FORMULAR PENTRU EXPRIMAREA OPTIUNII ASUPRA MODULULUI DE APLICATIE PRACTICA 2012 AN I TURISM

Subsemnatul/a (nume, prenume cu initiala tatalui)………………………………………… Grupa ……………………….
Am luat la cunostinta de faptul ca aplicatia practica este disciplina obligatorie si independenta in planul de invatamant 2011/2012 pentru Sectia Geografia Turismului. Optarea pentru UN modul si efectuarea acestuia face parte dintre activitatile obligatorii ale programului educational in care sunt inscris. Neexprimarea optiunii atrage dupa sine alocarea aleatorie a studentului catre unul dintre modulele de practica la alegerea coordonatorului. Neefectuarea stagiului de practica atrage dupa sine LIPSA inscrierii notei finale pentru anul in curs in catalog. Practicile de specialitate nu beneficiaza de restanta! Ele se refac pe cont propriu conform caietului de practica si desfasuratorului de activitati.

Modulul 1 (cost 0)= Bucuresti
Coordonator : lect. univ. dr Camelia Teodorescu; Perioada 2- 7 mai

Modulul 2 (cost mediu) SV Banat;
Coordonator stiintific si administrativ : conf. univ. dr Daniela Dumbraveanu, Perioada 2/3 – 9/10 mai

Modulul 3 (cost ridicat) Ungaria – Austria - Croatia;
Coordonator lect univ dr Daniel Peptenatu

Semnatura.............................

Data..........................

Notele de la practica se obtin exclusiv prin caietele de practica conform cu instructiunile profesorilor coordonatori de modul, acestea se calculeaza modular per activitati fiind centralizate de D Dumbraveanu. Atentie!!!!!Cazurile speciale si anume studentii care din motive neprevazute nu si-au putut efectua practica (desi au optat) si care IN VIITOR vor solicita o nota pentru aceasta o vor adresa pentru validare profesorilor coordonatori de modul iar apoi pentru inscriere coordonatorului prtacticii, tutorele de an, indiferent de MOMENTUL cand o vor solicita (la toamna la anul sau peste 3 ani) Pagină 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful