 1949-1979 / Mohamad Mokhtar Hassan.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Yock Fang Sejarah kesusasteraan Melayu klasik. PL5132.--Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 1974.5.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.--Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.6.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU PL5130. 2009. jilid 2 / Liaw Yock fang.1. Raja Tokoh-tokoh Melayu yang agung dalam sejarah / Raja Mohammad Affandi. M357 2009 Mana Sikana Sejarah kesusasteraan Melayu moden : drama / Mana Sikana. 1993. 2005.K3 M34 2005 Mahani Musa Sejarah & sosioekonomi wanita Melayu Kedah 1881-1940 / Mahani Musa. 1995. PL5126. DS596.

DS596. 1992.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. PL5131. Yusof Ibrahim.1. M84 1994 Muhd.--Kuala Lumpur: Tinta Publishers. DS603. M84 1992 Muhammad Yusoff Hashim Pensejarahan Melayu : kajian tentang tradisi sejarah Melayu nusantara / Muhammad Yusoff Hashim. DS596. M84 1992 Muhammad Yusoff Hashim Pensejarahan Melayu : kajian tentang tradisi sejarah melayu nusantara / Muhammad Yusoff Hashim. M84 1992 Muhammad Haji Salleh Sajak-sajak sejarah Melayu / Muhammad Haji Salleh. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 9 .--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.5. 1992.6. 2010. Yusof Ibrahim Pensejarahan Melayu 1800-1960 / Muhd. M84 2010 Muhammad Yusof bin Ibrahim Sejarawan dan persejarahan Melayu : warisan & kesinambungan / Muhd. Yusof Ibrahim.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1994.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU PL5132.

N551999 Nik Anuar Nik Mahmud Sejarah perjuangan melayu Patani 1785-1954 / Nik Anuar Nik Mahmud.--Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.M4 O745 1994 Othman Mohd. Yatim dan Mohd. UF525. Malek.P3 A583 2000 Nik Anuar Nik Mahmud Sejarah perjuangan Melayu Patani 1785-1954 / Nik Anuar Nik Mahmud. -. Siti Aisah Murad. 1 --Kuala Lumpur: Jabatan Muzium dan Antikuiti. PL5130. 2008.Cet. P46 2008 Penelitian sejarah kesusasteraan melayu moden 1940-1969 / penyusun. N67 1999 Noriah Mohamed Sejarah sosiolinguistik bahasa Melayu lama / Noriah Mohamed. Zamberi A. PL5067. --Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. DS588.--Bangi: bPenerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 1. 1999. 1994. 2000.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU DS578.--Bangi: Penerbit UKM. Yatim Meriam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu Nusantara / oleh Othman Mohd. 1999.Cet. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 10 . -.

R35 1982 Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain Pengajaran bahasa Melayu : tujuan. PL5113. 1999. PL5105. Rajantheran. I86 1988 Ismail Ahmad Ulasan buku sejarah melayu / Ismail Ahmad. Sejarah Melayu : kesan hubungan kebudayaan Melayu dan India / M.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.M3 R2 1975 Rahmah Bujang Sejarah perkembangan drama Bangsawan ditanah Melayu dan Singapura / Rahmah Bujang. R35 1999 Rajantheran. 1988.-Kuala Lumpur: DBP. 1975. konsep dan sejarahnya / Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU PL5107.6. P46 1990 Pensejarahan Bahasa Melayu : beberapa pandangan awal / diselenggarakan oleh Zaiton Ab. Rahman dan Zaini Mohamed Zain. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 11 . M. Kementerian Pelajaran Malaysia. PL5130.--Selangor: Penerbit Fajar Bakti. PN2960. 1982.--Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1990. matlamat.

[et al. jilid II / Ahmad Kamal Abdullah. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 12 . Universiti Malaya. DS596.--Kuala Lumpur: Diterbitkan oleh Persatuan Muzium Malaysia untuk Jabatan Sejarah. Othman Kelantan dan Abdullah Tahir. Universiti Malaya.]. PL5130.6. S44 1984 Sejarah masyarakat Melayu moden / diselenggarakan oleh Khoo Kay Kim. PL5123. 1984.--Kuala Lumpur: Diterbitkan oleh Persatuan Muzium Malaysia untuk Jabatan Sejarah. S45 1984 Sejarah masyarakat Melayu moden / diselenggarakan oleh Khoo Kay Kim. 2003. S45 1992 Sejarah kesusasteraan Melayu. S24 2005 Sahlan Mohd. Saman.--Kuala Lumpur: DBP. 1992.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Saman Sejarah kesusasteraan melayu moden : puisi / Sahlan Mohd..--Kuala Lumpur: DBP. Othman Kelantan Sejarah kesusasteraan melayu moden : novel / S. 2005. DS596.6. 1984.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. PL5101.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU PL5134. 2006.. O836 2003 S. S45 2006 Sejarah kesusasteraan Melayu.

DS596. -. 1995. Winstedt.--Kuala Lumpur: Fajar Bakti. R. R. dengan esei pengenalan oleh Abdul Rahman Haji Ismail. Brown. S54 1975 Shellabear. S453 2009 Sejarah Melayu = The Malay annals / compiled by Cheah Boon Kheng .G Shellabear. C. by R.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU DS596. DS596. 1982. BUK0023.--Singapore: Eastern Unversities Press. DS596.G. Mubin Tanah Melayu yang bersejarah / Mubin Sheppard.5. DS596. S34 1982 Sheppard. W. with a new introd. S3134 1970 Sejarah Melayu : or Malay annals / an annotated translation by C.5.--Petaling Jaya: Fajar Bakti.--Kuala Lumpur: MBRAS.Ed.5. Roolvink. Rumi baru --Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Sejarah Melayu / diusahakan oleh W. Roolvink.J7 S53 1995 Shaharom Husain Sejarah Johor : kaitannya dengan negeri Melayu / Shaharom Husain. 1975.O. S44 1998 Sejarah Melayu / disusun oleh Cheah Boon Kheng. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 13 . S53 1995 DS598. transcribed by Abdul Rahman Haji Ismail . c1998. 1998.--Kuala LumpurNew York: Oxford University Press. 1970.

Samad Ahmad.--Petaling Jaya: Fajar Bakti. 1986.--Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 14 . Haron Daud. dikaji dan diperkenalkan oleh Muhammad Haji Salleh. PL5130.--Kuala Lumpur: Media Satria. S85 1979 Sulalatus salatin = sejarah Melayu / diselenggarakan oleh A.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU DS596. DS596. 1984. 1997.--Kuala Lumpur: Terbitan bersama Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka. DS596. U43 1984 Umar Junus. dikaji dan diperkenalkan oleh Muhammad Haji Salleh. 2009. 2008.5.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. S45 2009 Sulalat al-salatin ya'ni' perteturan segala raja-raja (sejarah melayu) / karangan Tun Seri Lanang. T86 2008 Tun Seri Lanang : sejarah dan warisan tokoh Melayu tradisional / susunan (Tun) Suzana (Tun) Hj. PL5130. 2008.--Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan. Othman. S85 2008 Sulalat-us-Salatin (Sejarah Melayu) : cerakinan sejarah. PL5134. 1934 Sejarah Melayu : menemukan diri kembali / Umar Junus.53.5.H57 T86 1997 Tun Seri Lanang Sulalat al-salatin ya'ni pertuturan segala raja-raja (Sejarah Melayu) / karangan Tun Seri Lanang. budaya dan bahasa / editor Abdul Rahman Haji Ismail.

--Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia).6 W36 1976 Wan Samsuddin Mohd. 1990. Y85 1989 Yusoff Iskandar Kesultanan melayu Melaka : kajian beberapa aspek tentang Melaka pada abad ke15 dan abad ke . Y87 1978 Yusoff Iskandar Sejarah Melayu : satu perbincangan kritis dari pelbagai bidang / Yusoff Iskandar dan Abdul Rahman Kaeh.5. 1976.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.--Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara.16 dalam sejarah Malaysia / Yusoff Hashim. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 15 . 1978. Yusoff Sejarah sastera melayu moden : sesudah tahun 1800 / Wan Shamsuddin Mohd. DS596.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU PL5130. DS596.5. Yusoff.

1913-. 1963. Samad Ahmad. A63 1963 A. A83 1974 A. A66 1992 Arockiamary Savarimuthu Ayat majmuk dalam sejarah Melayu / Arockiamary Savarimuthu. Samad Ahmad Sejarah kesusasteraan Melayu II / oleh A.5. PL5111.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1974.6. Samad Ahmad. (Abdul Samad Ahmad) Sejarah kesusastraan Melayu II / A. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 16 .-Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Samad Ahmad Sejarah kesusasteraan Melayu I / A.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Samad Ahmad.6. 1974.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU KOLEKSI TANDA MERAH PL5130. 1992. 1989. PL5101. PL5130. DS596. Samad Ahmad.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. A83 1974 A. H37 1989 Haron Daud Sejarah melayu : satu kajian daripada aspek pensejarahan budaya / Haron Daud.

Jabatan Sejarah. DS596. M37 1991 Kolokium masyarakat Melayu abad ke-19 Masyarakat Melayu abad ke-19 / Jawatankuasa Klokium. Universiti Kebangsaan Malaysia. DS595. M84 1992 Muhammad Yusoff Hashim Pensejarahan Melayu : kajian tentang tradisi sejarah Melayu nusantara / Muhammad Yusoff Hashim.A53K38 1998 Kathiresan.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.6.--Petaling Jaya: Longman. Kajian teks sastera : sulalatus salatin : sejarah Melayu / D. Yusof Ibrahim Pensejarahan Melayu 1800-1960 / Muhd. PL5131.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1978.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU PL5130. Chuan Siu Ikhtiar sejarah : kesusasteraan melayu baru 1830-1945 / Li Chuan Siu. 1992. DS603. D. 1994. Kathiresan. Yusof Ibrahim.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.2. 1991. M84 1994 Muhd. 1998.--Kuala Lumpur: Pustaka Antara. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 17 .L53 1978 Li.

PN2960. PL5107. Shellabear. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 18 .--Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Rahman dan Zaini Mohamed Zain.M3 R2 1975 Rahmah Bujang Sejarah perkembangan drama Bangsawan ditanah Melayu dan Singapura / Rahmah Bujang. 1975. PL5113 .--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Cet. 1975.--Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. 1994.N67 1999 Noriah Mohamed Sejarah sosiolinguistik bahasa Melayu lama / Noriah Mohamed. Yatim Meriam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu Nusantara / oleh Othman Mohd. P46 1990 Pensejarahan Bahasa Melayu : beberapa pandangan awal / diselenggarakan oleh Zaiton Ab. Yatim dan Mohd.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU PL5067. Zamberi A. S45 1975 Sejarah Melayu / diusahakan oleh W. 1999.M4 O745 1994 Othman Mohd. 1990. -. UF525. Kementerian Pelajaran Malaysia. Malek. 1 --Kuala Lumpur: Jabatan Muzium dan Antikuiti.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. G.

DS596.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU DS596. 1975. DS596. 1961. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 19 . S54 1975 Shellabear.Samad Ahmad.--Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.5. dikaji dan diperkenalkan oleh Muhammad Haji Salleh. 1986.H57T861997 Tun Seri Lanang Sulalat al-salatin ya'ni pertuturan segala raja-raja (Sejarah Melayu) / karangan Tun Seri Lanang.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. S85 1979 Sulalatus salatin = sejarah Melayu / diselenggarakan oleh A. 1895-1973 Sejarah ringkas Tanah Melayu / oleh Za'ba. Sejarah Melayu / diusahakan oleh W. 1997.5.G Shellabear. PL5134. W.--Singapura: Pustaka Melayu. Z3 1961 Za'ba.G.--Petaling Jaya: Fajar Bakti.

2002. Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2009. PL5130. PL5121. M87 2010 Musirin Mosin Deskripsi struktur dan fungsi frasa adverba dalam Bahasa Melayu berdasarkan teks sejarah Melayu / Musirin Mosin--Tanjung Malim: Fakulti Bahasa. PL5117. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 20 . L53 2002 Lidwinie Linda Atim Kajian istilah sejarah bahasa Melayu berdasarkan sumber istilah dalam buku teks sejarah Malaysia tingkatan lima. M38 2009 Mat Zin Manun Nilai-nilai dari perspektif masyarakat Melayu dalam karya agung sejarah Melayu / Mat Zin Manun--Tanjung Malim: Fakulti Bahasa. PL5065. Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2002. M84 2001 Muhamad Fared Zulkafli Analisis kesalahan penggunaan bahasa melayu dalam kertas soalan subjek sejarah Sijil Pelajaran Malaysia(1995 hingga 1999)--Tanjong Malim: Fakulti Bahasa. 2010. M35 2002 Mailini Rujeh Analisis penggunaan kata ganda dalam buku sulalatus salatin (Sejarah Melayu) / Mailini Rujeh--Tanjong Malim: Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris. KBSM / Lidwine Linda Atim--Tanjong Malim: Fakulti Bahasa. Universiti Pendidikan Sultan Idris.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU KOLEKSI TESIS SEJARAH MELAYU PL5065. 2001. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

S26 1999 Samri Sainuddin Peradaban melayu Melaka berdasarkan sejarah melayu / Samri Sainuddin--Kuala Lumpur: Fakulti Sastera. N66 2001 Noorazam Ahmad Perbandingan laras bahasa buku teks Sijil Pelajaran Malaysia tingkatan 5 : bahasa melayu. 2001. Universiti Malaya. sains.BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU DS595. Universiti Pendidikan Sultan Idris. DIHASILKAN OLEH: MOHD SHAHRUL AZNI B. sejarah. PL5109. 1999. matematik dan geografi / Noorazam Ahmad--Tanjong Malim: Fakulti Bahasa. NORDIN UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA 2011 UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful