Pengenalan kepada perniagaan

Barang
Manusia Perkhidmatan Untuk hidup

Keperluan Asas=pakaian. pendidikan. perubatan Hidup dengan lebih selesa Cth:perabot. pengangkutan. alat solek Barang dan perkhidmatan Kehendak . makanan dan perlindungan lain= wang.

Perniagaan Pengguna • Jual • Beli • Orang yang membeli barang atau perkhidmatan • Memenuhi keperluan dan kehendak perniaga • Orang yang menjual barang atau perkhidmatan • Mendapat keuntungan .

Individu masih dapat meneruskan kehidupan walaupun kehendaknya tidak dipenuhi. individu tidak akan dapat meneruskan kehidupan Tidak terhad dan sukar untuk dipenuhi kesemuanya.Keperluan asas Kehendak Amat penting untuk hidup Dikehendaki untuk keselesaan Terhad dan sama bagi semua individu Tanpa keperluan asas. .

. Murid dikehendaki membuat perbincangan dalam kumpulan untuk menjawab soalan dalam kertas edaran.Aktiviti 1 Murid dibahagi kepada 3 kumpulan. Selepas perbincangan. isikan jawapan yang tepat dalam kertas soalan yang diedarkan oleh guru.

Memenuhi keperluan dan kehendak manusia Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat KEPENTINGAN PERNIAGAAN KEPADA INDIVIDU. MASYARAKAT DAN NEGARA Menyediakan peluang kerjaya Mengeratkan hubungan antarabangsa .

Kehendak tidak terbatas Pengeluaran dijalankan dan hasil keluaran diagihkan. Memenuhi keperluan dan kehendak. .

Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat Perkembangan aktiviti perniagaan Meningkatkan peluang perkerjaan Menaikan pendapatan keluarga Peningkatan taraf hidup Pelbagai kemudahan dapat dinikmati .

pejabat ditubuh Wujud lebih banyak peluang pekerjaan Masyarakat dapat membina kerjayaan .Menyediakan peluang kerjayaan Perkembangan perniagaan Banyak kilang. kedai.

Mengeratkan hubungan antarabangsa PERNIAGAAN Lebih memahami kebudayaan. sosial dan kemajuan teknologi Hubungan perdagangan dengan luar negara Berpeluang menggunakan hasil keluaran luar negara .

. Selepas perbincangan. isikan jawapan yang tepat dalam kertas soalan yang diedarkan oleh guru.Aktiviti 2 Murid dikehendaki membuat perbincangan dalam kumpulan untuk menjawab soalan dalam kertas edaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful